De dood van democratie:

De EU in Brussel zal elk land dat is toegelaten tot de EU, en wil vertrekken vernietigen; ze verklaarden de economische oorlog aan Griekenland door opzettelijk te proberen het land in de totale ondergang te storten, ‘vele malen erger dan de aan Rusland opgelegde sancties, en de onmenselijke bezuinigingsmaatregelen. Dit is een zeer trieste ontwikkeling voor de hele wereld.

 

if-youre-not-outraged-youre-not-paying-attention1“Het is een verschrikkelijk voorbeeld; dat de Trojka – EU, ECB en IMF – het nieuwe equivalent is van het Romeinse ‘driemanschap’. Het is de dood van democratie.” Europeanen zullen zich 1 juli 2015 herinneren als de dag waarop hun nationale soevereiniteit publiekelijk stierf. Dit is in lijn met mijn eerdere essays over de dood van democratie, en de vrees voor de overgang naar Economisch Totalitarisme dat nu wordt bevestigd. Feitelijk werd Greece door Brussel gedwongen haar soevereine zelfbeschikking op te geven.

 

De democratische beginselen zijn dood: lang leeft Totalitarisme. – Het EU-project waarin de samenvoeging van economieën zoals Duitsland en Griekenland vanaf aanvang af reeds was gedoemd te mislukken, blijkt nu dus een compleet fiasco te zijn, wat de erkenning zou moeten zijn dat Griekenland het recht heeft terug te keren naar de drachme die ze zelf kunnen devalueren om zo het land weer op te bouwen .

 

Maar dat zal niet gebeuren want Agenda 21 bepaalt:

“Ik kan u verzekeren, dat wij thans nog maar weinige schreden van ons doel zijn verwijderd. Zodra de cirkel zich sluit, zullen alle staten van Europa als in een bankschroef geklemd zijn.” Illuminatie-Protocol 3:1 – En zoals werd aangekondigd door Dr. Richard Day in zijn geheime lezing in 1969.

 

Achter gesloten deuren worden de zaken bedisseld, waarop de burger geen enkele invloed heeft maar wel de gevolgen van ondervindt. Niemand kan de plannen controleren of enige invloed erop uitoefenen, zo volgt de ene ondemocratische overeenkomst op de andere. Jean Claude Juncker, de Commissie President van de EU, legde in 1999 de EU democratie uit als volgt:

 

“Wij nemen een besluit, maken dat bekend en wachten dan af wat er gebeurt. Wanneer er geen noemenswaardige tegenstand volgt, omdat de meeste mensen toch niet begrijpen waarover het gaat, gaan we stap voor stap verder, totdat er geen weg terug meer is.”

(Der Spiegel 52/1999)

 

Het wapen is financiering; de instrumenten zijn de mega-bankiers van Europa en Washington. Ze zijn als onmenselijke projectielen. – De misdadigers van Brussel nemen het lef om te dicteren dat meneer Tsipras ontslag moet nemen in geval het Griekse referendum het bezuinigingspakket verwerpt. En dat onder alle omstandigheden zijn minister van Financiën, Yanis Varoufakis moet verdwijnen. – Kun je je dat voorstellen!

 

“… het wordt elke dag duidelijker dat Brussel, Washington en Berlijn open klasse oorlog voeren tegen Griekenland, omdat het Griekse volk zelf beslist, zoals burgers van een soeverein land, de eerste democratie in Europa, het land dat Europa haar naam gaf, die een democratisch gekozen socialistische regering hebben gekozen, om nu door Brussel te worden teruggefloten. Het volk moet weer extra lijden. Want deze regering voldoet niet aan de door Brussel opgelegde regels van het neoliberale imperium van onbeperkt geglobaliseerde privatisering van openbare diensten en openbare eigendommen van waaruit de elite hun winsten maximaliseren t.b.v. eigen voordeel, dat natuurlijk regelrechte diefstal is van Grieks openbaar domein.

 

 

De Wereld Gevangenis:

world prisonDe geduchtste vorm van dictatuur en controle komt van degenen die je niet kunt zien, en niet van bewust bent dat die bestaan. Tegenwoordig hebben mensen de illusie van vrijheid omdat ze elke vier jaar of zo mogen stemmen, maar achter de schermen is het dezelfde selecte groep die in controle is, ongeacht welke partij als regering ‘officieel’ wordt gekozen. Democratie verondersteld dat de meerderheid regeert, wat op zich een tirannie is, maar het is zelfs dat niet. Het is de dictatuur van weinigen verstopt achter het rookgordijn van ‘vrije en open samenleving’. Elke gekozen kandidaat van links of rechts handelt onder de uiteindelijke zeggenschap van dit groepje, het maakt niet uit wie gekozen wordt om te leiden, de verborgen hand van de RK Maffia dicteert hen wat en hoe te doen. In feite maakt het niet uit op wie je stemt, de trekt aan de touwtjes van degenen die belast zijn met het nemen van beslissingen. Het hele idee is om de mensen de indruk te geven dat ze vrij zijn, terwijl ze fundamenteel worden gecontroleerd en bedrogen.

 

Niemand komt in opstand als hij denkt dat hij vrij is. Wanneer je in een cel zit en je kunt de tralies niet zien denken mensen dat ze vrij zijn. Maar als je in een cel zit en de tralies wel ziet weet je dat je bent opgesloten in de gevangenis. Als je in de cel de tralies niet kunt zien, denk je dat je vrij bent om te gaan en staan waar je wilt, totdat je het probeert, en dat is wat de meeste mensen nooit doen, maar Griekenland nu probeert te doen. Overheden praten eindeloos over ‘Vrijheid’ en de ‘vrije wereld’, omdat ze de gevangenis zonder tralies verkopen. Wat ze zeggen is natuurlijk onzin, maar wij mensen moeten dat wel geloven, anders zouden we ons realiseren dat we in werkelijkheid in een één-partij dictatuur leven en bestuurd worden door de elite kliek.

 

Nadat “de euro was geëffectueerd, duurde het niet lang dat onevenwichtigheden zich ontwikkelden en cumuleerden,” verklaarde Professor Philipp Bagus in 2012. Bagus legde het verband met hoe de euro schepping werkte in de Oude Wereld pre-2008. Zoals met alle papieren geldsysteem, zij die eerst het nieuwe geld krijgen profiteren het meest. “Maar de enige manier om nieuwe euro’s te krijgen,” voegde hij eraan toe, “was voor een land als Griekenland om meer staatsobligaties uit te geven en deze aan de Europese Centrale Bank te geven als onderpand.”

 

En nu is het probleem merkbaar – “Als ik denk aan de toekomst van mijn kleindochter,” vertelde een 61-jarige Atheense gepensioneerde, Nikos Athanassiou, aan de Daily Telegraph, “Raak ik in paniek. Ik wil dat ze in een onafhankelijke Griekenland kan leven.- Niet in een protectoraat.”

 

In Griekenland evenals elders, moet nieuwe welvaart komen van innovators, niet van de overheid. Misschien nu nog meer in Griekenland dan elders, de Griekse weerstand tegen het oude voorbeeld staat op het punt te worden vernietigd door de bureaucraten en door de macht van de Brusselse RK maffiosi. – Welke van de twee zal domineren? En maakt het nog wat uit?

 

De belangrijkste strategie van de EU financializatie is: goedkoop krediet uit te breiden tot aan mensen met beperkte toegang tot kapitaal. Degenen met een beperkte toegang tot kapitaal zal het aas van goedkoop krediet snel slikken, en gewillig instemmen met sancties, hogere rente, enz. – Tot, wanneer de uitbreiding van de kredietverlening, niveaus bereikt die onhoudbaar zijn geworden, de kredietverstrekkers eisen onderpand en/of gunstige handel en financiële concessies. Dit is duidelijk de RK Maffia strategie.

 

Neokolonialisme:

fooled_by_obama_by_latuff2“De economische plundering van voormalige koloniën had zijn grenzen; met als gevolg de wereldwijde financiële Elite crime-cabal het neo-kolonialistisch Model ontwikkelde, dat diezelfde technieken nu in lokale regio’s toepast. Zo is Griekenland en ook het geval is in de andere kapitaalarme Europese landen de zgn. PIIGS landen die worden uitgebuit door de harde EU kern, waarvoor de euro het ideale gereedschap is om de economieën van die landen te financialiseren zonder dat, zouden nooit de krediet en huizen bubbels zijn ontstaan, omdat het goedkope krediet hun economieën overstroomde.”

 

In het neokolonialisme, worden de krachten van financialisatie gebruikt om de lokale elites met de bevolking tot één financiële kern te versmelten: the PIIGS lenen geld van de “kolonisten” (RK Maffia) om de eindproducten vervaardigd door de kern economieën te kopen, wat de imperialistische Elites verrijkt door het principe: – van gemaakte winst op de verkoop van goederen aan de debiteuren, – de rente op het verleende krediet aan de PIIGS koloniën om de goederen van de kern economieën te kopen, “om daarmee op te grote voet te leven,” en het verborgen transactievoordeel van de financialisatie van PIIGS activa, zoals vastgoed en Staatsschuld.

 

In essentie; hebben de kernbanken van de EU de PIIGS landen gekoloniseerd door de financialisatie via de euro, wat een enorme expansie van de schuld en consumptie in de PIIGS opleverde. De banken en exporteurs uit de kern behaalden enorme winsten door de grote uitbreiding van de schuld en consumptie.

 

Nu de financialisatie daad van de euro zijn koers heeft gelopen, wordt het neokoloniale draagkracht van de PIIGS landen ondubbelzinnig onthuld: nl. het vermogen en inkomsten van deze PIIGS stromen naar de kern (RK maffia) als rente op het privé en overheidsschulden die verschuldigd zijn aan de ‘kern’ centrale bank ECB en hun geld-centra van de particuliere banken.

 

GreekBailouts-e1435781250711Bekijk in bijgevoegde grafiek hoe weinig geld – slechts 8% – van de Griekse “bailout” euro’s feitelijk naar de Griekse burgers ging en hoeveel rente werd betaald aan de financiële kredietverleners.

 

Dit is niet alleen de volmaaktheid van het neokolonialisme maar ook van het neo-feodalisme. De PIIGS landen van de EU zijn effectief neokoloniale debiteuren van de kern, en de belastingbetalers van de kern zijn de feodale lijfeigenen, wiens arbeid wordt besteed voor het maken van goederen die tegen leningen aan de PIIGS landen worden verkocht; leningen die nu falen. – Neokolonialisme bevoordeelt zowel de financiële aristocratie (RK Maffia) van de kern, als de nationale oligarchieën, zij zijn de ‘kleptocraten’ – de leiders die hun macht (mis)gebruiken om de eigendommen van het land te stelen.

 

Met het onontkoombare faillissement van Griekenland, is eindelijk het eindspel van het neokoloniaal financialiserings-model bereikt. Er zijn geen markten meer om d.m.v. financialisatie te exploiteren, met het feit dat de schuldbergen niet meer kunnen worden gecamoufleerd. Op dit punt, heeft de financiële aristocratie (RK Maffia) een onoplosbaar dilemma: Afschrijving van de in gebreke gebleven schuld betekent ook dat de inkomsten stromen uit de activa vernietigd worden, want elke schuld is andermans actief en inkomstenstroom.

 

In het kort samengevat: de Brusselse EU club is niet alleen de perfectie van het neokolonialisme maar ook van het neo-feodalisme. De PIIGS landen van de EU zijn effectief de neokoloniale debiteuren van de ‘kern’, en de belastingbetalers van de ‘kern’ naties – Duitsland, Finland, Nederland, Oostenrijk – zijn hun feodale lijfeigenen, wiens arbeid wordt besteed aan het maken van goederen die verkocht worden tegen leningen aan de PIGGS naties die nu onderuitgaan.

 

Sombere economische vooruitzichten:

Toch wil de meerderheid van de Grieken deel blijven uitmaken van de EU. Echter, ze zijn terecht boos op de harde bezuinigingsmaatregelen opgelegd aan Griekenland als onderdeel van eerdere reddingsoperaties.

 

Deze maatregelen hebben geresulteerd in een deflatoire spiraal die heel Europa infecteert. Griekenland is verwikkeld in een diepe recessie met een alarmerend hoog werkloosheidscijfer van 26% en stijgende. De Grieken worden geconfronteerd met sombere economische vooruitzichten, en zullen het nog slechter krijgen.

 

Wanneer een natie geen contanten meer heeft: nemen overheden hun toevlucht tot kapitaalcontroles, hoewel deze nooit werken. Immers, de laatste plaats waar investeerders hun kapitaal willen investeren is in een markt waar ze hun geld niet terug kunnen krijgen. Dus wereldwijd vermijden investeerders markten met kapitaalcontroles, waardoor de cash crunch nog groter wordt. “In de afgelopen zes maanden, werd $ 31 miljard uit de Griekse banken opgenomen. En de Europese Centrale Bank heeft bijna $ 100 miljard in noodleningen aan Griekse banken verstrekt, maar dat was vergeefs, want de kapitaalvlucht bleef aanhouden.”

 

Griekenland is de bakermat van de beschaving en de hoeksteen van de democratie in Europa. – Kun je je voorstellen? Je hele leven hard werken om een ​​pseudo-voorspelbare en stabiele toekomst veilig te stellen. Dan, BAM! Je hebt geen recht meer op wat je hebt verdiend en gespaard. Gewoon zo. – Het feit van deze crisis is dat Griekenland een verontrustend precedent heeft geschapen en een groot deel van angst heeft ontvlamd onder alle gepensioneerden in de westerse wereld.

 

Corruptie, plutocratie, en vriendjes-kapitalisme werken niet meer. Het systeem zal uiteindelijk imploderen. Goud zal uiteindelijk stijgen – zoals het altijd doet in tijden van echte valutacrises. Het is belangrijk een ​​oogje op het kielzog van China te houden, want valutaoorlogscrises crashes. Griekenland alleen zal de goudprijs niet laten stijgen.

 

Er is echter een perfecte storm in aantocht wanneer China betrokken raakt, zal dat invloed hebben op de mondiale goudprijs, omdat China een veel grotere rol speelt dan velen denken, de Fed onduidelijk blijft m.b.t. de rente, Rusland het edelmetaal in bulk opkoopt, en het gebruikelijke chaotisch klimaat van de heersende valutaoorlog die al langer dan de helft van dit decennium voortraast.

 

Als de koopkracht van het geld naar beneden gaat, als de economische groei verzwakt, gaat goud omhoog. Het is zo simpel als dat. Dus volg bewust op het valutavlak wat er over de hele wereld gebeurt.

 

De Griekse situatie wordt waarschijnlijk opgelost door Griekenland hoe dan ook in de EU te houden: Het IMF heeft, tegen de wil van de EU en de ECB, verklaard dat de Griekse schuld voor tenminste 50 miljard moet worden kwijtgescholden, omdat de Griekse schuld onhoudbaar is. – Ondanks alle gebral in de kranten, zullen de Europese politici wanhopig pogingen ondernemen om de EU intact te houden, al was het alleen maar omwille van het behoud van hun eigen goedbetaalde banen.

 

Hoewel de Griekse economie relatief een klein deel is (<2%) van de EU, zou een Griekse exit een vernietigende incriminatie van de structuur en het beleid zijn. Als een natie de EU verlaat zal dit een grote “PR” ramp zijn, alsmede een mogelijke financiële ramp. Het alternatief om samen te werken en het vinden van een manier om Griekenland in de club te houden, wordt een financiële crisis dat elk ander EU-land zal schaden. – Van tijd tot tijd gebeuren crazy dingen in de markt. Griekenland en de rest van de EU kunnen door onenigheid ook later nog tot een ramp leiden.

 

Invoering van beperkende maatregelen – zoals kapitaalcontrole – kunnen verwoestend zijn voor burgers die ze niet zien aankomen, evenals voor degenen die afhankelijk zijn van vaste inkomsten en pensioenen, zeker voor de meeste Grieken, is dit het “teken aan de wand” dat reeds gedurende enkele maanden zichtbaar is geweest.

senior citizens lined up at Greek ATMsFoto’s van senioren die in de rij staan voor Griekse geldautomaten om hun dagelijkse limiet van € 60 eruit te rekken zijn verontrustend om te zien, iedereen moet aan deze alarmerende scènes aandacht besteden. Omdat een dergelijk scenario zich nog in veel andere landen zal herhalen, te veel mensen zullen volledig onvoorbereid zijn, omdat ze nooit deze situatie hebben overwogen. Bijvoorbeeld: ‘Wat doe je als de banken gesloten worden? Wat als je slechts € 60 per dag uit de ATM kunt halen – als ze nog functioneren? Denk daar eens goed over na. – En bereid je hierop voor, nu het nog kan.

 

Er zijn genoeg artikelen gepubliceerd over mensen die ‘s nachts erop uittrekken om voedsel te bemachtigen. Sommige van deze mensen behoren tot de middenklasse. Hard werkende mensen met een goede baan die in fatsoenlijke huizen wonen, en nu in armoede moeten leven. – Er zijn verhalen over ondernemers die op de rand van het faillissement verkeren. Wat bijzonder pijnlijk is als Griekse banken sluiten en kapitaalcontroles worden ingevoerd.

 

Iedereen die nog een behoorlijk deel van zijn geld in een Griekse bank had, was duidelijk onverstandig. Er waren voldoende waarschuwing, over de afgelopen jaren. Het toont alleen aan dat er genoeg waarschuwen zijn gegeven, maar desondanks veel mensen geen actie ondernamen. Beschouw dit als je eigen levensles.

 

De Trojka:

Geheimen die niet aan het publiek worden bekendgemaakt:

“Duitse minister van Financiën Wolfgang Schäuble verklaarde dinsdag dat Griekenland in de euro zal blijven, ongeacht hoe het referendum eindigt op zondag. Twee jaar geleden, commenteerde Mario Draghi over het voortbestaan ​​van de euro, door te zeggen dat de eenheidsmunt onomkeerbaar was. Angela Merkel leverde een zeer koude toespraak waarin ze verklaarde dat er geen bruikbare voorstellen bestaan die kunnen leiden tot een gezamenlijke oplossing van de crisis. De positie van de Verenigde Staten is natuurlijk dat ze willen dat Griekenland in de euro blijft al was het alleen maar op basis van de NAVO. Dan is er nog de kwestie om de Griekse minister van Financiën, Yanis Varoufakis, van elke vergaderingen te verwijderen. Waarom verdrijven ze een minister van Financiën? De reden ligt in een geheim plan:

Lost-Freedom

Er is achter het gordijn een pokerspel gaande dat aan het publieke oog is onttrokken, terwijl mensen zich helemaal niet beseffen dat toetreding tot de euro de overgave van de nationale soevereiniteit betekende. Brussel heeft een verborgen clausule die laat zien dat reeds vanaf het begin een geheime actie bestond om Europa te federaliseren door de verwijdering van hoog tot laag van alle democratische instellingen. Deze sinistere clausule in kwestie legt uit waarom Yanis Varoufakis verdreven moet worden omdat ‘ze’ uitsluitend unanieme instemming accepteren waarom de soevereiniteit van elke lidstaat moet worden geëlimineerd.

 

Yanis Varoufakis heeft de acties van de Griekse schuldeisers beschreven als “terrorisme”, maar zei dat overeenkomst met hen onvermijdelijk was, in een interview gepubliceerd zaterdag in de Spaanse krant El Mundo. “Wat ze doen met Griekenland heeft een naam: terrorisme,” zei Varoufakis. Waarom hebben zij ons gedwongen de banken te sluiten? Om mensen bang te maken. En als het gaat om het verspreiden van angst, heet dit fenomeen terrorisme.” Varoufakis zei dat hij geloofde dat “Brussel en de trojka schuldeisers willen dat de mensen “JA” zeggen tegen de bailout termen, zodat zij de Grieken kunnen vernederen.”

http://rt.com/news/271666-varoufakis-creditors-terrorism-grexit/

 

Als “ja” wordt gestemd betekent dat overgave van soevereiniteit ten behoeve van lijfeigenschap. Andere PIIGS schuldenlanden worden verwacht te zullen volgen.

 

Nu Griekenland is mislukt, verwacht dat Spanje, Italië, Frankrijk en tenslotte de Verenigde Staten op een bijna vergelijkbaar patroon zullen volgen, als werd waargenomen met de Sovjet Unie. Wat de meeste mensen nog steeds niet beseffen i.z. de val van de Sovjet-Unie dat die niet werd veroorzaakt door een mislukte ideologie, maar door een daadwerkelijk financiële faillissement. Dat is de reden waarom de Europese Unie en de Verenigde Staten, die op bijna precies dezelfde wijze zijn gemodelleerd als de Sovjet-Unie, gedoemd zijn tot verandering van regime. Want beiden zijn failliet.

 

Het hele euro-experiment was opgezet om te falen:

Westerse politieke leiders en de media hebben de Griekse regering gekritiseerd voor het gebruik van de democratie. Voor wat betreft de Europese leiders, de buitenlandse elites – RK Maffia – hebben zij en niet het Griekse volk de soevereiniteit over Griekenland. Niettemin, Griekenland is het eerste land in de wereld dat opstonden tegen de criminele RK Maffia – bankiers, en de EU fasselen door te stellen; als het Europese banksysteem een Bail-Out nodig heeft, en niet door mee bezuinigen en vergroting van schuld voor Griekenland! – Zoals hierboven reeds aangetoond; meer dan 90% van het bailout geld dat Griekenland heeft ‘geleend’ ging rechtstreeks naar de banken en instellingen die het geld uitleenden. Griekenland heeft niet meer gezegd. – Nu zal de ECB doen wat Mario Draghi vele malen heeft gezegd te doen, en dat is nog meer gelddrukken, nu direct voor de bailout van het EU bancaire systeem middels grote hoeveelheden QE euro’s; vóórdat de definitieve ineenstorting in de komende maanden begint. Dit wordt de ondergang van de euro die een Global Money Tsunami zal creëren. – Terwijl, Anti-euro stromingen momentum opbouwen door heel Europa:

 

“Griekenland is te lang verarmd door het euro-lidmaatschap,” zei een prominente rechtse politicus ter ondersteuning van de Griekse linkse partij. “Deze crisis is nu hun kans geworden. Het Griekse volk moet vrijheid om te slagen “

“Dit Europa is een ramp,” zei een ander. “De Europese regels zijn desastreus, de Europese verdragen worden her beoordeeld één voor één, en de gemeenschappelijke munt is een vergissing. Dus, alvorens te sterven van de honger en werkloosheid, door nu te stoppen, zijn wij de bevolking van Europa beter af, en moeten alles opnieuw bezinnen, door opnieuw vanaf het begin te beginnen.”

Het Griekse volk weet inmiddels dat ze niet wettelijk verantwoordelijk zijn voor de schulden die door maffiosi bankiers zijn gecreëerd, ze zullen daarom niet te betalen. Dit zet de eerste dominosteen in beweging wat onvermijdelijk zal leiden tot het faillissement van het corrupte banksysteem. Spanje, Portugal, Ierland, Italië, Frankrijk, Duitsland en dan de Verenigde Staten zullen Griekenland volgen.

 

Soevereine naties verkeren in verschrikkelijke economische omstandigheid door ze in onmogelijk terug te betalen schulden te manipuleren, om dan een ‘deal’ te maken door rechten op land en hulpbronnen als betaling voor de schuld te aanvaarden, nota bene tegen het niet-bestaande ‘credit’. Dit is de oorzaak van het bestaan van deze economische wereldcrisis.

 

Een andere domino is ook gevallen. Het is de door Nazi’s geleide Oekraïne dochter van de EU; het heeft een betaling gemist en is failliet gegaan. – Het eerste faillissement van een EU-land ooit, heeft nieuwe urgentie toegevoegd aan de eis voor een nieuw financieel systeem. Het bestaande Babylonische schuldslavernij model ingevoerd door de RK-maffia crime-cabal, moet worden afgeschaft. Door geld gemaakt ‘uit het niets’ uit te lenen tegen rente en daarvoor betaling eisen, en als niet wordt betaald worden de gegeven zekerheden in beslag genomen.

 

Domino nummer drie Puerto Rico, de 51ste staat van de Verenigde Staten, is officieel failliet en is niet in staat om al haar schuldverplichtingen te betalen. Het Witte Huis heeft heftig betoogd dat een bailout voor Puerto Rico niet mogelijk is – omdat ze zelf failliet zijn!

Het Japanse financiële systeem staat ook op de rand van de afgrond, omdat hun geld gestolen is, om het faillissement van America Inc. te vermijden. – Uit een recent onderzoek door de Japanse overheid bleek dat 62,4% van de Japanners financiële problemen ondervinden.

 

Voor iedereen die over de jaren bij het lezen over de mogelijkheid van een opkomende Economische Destructie heeft getwijfeld; kijk eens naar Griekenland om dit alles beter te begrijpen: Wat wordt waargenomen; ” is wat er in voorbereiding is voor ons allemaal in de komende maanden – sluit je ogen hiervoor niet.” – Vooral omdat nog steeds te weinig mensen in opstand zullen komen!

 

Omdat zeer weinigen in opstand zullen komen, beluister eens de volgende video van Lt. Col. Roy Potter, hij zal je zeker wakker schudden met zijn eerlijke accusatie tegen het huidige systeem.

 

Ter intro van de volgende essay: Jezus Christus werd gekruisigd, omdat hij de eerste bevrijder van de wereld was. Hij weigerde belasting te betalen, omdat hij wist waar het geld vandaan kwam. Hij beschuldigde de Babylonische geldwisselaars – de bankiers van zijn tijd – van corruptie. Toen wilden de mensen ook niet luisteren, net zoals nu. Maar als je NU niet wakker bent, ben je een verrader van je land, zegt Roy Potter. Bedenk: macht corrumpeert, en verzekeringsmaatschappijen zijn onderdeel van het RK Maffia banksysteem. – Obama care leverde de grootste bijdrage met meer dan 3 biljoen / jaar.

 

 

Screen Shot 2015-07-06 at 17.03.40

Deze gokwereld van Ponzi schema’s heeft niets te maken met de werkelijkheid. De EU problemen blijven onopgelost. Safe Haven valuta’s zijn goud en zilver, de enige manier om je vermogen te beschermen, bewaar het niet in papieren valuta’s, want die gaan spoedig het riool in. Bereid je voor op de aankomende paniek. Beluister het interview:

 

Economic Collapse is Coming Says Ron Paul

 

De diefstal van de democratie: