Geleid door Big Business:

Het Trans-Atlantische en Trans-Pacific Handel en Investeringen Partnerschap – TTIP – is bedrog, het is een ander Agenda 21-project op de weg naar wereldwijd dictatuur dat niets te maken heeft met de vrijehandel. “Vrijhandel” wordt gebruikt als een vermomming om de macht concentratie welke deze overeenkomsten geven aan de Archon bloedlijn corporaties te camoufleren, door rechtszaken te (mis)-gebruiken om aan soevereine wetten van die landen te ontsnappen, zoals de regulering van vervuiling, voedselveiligheid, GMO’s, en minimumlonen. Deze zogenaamde “overeenkomsten” zijn wetten die niet zijn voorgesteld door Parlementen zoals grondwettelijk is vereist.

 

Ruled by Corporations“De Amerikaanse grondwet geeft het Congres de bevoegdheid om wetten te schrijven, maar TTIP wetten werden geschreven zonder de deelname van het Congres. Corporaties schrijven deze wetten uitsluitend in het belang van hun eigen macht en winst. Het instituut van de US ‘Trade Representative’ werd gecreëerd om bedrijven in staat te stellen de wetten te schrijven die alleen hun belangen dienen. Genaamd “handelswet-verdragen” om deze fraude t.o.v. het volk en de grondwet te verbergen.”

“Inderdaad, het Congres is niet eens toegestaan ​​om te weten wat in deze wetten geschreven staat om de kans op afwijzing voor acceptatie te beperken als Congres hierover moet stemmen. Normaal gesproken, accepteert Congres, want er is “zoveel werk voor gedaan” en “vrijehandel zal ons allemaal wel ten goede komen.” Als democratie ooit heeft bestaan, dit is het in ieder geval niet; het is fascistisch ‘Corpocratie’.

 

Door de aandacht van de inhoud van de wet af te leiden, betekent dit dat overheden handelswetten aanvaarden die geschreven zijn door bedrijven zonder de deelname van het parlement. Ook verdient de “partnerschappen” kritiek want dit is een rookgordijn. – Landen beschuldigd van slavenarbeid kunnen worden uitgesloten, maar dat gebeurt niet. – Nationalisten klagen dat “buitenlandse belangen” de soevereiniteit schenden, maar het zijn juist de corporaties die de soevereiniteit schenden, met het gevolg dat nog meer banen naar het buitenland verdwijnen. – In feite, zijn “partnerschappen” overbodig om het verlies van arbeidsplaatsen te bevorderen, want er bestaat niets dat off-shoring van banen remt.

Wat “partnerschappen” doen is particuliere bedrijven immuun te maken tegen de wetten van soevereine landen, en wel op grond van het feit dat Corpocracyde wetten van die landen een negatieve invloed hebben op de bedrijfswinsten en daardoor “belemmering van de handel” bevorderen. Bijvoorbeeld, onder het trans-Atlantische partnerschap, worden de Franse wetten tegen GMO’s ongeldig verklaard, omdat die “beperkingen op de handel” betekenen waarover Monsanto een rechtszaak is begonnen.

Sigaret-fabrikanten kunnen aanklagen wegens verplichte waarschuwingsetikettering op sigarettenpakjes, omdat deze etiketten het roken ontmoedigen en daardoor “belemmering van de handel” vormen.

“De inspanningen om het milieu tegen de uitstoot van schadelijke stoffen te controleren kan ook onder “belemmering van de handel” worden aangepakt door bedrijven als belemmering. Onder TTIP, worden bedrijven gecompenseerd voor “wettelijke beperkingen,” zoals o.a. milieubescherming. Uiteraard betekent dit dat de belastingbetaler de schadevergoeding moet betalen aan de vervuilende bedrijven.”

 

Landen die het testen van geïmporteerd voedsel eisen, zoals voor varkensvlees tegen trichinose, en ontsmetting, zijn onderworpen aan rechtszaken van bedrijven, omdat deze regels de kosten van de invoer verhogen. Bedrijven kunnen landen die geen monopolie bescherming bieden voor hun merknaam zoals voor farmaceutische en chemische producten, door generische producten daarvoor in de plaats toe te laten, worden voor schade aangeklaagd.

 

Stop_TTIPOnder TTIP kunnen alleen bedrijven aanklagen. Vakbonden kunnen niet aanklagen als hun leden worden geschaad door off-shoring van banen, en burgers kunnen niet klagen wanneer hun gezondheid en watervoorziening zijn beschadigd door collectieve uitstoot, zoals bijvoorbeeld bij schaliegas operaties. De Corporations hebben grote sommen gelds aan de Amerikaanse senatoren betaald voor de overdracht van hun wetgevende bevoegdheden aan hen.

 

Als deze “partnerships” zijn aangenomen, zal geen enkel land die dat heeft ondertekend, nog wetgevende bevoegdheid hebben om wetten af te dwingen welke de onderneming beschouwt als schadelijk voor hun bottom-line. Dus regeringen worden geregeerd door de grote bedrijven omdat de politici hun ziel en integriteit voor geld hebben verkocht, en derhalve de burgers die ze ooit hebben gekozen tot slaaf worden gemaakt!

 

Bezwaar:

OjectionVolgens nieuwsberichten, hebben in Frankrijk de twee grootste politieke partijen zich verkocht aan de bedrijven, maar niet Marine Le Pen’s Front National Party. In de laatste EU-verkiezingen, hebben dissident partijen, zoals Le Pen en UKIP Farage, de overhand gekregen over de traditionele partijen, deze overhand hebben ze nog niet in hun eigen land die moet nog worden binnengehaald.

 

In een bittere ironie, is de enige Europese politieke leider die zich uitspreekt tegen deze kwestie het Franse Front National [extreemrechts] bij monde van haar leider Marine Le Pen, en vooral bezwaar maakt tegen de geheimhouding van de inhoud en afspraken die de collectieve regels vaststelt:

 

“Het is van vitaal belang dat de Fransen de inhoud van TTIP en haar motivatie kennen om deze te kunnen bestrijden. Omdat onze landgenoten de keuze moeten hebben over hun toekomst, omdat nu een model opgedrongen wordt door multinationals die uitsluitend winst beogen, en daartoe de samenleving regels opleggen die hen past, waarvoor ook de Brusselse technocraten zijn omgekocht d.m.v. lobby’s, zoals ook politici van de UMP [partij van voormalig president Nicolas Sarkozy] die ondergeschikt zijn aan deze technocraten.”

 

De Strategie is Chaos:

Door slaafs de lijn van Washington iz. Rusland te volgen, zijn de Europese leiders in wezen slechts marionetten. Ze zijn net zo nutteloos als absurd arrogant. Als de VS de Europese leiders zelf hadden moeten kiezen, is het twijfelachtig of ze dienstbaardere lieden hadden kunnen vinden, die nu de EU domineren. Er is niemand in zicht die vergelijkbaar is met Charles de Gaulle of Willy Brandt. In feite is er zelfs geen Jacques Chirac. De huidige situatie is inderdaad erg deprimerend. Europa verkwanselt haar eigen belangen om die van de VS te dienen. – Begrijpen deze leiders de strategie van de chaos niet, die de VS nastreeft in Europa en Azië?

 

De VS wil domineren niet alleen in Europa, maar ook in Rusland, want het is het meest waardevolle gebied – het gebied dat een brug vormt tussen Europa en Azië, stelt auteur en historicus Gerald Horne.

 

In feite, weten Washington en haar Europese bondgenoten dat de zogenaamde Russische dreiging niets meer is dan een mythe die wordt gebruikt om de Verenigde Staten te ontheffen van de verantwoordelijkheid voor de anticonstitutionele coup in de Oekraïne, en voor de activiteiten van bepaalde krachten in Kiev die weigeren de ‘conflict oorlog’ in Donbas te beëindigen. Dit komt op een moment dat de levensomstandigheden van de bevolking van deze regio zodanig verslechteren in een humanitaire crisis: de watertoevoer is afgesloten en de Oekraïense autoriteiten in Kiev hebben de levering van voorzieningen als, medicijnen en essentiële goederen geblokkeerd. En dit alles vindt plaats tegen een achtergrond van de beschieting van residentiële gebouwen, scholen, kinderdagverblijven en andere civiele installaties.

 

 

Noch vrijheid noch democratie:

cam-holl-kel_2956338bBekijk, Angela Merkel, David Cameron en François Hollande in de frontlinie. Wanneer het Witte Huis suggereert dat ze springen, is de enige vraag die ze lijken te stellen; “hoe hoog?” – Zoals inmiddels algemeen bekend is; de EU is eigendom van de RK Maffia.

 

De laatste keer dat de grootste spelers van Europa hun onafhankelijkheid serieus namen, tegen de VS was in 2002, toen Gerhard Schröder en Jacques Chirac campagne voerden tegen George W. Bush m.b.t. de illegale invasie van Irak. Hun moedige houding werd gecompromitteerd door Tony Blair in Groot-Brittannië, die aan alle kanten was ingepakt om de rol van poedel spelen voor zijn Amerikaanse heren. De Polen, die beter moesten weten, namen ook deel aan dit onrechtmatig offensief. Nadat de eerste volgelingen, uit de overige secundaire Europese staten zoals Estland, Letland en Albanië, meededen in een wanhopig poging de gunst in Washington te winnen. Het wat meer invloedrijkere Italië en Spanje droegen gedurende korte tijd ook bij, om daarna hun strijdkrachten weer snel terug te trekken.

 

Het is dus van vitaal belang dat het publiek begrijpt dat hun ‘vertrouwde’ leiders zijn omgekocht. Dit is geen “vrijheid en democratie” die we zouden moeten hebben, wanneer noch de mensen noch hun gekozen vertegenwoordigers mogen deelnemen aan het maken van de TTIP wetten die particuliere bedrijven in staat stellen de wetgevende functies van de regeringen te negeren en bedrijfswinsten te plaatsen boven het algemeen welzijn, onder ‘oorlogvoerende’ argumenten.

 

Wat voor soort oorlogen zijn dan te verwachten?

Het antwoord: Zowat van alles, van een burgeroorlog tot een internationale oorlog, toenemende spionage van de overheid tot aan het bespioneren van burgers – intergouvernementele en bedrijfsspionage – valuta en handel oorlogen – stijgend fascisme / communisme – antisemitisme – oorlogen over natuurlijke hulpbronnen – en OOK, de oorlog op jouw rijkdom en pensioen.

 

Secession CataluñaVele grenzen zullen worden gewijzigd. Zo zal Schotland na een 308-jaar oude vereniging zich uiteindelijk afscheiden van het Verenigd Koninkrijk. De Spaanse provincies Catalonië en Baskenland, zullen zich afscheiden van Spanje. Italië heeft drie separatistische bewegingen gaande: de Noordelijke Liga, en twee nationalistische groeperingen in Venetië, en Sardinië.

 

Québec heeft al meer dan 50 jaar gedreigd zich af te scheiden van Canada, en bronnen vertellen een nieuwe beweging organiseert het doordrukken een ander referendum. In de laatste, in 1995, verloor Québec met slechts één procentpunt.

 

De U.S. is geen uitzondering. Afscheidingsbewegingen zijn in 35 staten actief. Daarbij inbegrepen zijn krachtige afscheidingsbewegingen in Texas, Californië, Vermont, New York (Long Island), Massachusetts en Maryland. De lijst gaat maar door, en omvat een totaal van 124 actieve separatistische bewegingen.

 

Het is een teken van de tijd. En als meer en meer separatistische afscheidingsbewegingen opduiken over de hele wereld; reken dan op grotere overheidsweerstand, heviger dan ooit tevoren.

 

Waarom? Omdat grote regeringen de belastinginkomsten van een groter en steeds groter aantal mensen moeten hebben, niet van kleinere aantallen. Maar ironisch genoeg, deze jacht naar geld waarbij vooral de westerse regeringen van Europa en de VS betrokken zijn, is precies de reden waarom meer burgeroorlogen, meer binnenlandse onrust en meer afscheidingsbewegingen in de toekomst kunnen worden verwacht. Het is het teken van de tijd. Het is niet alleen Rusland versus Oekraïne – het is niet alleen China versus Japan – het is niet alleen de periferie landen van Europa versus Duitsland of Frankrijk. Het is een systematische stijging van de burgerlijke en internationale ontevredenheid over de hele wereld welke de oorsprong vindt in de groter wordende overheid versus het volk.

 

Het gaat erger worden, veel erger. En het is belangrijk de Agenda 21 krachten te begrijpen, te onderkennen, en aandacht aan te besteden om de toekomst te begrijpen. – Deze zijn sterker dan inflatie – sterker dan fiat geld. Stijgende sociale ontevredenheid is veel sterker dan elke economische kracht voor zover bekend in de civiele beschaving. En dat is waar de Archon bloedlijn alias RK Maffia naar zoekt; ‘Verdeel en Heers’ om het einddoel van de wereldontvolking te bereiken.

 

Samenvatting:

Na het lezen van de essays op deze site, zal het moeilijk zijn om niet tot de conclusie te komen, dat kwade krachten onze beschaving hebben gekaapt, en in de richting sturen die uiteindelijk bijna niemand dient, behalve de ‘wereld elite’ zelf.

 

De wereld is op weg naar een toekomst die niemand bewust wil kiezen, laat staan ​​erover praten, maar in werkelijkheid kan niemand kiezen; de misdaad cabal, gecoördineerd door de Rothschild Khazarian Maffia, is niet geïnteresseerd in het menselijk welzijn, ze dicteren ons.

 

Diepere studie van bepaalde cruciale gebeurtenissen in de geschiedenis versterkt deze conclusie. Zoals bv. de officiële uitleg van het zinken van de Titanic in 1914, de Pearl Harbor aanval in 1941, de moord op Kennedy in 1963, de 9/11 Twin Tower vernietiging in 2001, of het neerhalen van de MH 17 Boeing boven de Oekraïne vorig jaar, deze zijn allemaal doorzeefd met tegenstellingen die geen enkele logica bevatten, echter dit zijn slechts een paar van de vele georkestreerde valse vlag operaties, welke dienen om de koers van de geschiedenis te wijzigen.

 

Onheilspellend meer toevalligheden stapelen zich op en tonen een patroon dat wijst in de richting van bewust gecoördineerde organisaties die deze calamiteiten t.b.v. van sinistere doeleinden uitvoeren. Nog diepere studie, leert dat uiteindelijk een andere –valse- geschiedenis van de wereld is gecreëerd.

 

the-new-world-orderDeze geschiedenis verklaart het wereld gebeurtenissen als gevolg van de machinaties van een machtige, verborgen cabal van geheime organisaties genaamd de ‘wereld elite’: de banken, rijke families zoals de Rothschilds en de Rockefellers, niet-officiële organisaties als de Bilderberg Groep, georganiseerde misdaad, schimmige instanties binnen de overheid, geheime genootschappen zoals ‘Skull and Bones’ en de Vrijmetselaars, enzovoort. – Achter dit alles bestaat een nog geheimere groep, bestaande uit de echte heersers van de aarde, die premiers en presidenten als hun directe marionetten onder zich hebben. Sommige theoretici zeggen dat deze Illuminatie die de teugels van de macht houden geen menselijke wezens zijn; anderen zeggen dat ze buitenaardse bondgenoten hebben. Hun doel is in ieder geval om een ​​Nieuwe Wereld Orde (NWO) dat hun heerschappij completeert, en aan het volk zal worden opgelegd.

 

Het wordt beweerd dat deze misdaad cabal die het leven op aarde stuurt en stelt over krachtige geheime technologieën beschikken. Zoals, HAARP t.b.v. weer controle, SMART-mind control, energiewapens, kunstmatig gecreëerde ziektes, zoals AIDS, EBOLA, VARKENSGRIEP en andere bijna magische technologieën die hen in staat stellen om elke oppositie te vernietigen, en de mensen te controleren op manieren die ze nauwelijks vermoeden of beseffen. Ze zijn altijd op zoek naar nieuwe vormen van tirannie om op te leggen, om hun macht over de geest en materie uit te breiden. Zij controleren de wereldeconomie en creëren economische rampen naar wil, net zoals de Grote Depressie in de jaren 1930, en de depressie die dit najaar begint. Ze frauderen het geldsysteem om hard werkende mensen als hun slaaf te gebruiken, doelbewust onze samenleving te vernietigen door het elimineren van de middenklasse – de ruggengraat van onze economie en samenleving.

 

Ondanks alle gemanipuleerde statistieken gepresenteerd die dienen als ‘rookgordijn’ voor westerse overheden, is het westerse financiële systeem – de Federal Reserve Board en de ECB – reeds lang geleden failliet gegaan. – De Verenigde Staten van Amerika INC. onder leiding van ‘aangesteld’ president Barack Obama en de Europese Unie geven valse financiële rapporteringen om de indruk te wekken dat alles goed gaat. De mensen die nu niet WAKKER ZIJN geworden, en hiertegen niets ondernemen, verdienen wat ze zullen krijgen, dat is óf een vroege dood, óf slaaf zijn voor de rest van hun leven.

 

Verwacht niet dat anderen, meer invloedrijke krachten, dit voor ons gaan opknappen. Als een machtige groep het initiatief neemt is het gevaar groot van een nieuwe onderdrukking later. Als we zelf beginnen, houden wij het initiatief en kunnen we invloedrijke groepen vragen ons te helpen, zonder dat we onze controle als initiatiefnemers verliezen. Als je nog steeds gelooft in de kracht van je land, dan is dit het moment om nu iets te doen. Later, kan te laat zijn. Wees ervan bewust, we kunnen nog steeds de strijd tegen de misdaad cabal winnen, maar snelle actie is geboden.

 

 

Hoe de grote bedrijven de wereld regeren.

De Amerikaanse regering heeft een clandestien empire gecreëerd. De meerderheid van de mensen in de Verenigde Staten hebben geen idee dat ze leven onder het ‘juk’ van dit clandestiene rijk waarin heden ten dage meer slavernij is dan ooit tevoren.