Verkiezingen verandert alleen de spelers – maar niet het spel.

 

Het regeersysteem is tegen het volk opgezet:

De voorgaande essay beschreef de incompetentie en corruptie onder onze leiders. Erger nog, vanaf zo’n 200 jaar geleden is het regeersysteem opgezet en gestructureerd om corruptie te bevorderen, opdat elke functionaris indien noodzakelijk kan worden gechanteerd, en wel van zulk een enorme omvang dat het alom waarneembaar is. Corruptie vindt plaats in alle takken en hoeken van de samenleving over de hele wereld, qua omvang nooit eerder voorgedaan.

 

Het systeem waaronder we leven is van A tot Z gefalsificeerd, en wordt gecontroleerd door een kleine groep de Elite die de totale controle hebben Game is riggedover de maatschappij, de geldhoeveelheid, en beschikken over intensieve spionagenetwerken, en eigen massavernietigingswapens. Ze kunnen naar wens de rijkdom van de mensen in beslag nemen, en ongeboren generaties in de schuldsteken. Tegelijkertijd zijn het de meest incompetente managers, niet in staat zelfs dit systeem behoorlijk te laten functioneren, waarvan inmiddels iedereen zich bewust zal zijn.

 

De elite controleren de media. Gebruiken geheime spionnen-netwerken, ze kunnen zelfs bij de mensen thuis spioneren door middel van hun digitaal tv-toestel en hun smartphones. Zij handelen middels door hen mind- gecontroleerde marionetten, en voeren oorlog tegen vele naties om die te vernietigen, uitgevoerd zonder democratisch verkregen toestemming van het parlement.

 

De elite verdedigen hun territorium door, keer op keer nieuwe oorlogen te voeren, onnodige angst voor terreuraanslagen op te wekken, over de hele wereld de invoering nutteloze veiligheidscontroles op alle luchthavens, terwijl het ook zonder kan. Maar gedaan wordt om de burgers te vernederen, door ze op sokken zonder broekriem door poortjes te jagen. De hysterie over de opwarming van de aarde, onrendabele kostenverhogende recycling van afval, moet de burger voorbereiden op hun de-populatie. Onvervaard doorgaan met drukken van geld, totdat het bittere einde aanbreekt. Ze vergroten met opzet de economische pijn, en belasten burgers voor verzonnen extra kosten zoals, o.a. de CO2 belasting, om ze nog meer ellende te bezorgen, en dat alles met het verborgen doel henzelf extra inkomsten te verschaffen, en kunnen genieten van het onnodig lijden door de bevolking.

 

In contrast tot de manier waarop ze behoren te functioneren wordt in deze essay uiteengezet hoe overheden werkelijk functioneren. – In de loop der jaren – nauwelijks opgemerkt door pers en het publiek – heeft een groep insiders de controle over alle westerse regeringen genomen. Sommigen van hen zijn bekende figuren en politici. Anderen zijn anoniem, en actief in de particuliere sector. Anderen vertegenwoordigen buitenlandse overheden, buitenlandse ondernemingen, met name banken en dergelijke buitenlandse instituten.

 

De marionetten met hun handlangers – enkele duizenden in aantal – hebben veel meer macht en autoriteit dan honderd miljoen kiezers. Onderzoek toont aan dat als ze een bepaalde wetgeving willen, krijgen ze die.

 

Kiezers, aan de andere kant, krijgen zelden wat ze willen, en alleen waarschijnlijk wanneer de insiders hetzelfde willen. De insiders krijgen vooral het geld. Tientallen biljoenen worden doorgeschoven naar Boondoggle bailouts, middels QE en ZIRP – omdat dat geld naar iemand toe moet. – En nu willen de elite nog meer afnemen van je geld en gespaard vermogen, met nieuw bedachte restricties.

 

Het systeem is het ouderwets 19e-eeuws model, toegepast in een 21e -eeuwse samenleving. Besluitvorming is in de handen gegeven van een door de elite geselecteerd groepje, die beslissen hoeveel geld ze zullen drukken. Het is zo verouderd, dat het komisch zou zijn, als het niet zo ernstig was.

 

Overheden lenen geld om de rente op geld dat ze eerder leenden te betalen; Het moet duidelijk zijn dat het spel bijna over is. Dan zal een tumultueuze reset plaatsvinden, waarvoor de mensen een plan B moeten opstellen, om te vermijden dat al hun nesteieren in één mand liggen. Waarom zou je hard werken en als alles ooit gespaard voor je oude dag en je kinderen gebonden is aan een systeem met de verkeerde mentaliteit?

 

Het eerste wat je moet doen is richten op je persoonlijke vrijheid en financiële onafhankelijkheid, voor wat er ook maar kan gebeuren. Neem de verantwoordelijkheid voor je toekomst in eigen hand. – De wereld moet uiteindelijk overgaan op een ​​nieuw systeem, om economisch vooruit te kunnen, een systeem dat geen gebruik maakt van het huidige fiat geldsysteem, en vrij is van oppressie door de elite. – Goud en zilver zijn in dit opzicht zeer goede alternatieven, bv. gecombineerd met een betalingssysteem zoals de gouden Bitcoin voor lange afstand transacties.

 

Het bedrog en verborgen aanval op persoonlijke vrijheid:

 

end of freedom“Ik zal je dit beloven, als we onze troepen tegen de tijd dat ik president ben niet hebben teruggetrokken, dan is dat het eerste wat ik zal doen. Ik zal onze troepen naar huis halen. We zullen een einde maken aan deze oorlog. U kunt dat als zekerheid aan de bank geven.” – Verklaarde kandidaat Barack Obama, op 27 oktober 2007.

 

Obama doet wat de RK maffia hem instrueert te doen; het verkopen van de onnodige oorlog tegen het terrorisme aan het publiek. De US had eerst twee keer moeten nadenken voordat ze met Erdogan en de seniele koning van Saoedi-Arabië in zee zouden gaan. Het idee alleen al, had de Obama supporters moeten alarmeren, in plaats van aan het publiek te vertellen, dat het aan de gang zijnde ISIS proxy-leger niet van hen is, terwijl het tegendeel inmiddels is bewezen.

 

Dan bestaat er ook geen twijfel meer over het feit, waarom François Hollande een noodtoestand in Frankrijk heeft verklaard, en deze voor langere tijd wil handhaven, vanwege het edict dat de regering “samenzwering” sites kan sluiten als die informatie verstrekken in strijd met het officiële verhaal van de overheid. – Wees ervan verzekerd dat meer landen zullen volgen. – Er is te veel te verbergen, te veel fraude, te veel leugens, en het internet heeft bewezen een adept faciliteit te zijn als het gaat om het blootstellen van de Grote Leugen en de vele gevolgen ervan.

 

 

De zo geprezen democratie is zwendel:

vote-riggingDemocratie is niet meer dan distributie van rijkdom, met uiteindelijk de vernietiger ervan, een systeem dat de belastingbetalers opzet tegen de belasting-eters. In het geval van Europa, zijn het de Duitsers, de Finnen en de Nederlanders die produceren en sparen, terwijl de Grieken, Spanjaarden, Portugezen en de rest, het consumeren. Het uiteindelijke faillissement zal de waarheid over democratie aan het licht brengen. Hoppe beschrijft het als volgt:

 

“De democratie is niets meer dan een uiterst gevaarlijke vorm van communisme, de politici die deze immorele en economisch waanzinnige onzin hebben gewrocht, deden dat om zich daarmee persoonlijk te verrijken, – natuurlijk zonder enige aansprakelijkheid voor de schade die ze veroorzaken! – het zijn niets meer dan een verachtelijk stelletje communistische boeven.” Hans Hermann Hoppe (geboren September 2, 1949) is een prominente Oostenrijkse School econoom.

 

Friedrich von Hayek, een andere bekende uit de Oostenrijkse School voor economie, schreef in zijn baanbrekende werk ‘De weg naar slavernij’:

 

“Door het geven van onbeperkte bevoegdheden aan de overheid, kunnen de meest willekeurige regels juridisch legaal worden gemaakt, waardoor op deze manier een democratie de meest complete vorm van denkbaar despotisme is geworden.”

 

Het is moeilijk om deze vooruitziende blikken en waarschuwingen van Hayek en Hope te negeren als je vandaag de dag de politieke manipulaties waarneemt om het systeem van fiat gel in ‘leven’ te houden. Mensen worden misleid, in de hoop dat op een dag een wonder geschiedt, dat het onmogelijke mogelijk maakt en deze crisis zonder pijn is opgelost en alles in tact laat.

 

De stervende euro:

dying euroOm ruimte te maken voor de Yuan in de bankreserves, verminderde het IMF met 16% het aandeel van de euro dat banken moeten aanhouden. Dit is verschrikkelijk nieuws voor iedereen in de EU, als wel voor instellingen, bedrijven en investeerders die de euro als munteenheid aanhouden. Het is de grootste daling binnen de IMF mand. Het aandeel van de euro gaat van 37,4% naar 30,93%. – Misschien is dit wel het grootste nieuws dat wordt genegeerd in de aankondiging van het IMF. Het is niet alleen de opkomst van de Yuan – het is vooral de val van de euro. – Vergeet de euro voor investeringen. De EU worstelt om bij elkaar te blijven, terwijl de economieën van de EU-landen krakkemikkig blijven. Als de Yuan van plan is een ​​munt te vervangen, dan is het de euro.

 

De gigantische onbetaalbare schuldenberg van de EU-landen wordt bovendien nog geconfronteerd met:

 • Drie miljoen veeleisende Syrische vluchtelingen die gratis eten, gratis huisvesting, gratis medische zorg, enz. vereisen.
 • De slow motion ineenstorting van de EU-economie, en de onvermijdelijke daling van overheidsinkomsten die nodig zijn om hun exploderende schulden te onderhouden.
 • En dan hier bovenop nog de brutale aanval op de euro door het IMF.

 

De tien jaar lange neergang en val van de euro is verbazingwekkend:

 • Sinds januari jl. is de euro 8% gedaald ten opzichte van de Amerikaanse dollar.
 • Sinds april 2014 is de munt maar liefst 24% gedaald.
 • En sinds de piek op $ 1,58 in 2006, is de euro maar liefst 33% gekelderd ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

 

Draghi van de ECB is er niet in geslaagd om voldoende ‘Monetaire Drugs’ te leveren. Wat is hiervan de toekomst voor de Markten? Hier een overzicht van wat de Europese Centrale Bank deed. Het:

 

 • Verlaging van de depositorente tot negatief -0,3% van -0,2%;
 • Uitgebreide Euro-QE tot maart 2017 of “langer indien nodig,” in vergelijking met een eerdere verwacht eindpunt van september 2016;
 • Plannen aangekondigd om de hoofdsom en rente op obligaties die de ECB in haar portefeuille heeft te herinvesteren – gewoon een andere vorm van geldschepping;
 • Uitbreiding van de lijst met obligaties die in aanmerking komen voor opkoop, zoals regionale en lokale overheidsobligaties, in plaats van alleen die van de nationale overheid.

 

In de afgelopen maand is de waarde van de euro met 5,6% gedaald ten opzichte van de Amerikaanse dollar, vooral het gevolg van het drukken van honderden miljarden nieuwe euro door de ECB. Het EU Kwantitatieve Versoepeling-programma (QE) pompt momenteel elke maand € 60 miljard in het financiële systeem van de eurozone. Het totaal van deze QE ligt in de regio van € 1,5 biljoen! Bedenk: Elke nieuwe euro maakt bestaande euro’s een beetje minder waard!

 

De zwakke euro is de belangrijkste reden waarom nu de dollar sterk lijkt. Het is omdat de waarde van de dollar gemeten wordt door gebruikmaking van de US Dollar Index, die de dollar vergelijkt ten opzichte van andere belangrijke valuta, zoals de euro, de Japanse yen en het Britse pond. De euro bezet met een gewicht van 58%, veruit het grootste component van deze index. Dus als de euro aan waarde verliest, zorgt dat ervoor dat de dollar in de index omhooggaat. – Een zwakke euro zorgt voor een sterke dollar.

 

 

De gevolgen van zwendel:

De Federal Reserve Board–FED – en de Amerikaanse corporate regering zijn failliet. De grote Europese bondgenoten zoals Frankrijk, Duitsland, Italië, Engeland en Zwitserland enz. hebben ze verlaten.

 

Gepensioneerden zijn het slachtoffer; in 1950, betaalden16 werknemers voor elke gepensioneerde uitkering door de Sociale Zekerheid. Tegenwoordig betalen 3,3 werknemers voor een gepensioneerde.

Velen van jullie die dit lezen zullen nooit een dubbeltje terugzien van de duizenden euro’s die zijn betaald in dat systeem. Beter accepteer dat feit
nu en maak zelf je financiële toekomstplannen.

governmentfraudEr zijn vijf nog meer beangstigende financiële statistieken:

 

 • 46% heeft minder dan € 10.000 gespaard voor het pensioen
 • 29% van de werknemers heeft minder dan € 1000 gespaard
 • 40% van de babyboomers zijn van plan door te werken, totdat ze er bij “neervallen”
 • 36% betaalt geen pensioenbijdrage
 • 46% van de volwassenen zeggen dat ze “zeer” of “uiterst” bezorgd zijn over het feit of ze wel genoeg geld zullen hebben gespaard om met pensioen te gaan.

 

Twintig jaar geleden, was de gemiddelde persoon van plan om op een leeftijd van 60 jaar met pensioen te gaan. Tien jaar geleden was 63. Tegenwoordig is het 67. Zo bekeken, zullen velen nooit in staat zijn met pensioen te gaan.

 

De internationale reservemunt:

int res currencyEn in het licht van dit alles, moeten mensen het grote geheel niet uit het oog verliezen. Er is één soort internationale reservemunt die grotendeels wordt genegeerd, maar deze ‘reserve activa’ verdient iedereen. Het is goud, en het heeft een lange gebruiksgeschiedenis als geld en is gedurende duizenden jaren de opslag van rijkdom geweest, en nog belangrijker centrale banken kunnen geen goud maken uit lucht. – Als er iets de US dollar gaat vervangen als ‘s werelds reserve valuta, zal het de terugkeer van goud zijn.

 

Teneinde de fraude bedreven door centrale banken te demonstreren met. hun geld creatie uit lucht, hier de feiten:

 

http://demonocracy.info

http://demonocracy.info

Sinds 1994 is het gezamenlijke balanstotaal, van alle centrale banken in de wereld tezamen, gegroeid met een factor 10 van 2,1 biljoen tot 21 biljoen nu. Deze stijging heeft niet het karakter van een gewone trend, die tijdelijk uit de hand is gelopen; het representeert een uitbraak van monetaire waanzin en dat is totaal nieuw onder de zon.

 

Wat het betekent, is dat de Fed, ECB, BOJ, People ‘s Bank of China (PBOC) en de vele minder belangrijke centrale banken voor $ 19 biljoen kochten aan staatsobligaties, bedrijfsobligaties, ETF’s, en zelfs individuele aandelen, zij betaalden hiervoor d.m.v. een druk op de elektronische “print” knop op hun respectieve financiële grootboek-computers.

 

Deze centrale bank balansexpansie, vertegenwoordigt in feite 70% van het totale BBP van de wereld, gemeten nadat in 1994 het buitensporig afdrukbeleid begon. Als een zaak van goed boekhouden is deze monumentale schulduitbreiding uiterst verdacht. – Anders gezegd:

 

De centrale banken vervingen $ 19 biljoen aan fiat krediet door $ 19 biljoen aan echte gespaard vermogen uit huidige inkomsten, dat anders benut zou zijn voor de financiering van schuld en aandelen uitgegeven door het bedrijfsleven, huishoudens, en de overheid over de laatste twee decennia.

 

Onnodig te zeggen, dat deze reusachtige substitutie drastisch de prijs van geld en kapitaal heeft vervalst. Het vertegenwoordigt de vette hap op de financiële markten dat de ‘cap-tarieven’ naar diep sub-economisch niveau dreef, wat betekent dat de obligatierendementen veel te laag waren en de aandelenkoersen en de PE-ratio veel te hoog.

 

Als de wereldeconomie geprobeerd had om triljoenen aan nieuwe effecten en leningen uit te geven in afwezigheid van deze enorme centrale bankbalans uitbreiding, zou de rente zijn gestegen en de PE verhoudingen bij aandelen hebben verlaagd, en daardoor de roekeloze uitbreiding van financiën kort te sluiten, dat nu heeft plaatsgevonden.

 

In het kort, het alles verschroeiende tempo van aankopen van obligaties door centrale banken gedurende de laatste 20 jaar heeft als gevolg dat de wereldwijde economie met overfinancieringen is opgeblazen.

 

Bijvoorbeeld, in dit geval is in verhouding de schulduitbreiding met bijna een factor vier vergroot. Dat wil zeggen, de totale wereldwijde publieke en private uitstaande schuld steeg van $ 40 biljoen tot $ 225 biljoen.

 

Deze gigantische 185 biljoen toename staat in vergelijking met slechts $ 50 biljoen toename van het BBP, wat betekent dat de leverage ratio in de wereld is gestegen tot ongekende hoogten. – Hopelijk begrijpen de mensen nu dat alle opgeklopte verhalen rond de zo alles bepalende BBP-groei pure fantasie, leugens, bedrog, en manipulatie zijn!

 

De waarheid is natuurlijk, dat NIETS in orde is. De wereld is getuige van een patroon vergelijkbaar met wat eerder in 2008 werd gezien. Destijds begonnen Chinese aandelen en andere belangrijke aandelenmarkten als eerste te crashen, waarna Amerikaanse aandelenbeurs volgde.

 

Iedereen die probeert te vertellen dat er geen wereldwijde financiële crisis aan de gang is, is niet eerlijk. Op dit moment zijn wereldwijd, dit jaar 27 belangrijke aandelenmarkten gedaald van hun toppen met dubbel digit percentages. En dit is echt een wereldwijd fenomeen – wij hebben de beurs crashes gezien in Azië, Europa, Zuid-Amerika, Afrika en het Midden-Oosten. Maar omdat Amerikaanse aandelen alleen minder dan duizend punten van de top van eerder dit jaar zijn gedaald, denken de meeste mensen dat alles prima in orde is. Het lijkt erop dat de westerse wereld de opvolgende etappe voor de markten de afgelopen week heeft ingezet.

 

 

Stervend Imperium:

Hallmark empire collapseHet kenmerk van een imperium dat op instorten staat wort voorafgegaan door het opleggen van overheidstotalitarisme en roekeloze militaire imperialistische aanslagen. Op dit moment is het Amerikaanse leger de meest gevaarlijke terrorist van de wereld. De grootste angst is dat de suprematie van overheden hun terreur spoedig op hun eigen burgers zullen richten. De geschiedenis heeft ons geleerd dat dit gebeurt wanneer een krachtig economisch/politiek systeem in de laatste fase van haar ondergang verkeert. – Nu het een bekend feit is dat overheden en hun leiders de mensen bedonderen, is het belangrijk dat wij mensen het huidige regime veranderen in het belang van onze vrijheid, en de armoede op de wereld beëindigen. Het heeft al veel te lang geduurd, en we moeten niet toestaan dat dit zo doorgaat.

 

Spoedig zul je een keuze moeten maken. Ofwel je leeft als een vrij persoon, of je sterft als een slaaf.

De keuze is aan jou!

 

Als je het eens bent met de inhoud van deze essay, voel je vrij om dit artikel te delen met je vrienden, zodat ook zij een plan B kunnen opstellen en hun keuze kunnen maken, voordat het te laat is. Het systeem zal niet overleven; zeker niet indien meer dan 50% van de westerse bevolking goed is geïnformeerd, wij mensen hebben NU de kans om de kabbalisten voor eens en voor goed uit te roeien.

 

Artificiële Alien Invasie:

Leugens en nog meer leugens. In 1974 vertelde Werner von Braun voordat hij in 1977 stierf, zijn assistente de waarheid over alle bewapening die de VS bezit en van plan is te bezitten. De meeste van zijn voorspellingen zijn inmiddels uitgekomen. Bekijk deze korte video, om te begrijpen wat er gaande is, en wat de uiteindelijke doelstelling is van de RKM.

 

aliensssDr. Carol Rosin: Opgeschroefd Artificieel ‘Alien Invasie’ en asteroïde/komeet bedreigingen. Nieuwe Wereldorde is de laatste troefkaart.

Dr. Carol Rosin is een voormalig NASA-wetenschapper, en nu NASA-projecten klokkenluider, ze deelt zeer belangrijke informatie met ons. Houd in gedachten dat dit gebeurde vóór 2000 vóór 9/11 toen slechts alleen Oklahoma stad en de ’93 WTC bombardementen waren uitgevoerd, ze besefte toen al dat het om veel groter zou gaan…

 

Begrijp goed, deze mensen hebben geen empathie, het kan ze niets meer schelen. Ze zijn tot nu toe steeds vrijuit gegaan met hun ongelooflijke arrogantie en schandalige activiteiten, het is voor hen bijna een sport geworden. Ze weten, dat bijna niemand leest wat ze publiekelijk publiceren, en dat als iemand het leest, het altijd wordt afgedaan als een grap, en de goede oude samenzweringstheoreticus als “excuus” belachelijk wordt gemaakt. De elite publiceren hun agenda’s en praten over hun plannen om de wereldbevolking tot 90% te reduceren, en over hun eugenetica en economisch terrorisme alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. Het is geen grap. Zij gebruiken geslepen gecompartimenteerde experts op elk gebied min of meer iedereen in de top van de piramide te manipuleren. Dat tegenwoordig heet: Sociale engineering.

 

Conclusie & Toekomstvisie:

Uit deze essay is duidelijk geworden; overheden en banken zijn criminele ondernemingen die gewoon zakken vullen door inbeslagname van activa en fondsen die aan de burgers toebehoren. Zij hebben nimmer een rechtschapen humanitaire activiteit of project uitgevoerd.

 

Geen normaal mens wil eeuwigdurende oorlog en planetaire vernietiging. Geen normaal mens wil meer pijn, angst, en ziektes. Geen normaal mens wil nog meer van de depressiviteit die de Cabal heeft gemaakt op deze planeet.

 

Deze criminelen zullen verantwoordelijk worden gehouden voor hun wreedheden en misdaden die ze aan de mensheid berokkend hebben, sinds het begin van Central Banking en daarvoor. Daarna zullen ze worden “opgesloten” op een plek van waaruit ze nooit meer de samenleving kunnen beheersen en verzieken. De dag van de verandering ten goede komt volgend jaar.

 

Er zijn aanwijzingen dat de Cabal uiterst nerveus is geworden. Hun wanhoop is niet langer alleen op het Internet waarneembaar. – De verandering betreft ons allemaal, en in plaats van gebeurtenissen die de wereld verwoesten, zullen we nu gebeurtenissen zien die de wereld in positieve zin vooruitbrengt.

 

Voorafgaand aan dit, besteed je tijd door nieuwe initiatieven te bedenken om onze wereld te herbouwen in totale vrijheid, met de toepassing van vrije energie, onbeperkte rijkdom-creatie voor iedereen, zonder honger, beëindiging van armoede, eind van de milieuvervuiling, en de realisatie van creatieve banen voor het welzijn van de mensheid en de planeet.

 

Omarm het concept dat wij mensen de middelen zullen ontvangen dit alles en nog meer te realiseren. De toepassing van innovatie, onbelemmerd initiatief, creativiteit, ondernemerschap, enz. Laten we allemaal hierover nadenken en beginnen met plannen te maken van wat we willen bereiken, want dat is de enige manier om dingen te realiseren. En wees er zeker van dat we zullen evolueren. Wij zullen voldoen aan ons potentieel als menselijk specie. Wat er nu staat te gebeuren is net op TIJD. Onze tijd. Geloof het.