Blik in de toekomst

Verdachte Activiteiten:

Overheden proberen het contante geld af te schaffen. Vooraanstaande economen willen ook dat het verboden wordt. Beperking van cash wordt reeds in vele lansuspicious-crime-300x225den toegepast. Het hebben van een grote hoeveelheid contant geld wordt al beschouwd als indicatie van “verdachte activiteiten”, strafbaar voor inbeslagname zonder een eerlijk proces. – Mogelijk gemaakt door reeds bestaande civiele verbeurdverklaring wetten, zo kunnen overheden je eigendom in beslag nemen zonder te bewijzen dat je schuldig bent van een misdrijf.

“Mandrel Stuart, een 35-jarige Afro-Amerikaan eigenaar van een klein barbecue restaurant in Staunton, Va., was verbijsterd toen de politie van hem $ 17.550 in beslag nam tijdens een aanhouding in 2012 voor een kleine verkeersovertreding op de Interstate 66 in Fairfax. Hij verwierp een schikking met de overheid voor de helft van zijn geld en eiste een juryrechtspraak. Hij kreeg uiteindelijk zijn geld terug, maar verloor zijn bedrijf, omdat hij geen geld had om zijn overheadkosten betalen. – “Ik betaalde belastingen op dat geld. Ik werkte voor dat geld,” zegt Stuart. “Waarom zou ik ze mijn geld geven?”

 

Zoals de Washington Post hier meldde, maakte vorig jaar de politie 61.998 contant geld inbeslagnames voor in totaal $ 2,5 miljard sinds, 9/11 – zonder huiszoekingsbevel of aanklachten.

 

Waarom willen overheden contant geld elimineren? Is het niet duidelijk? Ze willen jou en je geld controleren. Hoe heb je het verkregen? Dat is wat ze willen weten. Wat ga je ermee doen? Ze willen een stem hebben hoe je het besteedt. Misschien zou je het voor iets “slechts” kunnen gebruiken? – Je zou “terroristen” kunnen ondersteunen – belasting ontduiken – of een pakje sigaretten kunnen kopen. De mogelijkheden zijn te aanzienlijk om te negeren. En de argumenten te overtuigend om er mee te stoppen.

 

Corrupt systeem:

Het systeem is corrupt en gevaarlijk disfunctioneel. Maar waarom zegt niemand dat? – Zo hebben Centrale bankiers sinds de jaren 1980 credit correcties bevochten – zij zijn de grondleggers van de kredietbubbels. En gedurende de laatste zes jaar, zijn de centrale bankiers zo actief en agressief geweest in het verdedigen van het verleden waardoor de toekomst geen kans heeft gekregen. Hun gemakkelijk geld heeft het hele systeem gecorrumpeerd. Dus, zal er nooit een echt herstellende economie komen.

 

Zero Hedge vat de “pros” samen: Verbetering van de belastinggrondslag, als de meeste of zelfs alle transacties in de economie nu kunnen worden getraceerd door de overheid. – Substantieel beperking van de ondergrondse economie, met name voor illegale activiteiten. Mensen te dwingen hun spaargeld om te zetten in consumptie en/of investeringen, waardoor een impuls aan het BBP en de werkgelegenheid wordt gegeven!

 

De Politiestaat:

Achter de stijging van inbeslagnames is een weinig bekende mini-industrie ontstaan van private politietraining bedrijven die door het hele land de Police statetechnieken van “de snelweg aanhoudingen” bijbrengen. – Eén van die bedrijven creëerde een eigen intelligentie netwerk, bekend als ‘Black Asfalt Electronic Networking & Notification System’ dat de politie landelijk in staat stelt gedetailleerde rapporten over automobilisten te delen – zowel criminelen als onschuldigen – met inbegrip van hun sofinummers, adressen en identificeerbare tatoeages, evenals suggesties welke automobilisten te stoppen.

 

De wereld wordt steeds meer een politiestaat, nu doden ze ook nog mensen om ze ‘veilig’ te houden, maar in wezen is niemand veilig, in ieder geval niet eens in een nood- of stresssituatie waar je zou verwachten dat de politie je vriend is. – Twee mannen probeerden hun in het water geraakte auto uit de waterstroom te halen in Oklahoma. Twee agenten kwamen echter niet om hulp te verlenen, maar om de twee bevel te geven het voertuig te verlaten. Toen zij niet dienovereenkomstig handelden werd een pistool afgevuurd, één van de mannen werd gedood. Ze houden je veilig – door je dood te schieten. Een lijk kan niet veel schade aanrichten. Een begraafplaats is inderdaad veiliger. Waarom konden de agenten deze mannen niet met rust laten? Wat was de denkbare bedreiging voor de openbare orde – laat staan de veiligheid van politieagenten, hadden ze die in gevaar gebracht? – Het antwoord is natuurlijk niet en niemand. Hun ‘misdaad’ was ‘het niet gehoorzamen’.

 

Meer regelgeving:

Veel van deze voorvallen worden gerapporteerd aan overheidsinstellingen en overheidscentra als onderdeel van ontluikende rechtshandhaving, via intelligence-systemen van de overheid – ondanks waarschuwingen dat de informatie de ‘privacy’ en grondwettelijke ‘bescherming’ kan schenden. Niemands leven, vrijheid of eigendom zal meer veilig zijn. Het is zo zeker als de dood en belastingen.

 

In augustus 2012 introduceerde de NYPD een door Microsoft ontwikkelde surveillance systeem genaamd de ‘Domain Awareness System’ Awareness systemwaarmee de politie toezicht houdt via duizenden bewakingscamera’s en kentekenplaatlezers geïnstalleerd zowel op politieauto’s, bruggen, tunnels en straten met directe toegang tot gedetailleerde informatie over iedereen die het doelwit is. Bill Gates de ‘eugenetische-inenter’ moet verheugd zijn omdat zijn technologie verkocht wordt aan honderden politiekorpsen over de hele wereld.

 

Niemand zal in staat zijn een tunnel in te rijden zonder potentieel geregistreerd te worden. New York is de voorloper in alle aspecten van Agenda 21. Miljarden aan belastinggeld, en nog meer schuld voor belastingbetalers worden besteed om de infrastructuur te bouwen teneinde diezelfde belastingbetalers, hun kinderen en kleinkinderen als slaaf in te lijven. – Onderzoek en ontwikkeling in mogelijkheden om een steeds groter deel van de bevolking als slaaf in te lijven gaat nog steeds verder.

 

Het is nu de hoogste tijd, iedereen te adviseren over het nemen van een aantal belangrijke stappen om jezelf en je gezin door deze periode heen te loodsen. De eerste stap is LERING. Bestudeer Agenda 21, om zelf te zien hoe ver in deze crisis ze gevorderd zijn met de uitvoering van maatregels dat hun doel in elk aspect ondersteunt, zodat je precies weet wat te verwachten is. Er zijn vele nuances aan deze situatie en die nuances kunnen een grote impact op je hebben.

 

Agenda 21 Programma:

agenda-21-símbolo-agenda-verde-farsaDe Archon bloedlijnen willen dat het volk de Agenda 21-programma accepteert. Helaas voor alle mensen van de wereld verloopt alles tot nu toe volgens het Nieuwe Wereld Orde Plan. Maar wat is de betekenis van dit Nieuwe Wereld Orde Plan?

De Agenda 21 is door de VN opgesteld als “de agenda voor de 21e eeuw” en dat refereert aan wereldwijd fascisme/communisme. Hieronder een verkorte samenvatting van wat Agenda 21 omvat: Deze is zgn. gebaseerd op ‘Duurzame’ ontwikkeling – ‘niet meer gebruiken dan kan worden vervangen’ – dat klinkt op het eerste gezicht zeer verstandig, totdat wordt gerealiseerd wat dit en ‘biodiversiteit’ eigenlijk betekenen in het kader van het complot. Hieronder wat ‘duurzame ontwikkeling’ en ‘Biodiversiteit’ in werkelijkheid betekenen voor de samenleving:

 

 • Beëindiging van de nationale soevereiniteit
 • Staatplanning en beheer van alle natuurlijke rijkdommen, ecosystemen, woestijnen, bossen, bergen, oceanen en zoetwater; landbouw; plattelandsontwikkeling; biotechnologie; en de zekerheid van ‘gelijkheid’ – oftewel gelijk gerechtigde slavernij
 • De Staat bepaalt de functie van het bedrijfsleven en financiële middelen
 • Afschaffing van het particuliere eigendom – omdat dit niet ‘duurzaam’ is
 • ‘Herstructurering’ van de familie-eenheid
 • Kinderen door de Staat opvoeden
 • Mensen vertellen wat hun taak is, en waar te wonen
 • Belangrijke beperkingen op mobiliteit
 • Creatie van ‘menselijke nederzetting zones’
 • Massa huisvesting omdat mensen gedwongen worden hun land en huizen te verlaten, waar ze nu wonen
 • Onderwijsvervlakking – praktisch gerealiseerd
 • Massale ontvolking als ondersteuning t.b.v. het bovenstaande.

 

Article 21Agenda 21 werd meer dan tweehonderd jaar geleden opgezet – welke in deze 21e eeuw de afronding fase beleeft. Het geheime plan van de Nieuwe Wereld Orde is om de wereldbevolking te reduceren tot op een “duurzaam” niveau, “in eeuwigdurende balans met de natuur” door een meedogenloze bevolkingscontrole-agenda; bestaande uit Bevolking- en Reproductie-controle. Een massale ruiming van de bevolking via Planned Parenthood, d.m.v. vergiftigd- water- en voedselvoorziening, de verspreiding van besmettelijk kunstmatig gecreëerde virussen – zoals AIDS, EBOLA, etc. – kunstmatig veroorzaakte pandemieën, die massale vaccinatiecampagnes vereisen, en een geplande Derde Wereldoorlog.

 

Dan kan Agenda 21 met een drastisch verminderde wereldbevolking een wereldwijd feodaal-fascistische staat opleggen met één Wereld regering, één Wereld Religie, één Wereld Leger, één Wereld Bank, één wereld munt en een micro-chipped bevolking. – In het kort, ze zullen 90% van de wereldbevolking doden t.b.v. volledige controle van de menselijke conditie van iedereen, en deze naar believen sturen en stellen van de wieg tot hun graf.

 

WAKKER WORDEN MENSEN – Onderzoek alle facetten, terwijl het nog steeds mogelijk is, en bundel krachten om deze sinistere Maffioso omver te werpen, die bijna elke overheid in de wereld controleren d.m.v. omgekochte corrupte politici in regeringen waarvan de meesten, zo niet alle, zich hebben verkocht aan de RKM en functioneren als hun marionetten. De meeste regeringsleiders hebben hun ziel aan de duivel verkocht; ze weten dat ze niet zullen overleven als ze de RKM bevelen niet opvolgen.

 

Niet alleen het monetaire systeem, maar de hele wereldstructuur is gecorrumpeerd. Spoedig zullen we onze vrijheid kwijt zijn; we zijn reeds slaaf door de schulden, en worden door middel van het belastingstelsel en via onze verhandelbare geboorteakte volledig uitgezogen. Mensen zijn door de RKM omgezet in ‘activa’ voor ‘opbrengsten’ via betaling van belastinggeld dat wordt gestort op de RKM gecontroleerde Vaticaanbank. Het zal met de dag steeds ellendiger worden. Het ‘point of no return’ nadert met snelle schreden en binnenkort is dit punt gepasseerd en zal de weg terug afgesloten zijn. We hebben nog maar weinig tijd over om te handelen in onze gezamenlijke defensie m.b.t. overleving. Als je niets doet verdien je wat je zult krijgen.

 

 

De waarheid over onze beschaving en jezelf:

Onderstaande video legt in een notendop duidelijk uit hoe grondig wij mensen gevangen zitten in het RKM netwerk dat onafgebroken sinds het Civilisationjaar 1860 functioneert. In dat netwerk ben je niet wat je denkt te zijn. Omdat een rechtspersoon eigenaar is van zijn eigen DNA, maar bij de geboorte werd je DNA ‘gestolen’. Ze creëerden van elke persoon een bedrijfje met als naam de geboortenaam, dat is de reden waarom jouw naam op alle officiële documenten geschreven wordt in hoofdletters, want het is niet fysiek JIJ. Kijk op je rijbewijs voor de bevestiging. Slechts een geboorteakte ondersteund door het eigen DNA is duidelijk een fysiek persoon of burger. De Kroon in de City of London ondersteund al deze bedrijfjes, wat in werkelijkheid het Vaticaan is. Ondertussen werken juristen aan de terugvordering van het gestolen DNA, zodra meer bekend is, zal dit worden gepubliceerd omdat het in ieders belang is het ijzeren netwerk waarin we leven te doorbreken. – Doordat de RK Maffia ieders DNA hebben, is iedere burger hun bezit geworden, zo ook je geld, al je bezittingen, je woning, etc.; ze creëren een bank holiday om je geld te stelen, want het geld is niet van jou als persoon, maar van hen als eigenaar van het bedrijfje met jouw naam ​​in hoofdletters geschreven! Je staat onder Admiralty Law, – zeerecht – en zo heb je geen natuurlijke rechten, geen Burgerlijk Recht, dus ben je gewoon SLAAF!

 

Na hun controle over het monetaire systeem en het stelen van je civiel recht, worden nu andere Archon bloedlijn (RKM) Agenda 21 punten geconcretiseerd en via de wet doorgevoerd, zoals de controle over de voedselvoorziening, het weer, water, farmacie, energie, om mensen naar wens in ernstige economische omstandigheden te brengen, zonder uitweg.

 

Zo heeft de ongekozen EU regering in 2013 nieuwe wetten voorgesteld, en laten ‘rubber stempelen’ door het EU ‘Parlement’ om het verbouwen, reproduceren, en/of verhandelen van je eigen voedsel illegaal te verklaren, omdat het ‘on-getest’ is, en eerst EU-goedkeuring vereist van de Orwelliaanse ‘EU Plantenrassen Agency’. Voor elke registratie moet een vergoeding worden betaald – dus meer te betalen voor je eten en je eigen gevangenis. De ‘Plant Reproductie Kwaliteit Wet’ zal tuinieren met niet-gereguleerde zaden onmogelijk en een strafbaar feit maken. Deze wet zal de professionele ontwikkeling van groenterassen t.b.v. huis tuinieren, biologische telers en lokale markt kwekers beëindigen.

 

Wat deze nieuwe wet doet, is het creëren van een geheel nieuwe reeks van EU-ambtenaren die betaald worden om de hele dag bergen papier te verplaatsen, terwijl ze zaadlevering aan huistuinders stoppen en ingrijpen op het recht van boeren om te kweken wat ze willen.

Het is ook zeer verontrustend dat zij zichzelf de macht hebben gegeven om elke plantensoort te reguleren, en elke aard ervan te licenciëren alle toekomstige soorten inbegrepen – niet alleen voor landbouwgewassen, maar ook grassen, mossen, bloemen, of wat dan ook – zonder noodzaak daarvoor opnieuw toestemming te vragen aan de Counsel.

 

Dit is allemaal in verband met het plan de bevolking te verbieden hun eigen voedsel te kweken, vernietig de diversiteit aan zaden, en laat de Archon ‘voedsel en biotech-bedrijven’ de wereldwijde voedselvoorziening monopoliseren – “Het kweken van voedsel wordt verboden door te zeggen dat het niet veilig is, dan kunnen de grote RKM ondernemingen de hele voedselproductie controleren.”

 

IlluminatiEyeDeze fascistisch/communistische structuur zal wereldwijd beslissen wat je eet en of je eet; en wat je eet zit vol met chemische cocktails, nog meer dan alles wat totnu wordt geconsumeerd, om de massa te controleren, zowel mentaal, emotioneel als lichamelijk. De watertoevoer zal worden gedrogeerd, zodat mensen hun dienstbaarheid zullen appreciëren zoals Aldous Huxley in zijn boek schreef de ‘Brave New World’. Of je eet zal afhangen van het feit of je een goede kleine hersenloze slaaf bent of niet. Geen lijdzaamheid, geen eten en geen water – de levering en distributie van levensmiddelen zal worden gecontroleerd, zodat niemand voedsel kan geven aan een buitenstaander van het systeem, zoals Dr. Day het in zijn lezing in 1969 aankondigde.

 

Een verschrikkelijke toekomst voor ons allemaal, maar – voor niet lang meer – is de macht nog steeds bij het volk als we tenminste willen samenwerken in wederzijdse ondersteuning, en internationale publiciteit en reacties hierop zullen leiden tot verwerping van deze afschuwelijke wetten met betrekking tot het groeien van onze eigen voedsel. De bloedlijnen zijn doodsbang dat het volk zich gaat verenigen, dat is waarom volkeren ‘verdelen en heersen’ hun grootste prioriteit is geworden.

 

Het is belangrijk de gedachtegang van onze Archon bloedlijn tirannen te begrijpen; ze hebben geen empathie, geen mededogen – ze zijn narcistisch, ze zijn psychopathische sociopaten. Zij hebben ten onrechte de opwarming van de aarde – de klimaatverandering geïntroduceerd, ter ondersteuning van de noodzaak de wereld te ontvolken, om bijna de hele bevolking van de wereld te ‘ruimen’ van zeven miljard naar 500 miljoen mensen in 2050.

 

 

Dr. Richard Day de Rockefeller insider en ‘weer’ manipulator tijdens WW2, zei in 1969: “het weer zal worden gemodificeerd en worden gebruikt als strijdwapen om droogte en hongersnood te creëren door het ‘produceren’ van record brekende sneeuwval in de bergen en langdurende zware regenval voor het veroorzaken van overstromingen via de Missouri en de Mississippi rivieren, dat gemakkelijk is te bereiken met de reeds beschikbare technologie” van de Archon bloedlijnen – zoals HAARP, in Alaska, dat high-power radiogolven naar de bovenste lagen van de ionosfeer schiet en weer terug naar de aarde komen, een technologie nader uitgelegd in een toekomstig essay.

 

Monsanto’s GMO-voedsel:

Monsanto-and-Agenda-21Monsanto regelt de wereld voedselvoorziening en de Farmers. Praktisch alle voedselzaden zijn nu door Monsanto gepatenteerd. Iedereen moet nu van hen kopen, en ze mogen geen zaden bewaren, want Monsanto huurt overal detectives ter controle.

Gemanipuleerde genen hebben een slechte gewoonte om in niet-GE gewassen op te komen. En wanneer dit gebeurt, betalen de duurzame kwekers en hun klanten een hoge prijs. – Als Monsanto zaden een kwekerij vervuilt, moeten zij aan Monsanto hun jaarwinst of alle gewassen betalen, zelfs als slecht 1% besmet werd!

 

Onderwijsvervlakkingsprogrammering voor kinderen:

Five years old boy with a laptop computerHet tijdschema lijkt 2050 te zijn, dat betekent dat de kinderen en kleinkinderen van nu in de periode van de voltooide Agenda 21 zullen leven, alhoewel alle mensen vandaag in leven steeds meer extremiteiten zullen ervaren.

 

Kinderen van nu zijn het belangrijkste doelwit, waarom ze worden geprogrammeerd om hun slavernij als de ‘norm’ te aanvaarden, de dingen te accepteren zoals ze zijn. Kinderen worden geconditioneerd om te geloven dat de wereld zal eindigen, tenzij we ‘iets doen’ en dat betekent de transformatie van het menselijk bestaan ​​naar dat zoals beschreven is in Agenda 21. Kinderen en jongeren worden genadeloos doelgericht volgens Agenda 21 geprogrammeerd, opdat ze hun leven als robotachtige slaven zullen accepteren, het einde van het ouderschap is de volgende stap. De indoctrinatie is ontworpen om kinderen tegen hun ouders op te zetten omdat zij de wereld ‘vernietigen’ waarin we moeten leven.

 

De door de bloedlijn opgerichte en gecontroleerde UNESCO, verklaarde de periode van 2005 tot 2015 het ‘Decennium van Onderwijs voor duurzame ontwikkeling’ (EDO) om alle 40 hoofdstukken te leren – indoctrineren – van Agenda 21. Vertaald: de programmering van de kinderen om hun lot van levenslange slavernij te aanvaarden en trots te zijn op het voorrecht van hun dienstbaarheid. Het officiële programma vertaald betekent:

 

‘Een wereld waarin iedereen leert te doen, wat hen wordt verteld’.

 

Nu, hier is de ‘klapper’ en de fundamentele reden waarmee de steeds verdergaande vervlakking van het onderwijs duidelijk wordt:

 

In het algemeen hebben hoogopgeleide mensen een hoger inkomen, zij consumeren meer grondstoffen dan laagopgeleide mensen die meestal een ​​lager inkomen hebben. In dit geval meer onderwijs is een grotere bedreiging voor de duurzaamheid.

 

De implicaties van deze verklaring zijn kolossaal. Houd de kinderen in een staat van onwetendheid om zo meer ongeschoolde volwassenen te produceren die onvoorwaardelijk de staat zullen gehoorzamen omdat ze niet beter weten. Wiskunde is hier het bijzonder doelwit, ze geven zelfs vooraf de antwoorden op wiskundige vragen, als antwoorden moeten worden verkregen door middel van consensus. Een consensus voorbeeld: 2 + 2 = 4 is het antwoord van zeven, en 5 is het antwoord van elf, dan is het antwoord 5.

 

Wiskunde is het doelwit, zoals ‘Silent Weapons voor Quiet Wars’ dit bepaalt: “Ontkoppeling van het denken; afremming van hun mentale activiteiten; het verstrekken van lage kwaliteitsprogramma aan het openbaar onderwijs in wiskunde, logica, ontwerp en economische systemen; en het ontmoedigen van technische creativiteit.” Dit proces speelt al tientallen jaren, maar is nog lang niet voltooid naar waar het naartoe moet. De scholen, en universiteiten over de hele wereld programmeren specimen die zichzelf en de wereld zien in de vorm van toekomstig menselijke slavernij en dit wordt dagelijkse uitgevoerd door docenten en academici die zelf geprogrammeerd zijn. Vraag kinderen waar dan ook over ‘klimaatverandering’ en de overgrote meerderheid zal het officiële verhaal herhalen. Milieu en duurzaamheid infiltreren elk aspect van het onderwijs en de overheid. Een deel van de reden voor de verhoging van collegegelden tot onbetaalbare niveaus is om de armen en middenklasse uit het hoger onderwijs te verdrijven.

 

Ouders verliezen hun kinderen; Sociale Service overheidsinstellingen, die steeds meer de rechtvaardiging verdienen voor de initialen ‘SS’ – zo gevreesd tijdens WW2 – wanneer ze weigeren hun kinderen te laten vaccineren om hun immuunsysteem te laten vergiftigen; medische behandeling weigeren, zoals kanker omdat ze weten dat chemotherapie en bestraling hun kinderen zeker zullen doden.

 

Gesteld wordt dat het ouderschap gewoon te moeilijk is, kinderen zijn gewoon te kwetsbaar en de risico’s zijn gewoon te groot voor de luxe van ‘privacy’. Ouders hebben weinig kans als eenmaal dit proces is begonnen, ze worden stap voor stap steeds intenser verstikt door het ingewortelde corrupte en vooringenomen Familie Recht systeem, dat al vanaf het begin tegen hen is opgezet. Het is de totalitaire staat die beslist. Bijna alles van dit vordert dagelijks, als teken dat de RK Maffia steeds dichter hun einddoel naderen.

 

Dringend Actie vereist:

urget actionHet moet nu onmiskenbaar duidelijk zijn; dat de wereldbevolking in groot gevaar van uitsterving verkeert. Zeven miljard mensen gereduceerd naar vijf honderd miljoen, is de doelstelling om te worden bereikt in het jaar 2050. Beschouw je kans om dit te overleven, als het nog de moeite waard is om te overleven?

 

Dit alles is niet een mogelijkheid, het wordt daadwerkelijkheid, en je kunt de totalitaire staat om je heen waarnemen omdat alles reeds in plaats is gebracht en duidelijker waarneembaar wordt naarmate ze dichter bij hun einddoel komen. Let in dit opzicht op de slechte onderwijsresultaten van de jongere generaties. Er bestaat geen twijfel, hoewel nog steeds een werk in progressie, wees ervan overtuigd dat de uiteindelijke doelstelling met de dag steeds dichter bijkomt. – Agenda 21 eist centrale wereld controle van elk land; al het particuliere eigendom; alle waterbronnen en distributie ervan, en alle andere middelen, dat mensen in deze definitie omvat; alle energievoorziening en distributie ervan; en de hele keten van voedselproductie en de verdeling ervan. Alle mensen moeten worden geconcentreerd in nederzetting-zones; onderwijs moet zich richten op het milieu als centraal gesystematiseerd principe dat alle aspecten van het leven in gevaar brengt. Dit is geen gekheid; het vindt al openlijk plaats, kijk rond en je herkent wat al is bereikt. Dit proces gaat door en zal spoedig worden afgerond, tenzij wij de mensen het initiatief nemen door zelf te beginnen met in te grijpen, dat is de enige terreur die de Archon bloedlijnen zelf vrezen. Met onze aantallen tegen die van hen, kunnen we ze gemakkelijk verslaan, als tenminste voldoende mensen NU WAKKER WORDEN en in actie komen.

 

Verwacht niet dat anderen, meer invloedrijke krachten, dit voor ons gaan doen. Als een machtige groep het initiatief neemt is het gevaar groot van een andere onderdrukking later. Als we zelf beginnen. houden wij het initiatief en kunnen we invloedrijke groepen vragen ons te helpen, zonder dat we onze controle als initiatiefnemers verliezen. Als je nog steeds gelooft in de kracht van je land, dan is dit het moment om nu iets te doen. Later, kan het te laat zijn. Wees bewust, we kunnen nog steeds de strijd van cabal winnen, maar snelle actie is geboden.

 

Als je niets doet, verdien je wat je krijgt.

 

Er is geen excuus om niet in ‘actie’ te komen een eerste stap om meer te weten over Agenda 21, en deze kennis te delen met anderen. Daarvoor is het verstandig een team van gelijk denkenden te creëren om gezamenlijk anderen van de ernst en noodzaak tot actie te overtuigen voor deelname in de noodzakelijk gezamenlijke aanpak. Door hen te inspireren mee te doen. Nogmaals, dit totalitaire kwaad gebeurt overal om ons heen, terwijl de meeste mensen niets kunnen zien, omdat ze niet de punten met elkaar verbinden. Mensen hebben de neiging om in hun eigen ‘kleine wereld’ te leven en zich alleen te richten op een paar onderwerpen die voor hen van belang zijn. Dat geeft een vertekend beeld van wat er gebeurt. De wereld van het boek en de film ‘The Hunger Games” is al goed op weg naar voltooiing, tenzij de mensheid een fundamentele herbeoordeling van de werkelijkheid onderneemt.

 

Het is je eigen zorg voor overleving, die de steun van anderen vereist, en dat geldt voor iedereen!

 

Mensen moeten zichzelf informeren over deze gevaren; zij en wij zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Het is echt afschuwelijk, maar wel de moeite waard voor onze strijd voor een betere wereld; totale vrijheid, vrij van belastingen en hypotheekschulden, vrij van de verplichte vaccinatie met dodelijke ingrediënten; gezond niet-toxisch voedsel; overvloed aan schoon water, goedkope energie en veel betere levensomstandigheden voor ons allemaal, met volledige werkgelegenheid voor iedereen in harmonie met zijn/haar talent. Eerlijk geld, zonder diefstal, slechts een bescheiden omzetbelasting. Goedkopere producten en diensten want tot 80% van de huidige verkoopprijs zijn gecumuleerde belastingen! Bevrijd van corrupte overheden, onze eigen stem in het landsbestuur en het geldsysteem – echte democratie. Je denkt dat dit te mooi is om waar te zijn? Zorg dan zo snel mogelijk over dit onderwerp te worden onderricht, te beginnen door de video hieronder te bekijken, waarin nog meer details worden uitgelegd.

 

Daarna om je voortbestaan ​​veilig te stellen, stuur de internet link van dit artikel aan ten minste tien of meer van je vrienden met je persoonlijke introductie en motivatie, met het verzoek dit artikel te lezen en op dezelfde wijze aan hun contacten door te sturen. Binnen korte tijd zal de wereld een pool hebben van miljoenen meer goed geïnformeerde burgers die gesynchroniseerd handelen om de noodzakelijke veranderingen door te voeren. Er staan veel betrouwbare, bekwame en machtige krachten achter ons, die de taak zullen voltooien namens ONS MENSEN. De kinderen zullen je dankbaar zijn.

 

 

LEARN THE TRUTH. LEARN ABOUT THE ACT of 1871. KNOWLEDGE IS POWER

 

 

 

ILLUMINATI PLANS 2015 – To Kill Billion People (NEW WORLD ORDER 2015)