De schaduwmacht achter de centrale banken

Geheimhouding in een vrije en open samenleving is inacceptabel 

 

 

Monolithisch en meedogenloze samenzwering

De misdaden van Central Bankiers zijn legendarisch en veelvuldiger dan hier kan worden vermeld. Door het verstrekken van grote leningen aan vrijwel elk land en het volk, zijn deze afhankelijk geworden van de ‘geheime’ controlerende Maffia-macht. Regeringen die onafhankelijk willen blijven worden krachtig aangepakt en verwijderd; hun leiders worden onttroond. Als dit niet mogelijk is door middel van een politieke propaganda coup of d.m.v. economische sancties, dan wordt de CIA, Mossad, of militair geweld ingezet om hun doel te bereiken, het land en volk te onderwerpen aan het Nieuwe Wereldorde regime.

De Archon bloedlijn families wilden van aanvang af de wereld domineren, dat vereiste bundeling van krachten van de 13 invloedrijkste Archon bloedlijn families. Professor Adam Weishaupt stelde in 1773 op verzoek van Mayer Amschel Rothschild daarvoor het plan op. Het uiteindelijke doel was, en is nog steeds, één wereld dictatuur met één leider aan de top, gevestigd in Jeruzalem – Israël.

 

Het blijkt zelfs dat de Chinese overheid eveneens bestuurd wordt door een centrale bank van de “Nazi- Rothschild”- groep, die de geldstroom dicteert en controleert over de hele wereld in elke natie waarin een centrale banken is gevestigd. Ze hebben zodoende de volledige controle verkregen, en ter ondersteuning beschikken ze over 100% van de 5-Eyes- support dat hun gezag onbetwist en onomstreden maakt.

 

 

Iedereen die betrokken is bij dit koop- en omkoopsysteem weet dat het in hun eigen belang is om deel te nemen, en de gegeven instructies stipt uit te voeren. Het is daadwerkelijk een wereldwijd verspreide epidemie, en veel erger dan iemand zich kan voorstellen. De structuur is onder het huidig rechtssysteem van het zeerecht goedgekeurd. Het overwinnen van de echt , moet de hoogste prioriteit van het volk zijn! Laten we ons concentreren op de schaduw controlerende machten achter deze centrale banken, en voor eens en voor altijd een einde maken aan deze wereldwijde corruptie.

 

De echte heersers in Washington DC zijn de onzichtbare Luciferian Khazarians, zij oefenen hun macht uit vanuit achter de schermen.

 

Vandaag de dag, door het zeerecht, kan met strikt legale middelen het pad naar de totale dictatuur in de westerse wereld worden gelegd, onzichtbaar en ongehoord door het Congres of het Parlement, zelfs de President, noch het volk. Officieel zijn constitutionele regeringen geïmplementeerd, maar binnen onze regeringen en het politiek systeem vertegenwoordigt een ander lichaam een ​​parallelle vorm van deze regeringen, het is de bureaucratische elite die gelooft dat Constituties nutteloos zijn, omdat ze er zeker van zijn dat zij aan de winnende kant van het spel staan.

 

Alle onacceptabele ontwikkelingen in beleidsovereenkomsten, zoals de vluchtelingencrisis, zijn terug te voeren naar deze groep die ons onderdrukt om aan de wensen van de geheime macht tegemoet te komen.

 

Het herstel van de schade toegebracht aan alle mensen op onze planeet zal nog generaties lang duren om volledig te corrigeren. Maar uiteindelijk zal alles worden gecorrigeerd, tenminste als we de mensen wakker schudden en onze controle terugnemen!

 

Geheimhouding is inacceptabel in een vrije en open samenleving 

Trump dreigt het controlespel van de Deep State te verstoren, zoals geen enkele moderne president ooit heeft gedaan, behoudens President John F. Kennedy die werd vermoord vanwege zijn oppositie tegen de Deep State. Hij zei op 27 april 1961 in een rede voor uitgevers van kranten;

 

“Het woord ‘geheimhouding‘ is weerzinwekkend in een vrije en open samenleving, en we zijn als een volk, inherent en historisch, gekant tegen geheime genootschappen, geheime eden en geheime acties … Want we zijn over de hele wereld tegen een monolithisch en meedogenloze samenzwering die voornamelijk berust op geheime middelen om haar invloedssfeer uit te breiden. Het is gebaseerd op infiltratie in plaats van invasie, op subversie in plaats van verkiezingen, op intimidatie in plaats van vrije keuze. Het is een systeem dat enorme menselijke en materiële middelen aanwendt voor de bouw van een hechte, uiterst efficiënte machine die militaire, diplomatieke, inlichtingendiensten, economische, wetenschappelijke en politieke activiteiten combineert. De voorbereidingen worden verborgen en niet gepubliceerd, de fouten worden begraven en niet vermeld, andersdenkenden wordt het zwijgen opgelegd en niet geprezen, geen enkele financiële uitgave wordt in twijfel getrokken, er wordt geen geheim onthuld… Ik vraag jullie hulp bij de enorme taak om deze informatie en waarschuwingen aan het Amerikaanse volk over te brengen … Het hoge ambt van president wordt gebruikt om een ​​complot te ontwikkelen om de vrijheid van alle Amerikanen te vernietigen, en voordat ik dit ambt verlaat, moet ik de burgers over hun toestand informeren.”

 

Helaas was toen en is nog steeds de nieuwsmedia eigendom van de vijand die president Kennedy probeerde te verslaan, en die vijand vermoordde de President twee en een half jaar later.

 

Niet op de hoogte met de risico’s

Zelfs nu nog zijn mensen zich onbewust en hebben totaal geen idee welke risico’s President Trump neemt door de Deep State, en in het bijzonder het Amerikaanse militaire industriële complex MIC, uit te dagen. De reguliere media doen nog steeds hun uiterste best de President van de Verenigde Staten in diskrediet te brengen en proberen hem omver te werpen, zodat de uiterst corrupte elite die de westerse wereld onderdrukt de macht kan behouden, en het enorme budget van het MIC-complex veilig te stellen, dat samen met de Israël Lobby de verkiezingen financiert van degenen die ons regeren.

 

De Elite probeerden ook meerdere keren een ​​nucleaire wereldoorlog te beginnen met Syrië, Noord-Korea, Iran en andere hotspots. Het is belangrijk om te onthouden, en dat kan niet vaak genoeg worden herhaald: deze mensen proberen jou en je gezin te vermoorden en doen dat nog steeds.

 

De Aziatische geheime genootschappen vernamen, door met succes hun geheime vergaderingen af ​​te luisteren, over de Deep State Nazi plannen om 90% van de mensheid te vermoorden. In 2003 verspreidde de cabal de ontwikkelde SARS-ziekte – een bio wapen dat speciaal was ontworpen om het Aziatische ras uit te roeien, wat hun oproep werd tot tegenactie.

 

De Europeanen, vooral de Duitsers, doen een aantal serieuze zetten dat het werk van Mr. Trump vergemakkelijkt. De negatieve krachten richting Mr. Trump keren zich nu in positieve richting.

 

Mr. Trump doet geweldig werk dat door het grote publiek niet wordt begrepen en waarschijnlijk ook niet door hemzelf, omdat de hele operatie door de Alliantie is voorgeschreven. De Q-ANON-meldingen helpen de vijandelijkheden te observeren die continu blijven doorgaan en het publiek hierover te informeren. Dit is onderdeel geworden van het hele scenario: het vertegenwoordigt de onderstroom die achter alles ligt. Het is een legioen dat samen met andere mensen probeert de vijandigheden op afstand te houden. Als velen van ons wakker worden en zich aansluiten bij de patriottenbeweging. “Waar één gaat, gaan we allemaal”, zal De Deep State niet slagen; het keerpunt is inmiddels gepasseerd.

 

De Centrale Bank controle

Het Central Banking-systeem is in handen van de Archon bloedlijnfamilies die meer welvaart voor zichzelf willen en de macht behouden over de miljarden wereldbevolking. Ongelijkheid is hier een drastisch understatement.

 

De BIS – Bank of International Settlements – is een particuliere bank die 60 centrale banken controleert, waaronder: The Bank of England, de Federal Reserve, de Europese Centrale Bank en de Bank of Japan. De BIS beheert 95% van de wereld rijkdom.

 

De BIS werd opgericht als een controlebank die toezicht zou houden op de schadevergoedingsregelingen tussen Duitsland en haar bondgenoten na WW1. De BIS veranderde vervolgens in het demonisch financieel controlecentrum dat het nu is.

 

Het hele monetaire systeem vanaf de oprichting tot heden is in privébezit van de Rothschild en een paar andere families. De regeringen betalen de centrale banken het belastinggeld van het volk om de rente te compenseren op het valse schuldgeld, dat elke overheid zelf vrij van rente kan uitgeven. Bovendien financieren de gelden van belastingbetalers ook de Vaticaan Bank, de Queen ‘s Bank of England en alle andere Centrale Banken over de hele wereld, in plaats van hun eigen overheid zoals de regering haar volk vertelt. Het geïnde ‘energiegeld’ van door het volk betaalde belastingfondsen maakt het mogelijk dat centrale banken dit opnieuw met rente kunnen uitlenen. Het blijkt dat dit corrupte systeem ook de internationale kinderhandel, inclusief alle zwarte terroristische operaties, enz. financiert.

 

Geen noodzaak voor Centrale Banken

Bovendien is er geen behoefte aan centrale banken, omdat vrije mensen het geld zonder schulden zelf vrij van rente kunnen uitgeven! Zonder anker tegen de stroom van de toenemende hoeveelheid ongedekt papiergeld is de waardevastheid van de wereld reservevaluta – de US-dollar – kansloos. Nieuw uit dunne lucht gebakken geld wordt gecreëerd om deflatie te onderdrukken, teneinde een depressie te voorkomen. De Centrale banken kunnen geen deflatie accepteren; ze compenseren dit door steeds meer geld te drukken om zo inflatie te genereren. En zo werd sinds 1972 meer dan twee derde van onze rijkdom door de overheid van ons gestolen.

 

Vanwege het feit dat geen omloopsnelheid in de geldcirculatie is, kunnen ze niet de uitkomst produceren die ze willen hebben. De centrale bankiers hebben geen macht om dit te bereiken, maar toch blijven ze gelddrukken dat niemand besteedt. Het extra geld heeft weinig effect op de economie, alleen als de omloopsnelheid van het geld stijgt geeft dat inflatie en hogere prijzen. Zo niet, dan zal de wereld in de deflatoire val blijven steken wat de grootste schrik van de centrale banken is, omdat dan de schuldenlast in reële termen stijgt, en fiscale ontvangsten afnemen. Dan zullen banken failliet gaan. Als de kracht van dit gegeven wordt genegeerd, is het monetaire systeem in gevaar van instorting. Terwijl het voortbestaan van de US-dollar als reservevaluta uitzichtloos wordt.

 

Ondraagbare schuld

IMF zegt: “de schuld is onhoudbaar”, maar centrale banken lossen het probleem niet op. Ze houden ervan de wereld in de schuldenlast te houden, waardoor landen en mensen meer schulden moeten maken. Het bedrijfsmodel van Central Bankiers is om landen en mensen in meer schulden te zetten, het is een patroon en zij kennen dit, maar de meeste mensen weten dat niet. De marionetten-politici worden omgekocht en betaald om deze dingen te laten gebeuren. De enige oplossing is zich te ontdoen van alle Centrale Banken.

 

Kijk naar Griekenland, het is weer in de problemen, de oplossing van de centrale bank was geen oplossing. Het was een pleister op de wonde en alleen bedoeld om een ​​paar jaar verder te komen, want dan heeft het land weer meer schuldgeld nodig.

 

Een ander opvallend aspect is de prijsappreciatie van woningen die nu begint af te nemen, de prijzen dalen. Dat betekent dat degenen die op het hoogtepunt van de markt hebben gekocht onder water zullen staan, en degenen die tijdens de laatste financiële crisis hebben gekocht slechter af zijn. Zelfs de pensioenfondsen zitten in de problemen en daarvan zijn merkbare tekenen waarneembaar. Zodra de onroerend goed markt, en de rest crasht, is het game-over.

 

En dan valt de economie snel uiteen. En hier komt het gevecht wie het voortouw heeft, Trump of de FED-centrale bank, die allebei de leiding willen hebben om dit verhaal te laten gebeuren.

 

Wat je moet doen, is jezelf voorbereiden op de overgang en ervoor te zorgen dat je voldoende voedsel in voorraad hebt, want er bestaat een levensgrote kans dat de aanvoer van levensmiddelen wordt verstoord.

 

Wees ervan overtuigd dat deze grote verandering komt, maar waarop de meeste mensen helaas niet zijn voorbereid; ze zullen een zeer moeilijke periode doormaken. De Alliantie met de patriotten ondernemen alles om de overgang zo gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Laten we hopen dat Trump het voortouw heeft, want de centrale banken geven niets om de mensen, hoe meer wij lijden, hoe beter ze het vinden.

 

Dan zullen we in staat zijn de Deep State spelers en hun agenda’s neer te halen, en komt er voor iedereen duidelijkheid en gelijkheid. Iedereen moet weten hoe het systeem werkt, waar de risico’s schuilen, en hoe het met de minst ingrijpende middelen kan worden veranderd. Het zal o.a. gebeuren door alle valuta’s te ondersteunen met activa zoals goud en zilver, waarna het zichzelf zal herstellen. Hoe dat gaat gebeuren lees je in de volgende aflevering, blijf dit volgen.