Leer je vijand kennen!

Om je vijanden in het moeras van verwarring te identificeren, is het belangrijkste te weten wie bloot te stellen.

En vervolgens oplossingen en tegenmaatregelen te formuleren voor het terugbrengen van de ‘waarheid’ om verbetering te bereiken.

 

Werelddictatuur:

Om de mensheid te kunnen controleren moet informatie worden gemanipuleerd en hun vrijheden worden ingeperkt. Dat is mogelijk door bezit en manipulatie van de media, om zodoende de waarheid te censureren, waardoor het mogelijk is de mensen op eenvoudige wijze te beïnvloeden, teneinde de Khazarian Maffia optimale economische, financiële en politieke overheersing over de hele wereld te verschaffen, met het uiteindelijke World Dictatorshipdoel de wereld te ontvolken, de menselijke betrokkenheid te verkleinen tot het punt waarop ze alles zullen accepteren. Om dan de Nieuwe Wereldorde, de werelddictatuur in te voeren, en de weinig overgebleven tegenstanders te verwijderen.

 

Bedenk; de Khazarian maffia alias cabalisten bestaat slechts uit een kleine groep meestal aangeduid als de Elite, maar officieel en authentiek genaamd de Illuminati, degenen die het ‘licht brengen’, die verborgen blijven achter de schermen en alle regeringen in de westerse wereld bestieren. Deze groep is ook geheel of gedeeltelijk eigenaar van alle grote bedrijven, waarvan de CEO’s rechtstreeks aangesteld werden door deze maffia, om op hun beurt deze sterk te betrekken bij het bestuur van landen, om zo clandestiene opdrachten te laten uitvoeren. Onlangs culmineerde dit in de goedkeuring van het geheime TPP – Trans Pacific Partnership – agreement.

 

“Vrijehandel” wordt gebruikt als een vermomming om de macht concentratie die deze overeenkomsten bieden aan de Archon bloedlijn corporaties te camoufleren, door rechtszaken te (mis)-gebruiken om aan de soevereine wetten van die landen te ontsnappen, zoals de regulering van vervuiling, voedselveiligheid, GMO’s, en minimumlonen. Deze zogenaamde “overeenkomsten” zijn wetten die niet zijn voorgesteld door Parlementen zoals grondwettelijk is vereist.

 

De Illuminati blijven de binnen en buitenlandpolitiek beïnvloeden van de Westerse wereld. Ze bepalen de agenda, uitgaven, inkomsten, oorlogen en alles wat volgens de wet NIET is toegestaan. Onze politici zijn hun marionetten, zonder karakter en eigen wil.

 

De echte macht in de Westerse wereld, is niet de door het volk gekozen regering dat ze vertegenwoordigen. Het is de bankwereld die het land bestuurt. Politici worden met partijgelden, contributies, campagnegelden, door bezit beïnvloed, hun stemkeuze en amendementen zijn gekocht als gevolg van de verkoop van hun ziel aan de satanische cabal. Geld vertegenwoordigt prioriteit, houdt staatsinkomsten laag, zorgt ervoor dat wetten worden ‘aangepast’ en stuurt het geld van de middenklasse naar de rijken.

 

“We worstelen niet tegen vlees en bloed maar tegen principes, krachten en machten, die regeren vanuit het duister en tegen spirituele verdorvenheid op hoge plaatsen.” Schreef Richard Goodwin, speechschrijver van president Kennedy.

 

De dictionaire Van Dale legt macht als volgt uit:

Machthebbers hebben een tegengesteld belang met diegenen waarover ze macht willen voeren. Macht is het vermogen om anderen te laten doen wat zij willen. En daarmee kunnen die anderen dus niet meer doen wat ze zelf willen. De macht van de één, bestaat uit de onvrijheid van ander. De machthebber is gebaat bij onvrijheid van het volk, maar het volk is gebaat bij vrijheid.

Dus tegengestelde belangen.

 

De Cabalisten:

top-1-percentDe cabalisten met hun vriendjes vertegenwoordigen de top 1 procent, die meer dan de helft van de rijkdom in de wereld bezitten. – Bovenal, zijn deze Maffioso de oorzaak van de wereldwijde vergroting van economische ongelijkheid, met de Verenigde Staten als zowel het rijkste en veruit het meest ongelijke land in de wereld. De VS heeft minder dan 5% van de wereldbevolking, maar heeft maar liefst 46% van de miljonairs op de wereld.

 

Uit een nieuw rapport van de Zwitserse bank Credit Suisse blijkt dat de wereldwijde ongelijkheid in rijkdom zich blijft vergroten en een nieuwe mijlpaal heeft bereikt, als de top 1 procent nu meer van de activa van de wereld bezitten dan de onderste 99 procent gezamenlijk heeft. Van de naar schatting 250 biljoen dollar aan wereldwijde activa, heeft de top 1% bijna precies 50% in handen, terwijl de onderste 50% van de mensheid gezamenlijk minder dan 1% in eigendom heeft. De rijkste 10% bezitten 87,7% van de rijkdom in de wereld, waardoor 12,3% voor de onderste 90% van de bevolking overblijft.

 

De TPP Handelsovereenkomst:

De grootste volgende stap op de weg naar werelddictatuur is onlangs afgerond. De TPP, de meest omvangrijke handelsovereenkomst in de geschiedenis is realiteit, een overeenkomst die onze wereld in de komende jaren zal schokken, gemaakt t.b.v. de creatie van een supranationale rechtbank die multinationals gelijke status geeft met soevereine naties. De waarheid is, dat het meeste ervan weinig met handel te maken heeft. Van de 29 hoofdstukken, hebben slechts vijf betrekking op handelskwesties.

 

Het is al bekend gemaakt dat de TPP een “levende overeenkomst” is, wat betekent dat het over tijd zal veranderen. Een van de genoemde TPP-SGTvoorwaarden is dat het transnationale tribunaal de regels kunnen aanpassen, door leden toe te voegen, en de overeenkomst naar eigen inzicht te herstructureren, met andere woorden een overeenkomst gemaakt voor multinationals door multinationals. In beginsel heet het TPP akkoord een door de overheid beheerde handel te zijn.

 

Het doel is een ​​transnationale economische autoriteit te vestigen wat onvermijdelijk zal leiden tot meer “too big to fail” bedrijven die, onvermijdelijk, al het geld, het leven, en hoop van de belastingbetaler en de mensen in het algemeen zullen opslurpen. Het betekent, dat iedere nationale soevereiniteit zal verdwijnen, zoals reeds het geval is voor alle lidstaten van de EU. Een corporate geleid tribunaal zal in staat zijn om alle beslissingen van elk parlement ongeldig te verklaren.

 

Het accepteren van de TPP geeft bedrijven de mogelijkheid om elke natie aan te klagen en voor hun eigen rechtbank te slepen, met gehuurde rechters die op rotatie basis, worden ingehuurd als hun advocaten.

 

Het TPP gaat niet over “vrije” handel om de hele wereld dichter bij elkaar te brengen. Er is geen noodzaak voor honderden pagina’s van wetgeving om vrije handel te realiseren. In feite, alles wat nodig is, is een verklaring “Handel is vrij.”

Het mooie van vrije handel is dat mensen vrij kunnen handelen zonder dat het wordt verteld. En zonder dat mensen hun baan zullen verliezen!

Het TPP agreement is een puur zakelijke bonanza voor Big-Business. “Vakbonden, onder vele anderen, hebben zich hiertegen opgesteld en verzetten zich tegen de TPP op grond van hun zorgen over een aantal aspecten, waaronder valuta manipulatie, het milieu en de bescherming van de gezondheid, voedselveiligheid, farmaceutische monopolies, off-shoring van banen, internet privacy, transparantie iz. overheid en lokale controle”, zegt RT. Zij voegt hieraan toe dat, “Uitgelekte ontwerpen van TPP onderhandelingen hebben gesuggereerd dat Multi Nationale ondernemingen wordt toegestaan ​​om regeringen aan te klagen voor privé rechtbanken voor gederfde winst als gevolg van lokale regelgeving, dat de M.N. verheft tot de status die soevereine naties hebben.”

De bedrijven die hierbij betrokken zijn en profiteren van de TPP overeenkomst.

 

De Top cabalisten:

illuminati-bloodVolgens een Amerikaanse inlichtingendienst groep die zich gedurende enige tijd hebben verdiept, behoren tot de top cabalisten de George Bush jr. en sr., Henry Kissinger, Queen Elizabeth, Koningin Beatrix van Nederland, senator J. Rockefeller, Paul Wolfowitz, Frank Carlucci, Donald Rumsfeld, Tony Blair en de Paus. Natuurlijk zijn er vele duizenden meer die onder hen en boven hen in de schaduw werken en er ook toebehoren.

 

De inlichtingen- en politiediensten over de wereld hebben nu de codes verkregen van de wereld securiteit-rekeningen en kunnen tot in detail traceren, wie met behulp van deze fondsen, en voor welk doel werden gebruikt, sinds deze securiteit-rekeningen zijn gestolen door een groep samenzweerders op hoog niveau die in de 1950’s hiervan illegaal bezit namen.

 

Deze rekeningen worden gesteund door de gepoolde activa van vele regeringen in de wereld en waren bestemd voor de financiering van vreedzame doeleinden. In plaats daarvan, werden deze misbruikt voor het voeren van oorlogen door de Rothschild Khazarian maffia die zich overal in de financiële, militaire, olie en farmaceutische industrie hebben genesteld.

 

Deze groep omvat alle top mensen in de Fed, de meeste centrale banken, BIS, IMF Wereldbank, de VN, de WHO, en de hoofden van alle TBTF en grote banken, brokers en verzekeraars. Aangevuld met de voorzitters en vele professoren aan topuniversiteiten, die fungeren als hun wervingscentra – alle media kopstukken, en natuurlijk alle stamgasten bij de Bilderberg groep, World Economisch Forum, Trilaterale Commissie, en de Council on Foreign Relations. Deze zijn de schuldigen van de huidige situatie, en worden bijeengehouden door macht, geld en propaganda.

 

Toen de Amerikaanse president John F. Kennedy met de 77-naties van niet-gebonden landen overeenkwam om de Amerikaanse Treasury dollar in te voeren t.b.v. de financiering van de ontwikkeling van de derde wereld, en een reis naar de maan, werd hij vermoord. Een aantal andere niet-gebonden leiders werden eveneens gedood, of in door geheime illegale interventies uit hun macht ontzet.

 

In totaal telt deze groep van Khazarians zo’n duizend leden; het zijn degenen die verantwoordelijk zijn voor de manipulaties in de markten en de wereld controleren.

 

Maar er zijn honderdduizenden die niet tot deze kern behoren, maar wel direct afhankelijk zijn van hen, mensen die een aanzienlijke invloed in de wereld hebben, worden door de Khazarians financieel ondersteund, beter gesteld gekocht, omdat zij hen daarvoor betalen. Deze groep omvat veel van de rijken, het zijn overwegend politici en degenen die hun verbindingen hebben, zoals de 1,5 miljoen mensen die top-secreet clearance hebben – wat een schokkend maar accuraat aantal is – plus topfiguren in de georganiseerde misdaad, met name de illegale drugshandel, weinigen van deze drugsbaronnen kunnen bestaan ​​zonder de hulp van overheden. Voorts nog een hele groep van allerlei soorten middenkader-figuren in de politie en het leger, bedrijven en niet-gouvernementele organisaties, die allen hun ziel verkochten voor persoonlijk gewin, voor het geld en privileges.

 

De voormalige Amerikaanse president, en langdurig Nazionist Führer, George Bush Sr. toonde onlangs zijn angst toen hij werd gevraagd door een waarheidszoeker naar de geheime Amerikaanse overheid projecten. Bush antwoordde: “Amerikanen kunnen niet omgaan met de waarheid”, alvorens de vraagsteller tot zwijgen werd gebracht.

 

De vraag is nu; met welke waarheid kunnen ze niet omgaan Mr. Bush? – Het feit dat u en uw cabal president John F. Kennedy vermoordden, Martin Luther King, en duizenden anderen?

Het feit dat u fondsen in beslag nam die bedoeld waren voor de mensen van de wereld en deze gebruikte om uw genocidale fascistische Nieuwe Wereld Orde te realiseren?

Het feit dat u en uw collega Nazionisten dodelijke ziekten zoals HIV, Ebola, vogelgriep, SARS, enz. vervaardigden en verspreidden? Het feit dat u Amerikaanse militaire geheimen aan de Chinezen en Noord-Koreanen verkocht?

Het feit dat uw bende zo’n 3.000 mensen vermoordden met 9/11 t.b.v. een fascistische staatsgreep?

Hoe zit het met chemtrails, het plan om het volk te micro-chippen?

De lijst gaat nog verder, laten we eerlijk zijn, weet u zich nog te herinneren toen journaliste Sarah Mc Glendon in 1992 vroeg: “Als het Amerikaanse volk ooit achter komt wat we hebben gedaan, zouden ze ons in de straat achtervolgen en lynchen?”

 

 

De 9/11 Twin Tower Ramp:

De ware reden achter de 9/11 rampen is de controle door de Khazarian maffia over de Global Collateraal Accounts. – De zoektocht naar de 9-11uiteindelijke daders leidde tot iets wat bekend staat als de Global Collateraal Accounts en een grote groep samenzweerders op hoog niveau die hiervan illegaal bezit namen. Een decennium van onderzoek heeft aangetoond dat het hoogste niveau van de westerse machtsstructuur achter de 9/11 aanslagen zat, om controle over het wereld financiële systeem te verkrijgen.

 

Slecht weinigen realiseren zich dat de 11/03 – 11e Maart – tsunami aanval op de Fukushima Daiichi nucleaire ramp gericht was tegen Japan, en onderdeel is van deze strijd. En diezelfde criminelen op hoog niveau ook de ramp met het vliegtuig MH-17 hebben georganiseerd, met het doel Rusland m.n. Poetin op de knieën te krijgen. Gelukkig bestaat een kritische groep van mensen binnen de militaire, rechtshandhaving, het bankwezen, en andere functionarissen die de daders achter deze en andere aanslagen hebben geïdentificeerd en nu doende zijn de daders te arresteren.

 

Het neerhalen van de MH-17:

malaysia-plane-crashDe VS, de EU het Verenigd Koninkrijk en de NAVO, zijn betrokken bij het beschieten van de MH17 hetzij per ongeluk of expres, om Rusland en de anti-regime militanten in het oosten van Oekraïne hiervan de schuld te geven. Rusland had zeker niets te winnen met het beschieten van civiele vliegtuigen boven een slagveld dat de anti-regime militanten standvastig in bezit kunnen houden en verdedigen.

 

Daarentegen is de ‘winst’ die het westen heeft verkregen in termen van propaganda tegen Rusland indrukwekkend. Vanaf het moment dat het vliegtuig werd neergeschoten, hebben de VS, de NAVO en Oekraïne het incident gebruikt om Rusland en meer specifiek, de Russische president Vladimir Poetin, aan te klagen voor het hof van publieke opinie, en de sancties ten nadelen van de Europese landen te implementeren, wat het enige diplomatieke wapen is dat de VS kan toepassen. De Obama cabal gebruikt juridische manoeuvres en de Khazarian eigendom media om het onderzoek naar de ramp in een heksenjacht te veranderen, in haar vastbesloten om Rusland als schuldige hiervoor te laten opdraaien.

 

Bovendien wordt in de westerse media de woorden van de onderzoekers en het bewijs opzettelijk verdraaid, en hun voorlopige en zeer voorzichtige uitspraken bewust verkeerd afgeschilderd om de indruk te geven dat de definitieve conclusie te vestigen dat Rusland de schuldige is.

 

De Nederlandse Onderzoek raad voor Veiligheid (DSB) en het Joint Investigator Team (JIT) op zoek naar de oorzaak van de ramp verstrekte de volgende voorzichtige verklaring in augustus 2015 met betrekking tot de gevonden stukken van de anti-air Buk raket in de buurt van het wrak van MH17:

 

De gevonden delen zijn van bijzonder belang voor het strafrechtelijk onderzoek als die eventueel kunnen zorgen voor meer informatie over wie betrokken was bij de crash van MH17. Om die reden onderzoekt de JIT diepgaand naar de herkomst van deze delen. De JIT zal internationale hulp van deskundigen inroepen, onder andere forensische specialisten en wapenexperts.

 

Op dit moment kan geen conclusie worden getrokken wat het causale verband is tussen de ontdekte delen en de crash van vlucht MH17.

De JIT voert het strafrechtelijk onderzoek en de DSB onderzoekt de oorzaak van de crash. Beide onderzoeken worden afzonderlijk gevoerd, maar JIT en DSB delen soms waar nodig het bewijsmateriaal. In haar eindrapport zal de DSB verslag uitbrengen over de ontdekte delen.

 

 

De VS en hun bondgenoten hebben de wereld misleid over hun misdaden, en gezien de winst die ze hebben van de exploitatie van de MH17 ramp, moet men zich de wijsheid en de redenering van het Westen afvragen om door te gaan met dergelijke buitengewone moeite op zijn best Rusland en Oost-Oekraïense vechters als schuldig te portretteren voor het neerschieten van een vliegtuig dat over een actiefslagveld vliegt dat in de eerste plaats nooit daar overheen had mogen vliegen.

 

Top behind MH17 disasterWat waarschijnlijker is, dat later hun geloofwaardigheid verloren gaat, ze zullen uiteindelijk falen de publieke opinie te veranderen over de feiten op de grond in de Oekraïne, en de manier waarop in elke gewenste vorm informatie in de media werd omgebogen, ongeacht de MH17 conclusies van de onderzoekers.

 

Rusland heeft meer dan voldoende het evenwicht gebracht in de reeds lang bestaande monopolie positie van het Westen in de wereldmedia, en is meer dan capabel zichzelf te verdedigen, ongeacht de uitkomst van het onderzoek. En aangezien het onderzoek zelf zo duidelijk is gemanipuleerd door de Westerse media en westerse politici, is het waarschijnlijker dat de overgrote meerderheid na dit onderzoek niet overtuigd zal worden door welke draai die wordt gegeven aan de eindconclusies.

 

Verandert de Cabal-EU van zijde?

De EU kan niet doorgaan met het bevechten van Rusland, “We kunnen onze relatie met Rusland niet door Washington laten dicteren”, waren de woorden van de voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker.

 

Een enorme ommekeer: de EU streeft naar een normale relatie met Rusland. Het lijkt erop dat de EU sterk wordt beïnvloed door de acties van Vladimir Poetin in Syrië: plotseling zegt de EU-voorzitter Jean-Claude Juncker dat de EU hun relatie met Rusland niet door de VS mag laten dicteren. Hij eiste een normalisering van de betrekkingen – en indirect, het einde van de sancties.

 

EU switch sidesDe voorzitter van de Europese Commissie pleitte voor een versoepeling in het conflict met Rusland. “We moeten een duurzame relatie met Rusland bereiken. Het is niet sexy, maar het moet worden gedaan. We kunnen niet meer op deze manier verder gaan”, zei hij onlangs in Passau. Het is niet noodzakelijk algeheel begrip te verkrijgen, maar wel een verstandige gespreksbasis te bereiken. “De Russen zijn een trots volk”, het land heeft “een rol te spelen”, zegt Juncker: “Men moet hen niet uit het grotere plaatje verwijderen, anders zullen ze weer ageren, heel snel, zoals we al hebben gezien.” Hij had kritiek op de Amerikaanse president Barack Obama, voor het feit dat hij Rusland heeft gedegradeerd tot “regionale macht”. “Rusland moet correct worden behandeld”, legde de Luxemburger uit. “We kunnen onze relatie met Rusland niet laten dicteren door Washington. Dat is gewoon niet acceptabel.”

 

De zionistische staat Israël:

Met de op handen zijnde verwijdering uit de macht van haar Europese en Amerikaanse sponsors is het lot van het regime van Nazionist Netanyahu in Israël waarschijnlijk binnenkort afgesloten. Netanyahu werd gedwongen om zijn geplande bezoek aan Duitsland te annuleren, omdat de Duitse bondskanselier Angela Merkel en het Duitse regime hem vertelde dat ze niet van plan zijn hem nog meer Duitse onderzeeërs te verstrekken.

 

De chantage tegen de Duitse autofabrikanten zoals Volkswagen, Mercedes Benz, enz. Met behulp van een nep “uitstoot schandaal” diende slechts om de Duitse vastberadenheid te versterken om met de Russen samen te werken tegen hun Khazarische kwelgeesten. De toevloed van miljoenen “Syrische vluchtelingen,” waarvan velen zijn opgeleid als sabotage agenten die geen Syriërs zijn, heeft ook veel bewuste Duitsers gealarmeerd. De Duitsers maken zich klaar voor de heruitgave Deutsche Marken indien nodig voor de verbetering van hun betrekkingen met het christelijke Poetin regime in Rusland.

 

 

Chemtrail spuiten naar de kosmos:

Op 7 oktober heeft de National Aeronautisch en Space Administration (NASA) succesvol een experiment afgerond met een sub orbital raket chemtrailsgericht op het testen van nieuwe technologieën om deze te integreren in andere projecten. Barium en strontium, samen met aluminium, zijn 3 van de meest gebruikte chemische stoffen in de atmosferische geongineering projecten die sinds 1950 worden gebruikt door de Amerikaanse regering t.b.v. weermodificatie.

 

Dit recente experiment bewijst eens te meer dat de NASA en de Amerikaanse regering in feite giftige chemicaliën in de atmosfeer spuiten voor diverse onderzoek- en experiment- doeleinden, maar wie weet wat ze echt doen?

 

Chemtrail spraying outer spaceOnlangs werden andere mysterieuze anomalieën waargenomen in de lucht rond de planeet met inbegrip van reusachtige tweevoudige lichtbundels afkomstig van de aarde. Bovendien, een recent NASA experiment vanaf het ISS (International Space Station) werd afgebroken toen massale pijlers van licht werden gezien, blijkbaar gericht op de planeet vanaf het ISS. Men kan zich nu afvragen of naast het vergiftigen van de lucht, aanvullend atmosferisch spuiten wordt toegepast om in een keer de hele planeet te vergiftigen? Als de Illuminati in hun ondergrondse bunkers en steden verblijven, kunnen ze de hele planeet vergiftigen om hun doel te bereiken 90% van de bevolking uit te roeien?

 

NASA Takes Chemtrail Spraying Program to Outer Space:

 

TPP de meest VERRADELIJKE handelsovereenkomst ooit:

Wikileaks explosieve onthulling toont dat TPP de doodsnagel is voor de wereld economie. -Dankzij Wikileaks is de tekst van het Trans Pacific Partnership nu in de openheid – en zullen de wetgevers in Washington eindelijk beseffen hoe verwoestend het door hen goedgekeurde TPP akkoord is voor de Amerikaanse economie?