liberty-tiranny
“Ik kan u verzekeren, dat wij thans nog maar weinige schreden van ons doel zijn verwijderd. Zodra de cirkel zich sluit, zullen alle staten van Europa als in een bankschroef geklemd zijn”
Illuminatie-Protocol 3:1

Sinds de terroristische aanslagen van 11 sept. 2001 is de machtselite met grote snelheid bezig de mensheid in de Nieuwe Wereldorde in te voegen. Daartoe worden niet alleen in Amerika maar ook in Europa, democratische grondrechten afgeschaft. Iedereen die zich verdiept in de besluitvormingsprocedures van de EU, zal ontdekken dat de EU verre van democratisch is, zoals uitgelegd in “Het EU Politbureau”.

De EU gaat aan de meest elementaire regels van de parlementaire democratie voorbij. Zo is de toegang tot EU-documenten beperkt; alle besluiten over defensie en veiligheid zijn geheim. Beroep bij een rechter is niet mogelijk. De macht in de EU ligt dus niet bij het EU-parlement, maar bij de multinationals en de machtselite. Deelname aan verkiezingen is verloren tijd, de politici hebben niets in te brengen. Regeringsleiders worden met zorg uitgekozen door de illuminatie, en hebben meestal al carrière gemaakt in andere illuminatie organisaties of in concerns zoals Goldman Sachs, JP Morgan, Unilever, Shell, etc.. Deze leiders mogen alleen opdrachten uitvoeren zonder eigen inbreng.

Achter gesloten deuren worden de zaken bedisseld, waarop de burger geen enkele invloed heeft maar wel de gevolgen van ondervindt. Niemand kan de plannen controleren of enige invloed erop uitoefenen, zo volgt de ene ondemocratische overeenkomst op de andere. Jean Claude Juncker, de nieuw designate Commissie President van de EU, legde in 1999 de EU democratie als volgt uit: “Wij nemen een besluit, maken dat bekend en wachten dan af wat er gebeurt. Wanneer er geen noemenswaardige tegenstand volgt, omdat de meeste mensen toch niet begrijpen waarover het gaat, gaan we stap voor stap verder, totdat er geen weg terug meer is.” (Der Spiegel 52/1999)

The Telegraph schrijft: “De soevereine parlementen van Europa zijn het slachtoffer van deze constitutionele goochelarij, hoewel sommige gemakkelijker berusten dan anderen. “De Cromwellian methode waarmee Jean-Claude Juncker werd opgedrongen aan de natiestaten is een schending van de Verdragen.”
Maar Juncker is een geschenk voor Marine Le Pen, zij zweert zijn Straatsburg ratificatie te boycotten als haar eerste daad van protest. “Ik zal mijn stem niet geven aan deze gevangenis cipier: Ik zal proberen uit de gevangenis te ontsnappen,” zei ze. Juncker is ook een cadeau voor de Five Star Beweging van de Italiaanse Beppe Grillo, die Juncker als het gevaar van de verschroeide aarde aftekent met zijn beleid Europa gevangen te houden, dat inmiddels een verloren decennium is geworden. “Waar Juncker in Europa komt, groeit het gras niet meer,” zei hij.

En zo gebeurt het nog steeds, nu zal door Juncker met kracht het NWO beleid verder worden doorgevoerd, want een groot deel van de bevolking is alleen bezig met dagelijkse dingen, en is niet geïnteresseerd in hun toekomst. Niemand voelt zich verantwoordelijk, laat staan dat ze zich hierover zorgen maken en zich organiseren om hiertegen in te gaan, men blijft vertrouwen op de eigen volksvertegenwoordigers, die in werkelijkheid toneelspelen omdat ze omgekocht zijn, en dus niet voor de belangen van de burgers opkomen – die hen hebben gekozen. Elke keer worden de burgers opnieuw voorgelogen met hun toneelspel, want de beslissingen waren al veel eerder op een ander niveau genomen, politici hebben daarop geen invloed. Zo wordt de wereld monddood gemaakt, de burgers zijn over belangrijke zaken nog nooit naar hun mening gevraagd, zoals het verdrag van Maastricht, de invoering van de euro, de EU grondwet dan wel, maar deze werd via een omweg gewoon als het verdrag van Lissabon geïmplementeerd, niemand die de moeite nam te protesteren. Inmiddels is het EU arrestatiebevel (EAB) ingevoerd. Een volgende belangrijke stap in de strategie om één wereldheerschappij tot stand te brengen, want daarvoor moest de EU opgericht worden.

Er wordt verteld dat de EAB een maatregel is welke op EU niveau is genomen als gevolg van 9/11. In aanvang t.b.v. zgn. verdachte terroristen, maar nu ook voor iedereen. Het grootste deel van de 32 strafbare feiten waarvoor de EAB geldt, zijn door alle lidstaten geaccepteerd, ongeacht hun eigen wetgeving, zo kan elke matig tot ernstige alledaagse criminaliteit onder EAB worden geclassificeerd, het heeft in wezen niets met terrorisme te maken!

Hoe groot de EAB ramp voor de burger is, zal worden ontdekt als oppositiebewegingen worden onderdrukt omdat de deelnemers op voorhand al als misdadigers zijn gekwalificeerd, elke tegenstander van de NWO kan op deze manier worden gedeporteerd om zonder toezicht en controle van het eigen volk tot zwijgen te worden gebracht. De EAB is reeds vele duizenden keren toegepast, volgens de Süddeutsche Zeitung, 25/2-2005. Onder het motto; “orde komt vóór vrijheid of rechtvaardigheid.”

Dr. Carlo Alberto Agnoli, een voormalig Italiaanse rechter, formuleert zijn waarschuwing aan alle EU-burgers als volgt: “Het EAB zal het op ‘recht en gerechtigheid’ gebaseerd rechtssysteem van praktisch alle Europese landen volledig omvormen, en uiteindelijk tenietdoen.”

illuminatiDenk eens goed na over wat hier is geschreven, en realiseer je dat helaas deze werkelijkheid nu bestaat, geen woord ervan is overdreven. Als wij mensen nu eens massaal WAKKER WORDEN en hiertegen grootschalig protesteren, kunnen we verder leed nog stoppen, maar anders eindigen de overlevenden als slaven van de satanische machtsilluminatie. Ze hebben reeds besloten dat de NWO – Nieuwe wereldorde – straks vanuit Israël zal worden bestuurd.

De machtsilluminatie die zich Zionisten noemen, stelt: “Onze levens komen eerst.” Wat betekent dat alle andere mensen op aarde daarmee tot hun doodsvijand zijn verklaard, terwijl maar weinigen hiervan doordrongen zijn. De vijanden van de machtselite zijn in eerste instantie alle landen waar een Nationale bank nog niet naar de Rotschild pijpen danst, zoals China, Iran, Bolivia, Venezuela, Cuba, etc.

De gevoerde oorlogen tegen Irak, Afghanistan, en Libië hebben dit inmiddels wel duidelijk gemaakt. Ook Ukraine, Syrië en Iran zullen er aan moeten geloven volgens de Zionisten. Ze willen 6 miljard mensen uitroeien, dus hoe meer doden er vallen des te beter het voor ze is. En, dan zijn nog niet meegerekend de miljoenen doden die eerst vallen zonder gebruik van atoomwapens.

Alle natuurlijke hulpbronnen in de ‘overwonnen’ – niet democratisch geleide – landen worden middels het IMF of de Wereld Bank gelijk geconfisqueerd, onder het mom van nieuw te verstrekken leningen en ‘humanitaire’ hulpverlening. De openbare mening wordt via de media middels hersenspoelingen het geloof verschaft dat deze oorlogen het volk op weg naar democratie helpt. Humanitaire oorlogen bestaan niet het zijn gewoon afslachtingen van mensen, vooral gericht tegen vrouwen en kinderen, massamoorden om de bevolking uit te dunnen. Lees de geschiedenis na waarom vlak voor het einde van WW2 de stad Dresden in Duitsland nachten lang werd plat gebombardeerd. Winston Churchill had in Feb. 1944 kort voor de bombardementen verklaard, “voordat WW2 eindigt moeten we nog minsten 1 miljoen mensen doden”. En zo werden 350.000 onschuldige burgers, voornamelijk vrouwen en kinderen, gewoon afgeslacht, onder het argument van vergelding, opdat de rest van de bevolking deze massacre zou accepteren. Vergeet niet de 100.000+ doden die vielen in de hongerwinter 44/45. Bilderberg een brug te ver.

Politici en bureaucraten worden massaal omgekocht door de business lobby in Brussel en Washington. Degenen die de instructies van de illuminatie niet opvolgen zijn ervan verzekerd dat consequenties zullen volgen. Enkele voorbeelden; Abraham Lincoln en John Kennedy, werden beiden vermoord omdat ze eigenmachtig inflatie-proef – buiten de FED om – geld wilden uitgeven waarbij het onderpand goud en zilver was, waardoor geen inflatie zou ontstaan als het nieuwe rentevrije geld in omloop zou komen. Zo verging het ook Pim Fortuyn die tegen de Joint Star Fighter en het Koningshuis van Oranje was, om dat geld het volk ten goede te laten komen. Princess Diana, die te gevaarlijk werd voor het Huis Windsor, omdat ze uit de Koninklijke School wilde klappen, werd vermoord op een voor de illuminatie heilige plaats in Parijs. Haar foetus werd verwijderd en op het altaar ten offer gevoerd. (David Icke – The Biggest Secret).

En dan nog, het verhaal van Nicolai Tesla (1857 – 1943) de revolutionaire uitvinder van o.a. Free Energy, welke toegepast, grote schade aan Big Oil kon toebrengen, deze man moest worden geïsoleerd om zijn uitvindingen te saboteren en te verbieden, deze mochten alleen gebruikt worden voor geheime operaties van de Amerikaanse overheid. Zoals o.a. de nano-thermite explosieven waarmee de Twin Towers op 11 Sept. 2001 letterlijk tot stof verpulverd werden. (Dr. Judy Wood – Where did the Twin Towers go?) Om maar te zwijgen over de vele mysterieuze vliegtuigongevallen zoals o.a. de Lockerbie ramp, waarin 6 CIA mensen met bewijsmateriaal zaten die een onderzoek hadden verricht naar de financiële praktijken van de Vaticaanbank. De bank die het merendeel van het rentegeld ontvangt op de overheidsschulden. (Jim Marrs – Rule by secrecy)

Eén van de initiatiefnemers van dit Vaticaanse onderzoek en ondertekenaar van de beschuldigingen, werd geëlimineerd na twee mislukte pogingen door vergif, alle anderen werden uit de politiek gepest via niet bestaande opgeklopte schandalen, huurmoord, gearresteerd, of publiekelijk vernederd. Vanaf dat moment zit de angst bij politici er werkelijk goed in. Ze houden hun mond en doen wat de touwtjestrekkers achter de schermen hen opdragen te doen!

Veel mensen w.o. ook artiesten en regeringsleiders worden geestelijk gemanipuleerd via het Monarch mind controleprogramma – ontwikkeld door Jozef Mengele die tijdens de Holocaust op Joden de eerste experimenten daartoe verrichtte. Musici die wereld faam zoeken, kunnen hun ziel aan satan verkopen om met hun muziek en songs grote groepen van de bevolking te beïnvloeden. Geselecteerde jongeren worden slachtoffer van mind controle om moordaanslagen te plegen. O.a. toegepast met de schietmoord op een school in Stanford, Connecticut US waarbij 22 kinderen en enkele begeleiders om het leven kwamen. De verborgen reden: de wapenwet moet worden veranderd, omdat de overheid anders het volk niet kan onderdrukken. Middels het bekende en steeds vaker toegepaste principe: probleem – reactie – solutie – PRS – van de machtselite. (David Icke)

Feitelijk bestaat op aarde slechts één terrorist/agressor en dat is Amerika. De machtselite die volgens het ‘verdeel en heers’ principe handelen bedenken oorlogsplannen, ze laten die door Amerika uitvoeren nadat eerst CIA agenten ter plaatse de voorbereidingen hebben uitgevoerd. Het volk moet via leugens en bedrog worden klaargestoomd om de nieuw geplande oorlog te accepteren. Het zinken van de Lusitania was opgezet om Amerika in WO I te betrekken, de aanval op Pearl Harbor werd geënsceneerd om Amerika tegen Japan op te zetten en als hun vijand te zien. Een ander passagierschip geladen met explosieven werd zgn. door een Duitse duikboot beschoten en tot zinken gebracht om te kunnen vechten in WO II tegen Hitler. Het fake Tonkin incident gaf de Amerikaanse regering de gelegenheid om een volledige oorlog te starten in Vietnam. En zo is het iedere keer opnieuw op touw gezet. (Jim Marrs – Regeren vanuit het Duister)

Eén van de voornaamste functies van de CIA is chaos in andere landen te stichten om Amerika en de NAVO¬-landen ‘juridische’ grond te geven een bepaald land binnen te vallen om zogenaamd de orde te herstellen. En zowat elke idioot op aarde denkt dat hij hierdoor bezig is zijn land te verdedigen. Of door een oorlog toe te staan of door mee te vechtenLees meer.

Ook Richard Nixon probeerde rente vrij geld in omloop te brengen, de zgn. Greenback, evenals Lincoln en nixonKennedy dat voor hem deden, met het doel het Amerikaanse volk schuldenvrij te maken. Maar Nixon werd door de FED gedwarsboomd en uit zijn functie als President van de VS gewerkt. Dat was in 1969 toen Nixon volgens het plan van Dr. Preston Martin in een handomdraai 4.950 leningen uit commerciële banken terug te trekken, en een nationaal banknetwerk buiten de FED om te creëren. Toen Nixon en Martin hun plan uit wilden voeren kreeg Martin een aanbod van de FED om hun voorzitter te worden onder voorwaarde Nixon uit het Witte Huis werd gezet, en de plannen van het nieuwe geldcircuit buiten de FED om in de diepvries ging. De Watergate inbraak werd in scene gezet, om bepaalde documenten te fotograferen waarmee Nixon werd gechanteerd en zo moest vertrekken. Nixon treedt op 9 augustus 1974 af, en wordt opgevolgd door Gerald Ford die hem algemene amnestie aanbiedt als hij de werkelijke toedracht en reden van zijn aftreden verzwijgt, ondanks vele interviews van journalisten die beter wisten.

dictatorship“De Rotschilds blijven de binnen en buitenlandpolitiek beïnvloeden van de Westerse wereld. Ze bepalen de agenda, uitgaven, inkomsten, oorlogen en alles wat we volgens de wet NIET mogen doen. Onze politici zijn harlekijnen zonder karakter of eigen wil. Zo heeft James Wolfensohn, na jarenlange trouwe slaafsheid en kontlikkerij bij de Rotschilds als opperhoofd van de Wereldbank in 2005 zijn eigen bank mogen stichten, Wolfensohn & Company LLC. Ook is hij partner in de Europese Investeringsbank J. Rothschild, Wolfensohn and Co.”

“De echte macht in Washington, lees elke hoofdstad in de Westerse wereld, is niet langer de regering voor het volk dat ze representeren. Het is de bankwereld die dat doet. Politici worden met partijgelden, contributies, campagnegelden, bezit en invloed, stemmen, en amendementen gekocht en verkocht. Geld vertegenwoordigt prioriteit, houdt federale inkomsten tegen, zorgt ervoor dat wetten worden ‘herzien’ en brengt het geld van de middenklasse naar de rijken.’ – ‘We worstelen niet tegen vlees en bloed maar tegen principes, krachten en machten, die regeren vanuit het duister en tegen spirituele verdorvenheid in hoge plaatsen.” Schreef Richard Goodwin, speechschrijver van president Kennedy.

De dictionaire Van Dale legt macht als volgt uit: Machthebbers hebben een tegengesteld belang ten opzichte van diegenen waarover ze macht willen hebben. Macht is het vermogen om anderen te laten doen wat jij wil. En daarmee kunnen die anderen dus niet meer doen wat ze zelf willen. De macht van de één, bestaat uit de onvrijheid van de anderen. De machthebber is gebaat bij onvrijheid van het volk, het volk is gebaat bij vrijheid. Een tegengesteld belang dus.

Wordt wakker mensen je bankrekening; je pensioenfondsen alles wat je hebt wordt in beslag genomen. Bekijk onderstaande 10 min. video om de urgentie te begrijpen waarin we verkeren, en massaal hiertegen te protesteren anders wordt het een wereld van onrechtvaardigheden, zonder vrijheid.

De ineenstorting is begonnen

Het valt niet langer te ontkennen dat we afgaan op een wereldwijde financiële implosie, zonder twijfel is het duidelijk dat de georkestreerde economische ineenstorting wordt versneld. Alex Jones legt uit hoe op de puinhoop van het globale wereldstelsel een zeer autocratisch autoritaire technocratie tot stand wordt gebracht om alles over te nemen. Zeg niet dat je niet gewaarschuwd was.

Waarom de goudprijs onderdrukt wordt

Het is duidelijk dat er iets op komst is, en de manipulatoren zelf hun toevlucht in goud nemen, waarom al de afgelopen tijd de prijs ervan op de openmarkt onderdrukt werd, om het op te kopen. Hoe we hier zijn aangekomen, en waarom, zijn belangrijke onderwerpen van onderzoek en debat geworden. Een ding weten we, al of niet een valuta gekoppeld is aan goud, de bevestiging van het idee van persoonlijke goud holdings. Het zijn zeer belangrijke onderwerpen om fundamenteel goed te begrijpen. Desalniettemin zijn de diepere aspecten van de waarde en de ware betekenis van goud in de historische context van de aarde vastgelegd, zeker de moeite van onderzoek waard naar de ‘powers that be’ van elke periode die allen veel belang hechtten aan het bezit van goud.

Aanbevolen literatuur

  • De 13 Satanische bloedlijnen door Robin de Ruiter
  • Die 13 satanischen Blutlinien
  • David Icke books. The Biggest Secret en Human Race get off your Knees – The Perception Deception
  • Regeren vanuit het duister – door Jim Marrs

Video: Jim Marrs – Rule By Secrecy