Voedselfascisme is de order van de dag:

 

De Leugen:

Genetisch gemodificeerd voedsel is een belangrijk onderdeel van de ‘geheime’ agenda 21, gecontroleerd door de RK Maffia vanuit de schaduw achter de demonische biotech cabal, waarvan de meest beruchte Monsanto is, die precies weten wat ze doen en waarom.

Het grootste deel van de criminaliteit binnen onze maatschappij wordt veroorzaakt rond een centrale leugen: onze overheid zgn. gekozen door en voor het volk, functioneert niet, omdat het gedurende de afgelopen 150 jaar de autoriteit van en voor de cabal is geweest.

Hun heerschappij over volkerennaties zou moeten worden teruggegeven aan het volk, zoals vele wakkeren hopen.

Ondertussen hebben onze bedienden die ons land besturen, zich genesteld voor een lange sessie om ons eten te eten, en onze wijn te drinken. Ze zijn krampachtig bezig het uit controle geraakte monetaire systeem overeind te behouden.

Gevestigde opinies kunnen niet meer in stand worden gehouden.

 

Monsanto ‘s genetisch gemodificeerde gewassen zullen de wereld niet voeden:

Er is overvloedig en eenduidig ​bewijsmateriaal gepubliceerd, binnen en buiten de peer-reviewed literatuur, dat échte schade wordt toegebracht aan levend organismen op zowel plantaardig, dierlijk als menselijk niveau als resultaat van de teelt van GMO-gewassen en de consumptie van GMO gemanipuleerd voedsel.

De EU-regelgeving voor de groei van genetisch gemodificeerde gewassen zijn onlangs versoepeld om miljoenen euro’s aan belastinggeld te verkwanselen aan GMO-veldonderzoek. – Zo graaft de EU-burger z’n eigen graf, evenals dat in WO2 onder Nazi’s het geval was.

 

In tegenstelling tot de beweringen van biotech advocaten, worden mensen weldegelijk geschaad door het consumeren van de oogsten van genetisch gemanipuleerde gewassen. Proefdieren hadden ook last van het eten van genetische gemanipuleerde producten, en wetenschappelijk uitgevoerde tests met GMO-gewassen hebben veel verontrustende resultaten opgeleverd, inclusief intestinale afwijkingen, leverstoornissen, en ‘n onvolwaardig immuunsysteem. Genetisch geconfigureerd voedsel is inmiddels het hart geworden in de wereld van de voedselvoorziening, en is niet gebaseerd op gedegen wetenschappelijk onderzoek, maar op systematische ondermijning van de wetenschap – en ‘stort in’ als alle feiten openbaar worden gemaakt.

 

De Uitdaging:

Als uitdaging heeft een Amerikaanse consumenten-belangenadvocaat Steven Druker op 20 mei 2015 een brief afgeleverd op het hoofdkwartier van Monsanto, die de onderneming oproept één onjuiste conclusie of verklaringen van feiten te vinden in zijn nieuwste boek: “Veranderde Genen, Verdraaide Waarheid“.

In dit boek wordt beschreven hoe Monsanto met Genetisch Gemanipuleerd Voedsel de wetenschap ondermijnt met de hulp van corrupte regeringen, en systematisch bedrog van het publiek. Zijn brief aan Monsanto eindigt met de stelling:

 

“Als u en uw bondgenoten uiterlijk op 20 juli a.s. niet in staat zijn om de essentieel feitelijke juistheid te weerleggen, volgens de beschreven voorwaarden zoals vermeldt in ‘Veranderde Genen, Verdraaide Waarheid’, zal de wereld het recht hebben te veronderstellen dat het boek volledig op juistheid berust. Zoals experts die dit boek beoordeeld hebben bevestigen, en concluderen dat GMO-voedingsmiddelen onaanvaardbaar riskant zijn en moeten worden verboden.

Toegang tot de volledige brief is hier:

 

Dit boek is heel fascinerend omdat het de aanzienlijkste wetenschappelijke fraude van onze tijd onthult. En, daardoor bijna twee decennia lang gezinnen regelmatig genetisch veranderde voedingsmiddelen hebben geconsumeerd, die de FDA zelf heeft geclassificeerd als gevaarlijk voor menselijke consumptie. De omvang van de schade en risico v.w.b. de volksgezondheid en het milieu is enorm.

 

Het echte verhaal; voedselfascisme is de order van de dag:

Genetisch gemodificeerde levensmiddelen begonnen in ernst in de decennia na de DNA-ontdekking, in de jaren 1950 en 1970, en de mogelijkheid genen te splitsen om de genetische code te onthullen, om zo de DNA-code te veranderen.

In 1980 oordeelde de RKM gecontroleerde – US Suprême Court, dat veranderde DNA-codes kunnen worden gepatenteerd, een ‘verdict’ dat de spelregels totaal veranderde, waardoor het mogelijk werd gemaakt genetisch veranderde levensvormen te patenteren. Dat gaf ondernemingen het recht het leven zelf te octrooieren mits dit tot op zekere hoogte was gemodificeerd.

 

‘Geld’ werd als reden opgegeven voor iets wat in feite de gezondheid van een natie vernietigt, maar in werkelijkheid is massaslachting van mensen de echte motivatie.

 

Een rechtszaak later bracht 44.000 interne FDA-documenten in de openbaarheid, waaruit bleek wat GMO allemaal veroorzaakt; allergieën, gifstoffen en nieuwe ziektes, antibioticaresistente ziekten, voedingsproblemen en kanker. Ook werd bevestigd dat de FDA – gecontroleerd door de RKM – had gezegd dat GMO-voedsel anders was dan normaal geproduceerde levensmiddelen en dus grotere risico’s hebben.

Sindsdien was bewezen dat het effect van GMO’s op de menselijke gezondheid potentieel genocidaal is. Dit heeft inmiddels de levens gekost van meerdere miljoenen mensen en dieren, en ernstig lijden veroorzaakt van onnoemelijke aantallen mensen meer, die hun gezondheid verwoest zagen door GMO.

Big Biotech is volledig of deels in handen van de RK-maffia en zo krijgt het vrijwel alles goedgekeurd door de FDA wat het nodig heeft, terwijl de biologische boeren en tuinders en kleine bedrijven op grote schaal worden vernietigd door een massa van nieuwe draconische wetten op het terrein van ‘voedselveiligheid‘, opgelegd en gecontroleerd door gewapende inspectieteams met ‘zaagsel’ in het hoofd.

Voedingsfascisme waarvoor Monsanto verantwoordelijk is, is overal om ons heen.

 

De grote leugen en destructie van kleinschalige kwekers:

Het grote ‘argument’ is dat zonder GMO de wereld en vooral de armste landen niet in staat zullen zijn om zichzelf te voeden, terwijl het tegenovergestelde de waarheid is. GMO vereist ongelooflijke hoeveelheden aan herbiciden en pesticiden, waardoor de vruchtbaarheid van het land en het milieu worden vernietigd, en cumulatief het publiek vergiftigen. Insecten en schimmels muteren om het gif te overwinnen en zo moeten steeds krachtiger gifstoffen worden geïntroduceerd en gespoten.

De Gemeenschap Alliance voor Global Justitie wees erop: “Dat Monsanto een geschiedenis heeft van flagrante minachting voor de belangen en het welzijn van de kleine boeren over de hele wereld.”

 

“Genetisch gemodificeerde gewassen zijn gepatenteerd en eigendom van de grote bedrijven. Deze bedrijven profiteren van de verkoop van genetisch gemodificeerde gewassen en de royalty’s op de GM-eigenschappen, terwijl kleine boeren over de hele wereld geconfronteerd worden met de gestegen kosten voor de aankoop van deze zaden, en de risico’s die ontstaan uit de toepassing van genetisch gemodificeerde gewassen. Genetisch gemodificeerde gewassen beperken de keuze, maar vergroten het risico voor de boeren, terwijl Monsanto en haar kompanen de Agritech-sector domineren en enorme winsten binnenhalen.”

 

Monsanto beweert tegen deze beschuldiging dat haar GMO’s de ‘oplossing’ zijn voor de honger in de wereld. Dit argument wordt elke keer vermeld, ondanks het feit dat in India ongeveer elk half uur een boer zelfmoord pleegt als gevolg van falende GMO-gewassen, en de onmogelijkheid te betalen voor de producten van Monsanto die essentieel zijn voor GMO-gewassen, omdat Monsanto deze zo maakt dat ze alleen werken met het Monsanto herbicide Roundup (glyfosaat). Dit geeft Monsanto controle over zowel de gewassen als de vereisten van toepassing van vergiften door kleine boeren.

De International Assessment van LNV Wetenschappen (IAAK), met haar afdeling ‘Wetenschap en Technologie voor Ontwikkeling’ waar zo’n 900 wetenschappers de honger in de wereld onderzochten, concludeerde in haar rapport uit 2009, ‘Mislukte Oogst’ dat GMO-gewassen geen hogere opbrengsten opleveren en op de lange termijn veel meer kosten voor de teelt ervan, en fundamenteel gevaren veroorzaken voor het milieu en de gezondheid.

De-populatie:

Monsanto is een onderdeel van het wereldwijde web van de Archon bloedlijn gecontroleerde maffiaorganisaties onder de coördinatie van de door Rothschild-geschapen-en-gecontroleerde Wereldbank, die met medeplichtigheid van het eveneens door Rothschild opgerichte en gecontroleerde Internationaal Monetair Fonds, (IMF) geleid heeft tot ‘dood en verderf’ in de armste regio’s van de wereld, en de deur opende voor goedkope overnames door Archon corporaties.

Monsanto, Big Biotech, en Big Food, hebben tientallen miljoenen besteed in een campagne om de consument niet te laten weten welke voedingsmiddelen Genetisch Gemanipuleerd zijn, om de verplichte etikettering van GMO-producten af te schaffen. Hier kan maar één reden voor zijn en dat is, als dit bekend wordt, veel meer consumenten GMO zullen weigeren als ze de keuze wordt gegeven.

GMO-voedsel is de verlenging van de Archon genetische manipulatie van het menselijk lichaam en dit is de reden waarom ze niet willen etiketteren, of eventueel een alternatief ervoor accepteren.

Gemodificeerde DNA in levensmiddelen wordt door het consumeren ervan overgedragen op het menselijk DNA, en dat is wat ze wanhopig proberen te controleren, zodat wij de gevolgen ervan niet zullen beseffen.

 

Agenda 21:

Welkom bij Agenda 21, wanneer de grote ondernemingen volledig ons leven beheersen, tenzij wij hiertegen in opstand komen ​​en weigeren GMO-voedsel te accepteren. De Archon corporaties ondernamen alles wat ze konden om het recht van de bevolking te ontnemen om te weten wat er in hun voedsel zit, want de cabal is tegen elk leven. Denk na over wat dat zegt, en besef hoever het al is gekomen.

Ondernemingen besteden miljoenen om consumenten het recht te ontnemen te weten wat er in het voedsel zit dat ze eten, voedsel dat op een ongezonde wijze genetisch is gemodificeerd en dat het onmogelijk wordt gemaakt te weten te komen wat de alles omvattende gevolgen zullen zijn voor de menselijke gezondheid. Maar het is inmiddels duidelijk en voldoende bekend om in te zien dat het genocide op grote schaal is.

De mensheid wordt systematisch en cumulatief

Vergiftigd d.m.v. voedselvoorziening.

 

Het GMO verhaal in 3 minuten:

De uitleg over farming en alle veranderingen die plaats hebben gevonden gedurende afgelopen 30 jaar.

 

Een aangrijpend indrukwekkende Documentaire over Monsanto:

Hoe boeren worden lastiggevallen en geïntimideerd door Monsanto detectives.

De ware ‘inside’ story over GMO-gemanipuleerd voedsel, waarover niemand durft te praten. De Canadese boer Percy Schmeiser is de ‘David’ die ‘Goliath Monsanto’ versloeg. Percy en zijn vrouw beiden in de tachtig, zijn echte strijders voor het welzijn van de mensheid. Als veel meer mensen zo moedig zijn als dit echtpaar, worden – zeker – de criminele Archons verslagen.

Bekijk wat voor vernederingen ze moesten doorstaan; energie; branie; uithoudingsvermogen; doorzettingsvermogen; vernuft; en inspanningen opbrengen; om een all-out overwinning te behalen. Dit koppel verdient de BEWONDERING – AWARD van de 21e eeuw.

Een zeer complete en accurate hartverscheurende documentaire, waarin persoonlijke vindingrijkheid en heel veel uithoudingsvermogen werd gebruikt om alle nog beschikbare wegen te benutten. Oordeel zelf, een film die wordt aanbevolen aan iedereen die geïnteresseerd is mee te werken aan een oprechte FREE WORLD met gezond voedsel voor de huidige en komende generaties.

Dank u Percy en echtgenote voor al wat jullie ‘uit overtuiging’ deden voor anderen – voor ons allemaal. De mensheid moet jullie dankbaar zijn!

Percy Schmeiser (geboren op 5 januari 1931) is een boer uit Bruno, Saskatchewan, Canada. – Gespecialiseerd in het zaaien en oogsten van koolzaad. Hij werd een internationaal symbool en woordvoerder voor de rechten van zelfstandige boeren, voor de regulering van transgene gewassen tijdens zijn langdurige juridische strijd met multinationale agrochemisch-bedrijf Monsanto.