Het Kredietgeldsysteem:

 

Decentralisatie is Overwinnen:

Kijk rond, de wakkeren onder ons zien dat bijna alles aan het veranderen is, hetzij op eigen niveau, of in het algemeen rondom in de wereld. Alles gebeurt in cycli. De tijd voor een positieve wereldverandering is nu begonnen. Het grote EU-experiment is mislukt. Zoals het hoort. De toekomst zal onbewolkt en gedecentraliseerd zijn.

De huidige vorm van globalisme, is de grootste concentratie van macht die de wereld ooit heeft gezien, en is allesbehalve vrij. Ver verwijderd van de openstelling van markten en het bevorderen van vrije handel voor iedereen, heeft globalisme de besluitvorming in de wereld geconcentreerd in een paar handen.

De beslissing van het Britse volk te kiezen voor decentralisatie wordt gezien als een overwinning. Hoe meer zaken worden gedecentraliseerd, hoe beter de vooruitzichten voor de vrijheid zijn.

Hebben gewone mensen over de hele wereld het punt bereikt waar de echte vragen over zelfbeschikking te acuut zijn om nog langer te worden genegeerd? Zeker, veel meer mensen zijn wakker geworden en hangen hun handboeien aan de muur.

Globalisme is nooit liberalisme geweest, noch was het de bedoeling dat het zou zijn. In oorsprong is globalisme voor de dictatoriale elites van begin af aan bedoeld geweest, om te regeren onder het mom van de massademocratie. Het is altijd overduidelijk antidemocratisch en anti-vrijheid geweest. – Wordt vertrouwd met de fijne kneepjes van de politici om je te sturen waar ze je willen hebben. Bekijk deze korte video voor een blik achter de schermen.

 

Globalisering is wereld tirannie:

Globalisering is niet zoals voorstanders beweren het onvermijdelijke gevolg van de toepassing van moderne technologie v.w.b. communicatie, handel en reizen. Het is niet dat de wereld steeds kleiner wordt. In feite is het een ideologie en en wereldbeschouwing die middels tirannieke middelen wordt opgelegd.

“Globalisering is door de financiële elite bedacht, die met hun donaties politici heel, heel rijk maken… maar het brengt miljoenen werknemers niets anders dan armoede en verdriet,” Vertelde Trump zijn aanhangers.

 

Je bent bestolen en belazerd:

Er behoeft geen armoede te zijn. Geen ziekte. Geen honger. Geen oorlog. Geen schulden. Geen inbeslagnames van eigendommen. Het is niet eens nodig ongelukkig te zijn, of een slecht gebit te hebben. Niets van dat al. Je behoeft niet armlastig zijn, of met schulden te leven. Je bent gewoon kaal geroofd. Zo simpel is het.

Je hoeft niet ongezond te zijn, want je bent met opzet vergiftigd. Voor winstbejag. Je behoeft niet werkloos te zijn. Je bent bedonderd om te worden uitgeknepen, omdat de Slaafmeesters andere arme stakkers in Azië kunnen dwingen voor minder geld jouw werk te doen.

Niet alleen ben je beroofd, je bent op een volledig bewuste en moedwillige manier bestolen door een geautomatiseerd en geïnstitutionaliseerd proces dat volledig beschreven is, en geregistreerd en gedeponeerd als ‘materie‘ dat zijn hele leven lang werkt, inclusief jouw hebben en houden, je levenscyclus, je energie, je opleiding, alles is gepatenteerd door de cabal.

Het is in detail beschreven, precies hoe ze je verwerken als grondstof in hun machine, die wordt gevoed vanaf het moment dat je bent geboren tot het moment dat je sterft. Hoe ze zich bevoordelen van elk aspect van alles wat je nodig hebt en wat je doet en alles wat je bereikt op elk tussengelegen moment. Ze hebben zelfs ervoor gekozen om te profiteren van de verzekering die ze op je leven afsluiten, op je inboedel, dat nog doorloopt tot na je overlijden. Het staat allemaal geregistreerd en is publiekelijk toegankelijk, te bekijken in het openbaar octrooibureau.

 

Geen overbevolking:

Er is geen overbevolking, maar alleen gierige, egoïstische bedrijven, politici en kwaadaardige bankiers die door winstbejag aangewakkerd de bevolking in megasteden wil drijven, omdat ze het overleven afhankelijk hebben gemaakt van nep fiatgeld op papier, of in plastic. Creditcards die waardeloos zijn, gaan nu over in volledig elektronische valuta in de vorm van nummers op een scherm, dat door de bankiers wordt gecontroleerd.

 

Hulpbronnen zijn niet begrensd maar zijn reeds gekaapt en misbruikt door de illuminatie, net zoals de technologische vooruitgang, zoals vrije energie, dat de afhankelijkheid van veel natuurlijke hulpbronnen zou kunnen verminderen.

Er is veel meer land dat onbenut is en onbewoond dan de oppervlakte die is ontwikkeld en benut, dus het verhaal van overbevolking is volledig overbodig! De hele wereldbevolking van 7 miljard mensen kan leven op landelijk en vredelievende wijze, in een gebied zo groot als Texas, met voor elke familie een tuin om hun eigen eten te kweken! Het is gewoon een mythe, een Globalistische mythe die door de MSM wordt gepromoot. De globalisten, middels hun banken en marionetregeringen die ze controleren door het omkopen met hun waardeloos nep geld, hebben niets meer in gedachten dan de volledige controle en slavernij van alle mensen op aarde!

 

Zelfbeschikking:

Ludwig von Mises begreep dat zelfbeschikking de fundamentele basis is van vrijheid, oftewel liberalisme. Het is waar dat libertarians zich niet behoren bezig te houden met de nationale soevereiniteit, omdat overheden geen soevereine vorsten zijn in politieke zin, en nooit de almachtigheid mogen hebben de loop van ons leven te bepalen. Maar het is ook waar dat hoe geringer de druk is tussen een individu en het instituut dat ogenschijnlijk regeert, leidt tot minder controle en meer zelfbeschikking voor die persoon of instantie.

 

Als het op enige manier mogelijk is dit recht op zelfbeschikking aan elk individu toe te kennen, zal dat moeten gebeuren.

 

Brexit is een referendum over de staat van de natie, dat is een stap verwijderd van het globalisme in de richting van individuele zelfbeschikking.

Brexit is een besmettelijke politieke ziekte. De eerste dominosteen is gevallen. Er zullen meer volgen. In antwoord op deze opmerkelijk geschiedkundige stemming; staan de volgende uittreed-campagnes in de startblokken: Italxit, Frexit, Spexit, NExit, Grexit, Hungexit, Chechout, en nog veel meer middelpuntvliedende politieke bewegingen zullen ontstaan.

Duidelijk heeft Erdogan in Turkije een U-turn gemaakt, verwijderd van de Khazarians naar het kamp van Poetin ’s Rusland, d.m.v. het aanbieden van logistieke bijstand om ISIS te bestrijden door de Russen.

 

De kiezers in Italië van de twee rijkste noordelijke regio’s; Lombardije en Venetië stemden in referenda voor een grotere autonomie van Rome. Met dit positieve resultaat ontstaan meer regionale spanningen in Europa, in een tijd dat het buurland Spanje alles onderneemt om te voorkomen dat Catalonië zich losbreekt.

 

De millennia-oude wereld van de Illuminati is ingestort. De Brexit stemming is een zichtbaar deel van wat er alom gebeurt in deze wereld. Het etablissement is in alle stilte gedurende de afgelopen tijd gestruikeld, met hun constructies van handelsovereenkomsten en organisaties ter voorbereiding van de implementatie van hun Nieuwe Wereldorde.

 

Nu is klein weer mooi geworden; kleinere overheden en kleinere leefgemeenschappen worden een nieuwe kans gegeven. En dat is een zeer goede zaak omdat echt lokale democratieën, of nog beter, echte Anarchie overal mogelijk wordt, in tegenstelling tot de regelgeving van de gecentraliseerde financiële elites.

Meer referenda en afvalligheid van EU-naties geïnitieerd door het stijgende aantal populistische partijen, zowel van links als rechts over het hele continent zullen zeker volgen.

 

Het echte gevaar:

Het werkelijke gevaar voor de markten is meer fundamenteel en van bredere invloed, veel gevaarlijker, en absoluut onvermijdelijk. Dit gevaar is verborgen in het zicht, nl. in het fiat geldsysteem van de centrale banken. De symbolische rol van centrale bankiers verbergt waarschijnlijk meer dan het openbaart, want het is niet alleen het afdrukken van ‘easy money’. Als dat het geval was zou er veel meer geld in omloop zijn, met hogere consumentenprijzen.

Toen de Fed in 1971 naar een uitsluitend papieren dekkingssysteem ging, werd een slimme wijziging doorgevoerd. Dit nieuwe monetaire systeem is volledig frauduleus en absoluut ruïneus evenals de oude geld-druk-regeling. Maar het duurt veel langer de fraude te ontdekken, en de schade is pas duidelijk aan het einde wanneer het ontploft!

 

Oneindig Krediet:

In plaats van zelf geld te drukken, laten de Centrale Banken de banken zelf een onbeperkte hoeveelheid krediet creëren, mits voldaan wordt aan bepaalde kapitaaleisen.

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, zijn banken geen “bewaarders” van geld – door het accepteren van

Credit Card Purchase

deposito’s om die vervolgens weer uit te lenen. In plaats daarvan, maken banken nieuwe gelddeposito’s op het moment van het uitlenen. Dat kost niets meer dan een paar aanslagen op een toetsenbord, en de rekeningsaldi – samen met de geldhoeveelheid – gaan omhoog.

In het begin werkt dit nieuwe kredietgeld ongeveer hetzelfde als drukpers geld: Het geeft mensen geld dat niemand ooit heeft verdiend. Iedereen is blij. Echter, door het creëren van zoveel papiergeld, wordt de fraude snel duidelijker. Prijzen gaan omhoog, en mensen beseffen dat ze minder koopkracht hebben dan ze voorheen hadden.

Op grond hiervan hebben bedrijven en consumenten allemaal verkeerde beslissingen genomen, nl. gebaseerd op de schijnbare toename van de “vraag.” Na een tijdje moeten al die fouten worden weggespoeld, in een recessie of een depressie. Door creatieve destructie, duurt het een tijd voordat een nieuw model is geïmplementeerd.

 

Probleem Uitgesteld:

Bij de aanvang van dit nieuwe kredietgeldsysteem vermeed de Fed dat probleem, of althans, stelde het uit. Tussen 1980 en 2016 bijvoorbeeld, spendeerden de VS en evenzo de EU in de orde van 32 biljoen/elk netto aan extra krediet. Dat is krediet en schuld boven en buiten de historische relatie tussen het bbp en de schuld.

Ook dat zou de consumentenprijzen dramatisch doen stijgen, maar omdat de Japanners, en vervolgens de Chinezen, de goederen veel goedkoper fabriceerden nivelleerde dat de stijging van de consumentenprijzen. En nog belangrijker, een groot deel van de stijging van het kredietgeld ging rechtstreeks naar Wall Street, in plaats van naar de Main Street economie.

 

Het Kredietgeldsysteem:

In het kredietgeldsysteem, ontvangen de sectoren van de economie die het meest kredietwaardig zijn het grootste deel van het nieuwe geld; t.w. de rijken, big business en de overheid.

Prijzen gingen omhoog. Maar dit waren het soort prijzen waarvan mensen willen dat ze omhooggaan. Huizen, bedrijven, commercieel vastgoed, antiquiteiten – over inflatie gesproken; deze prijzen stegen door het dak.

Alles wat kon worden gefinancialiseerd – geprijsd en verhandeld – werd ongelooflijk duur. Maar de prijs van de arbeid bleef nergens. – De rijken werden rijker, de middenklasse en de rest werden armer. Deze video legt het uit.

 

De Amerikaanse Dollar (USD), ook bekend als de Federal Reserve Note (FRN), is nooit ondersteund geweest door goud of activa, en ging in 1933 in circulatie. Met andere woorden, de VS is technisch failliet sinds 1933.

De USD-FRN eindigde op 1 oktober 2017, omdat dollars geen waarde hebben worden ze door verbranding uit de circulatie genomen. Op 13 oktober 2017 begon de Federal Reserve met de uitgave van de door goud/activa gesteunde USN in $ 100 en $ 50 denominaties. Andere denominaties moeten nog volgen.

 

Op 15 oktober 2017 hadden de Elite in Engeland een bijeenkomst over de reset van het monetaire systeem. Enkele van de genodigden waren de koningin van Engeland en leden van het Aziatische en Midden-Oosten financieel systeem. Deze ontmoeting werd tevens gehouden om de Britse Monarchie uit handen van de Cabal te bevrijden.

 

Het plan is dat de Chinezen op of rond 18 oktober 2017, of op z’n minst voor het einde van dit jaar 2017, hun Yuan met goud te dekken, dat dan de rivaal van de dollar zal worden. Zij moeten echter eerst het vertrouwen van de internationale markt nog verdienen. Naar verwachting zal dat een maand in beslag nemen.

 

Mr. Zhou Xiaochuan, het hoofd van People’s Bank of China, is een van de slimste beleidsmakers ter wereld, en maakt zich klaar om China’s plan voor een op goud gecentreerd monetair systeem in te voeren. Dit zal een game changer voor het mondiale monetaire systeem zijn en zal ook de prijs van goud en zilver bevrijden.

 

China’s plan is om olie aan de Yuan te binden door middel van ruwe olie futures contracten – overeenkomsten om een specifieke commodity te verkopen tegen een specifieke prijs en datum. Volgens indicaties zegt China, dat haar Petro Yuan voor het einde van dit jaar zal worden gelanceerd, en dat volledig inwisselbaar tegen goud zal zijn op de exchanges van Shanghai en Hong Kong.

Inmiddels is dit noodzakelijk geworden omdat veel banken financieel in onrustig vaarwater zijn geraakt, waardoor deze banken zeer kwetsbaar zijn geworden. Lees de details in dit rapport. 

 

 1. Van alle Eurozone-banken liggen ongeveer 44% in de gevarenzone, met een kredietbeoordeling D+ of lager.
 2. Zelfs als alle sterke Eurozone-banken in de mix worden opgenomen, is de gemiddelde rating voor alle Eurozone-banken tezamen nog steeds een kwalijke C, slecht een stap verwijderd van de gevarenzone.
 3. De EU heeft vier van de zes grootste en meest kwetsbare banken ter wereld. Er zijn maar twee in andere regio’s van de wereld – één in India en één in Brazilië.
 4. De bankindustrie van Italië is in de slechtste van allen. Onder de tien grote Italiaanse banken die werden bekeken, zijn er negen in de gevarenzone met D en E. Slechts een bank is buiten de gevarenzone, met een kredietbeoordeling van C.
 5. Het is geen toeval dat Italië ook het land is met de twee meest zwakke banken ter wereld, het zijn:
  1. UniCredit met € 924,5 miljard in activa, beoordeeld D+, en
  2. Intesa San Paolo met € 791 miljard in activa, met ook een D+
 6. Maar als land met bankproblemen is Italië zeker niet alleen. Griekenland heeft twee banken in de gevarenzone, Portugal ook twee, en Spanje heeft drie banken.

 

Tegenwoordig verkeren alle belangrijke landen ter wereld (behalve China) in die gevarenzone, waardoor het steeds moeilijker wordt voor overheden om in de problemen geraakte banken te helpen. De beste landen zijn:

 

 • Polen waar de overheidsschuld 54,5% is van het bbp.
 • Nederland met een schuld 62,3% van het bbp.
 • Duitsland met – 68,3%

 

Het geld systeem was nooit opgezet voor de gewone man, maar alleen om de rijken te helpen rijker te worden. En nu het bekend is dat de Khazarians de Amerikaanse regering, het centrale bank- en het hele financieel systeem beheersen, maakt het voor niemand meer wat uit omdat kiezers monddood zijn gemaakt. Het is het cabal systeem!

De banken mogen geld creëren. Zij lenen het aan de consumenten tot de privésector niets meer kan opnemen. Wat in 2008 gebeurde, en nu weer gebeurt. Dan lenen ze aan bedrijven en de overheid. Een voor een neemt elke sector te veel schuld op, en stopt kredietwaardig te zijn. Tot slot kan alleen de overheid nog lenen, want dat is de enige sector die geld kan drukken!

 

Recessie waarschuwing:

Als alleen de centrale banken papiergeld hadden uitgegeven, zouden de prijzen oplopen. Maar zelfs in een recessie, of een schulddeflatie, zou dat geld er nog steeds zijn. Maar geld van een drukpers verhoogt wel permanent de prijzen.

Echter, een credit-money systeem is heel anders. Elk nieuwe eenheid die in het systeem komt, is ook een nieuwe schuld eenheid.

Consumenten, bedrijven en overheid, bezitten gezamenlijk ongeveer $ 60 biljoen aan schuld. Dat haalt hen omlaag. Het verdrinkt de economische groei. En het belangrijkste, het is onderworpen aan de kredietcyclus van het systeem. Ultiem, is het winstpotentieel en het aandelenkapitaal van de onderneming de zekerheid voor de schuld. Wanneer de aandelenmarkt valt, verdwijnen de kredietverstrekkers. Dan krimpt de schuldmarkt waardoor deze ontploft.

 

En het belangrijkste is, dat een kredietgeldsysteem ook onderworpen is aan de trend van de kredietcyclus. Nu, is deze kredietcyclus in omgekeerde richting terecht gekomen; d.w.z. regeringen kunnen niet meer straffeloos lenen en afdrukken, zoals ze voorheen konden doen, ze zijn nu terechtgekomen in het tijdperk waar ze de prijs moeten betalen voor hun orgie van schuld en gelddrukken. Daarom kondigden de ECB, de BoJ en de Fed aan dat ze de schuldenberg gaan afbouwen, door minder nieuw geld uit te geven, omdat de kredietcyclus trend hen daartoe heeft gedwongen. Zo zal de ECB i.p.v. 80 miljard per maand drukken, terug moeten naar 40 of 30 miljard om daarmee staatschulden op te kopen. Reken erop dat de Euro onderuitgaat.

 

Economieën storten in als gedurende langere tijd, ongeveer 50 jaar of meer, de kosten van de schuld sneller groeien dan het inkomen. Dat is dan geen normale default cyclus meer. Deze cyclus is anders, omdat schuld op schuld is gestapeld dat uiteindelijk een kentering veroorzaakt. Omdat de kosten van de schuldenlast sneller groeien dan de economie, kan de totale schuld nooit verminderen. Vroeg of laat begint de schuld exponentieel te groeien, veel sneller dan de inkomsten. En dan is het onmogelijk deze trend nog te beheersen. En dat is het moment van nu, waarin de trend van de kredietcyclus in omgekeerde richting is veranderd, en crisis uitbreekt.

 

Schuldkenteringen worden gekenmerkt door het onvermogen de schuldenlast op ‘normale’ wijze te verminderen. In een normale cyclus vermindert terugbetaling de schuldenlast. En dat geschiedt door een combinatie van verminderde uitgaven en schuld afbetaling, of faillissement waar de activa worden herverdeeld onder crediteuren, en de geldvoorraad stijgt om een ​​deflatoire spiraal te voorkomen. Maar eenmaal aangekomen in de situatie van nu, werken ‘normale’ maatregelen niet meer. Zo veroorzaakt bezuinigen een grote vermindering van de economische groei, de bestedingen vertragen, en de economie daalt sneller dan de schuld kan worden verminderd. De schuld begint zwaarder en zwaarder te drukken op de samenleving. Dat leidt tot wanhoop. Naar depressie. Naar geweld, en uiteindelijk revolutie.

 

Schuld is gewoon de andere kant van de kredietmunt. Naarmate de schuld slechter wordt, verdwijnt het krediet. En dan zal het systeem dat zoveel kredietgeld heeft gecreëerd, in omgekeerde richting gaan werken, waardoor automatisch de geldvoorraad van de natie wordt vernietigd.

De geldvoorraad – in feite, de levering van beschikbaar krediet – zal plotseling en dramatisch krimpen. En wat een kleine routine inkrimping van de economie zou zijn, wordt wereldwijd een catastrofale paniek.

WAKE UP mensen, voordat het te laat is, door gebruik van dit geld systeem ben je bezig je eigen gevangenis te bouwen zonder dat je je het realiseert!

 

De Leugen waarmee we Leven:

Blootstelling van de waarheid over onze wereld. Wees blij en geniet van je leven, en nog heel lang daarna! Voor ‘goed’ of ‘slecht’: Onze generatie gaat de toekomst op Aarde bepalen! Wij leven in een unieke tijd, omdat we getuige zijn van het einde van het wereldwijde monetaire systeem.

Heb geen vertrouwen in de huidige strafrechtelijke systeem!

Wij willen een betere wereld voor toekomstige generaties.