De Race naar de ondergang

De komende jaren zal de bevolking van de ontwikkelde landen in aantal snel dalen, mede als gevolg van bezuinigingsmaatregelen en belastingverhogingen, ontbreekt het consumenten aan geld om meer uit te geven dan alleen aan eerste levensbehoeften, desalniettemin blijven autoriteiten praten over noodzakelijke economische groei, welke voor 70 % gegenereerd moet worden uit de koopkracht van consumenten. Het is duidelijk dat echte economische groei onbereikbaar is, het groei-idee behoort tot het verleden. Maar niemand spreekt over een koerswijziging om de economie met andere middelen terug op de rails te zetten, want alle veranderingen die hiervoor nodig zijn, zijn niet in het belang van de overheid. De enige oplossing die zij zien is meer geld drukken en daarmee doorgaan totdat de valuta instort.

“Productiviteitscrisis achtervolgt de wereldeconomie.” schreef de FT. – Een productiviteit crisis besluipt de wereldeconomie als de meeste landen voor het eerst in decennia vorig jaar niet in geslaagd zijn om hun algemene efficiëntie te verbeteren. Inmiddels, “is de Amerikaanse Federal Reserve zelfgenoegzaam door voor de komende jaren een inflatiedoelstelling te plannen lager dan noodzakelijk is,” waarschuwde de Minneapolis Fed president met klaroengeschal voor meer economische stimuleringsmaatregelen. “We lopen het risico dat ze tevreden zijn met de inflatie die constant onder ons doel ligt. Dat is ongepast”, zei Narayana Kocherlakota, die een stem heeft in het monetaire beleid van de Fed voor dit jaar, in een interview met de Financial Times. “Op dit moment (stelt hij) zitten we met de vooruitzichten voor inflatie, die zelfs in 2016… niet terug is op 2 procent.”

DeflationMaar – inflatie van voedselprijzen en eerste levensbehoeften gingen het afgelopen jaar wel omhoog met 3 – 4 % of meer, net zoals in elk voorgaand jaar! Om het huidig monetaire en fiscale beleid te rechtvaardigen – terwijl overheden weigeren de op hol geslagen tekorten in te dammen, breiden de centrale banken ijverig de geldhoeveelheid uit, daarom moeten de autoriteiten ons overtuigen dat er geen inflatie is, die resulteert in stijgende prijzen – die van vitaal belang zijn voor de zgn. economische groei, groei voornamelijk verkregen door inflatie. Daarom, wordt verteld dat dalende prijzen slecht zijn voor ons! Dit is een moeilijke stelling om waar te maken, omdat de meeste mensen al lang vermoeden dat inflatie een teken van economische problemen is, en dat de hoge prijzen worden aangemerkt als de oorzaak van die problemen en niet als de oplossing. Kom op – is deflatie echt zo slecht als winkels hun prijzen verlagen of als je een eigen bedrijf hebt – je leveranciers hun prijzen verlagen? ONZIN natuurlijk weer een andere leugen om je te laten geloven dat alles goed gaat met de economie – het staatsschip is niet zinkende, nog niet tenminste.

In een telefoongesprek wordt de SEC; vertelt een deskundige dat alle markten gemanipuleerd worden. Dat gesprek verliep als volgt:
“Er is een enorme activiteit gaande om aandelenkoersen te manipuleren,” werd de vriendelijke agent verteld.
“Ik moet u vertellen dat uw gesprek wordt gemonitord, zodat we het publiek beter kunnen dienen,” antwoordde de man.nsahearing_590_476
“Oh, maakt u zich daar geen zorgen over. De NSA luistert sowieso mee.”
“Heb je het over een bepaald aandeel?”
“Oh nee … Ik heb het over alle aandelen.”
“Je bedoelt een soort Madoff – stijl schandaal?”
“Nee… nee… Dit is veel, veel omvangrijker dan het Madoff- schandaal. We hebben het over een enorme manipulatie. Opzettelijk. Met voorbedachte rade. Het oppompen van alle aandelenkoersen. Voor biljoenen dollars.”
“Wie is dit?” vroeg de agent … met een bepaalde toon van onbehagen in zijn stem. Hij begon te vermoeden dat hij een gek aan de lijn had.
“De Fed, natuurlijk.”
“Uh … dank u wel …”
“U moet die klootzakken aanpakken…”
“Uh… ja… we zullen er naar kijken…”
“Oké… bedankt… Ik dacht dat het belangrijk was dat u het wist.”

Wijsheid die de meeste onafhankelijke denkers onder ons al wisten. Een slechte economie moedigt mensen aan om hun uitgaven te verminderen en meer te sparen voor de toekomst. De daaruit voortvloeiende daling van de vraag verlaagt de prijzen, zoals lagere prijzen functioneren als tegenwicht tegen een krimpende economie voor het opvangen van de klap van economische teruggang. Consumenten willen altijd wel wat kopen, maar zien er soms vanaf of stellen de aanschaf van een gewenst product of dienst uit, omdat ze zich die niet kunnen veroorloven. Hogere prijzen zullen dit probleem alleen maar verergeren – kortingen daarentegen motiveren vaak consumenten om te kopen.
De waarheid is dat de media alleen maar de overheden helpt de inflatie propaganda te verspreiden. In strijd met het belang van de consument, want overheden met een hoge schuldenlast moeten inflatie hebben om de banken overeind te houden, wat weer resulteert in hogere aandelenkoersen die bijgevolg bubbels creëren.

“Vooral onder druk van Duitsland zal de markt manipulatie voor edelmetalen moeten eindigen, dan zullen zowel goud en zilver proberen hun werkelijk reële marktwaarde te vinden. Zonder manipulatie van prijzen voor edelmetalen zullen edelmetaalbeleggers eindelijk hun maanschot gaan beleven. Als de edelmetalen vrijkomen van deze controle, zullen alle niet-gesteunde fiatvaluta’s ter discussie worden gesteld, en worden verlaten. De chaos in de markt zal leiden tot verliezen van honderden miljarden in de derivatenwereld en het tegenpartijrisico wordt blootgelegd.”

Te groot om te Falen wordt dan TE GROOT om te Redden!

“De meest opzienbarende statistiek is de jaar-op-jaar stijging van de geldhoeveelheid in de Eurozone, China, de Verenigde Staten, en Japan, welke in 2013 maar liefst $ 50 biljoen was – en dat is slechts voor een periode van 12 maanden. Het resulteert in een gemiddelde stijging van 7 %.” Om dit in context te plaatsen, het BBP van de hele wereld bedraagt $ 75 biljoen.

“China komt op de eerste plaats met $ 18 biljoen, terwijl de geldhoeveelheid in Japan ‘slechts’ steeg met $ 8 biljoen.
De “race naar de ondergang” wordt gestreden tussen landen die hun munt devalueren om voordeel in de internationale handel te verkrijgen. Zelfs de Chinezen hebben een belang bij handhaving van haar gemiddelde relatieve valutawaarden.fiat printing
De aanpak die het mogelijk maakt elke speler zijn situatie te optimaliseren is om zoveel mogelijk geld te drukken en daarvoor zoveel mogelijk echte goederen te kopen, onroerend goed, kunstwerken, edelmetalen en bedrijven. En wel, voordat andere spelers een slag voor liggen. Het spel eindigt als de bestaande voorraad aan fiat geld van alle vier de spelers waardeloos is geworden, terwijl de winnaar degene is die de meeste reële activa heeft geaccumuleerd in de aanloop naar dat moment. Dit zou heel goed China’s korte-termijn intentie kunnen zijn. De echte verliezers zijn de spaarders. Hun opgebouwd kapitaal wordt in een exponentieel tempo minder waard. Het bewijs van deze waarde vernietiging zal op een later tijdstip in de vorm van een scherpe daling van de koopkracht duidelijk worden – als de valuta’s in koor instorten.

“Het is in de Verenigde Staten en in de Eurozone waar de overheden al het mogelijke hebben ondernomen om hun burgers te beïnvloeden door ze gerust te stellen en mooie vooruitzichten te vertellen, om te voorkomen dat ze zich voorbereiden op de dag dat uiteindelijk de valuta instort. Hetzij met de voortdurende pogingen de prijs van edelmetalen omlaag te drukken, of het spervuur van gecoördineerde aanvallen in de media ondersteund door officieel gezwets. Uiteindelijk zal blijken dat het een ramp van historische omvang zal zijn, zowel voor de burgers als voor hun regeringen als ze hun rijkdom niet hebben beschermd.

Als de Fed in het huidige tempo doorgaat obligaties te kopen, zal ongeveer rond 2080, de omvang van haar balans gelijk zijn aan de totale actuele waarde van Amerikaanse activa – ter grootte van ongeveer $ 70 biljoen. Kortom, de centrale banken zijn op een spoedcursus met de werkelijkheid. Ze kunnen niet voor eeuwig meer uitgeven dan ze ontvangen. En Janet Yellen et al kan niet de tekorten voor altijd financieren met drukpersgeld.

Houd je goud en zilver maar goed vast! Je zult het vast en zeker nodig hebben.

“Het wanbeleid door de overheden van de economie heeft de wereld in een positie gebracht waaruit zonder zeer ernstige gevolgen niet valt uit te ontkomen. Dus investeerders moeten al het kabaal vermijden en zichzelf beschermen tegen de komende ineenstorting van het financiële systeem.”

“Het zwaartepunt in de fysieke markt is sinds midden 2013, dramatisch in oostelijke richting verplaatst door de ongebreidelde vraag in Azië en het Midden-Oosten” – “Terwijl goud verkopen in het Westen van ETF liquidatie (papier goud investeringen) zo’n 880 ton goud in de markt bracht, waren de fysieke goud aankopen in Oost-Azië, India en het Midden-Oosten in totaal 1066 ton – maar liefst 1.338 ton wereldwijd. Uiteindelijk zag 2013 meer goud kopers dan verkopers voor zo’n 458 ton in totaal.” Met andere woorden, al het goud, dat in circulatie werd gebracht door ETF liquidatie in het Westen werd volledig opgezogen door het Oosten, plus nog eens 458 ton meer, dat voortkwam uit goud voorraden van de mijnen, die hun bovengrondse voorraden verminderden.

De goudprijs zal uiteindelijk een positieve trend laten zien, maar deze moet eerst boven de $ 1300 komen voordat een verandering plaats vindt op weg naar de $ 10.000/ounce goudprijs, terwijl de zilverprijs naar de $ 500/ounce gaat.

Professor Antal E. Fekete is een gerenommeerd wiskundige en monetaire wetenschapper. Hij geeft een red alert op Gold Backwardation* met als gevolg de ineenstorting van fiat valuta. De wereld ligt dicht bij dat punt, hetwelk dan ongeneselijk wordt. Het door de Fed uitgegeven fiat papiergeld is ongrondwettelijk – illegaal geld – dat op elk moment kan instorten, waarop het volk geenszins is voorbereid – ze kunnen geen eten en gezondheidszorg meer kopen, het gezinsleven wordt op grote schaal ontregeld.
In zijn interview met Karen Hudes, vertelt Andal in detail over de aanstaande valuta instorting als gevolg van goud backwardation, dat is waar te nemen op de spot en future goudmarkten, het einde van edelmetaal leasing in juli 2013, en de verdwijning van goud uit de Comex markt.
Op basis van de Bretton Wood overeenkomst – stimuleert Karen Hudes met een nauwkeurigheid van 95% een machtsovergang model door de vrijgave van 170.000-ton goud op een geheime onderpandrekening, verborgen voor de rechtmatige eigenaars het volk. Zo niet, is het risico voor een collaps van de beschaving zeer groot, hetwelk kwalificeert als strafbare daad gepleegd door de overheid. Er zal iets moeten gebeuren en het kan gerealiseerd worden!

*Backwardation voor goud begint wanneer het verschil tussen enerzijds de koers van de spotprijs en anderzijds de futuremarkt negatief wordt, of wanneer er geen levering kan worden uitgevoerd omdat de goudactiva niet beschikbaar zijn. Voor goud is de spread – tussen toekomst en spotprijs – meestal positief, wanneer dit negatief wordt – dus de contante prijs hoger is dan de toekomstige prijs voor goud, – wordt dit voor fiat geld extreem gevaarlijk. Professor Antal Fekete geeft daarvoor zijn rood alert af. Volg zijn toelichting op onderstaande webcam video, ondanks de slechte kwaliteit, zeker de moeite waard .

Belangrijke Aantekening:
Tegenwoordig met de totale controle door centrale banken over het geld, worden de westerse regeringen gedicteerd door de elite broederschap die een aantal belangrijke regeringsleiders en agenten in hun macht onder bevel hebben om de markten te manipuleren en problemen te creëren.
Regeringen, de media, het rechtsstelsel, landbouw, [Monsanto GM gemanipuleerd voedsel], farmaceutische industrie, drugs, olie en gas, enz. worden allemaal door hen gecontroleerd. Als resultaat van Mayer Amschel Rothschild’s ontdekking, wanneer je het geld controleert, kun je alles naar je hand stellen.
Wat de arrogante elite broederschap niet had verwacht is de opkomst van China en Rusland als tegengestelde krachten welke niet onder controle staan via de westerse centrale bankiers met hun eindeloze uitgifte van waardeloos fiat geld. China en Rusland hebben de financiële bluf van de gelddrukkers herkend en eisen nu betaling in goud voor de giftige Amerikaanse staatsobligaties.

Het bewijs van deze ietwat brede evaluatie, kan door iedereen worden geverifieerd via eigen onderzoek, ook dat goud en zilver door de elite broederschap gegijzeld wordt om hun wereldmacht staande te houden. Het is nog niet bepaald hoe de machthebbers zullen overleven, ze werken achter de schermen waarschijnlijk verwoed en koortsachtig om met China de goud en zilver oplichting in leven te houden, om middels geheime deals controle over het zwakker wordend afbrokkelend imperium van het fiat geld in stand te houden.

Om te begrijpen hoe het Westen opstanden in Ukraine en Syrië aanwakkert, lees verder op deze site:

Het mensdom is wettelijk eigenaar van 170.000-ton goud:
De wereld heeft nog steeds een kans om een terugkeer naar de donkere middeleeuwen te voorkomen. Kunnen we de wereld uit deze economische ramp wegtrekken? Voormalig World Bank Procureur Karen Hudes zegt: “Het kan zijn dat dit niet lukt, in welk geval, we terecht komen in wat gebeurde voor de donkere eeuwen, toen goud werd verdonkeremaand… zo’n 1600 jaar geleden.All the gold in the world
170.000 ton goud dat aan het mensdom toebehoort, moet uit de verborgen schuilplaats worden gehaald, anders valt de wereld terug in de donkere eeuwen van toen. De beschaving eindigt. Wij kunnen niet meer voor onze internationale handel betalen. Ofwel we nemen ONS goud terug, dat wettelijk eigendom is van 188 landen en in Hawaï op een wereldwijd erkende onderpand rekening is geparkeerd – elders opgeslagen, door dit te vertellen aan de elite broederschap – die denken dat ze boven de wet staan, wat niet het geval is, en beginnen met het uitroeien van corruptie met de hulp van militaire interventie van de VS, Rusland en China, of we kunnen ons bestaan vergeten. De mensheid zal niet langer voortbestaan – we zullen de Derde Wereldoorlog ondergaan. Bekijk onderstaande video om de haalbaarheid en het belang voor iedereen van deze belangwekkende operatie te begrijpen.