Om chaos te voorkomen

terug naar de goudstandaard:

 

De volgende crisis zal heel anders worden:

De volgende crisis zal anders worden. De Dow kan 1000 punten – of 2.000 punten vallen in een enkele dag. En wanneer dit gebeurt, breekt chaos en paniek uit die onplezieriger zal zijn dan in 2008.

 

“Omdat de schuld nu hoger is dan toen het geval was – de officiële overheidsschuld in de VS was minder dan $ 10 biljoen. Nu is deze ongeveer $ 20 biljoen. (Met vergelijkbare cijfers voor de EU) De totale schuld is ook hoger – ongeveer $ 50 biljoen dollar in 2007; en nu rond de $ 80 biljoen.”

 

Zoals Boston University Professor Laurence Kotlikoff hierop zegt, “de “fiscale kloof” – het verschil tussen wat met de Fed is overeengekomen om uit te betalen in de sociale zekerheid, Medicare, Medicaid, enz. en de contante waarde van alle toekomstige belastinginkomsten – staat op $ 210 biljoen. Dat is 1066% hoger dan het officiële cijfer van Washington.”

 

In 2008 was het slechts één subprime-schuld, die in de woningmarkt, maar nu zijn er meer; subprime autoschuld, subprime-studentschuld, subprime-overheidsschuld, en subprime-schulden van bedrijven. Mensen sparen nu het geld, dat ze niet uitgeven. – China vertraagt, i.p.v. te versnellen. De wereldhandel vervaagt, en groeit niet.

 

Met als gevolg dat de omloopsnelheid van het geld – de snelheid waarmee elke eenheid in omloop wordt uitgewisseld van de ene transactie in de andere – en een belangrijke indicator is van boomcondities – begon eind jaren 1990 al te dalen. En daalt nog steeds. Deze feiten betekenen dat wanneer de volgende crash komt, de economie minder veerkrachtig zal zijn. Reeds zwak, zal de economie dieper zinken.

Wat zullen de centrale bankiers gaan doen, of hebben ze geen enkele keuze meer?

 

Hier het antwoord met de oplossing:

Geloof het of niet, de wereld staat op het punt waarop iets bijzonders kan gebeuren met onze manier van leven, en als je genoeg uithoudingsvermogen en energie bezit om door de onvermijdelijke barensweeën heen te gaan – zul je een ontwaking ervaren als nooit tevoren – stel je voor:

 

  • Een wereld zonder schuld.
  • Een wereld zonder armoede.
  • Een wereld zonder oorlog.
  • Een wereld zonder ziekte of tegenspoed.
  • Een wereld zonder meedogenloze controleurs.
  • Een wereld waar De Gouden Regel wet is.
  • Een wereld waar je je ware roeping in het leven kunt vervullen en ervaren.

 

Dit zijn slechts enkele van de dingen die mogelijk zijn, direct na de beëindiging van het ongedekte fiat kredietgeld. Dus de centrale banken moeten worden afgeschaft en de geldcreatie in eigenbeheer van het volk overgaan, waar het hoort. In de jaren 30 kwam Hitler aan het bewind. Hij besloot de Reichsmark uit te geven, rente vrij door de eigen overheid. Zeer tegen de wil van de cabal. In een klap was de depressie crisis opgelost en iedereen aan het werk. Hij bouwde de autobanen en heel veel meer van de infrastructuur. Rond 1936 met de olympische spelen in Berlijn was Duitsland weer het power house van de wereld. Hierin ligt de oplossing en de aanpak. Elke overheid kan morgen ermee beginnen en de ellende van de crisis en werkeloosheid is over. Dit is de wereld die wij kunnen maken; als we ervoor kiezen.

 

Geld is uitwisseling van energie:

Geld is een belangrijk thema in ons leven. Zoals, of je genoeg te besteden hebt of niet: er is bijna nooit genoeg om alles te doen wat je wilt. Veel mensen hebben te weinig geld en voelen zich op grote of kleine schaal slachtoffer van geld. Sommigen hebben zelfs een weerstand tegen het hele onderwerp iz geld. Ook al is er niets mis met geld: het is gewoon de manier hoe we ermee omgaan.

Geld is meer dan het bedrag dat je op je bankrekening hebt staan. Het is een vorm van energie. Het zegt alles over waar je staat in het leven en over de waarde die je jezelf hebt gegeven. De geldstroom in de wereld is in feite de energie die we met elkaar uitwisselen. De vraag is hoeveel energie je toestaat om binnen te komen. Als je vastzit in het tekortschieten, zal het geld niet gemakkelijk naar je toe komen, omdat je het onbewust weg duwt. Oude opvattingen zijn meestal de oorzaak. Het alternatief is om ervoor te kiezen een persoon van overvloed te worden en dat is mogelijk als je het onderwerp geld als een leuke, interessante uitdaging beschouwt.

 

Schuldvrijgeld:

De aanpak is even eenvoudig als radicaal – verandering van het bestaande privé beheerde monetaire systeem dat op schuldgeld is gebaseerd, in schuldvrijgeld uitgegeven en beheerd door het volk, uitgevoerd door een eerlijk op basis van verdiensten gekozen overheid.

 

Laat de TBTF-banken – too big to fail – failliet gaan, biedt ze geen enkele redding. Overheden moeten zelf de hoeveelheid geld onder controle houden en geen privé clubje van bankiers belasten die met hun controle over het geld naar eigen wil ‘boom of bust’ laten prevaleren.

Banken kunnen alleen het geld dat ze in de bank hebben uitlenen en voor meer geld moeten ze concurreren op de open markt. Banken zijn verplicht om 100% reserves aan te houden. De ‘fractionele reserve’ regel, , wordt afgeschaft. Gewoon ons eigen geld uitgeven, vrij van schulden! Dat, is het antwoord en de oplossing.

 

Daadwerkelijk; doen geruchten de ronde dat volgende maand, naast de door goud gedekte Yuan, ook de Russische Centrale Bank officieel haar nieuw door goud gesteunde valuta zal introduceren, ondersteund door de goudreserves van Rusland, China en India. Indonesië zal haar valuta gaan ondersteunen met goud van de WDS. Deze stappen, zal de reeds gesneuvelde Amerikaanse petrodollar verder onderuithalen, en het wereldwijde Rothschild-banksysteem ontmantelen. Tijdens de Aziatische reis van President Trump, werd een geheime bijeenkomst gehouden in Vietnam met President Poetin en President Xi van China. Ze bespraken en tekende de overeenkomst voor de door goud gedekte digitale valuta.

 

Als ze praten over hervorming! ‘Eigen gelduitgifte’ is de enige hervorming die wereldwijd een groot verschil zal uitmaken in de levensomstandigheden van iedereen. Bedenk, dat overheden de marionetten zijn van de Khazarian Maffia, aangevoerd door de Rothschild clan, die het volk als hun slaven willen gebruiken, en iedereen die in hun ogen overbodig is vernietigen, dat betreft zo’n 90% van de huidige bevolking. Overheden zijn de vijand van het volk, dat ze met leugens en bedrog op een dwaalspoor houden. De wereld staat nú op een breuklijn van verandering, door middel van de vernietiging van het systeem, dat door grote schulden op instorten staat. Losmaken van het systeem zal de overlevingskans aanzienlijk vergroten. Lees dit exposé.

 

 

Vazalstaat van Khazaarse maffia:

Sinds Amerika en de rest van de westerse wereld in 1913 door de Khazaarse bankmaffia, de Rothschilds, werd overgenomen, hebben landen in de westerse wereld gefunctioneerd als marionettenoverheden van de Khazaarse Maffia (KM).

 

Jezus dreef de geldwisselaars uit de tempel, en wij moeten nu hetzelfde doen. Wanneer de banksters voor de door hen gepleegde misdaden voor het gerecht worden gedaagd, zullen ze schuldig worden bevonden aan de meest ernstige misdaden; waaronder het aanzetten tot oorlog d.m.v. fraude, oorlogsmisdaden, misdaden tegen de mensheid, valse vlag operaties, en marteling. Letterlijk triljoenen van hun vermogens en al hun land en persoonlijke bezittingen moeten in beslag worden genomen, en worden teruggegeven aan de ware eigenaars, de burgers die zij grootschalig hebben opgelicht en bestolen.

 

 

Einde van de Amerikaanse Dollar:

Wie is degene die het meest verantwoordelijk is voor de crisis van vandaag?

 

“Als je denkt dat ik het ben… dan heb je gelijk! En wat denk je dat uiteindelijk de uitkomst van de monetaire crisis zal zijn? Ik zal je het vertellen wat de uitkomst is… de totale vernietiging van alle schulden gebaseerd op monetaire activa. Iedereen zal alles verliezen dat in het bezit is van een derde, in een oogwenk zullen we terugkeren naar onze Constitutionele Gold Standard.”

 

Dit verklaarde Alan Greenspan; de vroegere twintig jaarlange FED-voorzitter, in een interview gedurende een bijeenkomst van een selecte groep van investeerders in Chicago. De VS wil niets liever dan de vernietiging van het wereldomvattende fiat monetaire systeem realiseren, want er is geen andere manier om uit hun enorme schuldenlast te komen. Dus wat Alan Greenspan zegt is zinnig,

 

De Federal Reserve, de centrale bank van de VS, nadert het einde van haar vermogen om de Amerikaanse economie te manipuleren zonder dat de gevolgen erger worden dan die van 2008, welke zij probeerden te verhelpen. Na ruim tien jaar van marktmanipulaties heeft de Fed geen goede oplossing meer over. Als zij haar beleid van vermindering van de aankoop van activa uitvoert, de zgn. ‘afbouw’, dreigt de VS in een recessie te belanden. Als het daarvan terugkomt en stopt met afbouwen om weer tot aankoop van activa over te gaan, riskeert ze het vertrouwen te vernietigen in de dollar onder de buitenlandse schuldeisers van de VS. Beide uitkomsten zijn potentieel desastreus, en er zijn geen betere resultaten te verwachten. Dat is het gevolg van het manipuleren van de markten tot het punt waarop het verstrekken van nuttige prijssignalen en de sturing van efficiënte kapitaalallocatie niet meer functioneert. Tegenwoordig zijn de markten een luchtspiegeling, gecreëerd door de Centrale Banken, die gevangen zijn in hun gevangenis van eigen makelij.

Goud en zilver worden voortdurend omlaag gemanipuleerd. Eric Sprott waarschuwt dat de goudkluizen van de Bank van England leeg zijn, voor wat de westerse centrale planners hebben gedaan, zal een prijs moeten worden betaald. Sprott waarschuwt ook voor het bankwezen.

 

“De Chinezen kwamen en kochten nog eens extra 1.500 ton (goud). We zullen een GLD-kwantiteit beleven die kan dalen tot 1.000 ton alleen al voor dit jaar. De Indiërs hebben hun wetten nog niet veranderd, maar ik denk dat die binnenkort worden ingediend, dan vallen ze terug in hun normale aankoop gewoonte.”

 

Frankrijk trekt zich openlijk terug van de Amerikaanse Dollar. Vanwege binnenlandse overwegingen welke steeds rumoeriger worden. De Franse minister van Buitenlandse Zaken Michel Sapin zei het botweg op een recente economische conferentie:

 

“Wij [Europeanen] verkopen aan onszelf in dollars, bijvoorbeeld wanneer wij vliegtuigen verkopen. Is dat noodzakelijk? Ik denk van niet. Ik denk dat een nieuw evenwicht mogelijk en noodzakelijk is, niet alleen met betrekking tot de euro, maar ook voor alle belangrijke valuta’s van de opkomende landen, die meer en meer van de wereldhandel voor hun rekening nemen.”

 

Verwoestende criminele sancties ergeren buitenlandse banken:

De overheersing van de dollar is een sleutel tot het vermogen van Amerika om andere landen niet alleen militair maar ook economisch te ketenen. De $ 8.97 miljard boete die BNP-Paribas heeft geaccepteerd te betalen was een recordbedrag. Maar wat nog erger is, dat de bank gedurende een heel jaar werd uitgesloten van het uitvoeren van transacties in de US-dollar. Dat betekent zelfs meer dan de boete, en is nu de ergernis van alle andere buitenlandse banken. Meer dan de helft van grensoverschrijdende leningen en deposito’s worden verhandeld in dollars, de dollar is betrokken bij zo’n 87% van alle transacties. Het bevriezen van een onderneming of land – Iran of Rusland bijvoorbeeld – van de handel in de dollar heeft een verwoestende uitwerking.

De reden is; nu de VS in het internationale beleid terughoudender is om geweld te gebruiken, het steeds onzorgvuldiger is geworden in het gebruik van sancties en valse vlag acties. Dit begint de Amerikaanse bondgenoten af te schrikken, en maakt buitenlandse banken woedend. Volgens de aanklacht, die de Standard Chartered Bank in Londen in 2012 beschuldigde van het schenden van sancties tegen Iran, beklaagde zich een van de leidinggevenden van de bank bij Amerikaanse functionarissen:

 

“Jullie Amerikanen. Wie zijn jullie om ons, de rest van de wereld, te vertellen dat we geen zaken mogen doen met de Iraniërs?”

 

Nu, zolang Amerikaanse dollars wereldwijd worden gebruikt in handel en investeringen, in elke grote transactie op aarde, leidt dat waarschijnlijk op de een of andere manier tot interventie van een Amerikaanse bank. En dat geeft kennelijk de VS de bevoegdheid om hoge boetes en straffen op banken zoals BNP-Paribas te heffen.

Maar wacht; wat gebeurt er als landen en banken stoppen met het gebruik van de dollar? Dan is:

 

“De Amerikaanse dollar hegemonie en de rol als reservemunt aan haar einde gekomen. Dit zal leiden tot een steile val van de dollar. De gevolgen zullen strengere Amerikaanse wisselcontroles zijn. Het zal voor particulieren vrijwel onmogelijk worden om eventuele fondsen uit de Verenigde Staten te repatriëren… Het probleem is dat meer krediet en gedrukt geld geen effect meer hebben. Dus zullen de problemen van 2008 opnieuw opduiken in veel grotere mate en omvang, er zijn absoluut geen effectieve maatregelen overgebleven die de overheid kan nemen. Dus als de overheid niets kan doen, wat kunnen beleggers en spaarders dan doen? Nu, ik en veel van de eenzame stemmen hebben reeds voor een lange tijd mensen geadviseerd om uit het bankencircuit en ook uit de zwakke valuta’s te gaan, zoals de dollar, de euro, de yen, en de meeste anderen.” Concludeert Egon von Greyerz.

 

Schande door Schuld:

China, Rusland en andere opkomende economieën stappen ook uit de dollar. De belangrijke stap zich terug te trekken uit de Amerikaanse dollar werd besproken tijdens de BRICS-top in Brazilië. De vijf aangesloten landen hebben hun alternatief voor de Amerikaanse Dollar, en de Wereldbank gecreëerd. Met $50 miljard – binnenkort verhoogd tot $100 – zal de BRICS Development Bank niet alleen investeren in Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika, maar ook in alle ontwikkelingslanden.

 

“Het model is de Braziliaanse BNDES, die Braziliaanse bedrijven in Latijns-Amerika ondersteunt met hun investeringen,” aldus Pepe Escobar in de Asia Times. “In een paar jaar, zal het een financieringscapaciteit bereiken van maximaal $350 miljard. Met extra financieringsondersteuning vooral uit Beijing en Moskou, kan deze nieuwe instelling de Wereldbank in het stof laten bijten. –  Vergelijk het met de toegang tot echt kapitaaldeposito’s i.p.v. gedrukt groene papiertjes zonder onderpand van de Amerikaanse regering.”

 

Dit maakt het duidelijk; de BRICS-landen zijn de dollar als de wereldreservemunt aan het elimineren, wat uiteindelijk de Amerikaanse Dollar waardeloos zal maken.

 

Waarom een ongedekte valuta gebruiken?

 

De geschiedenis heeft aangetoond dat wanneer een regering begint om haar munt te devalueren, het op weg is naar de ondergang. De dwazen in Washington snijden de keel door van elke Amerikaan. Kijk wat er in het verleden gebeurde in Duitsland in de jaren 1930. Denk niet dat het in de Verenigde Staten niet kan gebeuren, omdat het kan. In de situatie van nu, kan het gebeuren zodra mensen het zich bewust zijn en wanhopig worden.

 

Over de afgelopen duizenden jaren, hebben mensen drie belangrijke lessen geleerd:

 

  1. Dat zij de autoriteiten niet kunnen vertrouwen een papieren munt te beheren, als die niet gedekt is door goud;
  2. Dat overheden geen langdurig grote tekorten kunnen lopen, en
  3. Dat markten vrij moeten zijn zelf de rentevoet en prijzen vast te stellen in plaats van opgelegd te krijgen door autoriteiten.

 

Na zoveel herhalingen – over zo’n lange tijd – met het veroorzaken van zoveel ellende – kunnen alleen mentaal gestoorden deze lessen negeren. Maar dat is nu precies wat overheden steeds hebben gedaan.

De problemen ontstaan op het moment dat het nodig is. Markten gaan nooit voor altijd in dezelfde richting. Vroeg of laat, komt er een oorzaak of dwang om van richting te veranderen. Hoe langer de oorzaak of dwang uitblijft, des te meer problemen zijn te verwachten als de verandering komt.

De schuld is inmiddels op een all time hoogte aangeland. En de kapitaalkosten –  in de vorm van rente – zijn op een all-time laagte gezet. Er is duidelijk iets mis. Schuld is altijd en overal een zorg, en een bedreiging. Deze moet worden terugbetaald. Hoe meer schuld uitstaat, des te groter worden de zorgen. Als de schuldenaar niet in staat is om te betalen, en niet betaalt, zijn dan de schuldeisers nog liquide? Wat gebeurt er als de munt minder waard wordt? Of deflatie optreedt? Schuld roept vragen op, die het financiële systeem verschrikkelijk instabiel maakt.

Wanneer de hoeveelheid aan schuld toeneemt, gaat de kwaliteit ervan achteruit. Het heeft geen zin om het bedrag aan schuld te verhogen, omdat de prijs – rente – ervan niet omhoog gaat. Het is in strijd met de meest fundamentele wet van vraag en aanbod. Maar spoedig zal de prijs (rente) van de schuld omhooggaan, zelfs als de hoeveelheid schuld wereldwijd historische hoogte niveaus heeft bereikt.

 

In een wereld met een totale schuld van 1.200 – 2.500 biljoen, met inbegrip van niet-gefinancierde verplichtingen en derivaten – is dat absoluut ongekend – deze wereldwijde schuld in verhouding tot het bbp is 21-1, en kan nooit worden terugbetaald uit de toename van het bbp.

Het probleem is bewust ontstaan toen in 1913 de Fed als centrale bank werd opgericht, en opnieuw, met opzet, werd het probleem vergroot toen in 1971 goud niet langer enige rol speelde in de valutasteun. Zodra krediet en gedrukt geld geen invloed meer hebben, zullen veel meer mensen beseffen dat het zeer belangrijk is, het behoud van hun rijkdom te verzekeren in de vorm van fysiek goud en zilver. Op het moment dat de problemen van 2008 opnieuw verschijnen, maar nu met groter geweld, bestaat absoluut geen effectieve maatregel meer die de overheid kan nemen.

Dat zal goud en zilver naar ongekende hoogtes stuwen $ 5000, $ 10.000, $ 20.000, en uiteindelijk nog veel hoger, als het moment aanbreekt dat de hele wereld goud en zilver wil bezitten. Zoals altijd, is het belangrijk om niet te wachten tot de horde aankomt, maar nu actie te ondernemen. Stap uit het bankencircuit en uit de zwakke valuta’s zoals de dollar, de euro, de yen, en de meeste anderen. Fysiek goud en zilver moeten worden bewaard buiten het bankwezen. Dat is de enig veilige vorm om je rijkdom te behouden en veilig te stellen.

Een handige manier bij het nadenken over de allocatie van je spaargelden, is de wereld voor te stellen zonder het fiat geldsysteem en je dan te realiseren wat mensen als eerste levensbehoeften echt nodig hebben. Gezond verstand zegt dat; water, voedsel, energie, onderdak, en veiligheid, het meest noodzakelijk zullen zijn. Zorg ervoor dat je toegang hebt tot deze noodzakelijkheden. Houd in gedachten; dat goud en zilver een belangrijke rol zullen spelen in elk monetair systeem dat uit de as van het huidige zal verrijzen.

 

Herstel je Onafhankelijkheid schaf alle centrale banken af:

Sinds mensenheugenis is het collectief bewustzijn ontkracht door de illusie van de ‘autoriteit’ die elk aspect van

het leven beheerst. Door voortdurende manipulatie en misleiding is onze samenleving veranderd in het voordeel van de gezagsdragers, velen worstelen met het besef dat mensen zelf hun leven kunnen besturen in plaats van te vertrouwen op het gezag van de overheid.

Dus, WORDT WAKKER en richt je geest op het eigen initiatief, om je zelfstandigheid terug te winnen, en te leren om van binnenuit te handelen, met de kracht van je vrije wil. Begin met het besef dat ons geld een illusie is, en geen werkelijke waarde heeft. Maar in realiteit is gecreëerd uit niets door de centrale banken – die eigendom zijn van de Khazarian Maffia – dat de grootste publieke woede vereist, en wel eerder dan later moet worden afgeschaft.

 

De waarheid vertelt over de Centrale Banken: