De Deep State zit in de val

MSM schrijft over onze FWC-site

 

Respectvolle erecode tegen de Duivelse vijand

Onze eenheid is de antithese van de ego-aanbiddende Deep State psychopaten. Het is ons verlangen naar vrijheid, gerechtigheid en collectieve eenheid om de vijanden in onze overheid en het criminelen bankcircuit te overwinnen. Als zodanig is de proclamatie “Waar een gaat, gaan we Allemaal” dat de inscriptie is op de scheepsbel op het jacht van John F. Kennedy, de extra dimensie die aan de betekenis van deze slogan is toegevoegd. Dat dit motto een respectvolle erecode geeft tegen de duivelse vijand.

 

De duisternis zal zijn greep op onze angst verliezen, als meer mensen ontwaken uit hun geïnduceerde bewusteloosheid. Dit zou kunnen betekenen dat binnenkort ongehoorde onthullingen zullen plaatsvinden, in omvang en belangrijkheid zonder enig historisch parallel. Welke, mogelijk een opstand kan veroorzaken onder het niet-ontwaakte deel van de bevolking.

 

De mind control programmering doorbreken

Kiezen bewust te worden, betekent dat je jezelf loskoppelt van de mind control-programmering; door te ontsnappen aan de gevolgen van de fysieke, mentale, emotionele en spirituele gevangenis, veroorzaakt door beïnvloeding via de MSM.

 

De echte heersers in Washington zijn onzichtbaar en oefenen hun macht uit vanachter de schermen. Tot op heden kan het pad naar totale dictatuur over de wereld worden gelegd met strikt legale middelen, ongezien en ongehoord door het Parlement en de President. De Deep State opereert vrijelijk binnen onze overheid en het politieke systeem, door middel van omgekochte politici zgn. marionetten. Alle abnormale ontwikkelingen in beleidsvorming en overeenkomsten kunnen worden herleid tot deze geheime groep die de wereld voorbereid op hun doel, t.w. de Nieuwe Wereldorde.

 

De gebruikelijke tactieken omvatten o.a. het manipuleren van economieën, handel, en onderdrukking van de massa door angst: angst voor oorlog, angst voor honger, angst voor economische instorting, opsluiting en sterfte. Deze mentaliteit heeft al eeuwenlang wereldwijd de gebeurtenissen gedicteerd en is hun standaardprocedure geworden. De methodiek van tot slaaf gemaakte beschavingen is in strijd met het voortbestaan ​​van de mensheid en onderdrukt het natuurlijk instinct van alle mensen om goed te doen en vriendelijk voor elkaar te zijn.

 

Houd in gedachten; het echte doel van de overheid is, altijd en overal, enkelen in staat te stellen velen te exploiteren. Het schuldgeldsysteem is een slimme manier om dit te bereiken.

 

De Economische Instorting

De wereld is financieel, economisch en moreel bankroet, maar door manipulatie en bedrog worden mensen ertoe gebracht te geloven dat alles goed is. Het is absoluut absurd dat alle bubbelactiva zo’n hoogtepunt bereiken, terwijl de middelen voor vermogensconservering volledig zijn gesloopt. De elite en de media blijven de mensen voor de gek houden over de toestand in de wereld.

 

Het huidige experiment met papiergeld begon op 15 augustus 1971. “Van nu af aan,” zei de Amerikaanse president Richard Nixon, verliezen alle buitenlanders die zaken met ons willen doen het recht om hun dollars in te wisselen tegen goud. Vanaf dat moment werd de waarde van de Amerikaanse dollar bepaald door wat men ervoor gaf.

 

Waarheidsonderzoekers hielden vervolgens hun adem in. Maar er gebeurde niets. Velen stierven ondertussen, omdat het wachten op de ineenstorting van de dollar te lang duurde. De molenstenen van de monetaire geschiedenis zijn misschien traag, maar hoe langer het duurt, hoe meer marionetten gevangen zitten.

 

De resulterende papiergeldnorm zorgde voor een wereldwijde kredietuitbreiding – net als toen in Parijs nadat het papiersysteem van John Law (1671- 1729) instortte. Nogmaals, de Amerikaanse Federal Reserve drukt Amerikaanse dollars af, die de burgers uitgeven. Deze dollars als reservevaluta bouwen zich over de hele wereld op, en elke centrale bank doet zijn best om de snelheid van hetzelfde afdrukproces bij te houden.

 

Al snel, produceerden exporteurs te veel, omdat importeurs te veel consumeerden. En zo gebeurde het dat de wereld overspoeld raakte met een te veel aan geld, dat in omloop kwam door de zgn. kredietuitbreiding. Dat, uiteindelijk de ineenstorting van het monetaire systeem van de wereld zal veroorzaken.

 

De MSM is het laatste bastion van het “Deep State”-netwerk voor georganiseerde criminaliteit, dat in in het verleden gedurende vele jaren, in vrijwel elk orgaan, is geïnfiltreerd en cruciale instellingen heeft gekaapt. Maar nu, zijn zelfs hun dagen geteld en hun instorting zal waarschijnlijk hevig en schokkend zijn voor degenen die zich niet bewust zijn van wat zich ontvouwt.

 

Chaos

Waar wij naartoe gaan, komt de Elite niet met ons mee. Ze kunnen zeker chaos creëren. Trump Team en de Alliantie zijn echter voorbereid op deze gebeurtenissen, voor welk geval het leger al een training en instructie heeft gekregen. Zoals o.a. President Trump hiervoor een EO heeft uitgevaardigd voor invoering van de krijgswet. Ondertussen bedreigt President Trump het monopolie van de media, zoals geen enkel andere moderne President ooit heeft gedaan.

 

De Ontwaking zal niet helemaal prettig verlopen, maar onthoud dat we daardoor bevrijd worden, en in staat zullen zijn nieuwe – onze eigen – keuzes te maken. Dit zal een grote eyeopener worden, die hoogstwaarschijnlijk plaatsvindt, zonder aankondiging.

 

Wonderen zullen frequent worden als duizenden nieuwe technologieën worden vrijgegeven. Wees in elk geval niet verrast of ontzet; wees dankbaar en verheug je, op je eerste echte vrijheid ooit, die binnenkort komt.

 

De Deep State zit in de val

De gemene verraders en criminelen van de “Deep State” zijn echt bang nu ze zich in het nauw gedreven voelen. Door het rapport van de inspecteur-generaal over de CIA, DOJ, en de FBI. Dit rapport dat de fraude en criminele activiteiten beschrijft en bewijst bij deze departementen. Dat is waarschijnlijk de basis die velen op hoog niveau naar de gevangenis stuurt voor hun misdaden. Voor dat doel, activeert de Khazarian maffia nu al hun middelen in een wanhopige poging zichzelf te redden.

 

Nl. omdat het rapport van de inspecteur-generaal (IG) o.a. gaat over het herstel van de rechtsstaat, hetwelk al decennialang ontbreekt. Al deze omgekochte marionetten – laag, midden en hoog – namen het systeem over tot het punt waarop de rechtsregels gericht konden worden op hun tegenstanders om hun criminele activiteiten te verhullen. Wat dit misdaadsyndicaat nu bijzonder bang maakt, is het herstel van de rechtsstaat. Wanneer de volledige restauratie van de rechtsstaat heeft plaatsgevonden, blaast dit het Globalistisch misdaadsyndicaat volledig aan stukken.

 

Bovendien ligt het op schulden gebaseerde financiële systeem reeds dood in het water en zal binnenkort worden vervangen door het QFS-systeem. Dit betekent geen geld meer voor dit misdaadsyndicaat, omdat hun inkomensstroom uit drugsgeld en illegale olie-transacties ook zijn afgesneden. Dit alleen al betekent een escalatie in de prijs van goud en zilver en het einde van marktmanipulaties.

 

De misdaden van de Central Banksters zijn legendarisch en zijn te veel om hier te worden vermeld. Het zal generaties duren om de schade toegebracht aan alle mensen op onze planeet te corrigeren. Maar gecorrigeerd zullen ze worden, als voldoende mensen zijn ontwaakt!

 

De Rothschild business blijft overeind

Niettemin zorgt Rothschild & Co. ervoor dat voor de zevende generatie in hun familie hun macht over de wereld blijft, als de huidige voorzitter zich voorbereidt om zijn stoel aan zijn zoon over te dragen. Tenminste zo wordt gedacht?

 

Het bankenimperium van Rothschild zal ervoor zorgen dat hun zeven generatie lange controle over de wereld binnen de familie blijft. De bankdynastie is de afgelopen 200 jaar tussen de generaties doorgegeven. Het werd gestart door Mayer Amschel Rothschild, toen zijn vijf zonen bankzaken vestigden in heel Europa. Financial Times meldde dat de zakenbank momenteel aan het pushen is om “te diversifiëren van haar belangrijkste Franse en Britse adviesactiviteiten, om te helpen voor het gebrek aan minder dynamische periodes in de Europese markt voor fusies en overnames.”

 

Er is een nieuwe private vermogensonderneming opgericht om de investeringen in kleine Amerikaanse activiteiten te vergroten. De Times merkte op dat de revisie van de bedrijfsstructuur die tijdens de oudste Rothschild plaatsvond, de familie in staat stelt de controle over de groep te versterken door minderheidsaandeelhouders uit te kopen.”

 

Het deprogrammeren van gehersenspoelde burgers is een ander verhaal

Het oppakken van de maffiose criminelen, zou nog weleens het gemakkelijkste deel van het opruimingswerk kunnen zijn. Er zijn al een aantal belangrijke uitvoeringsbesluiten ingevoerd en de nodige voorbereidingen zijn getroffen. President Trump is een echte opperbevelhebber die zijn team het werk laat doen. Niemand kan zich verbergen. – Maar, de de-programmering van tientallen jaren gehersenspoelde burgers is een nog grotere taak. Hen te overtuigen dat alles wat hen is verteld een pure leugen is; is echter een totaal ander verhaal.

 

Wees voorbereid op een ramp

Nood- en rampen testen moeten de vitaliteit versterken van families, gemeenschappen en de natie in het algemeen. Het is onmogelijk om elke Deep State-operatie en valse vlag bedreiging te voorzien. Het is in ieder geval belangrijk dat mensen zich voorbereiden op zulke situaties. Door dit te doen, kun je bijdragen je gemeenschap te beschermen en levens te redden. Dit is een zeer ernstige zaak en moet niet lichtvaardig worden opgevat; waarom President Trump onlangs September als nationale paraatheidsmaand heeft verklaard! Hij heeft gezegd; “Ik moedig alle burgers aan om actie te ondernemen zich voor te bereiden op rampen en of noodsituaties, door hun eigen overlevingsplan op te stellen.”

 

Het zou kunnen dat de orkaan aan de oostkust van de VS door de Alliantie is veroorzaakt als dekmantel voor hun massale arrestatieoperaties – in de aanloop naar de Global Currency Reset?

 

Omdat Q vaak sprak over de ‘Kalmte voor de Storm’. En nu heeft president Trump het er ook over. Q zei ook ‘Hoed je voor het Water’. Het belangrijkste is dat mensen begrijpen dat ze kalm moeten blijven.

 

Elke stap die genomen wordt om beter voorbereid te zijn, maakt uiteindelijk een groot verschil in hoe gezinnen en gemeenschappen zullen reageren en volharden wanneer ze geconfronteerd worden met het onverwachte. Blijf op je hoede en wees alert, er zijn te veel aanwijzingen in die richting om deze waarschuwing eenvoudigweg te negeren.

 

De Verandering

De komende veranderingen tart alle verbeelding. We zijn nu aangeland in het belangrijkste hoofdstuk in de wereldgeschiedenis. De President zei: een nieuwe door goud gesteunde valuta zal worden uitgereikt aan het publiek, nadat de gesloten aanklachten zijn geopend en massale arrestaties plaatsvinden. De president zei ook dat bijna iedereen in het Parlement om verschillende redenen in de verzegelde aanklachten is opgenomen.

Massale welvaartsfondsen zullen worden vrijgemaakt om de wereldeconomie, ecologie- en infrastructuur te stimuleren om deze nieuw leven in te blazen. Sociale mediagiganten zijnde bezittingen van de Deep State en haar inlichtingendiensten zullen publiekelijk worden opgeruimd.

Om goed voorbereid te zijn op wat gaat komen, koop mijn boek DE GROTE ONTWAKING dat speciaal hiervoor werd geschreven.

 

MSM schrijft over onze FWC-site

Goed of slecht, zolang MSM over onze FWC-site schrijft, moet de verstrekte informatie waardevol zijn. Lezers worden gestimuleerd om wakker te worden, en gemotiveerd anderen hetzelfde te laten doen.

Niettemin de MSM in het algemeen negeert wat echt gaande is in de wereld, terwijl meer tapijtbommen onderweg zijn ter voorbereiding op de MOAB – Mother of All Bombs.