De Archon fascistische Nieuwe Wereld Order:

Totale verandering van regime, stoppen van de vernietiging van het milieu, en het opstarten van een nieuw tijdperk is ons doel, maar er bestaat nog steeds de dreiging van de Archon bloedlijn fascistische Nieuwe Wereld Orde, die de planeet Aarde wil confisqueren om het hun Archon wereld te maken.

 

obama-fascism-nwoAls we de minder dan 1% in aantal Elite toestaan om hun kwaadaardige plannen voor de rest van ons te implementeren, is het “leven” onmenselijk, of wat dan noch als ‘leven’ kan worden beschouwd. – Mensen kunnen dan alleen nog maar bestaan, maar niet meer leven, op elkaar gepakt in hoogbouw van kleine wooncontainers in mega-steden binnen de ‘menselijke nederzettingszones’ van de mega-regio’s zoals is geregeld in Agenda 21. De bevolking is dan nog maar een fractie in aantal van wat het nu is, en de mens wordt de toegang geweigerd tot 95% van het aardoppervlak. Iedereen is micro-gechipt en aangesloten op een computersysteem, dat hun gedachten, emoties en gezondheid, of nog juister het gebrek daaraan, dicteert.

 

Bewaking en observatie 24/7 via microchips, draadloze systemen en smart netwerken, geïnstalleerd in elk gebouw, locatie en vorm van vervoer binnen en tussen de megasteden. Elke gedachte kan worden gelezen en geregistreerd in real time. Mensen worden bekeken in hun eigen ‘wooncontainer’ d.m.v. camera’s via de verplichte televisie – ‘Orwells TV schermen’. De omschakeling van analoge naar digitale televisie is hiervoor reeds voorbereid, dat is de reden waarom de omschakeling tegen hoge kosten voor de doelgroep zo snel moest geschieden, en omvat alle aspecten van communicaties – zoals autoradio’s en telefoons. Het omvat ook de smart telefoons, televisies, enz. HAARP en andere communicatienetwerken zijn in staat om gelijktijdig dezelfde berichten te versturen naar een heel land en uiteindelijk over de hele planeet, als binnenkort het complete netwerksysteem overal is geïnstalleerd. De eerste volledig geïntegreerde Smart Stad genaamd ‘Songdo’ is ‘s wereld eerste smart-stad voor dit doel ontwikkeld, gelegen op een kunstmatig eiland in Zuid-Korea, en wordt in de loop van dit jaar (2015) operationeel.

 

In deze Archon wereld, zijn voedsel en water in volledig beheer van de overheid, en wordt alleen verstrekt aan degenen die zich gedragen en gehoorzamen in overeenstemming met de Archon regels. Zelfs dan is het net genoeg om te functioneren en te dienen. Eten en drinken worden o.a. met GMO besmet, vaccins, en chemicaliën, worden toegediend om elke gedachten voor verzet te blokkeren en te voorkomen dat mensen ‘ontwaken’ en zich bewust worden.

 

In een Archon samenleving is geen biologisch eten, geen eigenteelt van levensmiddelen van welke aard dan ook, geen alternatieve geneesmethoden, en geen voedingssupplementen. Wie de moeite neemt om rond zich heen te kijken ziet dat we al een heel eind in deze richting gevorderd zijn.

 

Verplichte drugs:

Compulsory Drug Testing in SIAVerplichte drugs zorgen ervoor dat de mensen hun slavernij plezierig zullen vinden, zoals Aldous Huxley (Rothschild zionist) het beschreef; d.m.v. ingrediënten zoals lithium in het drinkwater. Huxley zei in 1962:

 

Er zal, in de volgende generatie of zo, een farmacologische methode zijn om mensen van hun slavernij te laten genieten, zodat dictatuur zonder weerstand wordt geaccepteerd, om het zo te zeggen, het soort pijnloos concentratiekamp voor hele samenlevingen, omdat in feite de vrijheid van de mensen is afgenomen, maar eerder ervan genieten dan zich te bezwaren, omdat ze het verlangen om te rebelleren hebben verloren d.m.v. propaganda van hersenspoeling, of d.m.v. hersenspoeling en versterkende farmacologische methoden. En dat is dan uiteindelijk de Archon revolutie.

De wereld van geneesmiddelen die emoties onderdrukken, met inbegrip van het seksueel verlangen, klinkt bekend, het wordt beschreven in Agenda 21. Het woord ‘dystopisch’ – of te wel totalitair milieu – kan niet adequater zijn, gezien dat het betekent ‘een samenleving’ in een repressieve en gecontroleerde staat, vaak onder het mom utopisch te zijn. Niemand mag weten wat er in zijn of haar voedsel en water zit, omdat geen voedsel etikettering wordt toegepast. – Tegenwoordig heeft Monsanto dit recht al veiliggesteld om GMO-besmet voedsel zonder etiket te verhandelen, dat toont duidelijk aan dat we al een eind in die richting zijn gevorderd. – Surveillance drones patrouilleren in het luchtruim zoals nu al gebeurt, om mensen te lokaliseren d.m.v. hun microchip-frequentiecode en te vermoorden.

 

De wereld van Agenda 21:

agenda21childDit is de wereld van Agenda 21. De mensen bestaan, maar ze leven niet, ze leven in cash loze armoede in het kader van Agenda 21, terwijl de weinigen die hen leven beheerst in onvoorstelbare hightech luxe leven op goedkoop verkregen bv. Griekse eilanden. Kinderen zijn het eigendom van de staat en worden opgevoed op een wijze die Aldous Huxley vanuit zijn voorkennis voorzag en beschreef in zijn boek Brave New World. Ze worden technologisch gefokt in genetische kastesystemen en het idee van biologische ouders is iets van het verleden – symbolisch tenminste – omdat dit uit de geschiedenis wordt geschrapt.

 

Ouders, waren de vader en moeder… Dit zijn onplezierige feiten, ik weet het. Maar dan de meeste historische feiten zijn onaangenaam… In die dagen… werden kinderen door hun ouders en niet in Staat Inrichtingscentra groot gebracht. Schrijft Huxley.

Huxley beschreef hoe deze Staat Inrichtingscentra kinderen programmeert om onvoorwaardelijk alles te accepteren, wat de staat verkondigt en iedereen die daaraan niet conformeert, wordt met elektrische schoktherapie in het gareel gebracht totdat ze het doen. Hij beschreef dat baby’s die naar foto’s van bloemen en vogels kruipen al elektro-geschokt worden omdat de staat niet willen dat ze van de natuur gaan houden. Kinderen in Brave New World worden zelfs gehersenspoeld met subliminale boodschappen gedurende hun slaap. Huxley zei dat uiteindelijk de geest van het kind, door middel van psychologische suggesties, ‘de geest van de staat’ wordt, of “suggesties” van de staat zijn.

 

Hoeveel mensen zijn alzo vandaag de dag? De voortdurende erosie van de ouderlijke rechten om beslissingen te nemen over hun kinderen, zijn de treden op weg naar de wereld die Huxley beschrijft en Agenda 21 eist. Als overgang naar door de Staat technologisch geproduceerde kinderen, moeten ouders van de staat toestemming verkrijgen om kinderen te maken op basis van strenge genetische criteria. – Er zijn geen auto’s meer in deze Archon wereld en het enige vervoer zijn lokale spoorwegsystemen die huizen en werkplekken verbinden, en hogesnelheidstreinen tussen mega-regio’s.

 

Mensen moeten voor het laatste transport toestemming vragen om te reizen en zelfs dan nog zitten ze in rijtuigen te midden vaan draadloos mind-control velden en worden gadegeslagen door geüniformeerde staatscriminelen. Mensen moeten werken waar ze wordt verteld te werken, zonder keuze. Het woord ‘keuze’ wordt uit het vocabulaire geschrapt, samen met anderen woorden, zoals vrijheid, precies zoals Orwell beoogde vanwege zijn insider-kennis.

 

De geprogrammeerde mens:

Enorme inspanning worden ondernomen om mensen te programmeren om ze gemakkelijker te kunnen controleren, en een ​​einde te maken aan de overblijfselen van de spirituele, religieuze, bewuste mens. Het zogenaamde ‘post-menselijk ras’ is ontwikkeld als slaaf in de wereld van Agenda 21.

De Archons willen een ‘machine-gecontroleerde’ wereld, waarin technologie in robot mensheid wordt samengevoegd, t.b.v. het creëren van sub-menselijke robots zonder compassie, empathie, of het vermogen van vrijdenken. Het idee is militaire robots te produceren die altijd orders opvolgen, die volledig technologisch en gedeeltelijk mens zijn. Contracten zijn al toegekend voor robots die ‘onwillige mensen’ kunnen zoeken en arresteren. Bekijk deze korte video om te begrijpen wat er bedoeld wordt, en hoe ver de ontwikkeling al is gekomen.

 

robots_2Hetzelfde is waarneembaar in de opkomst van industriële en service robots in onze huidige maatschappij, die elk jaar verder toeneemt. Welke zijn of worden gekoppeld aan een soort centraal besturingssysteem dat de dictatuur van de Archon kan overnemen vergelijkbaar met echte mensen, maar in de vorm van een door energie gedreven machine. Mind-meld technologie is al ontwikkeld, die de hersenen kan aansluiten in een Multifunctionele eenheid en de overdracht van gedachten en perceptie tussen hen verzorgt, in robottechnologie te downloaden t.b.v. artificiële intelligentie, die hun eigen beslissingen kunnen nemen, bv. wanneer iemand te doden. Om zo de Archons in de gelegenheid te stellen op afstand oorlog tegen de mensheid te voeren – vanuit hun ondergrondse faciliteiten – dat is het ware doel van drones en robot legers. De Archons zullen niet verschijnen uit hun bunkers totdat de mensheid is verslagen en mensen gechipt zijn om overal en op elk moment te worden opgespoord en op afstand gedood door de technologie die automatisch inlogt op hun frequentie. Wat voor kans hebben mensen dan nog? – Dit is de reden waarom we NU massaal hiertegen moeten ageren in de korte tijd die nog beschikbaar is, voordat de lijn is overschreden.

 

Trans-humanisme:

baby born genetically modifiedDit heet trans-humanisme ‘het paradijs van techniek’ beter vertaald als ‘love je dienstbaarheid’ of ideologie. Deze term werd gebruikt ten tijde van de afschaffing van de slavernij en wordt nu gebruikt om een ​​veel grotere slavernij te beschrijven – de slavernij van de geest en emotie binnen de technologisch gemanipuleerde werkelijkheid.

 

Onder andere behoort tot de verlangens van Archon trans-humanisme, designer baby’s; het implanteren van het DNA van andere soorten tot een trans-genetisch ras oftewel genetisch gemanipuleerd t.b.v. het creëren van de gemodificeerde GMO mens; met een hersen-computer interface – reeds ontwikkeld – waarbij de menselijke geest kan worden aangesloten op het internet om te surfen -‘serfen’ dienstbaar-zijn’, downloaden, uploaden, en integreren tot een gemeenschappelijke mind – de sociale netwerken van nu – gekoppeld aan het World Wide Web tot gemeenschappelijke geest.

 

Genetische manipulatie en de trans-humanisme agenda zijn zeer belangrijk voor de Archons. De poging om fundamentele veranderen van de menselijke natuur en de samenvoeging van mens met machine is reeds een lange tijd aan de gang. Eigenlijk is het doorknippen en her koppeling van onze menselijke structuur de kortsluiting van de menselijke schepping. Gewoon een voor de hand liggende volgende stap voor deze aspirant-controleurs. Ze hebben het, een zorgvuldig geprepareerde aanvaarding van deze trend gemaakt, maar het zal uiteindelijk sterven op de schroothoop van het tijdelijk bestaan. Het kan in het menselijk creatieve krachtenveld niet voortbestaan; laat staan volhouden,.

 

Technologieën zoals Google Glass een op het internet aangesloten computer die kan worden gedragen als een bril zijn de trappen op weg naar direct micro-gechipte inter-connectiviteit. Zoals algemeen bekend nu al verkrijgbaar en in gebruik. Google is de belangrijkste speler in de trans-humanistische agenda. Deze worden gepromoot als onmisbare slimme gadgets, zoals de hersentumor verwekkende smart-phones reeds op grote schaal in gebruik, waarmee je stem patronen worden herkend, de expressie van je unieke vibratie-handtekening, of de slimme-elektriciteits- meters die werken op lage frequenties speciaal gekozen om de mens te volgen en te beïnvloeden in hun eigen woning. ‘Uitvindingen’ die systematisch de mensen op de donkere en gevaarlijke weg zet van de Archon systeemintegratie.

 

 

Artificiële Intelligentie (AI):

Eric Schmidt (Rothschild zionistische), de hoogste baas bij Google, zei in 2013 dat het bedrijf binnen vijf jaar artificiële intelligentie zal kunnen Screen Shot 2015-07-28 at 20.44.43produceren dat niet te onderscheiden is van de menselijke geest, d.w.z. de slaafse menselijke geest zal zijn. Schmidt is geobsedeerd door de trans-humanistische agenda en heeft concepten beschreven zoals het sturen van een robot kloon van hemzelf naar sociale evenementen, en het slikken van nanotechnologie dat zijn lichaam reguleert. Zijn wens is dat de maatschappij gerund wordt door robots en trans-humanistisch-technologie.

 

De futurist Ray Kurzweil (Rothschild Zionist) wil dat mensen worden verenigd met machines om zo de mondiale samenleving via computer systemen te besturen middels artificiële intelligentie dat het menselijke brein en ras overtreft. Zoals nu blijkt werd het World Wide Web ontwikkeld t.b.v. de technologisch collectieve geest, die binnenkort operationeel zal worden.

 

Kan het internet ‘wakker schudden’? Kan dit het begin punt zijn dat de wereld transformeert in een wereldwijde technologische geest die de mens begint te dicteren in plaats van andersom, door het transformeren in een bepaalde vorm van technologische bewustwording? Zeer zeker JA, want het is het plan van de Archons en heimelijk al gebeurt om de hersenen te re-programmeren. Lees meer hierover in het boek Consciousness: De bekentenis van een romantische reductionist, geschreven door neurowetenschapper Christof Koch.

 

Reeds nu al is in grote mate het internet aan het ‘ontwaken’ in een bepaalde vorm van technologische intelligentie, of AI, en niet alleen het internet, maar ook de aangesloten en bijbehorende communicatie en bewakingssystemen in alle eindeloze formuleringen. Zodra deze zijn geïmplementeerd communiceren ze met elkaar als één wereldwijd technologische gedachte, waar blijft de mens dan? Dat is in de wereld van The Matrix. Waarin de corporaties eigendom en copyright op het menselijk lichaam claimen, voor zo ver het genetisch gemanipuleerd of verbeterd is, net zoals Monsanto doet met de GMO-gewassen en dieren.

 

Human GMO:

Je wilt kinderen krijgen? Dan moet je eerst een licentie betalen aan Monsanto of een ander instituut t.b.v. hun royalty; totdat kinderen geproduceerd worden in een laboratorium over enkele jaren tijd. Behoorlijk wat menselijk genetische engineering en micro chippen gebeurt reeds door de consumptie van GMO voedsel en het inademen van Nano-deeltjes verspreid d.m.v. chemtrails, etc..

 

Via een andere route gebeurt dit d.m.v. vaccinatie, waar microchips worden geïmplanteerd via injectienaalden. Trans-humanisten geven de indruk dat ze het over technologische verbetering van de mensheid hebben, maar dat is helemaal niet hun intentie.

 

archonsDe Archons willen alleen bepaalde genetische soorten opgewaardeerd zien en de rest uitsluitend laten lijden onder hun controle-facetten. De broer van Aldous Huxley Julian, een eugeneticus en trans-humanist, lanceerde dit plan reeds in de jaren 1950 met de steun van de Rockefeller Foundation, hij zei:

 

De onderste lagen van de bevolking breiden zich te snel uit. Daarom… moeten ze geen gemakkelijk toegang hebben tot hulp of behandeling in ziekenhuizen, om de laatste check op natuurlijke selectie te verwijderen, door ze het te gemakkelijk te maken om kinderen te produceren of te overleven; langdurige werkloosheid is een reden voor sterilisatie.

 

De basis van de waarheid van het trans-humanisme is – eugenetica. Dit is de rode leidraad binnen de Archons, die bezeten zijn van genetica, zowel t.b.v. hun eigen doelgroep, als van anderen.

 

Dit zijn de mensen die onze wereld besturen en beïnvloeden, via het omkopen van overheden, politici, wetenschappers, academici, instanties en big-business leiders. Het klinkt ongelooflijk, maar dit is de waarheid, het staat allemaal beschreven in de Archon Agenda. Als wij mensen NU niet begrijpen wat er gaande is, en wat hun spel is, dan zullen ze hun plan onvermijdelijk doorvoeren. Het meeste van wat hier is beschreven over wat omgaat in de Archon samenleving staat duidelijk in de Agenda 21 documenten, en is in vele facetten reeds aanwezig en waarneembaar, wat van deze waarheid verborgen is, is gedaan t.b.v. slecht geïnformeerde publieke ‘ambtenaren’ lager in de hiërarchische lijn, omdat hun eigen families eveneens getroffen zullen worden door de agenda 21 nachtmerrie, net zoals ieder ander van ons.

 

Dit behoeft niet te gebeuren, maar dit gevaar zal niet vanzelf verdwijnen. Als we hun spel nu niet doorzien, nu we nog steeds een kans hebben, zullen we de consequenties moeten ervaren, terwijl het bevechten later praktisch onmogelijk zal zijn. Dit is de richting waarin de wereld momenteel qua ontwikkeling gaat. – Voor een bevestiging hiervan behoef je alleen maar om je heen te kijken om te zien hoe de wereld is veranderd in de beoogde vorm volgens de richtlijnen vermeld in de Agenda 21 documenten. Als we nu niet het lef, de ballen, en het onwankelbare vertrouwen en toewijding hebben een einde te maken aan wat voor ons gepland is, dan veroordelen we onszelf, en onze kinderen om deze ellende te ondergaan.

 

De uiteindelijk Overgave en Nederlaag van de Archons:

Urgent Action requiredVerwacht niet dat anderen, meer invloedrijke krachten, dit voor ons gaan doen. Als een machtige groep het initiatief neemt is het gevaar groot van een nieuwe onderdrukking later. Als we zelf beginnen, behouden wij het initiatief en kunnen we invloedrijke groepen vragen ons te helpen, zonder dat we onze controle als initiatiefnemers verliezen. Als je nog steeds gelooft in de kracht van je land, dan is dit het moment om nu iets te doen. Over een poosje, zal het te laat zijn. Wees je ervan bewust, we kunnen nog steeds de strijd tegen de Archons winnen, maar snelle actie is geboden.

 

Als je niets doet, verdien je wat je krijgt.

 

Er is geen excuus om niet in ‘actie’ te komen, een eerste stap is om meer te leren over Agenda 21, en deze kennis te delen met anderen. Daarvoor is het verstandig een team van gelijk denkenden te creëren om gezamenlijk anderen van de ernst en noodzaak voor actie te overtuigen, ieders deelname is noodzakelijk voor een succesvolle gezamenlijke aanpak. Dus iedereen inspireren om mee te doen. Nogmaals, dit totalitaire kwaad gebeurt overal om ons heen, terwijl nog steeds teveel mensen niets zien, terwijl de meesten deelnemen in sociale netwerken, digitale televisie bekijken, smart-phone gebruiken, en smart elektriciteitsmeter in huis hebben, het is een kwestie de punten met elkaar te verbinden om te zien wat gaande is, beseffen dat ze 24/7 onder controle staan en reeds een groot deel van hun persoonlijke vrijheid hebben verloren, met elke dag een nog beetje meer, om zich te realiseren hoever de Archons reeds gevorderd zijn met de invoering van Agenda 21. Mensen hebben de neiging in hun eigen ‘kleine wereld’ te leven en zich alleen te richten op een paar onderwerpen die voor hen van belang zijn. Dat geeft een vertekend beeld van wat er gaande is. Waarvan de Archons gretig gebruikmaken, zo ze al niet geestelijk zijn gemanipuleerd.

 

Op dit moment leven we in de meest opwindende en uitdagende tijd in de geschiedenis. Je hebt de mogelijkheid om een ​​prachtige bijdrage te leveren. Ongetwijfeld worden we geconfronteerd met een psychopathische andere wereld gedreven door Agenda 21. De Archon krachten hebben de ultieme middelen beschikbaar, om ons dagelijks stap voor stap steeds meer te dwingen hen te volgen, om ons naar hun totalitaire fascistische nachtmerrie te sturen.

 

De Matrix:

Het verouderde matrix programma van de Archons kan de ontwikkelingen niet bijbenen. De mogelijkheden van de vibratiecapaciteit van de Archons wordt overschreden. De zichzelf claimende navolgers van de ‘schepping’ kunnen het huidige besturingssysteem niet langer handhaven vanwege de enorme Universele verschuiving die we ondergaan. Ze worden er absoluut gek van.

 

Kijk maar naar hun wanhoop die rondom ons heen kan worden waargenomen. Klunzige militaire en politionele manoeuvres, zoals bv. in de Oekraïne en het Midden-Oosten, het neerhalen van MH17, het demoniseren van Rusland, zijn slechts enkele van de aspecten, en dan zijn er de beschamende economische manipulaties en de bizarre leugenachtige propaganda van de MSM. De belangrijkste aanwijzing is te zien in de sterk toegenomen en overdreven gebruik van technologische programma’s in massa surveillance en gegevensverzameling, de opkomst van cyberoorlogen en kunstmatige intelligentie, terwijl de krankzinnige maniakken bij CERN proberen andere dimensies te kraken. De omvang en de wanhoop van hun krankzinnige agenda is nu volledig transparant geworden tenminste voor iedereen die wakker is geworden!

 

Dit gigantische programma gaat op geen enkele manier vanzelf opzij. Te veel is gedurende veel te lang in het geheim ontworpen en op z’n plaats gezet om hun vooruitgang zonder slag of stoot volledig te stoppen. Zonder een totale regime wisseling zal dit niet lukken.

 

Het is aan ons. We hebben nu de wind mee om de RK Maffia te verslaan, maar dan moeten we wel in actie komen om regime wisseling te realiseren. We kunnen het negeren door niet te reageren. Maar bedenk: De onschendbaarheid van onze vrije wil kan niet worden geschonden. Eén van beiden, of we worden volledig wakker en verzamelen moed en energie om mee te rijden op de golven van verandering, of het hele gevaarte crasht bovenop ons, en mogelijk desintegreert uit zichzelf na verloop van tijd, door gebrek aan erkenning en of respons. De hele cyclus moet dan worden herhaald. Bepaald niet een mooi vooruitzicht.

 

Wij mensen zijn, in feite, een zeldzame menselijk ras dat een ongelooflijke range van emoties en creatieve krachten heeft, onze gedachten en emoties kunnen zowel chaos veroorzaken op deze planeet, of herstellen in zijn rechtmatige conditie van vrede en samenwerking, d.m.v. zorg voor anderen minstens evenveel als voor onszelf.

 

Wat binnenkort zal worden begrepen dat al eeuwen lang belangrijke feiten zijn verborgen door onze overheden, die omgekocht en gemanipuleerd zijn door de ‘Khazarian Maffia’. In hun poging om de wereld te veranderen in hun eigen planeet, ze hebben ons belogen en bedrogen om de indruk te geven dat alles wat werd verteld vanzelfsprekend is, totdat velen van ons tot bewustzijn kwamen om de echte wereld te zien, zoals die werkelijk is, heel boeiend en zeker de waarheid.

 

 

SHAKE UP AND WAKE UP:

Shake Up and wake UpAls genoeg van ons willen dat dit niet verdergaat, zullen we winnen. Anders, als velen niet bereid zijn om te reageren, ook als hun leven, dat van hun kinderen en kleinkinderen, en ook de toekomst van de mensheid op het spel staan, hebben we verloren door impotentie en verdienen deze zelf opgelegde afstraffing. Dus, mensen SHAKE OP en WORDT WAKKER!

 

Hoe dan ook de matrix stort nu in, of ergens in de toekomst. We hebben een kans om deze ronde te winnen. Laten we het dan nu doen. De werkelijke beschaving van liefde, vrede, harmonie en overvloed voor iedereen op aarde wacht om zich te manifesteren, als onze beloning.

 

Blijf je rol spelen in het voordeel van ons allemaal. Het is duidelijk dat er iets groots staat te gebeuren. Gebruik deze informatie om met optimisme en hoop verder te gaan. Deel dit met je vrienden. Bespreek het met het iedereen. Blijf zoeken en graven naar de waarheid.

 

“Europese Koninklijke bloedlijnen geconfronteerd met einde door aard verschuivende onthullingen”

Netherlands Royal FamilyDe Europese koninklijke bloedlijnen blootgesteld; staan ze op het punt om de scène te verlaten?

Interessante literatuur voor lezers uit Groot-Brittannië, Nederland en Spanje.

 

 Zo is de voormalige en recent afgetreden Spaanse koning Juan Carlos gelieerd met de Bush crime-familie Bush, in privé genaamd “Malaga”.

De laatste IMF audit onthult het illegale gebruik door Bush van de geheime privé “Malaga” account in gebruik voor het witwassen van zwarte gelden, vreemde valsemunterij, wereldwijde drugshandel, het geld is gebruikt voor de financiering van talloze Amerikaanse binnenlandse Bush CIA, P2, nazi, Paperclip, en andere zwarte operaties op Amerikaanse grondgebied.

 

25 Tekenen dat het schip van de Global Elite zinkende is:

Er is geen reden om de opgewekte angst, gebaseerd op propaganda, in de grote media en zelfs verschillende alternatieve media te accepteren. Goede dingen staan te gebeuren en zelfs betere zullen komen. Laten we eens een kijkje nemen in enkele van de grote voorvallen die zich alleen al in de laatste 9 weken hebben voorgedaan. Leg de stukjes van de puzzel aan elkaar, dan zie je dat veranderingen in aantocht zijn, de gebeurtenissen hiervoor groeien in omvang en snelheid met de dag.

 

 

Een hedendaagse blik in de werkplek van morgen:

De geheimen vanuit achter de schermen toont de waarheid over het benauwende beeld van Click-shopping bij Amazon.com. De online retailer heeft de manier waarop mensen winkelen veranderd, maar hoe is de behandeling bij Amazon van de werknemers die onze orders ophalen? Vakbonden hebben de arbeidsomstandigheden in de grote magazijnen van het bedrijf veroordeeld als een van de allerergste in Groot-Brittannië. – BBC-Panorama heeft een undercover gevolgd die live uit de doeken doet wat er gebeurt nadat je online winkelmandje is gevuld. En erger nog dit is de toekomstige werkplaats voor degenen die volgens de Archons, als slaven die mogen blijven leven en onder zulke omstandigheden zullen moeten werken!

 

Financiële Tirannie Blootgelegd: