“De bevolking in de “ontwikkelde landen” zal in de komende 50 jaar snel afnemen, terwijl die van onontwikkelde landen, vooral islamitische, dramatisch zal stijgen.”
“De Russische bevolking zal dalen van 145 miljoen naar iets meer dan 100 miljoen. Iran groeit van 66 miljoen naar 105 miljoen. Japan daalt naar 109 miljoen, terwijl Irak en Saoedi-Arabië naar 110 miljoen groeien. Italië daalt van 57 miljoen naar 45 miljoen, terwijl Afghanistan van 21 naar 70 miljoen groeit.”

Volgens een CIA-rapport gepubliceerd in 2001, onder de tittel Long-Term Global Demografische trends – Verandering van het Geopolitieke Landschap, hier enkele citaten:

“Dramatische bevolking dalingen hebben een machtsvacuüm gecreëerd dat nieuwe etnische groepen gaan benutten. Verschillen in bevolkingsgroei tussen buurlanden hebben in het verleden de conventionele machtsverhoudingen veranderd… theotherislamicbomb12_xlargeOnze bondgenoten in de geïndustrialiseerde wereld worden met een ongekende uitdaging door vergrijzing geconfronteerd. Zowel Europa als Japan zullen hun wereldwijde machtsinvloed verliezen… Het onvermogen om grote bevolkingsgroepen van jongeren adequaat te integreren in het Midden-Oosten en Sub – Sahara Afrika is het begin van een periode van politieke instabiliteit, etnische oorlogen, revoluties en anti-regime activiteiten dat reeds veel van deze landen heeft getroffen (zoals inmiddels dagelijks in de media wordt gerapporteerd). Werkloze jongeren zijn uitzonderlijk vatbaar en voer voor radicale bewegingen en terroristische organisaties, met name in het Midden-Oosten.”

Enkele conclusie uit het Canadese BCA rapport: “Daling van de totale vraag in de ontwikkelde wereld. Scherpe dalingen in de omvang van de werkende bevolking in Europa en Japan zullen leiden tot een grote daling in de vraag naar consumptiegoederen en onroerend goed. De vraag naar op vergrijzing gerelateerde diensten zullen stijgen, maar niet genoeg om de gereduceerde groei-impact van dalende vraag uit de beter inkomen verdienende leeftijdsgroep te compenseren.

“Toenemende verschuiving van industriële productie naar Azië. De verhuizing van productiecapaciteit naar Azië is blijvend, niet in het minst als gevolg van zwakke vraag en een tekort aan arbeidskrachten in de ontwikkelde wereld. Zelfs de auto-industrie kan uiteindelijk uit Europa en de VS vertrekken. De ontwikkelde economieën zullen steeds meer service gericht worden.

“De verzorgingsstaat wordt bedreigd. Wanneer de fiscale druk stijgt, zal het moeilijk zijn het huidige niveau van overheidsdiensten zoals uitkeringen en subsidies te waarborgen. Het is bijna onvermijdelijk dat de pensioenleeftijd in de meeste geavanceerde economieën gaat stijgen, terwijl welvaartsuitkeringen worden gekort. Ondertussen zal de vergrijzing immense druk uitoefenen op de door de overheid gefinancierde gezondheidszorg. Nieuwe medische technologieën kunnen zelfs deze problemen verergeren door het creëren van dure nieuwe behandelingen en het stimuleren van de levensverwachting.

“Het zal moeilijk zijn om de eurozone intact te houden. De grimmige budgettaire vooruitzichten in de EU zet een groot vraagteken bij het intact houden van de eurozone. Het stabiliteits- en groeipact zal uiteindelijk moeten worden geschrapt, de onderling verschillend fiscale posities tussen de EU landen creëren enorme spanningen als gevolg van het gemeenschappelijk monetair beleid met één valuta. Terwijl de uitbreiding van de Europese Unie naar het oosten de demografische problemen van de EU niet zullen verlichten, alle toekomstige leden (uitgezonderd Turkije) hebben zelfs een zwakkere populatiedynamiek dan de bestaande EU-leden.

“China zal met veel van dezelfde problemen als het Westen worden geconfronteerd. De Chinese economie is op dit moment booming, maar wordt op termijn eveneens geconfronteerd met dezelfde demografische uitdagingen. Het geboortecijfer ligt onder het vervangingsniveau en de beroepsbevolking piekt naar verwachting rond 2025. Dit maakt het gemakkelijker om werknemers uit het platteland in dienst te nemen door die naar de steden te laten vloeien, maar, net als in andere landen, zal de vergrijzing een groot fiscaal probleem creëren, zij het later dan in het Westen.

Andere belangrijke onderwerpen uit het CIA rapport zijn de gevolgen van de toegenomen verstedelijking in een aantal instabiele landen, de wereldwijde verspreiding van besmettelijke ziektes, en de nadelige gevolgen voor het milieu als gevolg van snelle bevolkingsgroei in de ontwikkelingslanden.

Het lange termijn beeld voor Europa en Japan is somber de verslechterende fiscale situatie werkt negatief voor staatsobligaties, terwijl de zwakkere totaal-vraag ongunstig is voor aandelen. Deze twee trends zijn blijvend in een uiteindelijk stagflationaire omgeving.

Als laatste waarschuwing; maak niet de fout te rekenen op de waarde toename van je onroerend goed in een ontwikkeld land om je pensioen te financieren. Zoals we nu weten in 2014 is de vastgoedmarkt geploft, hetwelk nog versterkt zal worden door de geboorte schaarste, die gebrek aan vraag voor woningen veroorzaakt, waardoor de prijzen nog verder dalen, deze situatie zal de komende decennia of zo voortduren, met het gevolg een soft-markt voor residentieel vastgoed in de ontwikkelde wereld. Dit alles beschouwend, is het noodzakelijk dat je zelf de verantwoordelijkheid neemt voor de financiering van je pensioen, en wel onmiddellijk. In het belang van jezelf, familie en kinderen word je aangespoord de video te bekijken, waarin wordt uitgelegd hoe de media liegt en objectieve journalistiek niet meer bestaat, om de agenda van één wereld regering met één munt, één centrale bank gestuurd door de spin en de rijke 1% te implementeren – tijdsduur 50 min. – het opent je ogen om te weten wat er gebeurt en hoe erg het gaat worden …

De elite broederschap is zich volledig bewust van deze demografische explosie. Er is urgentie de bevolking te ruimen en hoe het gaat gebeuren… elite brotherhoodBedenk eens hoe gemakkelijk het is om mensen te controleren via het voedsel dat ze eten – Genetisch Gemanipuleerd – de medicijnen die ze gebruiken… en het water dat ze drinken, etc. … David Icke verbindt de punten om het verborgen verhaal achter de globale overheersingsagenda te onthullen. Zijn opmerking o.a. dat tribalisme bepalend is voor overleving en de beste manier van samenleving om de opkomende Nieuwe Wereld Orde – systemen te voorkomen. Wees voorbereid… kijk naar zijn video.


“Het ruimen van de menselijke populatie tot 1 miljard of minder is noodzakelijk voor de Duurzaamheid volgens de heer James Lovelock, CH, CBE, FRS (geboren 26 juli 1919). Hij is een wijs zacht sprekend onafhankelijk wetenschapper, milieudeskundige en futuroloog die in Devon, Engeland woont. Hij is vooral bekend door het voorstaan van de Gaia-hypothese, die stelt dat de biosfeer een zelfregulerend entiteit is met het vermogen om onze planeet gezond te houden door beheersing van de chemische en fysieke omgeving. ”
Bekijk dit deel van zijn interview op de BBC in deze 9 min. video, hier