Het verschil tussen recessie en depressie uitgelegd:

 

Vernietigende deflatie of oncontroleerbare inflatie:

De economie ondervindt nog steeds inflatoire druk. De economie balanceert op de kritische grens tussen destructieve deflatie en op hol geslagen inflatie. Prijzen kunnen snel en onverwacht dalen of stijgen. De constatering van relatieve prijsstabiliteit is het product van deflatie en inflatie die tegelijk optreden. Het is verre van de zo beoogde prijsstabiliteit, het is feitelijk een uiterst instabiele situatie.

 

In de periode van 2009 – 2016 was het deflatie, omdat de wereld in een depressie zit, maar de overheid kan geen deflatie tolereren, dus moeten ze inflatie veroorzaken. Dat is de reden van het excessief gelddrukken gedurende al die jaren. Er is druk van beide kanten, deflatie tegen inflatie – depressie tegen gelddrukken – de een drukt tegen de ander. Deflatie en inflatie vechten op het scherp van het mes. Uiteindelijk wint een kant, maar de strijd kan nog lange tijd doorgaan voordat de een de ander heeft verslagen.

 

De wereld zit sinds 2008 in een depressie, en dat is per definitie deflatoir. In een depressie verkopen debiteuren activa om geld op te halen om hun schulden te betalen. Dat drukt de prijzen van activa. De dalende prijzen van activa op haar beurt, dwingt andere investeerders in nood ook hun activa te verkopen. Waardoor een neerwaartse prijsspiraal ontstaat. Gelddrukken is duidelijk inflatoir. Omdat steeds meer geld achter dezelfde hoeveelheid goederen en diensten aanjaagt, gaan de prijzen van die goederen en diensten stijgen.

 

Als centrale banken stoppen met het veroorzaken van inflatie, zal deflatie snel de economie overweldigen. Als de centrale banken het drukken niet opgeven en geld blijven drukken om deflatie te stoppen, zullen ze uiteindelijk meer inflatie krijgen dan ze verwachten.

Als centrale banken meer geld creëren gaan hun reserves omhoog, en wel ver boven de binnenlandse besparingen, het resultaat is dan onvermijdelijk inflatie.

 

De VS, de EU en Japan, hebben elk voor 4 biljoen aan nieuw geld gedrukt, dat is 12 biljoen liquiditeitsvergroting. Dit is monetaire inflatie op een ongekende massale schaal. Waarbij China met haar 8 biljoen niet is opgenomen.

Ver verwijderd van de waarneming van een blijvende stijging in grondstoffenprijzen en lonen, maar wel van instortende winstmarges, zieltogende werkloosheidscijfers, en zelfs dalende grondstoffenprijzen.

 

Centrale Banken monetariseren alles, behalve Handel:

Centrale banken maken al hun nieuw gecreëerde reserves te gelde, wat leidt tot ongekende asset bubbels, die slechts tijdelijk het vertrouwen van beleggers en consumenten verhoogt, maar wat ze niet kunnen, is het drukken van handel – de allerbelangrijkste aanjager van economische groei in een geglobaliseerde wereld. Lang voordat centrale banken begonnen massaal geld te drukken, werd elk jaar voor meer dan $ 1 biljoen aan staatsobligaties opgekocht om het feit te maskeren dat de wereld diep in een wereldomvattende schuld of te wel deflatie zit.

 

Gigantische activa inflatie:

Hoe meer ze drukken, des te meer kapitaal komt beschikbaar voor instituten – o.a. de centrale banken zelf – om te investeren. Dat creëert enorme inflatie, in de prijs van de activa, – in obligaties, aandelen en vastgoed – die de centrale bankiers kopen om zodoende de economieën over de hele wereld omhoog te stuwen, resp. overeind te houden. In plaats van valutavlucht, zoals gebeurde in Argentinië en Zimbabwe, heeft dat nu een door inflatie geleide hausse in investeringen geproduceerd. Deze aanhoudende financiële hausse is een dwaasheid van historische proporties. Niemand weet precies wanneer, maar uiteindelijk zal de wereld het geloof in het vermogen van de centrale banken om markten te stimuleren verliezen.

De Bank of Japan (BOJ) koopt al elke nieuwe obligatie die de overheid uitgeeft. Japan kan al gedurende meer dan 25 jaar haar inflatiedoelstelling van 2% niet bereiken. De laatste cijfers voor de maand november tonen een stijging van 0,07% in consumentenprijzen – ver beneden de verwachtingen. Zelfs met de enorme hoeveelheid stimuleringsmaatregelen, kan Japan zijn economie niet uit de lage groei/deflatoire modus trekken.

Sinds premier Shinzo Abe de onbeperkt monetaire versoepeling in november 2012 aankondigde, is de yen 50% verzwakt. De BOJ is erin geslaagd de prijzen van activa te laten stijgen – maar wel ten koste van een aanzienlijke verzwakking van de koopkracht van de yen. Tot nu toe heeft de BOJ het rendement op Japanse 10-jarige obligaties naar omlaag gedrukt tot 0,32%. Ter vergelijking, de Amerikaanse 10-jaars obligaties levert 2,22%. Japanse aandelen zijn sinds het begin van 2013 met zo’n 70% gestegen.

 

Het eigen volk beroven:

Abe heeft met succes de munt van zijn land vernietigt, zijn eigen volk berooft, en de aandelenbeurs opgepompt, maar er valt nog steeds geen inflatie waar te nemen – dus gaat hij verder met gelddrukken. Hij won overweldigend zijn laatste ‘gemanipuleerde’ herverkiezing. Hij heeft een mandaat om door te gaan met het Japanse volk en zijn land kaal te plukken t.b.v. de Crime Cabal. Hij kondigde ook een nieuw stimuleringspakket aan van ¥ 3.5 biljoen (29.1 miljard US$) om de armere regio’s en huishoudens te ‘subsidiëren’. Japan heeft de stimulusgashendel voluit op open – en is niet van plan daarmee te stoppen.

Echter, Japan is niet het enige land dat actief is met het injecteren van haar monetaire systeem. Wereldwijd worden centrale bankiers geconfronteerd met beleidsbeperkingen – zoals de extreem lage rente – ze hebben moeite ‘creatieve’ methoden te vinden om hun economie te stimuleren.

 

Zo zit de EU als geheel met een lage groei en borderline deflatie in een vergelijkbare positie als Japan. Terwijl de EU-naties blijven pleiten voor stimulus versus bezuinigingen. Ondertussen, hebben links-populistische partijen genoeg steun om potentieel Griekenland, Portugal, Italië en zelfs Spanje in het schulden-faillissement te sturen, waardoor de EU in de volgende schuldencrisis terechtkomt. Volgens Euro-stat, het statistiekbureau van de EU, verkeren Italië, Spanje, Griekenland, Slovenië en Slowakije in deflatie (depressie) – wat nog meer druk plaatst op de ECB om op te treden. En zo blijft het slechte nieuws groeien – met economische teruggang en het uiteenvallen van de EU.

Officiële cijfers tonen nu dat de EU in deflatie is gegleden, met in december 0,2% lagere prijzen dan een jaar eerder, ver onder de doelstelling van de ECB van een inflatie even onder de 2% en erger dan de voorspellingen van een daling van 0,1%, wat betekent dat de EU in recessie of meer correct depressie verkeert.

 

Stagflatie:

Stagflatie betekent in de economie een blijvend hoge inflatie in combinatie met hoge werkloosheid en stagnerende vraag. Inflatie vernietigt de koopkracht van de consument. De creatie van geld en krediet levert geen welvaart. Het is een vorm van belasting op de consument. “Stimulus uitgaven creëren meestal korte termijn illusies van welvaart en op lange termijn prijsverstoring, destructie van de economie en aftakeling van de munt.”

“Stagflatie is de soort van inflatie veroorzaakt door de uitbreiding van de geldhoeveelheid als het bankkrediet groter is dan de winsten uit productiviteit en groei van activa. Meer geld en krediet jagen dan op minder goederen en diensten en betekent op de lange termijn hogere prijzen.”

Dit is het soort van inflatie dat we nu beleven en veroorzaakt werd, eerst door Greenspan daarna door Bernanke, en nu Yellen van de FED trouw gevolgd door alle andere Centrale Bankiers van de wereld.

“Prijsinflatie kan in aanvang latent blijven en worden geëlimineerd, omdat overtollige liquiditeiten eerst hun weg vinden in de stijging van aandelen, onroerend goed, of obligatiezeepbellen. Er kan een langdurige vertraging optreden voordat grondstoffen en consumentenprijzen stijgen.”

 

Nu, hebben deze overtollige liquiditeiten hun weg gevonden in aandelen, onroerend goed en obligatiemarkten, en zijn begonnen de grondstofprijzen te laten stijgen, waarvoor juist onze leiders zijn aangesteld, om met name dit soort dingen te voorkomen, maar ze liggen kennelijk allemaal te slapen, of liegen, of doen beiden.

 

Gemakkelijk krediet ruïneerde reeds de consument en kan worden gezien als belangrijkste oorzaak van de huidige crisis. Toen de centrale banken begonnen de markt te overspoelen door geld te geven aan wie het maar wilde hebben, begonnen wereldwijd employees en werkers met het boven hun stand consumeren, door dingen te kopen die ze niet nodig hadden, met geld dat niet van hen was.

 

De FED en Centrale Banken wilden de markt overspoelen met geld om de economie te laten groeien teneinde zodoende een recessie te verhelpen! De filosofie was om geld in de zak van iedereen te steken, dat besteed moest worden om de economie te stimuleren ten nadele van de consumenten zelf.

Deze ongeëvenaarde oceaan van kunstmatige liquiditeit zal zonder meer de gevolgen van de recessie verminderen, maar het bijkomend effect leidt tot inflatie die wordt gevolgd door stagflatie die de spaargelden van miljoenen mensen vernietigt. Het zal de “Bom van de Financiële Redding” worden zonder oplossing van de economische crisis, welke meer en meer tendeert een depressie te zijn.

 

Centrale Banken maken een kwaadaardige crisis erger:

Desalniettemin werd deze keuze toegepast, die een reeds kwaadaardige crisis erger maakt. Uiteindelijk zijn het de belastingbetalers die de rekening moeten betalen. Als gevolg hiervan zijn inmiddels de grondstofprijzen aan het stijgen. Economen verschillen over de mate waarin de stijgende olieprijzen het bnp zullen beïnvloeden, maar bijna allemaal zijn ze het erover eens dat de stijgende olieprijs zal leiden tot een daling van het bnp, op zijn minst tot op zekere hoogte.

Een opkomende oliecrisis zal gezinnen dwingen hun toch al overbelaste uitgave-begroting nog verder te saneren. De gemiddelde prijs van benzine en diesel zal verder stijgen. Iedereen gelooft inmiddels dat deze nog aanzienlijk hoger zal worden. Hoge olieprijzen zullen de kosten van zo ongeveer alles omhoogdrijven, terwijl dat ook nog eens een rem is op de groei van de economie waardoor de werkloosheidscijfers verder omhooggaan.

Als gezinnen elke keer als ze een tankstation bezoeken € 10 tot € 20 meer moeten uitgeven betekent dat, dat ze minder besteedbaar inkomen overhouden. Zij zullen niet meer in staat zijn om zo veel te besteden in de winkels als eerder het geval was. Niet alleen dat, maar aangezien de prijs van olie ook de prijs van bijna alles beïnvloedt, zullen mensen snel bemerken dat hun euro’s/dollars minder koopkracht hebben.

Toch geloven onze leiders nog steeds dat ze door moeten gaan met drukken van meer papiergeld, waarvan ze verklaren dat het net zo goed is als ‘echt’ geld, om deze zware recessie veroorzaakt door inflatie en over is gegaan in stagflatie op te lossen, om vervolgens onvermijdelijk hyperinflatie te veroorzaken.

Maar bedenk; deze recessie is geen echte recessie, omdat er geen koopjes te halen zijn. Het is reeds een depressie welke een lange, zeer lange tijd vereist om te herstellen.

 

Het verschil tussen recessie en depressie uitgelegd:

Het verschil tussen een recessie en een depressie is als volgt: Een recessie is een pauze in een overigens gezonde, groeiende economie. Van depressie is sprake als de economie is doorgedraaid. En als deze dood neervalt, zijn de activa die mensen bezitten zoals aandelen, obligaties, huizen, derivaten, en zelfs schulden, allemaal in waarde twijfelachtig geworden. Niemand weet wat deze werkelijk nog waard zijn, als de economie die ze gecreëerd heeft niet meer bestaat.

Dat is nu de grootste onzekerheid. De meerderheid van bedrijven die werden opgezet om producten en diensten te bieden aan de consumptieve economie zullen het niet overleven, alle schulden en verplichtingen geproduceerd door de consumptie economie zijn niet langer levensvatbaar.

Uiteindelijk, tenzij de centrale banken het proces van geld drukken stoppen, wat ze niet zullen doen, zullen de omstandigheden zichzelf in het reine brengen. Bedrijven gaan failliet. Huiseigenaren kunnen het niet meer bolwerken. Auto’s gaan terug naar de dealers of worden door de geldschieter in beslaggenomen en geveild. De prijzen dalen tot een niveau waarop mensen in staat zijn om te kopen. En het hele proces begint weer opnieuw. Dit kan een lange, zeer lange tijd gaan duren, in het bijzonder wanneer de overheid door blijft gaan dit genezingsproces tegen te houden door het injecteren in de markt van nog meer geld.

 

Wat nodig is, is een periode van creatieve destructie zoals econoom Schumpeter het noemde. Het kost tijd voordat een nieuw economisch model vorm krijgt. Dan, vertellen de markten ons wat de waardevolle elementen zijn en wat ze waard zijn. Er is nog meer dat gaat volgen, o.a. creatieve destructie, in een volgend essay.

 

Is er schijn van hoop op beter?

Trump volbracht wat geen enkel andere president kon of zou hebben bereikt. Tijdens zijn laatste Aziatische reis; bracht hij in Azië naties samen. Hij ontmoette alle wereldleiders die hem kwamen opzoeken. Dat vertelt je iets over de hoge achting die hij verkreeg van wereldleiders. Het aantal bereikte overeenkomsten en de opgebouwde relaties waren ongelooflijk en ongekend. Hij deed veel goed werk voor niet alleen Amerikanen, maar voor de hele mensheid.

 

Terugkerend van deze historische reis naar Azië, meldde hij een deal van $ 250 miljard ‘Fair Trade’ met China die hij heeft weten te bemiddelen. Omdat ‘Fair Trade’ alleen kan worden bereikt als goederen, diensten en producten worden afgerekend op basis van waarde, tegen wat ze waard zijn, moet de valuta deze waarde ook vertegenwoordigen om eerlijk te zijn. Dat impliceert dat betaald wordt met goud gesteund geld!

Hij informeerde zijn volk over het succes van zijn reis, door te beginnen met een verklaring dat de “VS terug is!” oftewel in een staat van herstel is.

 

President Trump, ontmoette Poetin en Xi Jinping, off de record. President Jokowi van Indonesië was er ook bij, in zijn functie van M1 als vertegenwoordiger van de goudholdings van Soekarno, t.w. de collaterale accounts.

 

Dit betekent dat de BIS, de Wereldbank, het IMF, de Europese Centrale Bank, de Federal Reserve Board, de Bank of Japan, Bank of England, enz. uit de controle van de Khazariaanse wordt gehaald. De maffia zal niet zomaar de sleutels overhandigen, dus aan het einde van de dag zijn er mannen met wapens nodig om het werk te doen. Dat is de reden waarom de Amerikaanse, Chinese en Russische strijdkrachten de beste hoop van de mensheid zijn.

 

Wereldwijd financiële crisis:

Documentaire over waarom de wereld geconfronteerd wordt met financiële meltdown.

Deze documentaire is een van de besten die de oorzaken van beurscrashes analyseert, en uitlegt waarom een andere crash zeer waarschijnlijk onvermijdelijk is. Wat zijn de oplossingen? Welnu, er zijn eenvoudige oplossingen, zoals door goud gesteunde valuta’s, maar de Deep State wil chaos, dus negeren regeringen en centrale banken de juiste oplossingen, waardoor de wereldeconomie in crisis raakt. Een beangstigende kijk op wat er in de nabije toekomst in de wereldeconomie zou kunnen gebeuren. De schulden zijn te hoog, banken worden op een roekeloze manier geleid, allemaal aangemoedigd door de Deep State gecontroleerde centrale banken en overheden.