De manipulators:

Wereldwijd zijn de monetaire manipulators actief; de Fed, Centrale Banken, Wereldbank en het IMF proberen tijd te rekken. Ze hebben tijd nodig voor de realisatie van de Amerikaanse lange-termijn fiscale hervorming. Ze hebben tijd nodig om de mondiale valuta SDR te creëren, en door de markt te laten accepteren. Ze moeten waarschijnlijk tijd hebben om meer goud te bemachtigen. Voor zichzelf en China? – Het probleem is dat er geen tijd over is gebleven. De run op goud is al begonnen voordat alles op zijn plaats is, en iedereen de hoeveelheid heeft die ze nodig hebben. De instorting van het vertrouwen in de US dollar is begonnen, nog voordat de SDR klaar is om haar plaats in te nemen. Insolventie bij de Fed en de centrale banken ligt op de loer. Als het momentum voor de dollar opraakt, staat het alarm op rood.

 

De potentiële destabilisatie factor is de hoeveelheid fysiekgoud dat onderworpen is aan papiercontracten die meer dan honderd keer de Gold winshoeveelheid aan fysiek goud overtreft. Als houders hiervan in grote getale fysieke levering opeisen, zal de papiermarkt crashen. En als alle andere houders beseffen dat er bijna geen fysiek goud meer is, en de contracten voor edelmetaal niet kunnen worden gehonoreerd, zal dit in een escalerende lawine veroorzaken, een de-facto bank run op de goudmagazijnen die de goudmarkten en de omwisseling van ETF’s ondersteunen.

 

Een gelijksoortige dynamiek begon in oktober 2012, toen de goudspotprijs een piek raakte van ongeveer $ 1,900 /ounce. En vanaf daar daalde de goudprijs in de volgende zes maanden tot $ 1,200 /ounce. Zonder de kopers af te schrikken, deze goudcrash maakte goud goedkoop, zo vonden miljoenen individuele kopers over de hele wereld. Ze stonden in de rij bij de banken en kochten snel hun voorraad op. Kopers van standaard bars van 400-ounce en 1-kilo bemerkten dat er geen verkopers waren; ze moesten bijna dertig dagen wachten op nieuw aangemaakte bars die door de raffinaderijen nog moesten worden geproduceerd, deze werkten rond de klok om gelijke tred te houden met de enorme vraag naar goud. Massale inwisseling vond plaats in de goud FTF’s, niet omdat alle beleggers bearish op goud waren, maar omdat velen de goudbaren uit het magazijn wilde hebben voordat ze geen goud meer zouden hebben.

 

Backwardation:

Goud futures gingen in backwardation, een hoogst ongewone situatie, waarbij goudprijs voor spotlevering hoger is dan voor goud levering op termijn; meestal is het tegenovergestelde het geval omdat de voorwaarts-verkoper voor de opslag en verzekering moet betalen. Dit was een Gold-Shortageander teken van acuut fysiek goudtekorten door de grote vraag voor onmiddellijke bezit van fysiek goud.

 

Als paniek uitbreekt bij het kopen van goud, is er geen enkele mogelijkheid het goudvenster te sluiten. In plaats daarvan, zal een veelheid van contractuele clausules in de kleine lettertjes vermeldt, die door goudkopers zelden worden gelezen van kracht worden. Toekomstig goudleveringsbeurzen hebben de mogelijkheid om aangegane contracten tegen contant geld te liquideren, en alle fysiekgoud leveringskanalen te sluiten. Goud bullion-banken kunnen ook bestaande goudtermijncontracten tegen contant geld afkopen en kopers de mogelijkheid ontnemen deze om te zetten in het toegewezen goud.

 

Als gevolg van de force majeure clausules in de contracten, welke door banken worden gebruikt als er geen goud meer is omdat de voorraad is uitverkocht, ontvangt de belegger een cash betaling op de contracteinddatum, maar niet meer. Beleggers zullen wat geld, maar geen edelmetaal krijgen en missen daardoor de prijsstijgingen die zeker zal volgen.

 

Fysiek goud was begin 2014 al schaars door de hoge vraag, omdat als gevolg van de marktmanipulatie geen prijsstijging voor goud was.

 

Dreigende catastrofe:

Centrale banken waren nog steeds in staat om voor de korte termijn de prijs van goud te onderdrukken. Maar het alarm staat nu op rood. Het vermogen van de centrale bankiers om de ​​deksel op de prijs van goud te houden neemt af, terwijl een nieuwe veel grotere vraag van papiergoudkopers is ontstaan. Het gehele internationale monetaire systeem staat op omvallen door de fysieke vraag naar goud, het is als een on an edgeevenwichtskunstenaar op het koord. Terwijl de goudprijs schommelt tussen de krachten van fysieke vraag en de manipulatie van centrale bankiers, doemt een andere nog grotere catastrofe op: de Federal Reserve verkeert op de rand van faillissement, of is reeds in de afgrond ervan gevallen. Deze conclusie komt van een Fed expert criticus Frederic S. Mishkin, een van de meest vooraanstaande monetaire economen in de wereld, die de mentor van Ben Bernanke en andere Fed gouverneurs en economen is geweest.

Mishkin waarschuwt dat de Fed gevaarlijk dicht bij het dodelijk kritieke punt staat waar haar onafhankelijkheid in het gedrang komt met haar enig overgebleven doel om de deficituitgaven te monetariseren d.m.v. het veroorzaken van inflatie. Overheden worden geconfronteerd met de onaangename keuze van ofwel de tekorten te verminderen d.m.v. bezuinigingsmaatregelen, of in gebreke blijven op de schulden. – Mishkin merkt terecht op dat bezuinigingen de nominale groei verslechterd, waardoor de schuldquote verslechtert t.o.v. van het BBP, dat kan leiden tot wanbetaling van schulden en derhalve dit proces niet meer kan worden gestopt. Mishkin noemt deze situatie “fiscale dominantie”. Fiscale dominantie zet een centrale bank tussen twee hete ijzers. Als de centrale banken de schulden niet monetariseren, gaat de rente op de overheidsschuld sterk stijgen. – Waardoor de centrale banken weinig keus hebben en gedwongen worden om de overheidsschuld op te kopen om die schuld te monetariseren, wat uiteindelijk leidt tot stijging van de inflatie.

 

Mishkin verwijst naar een ander instorting in de maak onafhankelijk van schuld-monetarisering en inflatie. Als de Fed lange-termijn schulden opkoopt met nieuw gedrukt geld, loopt haar balans grote ‘mark-to-market’ verliezen op als de rente stijgt. De Fed publiceert deze verliezen niet, totdat de obligaties worden verkocht als onderdeel van een exit-strategie, alhoewel onafhankelijke analisten de omvang van de verliezen kunnen inschatten uit verkregen openbaar beschikbare informatie.

 

Schuld Monetarisatie:

Monetarisatie van schulden laat centrale bankiers met een slechte keuze. Als het land in deflatie gaat, zal de schuldquote verslechteren omdat er onvoldoende nominale groei is. Als het land in inflatie geraakt, zal de schuldquota verslechteren als gevolg van de hogere rente op de schuld van Debthet land. Als de centrale banken inflatie bestrijden door de verkoop van activa, moeten ze de verliezen op de verkoop van obligaties erkennen, waaruit haar faillissement zal blijken. Deze insolventie kan het vertrouwen aantasten, en zal automatisch leiden tot verder oplopende rente. De verliezen van de centrale bank zullen verergeren, evenals de schuldquota tot het BBP, omdat de Fed niet langer winst afdraagt aan de Schatkist, wat het tekort verder vergroot. Er blijkt geen uitweg te zijn uit deze soevereine schuldencrisis voor de Verenigde Staten of enig ander land; alle wegen zijn geblokkeerd. De Fed heeft met haar monetaire inspanningen en marktmanipulatie in 2009 vermeden een pijnlijke maatregel door te voeren, waardoor de pijn van toen bewaard werd voor een andere dag. – Die dag is nu aangebroken.

 

Hiermede is het bewijs geleverd; een monetair systeem gebaseerd op kredietgeld, in plaats van edelmetaal, is geen goed idee zoals aanvankelijk werd gedacht. Een kredietgeldsysteem gaat niet lang mee in de moderne wereld, omdat als het volume van het krediet stijgt, de kredietwaardigheid van de uitgevende instellingen afneemt. Hoe meer schulden ze hebben, des te minder zijn ze in staat om deze te betalen.

 

De Federal Reserve Board – Bush, Rockefeller, Clinton, etc. is door de WDS gevraagd de schuld van US $ 18+ biljoen in goud te voldoen aan de rest van de wereld. Om die reden zijn ze wanhopig en proberen op frauduleuze wijze goud elders te claimen, omdat geen enkele kredietlijn meer over is. De laatste intentie was recentelijk in Iran, waar de historische goudschat US $ 30 biljoen waard is volgens de huidige erfgenaam van de Perzische troon. Zij hebben de VS Khazarian kabbalisten geïnformeerd dat ze dit goud nooit en te nimmer in handen zullen krijgen. De kabbalisten worden nu met de dag wanhopiger. De recente rellen in Ferguson, Seattle en nu Baltimore en Garland Texas zijn zorgvuldig georkestreerd om tot een burgeroorlog en chaos te leiden, om de aandacht af te leiden van de Amerikaanse schuldproblemen.

 

Hoeveel goud is overgebleven?

De hoeveelheid goud aanwezig op de markt is beperkt. Terwijl geen enkel redelijke limiet bestaat op de hoeveelheid van nieuw kredietgeld dat uit Gold that isn'thet niets kan worden gecreëerd. Als de hoeveelheid ervan vergroot, kunnen de mensen meer uitgeven. Het BBP groeit daardoor. De werkgelegenheid gaat omhoog. Prijzen – vooral de prijzen van activa – gaan omhoog. Dus op het eerste gezicht een goed systeem – totdat de kredieten slecht worden. Dan wil iedereen een beetje meer van dat andere soort geld hebben. Verstandige overheden, voor zover die bestaan, nemen geen enkel risico. Zij kunnen het papiergeld aan het volk voeden. Maar ze houden goud vast voor zichzelf. Door de geschiedenis heen, waren de machtigste regeringen degenen die het meeste goud hadden. – Denk aan de gouden regel:

 

“Wie het goud heeft, maakt de regels.”

 

Uiteindelijk moeten regeringen goud hebben, en geen gedrukt kredietgeld. Bij het analyseren van de goudverkoopcijfers over de afgelopen 12 jaar, merkt Sprott op dat veel meer goud werd verkocht dan gedolven. Waar komt dat dan vandaan?

 

“Er is een grote discrepantie tussen de beschikbare goudvoorraad en goudverkoop geweest. De conclusie die we getrokken hebben is dat dit goud geleverd is door de centrale banken, die hun fysiekgoudbezit vervingen door (papier) goudclaims.

 

Gewoonlijk, is de particuliere sector een koper en accumulator van goud, en geen verkoper. En de hoeveelheden vrijgegeven goud aan de markt zijn zo groot geweest; waarom Sprott gelooft dat die alleen afkomstig konden zijn van centrale banken. – Maar als ze zulke enorme hoeveelheden in de afgelopen 10 jaar hebben verkocht, hoeveel hebben ze dan nog? Misschien niet veel.

 

Die zou geen verrassing zijn. Westerse centrale banken zijn vastbesloten om hun krediet-geldsysteem in stand te houden Zij zullen erbij blijven. En ze weten dat het ontrafelen van de norse streng van krediet zeer pijnlijk zal zijn. Hoe pijnlijk het werkelijk is, zal te zijner tijd worden ontdekt. – Blijf het volgen.

 

Goudprijs gaat omhoog:

De prijs voor goud gaat van hier omhoog: Het enige scenario dat deze stijging zou kunnen voorkomen is als de wereld echte economische groei en stabiliteit bereikt. Dit zou, na verloop van tijd, de reële vraag naar safe-haven activa zoals goud en zilver verminderen, en mogelijk leiden tot verkoop, waardoor de prijzen voor edelmetalen omlaaggaan.

 

De goudvoorraad zal voor vele jaren vallen; wat voor de meesten die reeds in bezit van goud zijn, positief is. Als de vraag blijft of ergens in de buurt van het huidige tempo: Zal de prijs van goud alleen al gedwongen worden door deze factor alleen omhoog te gaan, ongeacht van andere katalysatoren, zoals een stijging van de inflatie.

 

Edelmetaal zal moeilijker en duurder worden om te verkrijgen. Levertijden zullen langer worden, rantsoenering is een mogelijkheid, en de premies zullen ongetwijfeld omhooggaan. – Verkoop tijdens een levering crunch zal een groot deel van de betaalde premie terugverdienen. Dit verhoogt het rendement, en verzekerd de mogelijkheid om de levensstandaard te behouden of te verhogen. – En omdat slechts 1% van de mensen edelmetaal bezitten, zullen er voldoende klanten voor goud en zilver zijn.

 

Als gevolg van de manipulaties, is de goudvoorraad via de mijnbouw drastisch verminderd, wat op lange termijn tot een aanzienlijke daling van het aanbod zou kunne leiden. – Als de wereld economie blijft zoals die nu is, wat zeer waarschijnlijk niet het geval zal zijn. – Zal elk zwarte zwaan gebeurtenis een stijging van de prijs van goud veel eerder veroorzaken. De werkelijkheid is dat een andere Lehman-type crisis net om de hoek ligt, terwijl een correctie ten goede niet meer mogelijk is. Met andere woorden, een prijsstijging voor edelmetalen zal eerder dan later gebeuren.