Flexibele Goudstandaard is de Oplossing:

 

De Centrale Banken zijn kansloos de economie te verbeteren:

Zonder anker tegen de stroom van de toenemende hoeveelheid ongedekt papiergeld is de waardevastheid van de wereld reservevaluta – de US-dollar – kansloos. Nieuw uit dunne lucht gebakken geld wordt gecreëerd om deflatie te onderdrukken, teneinde een depressie te voorkomen. De Centrale banken kunnen geen deflatie accepteren; ze compenseren dit door steeds meer geld te drukken om zo inflatie te genereren.

 

Vanwege het feit dat geen snelheid in de geldcirculatie zit, kunnen ze niet de uitkomst produceren die ze willen hebben. De centrale bankiers hebben geen macht om dit te bereiken maar toch blijven ze gelddrukken dat niemand besteedt, het extra geld heeft weinig effect op de economie, alleen als de omloopsnelheid van het geld stijgt geeft dat inflatie en hogere prijzen. Zo niet, dan zal de wereld in de deflatoire val blijven steken, wat de grootste schrik van de centrale banken is omdat dan de schuldenlast in reële termen stijgt, en fiscale ontvangsten afnemen. Dan zullen banken failliet gaan. Als de kracht van deze hoedanigheid wordt genegeerd, is het monetaire systeem in gevaar van instorting. Terwijl het voortbestaan van de US-dollar als reservevaluta uitzichtloos is geworden.

 

Vervanging door meerdere reservevaluta’s – via SDRs – zal om dezelfde reden eveneens eindigen in chaos, omdat ook deze zonder tastbare waarde dekking dezelfde problemen zullen ondervinden, en dus niets opgelost wordt. Het is een openvraag of de wereld een reservevaluta nodig heeft, zeker niet als het geld is gekoppeld aan iets tastbaars; zoals bewezen werd gedurende de periode van 1870 – 1914 onder de goudenstandaard die autonoom goed functioneerde – zelfs bestaat er geen noodzaak voor centrale banken – anders dan het ongelimiteerd creëren van geld.

 

Flexibele Goudstandaard is de Oplossing:

Een innovatief flexibele goudenstandaard zou moeten worden aanvaard om de onzekerheid over inflatie, rente en wisselkoersen te verhelpen. Zodra ondernemers en investeerders meer zekerheid en prijsstabiliteit verkrijgen, kunnen ze grotere risico’s nemen voor nieuwe investeringen. Er is al genoeg onzekerheid binnen het ondernemerschap, zonder de toevoeging van onzekerheid over inflatie, deflatie, rente- en wisselkoersen. Vereist is een radicaal afscheid van het concept van een wereldeconomie geleid door particuliere centrale banken die in de afgelopen veertig jaar steevast hebben bewezen asset-bubbels, crashes, paniek, hoog-en laagconjunctuur te creëren. Het is tijd om de invloed van financiën te verminderen en de positie van handel te versterken. Qua economische zekerheden biedt Goud de grootste prijsstabiliteit in de waarde van valuta’s, activa en investeringen, dus dit geeft de beste vooruitzichten voor ondernemers en investeerders.

Een flexibele Goud Standard verdient overweging omdat het fundamenteel past bij alle economische omstandigheden. De hoeveelheid goud als dekking kan variëren van 100 % – 20 %. Bij de lancering zal het hogere percentage vereist zijn om het vertrouwen te stimuleren.

Wat zal de dollarprijs in goud moeten zijn onder de flexibele goudenstandaard? Het kiezen van de verkeerde prijs was de grootste oorzaak van de mislukking van de goudstandaard van de jaren 1920. Op grond van het niveau aan schulden in de wereld, en de bestaande geldhoeveelheden M1, M2, enz., is het belangrijk dat in aanvang het goud gesteund aandeel een hoge dekkingsgraad heeft; afhankelijk van het dekkingspercentage zal de goudprijs variëren bij een gouddekking van 100% in de orde van grootte van US $ 45.000 tot US $ 2,500/ounce bij 20% dekking. De juiste prijs peg verdient speciale overweging om de gemaakte fouten in de jaren 1920 te vermijden.

 

Om voor de gekozen combinatie discipline op te leggen, moet naast de officiële goudprijs een vrije markt voor goud bestaan. Teneinde de vrije marktprijs op of in de buurt van de officiële goudprijs te handhaven wordt via open-markttransacties de marktprijs ondersteund.

 

De mate van flexibiliteit dient vooraf te worden vastgelegd – met pre-set condities welke de noodzaak voor afwijking kwalificeren, onder expliciet beschreven omstandigheden en voorwaarden van economische urgentie. Waaronder het wenselijk is af te wijken van de vaste gouddekkingsgraad, welke dan wordt toegestaan in zulke vooraf gespecificeerde situaties, zoals o.a. een ware liquiditeitscrisis of een opkomende deflatoire spiraal, als snel extra geldcreatie noodzakelijk is om de geldstroom te verruimen.

 

De twee essentiële elementen voor het creëren van vertrouwen in goud gedekt systeem zijn; een sterk juridisch regime en de verplichting om via open-markttransacties de goudprijs te stabiliseren. Dit zijn de twee pijlers waarop omstandigheden kunnen worden overwogen waaronder het is toegestaan ​​om overtollig papiergeld te creëren door het plafond van de dekkingsgraad te overschrijden.

 

Voorstelbaar is in extreme omstandigheden, zoals deflatoire contractie, waar de open-markttransacties een soort democratisch referendum over de genomen beslissing zijn. Als de markt reageert op de uitspraak van deflatie, – economische output sneller groeit dan de aanwas van goud – en geen run op goud komt door aan- en verkopen. – In de praktijk zijn kopers van goud de landen met een tekort op hun handelsbalans, die de goudprijs helpen handhaven. Omgekeerd, als de markt de uitspraak in twijfel trekt, zal er een rush ontstaan om papier in te wisselen voor goud. Dat zou een krachtig signaal zijn om terug te keren naar de oorspronkelijke gouddekking.

 

Natuurlijk zijn verschillende parallellen mogelijk, of misschien beter – belangrijk is het concept van flexibele aanpassing te begrijpen. Een dieper gaande discussie ligt buiten het bestek van deze beschouwing die slechts de realistische functionaliteit en praktische haalbaarheid van het concept flexibele goudenstandaard verklaart.

 

De oorzaken van de economische crisis, reeds uitgelegd in voorgaande essays, zijn sterk genoeg om de implementatie van een flexibele goudstandaard te overwegen. Gezien het verlies aan vertrouwen van burgers in de centrale banken en de voortdurende geldontwaarding veroorzaakt door deze banken, maakt het waarschijnlijk dat een bredere geldhoeveelheid definitie en hogere dekkingsgraad nodig zijn om het vertrouwen in de nieuwe flexibele goudenstandaard te waarborgen.

 

Grotere Economische Stabiliteit:

Zelfs een nog hogere goudprijs zal nodig zijn wanneer deze goudstandaard op wereldwijde schaal wordt toegepast. Hoe dan ook, de aspecten i.v.m. het herstel van een goudstandaard met voldoende flexibiliteit om moderne financiën tegemoet te komen, verdient zeker verdere studie en uitgebreid onderzoek, met als basis de noodzaak het vertrouwen op wereldschaal te herstellen, en zeker niet als onbruikbaar te verwerpen. Een belangrijk bijkomend voordeel is dat elk land autonoom is haar eigen valuta te beheren, dat de economische stabiliteit weer vergroot.

 

Alleen de aankondiging van dit streven kan al direct een stabiliserende invloed op de wereldeconomie leveren, omdat de markt kan beginnen de toekomstige stabiliteit in te calculeren, vergelijkbaar met de convergentie van de euro in de jaren voordat deze werd gelanceerd. Zodra het juiste prijsniveau is bepaald kan die alvast vooraf worden aangekondigd, terwijl open-markttransacties meteen kunnen beginnen de valuta’s te stabiliseren op het nieuwe goudequivalent. Uiteindelijk, kunnen de valuta’s zelf aan het goud worden gekoppeld. Dan is de wereld klaar voor de ontwikkeling van nieuwe creativiteit, verdergaande innovaties, productiviteitsverbeteringen en geavanceerde technologieën als ze bevrijd zijn van manipulaties. Reële groei van de wereldeconomie wordt dan verkregen door echte in plaats van papieren welvaart en rijkdom.

 

Tot slot nog een ernstige waarschuwing; ondanks de eclatante economische voordelen, is het helaas onwaarschijnlijk dat de centrale bankiers hun nederlaag zullen aanvaarden en afstand doen van hun macht. Dus de beste uitweg uit deze economische crisis wordt niet de meest logische uitkomst, meer waarschijnlijk wordt het chaos. Als gevolg van valutaoorlogen en de daarmee gepaard gaande snelle ontwaarding van het papiergeld in een catastrofaal wanordelijk verloop, met uiteindelijk totale instorting van het vertrouwen bij beleggers.

 

Dat dan weer noodmaatregelen vereist om de schijn van een functionerend monetair systeem voor handel en investeringen te handhaven. De opkomende financiële ineenstorting zal in niets lijken op wat we eerder hebben gezien in de geschiedenis. Deze begint met een lawine veroorzaakt door het financiële sneeuwvlokje op de onstabiele berghelling van schulden.

 

De geschiedenis van gebroken beloften:

In het algemeen is de geschiedenis van centrale banken een van gebroken beloften als het gaat om de inwisselbaarheid van geld in goud, en met name het kunstmatig zetten van de bancaire rente op nul ten koste van het algemeen belang.

 

Als de VS indertijd niet zo groot en machtig was geweest, zou de dollar nooit als werelds reservevaluta zijn aanvaard. Zonder haar positie als de emittent van de wereld reservevaluta – dollars in plaats van goud – zou de VS niet in staat zijn geweest om de wereld te overspoelen met hun ongedekt geld. Zonder de wereldbehoefte aan dollars, had de krediet bubbel niet blijvend kunnen groeien. En zonder de groei van krediet zou er geen manier zijn om de kosten te betalen van onnodige oorlogen en handhaving van het wereldwijde imperium.

 

Veertig-jaar van markt manipulaties:

In wezen zijn Centrale Banken niet zo machtig als de meeste mensen denken. Zij kunnen verantwoordelijk zijn voor het activeren van deze crisis, en gedeeltelijk

schuldig zijn aan 40 jaar marktmanipulatie. Maar ze hebben niet de macht de marktwerking voor onbepaalde tijd tegen te houden. En zeker niet de macht om dit spel te reactiveren nadat de hel is losgebarsten. Het veel grotere gevaar, tenzij wij mensen hiertegen niet massaal in opstand komen, is de invoering en controle van een nieuw Global Monetair Stelsel. Het allerlaatste wat ze daarmee in gedachten hebben is het welzijn van ONS – het volk. En reken erop dat je persoonlijke vrijheid dan niet meer bestaat.

 

Er is nog steeds – zij het weinig – tijd om WAKKER TE WORDEN door de ware aard van het verschrikkelijke beeld te herkennen, veroorzaakt door “autoriteiten in charge” belast met het welzijn van het volk, maar die fundamenteel uitsluitend t.b.v. het elite kartel optreden die bewust gebruik maken van overheden en politici als hun stromannen, om hun snode plannen te verwezenlijken. De media en markten manipuleren met het doel; ons allemaal volledige onder de genade van hun parasitaire centrale bankiers te brengen, die meer dan bereid zijn niet alleen de wereldeconomie te laten instorten, maar ook beide zijden van elk nieuw gecreëerd conflict financieren voor hun persoonlijk gewin en controle, waaraan overheden medeplichtigen zijn. Hopelijk begin je nu de monstrueuze gevolgen in te zien van wat er om ons heen gebeurt, en hoe dringend verandering naar beter is vereist.