We zijn geen vrije mensen meer:

 

De Illuminatie:

De Illuminati is een geheime Orde opgericht door Professor Adam Weishaupt in het jaar 1771 in de staat Beieren in Duitsland. De Orde bevond zich diep in de problemen toen Hertog Karl Theodor, het hoofd van de (deel)Staat Beieren, handelde op verschillende schadelijke geruchten over de Illuminati en maçonnieke antiklerikale en antiregeringsleren. Hij gaf zijn eerste edict uit in 1784 dat alle geheime genootschappen verbood die niet officieel waren geautoriseerd. Dit totale verbod omvatte zware straffen voor het niet naleven van zijn gebod.

 

Weishaupt ontdekte dat zijn macht die hij over de Vrijmetselarij had verkregen geen echte politieke macht inhield. Dus de Illuminati werd gedwongen om ondergronds te gaan in Beieren. De Orde verplaatste simpelweg haar revolutionaire inspanningen naar elders. Het verbod deed weinig om de Orde af te schrikken. Veel leden dachten dat het edict zo algemeen was dat het hen niet betrof. Het lidmaatschap van de Orde bleef groeien en breidde zich uit naar Frankrijk.

 

In juni 1785 kwam een toevoeging aan de problemen voor de Illuminati, Paus Pius VI had een brief gestuurd naar de bisschop van Freising in Beieren, waarin hij adviseerde dat het lidmaatschap van de Orde gevaarlijk en onverenigbaar was met kerktradities.

 

Toen Weishaupt met zijn collega Frater Johann Jakob Lanz in de buurt van Regensburg op hun paarden reden, trof een blikseminslag Lanz die hem doodde. Lanz moet geweten hebben van de anti-kerkelijke positie van de Illuminati, waarom sommigen dit verklaarden als een goddelijke vergelding. Even later werden in zijn bezittingen belangrijke geheime geschriften aangetroffen die erop wezen dat de Orde nog steeds actief was, waarom Karl Theodor, een volgend bevelschrift uitvaardigde dat alle Illuminati dwong zich te bekeren en zich bij de regering te laten registreren, om anders zware straffen te ondergaan. De gevonden documenten suggereerden, dat de Illuminati-idealen onder veel verschillende verschijningen de mensheid nog lang in de toekomst zou gaan teisteren, op de weg naar wereldheerschappij.

 

Weishaupt wist hoe hij voordeel kon halen uit elke associatie, zowel uit het heden als het verleden, voor de topics die hij nodig had om ze efficiënt te gebruiken in een functionerend systeem met vreselijke precisie. Hij kopieerde de doctrines van geheime genootschappen als de Assassins, de Jezuïeten, de Tempeliers en de Vrijmetselarij. Gecombineerd met de filosofie van Machiavelli en het mysterie van de Rozenkruiser. Om ze aan te passen voor zijn doel door de juiste bestanddelen te implementeren in alle bestaande verenigingen en afgeleide secties. Als een voorbeeld van de denkwijze van de Illuminati, en de jezuïeten, hier een uittreksel van de eed van de jezuïeten:

 

“Je hebt geleerd om ongemerkt de zaden van jaloezie en haat te planten tussen gemeenschappen, provincies, vredelievende staten, en hen aan te moedigen tot bloeddaden, door ze te betrekken in oorlog en revoluties, en burgeroorlogen in landen te creëren die onafhankelijk en welvarend zijn, die artistieke gaven en wetenschappen cultiveerden en de zegeningen van vrede genoten, om dan partij te kiezen met de strijders en stiekem in een strijd te verwikkelen tegen de andere partij die gesteund wordt door je jezuïeten broeder, terwijl je openlijk gekant bent tegen dat waarmee je heimelijk bent verbonden, zodanig dat uiteindelijk de kerk het voordeel behaalt, in de voorwaarden die worden vastgelegd in de verdragen voor vrede, opdat dit einddoel de middelen heiligt.”

 

Veel onderzoekers beweren dat deze zelfs vandaag de dag nog gebruikt worden, en geholpen heeft de nakomelingen van de Illuminati te beschermen. Dat maakte het voor waarnemers moeilijk te geloven dat zo’n goed georganiseerde samenzwering bestaat, en de doelen die ze voor de wereld voor ogen hebben echt zijn. Dit ongeloof van het publiek is wat hun succes voedt en het convenieert de samenzwering om hun bewegingen zo te plannen dat de waarheid ongelooflijk belachelijk wordt, dat niemand kan geloven dat ze opzettelijk zo zijn gemaakt.

 

Teneinde daarmee de financiële macht naar ze zich toe te trekken van de westerse beschaving en Azië. Door de eeuwen heen hebben ze onmetelijke rijkdom en materiële schatten vergaard. Vanwege hun hebzucht is hun honger naar rijkdom en macht nooit bevredigd en groeit tot nu toe nog steeds.

 

“De geschiedenis ontvouwt zich volgens het lange termijnplan van de Illuminati. Oorlogen worden tientallen jaren van tevoren gepland en georkestreerd om vernietiging van naties te bereiken, ontvolking, demoralisatie en natuurlijk macht en winst. “Schreef Henry Makow. De superrijken hebben zich georganiseerd in een satanische sekte om de mensheid te plunderen en hun permanente hegemonie te stichten. Zet jezelf in de schoenen van de Centrale Bankiers. De landen van de wereld zijn je biljoenen schuldig op basis van geld dat je hebt afgedrukt voor de kosten van papier en inkt. De enige manier om deze ‘investering’ te beschermen, is om een als democratie vermomde dictatuur in te stellen, met behulp van geavanceerde methoden voor sociale en mentale controle. Dit is de ware betekenis van de ‘Oorlog tegen Terreur’. Het is niet gericht op ‘moslimterroristen’. Het is gericht op jou en mij.

De extreem rijke elite hebben zichzelf georganiseerd in een “satanische sekte” om de mensheid te beroven en hun permanente hegemonie over de hele wereld te vestigen.”

 

De Illuminati is een geheim genootschap binnen andere geheime genootschappen, gesteund door de bancaire elite onder leiding van de Rothschild-dynastie, om hun plan te realiseren religie af te schaffen en burgerregeringen omver te werpen. Teneinde alles onder hun controle te centraliseren, in wezen de Nieuwe Wereldorde.

 

De aanhoudende onthullingen als gevolg van de Lanz-documenten met betrekking tot de Illuminati veroorzaakten grote consternatie toen de inhoud de indruk wekte van een organisatie die bestond uit gifmengers en vervalsers, mannen met walgelijke moraal en ontaarde geneugten, gewijd aan de omverwerping van religie en overheid. De mensen in die tijd konden de ware doelstellingen van de Illuminati niet geloven; waarin opgenomen hun plannen voor wereldwijde revolutie bereikt door clandestiene groepen, door gebruikmaking van geheimhouding en bedrog.

 

In 1887 vaardigde Karl Theodor zijn laatste edict uit waarin hij de doodstraf gelastte voor iedereen die voor de Illuminati rekruteerde, dat hij ‘Schadelijk en Gevaarlijk’ noemde. Dit hardhandig optreden kan het tegenovergestelde effect hebben gehad van het bedoelde, zoals o.a. veel Illuminati naar andere landen vluchtten, en zo hun leer van de wereldrevolutie verspreidden.

Geheime en duistere Illuminati-Orden ontstonden in Frankrijk, Spanje, Italië, Engeland, Rusland en Amerika. Terwijl niemand controle had over de personen die het Illuminism bevorderden.

 

Rond 1815 hadden de Illuminati hun invloed uitgebreid naar vele delen van de wereld buiten Beieren en Frankrijk. De vreselijk, onthutsende waarheid moet bekend worden gemaakt. We zijn geen vrije mensen meer. Het Illuminati Babylon Mysterie bereikt nu de top van hun macht en brengt ons bestaan in gevaar.

De geschiedenis ontvouwt zich volgens het lange termijnplan van de Illuminati. Oorlogen worden tientallen jaren van tevoren gepland en georkestreerd om de vernietiging van naties, natuur, ontvolking, en demoralisatie te bereiken. En “natuurlijk het maximaliseren van macht en winst voor de superrijke cabal, die zichzelf hebben georganiseerd in een Satanische sekte om de mensheid te plunderen, en hun permanente hegemonie te verzekeren. “Schreef Henry Makow, langs deze lijnen.

 

“Ik ben ervan overtuigd dat wij, als Orde, onder de macht zijn gekomen van een of andere zeer slechte occulte Orde, diep getalenteerd in de wetenschap, van zowel occulte als anderen …” waarschuwde Duke Ferdinand von Brunswick, grootmeester van de Duitse Vrijmetselarij, die in 1783 in de Illuminati was opgenomen.

 

“Geheime agenten van deze berekenende en wrede cabal hebben overal ter wereldrevoluties gefinancierd. Ze waren de financiers van Karl Marx en ze gebruikten de zionistische beweging om de natie Israël te stichten. “Schreef Texe Marrs.

 

Wat onmiskenbaar is, is dat de doctrines van de Illuminati een rol hebben gespeeld en nog steeds een rol spelen in de afgelopen en toekomstige revoluties.

 

Hegeliaans Dialect:

Om deze schijnbare tegenstrijdigheid te begrijpen, moet men doorhebben dat de Illuminati grotendeels functioneren op het principe van het Hegeliaans Dialect, dat zeer goed werd benut door Weishaupt, Marx, en Hitler. De toepassing van het Hegeliaans Dialect zou kunnen verklaren hoe het westers kapitalisme aan de ene kant (these) en aan de andere kant het communisme heeft geschapen als een waargenomen vijand van democratische naties (antithese). Het daaruit voortvloeiend conflict bevorderde enorme markten voor financiën en bewapening met uiteindelijk de accommodatie van beide zijden (synthese).

Vaak werd er de afgelopen vijftig jaar gezegd dat de Verenigde Staten steeds meer op Rusland ging lijken en dat Rusland meer op de Verenigde Staten bleek te lijken. Wanneer alle landen waren gesovjetiseerd, zouden de geheime machten een totalitaire dictatuur vormen en hun identiteit behoefde niet langer geheim te blijven.

 

Zowel sociale activisten als bureaucraten hebben begrepen dat dit Hegeliaans Dialect visa versa kan worden benut tegen de middenklasse; Eis meer dan je echt nodig hebt (these) van je oppositie (antithese) en, na compromissen, zul je meestal eindigen met wat je in de eerste plaats wilde hebben (synthese).

 

“Deze revolutionaire methode; de systematische werking van scriptie versus antithese = synthese, is de sleutel tot het begrijpen van de wereldgeschiedenis “, schreef Texe Marrs.

 

Anderen hebben dit Hegeliaans Dialectiek beschreven als Probleem – Reactie – Oplossing.

 

De financiering van de Illuminatie door de Rothschild Dynastie heeft ze geen windeieren gelegd, ze hebben nu alleen al door samengestelde interest een kapitaal opgebouwd van meer dan 500 biljoen, terwijl Lord Rothschild alleen inmiddels een bij elkaar gestolen vermogen heeft van meer dan 241 biljoen, zonder zijn goud en zilver bezittingen; Bekijk deze video om te zien hoe hun vermogen is gegroeid en is samengesteld.

 

De vrijmetselaars in het Vaticaan

Hoewel lid zijn van een vrijmetselaarsloge betekent geëxcommuniceerd te zijn, was dit niet van toepassing voor 121 kerkvertegenwoordigers. Zoals te verwachten, waren de leden allemaal functionarissen van de Vaticaan Bank en waren ze nauw verbonden met de Vrijmetselaars Loge ‘Propaganda Due’, kortweg bekend als P2.

 

De P2 is een irreguliere of “zwarte” vrijmetselaarsloge die in Italië opereerde van 1966-1981, onder de leiding van Licio Gelli, de grootmeester van de beruchte maçonnieke Order P2, die betrokken was bij talloze Italiaanse misdaden en mysteries, waaronder het landelijk steekpenning-schandaal ‘Tangentopoli’. Deze term werd gebruikt om wijdverbreide corruptie in het Italiaanse politieke systeem te beschrijven. Hij trad in de jaren zestig toe tot de vrijmetselaars en stichtte de P2-lodge in 1970, met de bedoeling een ​​autoritaire staat te installeren. Toen in 1981 werd ontdekt dat dit geheime genootschap van plan was om over het volk te regeren, veroorzaakte dat een publiek tumult. Er wordt zelfs gesteld door veel onderzoekers dat het christendom, samen met de meeste andere religiën, wordt gebruikt om de massa te controleren.

 

De ineenstorting van de aan het Vaticaan gelieerde Banco Ambrosiano leidde tot de moord op journalist Mino Pecorelli en bankier Roberto Calvi, die de voorzitter was van de tweede grootste particuliere bank van Italië, Banco Ambrosiano, die in 1982 failliet ging.

 

De P2 Orde werd bekend door het onderzoek naar de ineenstorting van het financiële imperium van Michele Sindona, een Italiaanse bankier en meesteroplichter die een veroordeeld crimineel was.

 

De P2 werd een “staat binnen een staat” of “schaduwregering “genoemd. De Loge had onder zijn leden prominente journalisten, parlementariërs, industriëlen en militaire leiders – waaronder de toenmalige premier Silvio Berlusconi; de pretendent van Savoie voor de Italiaanse troon Victor Emmanuel; en de hoofden van alle drie Italiaanse inlichtingendiensten.

Bij het doorzoeken van de villa van Licio Gelli vond de politie een document met de naam “Plan voor democratische renaissance”, waarin werd opgeroepen tot consolidatie van de media, onderdrukking van vakbonden, en het herschrijven van de Italiaanse grondwet.

 

“Gods Bankier” Roberto Calvi’s connecties met de Worshipful Master Licio Gelli wekte speciale aandacht van de pers en de politie, en zorgde ervoor dat de geheime P2-loge werd ontdekt. Door de politie werd in maart 1981 in het huis van Gelli, in Arezzo, een lijst van leden gevonden met daarin meer dan 900 namen, waaronder zeer belangrijke staatsofficieren, enkele belangrijke politici, vier ministers of voormalige ministers, en 44 afgevaardigden, een aantal hooggeplaatste militaire officieren, waarvan velen behoorden tot geheime Italiaanse diensten. Met name de toenmalig toekomstige Italiaanse premier Silvio Berlusconi stond op de lijst, hoewel hij toen nog niet in de voorkeurkeuzepolitiek was opgenomen.

 

De dood van Calvi in juni 1982, was het moment waarop de Italiaanse onderwereld in Londen bovengronds kwam. “Voor iemand die deze zaak voor onderzoek aanpakt, is het alsof je in de mond van de leeuw danst”, vertelde een agent van de geheime dienst in Rome aan Katz. Het was in het najaar van 1991 toen Jeff Katz, onderzoeker in New York, een ontmoeting had met Carlo Calvi, de 37-jarige zoon van de vermoorde Calvi, die slechts twee vragen had: ‘Vertel me wat je kunt doen en hoeveel het gaat kosten?’ Het bleek dat Katz best veel kon doen.

 

Roberto Calvi, bekend als Gods bankier vanwege zijn nauwe banden met het Vaticaan, werd gevonden hangend met een oranje touw om zijn nek onder Black Friars Bridge over de Theems in het centrum van Londen. Hij werd met bakstenen verzwaard, en met £ 15.000 in contanten in zijn zakken gevonden.

 

Katz raakte hevig gemotiveerd. “Het was een fascinerende zaak”, zei hij. Het betrof de maffia, het Vaticaan, en P2 de machtigste maçonnieke groep. Het consumeerde gedurende twee jaar 90 procent van zijn tijd, dus hij zat er echt in. Het moeizame werk, door hem en 30 anderen uitgevoerd in de beginjaren 1990, leidde tot de arrestatie van sleutelfiguren in Groot-Brittannië, en het bovenwater halen van tientallen miljoenen ponden in wat een van de meest intrigerende moorden en financiële schandalen van de 20e eeuw was. Deze affaire zag in 1982 de grootste particuliere bank van Italië instorten met schulden van $ 1,4 miljard.

 

Wie dient President Trump en wie werkt tegen hem?

Geheime genootschappen regeren de wereld: Het is echter niet alleen de P2 Loge die de wereld regeert, ze worden bijgestaan ​​door talloze instituten die de Diepe Staat vormen en bestaan ​​uit Zionistisch-Anglo-Amerikaanse Intelligence agentschappen, die het echte probleem vormen. In dit klimaat is het vrijwel onmogelijk om te bepalen wie echt president Donald Trump dient en wie hem tegen werkt. Omdat de Amerikaanse inlichtingendiensten sinds dag één door de C.I.A. systematisch en wetenschappelijk zijn gecriminaliseerd, controleren ze letterlijk alles, zelfs de Geheime staat.

 

Tot nu toe is het de C.I.A. die de mainstream media (MSM) volledig regelt, ze beschikken over alle grote nieuwszenders om Trump 24/7 aan te vallen. Evenzo heeft de C.I.A. de hulp ingeroepen van elke grote Globalistische organisatie om Trump te vernietigen. Dit zijn bijvoorbeeld; de Council on Foreign Relations, de Bilderberg Group en de Trilaterale Commissie. Het Comité van 300, het Royal Instituut voor Internationale Zaken en de Verenigde Naties. De realiteit is dat het volle gewicht van de almachtige Ronde Tafel zwaar tegen de Trump Administration is opgezet.

 

Leden van de Illuminati die lid zijn van het Comité van 300:

Een ex-lid van de Illuminati heeft een lijst samengesteld met leden van het geheime genootschap en de commissie van 300. Hij was hiervan 47 jaar lid in de hoogste rang van de Illuminati, en bekleedde een toppositie binnen het geheime genootschap van de elite. Hij zegt alles te willen onthullen over de plannen van het geheime genootschap, omdat het allemaal “ondragelijk” voor hem was geworden.

Het lidmaatschap van de Illuminati, en het Comité van 300, is altijd topgeheim gebleven. Dit is de eerste keer dat de volledige lijst met ledennamen via dit zeldzame lek is blootgelegd door een anonieme Insider.

Hieronder enkele namen van het comité van 300 per september 2016:

Monarch/opperste leider van de Nieuwe Wereldorde: Koningin Elizabeth II

Ratzinger, Joseph Alois (Pope Benedict XVI)

Gore, Al

Greenspan, Alan

Weber, Axel Alfred

Kerry, John Forbes

Kissinger, Henry

Lieberman, Joe

Murdoch, Rupert

Buffet, Warren

Bush, George HW

Powell, Colin

Rice, Susan

Clinton, Bill

Soros, George

Gates, Bill

Rockefeller, David Jr.

Rockefeller, David Sr.

Rockefeller, Nicholas

Andrew (Prince) – Duke of York

Anne – Princess Royal

Camilla – Duchess of Cornwall

Charles – Prince of Wales

William (Prince) of Wales

Philip (Prince) – Duke of Edinburgh

Rothschild, Jacob – 4th Baron Rothschild

De Rothschild, Benjamin

De Rothschild, David René James.

De Rothschild, Evelyn Robert

De Rothschild, Leopold David

Astor, William Waldorf – 4th Viscount Astor

Abdullah II of Jordan

Carlos, Juan – King of Spain

Sofía (Queen) of Spain

Blair, Tony

Harper, Stephen

Cameron, David William Donald

Gorbachev, Mikhail

Beatrix (Queen)

 

Hoe de swamp wordt gereinigd:

Voeg hieraan toe bovenstaande verkorte lijst van macht-spelers en alle hierboven verklaarde geheime genootschappen en denktanks, Ngo’s gefinancierd door George Soros, en vrijwel alle vermelde Fortune 500-bedrijven, en de uitdaging aan Trump wordt zelfs nog formidabeler. Vooral wanneer we mee beschouwen de indringende invloed van Silicon Valley en Hollywood, welke zich vierkant tegen Trump richten, wordt deze puinhoop scherp afgetekend.

 

Het opvallende punt is dat het hele systeem een ​​extreem agressieve houding ten opzichte van de presidentie heeft aangenomen. Daarom is Trump gedwongen om een ​​tegencoup-plan te formuleren dat onfeilbaar is. Hij heeft absoluut geen extra marge voor falende beslissingen. En er bestaat geen enkel geschiedkundig precedent voor hem om als voorbeeld te gebruiken. De geschiedenis biedt absoluut geen enkel parallel met het lot van Trump in 2017/2018 op planeet Aarde. Godzijdank heeft het internet een heel nieuw universum geschapen dat bekend staat als cyberspace waar in werkelijkheid deze oorlog wordt uitgevochten.

Het lijdt geen twijfel dat Donald Trump regelmatig enkele meest effectieve strategieën en tactieken toepast geleerd uit oude Chinees militaire thesissen. Het lijkt erop dat president Trump erg verstandige adviseurs moet hebben om een ​​einde te maken aan deze enorme swamp.

 

De Rothschild Biljoenen gekwantificeerd: