The Final Wakeup Call

What the world doesn't know

Date

August 9, 2022

Wereld Geldsysteem Stort in

Ineenstorting Dollarreservevaluta Cryptomanie   Grootschalig Bevolkingsreductie Geldschepping via schulduitgifte moet in evenwicht blijven met de economische groei. Naarmate de schuldenlast toeneemt, is er meer groei nodig, en als deze groei hapert, dan geldt dat ook voor het hele geldsysteem, tenzij… Continue Reading →

© 2023 The Final Wakeup Call — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑