De Carbon Con:

Vrije energie is in aantocht:

 

De Global Warming Zwendel is Wetenschappelijk illegaal: It is propaganda:

De echte waarheid over werelds weersomstandigheden is wat niet wordt verteld in de mainstream media:

  1. De opwarming van de aarde eindigde in 1998, en is nu globale afkoeling;
  2. De Antarctische ijskap groeit!
  3. De Zeespiegel stijgt 15 cm per eeuw en niet 6 meter;
  4. Sneeuwval wijkt niet af van normaal;
  5. CO2 kan niet de opwarming van de aarde veroorzaken!!!
  6. Opwarming is mogelijk door het gas genaamd nitro-oxide (N2O):

Opwarming van de Aarde is een heet issue. Zijn wij inderdaad degenen die deze zonden bedrijven; de Aarde te vernietigen met onze CO2-uitstoot? Maak je geen zorgen, het is hype, niet waar, politiek gemotiveerd en gedragen door activisten die op welke manier dan ook moet protesteren. Er is geen enkel direct bewijs dat de

opwarming van de aarde met broeikasgassen verbindt. Sinds het begin van de jaren 90 heeft de opwarming van de aarde een hele industrie aan winstgevende bedrijven gecreëerd, gesubsidieerd door onze overheden van ons belastinggeld. De miljoenen mensen die voor deze bedrijven werken of ermee gelieerd zijn, pleiten voor de verspreiding van dit geloof door de bevolking angst aan te jagen, want anders zouden ze hun baan verliezen.

Hoe realistisch is het om groen te gaan? De mensheid blijft koolstof in de atmosfeer uitstoten.

Het Kyotoprotocol verdeelde de wereld in twee groepen. De ongeveer 1,2 miljard inwoners van geïndustrialiseerde landen komen overeen met 20% van de wereldbevolking, die naar verwachting hun uitstoot zullen verminderen. En de andere 80% of 5 miljard, inclusief zowel China als India doen dat niet. Deze nummers alleen al zijn een garantie dat de mensheid de globale emissies helemaal niet zal verminderen, niet nu en niet in de toekomst.

De lange termijn trend is duidelijk. De 80% populaties en hun emissies per hoofd stijgen veel sneller dan die van ons in het westen, die waarschijnlijk onder een koolstofverminderingsschema zouden vallen.

De waarheid is dat de CO2-uitstoot van de bevolking zo klein is, nl. – 0,05% van het totaal. Het vermogen om de planeet te verwarmen is letterlijk nul. Als CO2-uitstoot inderdaad de boosdoener van de opwarming van de aarde is, zoals herhaaldelijk wordt gezegd, is het dat dit niet eens ondersteund wordt door wetenschappelijk bewijs.

De hamvraag is; of inderdaad al het gas dat in de atmosfeer wordt uitgestoten de opwarming van de planeet veroorzaakt, zoals de media ons doet geloven? Bekijk deze video om beter te weten: ‘The Great Global Warming Swindle’, en oordeel voor jezelf.

 

Na afloop van deze film kan de lezer zich een oordeel vellen over het onderwerp of broeikasgassen en CO2-uitstoot echt de Aarde vernietigt en werkelijk opwarming van de aarde kan veroorzaken.

Om eerlijk te zijn, ik ben niet tegen het behoud van ons milieu of tegen de opwarming van de aarde, maar ik ben bezorgd dat de objectiviteit is gesneuveld door onnodig de publieke mening te beïnvloeden d.m.v. toepassing van angst t.z. de opwarming van de aarde, en zeer zeker niet onze planeet zal vernietigen.

Zodra regeringen, in opdracht van de Deep State ‘s New World Order project, beginnen met subsidiëren van politieke gemotiveerde problemen, is het duidelijk dat iedereen op de bandwagon springt om geld op te halen.

De propaganda die gemaakt wordt gaat verder dan de realiteit, en zaait paniek om een betere impact te verkrijgen. Door gefundeerde opmerkingen van diverse gespecialiseerde top-wetenschappers, experts, politici, wetenschappelijke redacteur en zelfs medeoprichter van Greenpeace, legt de film uit wat echt het geval is van Global-Warming.

 

Opmerkingen van bekende wetenschapper:

Wees niet bezorgd Global warming is niet waar. Het is aangekleed als wetenschap, maar het is geen wetenschap, het is propaganda. Het zijn leugens die worden verteld. Er is geen enkel direct bewijs dat broeikasgassen verbindt met de opwarming van de aarde. Het is niet waarneembaar dat CO2 het klimaat beïnvloedt, het is zeker dat dit in het verleden nooit is gebeurd.

Als CO2 het broeikasgas is en in de atmosfeer stijgt, dan moet de temperatuur ook stijgen. Maar de ijskernrecords tonen precies het tegenovergestelde aan. De fundamentele veronderstelling van de hele theorie van klimaatverandering door mensen blijkt onjuist te zijn.

Door de mens gemaakte opwarming van de aarde is niet meer een theorie over klimaat, het is een alles bepalend moreel en politiek argument van deze tijd.

Campagnes zeggen dat de tijd voor discussie over is, elke kritiek ongeacht hoe wetenschappelijk sterk, is onwettig en gevaarlijk verklaard. Het aardklimaat is door de eeuwen heen altijd veranderd. Er is niets ongebruikelijk met de huidige temperatuur en dat wordt ook niet ondersteund door wetenschappelijk bewijs, evenmin dat het klimaat door CO2 wordt gedreven, of anderszins door invloed van de mens.

Overal wordt erop gewezen dat klimaatverandering absoluut optreedt, en bewezen is, maar er worden alleen leugens verteld.

Prof Tim Ball, van de afdeling klimatologie van de Universiteit van Winnipeg: “Als mensen zeggen dat ze niet geloven in de opwarming van de aarde, geloof ik in de opwarming van de aarde, maar hij gelooft niet dat menselijk CO2 deze opwarming veroorzaakt.

Prof Nir Shaviv van het Fysica instituut van de Universiteit in Jeruzalem: “Een paar jaar geleden als je mij zou vertellen over de opwarming van de aarde, geloofde ik het, omdat de media het zo vertelden.

Elke dag groeien de nieuwsberichten meer apocalyptisch. Politici durven geen twijfel over de wereldwijde verandering uit te spreken.

Lord Lawson of Bably: “Dit is het meest politiek incorrecte verhaal dat gepresenteerd is. Het is de twijfel dat het klimaat verandert van oudsher. De opwarming van de aarde is verder gegaan dan de politiek; ‘Treinen, geen vliegtuigen worden gestimuleerd’. Het is het nieuwe soort moraal. Het is de toenemende waanzin van de door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde, zegt een senior wetenschapper, terwijl de feitelijke wetenschappelijke basis voor klimaatverandering ontbreekt. “We hebben in afgelopen perioden 3 tot 10 keer zo veel CO2 gehad als vandaag in de atmosfeer, en als CO2 gevolgen heeft voor de klimaatverandering, moet het waarneembaar zijn in de temperatuurreconstructie.

Prof Ian Clark, Dept. van de Universiteit voor Aardwetenschappen in Ottawa: “Als het geologische tijdperk wordt geanalyseerd, werd nog nooit CO2 als een belangrijke klimaatbeïnvloeder gevonden.

Dr. Piers Corbyn, Klimaatvoorspeller van Weer Actie: De klimaatverandering in de afgelopen 1000 jaar kan niet worden verklaard door CO2.

Prof. John Christy, hoofdauteur, van het IPCC – Internationaal Panel voor Klimaatverandering: zegt;

 

“Vaak wordt gehoord dat gezegd is dat een consensus bestaat van duizenden wetenschappers over het probleem van de opwarming van de aarde, waardoor er een dramatische verandering in het klimaatstelsel wordt veroorzaakt, en dat mensen deze dramatische verandering in het klimaatstelsel veroorzaken. – Aardopwarming is niet waar. Het wordt in de media gepresenteerd als een stempel van gezag van een grote internationale organisatie “.

 

Prof. Philip Stott, Afdeling Biogeografie van de Universiteit in Londen:

 

Het IPCC van de Verenigde Naties, zoals elk ander VN-instituut, is politiek, de laatste conclusies zijn politiek gedreven.

 

Prof. Paul Reiter, IPCC & Pasteur Instituut, Parijs:

 

De claim dat het IPCC de top van de wereld van 1500 tot 2.500 wetenschappers is, is niet waar, er zijn nogal wat niet-wetenschappers bij betrokken.

 

Prof Richard Lindzen, IPCC en M.I.T.:

 

Om het aantal van 2.500 te bereiken, hebben ze de beoordeelaars en alle overheidsleden meegeteld die nauw betrokken zijn, terwijl geen van hen is gevraagd of ze het met de conclusie eens zijn, velen van hen zijn het niet eens. Die mensen die niet akkoord gaan en bedanken, en dat zijn er nogal een aantal, is van bekend dat ze gewoon op de auteurslijst zijn gezet en onderdeel vormen van de 2.500 top wereldwetenschapper. Dit is pure propaganda. Het is een politieke ideologie geworden.

 

Patrick Moore, medeoprichter van Greenpeace:

 

Het is geen milieubeweging meer, maar op wereldniveau een invloedrijke activistenbeweging. Het is de story van vervorming van een groot gebied binnen de wetenschap.

 

Dr. Roy Spencer, Weer Satelliet Teamleider NASA:

 

Om financiering te verkrijgen, hebben we belang om paniek te veroorzaken, want dan komt er geld voor de klimaatwetenschap. Er is een ding dat je niet moet zeggen; ‘dit kan geen probleem zijn’. Het is een verhaal van hoe een politieke campagne in een bureaucratische bandwagon veranderde.

 

Prof. Patrick Michaels, Afdeling Milieuwetenschappen Universiteit van Virginia:

 

In feite zijn nu tienduizenden banen afhankelijk van de opwarming van de aarde. Het is een groot bedrijf. Het is op zichzelf uitgegroeid tot een geweldige industrie. En als de hele opwarming van de aarde ineenstort, zullen een hele hoop mensen hun baan verliezen, en elders werk moeten zoeken. Het is het verhaal van censuur en intimidatie.

 

Nigel Calder, Voormalig Redacteur van New Scientist:

 

Gezien en gehoord dat iedereen die niet akkoord gaat, wordt vernederd. Westerlingen die de dreiging van klimaatrampen oproepen, belemmeren de vitale industriële vooruitgang in ontwikkelingslanden.

 

James Shikwati, Afrikaanse Economist & Auteur:

 

Iemand is geïnteresseerd om de Afrikaanse droom te doden; De Afrikaanse droom is te ontwikkelen. De milieubeweging heeft zich ontwikkeld in de invloedrijkste macht, ze zijn tegen de vooruitgang in de ontwikkelingslanden.

 

Hoe de angst wordt veroorzaakt door de media:

Het verhaal van de opwarming van de aarde is een behoedzaam bedenksel om d.m.v. de media angsten op te wekken die alles bepalend zijn geworden voor de huidige generatie. Het wereldwijde opwarmingscircus is een religie geworden, en mensen die het hiermee niet eens zijn worden ‘gestoord’ genoemd.

 

Opwarming is mogelijk door het gas genaamd nitro-oxide (N2O):

Daarnaast heeft de Internationale Raad voor Wetenschap (ICSU) in Parijs, een federatie van wetenschappelijke verenigingen uit de hele wereld, een rapport uitgereikt waarin wordt geconcludeerd dat de meeste analyses die zijn gemaakt, het belang van de opwarming door een gas genaamd nitro-oxide (N2O) – lachgas – onderschatten met een factor drie tot vijf.

Hoewel N2O niet in de atmosfeer van de aarde voorkomt, is het een krachtiger broeikasgas dan CO2, en het hangt veel langer rond voordat het is afgebroken. Het gevolg hiervan is dat gedurende een eeuw bijna 300 keer meer aan een gelijkwaardige massa van CO2 is uitgestoten. Het ICSU-rapport suggereert dat de N2O-emissies in het algemeen waarschijnlijk belangrijker is dan wordt aangenomen. Zelfs nog meer door de productie en gebruik van biobrandstoffen, dat de opwarming van de aarde verergerd i.p.v. verbeterd!

 

Een andere manier om ons te beroven:

In de rijke landen is een CO2-emissiehandel t.w. ‘cap trade’ ingevoerd, die een administratieve aanpak is om verontreiniging te beheersen door economische stimulansen te verschaffen, om vermindering van de uitstoot van verontreinigende stoffen te bereiken, die zoals bekend slecht zijn voor het milieu.

Door deze emissiehandel zal het gebruik van kolen minder concurrerend worden t.o.v. andere brandstoffen.

Een centrale autoriteit, meestal een overheid of een internationaal orgaan, stelt een limiet op de hoeveelheid verontreinigende stoffen die mogen worden uitgestoten. Bedrijven of andere instanties krijgen emissierechten en moeten een gelijkwaardig aantal emissierechten of kredieten hebben, die het recht geeft om een ​​specifiek bedrag uit te geven. Het totale aantal toelagen en kredieten mag niet hoger zijn dan de cap, de beperking – waardoor de totale emissie op dat niveau wordt beperkt. Bedrijven die hun emissierechten moeten verhogen, moeten credits kopen van minder vervuilers. De overdracht van deze vergoedingen wordt (trade) exchange-handel genoemd.

In feite betaalt de koper een vergoeding voor de verontreiniging, terwijl de verkoper beloond wordt met vermindering voor geringere emissies. Zo kunnen in theorie degenen die het gemakkelijkst emissies kunnen verminderen dit doen tegen de laagste kosten, waardoor de verontreiniging tegen de laagst mogelijke kosten voor de maatschappij wordt verminderd.

 

Bedenk; er is ongeveer 50 keer meer koolstof opgelost in de oceanen in de vorm van CO2 en koolzuur, bicarbonaat en carbonaationen, als in de atmosfeer aanwezig is. De oceanen fungeren als een gigantisch koolstofreservoir, dat tot op heden ongeveer een derde van alle door mensen gegenereerde uitgestoten CO2 heeft geabsorbeerd.

De oplosbaarheid van gas neemt af, als de temperatuur van water toeneemt en waardoor de opname van gas uit atmosfeer afneemt, als de temperatuur van de oceaan stijgt.

Het grootste deel van de CO2 dat door de oceaan wordt opgevangen, vormt koolzuur in evenwicht met bicarbonaat- en carbonaationen. Een deel ervan wordt geconsumeerd in fotosynthese door organismen in het water (zoals algen), en een klein deel daarvan verlaat de koolstofcyclus.

 

Inhoudsloze argumenten:

China voegt per jaar 100 Gigawatts kolenenergy capaciteit toe aan haar energie arsenaal. Dat alleen is per jaar drie keer zoveel als de gehele VS-uitstoot, zonder eind in zicht. Veel van de rest van de ontwikkelingslanden ligt op een vergelijkbaar route.

China, niet de Verenigde Staten, is de grootste emitter op de planeet. Brazilië, India, Indonesië, Zuid-Afrika en anderen volgen hierin. En deze landen hebben allemaal duidelijk gemaakt dat ze niet geïnteresseerd zijn, in het uitgeven van geld dat ze niet hebben.

Terwijl de uitstoot van motorvoertuigen verantwoordelijk is voor minder dan een kwart, t.w. 0,0125% van door de mensgemaakte kooldioxide.

Het is zinloos om te argumenteren dat de opwarming van de aarde kan worden opgelost tegen kosten die 1 tot 2 procent van de wereldeconomie bedragen.

De rijke 20%, kan de 5 miljard mensen wereldwijd niet stoppen met het verbranden van een biljoen ton goedkope koolstof dat ze gemakkelijk ter beschikking hebben.

Er is geen kans op duurzame reductie van globale emissies, omdat de uitstoot van de ontwikkelingslanden sneller toeneemt, dan de 20% het kan reduceren. De overige 80 procent van de mensheid heeft wanhopig behoefte aan goedkope energie, omdat ze inmiddels een deel van dezelfde wereldeconomie zijn.

Dwaas genoeg, is het Westen de oorzaak dat ze nog meer uitstoten door hun productie te outsourcen, hun banen in het proces te verliezen, en daardoor meer en meer koolstof wordt uitgestoten. Arme landen over de hele wereld hebben de grootste energiebron binnen handbereik in de vorm van koolstof, ongeveer een biljoen ton goedkoop en gemakkelijk te delven.

Als de wereld 30 jaar geleden de voltooiing van kernenergie had voortgezet, zou het huidige koolstofprobleem niet eens bestaan.

 

De oplossing; goedkopere energie zonder carbonemissie:

De enige oplossing die zal werken is om de 80% te voorzien van goedkopere energie zonder kooldioxide, dan die uit kolen wordt verkregen.

Simpelweg het meest verstandige alternatief is het ontwikkelen van ultra goedkope koolstofvrije energie. Dit zou betekenen dat de kolenprijs als maatstaf wordt gebruikt om elektriciteit te genereren tegen minder dan 3 cent per kilowattuur.

In gedachten komt hernieuwbare energie uit windkracht, zonne-energie, of getijde-energie, noem ze maar op. Maar naast dat deze CO2-vrij zijn, zijn al deze technologieën niet goedkoop genoeg. Geen enkele koolstofvrije brandstof of technologie komt op afstand dichtbij de 3 cent/ KW, behalve kernenergie.

 

Kernenergie:

Kernenergie voldoet aan het Kyotoprotocol. Kernenergie is compact terwijl commerciële exploitatie in landen als Frankrijk, waar 80% van hun energiebehoefte op deze manier wordt gegenereerd, en ook de VS, Japan, allemaal geloofwaardig gemaakt dat dit soort energielevering veilig en goedkoop is, en waarschijnlijk zelfs goedkoper wordt wanneer de ingenieurs dit verder ontwikkelen.

Het enige nadeel is de grote kapitaalinvestering voor een energiecentrale en de verwijdering van kernafval. Maar met al het bailout-geld dat ergens rondslingert, zou dit de kans moeten zijn om de verandering naar beter door te voeren.

Anderzijds komt het merendeel van de kosten van koolstof-energie niet voort uit de kosten van de gebruikte brandstoffen, maar vooral uit de kapitaalinvesteringen voor de infrastructuur van ovens, turbines en motoren. Alhoewel ook niet weinig in vergelijking met nucleair.

Een ander belangrijk argument om koolstof te verkrijgen, is de relatief goedkope bron, waardoor de afhankelijkheid van olie wordt verminderd. Bijgevolg is de opwekking van kernenergie goedkoper dan die van olie en nog steeds goedkoper steenkool.

Buitendien; de kosten van kolen worden sterk verhoogd door belasting met emissierechten. Zo zal de oorlog tegen koolstof-emissie de rijke 20% meer afhankelijk maken van olie, en niet minder.

 

Conclusie:

De beleidsregeling voor vermindering van de CO2, helpt de aanpak niet om de hoeveelheid uitstoot van koolstoffen te verminderen. Het blijkt weer meer politiek te zijn dan dat het echt iets oplevert.

Ondanks hoe graag ze dit willen oplossen; het is praktisch onmogelijk langs de gekozen route! Het zal alleen de 20% rijke mensen armer maken, door niet in staat te zijn de vraag naar koolstof te beheersen, en ze nog meer afhankelijk te maken van ruwe olie en het Midden-Oosten. Olie die op haar beurt derhalve duurder wordt als gevolg van de wet van ‘vraag en aanbod’. Desalniettemin is het nog steeds realistisch om groen te gaan, maar dat vereist, dat andere wegen worden benut:

 

Vrije energie ligt om de hoek:

Nog belangrijker; als Nicolas Tesla ongeveer 120 jaar geleden niet door de Deep State-cabal zou zijn gedwarsboomd met zijn uitvinding van vrije energie, die gegenereerd wordt uit magnetische velden rondom de Aarde, zou er helemaal geen koolstofemissie zijn!

Nicolas Tesla wordt herinnerd om zijn transformerende uitvindingen zoals de inductiemotor, elektriciteitsdistributie, fluorescentielampen, draadloze communicatie, en afstandsbediening van mechanische apparaten.

Maar van alle uitvindingen van Tesla was er een die nooit het licht van de dag mocht zien. Het was een revolutionair idee dat de mogelijkheid heeft om onze wereld op indringende wijze te hervormen.

Het was ook een idee dat meer dan een eeuw voor zijn tijd bekend stond als Vrije Energie – Free Energy, met draadloze energiedistributie.

 

Conventionele energiekabels zijn duur, lelijk, en verspillend, ze kunnen tot 14 procent van hun energieverliezen door de weerstand van koperkabels.

Een belangrijk aspect van het draadloze energienet van Tesla is de verdeling van elektriciteit naar afgelegen gebieden, evenals dichtbevolkte stedelijke locaties dat mogelijk wordt.

Tesla bouwde een tamelijk ongebruikelijke toren voor zijn tijd. Oorspronkelijk en officieel bedoeld, om die faciliteit te benutten voor z’n technologische ontwikkeling t.b.v. draadloze communicatie naar de andere zijde van de oceaan – naar Europa.

Terwijl hij eveneens deze toren heimelijk wilde gebruiken om op zeer grote schaal draadloze energieverdeling te demonstreren.

De visie van Tesla omvatte meerdere torens die energie in de atmosfeer uitstralen. Deze energie zou kunnen worden gebruikt door vliegtuigen, auto’s en zelfs schepen die zijn ontworpen met speciale ontvangstapparaten om draadloos energie te ontvangen.

Op grote schaal zou deze technologie het mogelijk hebben gemaakt dat schepen ​​de zeeën bevaren zonder ooit te stoppen om te tanken. Vliegtuigen kunnen onbepaald in de lucht blijven, met constante toevoer van stroom uit de torens van Tesla.

Toen de cabal, eigenaar van JP Morgan, het verborgen motief van Tesla ontdekten, stopte de financiering.

 

Het oorspronkelijke Tesla idee van draadloze communicatie is al jaren bij ons bekend. De mobiele telefoon is het bewijs. En terwijl het niet wordt gebruikt om communicatie over de Atlantische Oceaan te realiseren, komt de visie van Tesla voor op draadloze stroomdistributie steeds dichterbij.

 

Vandaag; Achter de complexe technologie van draadloze stroomverdeling is al iets heel simpels mogelijk: t.w. het vermogen om elektronische apparaten op te laden zonder dat er een stroomkabel voor nodig is.

 

Free Energy Devices – Secret of Energy from the Earth and Sky – Nikola Tesla

Zodra de cabal is verslagen zal het onvoltooide meesterwerk van Tesla worden gerealiseerd en zal draadloze energievoorziening in de nabije toekomst een feit worden.

 

 

CNN Destroyed by Weather Channel Founder Over Climate Change

 

The Great Global Warming Swindle Full Movie: