De illusie van geld

 

Centrale bankiers zijn de Manipulators:

financialsystemmanipulationDe grootste manipulators op aarde zijn de centrale bankiers. Centrale bankiers hebben een monopolie op de geldcreatie. Ze kunnen hun balans op elk gewenst moment verhogen of verlagen door de aankoop of verkoop van activa, die hoofdzakelijk bestaan uit overheidsschulden.

 

Ze hebben sinds 2008 hun monetaire basis ongeveer vervijfvoudigd, overnacht-bankbeleningsrente ligt in de buurt van nul procent. Zij betalen de banken ook 0,25% rente op de bij hen aangehouden reserves. Ze manipuleren voortdurend de geldtoevoer en de rente; redden banken; en financieren de enorme tekorten op overheidsuitgaven.

 

Om onder het nul rentebeleid van de centrale banken geld te verdienen, hebben de banken zich geconcentreerd op derivaten, het zijn verborgen off-Balance sheet transacties, d.m.v. activa-swaps, dat het systeemrisico aanzienlijk heeft vergroot. – Het wereldwijde totaal aan derivaten wordt geschat op $ 1,5 biljard (1,515), – 15 met 14 nullen – een stijging van 194% ten opzichte van de lawine die de bijna financiële ineenstorting en paniek van 2008 veroorzaakte.

 

Het gehele financiële systeem draait op een paar mega-banken die de wereldeconomie in een kaartenhuis hebben veranderd. Eén klap en alles stort in elkaar. – Als de volgende crisis de financiële markten raakt, een soortgelijk 2008 trapsgewijs evenement is alles behalve voorspelbaar, en is dan tenminste tien keer erger. – De grote centrale banken met ong. $ 3,55 biljoen in toxische activa in hun boeken zullen niet in staat zijn om deze trapsgewijze catastrofe te neutraliseren.

 

De waarde van de reserve munt de US dollar, in feite de “prijs”, wordt bepaald door de rente. Als de Fed de rente manipuleert, manipuleren en veranderen ze elke markt in de wereld.

Dit is niets vergeleken met het manipuleren van de prijs van een consumptiegoed – zelfs zo omvangrijk als olie. Geld is tenminste de helft van bijna elke transactie. Door het manipuleren van het geld wordt het hele economische systeem gemanipuleerd.

 

Het basiselement van het monetaire systeem is een soort geld dat de wereld nog nooit eerder heeft gehad: de post-1971 fiat dollar. Het is papiergeld – dat net zoveel waard is, als de mensen denken dat het waard is, dat wordt beheerd door mensen die denken dat ze het met de tijd steeds minder waard moet maken. Wie zijn deze mensen, en voor wie werken ze?

 

Het publiek denkt dat ze “ambtenaren” zijn. Maar dat impliceert dat ze werken in opdracht van het publiek. NEEN, dat is niet het geval; het zijn werknemers van een privé banking-kartel dat indirect eigendom is van de RKM – Rothschild Khazarian Maffia – hetwelk in het algemeen Centrale Bank of in de USA Federale Reserve Bank wordt genoemd, en rechtstreeks eigendom is van particuliere banken. Deze banken hebben een wettelijke licentie – genaamd ‘fractionele reserve’ – regeling om geld uit te lenen gecreëerd uit het niets, om via rente op deze leningen geld verdienen.

 

Het is geen verrassing dat hun aandeel in de Amerikaanse bedrijfswinsten viervoudig is gestegen, sinds president Nixon de quasi-gouden standaard eindigde – het Bretton Woods systeem. Het zijn ondernemingen zonder concurrentie! De kosten van de verkochte goederen is niets. Een paar slagen op een toetsenbord en miljoenen, miljarden, zelfs biljoenen dollars, euro, yen, enz., zijn gemaakt; een geweldige business concept! Tenminste zolang het publiek de geldzwendel niet begrijpt waarop hun business concept berust.

 

De Illusie van geld:

Illusion moneyDoor wettelijke gelijkstelling van geld gecreëerd door mensen die elkaar vertrouwen (vertrouwensgeld) met geld dat door de centrale bank is gecreëerd (schuldgeld) verkrijgt de laatste het vertrouwen dat in de eerste wordt gesteld. Het resultaat is inflatie: het opblazen van de geldhoeveelheid tot ver voorbij het échte sociaal vertrouwen. Het conflict tussen beide geld soorten is duidelijk: omdat een cent maar één keer kan worden uitgegeven – in principe voor de privétransactie tussen burgers, maar diezelfde cent is nog een keer beloofd voor de afbetaling van de publieke schuld, welke is aangegaan door de overheid zonder de toestemming van de burgers.

 

Om het analytisch simpel te houden: de schuldeiser van het terug te betalen geld – de Centrale Bank – is dezelfde die het geld in de eerste instantie uit het niets creëerde. Tussen de Centrale Bank en de gedupeerde burger is een rookgordijn opgetrokken: Namelijk, dat de overheid haar burgers VERPLICHT hun belastingen in de munt van de centrale bank te betalen. Het is die verplichting, die de essentie van het schuldgeld bepaalt.

 

Screen Shot 2015-06-03 at 17.50.45Inflatie, is dus niets anders dan het injecteren van fiat geld – schuldgeld – in de bestaande hoeveelheid vertrouwensgelds. Dat is feitelijk misbruik van vertrouwen jegens de burgers en is dus een ernstige fraude. Terwijl iedereen heeft geleerd dat een gemaakte schuld altijd moet worden afbetaald, zo betaalt het volk gezamenlijk een schuld af, waarvoor het geen verplichting is aangegaan, dat is OPLICHTING met voorbedachte rade.

 

Dit heeft de volgende consequentie: als alle staatsschuld is terugbetaald, is er geen geld meer in circulatie. Omdat het eerst (vertrouwensgeld) dient als onderpand voor het tweede – schuldgeld. Het tweede dient voor de aankoop van het eerste, terwijl beiden de illusie van geld scheppen. M.a.w. de Staatsschuld is vereist om geld te kunnen creëren en het volk wordt verteld dat hun geld nodig is om de staatsschuld af te betalen. Hetgeen natuurlijk pure onzin is!

 

Zoals Henry Ford I, honderd jaar geleden zei: “Als het volk de oplichting begrijpt wat nu geld is, breekt mogen de revolutie uit.” – Hopelijk begrijpt iedereen het nu?

 

Geen verplichting om centrale bankleningen terug te betalen:

Soevereine naties verkeren in verschrikkelijke economische omstandigheid door ze in onmogelijk terug te betalen schulden te manipuleren, om debt moneydan een ‘deal’ te maken door rechten op land en hulpbronnen als betaling voor de schuld te aanvaarden, nota bene tegen het niet-bestaande ‘credit’. Dit is de hoofdoorzaak van het bestaan van de economische wereldcrisis.

 

Nu de geldoplichting bekend is, waarom zou Griekenland – en om dezelfde reden alle andere landen – hun leningen moeten terugbetalen? Waar kwam het geld vandaan? Het kwam niet van de belastingbetaler. Het kwam uit het NIETS, net als de rest van het geld in de wereld. En wat als de schuld niet wordt terugbetaald? Wat voor verschil zal dat maken? GEEN.

 

Dienovereenkomstig moeten Centrale banken – en dat zullen ze – 100% van de overheid obligatie-uitgiftes – terug moeten kopen, om ze eenvoudig in brand te steken.

 

Het probleem van teveel overheidsschuld is opgelost. Overheidsschulden worden afgeschreven en vergeten. De centrale bankiers eten geen ontbijt, lunch en diner meer van geld dat nooit bestaan heeft, en nooit zal worden terugbetaald.

 

Naakte waarheid:

truthVertrouwensgeld is geld dat ontstaat doordat het aan vier voorwaarden voldoet.

 

  • Houdbaar
  • Deelbaar
  • Herkenbaar
  • Zeldzaam

 

Schuldgeld is geld dat ontstaat als mensen vertrouwensgeld aan elkaar uitlenen tegen schuldbekentenissen, indien klein in bedrag kunnen deze op zichzelf als geld worden gebruikt, welke de ene schuldeiser verhandelt tegen levering van goederen door een ander waardoor de nieuwe eigenaar schuldeiser wordt van de bestaande nog niet afgeloste schuld, en zo de functie van geld overneemt. Dit laatste wordt nu door de centrale banken (mis)gebruikt om hun schuldgeld te creëren uit het niets, wat het vertrouwensgeld ondergraaft, waardoor na verloop van tijd alleen nog schuldgeld overblijft.

 

Dit schuldgeld wordt aan het publiek opgedrongen door het bij wet ‘legaal-geld’ te verklaren dat door een private – geen publieke – instelling is uitgegeven. Nog beschamender ‘belastingen’ dienen niet om wegen, transport, dijken, etc. te financieren, maar dienen om een nooit-afbetaalbare – ‘eeuwigdurende’ – schuld te financieren!

 

Samengevat: het onderpand van vertrouwensgeld is een belofte. Het onderpand van schuldgeld dat ontstaan is vanuit ‘schuld’, gaat op zoek naar een onderpand, waarvoor de belastingen zijn geschapen, die door de overheid worden geïnd om de ‘eeuwigdurende’ schuld af te betalen aan de Centrale Bank, in de valuta die de centrale bank zelf gedrukt heeft uit het niets, dat zich daarna in omloop heeft vermengt met het vertrouwensgeld, waardoor de OPLICHTING niet opvalt.

 

De Centrale Bank drukt het schuldgeld, en laat de belastingbetaler terugbetalen in vertrouwensgeld: hetwelk verkregen werd uit ENERGIE – t.w. productie tegen bloed, zweet, en tranen, en zo wordt de burger uitgezogen door het schuldgeld dat niets heeft gekost. – Het is nu duidelijk dat goud en ook zilver echt geld is, waarom deze door centrale bankiers worden bestempeld als schurken-geld.

 

Goud is een bescherming tegen misbruik van het vertrouwen, zoals dagelijks plaats vindt. – Een vertrouwenscrisis begint als de overheid niet meer in staat is de ‘schulden’ terug te betalen, wat voor iedereen zichtbaar wordt tijdens hyperinflatie, als ook de massa van niet nadenkers aan de lijve ondervindt dat hun geld uit lucht bestaat, en als sneeuw in de zon verdampt, en het spaargeld tot nul reduceert. En eerst dan het fiat geldregime in twijfel trekken. – Dan breekt de jacht op goud en zilver pas echt goed los, het is dan wel te laat, omdat niemand zijn goud en zilver wil verkopen.

 

Deze geldoplichting vindt zijn oorsprong in het begrip van eeuwigdurende leningen, opgelegd door centrale banken aan overheden, die met borg van belastinggelden geld lenen dat niet bestond vóór de lening. – Geld dat overheden zelf renteloos hadden kunnen creëren. Maar omdat ook de overheden een onderneming zijn gemaakt, welke eigendom is van de RKM, zijn ze verplicht van de centrale banken te lenen. De waarheid is zodanig gemanipuleerd, dat NIETS bestaat uit NIETS. Een waarheid voor een goede doordenker!

 

Want deze eeuwigdurende schuld van de overheid, welke op de balans als onderpand wordt gebruikt om te kunnen lenen bij de centrale bank, staat bij de centrale bank geboekt als ACTIVA. Hoe kan een ‘eeuwigdurende schuld’ – dat op zich al een onmogelijkheid is – onder ACTIVA WORDEN GEBOEKT i.p.v. onder PASSIVA? – Dit leidt tot een potentieel conflict tussen activa –‘bestaande geldvoorraad’- en passiva de ‘belofte tot terugbetaling’. – Want bij terugbetaling is er geen geld meer in circulatie!

 

De oplichting stap voor stap:

Creëer geld uit het niets, maak dat wettig betaalmiddel, en injecteer dat in het geldcircuit, op basis van de hoeksteen van ‘eeuwigdurende lening’, die als activa wordt beschouwd en niet als schuld – passiva. Waarvoor staatsobligaties worden uitgegeven die opgekocht worden door de centrale banken, of via financiële instituten in het geval van de ECB, wat een andere illusie eraan toevoegt.

 

scamDus de centrale banken kopen de staatsobligaties op met geld gemaakt uit NIETS, – geld dat dus niet is ontstaan uit energie, door arbeid en productie zoals vertrouwensgeld. Het schuldgeld wordt vermengd met het vertrouwensgeld dat reeds bestond. In vergelijking met het spel van de stoelendans; als de muziek stopt blijken er te weinig stoelen over te zijn en gaat het zooitje onderuit. De muziek is de inflatie (schuldgeld toename) en de stoelen het vertrouwensgeld. En om de muziek draaiende te houden moet inflatie blijven en is deflatie de spelbreker. Voorlopig verdwijnt de wereld eerst in het gat van deflatie.

 

Het waarom van het nul-rentetarief uitgelegd:

Het verdampen van vertrouwensgeld heeft tot gevolg dat de rente stijgt. Omdat dit geld relatief verdwijnt, zakt het aanbod. – Ook afbetaling van een lening heeft hetzelfde tot gevolg: niets is meer deflatoir als mensen hun bestaande leningen aflossen. De rente MOET laag blijven want anders gaan de mensen sparen, want sparen is zeer deflatoir. Daarom wordt inflatie gecreëerd door steeds meer geld te drukken. Dit lukt totdat het zgn. breekpunt is bereikt, dat is wanneer in reële waarden de inflatie hoger is dan de nominale rente. Het is het punt waarop zoveel schuldgeld is gedrukt dat het vertrouwensgeld verkregen uit productie qua aandeel praktisch verdwenen is. M.a.w. het maatschappelijk vertrouwen zodanig is uitgehold dat niemand nog gelooft dat het nog goed komt. En dat is het punt waarop alleen fysiek goud en zilver deze ramp voor je kan afdekken.

 

Omverwerping van de Archon-bloedlijn Tirannen:

Tenzij we ingrijpen, zal het stelen van rijkdom van de mensen, door de Archon-bloedlijn (RKM) tirannen blijven doorgaan, in hun streven Agenda 21 (volgende essay) te voltooien, en daarvoor moeten ze de voedselketen, watertoevoer, en huisvesting onder hun controle hebben om de mensen in een schrijnende economische toestand te brengen zonder uitweg. Om de mensen te kunnen dwingen dat ze alles accepteren. Zoals het verkrijgen van een minimaal quotum aan voedsel, water en onderdak, dan zullen mensen alles gaan doen wat ze wordt verteld te doen. – Zoals het inbrengen van de menselijke microchip; verplichte sterilisatie; verplichte vaccinatie van elk soort chemische cocktail met dodelijke of mentale effecten, zowel emotioneel, fysiek, als mind control, of wat de bloedlijn leden verkiezen in de injectiespuit te stoppen; je kunt alleen wonen, waar je wordt verteld te werken; overgave van de volledige controle over je kinderen aan de staat – zelfs zo vergaand dat je ze nooit weerziet. – Hoe anders is dit als Griekse ouders hun kinderen verkopen of weggeven, omdat ze hen niet meer kunnen voeden? De middenklasse wordt geconfronteerd met grote economische problemen, omdat deze groep het fundament is van de economie. De tirannen weten als de middenklasse verdwijnt dat dan alles eraan gaat, behalve voor hen, degenen aan de top, de 1%. – Bekijk de twee onderstaande video’s.

 

Als de Griekse Syriza regering de EU vaarwel zegt, en in plaats daarvan zich voegt bij de BRICS bank om geld te accepteren uit Rusland – pipeline project – is dat de juiste strategie die de door RKM gecontroleerde EU zou kunnen beëindigen. De Grieken hebben nu een historische kans om de Democratie te herstellen en terug te laten keren naar het Westen.

 

Zonder enige twijfel, als wij mensen niet zelf het initiatief nemen om deze opgedrongen idiote waanzin te stoppen, zullen onze kinderen ofwel sterven of worden geknecht. – WORDT WAKKER en bedenk dat het regime over de hele wereld van A tot Z ‘FRAUDULENT’ is, met als enig doel ons leven ​​op aarde te beëindigen.

 

Wat te doen? Begin eerst met de inhoud van deze essay te begrijpen. Stop met het geven van vertrouwen aan de overheid en geloof in het geld systeem, het is schuldgeld gemaakt uit niets. – Hoe dan ook we moeten dit op suïcidale-krediet gebaseerde monetair systeem afbreken. – wake_up_413928Wanneer dit systeem instort; is het belangrijkste wapen van de Archon bloedlijn, de 1 procent, de RKM, de Elite, of hoe ze ook worden genoemd, verloren. Door het verlies van hun machtigste wapen raken ze hun macht over ons kwijt. Bedenk dat het ‘schuldgeld’ een illusie is, een flagrante zwendel ter verrijking van de rijke 1%; het is geen geld en verdient dus geen vertrouwen. Door samenwerking op grote schaal kan deze hachelijke situatie worden veranderd in een betere wereld, bevrijd van onderdrukking, zonder onrechtvaardigheden, en manipulaties. De beloning is; te leven in totale vrijheid, zonder armoede, in grote rijkdom voor iedereen op aarde.

 

Stuur de link van dit artikel aan tenminste tien of meer van je vrienden en contacten, met een persoonlijke motivatie-introductie, en verzoek dit te lezen en op dezelfde manier aan hun contacten door te sturen. Binnen korte tijd zal de wereld miljoenen meer goed geïnformeerde wakkere burgers hebben om gesynchroniseerd de broodnodige verandering te bewerkstelligen. Er staan genoeg betrouwbare, bekwame en invloedrijke krachten achter ons, die deze taak namens het volk kunnen voltooien. De kinderen zullen je dankbaar zijn.


 

AANVULLING

 

De Oplichting:

Ter verduidelijking: Onbekendheid met geldmaterie kan er toe leiden dat het kernpunt van deze ernstige fraude niet direct wordt onderkend; daarom alle aspecten nog eens op een rijtje:

Twee soorten geld zijn in omloop:

a.) geld verkregen uit energie = vetrouwensgeld

b.) geld verkregen uit NIETS, gecreëerd d.m.v. ‘schuld’ door Centrale Banken = schuldgeld

  1. Wettelijke gelijkstelling van a) en b). Dit veroorzaakt inflatie van de bestaande geldhoeveelheid. Deze inflatie is DIEFSTAL ze verlaagt de koopkracht van elke euro reeds in omloop.
  2. Door gelijkstelling van a) en b), verkrijgt schuldgeld b) het vertrouwen van vertrouwensgeld a). Dat betekent ‘misbruik’ van VERTROUWEN door de overheid jegens haar burgers.
  3. Axioma: Een euro – kan maar één keer worden uitgegeven. Maar diezelfde euro wordt nog een keer beloofd door de overheid als onderpand aan de Centrale Bank voor de creatie van 1 euro aan schuldgeld b). De schuldafbetaling geschiedt met uit het NIETS gecreëerd schuldgeld b) van diezelfde Centrale Bank. Die ‘publieke schuld’ wordt genoemd, welke in eerste instantie diende voor de creatie van schuldgeld b). Dat is effectieve OPLICHTING, omdat nu de gedupeerde burger buiten hun medeweten verplicht worden deze ‘NEPSCHULD’ aan de Centrale Bank via het belastingbiljet af te betalen!
  4. Het is deze verplichting, die de essentie van schuldgeld b) bepaalt.

 

Inconsequentie van de oplichting:

Staatsschuld is vereist om schuldgeld b) te creëren en het volk wordt verteld dat hun belastinggeld nodig is om de staatsschuld af te betalen. Hetgeen die verklaring PURE ONZIN maakt!

 

Dit heeft de consequentie: ‘als alle staatsschuld is afbetaald, is er ook geen geld meer in omloop’.

 

Daarom bedachten de Centrale Banken de ‘eeuwigdurende schuld’ die niet kan worden afgelost.

 

Conclusie: Overheden, plegen op grote schaal MISBRUIK VAN VERTROUWEN t.a.v. de burgers; Dat is strafrechtelijk FRAUDE en OPLICHTING. Nog meer omdat de overheid het geld ‘vrij van rente’ zelf kan creëren in het voordeel van de burgers.

Bedenk; Centrale Banken zijn het privé bezit van de RK Maffia, en zij bedachten deze geldoplichting om zichzelf en hun 1% te verrijken, door een groot aandeel van de verdiensten van burgers te STELEN, door die letterlijk ‘kaal’ te plukken. Overheden weten dit en zij zijn dus COMPLICEN in deze fraude. Zij faciliteren de RK Maffia om zich op schandalige wijze te verrijken, en hebben zich daarvoor laten OMKOPEN.

 

De fraude samengevat:

Zonder medeweten van de burgers wordt het vertrouwensgeld a) als ‘onderpand’ gegeven aan de centrale bank voor de creatie van schuldgeld b), dit is een laakbare criminele handeling van de overheid.

Onderpand voor waardeloos schuldgeld b) gemaakt uit NIETS, is gebaseerd op vertrouwensgeld a) dat door de overheid zonder toestemming van de burgers als onderpand aan de Centrale Bank wordt gegeven waarvoor belastingen door de overheid worden geheven, om de ‘eeuwigdurende’ schuld af te betalen aan de Centrale Bank, in de valuta die de centrale bank zelf gedrukt heeft uit het niets dat zich in omloop vermengt met het vertrouwensgeld a), waardoor de OPLICHTING niet opvalt.


 

De ongelijke verdeling van rijkdom aangetoond.

Infographics toont de verdeling van rijkdom in Amerika: deze markeert zowel de ongelijkheid als het verschil tussen onze perceptie van ongelijkheid en de werkelijke cijfers. De realiteit is vaak niet wat we denken dat het is. – De openbaring van hoe de middenklasse verdwijnt en dat de rijkste één procent voor 40% eigenaar is van alle rijkdom in Amerika, terwijl de onderste 80 procent gezamenlijk slechts 7 procent bezit.

 

 

Agenda 21 uitgelegd. Inclusief de gevolgen die het zal hebben op de mensheid. Meningen in de video komen in sommige gevallen van degenen die bij de onderhandelingen betrokken waren. De moeite van het bekijken waard.

 

Agenda 21 ONTVOLKING VAN DE AARDE

t.b.v.de invoering van de Nieuwe Wereldorde. (N.W.O.) Advies: Neem de moeite deze video te bekijken om je mogelijke toekomst de te leren kennen, als het volk blijft slapen; het verschaft begrip en inzicht, t.b.v. de volgende essay “Begin van het Einde”.