De Oorlog tegen het terrorisme:

De “oorlog tegen het terrorisme” die nooit leek te eindigen bleek het perfecte middel te zijn om permanent de oorlog te voeren tegen alle burgers, War on terror False Flag-9-11-patriot-act1iedereen, overal, en op elk moment. In wezen opgezet om het menselijke ras uit te roeien, in het voordeel van een klein groepje dat bekend staat als de Illuminati, alias globalisten, Rothschild Khazarian Maffia, samengevat de Archon bloedlijn families, die in onze samenleving het voorfront voeren als de ‘financiële elite’.

 

Als je Agenda 21 niets vond, oorspronkelijk gepland voor invoering in 2050, dan zal Agenda 2030 je helemaal niet aanstaan, omdat deze de dingen op een geheel nieuwe leest zet. – Het basis plan voor de Agenda 21 en nu 2030 werd in 1776 geschreven door professor Weishaupt die toentertijd ook de oprichter was van de Illuminati Orde; feitelijk een fascistische naziorganisatie, die als hun frontmannen, bijna alle regeringsleiders, als hun marionetten laten optreden. – Onze ‘gekozen’ leiders verkochten zich aan deze satanische meesters die voor het publiek verborgen blijven, maar regeren vanaf achter de schermen. Politici die uit de school klappen of voortijdig ontslag nemen, worden disciplinair door een vroegtijdige dood gestraft.

 

Illuminati en hun agenda:

Het uiteindelijke doel van de Illuminati is om de planeet voor henzelf te bezitten, en te worden bediend door maximaal 500 miljoen mensen die mogen voortleven als hun lijfeigenen, waarvoor de rest van de huidige bevolking wordt uitgeroeid.

 

De meest recente belangrijke stappen voorwaarts werden eind vorige maand genomen, tijdens de 70e Vergadering van de Verenigde Naties, in New York alwaar alle goed gecoördineerde acties naar de één-wereldregering werden gepresenteerd, maar waarover nauwelijks iemand, of de media over praat, laat staan de importantie begrepen hebben.

Door te herkennen welk onderdeel binnen ons dagelijks leven reeds is gerealiseerd, kun je vaststellen hoever de agenda inmiddels gevorderd is.

 

 • Creatie van racistische misdrijven
 • Voortdurend veranderingen om verwarring te stichten
 • De ondermijning van het gezag van docenten op scholen
 • Onderwijs van seks en homoseksualiteit aan kinderen
 • Enorme immigratie influx om de nationale identiteit te vernietigen
 • Bevordering van overmatig drinken
 • Bevordering van drugs misbruik
 • Het leeglopen van kerken – ter ondermijning van elke vorm van sociale cohesie
 • Juridisch systeem met vooroordeel tegen slachtoffers van misdrijven
 • Toenemende afhankelijkheid van overheidsuitkeringen – en deze weer in te trekken zoals nu gebeurt.
 • Controle en manipulatie van de media
 • Stimulering van de vernietiging van de familieband

 

De punten zoals ‘enorme immigratie influx om de nationale identiteit te vernietigen’ – ‘het onderricht van seks aan jonge kinderen’ – ‘gezagsondermijning van docenten’ -‘lege kerken’- en ‘het beheersen van de media’, zijn duidelijk overal te in de westerse wereld waarneembaar.

 

 

illuminati-agendaNaar buiten toe is voor de mensheid Agenda 21 gemodificeerd en omgedoopt in de “nieuwe universele Agenda”. Officieel bekend als het programma van Agenda 2030, dat wordt opgehemeld als de manier om de hele wereld te laten samenwerken om het leven voor iedereen te verbeteren. Deze agenda is gepresenteerd als de bewonderenswaardige ‘nieuwe agenda’ waarop de wereld wacht, met meer globalisering en meer centralisatie!

 

 

Onder het mom in het belang van alle natiestaten, is de één-paraplu van de Nieuwe Wereld Orde opgericht, die op de planeet duurzaam leven moet bieden, en de klimaatverandering stoppen. – Helaas zijn ook nog vandaag de dag te veel mensen te zelfgenoegzaam en absoluut onwetend van de vele waarschuwingen die overal zichtbaar zijn. Ze denken nog steeds dat de autoriteiten er zijn om voor hen te zorgen, en de uitleg op deze site als onmogelijk beschouwen, en dus afdoen als een verzonnen samenzwering. Helaas is dit NIET het geval.

 

 

 

Maar nog veel belangrijker, de paus gaf zijn stempel van goedkeuring voor deze verraderlijk nieuwe Agenda 2030. Hij is waarschijnlijk de vatican-pope-francis-united-nations-agenda-21machtigste politiek religieuze leider op de hele planeet, en dus zijn goedkeuring is enorm belangrijk, omdat honderden miljoenen mensen hem met onvoorwaardelijke trouw volgen. Maar alsjeblieft laat de goedkeuring van de paus je niet bedriegen. De Agenda 2030 is een hulpmiddel dat de Illuminati gebruiken om ons in de richting te duwen van een één-wereld-systeem, dat niet later zal worden gerealiseerd dan in het jaar 2030. Let wel; 15 jaar vanaf nu!

 

De VN zegt dat deze nieuwe agenda “vrijwillig” is, en dat vrijwel elke single-marionetten-natie over de hele planeet zich hiervoor ‘vrijwillig’ aanmeldt. In het officiële document waarmee al deze landen akkoord gingen, zijn 17 doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling en 169 zeer specifieke doelstellingen voor duurzame ontwikkeling opgenomen. Lees ze voor jezelf hier. De zinsnede “nieuwe universele Agenda” ligt aan het einde van de preambule.

 

Het programma wordt gehypet voor; wie wil niet dat de wereldwijde armoede wordt beëindigd? Maar kijk eens wat verder wat de VN probeert te bereiken; dan vind je een aantal zeer verontrustende trends. Grote alarmbellen moeten afgaan zodra dingen zoals deze worden gelezen. De mensheid is nu getuige van het begin van de laatste fase in de opkomst van de één-wereld-regime, dat uiteindelijk de hele planeet zal omvatten.

 

Zoals Paul McGuire in zijn nieuwe boek schrijft, “The Babylon Code”

De VN vraagt niet om toestemming, maar geeft een opdracht die de hele planeet verplicht om te voldoen aan de 17 doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling en de 169 specifieke doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling ontworpen om onze wereld radicaal te veranderen voor 2030. Het VN-plan 2030 wordt gepromoot door de paus en zal Agenda 21 op steroïden versnellen. Door middel van de gecontroleerde media wordt de massa van de bevolking verteld dat dit allemaal gebeurt om het milieu te redden en t.b.v. het “beëindigen van armoede.” Maar dat is niet de ware agenda van Agenda 21. De ware agenda van Agenda 21 is om een één wereldregering te vestigen, wereldwijd één economisch systeem, en één religie. Toen secretaris-generaal van de VN Ban Ki-Moon sprak van “een droom van één wereld van vrede en waardigheid voor allen” is dit niets anders dan indertijd de communisten het volk een “arbeiders paradijs” beloofden. – (Nadruk van mij).

 

WORDT ONMIDDELLIJK WAKKER:

WakeupOndanks de vele particuliere initiatieven van bloggers, onafhankelijke journalisten, waarheidsdienaren, revolutionairen, en alternatieve nieuwsbronnen die reeds gedurende vele jaren voor de gevaren waarschuwen, gebeuren onwaarschijnlijkheden, zoals de van hoog tot laag uit de hand gelopen financiële en bestuurlijke corruptie, overeind gehouden d.m.v. leugens en bedrog, het onnodig lijden van miljoenen mensen als gevolg van overbodige bezuinigingsmaatregelen, culminerend in de huidige ‘met opzet’ gecreëerde economische crisis, enz. Te veel mensen zijn nog steeds onverschillig en onwetend van deze waarschuwingssignalen die overal waarneembaar zijn. – Als NU geen actie wordt ondernomen; zijn wij, de mensen die NU leven, verantwoordelijk voor het toestaan ​​van het doden van miljarden mensen om het menselijk ras van de aardbodem te verwijderen, veroorzaakt door niet alert en competent de noodzakelijke tegenactie te ondernemen om deze agenda’s te stoppen.

 

De Agenda:

Agenda 21 is vooral gericht op klimaatverandering en het milieu, maar de 2030-agenda gaat veel verder dan dat. De Agenda 2030 eist veranderingen voor wat betreft de economie, landbouw, onderwijs, gendergelijkheid, de gezondheidszorg en een hele reeks andere aspecten. Er zullen nauwelijks nog enige vormen van menselijke activiteiten over blijven, die niet onder de doelstellingen van de Agenda 2030 vallen.

 

 

De Illumnati wil een één-wereld regering, een één wereld economisch systeem en een één wereld religie, die uiterlijk 2030 geïmplementeerd moet zijn!

 

Ze zullen er niet komen, zonder een aantal belangrijke hobbels in de weg te overwinnen, maar dit is wel wat er staat te gebeuren.

 

Helaas, is iedereen te druk bezig met te veel andere dingen dan Agenda 2030, waarom ze het aanstormende gevaar niet zien aankomen, terwijl het merendeel van de implementatie vlak onder hun neus gebeurt.

 

Agenda voor Duurzame Ontwikkeling:

De “Agenda voor Duurzame Ontwikkeling” van de VN is in principe een Gigantische Corporatistische Fraude. – Het is geen grap maar Saoedi-Arabië werd gekozen als het hoofd van de VN-Mensenrechtenraad Panel! Het land dat geen mensenrechten kent noch hanteert! – Koning Salman van Saoedi Arabië doodde meer dan 70 van zijn naaste familieleden om de troon te grijpen; er kunnen in de komende dagen nog meer sterfgevallen in zijn directe kring plaatsvinden, zo voorspellen intelligentiebronnen.

 

De officiële betekenis van de agenda wordt als volgt uitgelegd:

Deze agenda is een plan van aanpak voor de mensen, de planeet, en de welvaart. Het wil ook de universele vrede versterken in grotere vrijheid. Wij erkennen dat het uitroeien van de armoede in al zijn vormen en dimensies, met inbegrip van extreme armoede, de grootste wereldwijde uitdaging is en een absolute voorwaarde is voor duurzame ontwikkeling. Alle landen en alle belanghebbenden, handelend in samenwerkingsverband, zullen dit plan uitvoeren…

 

The-Illuminati-Depopulation-AgendaDeze onschuldige formulering zal elke verdenking door het publiek wegnemen, maar het is een flagrante leugen en een totale misleiding over het belang en de gevolgen voor de mensheid, t.w. voor iedereen die op de planeet leeft. – Meer in het bijzonder de VN Agenda 21 en 2030 “duurzame ontwikkeling” is een door de VN geleid programma waarin alle individuen zullen worden ontdaan van hun persoonlijke rechten en vrijheden, zo zullen auto’s schaars worden gemaakt terwijl de massa zal worden gedreven in grote helse steden en gedwongen worden in zeer kleine cabines te leven de zgn. “duurzame” slaapzaal-achtige appartementen.

 

 

Vervolgens: “De Verenigde Naties streeft naar het coöpteren, via afzonderlijke regeringen, tot uiteindelijk, een “één-wereldregering” is ontstaan, waarin alle particuliere eigendommen zoals grond, etc. onder de auspiciën van “duurzaamheid” in beslag worden genomen. Erger nog, Agenda 21 van de VN heeft zelfs plannen uitgewerkt voor de “ontvolking” van de planeet, aangevuld met rigoureuze

“bevolkingscontrole.”

 

Verenigde Naties:

De Verenigde Naties is een eindeloos corrupt orgaan opgericht door de familie Rockefeller om een nieuw gecentraliseerde mondiale orde af te dwingen namens de Archon bloedlijnfamilies. Maar het internet heeft zware klappen uitgedeeld aan de geheimhouding die de cabal nodig heeft om de uitvoering van hun plannen te realiseren. Helaas bestaat zonder twijfel de cabal nog steeds en ondanks afvalligheid, ze controleren nog steeds via hun centrale banken de geldhoeveelheid in de wereld en hebben de meeste strijdkrachten.

 

Het Trans-Pacific Partnership (TPP), de “vrije handel” tussen de Verenigde Staten en 11 andere Pacific Rim-naties, werd vorige week afgerond na jaren van geheime onderhandelingen achter gesloten deuren. Geen enkele politicus die erover moesten ‘beslissen’, was toegestaan kennis van de inhoud te nemen!

 

Deze deal is een pure zakelijke bonanza voor Big-Business. “Vakbonden, onder vele anderen, hebben zich hiertegen opgesteld en verzetten zich tegen de TPP op grond van hun zorgen over een aantal aspecten, waaronder valuta manipulatie, het milieu en de bescherming van de gezondheid, voedselveiligheid, farmaceutische monopolies, off-shoring van banen, internet privacy, transparantie iz. overheid en lokale controle “, zegt RT. Zij voegt hieraan toe dat, “Uitgelekte ontwerpen van TPP onderhandelingen hebben gesuggereerd dat Multi Nationale ondernemingen wordt toegestaan ​​om regeringen aan te klagen voor privé rechtbanken voor gederfde winst als gevolg van lokale regelgeving, dat de M.N. verheft tot de status die soevereine naties hebben.”

 

Multinationals kunnen zo de portemonnee van de belastingbetaler aanspreken als lokale regelgeving ten koste gaat van hun winst. Hun investeringen zullen worden opgezet om daarvan profijt te trekken!

 

En last but not least: Vers van de scène van deze epische confusie, wil de VN nu ordonneren eerst via de regeringen en uiteindelijk door de één-wereld-regering het internet te censureren.

 

“De elite verkondigen geen radicale veranderingen van de ene dag op de andere. Zij geven de voorkeur aan kleine wijzigingen, jaar in jaar uit, door middel van saaie technische alteraties die weinigen zien of begrijpen.”

 

Democratie:

Democracy Now 1Ter voorbereiding op de invoering van de agenda, moet elke natie zich ontdoen van haar soevereiniteit. – Na de beëindiging van de Koude Oorlog en de nasleep ervan, is de betekenis van democratie veranderd, democratie is niets meer dan zoals Amerikaanse politici het woord gebruiken. Wanneer een Amerikaanse president het woord ‘democratie’ gebruikt, bedoelt hij een pro-Amerikaans land in overeenstemming met het Amerikaans neoliberale beleid, ongeacht of het land een militaire dictatuur is, of de regering d.m.v. een staatsgreep aan het bewind kwam (eufemisme voor de Colour Revolutie) zoals in Egypte, Tunesië, Georgië, en Oekraïne.

 

Een “democratische” regering is gewoon opnieuw gedefinieerd als de ondersteuning van de Washington Consensus, de NAVO, en het IMF, met een Centrale Bank die privé-eigendom zijn van de cabal. Het is een regering die de beleidsvorming uit handen neemt van gekozen vertegenwoordigers en deze overdraagt aan de “onafhankelijke” centrale bank, waarvan het beleid wordt bepaald door de oligarchie die gevestigd is in Wall Street, de City van Londen, het Vaticaan, en Frankfurt.

 

Gezien deze Amerikaanse re-definiëring van de politieke woordenschat, als president Obama zegt dat deze landen geen staatsgrepen, gewelddadige revoluties of terrorisme zullen ondervinden, bedoelt hij dat deze landen binnen de Amerikaanse diplomatieke consensus liggen, en vrij zullen zijn van destabilisatie, welke gesponsord wordt door het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken, het ministerie van Defensie en het ministerie van Financiën. Landen waarvan de kiezers democratisch een regering of een regime kozen dat onafhankelijk handelt van de US – of zelfs gewoon gebruik maken van hun bevoegdheid om onafhankelijk van de Amerikaanse richtlijnen op te treden, zullen worden gedestabiliseerd, a la Syrië-stijl, Oekraïne-stijl of Chileense-stijl onder leiding van generaal Pinochet. Zoals Henry Kissinger zei, alleen maar omdat een land op communisten stemt, betekent niet dat we dat moeten accepteren. Dit is de betekenis van “kleur revoluties”, gesponsord door het National Endowment for Democratie.

 

Als flagrante ‘democratische’ voorbeelden kijk naar de vernietigingen die de VS heeft veroorzaakt in het voormalige Joegoslavië, de Oekraïne, Georgië en Zuid-Ossetië, in diverse landen in Afrika, in Afghanistan, in Irak, Tunesië, Egypte, Libië, en nu in Syrië dat dankzij de Russische interventie misschien nog gered wordt. De meeste mensen zijn te veel gehersenspoeld door leugens en politieke onmacht om iets te doen, terwijl de vazalstaten van Washington in Europa, het Verenigd Koninkrijk, Canada, Australië en Japan doen alsof dit beleid van internationale moord vrijheid en democratie brengt!

 

De VN Reactie van Poetin:

Als zijn antwoord in de Verenigde Naties, waarschuwde de Russische president Poetin tegen de “export van de democratische revolutie,” wat betekent dat de Verenigde Staten lokale factotums ondersteunen. ISIL is gewapend met Amerikaanse wapens en hun soldaten werden getraind door de Amerikaanse strijdkrachten. In het geval er enige twijfel was, President Obama herhaalde voor de Verenigde Naties, ‘totdat de Syrische president Assad was verwijderd in het voordeel van een meer onderdanig bestuur’ aan het Amerikaanse olie-en militair beleid, is Assad de belangrijkste vijand, en niet ISIL.

 

Agenda 21 Programma:

21truthscoverDe Archon bloedlijnen willen dat het volk de Agenda 21-programma accepteert. Helaas voor alle mensen van de wereld verloopt alles tot nu toe volgens het Nieuwe Wereld Orde Plan. Maar wat is de betekenis van dit Nieuwe Wereld Orde Plan?

 

De Agenda 21 is door de VN opgesteld als “de agenda voor de 21e eeuw” en dat refereert aan wereldwijd fascisme/communisme. Hieronder een verkorte samenvatting van wat Agenda 21 omvat: Deze is zgn. gebaseerd op ‘Duurzame’ ontwikkeling – ‘niet meer gebruiken dan kan worden vervangen’ – dat klinkt op het eerste gezicht zeer verstandig, totdat wordt gerealiseerd wat dit en ‘biodiversiteit’ eigenlijk betekenen in het kader van het complot. Hieronder wat ‘duurzame ontwikkeling’ en ‘Biodiversiteit’ in werkelijkheid betekenen voor de samenleving:

 

 • Beëindiging van de nationale soevereiniteit
 • Staatplanning en beheer van alle natuurlijke rijkdommen, ecosystemen, woestijnen, bossen, bergen, oceanen en zoetwater; landbouw; plattelandsontwikkeling; biotechnologie; en de zekerheid van ‘gelijkheid’ – oftewel gelijk gerechtigde slavernij
 • De Staat bepaalt de functie van het bedrijfsleven en financiële middelen
 • Afschaffing van het particuliere eigendom – omdat dit niet ‘duurzaam’ is
 • ‘Herstructurering’ van de familie-eenheid
 • Kinderen door de Staat opvoeden
 • Mensen vertellen wat hun taak is, en waar te wonen
 • Belangrijke beperkingen op mobiliteit
 • Creatie van ‘menselijke nederzetting zones’
 • Massa huisvesting omdat mensen gedwongen worden hun land en huizen te verlaten, waar ze nu wonen
 • Onderwijsvervlakking – praktisch gerealiseerd
 • Massale ontvolking als ondersteuning t.b.v. het bovenstaande.

 

Green is the new redAgenda 21 werd meer dan tweehonderd jaar geleden opgezet – welke in deze 21e eeuw de afrondingsfase beleeft. Het geheime plan van de Nieuwe Wereld Orde is om de wereldbevolking te reduceren tot op een “duurzaam” niveau, “in eeuwigdurende balans met de natuur” door een meedogenloze bevolkingscontrole-agenda; bestaande uit Bevolking- en Reproductie-controle. Een massale ruiming van de bevolking via Planned Parenthood, d.m.v. vergiftigd- water- en voedselvoorziening, de verspreiding van besmettelijk kunstmatig gecreëerde virussen – zoals AIDS, EBOLA, etc. – kunstmatig veroorzaakte pandemieën, die massale vaccinatiecampagnes vereisen, en een geplande Derde Wereldoorlog.

 

Dan kan Agenda 21 met een drastisch verminderde wereldbevolking een wereldwijd feodaal-fascistische staat opleggen met één Wereld regering, één Wereld Religie, één Wereld Leger, één Wereld Bank, één wereld munt en een micro-chipped bevolking. – In het kort, ze zullen 90% van de wereldbevolking doden t.b.v. volledige controle van de menselijke conditie voor iedereen, en deze naar believen sturen en stellen van de wieg tot hun graf.

 

De wereld van Agenda 21:

In de wereld van Agenda 21 bestaan mensen, maar ze leven niet, ze leven in cash-loze armoede, terwijl de weinigen die het leven van hen beheersen, voortleven in onvoorstelbare hightech luxe leven op goedkoop verkregen bv. Griekse eilanden. Waarin kinderen het eigendom van de staat zijn en worden opgevoed op een wijze die Aldous Huxley vanuit zijn voorkennis voorzag en beschreef in zijn boek Brave New World. Ze worden technologisch gefokt in genetische kaste-systemen en het idee van biologische ouders is iets van het verleden – symbolisch tenminste – omdat dit uit de geschiedenis wordt geschrapt.

 

Ouders, waren de vader en moeder… Dit zijn onplezierige feiten, ik weet het. Maar dan de meeste historische feiten zijn onaangenaam… In die dagen… werden kinderen door hun ouders en niet in Staat Inrichtingscentra groot gebracht. Schrijft Huxley.

KilluminatiHuxley beschreef hoe deze Staat Inrichtingscentra kinderen programmeert om onvoorwaardelijk alles te accepteren, wat de staat verkondigt en iedereen die daaraan niet conformeert, wordt met elektrische schoktherapie in het gareel gebracht totdat zij het doen. Hij beschreef dat baby’s die naar foto’s van bloemen en vogels kruipen al elektro-geschokt worden omdat de staat niet wil dat ze van de natuur gaan houden. Kinderen in Brave New World worden zelfs gehersenspoeld met subliminale boodschappen gedurende hun slaap. Huxley zei dat uiteindelijk de geest van het kind, door middel van psychologische suggesties, ‘de geest van de staat’ wordt, of “suggesties” van de staat zijn.

 

Hoeveel mensen zijn al zo vandaag de dag? De voortdurende erosie van de ouderlijke macht en rechten om beslissingen te nemen over hun kinderen, zijn de treden op de weg naar de wereld die Huxley beschrijft en Agenda 21 eist. Als overgang naar de door de Staat technologisch geproduceerde kinderen, moeten ouders van de staat toestemming verkrijgen om kinderen te maken op basis van strenge genetische criteria. – Er zijn geen auto’s meer in deze Archon wereld. Het enige vervoer is het lokale spoorwegsystemen dat huizen en werkplekken verbindt. Hogesnelheidstreinen tussen mega-regio’s, mogen uitsluitend met toestemming worden gebruikt.

 

Mensen moeten dus voor dat laatste transport eerst toestemming vragen en zelfs dan zitten ze nog in rijtuigen te midden vaan draadloos mind-control velden en worden gadegeslagen door geüniformeerde staatscriminelen. Mensen moeten werken waar hen wordt verteld te werken, zonder keuze. Het woord ‘keuze’ wordt uit het vocabulaire geschrapt, samen met anderen woorden, zoals vrijheid, precies zoals Orwell beoogde vanwege zijn insider-kennis.

 

De geprogrammeerde mens:

Enorme inspanning worden ondernomen om mensen te programmeren om ze gemakkelijker te kunnen controleren, en een ​​einde te maken aan de overblijfselen van de spirituele, religieuze, bewuste mens. Het zogenaamde ‘post-menselijk ras’ is ontwikkeld als slaaf in de wereld van Agenda 21.

 

human-robotDe Archons willen een ‘machine-gecontroleerde’ wereld, waarin technologie en robotmensheid worden samengevoegd, t.b.v. het creëren van sub-menselijke robots zonder compassie, empathie, of het vermogen van vrijdenken. Het idee is militaire robots te produceren die altijd orders opvolgen, die volledig technologisch en gedeeltelijk mens zijn. Contracten zijn al toegekend voor robots die ‘onwillige mensen’ kunnen opzoeken en arresteren. Bekijk deze korte video om te begrijpen wat er bedoeld wordt, en hoe ver de ontwikkeling al is gevorderd.

 

Onder de voorbereidingen die iedereen moet maken, is uit het digitale geld te stappen en dit om te zetten in edelmetalen. Het toevoegen van zilver en goud in je privé kluis is de enige manier om ervoor te zorgen dat je geld zal worden aanvaard na de ineenstorting. – Het begint met de ordelijke overgang naar overgave van de nationale soevereiniteit van alle naties, – dat in de EU reeds gerealiseerd is, dat zal uitmonden in de één wereld gouvernement, terwijl het IMF de wereldmunt zal uitgeven, die alle bestaande fiat valuta’s met maximaal 90% devalueert. – Stel je voor dat je voor alles tien keer meer moet betalen, in plaats van € 2 nu, dan € 20 voor een brood. Jouw hypotheek van € 200.000 wordt dan een hypotheek van € 2.000.000! –

 

Van wege de ongewenste publiciteit via het Internet heeft de cabal dit proces moeten versnellen, en ook omdat het monetaire systeem volledig faalt, uit hun controle loopt. –

 

Agenda 2030 moet nu zorgen voor versnelde invoering van “duurzame ontwikkeling” als een excuus om het leven van ieder mens te micro-managen, vrouwen en kinderen over de hele wereld inbegrepen.

 

Het betekent letterlijk opsluiting van de bevolking in reusachtige “mega-steden” onder argumenten de natuur te herstellen, door alles wat de mensheid heeft verkregen af te nemen. Het is feitelijk de blauwdruk voor het om vergooien van de huidige mondiale samenleving door de vrijheid van alle mensen af te nemen.

 

Het is NU van het grootste belang om WAKKER TE WORDEN en te handelen:

 

WAKE UP en SHAKEUP

OF accepteer een vroegtijdige dood, of definitieve slavernij.

Wake Up Call

 

Om de urgentie opnieuw te benadrukken, de paus kondigde in de VN de definitieve invoering van Agenda 21 resp. 2030 af, t.b.v. een ordelijke overgang van overgave van de nationale soevereiniteit door alle naties, wat zal uitmonden in de één wereldregering, met door het IMF uitgegeven wereldmunt die alle bestaande fiat valuta’s tot 90% devalueert.

Anti-Agenda 21 activisten:

Agenda-21-Is-EvilOm de betekenis van Agenda 21 en 2030 op ieders persoonlijke vrijheid beter te begrijpen, neem de moeite om onderstaand interview met Gary Gileno te beluisteren. Helaas is de geluidskwaliteit is niet helemaal optimaal.

 

Gary Gileno is een van de voorlopers van de anti-Agenda 21 activisten in de Verenigde Staten. Zijn missie is om deze afschuwelijke, onmenselijke agenda bloot te leggen en laat in duidelijke termen zien dat elke politicus deze genocidale VN-NWO plannen ondersteunt. Gary rapporteert dagelijks via zijn video-rapporten, op z’n You Tube kanaal grindall61. –