Cash-loos betekent totale controle over de bevolking:

Het plan is om de gehele bevolking in totale onderwerping te dwingen – door ze de persoonlijke vrijheid te ontnemen. De elektronische eenheidsmunt in een cash-loze maatschappij is het basis plan voor volledig humane controle.Dit Archon Control-systeem is bedacht om te waarborgen dat geld de basis is van alles. Het idee is: Dat het hebben of niet hebben van geld bepaalt waar je woont, wat je eet, of je eet, waar je criticize-21werkt, of je werkt, of je leeft of sterft, en elk andere levenskeuze denkbaar. – Het betekent dat degenen die het geld controleren de wereld, de bevolking, en de oorlogen beheersen. In het handboek ’Silent Weapons for Quiet Wars’ staat de kennis vermeld hoe het financiële systeem moet worden beheerst opdat het direct leidt naar het doel; de volledige controle over de mens. De Archon Khazarian Maffia – alias het Huis Rothschild, voert het centrale beheer uit.

 

De euro eenheidsmunt was nooit het doel op zich. Het was slechts een heimelijke maneuver om de individuele valuta’s die eraan voorafgingen uit de markt te verwijderen. De euro staat nu op het punt om ook te worden vervangen door de elektronische wereldmunt, waarvoor de eurocrisis als aanzet hiervoor dient. Het Archon netwerk coördineert dit cash-loze beleid over de hele wereld, dat reeds was gepland voor ten minste vele decennia of zelfs nog langer. Zweden is een land dat al cash-geld vrij is, Denemarken zal nog dit jaar cash-geld vrij zijn, en Italië heeft sinds 2013 contante transacties beperkt tot € 50. Frankrijk wil contant geld nog dit jaar afschaffen. Het plan is om d.m.v. wetgeving het gebruik van cash-geld onmogelijk te maken om zo maximale gebruiksobstructie te garanderen. De cash-loze maatschappij betekent totale controle over de bevolking welke eindigt in slavernij – een nieuwe bevestiging op weg naar de laatste fase, de invoering van de dictatoriale Nieuwe Wereld Orde.

 

De gemanipuleerde ‘eurocrisis’ wordt nu gebruikt zoals was gepland voor de ‘Probleem-Reactie-Oplossing’ onder direct toezicht van de door Rothschild-opgerichte ECB, gevestigd in de Rothschild geboortestad Frankfurt/Main om zo duizenden banken onder hun toezicht te brengen. Zowel de vorige president van de ECB Jean-Claude Trichet als de huidige president Draghi zijn Rothschild Zionisten. Draghi staat bekend, niet te ademen, tenzij de Rothschilds hem daarvoor toestemming geeft. – Draghi was Managing Director bij de Rothschild bank Goldman Sachs, verantwoordelijk voor de manipulaties om de omvang van de Griekse schuld te verdoezelen, dat uiteindelijk leidde tot de catastrofale ineenstorting van het land en extreme armoede bracht. Nu als president van de ECB dicteert hij Griekenland wat ze wel en niet moeten doen als antwoord om hun schuld probleem op te lossen. Dit probleem in Griekenland is veel erger als velen denken; ze hebben net € 650 miljoen opgenomen van het IMF om hun rekening aan het IMF te betalen, alleen om het met een maand te moeten terugbetalen! Dit is hetzelfde als het nemen van een voorschot in contanten op je credit card om een maand rente te betalen op je nu uitgeperste credit card. – Samenvattend: het IMF betaalde zich zelf namens Griekenland en zal nu worden gedwongen om zichzelf terug te betalen voor het betalen aan zichzelf later deze maand. Of, anders gezegd, Griekenland heeft het IMF vooruitbetaald met IMF geld dat het zelf niet heeft.

Clever Putin heeft Griekenland uitgenodigd om het zesde lid van de BRICS New Development Bank (NDB) te worden in een poging om verdere verdeeldheid te zaaien tussen de EU-lidstaten, als het land worstelt om zijn schuldaflossingen te maken aan het IMF. De vraag is, of Griekenland een participatie investering moet betalen, dat volgende maand zal worden besproken in St. Petersburg. Mogelijk is de Griekse deelname aan het Russische – Turks pijplijnproject voldoende, dat Europa van Russisch gas zal gaan voorzien. In ieder geval heeft dit kwaad bloed in de Washington bezorgd. Maar de financiële problemen van Griekenland hebben het dwongen zich naar het oosten te keren buiten het EU blok.

 

wslavery1Geld is slechts een vorm van energie, zoals bijna alles vandaag de dag is, het geld bestaat voor het merendeel uit elektronische data, genaamd ‘credit’ dat door een wereldwijd computersysteem circuleert om daarmee het contante geld snel uit de roulatie te nemen. De Archon bloedlijn – het Rothschild-netwerk — zien geld als stromingen van energie en hebben een systeem dat ervoor zorgt dat bijna alles uiteindelijk naar hen toestroomt. De Silent Wapen handleiding zegt hierover:

 

Economie is slechts een maatschappelijke uitbreiding van een natuurlijk energiesysteem… Aangezien energie de sleutel is tot alle activiteiten op aarde, volgt hieruit dat als een ​​monopolie wordt bereikt over energie, grondstoffen, goederen en diensten, het wereldsysteem naar slavenarbeid is om te stellen, het is daarom noodzakelijk de macht over de economie te hebben.

Om onze positie te handhaven, is het noodzakelijk dat wij als eersten de absolute kennis hebben van de wetenschap om controle over alle economische factoren te beheersen en als eersten de manipulatie van wereldeconomie toe te passen.

Om een dergelijke heerschappij teweeg te brengen, moeten we tenminste voorkomen dat: het publiek ofwel het logisch of wiskundig verband tussen economie en andere energiewetenschappen niet zal herkennen, of zelf leren hoe deze kennis toe te passen.

 

De creatie van een banksysteem dat de bevolking niet begrijpt, werd ontworpen door de Rothschild clan. – Nathan Meyer Rothschild vertelde een groep van bankiers in 1912: “De weinigen die het systeem begrijpen zullen ofwel geïnteresseerd zijn in de winst, of zo afhankelijk van de gunsten ervan zijn, dat er geen oppositie van die klasse zal zijn, terwijl aan de andere kant, het grootste deel van de bevolking mentaal niet in staat is het enorme voordeel dat kapitaal oplevert door dit systeem niet begrijpt, zodat ze de lasten ervan zullen dragen zonder te klagen, en misschien zonder zelfs te vermoeden dat het systeem schadelijk is voor hun belangen.”

 

Om dit alles kort samen te vatten, zegt Silent Weapons, ‘het was ontdekt dat een economie onderworpen is aan dezelfde wetten als elektriciteit en dat alle wiskundetheorieën en praktijktoepassingen met computer kennis, ontwikkeld voor elektronica direct en zondermeer kan worden toegepast in de studie van de economie.

 

Booms en Busts, oorlog en vrede, zijn allemaal verwerkt in het computer model om de menselijke samenleving met een maximale snelheid steeds dichter en efficiëntie in een ​​Orwelliaanse wereldstaat te drukken.

 

Wanneer het geld terugkeert door terugbetaling van leningen, rente, belastingen in al zijn vormen en bestedingen van geld bij de grote corporaties, enz., een deel van de menselijke energie gaat dan mee. Als voorbeeld: Facebook is een energieparasiet – ze claimen joint-auteursrecht op alles wat gepost wordt op een Facebook-pagina, om te gebruiken op elke manier die zij willen, zelfs als mensen al lang geen Facebook-lid meer zijn. – Dit is diefstal van creatieve energie en imaginatie van mensenmassa, want creativiteit bezitten de Archons niet.

 

Waarom het draait:

Centrale banken zijn de gemaakte spil in het financiële systeem. Door aankoop van overheidsschulden, kunnen banken de overheden – tenminste voor een tijdje – hun activiteiten laten financieren zonder belastingheffing. Op het eerste gezicht lijkt dit een fantastische oplossing te zijn, maar het is eigenlijk heel destructief. – Het is nl. de oorzaak van muntontwaarding.

 

Long chain with single unique golden linkCentrale banken is de uitvinding van de Khazaren. In 1913 werd de FED in de VS opgericht, alhoewel reeds eerder in Europa, waar deze instelling al langer bestond – om de slechte reputatie voor het publiek te verhullen, werd de Amerikaanse instelling de naam gegeven van Federal Reserve Bank. Welke geen Bank is, noch Reserves heeft, noch Federaal is!

 

Een duidelijk teken van mislukking van een munt is wanneer deze niet langer bruikbaar is als ruilmiddel of opslag van waarde heeft. En dan voor iedereen waardeloos wordt. Vaak is dit de instorting van een munt, of misschien wel de bevestiging dat de economie ineen is gestort. – Wat zijn de gebruikelijke oorzaken van een valuta mislukking?

 

Afgezien van valuta’s die instortten omdat hun land werd veroverd, zijn er twee belangrijke oorzaken voor het falen ervan, deze liggen aan tegenovergestelde uiteinden van hetzelfde spectrum. Aan de ene kant, is het gebrek aan aanbod van de valuta, bijvoorbeeld er zijn niet genoeg eenheden om rond te gaan. Mogelijk door inkrimping van de geldhoeveelheid. Prijsmechanismen kunnen deze situatie verhelpen, maar meestal gaat de samenleving zelf verschuiven naar vervangers. Als er niet genoeg goud of zilver in omloop zou zijn, zullen de mensen gebruik maken van tin, koeien, of sigaretten, deze situatie is tegenwoordig zeldzaam. – Aan de andere kant van het spectrum, is het een teveel aan valuta. In 90% van de gevallen is de oorzaak, de over-uitgifte van geld.

 

dollar-debasementOverheidsuitgaven zijn meestal hoger dan wat de soeverein in kas heeft om te besteden. Dus ofwel, de overheid moet geldlenen, of ze moeten bedriegen. Bedriegen betekent gewoonlijk ‘geldontwaarding’ – t.w. het verlagen van de waarde van de bestaande munt, zoals in het verleden gebeurde door het gebruik van steeds kleinere hoeveelheden edelmetaal per munt.

 

Valutaontwaarding is zoiets als het gissen naar de limiet waarop de valuta nog net niet in het ravijn stort. Gebruik de juiste hoeveelheid van ontwaarding en de economie draait soepel. Een beetje meer is misschien nog goed. Maar bij te veel valt alles uitelkaar. Aangezien de huidige papieren munt geen intrinsieke waarde heeft, of fysieke beperkingen op de uitgifte ervan heeft, bestaat altijd de verleiding om meer ervan te drukken. Het vergroten van de geldhoeveelheid met een beetje meer kan geen kwaad. En dan ineens is er mislukking, over het hele systeem. Uiteindelijk leidt het tot inflatie, als te veel geld wordt uitgegeven om te betalen voor de oorlogen en de bevolking tevreden te houden. Waarna het systeem volledig instort en chaos optreedt.

 

Ultiem storten alle ongesteunde valuta’s in als gevolg van over-uitgifte. Sinds de Amerikaanse Federal Reserve haar kwantitatieve versoepeling begon, die gevolgd werd door de ECB en de BoJ – is de gelduitgifte zeker te ver gegaan. Deze enorme uitbreiding van de monetaire basis heeft – nog – niet geleid tot hyperinflatie of iets dergelijks, omdat het huidige economische klimaat deflatoir is. Maar als de economie aantrekt, zal de vervelende inflatie snel terugkeren. Als dat zo is, gaan de Amerikaanse dollar, de euro en de Yen onderuit als het waarschijnlijke resultaat.

 

Cash-loze Maatschappij:

Cash closedAlle centrale bankiers – de Fed, de ECB en de BoJ – hebben massale QE gecreëerd om de deflatie te keren, dit eindigt uiteindelijk in een dramatische inflatie en mogelijk hyperinflatie. Voordat dit gebeurt verklaren overheden ‘een staat van economische nood,’ door te stellen dat ‘cash-geld’ het probleem is, en derhalve verwijderd moet worden om economisch herstel mogelijk te maken.

 

Dit betekent dat alle economische transacties van elke aard – credit of debet – moeten worden voldaan door middel van een elektronische muntkaart voor zowel kleine aankopen zoals een drankje, als voor grote aankopen zoals het kopen van een auto of een huis, met inbegrip van alle kredieten zoals lonen, dividenden, de verkoop van goederen, enz. Het hele economische systeem wordt vereenvoudigd, als de eenheidsmunt voor iedereen beschikbaar is door het gebruik van een betaalkaart of smart-Phone.

 

OlimpicshopMaar op dit punt is elke transactie automatisch geregistreerd, zodat de overheid de inkomsten van de kaarthouder tot op de cent nauwkeurig kan beoordelen, zonder de noodzaak het dossier voor de jaarlijkse inkomstenbelasting te raadplegen. – Overheden kondigen aan dat het belastingstelsel een puinhoop is en dat dit moet worden vereenvoudigd om het volk van deze last te verlichten. In de toekomst zal de belasting via automatische incasso geschieden en van de kaarthouders-rekening worden afgetrokken. Dan kondigt de overheid aan dat, de jaarlijkse belastingaangifte voor de gemiddelde burger te bezwaarlijk is, zodat in de toekomst deze maandelijks automatisch van hun rekening wordt afgeschreven.

 

Het is heel gemakkelijk om dit als een ‘zegen’ voor alle burgers te presenteren. Het zal worden aangeprezen als “de enige mogelijkheid voor een terugkeer naar welvaart.” Maar in werkelijkheid is door de invoering de bevolking in een toestand van complete economische slavernij gebracht t.o.v. hun bank en de overheid, omdat leven buiten het systeem onmogelijk zal zijn. Ruilhandel legaal of niet, zal het alternatief worden, ondertussen worden vrijwel alle andere transacties centraal geregeld en gecontroleerd. – Beschouw de oorlog tegen contant geld als de laatste stap op weg naar het faillissement van het land. Deze anti-cash-wet maakt het alleen nog maar erger. Advies: haal zoveel mogelijk cash geld van je rekening en bewaar dat op een veilige plaats, zonder met anderen erover te praten. Binnenkort zal ook dat verboden worden.Een samenleving zonder contant geld kan niet functioneren, en leidt tot een totalitaire staat.

 

De Oostenrijkse School econoom, Salerno zegt, “de overheid zou eigenlijk mensen moeten aanmoedigen om hun geld bij de banken op te nemen als ze die niet vertrouwen. Dat zou de banken een prikkel geven om verantwoordelijker te handelen.”- Maar zoals gewoonlijk, neemt de overheid niet alleen de verkeerde maatregelen, ze doen precies het tegenovergestelde van de juiste maatregel. – Deposito-verzekering geeft depositohouders het comfort dat hun geld veilig is, zodat spaarders geen reden tot bezorgdheid hebben over wat de bank doet met hun geld. Het resultaat is een bevolking die geen idee heeft hoe het bankieren echt werkt. – Salerno zegt dat overheden “letterlijk in staat van faillissement zijn, zowel in de zin dat ze niet kunnen betalen voor wat ze hebben beloofd, als intellectueel.” Ondertussen, verkondigen prominente Keynesiaanse economen zoals Kenneth Rogoff gevaarlijke onzin over waarom mensen contant geld moeten afschaffen.

 

Bijgevolg komt de wereld voor elke transactie terecht in het tijdperk van de elektronische munt. Een cash-loze maatschappij wordt verkocht aan het naïeve publiek als de grote opmars van moderne vooruitgang. Maar in werkelijkheid hebben ze de één wereldmunt effectief gemaakt, de maatschappij arriveert in de laatste fase op weg naar werelddictatuur – welke reeds twee eeuwen geleden in de Nieuwe Wereld Orde agenda werd opgeschreven.

 

new-world-orderZodra – met opzet – de petrodollar en de euro instorten, worden die vervangen door SDR uitgegeven door het IMF, onder het argument dat het nodig is om alle hedendaagse – opzettelijk gecreëerde – valuta problemen op te lossen door de stroomlijning van valuta uitwisseling in de internationale handel te verbeteren. – Ludwig von Mises en Friedrich Hayek zullen zich omdraaien in hun graf.

 

De consequentie is, dat de elektronische munt direct leidt naar slavernij van de bevolkingweg van je vrijheid. Er is slechts nog één uitweg over, en dat is diversificatie in harde activa zoals edelmetalen en vastgoed. Het is belangrijk om je edelmetaal buiten de landen te houden die controles toepassing.

De ultieme manier om je spaargeld te diversifiëren is door dit buiten het directe bereik van je eigen overheid in iets tastbaars om te zetten. Iets dat niet gemakkelijk kan worden geconfisqueerd genationaliseerd, bevroren of gedevalueerd. Fysiek goud en zilver in het buitenland opgeslagen in een privékluis buiten het bankcircuit is de beste optie.

 

Goud en zilver hebben gedurende eeuwen in veel en alle soorten beschavingen als geld gediend. Beiden zijn altijd integraal internationale activa gebleven. Goud en zilver zijn niet specifiek Amerikaans, Chinees, Russisch, Europees. Het kopen van goud en zilver is misschien wel de gemakkelijkste stap die je kunt ondernemen t.b.v. de internationalisering van je spaargeld. De volgende stap is, je kostbare metalen op te slaan op veilig buitenlandsgrondgebied. Het is nog steeds eenvoudig en gemakkelijk om je fysiek goud en zilver in Singapore of Zwitserland op te slaan in een niet-bancaire privé kluis.

 

Meer voorbereidingen worden sterk aanbevolen, zoals de opslag van voldoende voedsel thuis op een veilige plaats. Haal je bankrekening leeg tot het minimum om te betalen voor water, gas en elektriciteit, enz. Bewaar je geld thuis op een veilig plaats en praat met niemand hierover, zelfs niet met beste vrienden die van mening kunnen veranderen zodra de instorting optreedt. Bereid je voor om buiten het systeem te leven; het genereren van je eigen elektriciteit, warmte, en onderdak. – Met dank aan lezer RB voor de link.

 

Totalitaire Staat:

Failliete westerse overheden willen elke cent hebben die ze van de burgers kunnen stelen of belasten. Dat is waarom ze zo zijn geobsedeerd met de eliminatie van “oneerlijke” concurrentie vanuit de belastingparadijzen, en contante betalingen. De geplande 5% negatieve rente is de volgende stap en dat zal de economie kapot maken. – De pensioenfondsen in Zwitserland hebben reeds SFR. 40 miljard bij de banken weggehaald en opgeslagen in privé kluizen. – Banken en overheden zoeken naar totale controle over het geld, en dit kan alleen worden bereikt als ze het monopolie bezitten over de geldstroom. Als een wereldwijd systeem wordt geïmplementeerd, waarbij valutatransacties alleen elektronisch via bancaire instellingen kunnen plaatsvinden, dan zullen de banken de totale macht hebben over het vermogen van elke burger om economisch te functioneren.

 

Maar waarom zou een regering de banken zulke een dictatoriale monetaire controle toestaan? Het antwoord is dat overheden, de marionetten zijn van de Khazarian Maffia en door de banken worden gecontroleerd, deze maatregel realiseert een lang gekoesterde tot nu toe onmogelijke droom: nl. automatisch toegang tot de registratie van elke monetaire transactie die plaatsvindt door elk individu op de hele wereld.

 

britain_totalitarianDe invoering van een cash-loze maatschappij geeft centrale banken meer macht. Een cash-loze maatschappij maakt uiteindelijk, niet alleen dingen als negatieve rente mogelijk, het biedt de centrale banken ook de absolute controle over de geldhoeveelheid, door ze in een universele bankier te veranderen die direct concurreert met particuliere banken voor publieke deposito’s. Alle digitale deposito worden basisgeld. Digitale rekeningen kunnen gemakkelijker worden gemanipuleerd dan cash!

 

Vooralsnog is er geen weerstand geweest, en kan het gebeuren dat mensen over de hele wereld gewoon deze ‘bittere’ pil slikken, omdat ze niet begrijpen of beseffen wat hun economische vrijheid betekent.

Als het publiek dit nieuwe systeem niet als een serieuze zaak behandelt, doen overheden dat zeer zeker wel. Bankiers aan beide zijden van de Atlantische Oceaan zijn met geweld onbetaalde overheidsspionnen geworden. Als zij hieraan niet voldoen, worden ze beboet, en/of verliezen hun bankiersrechten. Bankbestuurders kunnen zelfs worden opgesloten.

 

Dit is de effectuering van de totalitaire controle over jouw financiën. De implicatie dat je een soort van betrokkenheid met het terrorisme zou kunnen hebben is een rookgordijn. Als je contant geld gebruikt voor wat dan ook – om je huur te betalen, een gebruikte auto te kopen, of (binnenkort) om voor je lunch te betalen – kan dit leiden tot een onderzoek. Je kunt verdacht worden van het witwassen van geld, belastingontduiking, of zelfs terrorisme. – De verantwoordelijkheid voor het bewijs dat je onschuldig bent ligt bij jou.

 

Totalitaire controle van de munt is een onvermijdelijkheid, en het gaat gebeuren eerder vroeger dan later. De enige vraag is of de lezer nog enige controle over zijn rijkdom kan behouden. – Gelukkig kan de rijkdom nog steeds worden geconserveerd in een ander land in edelmetalen, maar deze zijn alleen veilig indien bewaard buiten een land dat totalitaire heerschappij over zijn volk heeft.

 

De Fraude:

thiefUitleg, hoe de wereld in de misère terecht is gekomen: – Vanaf het begin was het systeem frauduleus. Een bankier, die andermans goud in zijn kluis zag liggen, dacht, “Wat is het punt om goud uit de grond te halen, alleen maar om het weer terug te leggen in een kluis?” Mensen schrijven cheques hiertegen uit en gebruiken zijn bankbiljetten. Maar het goud zelf beweegt zich zelden. Een rusteloze bankier zou kunnen concluderen dat, ook al is het een fraude t.o.v. zijn spaarders – afhankelijk van wat de bank heeft beloofd –hij gemakkelijk veel meer bankbiljetten kan maken en uitlenen, waarbij hij 100% van de rente voor zichzelf behoudt.

 

Banking over de hele wereld werkt nu op een “fractionele reserve” systeem. Een wel denkende bankier moet 100% reserve aanhouden ter dekking tegen de vraag vanuit de deposito’s: Dus hij houdt een ounce goud in zijn kluis voor elke -ounce bankbiljet dat hij uit heeft gegeven. En hij kan alleen vanuit de termijndeposito’s uitlenen voor z’n verdiensten, en niet vanuit vraagdeposito’s.

 

Het “fractionele reserve” systeem kan niet werken in een vrije markt; het moet worden beschermd via wetgeving. En het kan ook niet werken als fiat-currency-fractional-reserve-banking-conspiracybankbiljetten inwisselbaar zijn tegen een commodity, zoals goud; de bankbiljetten moeten “wettig betaalmiddel” zijn, of strikt papiergeld dat kan worden gecreëerd d.m.v. fiat.

 

Het fractionele reserve systeem maakt het bankieren winstgevender dan enig andere zakelijke activiteit. In elke branche, trekken hoge winsten concurrentie aan, waardoor de winstgevendheid wordt verlaagd. – Door de wetgeving is de bankensector beschermd en gevrijwaard van concurrentie door derden. – Een bankier kan een bedrag uitlenen, dat een zakenman kan gebruiken om iets te kopen. Wanneer de verkoper ervan het ontvangen bedrag weer in deposito aan zijn bankier geeft, kan die het weer uitlenen tegen rente. Het goede nieuws voor de bankier is dat zijn winst zo meerdere malen wordt vergroot. Het slechte nieuws is, dat vanwege de piramide leverage een faillissementscascade ontstaat. – In elk land, verandert de centrale bank periodiek het reserve percentage – theoretisch, van 100% tot 0% van de deposito’s – welke de banken moeten aanhouden, afhankelijk van hoe de bureaucraten de toestand van de economie beoordelen.

 

In zijn vergelijking met die van bosbranden hoe overheden omgaan met financiële problemen, zegt Doug Casey:

 

“Het snel blussen ervan verzekerd onmiddellijk zichtbare voordelen. Maar de consequenties van vertraagde acties, gedurende tientallen jaren, laat dood hout ontstaan. Als dan een brand begint, zal het vuurzee zijn als nooit eerder is voorgekomen.”

 

Als een brand begint, kan een inferno ontstaan als nooit tevoren. Het fractionele reserve banking systeem zoals dit nu is gestructureerd, met al zijn fatale condities, is cruciaal voor het financiële stelsel in de wereld. Je kunt je leven rond het feit plannen, dat de overheden van de wereld en de centrale banken er alles aan doen om het vertrouwen in het financiële stelsel te waarborgen. Om dit te doen, moeten ze ten koste van alles deflatie voorkomen. En om dat te doen, zullen ze geld blijven drukken voor meer dollars, ponden, yen en euro. Hoewel valuta crises, bank runs en perioden van economische ineenstorting verwoestend zijn voor papieren activa, bieden ze vaak mogelijkheden om harde activa zeer voordelig te kopen zoals nu het geval is voor goud en zilver. Gebruik dit moment in jouw voordeel, en je zult nooit spijt krijgen als je dit advies opvolgt.

 

Je persoonlijke vrijheid staat op het spel:

De mensheid is niet geconcipieerd om onder valse regeringswaarden in slavernij te leven. Degenen die leven voor en van de overheid zullen deze overtuigingen niet hebben, maar de natuur en de rest van de mensheid vertelt een ander verhaal. De mensheid verlangt van natura vrij te zijn van alle controle systemen. – Laten we ons concentreren op de mensen die wel WAKKER ZIJN. Laten we beseffen hoe geweldig begaafd en hoe gezegend WIJ als mens zijn, en hoe natuurlijk het is om VRIJ te zijn. Verenig WAKKERE MENSEN in de redding van de maatschappij uit de greep van de Khazarian Maffia. Bedenk: bijna alle overheden zijn hun marionetten, en dus per definitie de vijand van de burgers. – Accepteer geen slavernij, strijdt voor de echte VRIJHEID. – Bedenk dat een deel van de Archon-strategie is om voortdurend de prijzen te verhogen van noodzakelijke uitgaven, zoals voedsel, brandstof en energie. Zonder dit zouden prijzen tenminste 40% lager zijn. Verhogingen van belastingen, boetes, voor alle soorten worden geïmplementeerd om de massa in de helse Archontic-nachtmerrie te persen, dat nu het leven voor miljarden is geworden – tot nu toe is het leven nog steeds relatief een paradijs vergeleken met waar ze naartoe willen gaan.

 

Iedereen is uitgenodigd om deel te nemen aan de acties tegen de Khazarian Rothschild Maffia die met opzet de wereld en het merendeel van de bevolking in bittere armoede bracht. – Neem een ​​voorbeeld aan de dappere IJslandse bevolking die het bancaire kartel verdreven heeft na de financiële ineenstorting in 2008.

 

De IJslandse bevolking beëindigde zelf de verwarring en waanzin over wat was veroorzaakt door het kredietgeld – krediet dat nooit heeft, niet is, en nooit zal bestaan. – Toen het IJslandse bankwezen ineenstortte werd – dankzij de macht van het volk – besloten de banken failliet te laten gaan en de schuldigen naar de gevangen te sturen. Met als resultaat IJsland nu succesvoller is geworden dan de rest van de wereld.

 

 

Amerikaanse activisten hebben een oorlogsverklaring tegen de Khazarian Rothschild Maffia (RKM) Clan geformeerd. – Met het doel om de RKM te stoppen, door volkeren in elke natie van de wereld te verenigen in een internationale Globale Oorlog tegen de RKM – zoals inmiddels bekend is – zijn zij met alle zekerheid – de machtigste Dood Cult en energie zuigende anti-menselijke parasieten van de wereld, die ooit hebben bestaan.

 

Het creëren van geld uit het niets, het ondersteunen door niets, anders dan afgedwongen belastingen van gechanteerde overheden is niets minder dan de moderne geheime slavernij en is oorzaak van de grootste financiële fraude in de geschiedenis ooit. – De belangrijkste misdaad van deze Racketeering Beïnvloeding en Corruptie Organisaties (RICO).

 

Zodra de RKM erin slaagde hun frauduleuze geld productie en distributie machine op te richten – begon ‘s werelds grootste vervalsing tijdperk – deze criminele bankiers kochten met de opbrengsten alle belangrijke instituten in de wereld op; de Multi nationale bedrijven – Big Business, de grote banken TBTF, bijna alle invloedrijke politici, zakenlui, bijna de gehele rechterlijke macht, evenals de meest verantwoordelijken in het militaire opperbevel – NAVO – UN – IMF – Wereldbank – WHO – enz.

 

Om de belangrijke grip uit te roeien die de RKM heeft op het merendeel in de wereld, moet de RKM worden ontdaan van haar elastisch, eindeloos fiat-faket zelf gecreëerde geldschepping – “Funny Money” – schuldbrieven! – Om dit te bereiken, moeten de door RKM ongrondwettelijk Federal Reserve System en alle andere – met uitzondering van de vijf – centrale banken worden geëlimineerd. – Dit kan niet worden bereikt totdat alle corrupte politici en verantwoordelijken uit overheden zijn verdreven. Dat zijn diegenen die de vereiste ‘American Israël Public Affaires Comité’ (AIPAC) loyaliteit eed aan Israël hebben afgelegd. – Lees meer op deze link met dank aan lezer Hugo.

 

Waarom contant geld wordt afgeschaft: – video met dank aan lezer Cindy