De ontrafeling van de kredietoplichting

Het einde van de Deep State is in zicht

Twee verschillende soorten geld

In de afgelopen 10.000 jaar hebben mensen twee verschillende soorten ‘geld’ geprobeerd. Ze begonnen met uitwisselingen op basis van ruilhandel – “Je geeft me een kip, en ik betaal je later terug, misschien door je te helpen bij de bouw van een nieuwe wigwam.”

 

Toen de samenleving te groot en uitgebreid werd, schakelden ze over naar goud en zilver. Het voordeel hiervan was duidelijk: je hoefde je niet te herinneren wie wat verschuldigd was aan wie. Je kon meteen je schuld vereffenen. “Je geeft me een kip, ik geef je een klein stukje zilver. Klaar is Kees.”

 

Regelmatig kwamen regeringen in de verleiding terug te keren naar kredietsystemen. In wezen gaven ze stukjes papier uit – Schuldverklaringen – dat ze ‘geld‘ noemden.

 

Aanvankelijk begonnen deze hybride geldsystemen met wat onderpand als back-up van het papier. De uitgevende instanties hadden gewoonlijk goud in hun kluizen en spraken af ​​om het papier tegen vaste tarieven in te wisselen voor edelmetalen. Houders van het papiergeld kregen te horen dat het “zo goed als goud” was.

 

In sommige gevallen geloofden mensen dat de ‘Schuldverklaringen’ beter waren dan goud. Toen John Law (1671 – 1729) het moderne centrale bankwezen in Frankrijk begon, steunde hij zijn papiergeld met winstaandelen – in zijn Mississippi Company. Je kon zijn voorlopig geldcertificaat accepteren en je voorstellen dat het in waarde zou stijgen samen met de winst van deze onderneming.

 

Het probleem was dat de Mississippi Company nooit winst heeft gemaakt. Het was een mislukking; en een fraude. Een indrukwekkend prospectus, met weinig of geen echte investeringen. Toen mensen zich dat realiseerden, wilden ze zo snel mogelijk van hun papiergeld af. In 1720 stortte het systeem in, en John Law vluchtte uit Frankrijk.

 

Later in de 18e eeuw probeerden de Fransen het opnieuw. Deze keer steunde de revolutionaire regering het nieuwe papiergeld met inkomsten uit kerkelijke bezittingen die ze hadden geconfisqueerd. Dit duurde ook niet lang. Het systeem ontplofte in 1796. – Napoleon Bonaparte verklaarde toen: “Zolang ik leef, zal ik nooit gebruik maken van niet inwisselbaar papiergeld.”

 

Richard Nixon leek dit bericht niet te hebben meegekregen. In 1971 veranderde hij het monetaire systeem van de wereld. Voortaan zou het gebaseerd zijn op niet inwisselbaar papiergeld. – We zijn nu in het 47e jaar van dit nieuwe experiment van modern, op krediet gebaseerd niet inwisselbaar papiergeld. Functioneert het tot nu toe? Wel, ja zolang je niet te nauwlettend bent. Regelmatige lezers zullen hierover een andere mening hebben.

 

Niets meer dan beloften

Wanneer je een geldsysteem hebt dat gebaseerd is op krediet, in plaats van op edelmetaal, worden deals nooit volledig afgehandeld. In plaats daarvan hangt alles af van de goede trouw en het goede oordeel van tegenpartijen – inclusief ieders nummer 1 tegenpartij: hun overheid. Haar nota’s, bankbiljetten en obligaties vormen de basis van het geldsysteem. Maar het zijn feitelijk niets meer dan beloftes – schuldinstrumenten uitgegeven door de grootste schuldenaar.

 

Een kredietsysteem kan niet standhouden in de moderne wereld. Omdat naarmate het kredietvolume stijgt, de kredietwaardigheid van de emittent afneemt. Hoe meer verschuldigd is, des te minder kans op terugbetaling.

 

Naarmate de tijd vordert, stroomt het kredietweb in alle richtingen, niet alleen in het heden, maar ook in de toekomst. Het strekt zich uit over de hele samenleving; de ene persoon is de ander schuldig; die weer een derde schuldig is; wiens schuld is verpand aan een vierde; die nu ervan afhankelijk is om een ​​vijfde te betalen; en alles gewaardeerd in Schuldverklaringen met een schijnbare waarde van een zesde. Begrijp je de fraude?

 

De totale schuld in de EU is, in verhouding tot het bbp, nu meer dan het dubbele van wat die was in 1971. Terwijl het bbp zelf door het krediet is gestegen. Elke keer dat iemand geld leent om te spenderen, valt de besteding in het bbp.

 

Het ziet er geweldig uit op papier. Er is alleen zoveel goud. Maar er is geen redelijke limiet aan de hoeveelheid van dit nieuwe op krediet gebaseerd geld dat kan worden gecreëerd. Als het toeneemt, geeft het mensen meer koopkracht. Het bbp stijgt. Werkgelegenheid stijgt. Prijzen – vooral activaprijzen – stijgen ook.

 

Natuurlijk houdt iedereen van een kredietsysteem; totdat het krediet slecht wordt. Dan wensten ze dat ze iets meer van het andere soort geld hadden. Verstandige regeringen, als die bestaan, nemen geen risico. Ze kunnen het papiergeld aan de mensen voeden. Maar ze houden goud vast voor zichzelf. Door de geschiedenis heen waren de machtigste regeringen degenen met het meeste goud. Denk aan de gouden regel;

 

“Hij die het goud bezit, maakt de regels.”

 

Als het erop aan komt, hebben overheden goud nodig, en geen schuldverklaringen met foto’s van het staatshoofd erop.

 

De ontrafeling van de kredietoplichting

Groot-Brittannië verkocht onzinnig op het aller slechtste moment haar goud, nl. aan het einde van de jaren negentig toen goud op een dieptepunt van 20 jaar stond.

 

Maar hoe zit het met de VS? Heeft het nog steeds goud? Dat is de vraag die Eric Sprott zich stelde:

 

Centrale banken in de rest van de wereld (d.w.z. niet-westerse centrale banken) hebben hun goudbezit in een zeer snel tempo opgevoerd, van 6300 ton in het eerste kwartaal van 2009 tot meer dan 8.200 ton aan het einde van het eerste kwartaal van 2013.  Tegelijkertijd zijn fysieke voorraden sinds begin 2013 snel gedaald (of geplunderd, zoals in mei 2013 werd beargumenteerd) terwijl de fysieke vraag van grote en kleine kopers constant bleef.

Zoals in eerdere artikelen is aangetoond, dat in het afgelopen decennium een ​​grote discrepantie is geweest tussen de beschikbare goudvoorraad en de verkoop. De conclusie is dat dit goud is geleverd door centrale banken, die hun bezit aan fysiek goud hebben vervangen door claims op goud (papiergoud). De analyse van verkoopcijfers van goud over de afgelopen 12 jaar, merkte Sprott op, is dat er veel meer goud werd verkocht dan gedolven. Waar kwam dat vandaan?

Een deel ervan is gemakkelijk te verantwoorden in sieraden en particuliere ondernemingen. Maar over het algemeen is de privésector een koper en goudverzamelaar, maar geen verkoper. De hoeveelheden die op de markt zijn gebracht, zijn zo groot geweest, dat Sprott denkt dat ze alleen van centrale banken konden komen.

 

Maar als ze in de afgelopen 10 jaar zulke enorme hoeveelheden hebben verkocht, hoeveel hebben ze dan nog over? Misschien niet veel?

 

Dat zou niet verrassend zijn. Westerse centrale banken zetten zich in voor hun kredietgeldsysteem, ze zijn van plan eraan vast te houden. En ze weten dat de blootlegging van deze schandalige kredietzwendel buitengewoon pijnlijk zal zijn.

 

Goudverkopen aan de bull-markt van de afgelopen 15 jaar leek misschien een heel slimme zet. Later zal blijken hoe slim die eigenlijk is geweest, als het op krediet gebaseerde geldsysteem opblaast. Lezers worden geadviseerd hun goud vast te houden. Het is het soort geld dat werkt.

 

Het einde van de Deep State is in zicht

Veel mensen zijn zich niet bewust en hebben geen idee welke risico’s president Trump loopt door de Deep State en het Amerikaanse militaire industriële complex MIC uit te dagen.

 

De MSM doen hun uiterste best de verkozen president van de Verenigde Staten in diskrediet te brengen en hem omver te werpen, opdat de uiterst criminele en corrupte elite die de westerse wereld regeert, aan de macht kan blijven door het centrale bankconglomeraat te behouden, en daarmee het enorme budget van het militair/veiligheidscomplex – MIC veilig te stellen, omdat dit samen met de lobby in Israël, de verkiezingen financiert van degenen die ons regeren.

 

De Europeanen, vooral de Duitsers, doen een aantal serieuze pogingen het opruimwerk te vergemakkelijken. De negatieve krachten die zich op president Trump afreageren, worden inmiddels door velen omgebogen in positieve richting.

 

Mr. Trump doet geweldig werk dat door het grote publiek nog niet wordt begrepen en waarschijnlijk niet eens door hemzelf wordt erkend, omdat de hele operatie door de Alliantie in een vooraf vastgelegd script wordt uitgevoerd. Zij assisteren en volgen de nog steeds voltrekkende schermutselingen nauwlettend. Dat onderdeel is van het scenario: het is de positieve onderstroom die alles in de goede richting voortstuwt. Het zijn niet alleen een paar bankiers, juristen, economen, of overheidsfunctionarissen die inmiddels zijn verwijderd. Integendeel, het zijn een heleboel mensen die proberen de veranderingen tegen te houden. Maar nogmaals, de Deep State zal niet slagen; hun punt van ‘terugkeer’ naar wereldmacht is voorbij.

 

Als resultaat van de ontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Russische president Vladimir Poetin vorige week in Helsinki, zijn de twee leiders overeengekomen dat hun gemeenschappelijke vijand de Khazarian maffia is. Verder hebben de Khazarians de controle over het militaire en inlichtingenapparaat in de VS volledig verloren, terwijl bijna niemand meer in hun msn-leugens gelooft.

 

Het bovenstaande laat weer eens zien dat burgers monddood zijn gemaakt

Niemand in de overheid is verantwoordelijk, erger nog de burger voelt zich ook niet verantwoordelijk, laat staan dat ze zich hierover zorgen maken en zich organiseren om ertegen in te gaan. Men blijft nog steeds vertrouwen op de volksvertegenwoordigers, die in werkelijkheid marionetten zijn, omdat ze zijn omgekocht, en dus niet voor de belangen van het volk opkomen – voor ons – die hen hebben gekozen. Elke keer worden we opnieuw voorgelogen met theaterstukken, want de beslissingen waren al eerder op hoger niveau genomen. Gekozen politici hebben daarop geen enkele invloed.

 

Zo wordt de wereld monddood gemaakt. Het volk wordt nooit geraadpleegd over belangrijke zaken, zoals bv. het verdrag van Maastricht, en de invoering van de euro. Wel over de EU-grondwet die werd afgewezen, maar via een omweg gewoon als het verdrag van Lissabon werd geïmplementeerd, en niemand die de moeite nam hiertegen te protesteren.

 

ONTWAAK en informeer je over wat al honderden jaren aan de gang is. Sluit je aan bij de patriotten die volop bezig zijn de wereld te bevrijden van de criminele dictatuur, waarvoor duidelijke achtergrondinformatie met oplossing onontbeerlijk is.