GMO is Genetische Volkerenmoord

 Oorlog is Fikse Winst

 

Beheers de olie en je controleert landen.

Beheers het voedsel en je controleert het volk.

-Henry Kissinger

 

Alles draait om Controle

De Deep State zocht controle, niet alleen over olie, maar ook over alle andere nieuwe energiebronnen met betrekking tot wereldwijde economische vooruitgang. Ze breidden ook hun invloed uit over de opvoeding van de jeugd, de geneeskunde en de psychologie; de wetenschap van het leven zelf, de biologie, de gezondheid en de toepassingen ervan in de wereld van planten en landbouw.

 

Voor het grootste deel ging hun sinistere inspanning onopgemerkt voorbij aan het grote publiek. Weinig mensen wisten hoe hun leven subtiel en soms niet zo subtiel werd beïnvloed door het een of ander project gefinancierd door de immense rijkdom van de Rockefellers. Na onderzoek van dit onderwerp werd al snel duidelijk dat de geschiedenis van GMO onafscheidelijk was van de politieke geschiedenis van deze zeer machtige Archon families.

 

In feite is het verhaal van GMO dat van de evolutie van macht in handen van de elite, ten koste van alles ingevoerd om de hele wereld onder hun controle te brengen. Sinds, tientallen jaren is die macht geconcentreerd in de handen van de Rockefeller-familie. Tegenwoordig zijn drie van de vier broers allang geleden overleden, enkele zelfs onder verdachte omstandigheden. Echter, zoals vastgelegd in hun wil, is hun project van wereldwijde van volledige controle, en dominantie gerealiseerd volgens bronnen binnen het Pentagon. Het heeft zich verspreid, vaak door de hoogdravendheid van democratie, van tijd tot tijd geholpen door de brute militaire macht van het Deep State imperium wanneer dat nodig werd geacht. Hun project evolueerde tot het punt dat een kleine groep van machthebbers, die in de eerste jaren van deze eeuw met hun hoofdkwartier zijn gevestigd in Washington DC, vastbesloten was om het toekomstig en huidig leven op deze planeet te beheersen tot op een niveau waarvan nog nooit eerder een potentaat heeft kunnen dromen.

 

De gebroeders Rockefeller hebben het concept van multinationale agricultuur – business gecreëerd. Het is het verhaal van genetische manipulatie en patentering van planten, zaden, en andere levende organismen.

 

Zo financierden ze de Groene Revolutie in de landbouwsector van ontwikkelingslanden, onder andere, om nieuwe markten voor petrochemische meststoffen en aardolieproducten te creëren en om de afhankelijkheid van energieproducten te vergroten. Hun acties zijn onlosmakelijk onderdeel van het genetisch gemodificeerde gewassen verhaal van nu.

 

Aan het begin van deze eeuw was het duidelijk dat er niet meer dan vier gigantische chemische multinationale bedrijven zouden ontstaan ​​die wereldwijd het spel speelden om patenten te controleren op de basisvoedingsmiddelen waarvan de meeste mensen op de wereld afhankelijk zijn voor hun dagelijkse voeding. Zoals, maïs, sojabonen, rijst, tarwe, zelfs groenten en fruit en katoen, en nieuwe vormen van ziekte resistent pluimvee, eveneens genetisch gemodificeerd om naar verluidt weerstand te bieden aan het dodelijke door henzelf gecreëerde H5N1-vogelgriepvirus. Ook zijn gen-gewijzigde varkens en runderen ontwikkeld voor zgn. infectie resistent vlees.

 

In mei 2003 verkoos President Bush jr. van de Verenigde Staten ervoor van GMO een strategische kwestie te maken, een prioriteit in zijn naoorlogs buitenlandse politiek van de VS. De koppige weerstand van de op een na grootste landbouwproducent ter wereld, de Europese Unie, vormde een formidabele barrière voor het wereldwijde succes van het GMO-project. Zolang Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Griekenland en andere landen van de Europese Unie standvastig weigerden het planten van GMO-gewassen toe te staan vanwege hun gezondheids- en wetenschappelijke- argumenten, bleven andere naties sceptisch en aarzelend.

 

Begin 2006 had de Wereldhandelsorganisatie (WTO) – Rothschild entiteit – de deur van de Europese Unie naar de massale proliferatie van GMO opengebroken. Het leek erop dat wereldwijd het succes voor het GMO-project binnen het bereik lag.

 

In de nasleep van de Amerikaanse en Britse militaire bezetting van Irak, bracht Washington DC de landbouw van Irak onder het domein van gepatenteerde genetisch gemanipuleerde zaden, in aanvang geleverd door de vrijgevigheid van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Landbouw.

 

Het eerste massale experiment met GMO-gewassen vond echter begin jaren negentig plaats in een land waarvan de elite al lang onaangetast zeggenschap hadden door invloed van de Rockefeller-familie en hun corrupte New Yorker banken: t.w. Argentinië.

 

De proliferatie van GMO wordt meestal verkregen door politieke dwang, regeringsdruk, fraude, leugens en zelfs moord. Voor ontwaakte mensen leest dit als een misdaadverhaal, wat niet verrassend is, want de situatie is levensecht. De misdaad die gepleegd wordt in naam van agrarische efficiëntie, milieuvriendelijkheid en het oplossen van het hongerprobleem op de wereld, levert immense winsten op en is dus uiterst belangrijk voor de elites.

 

Hun acties zijn niet alleen voor geld en winst. Immers, deze machtige privé families bepalen ook wie de Federal Reserve, de Bank of England, de Bank of Japan, de Europese Centrale Bank en zelfs de Volks Bank van China controleert. Het Geld in hun handen vernietigt onze planeet.

 

Hun uiteindelijk doel is nog meer de ultieme controle over het toekomstig leven op deze planeet te verkrijgen, een suprematie waarover vroeger door dictators en despoten werd gedroomd. Als hiertegen niet wordt opgetreden, is de huidige groep achter het GMO-project nog slechts tussen één a twee decennia verwijderd van de totale dominantie van de voedselcapaciteiten van onze planeet. Dit aspect van het GMO-verhaal moet rondverteld worden. Volg hier het boeiende en interessante exposé van William Engdahl.

 

 

 

Oorlogstirannie

Oorlog is de uitvinding van de Rothschilds; van alle menselijke activiteiten biedt oorlog als enige de grootste winstkansen, zowel uit oorlogsmaterieel zelf als uit de leningen omdat materiaal te vervaardigen en te kopen. Maar er zijn diepere beweegredenen, zoals de noodzaak het volk af te leiden van binnenlandse problemen, en de agenda’s van bestuurders.

 

Het Westers kapitalisme had internationale rivaliteit nodig d.m.v. regelmatig terugkerende oorlogen, om kunstmatig een gezamenlijk belang van zowel de rijken als de armen te creëren, volgens hoogleraar in de geschiedenis Howard Zinn. Deze zienswijze wordt gedetailleerd uiteengezet in een omstreden (CFR) onderzoek naar oorlog en vrede uit 1966 met de titel Report from Iron Mountain.

 

Een kopie van dit geheime report lekte uit dankzij een participant die alleen bekend staat als John Doe, een professor aan een universiteit uit het Middenwesten, die bevestigde dat hij een van de vijftien deelnemers was. De erudiete toon van de studie en de mondiale macro-analytische beredenering ervan logenstraft de beschuldiging dat het rapport fake is. Het rapport, geschreven aan het begin van de Vietnamoorlog, vertegenwoordigt vrijwel zeker de elitaire gezichtspunten van de Deep State die om dit onderzoek hadden gevraagd.

 

Volgens het rapport is oorlog zelf het basale sociale systeem waarbinnen andere secundaire sociale organisatiestructuren met elkaar overhoopliggen of samenzweren. Het is tot op heden het systeem dat de meest algemeen bekende samenlevingen heeft beheerst. De bezorgdheid is dat de heersende besturende klasse haar vermogen verliest een gewenste oorlog aannemelijk te maken.

 

Het allerbelangrijkste volgens het rapport is de uitbanning van oorlog, dat onvermijdelijk de verwijdering van de nationale soevereiniteit en traditionele nationale staat met zich meebrengt. Want, de mogelijkheid van oorlog geeft het gevoel van ogenschijnlijke onvermijdelijkheid zonder welke geen enkele regering lang aan de macht kan blijven. De fundamentele autoriteit van een moderne staat over zijn volk, zetelt in haar oorlogsmacht. Oorlog is de laatst belangrijke waarborg tegen het verdwijnen van de noodzakelijke sociale klassen, t.w. het werkvolk. En dat oorlog dient om belangrijke relaties tussen klassen te beheersen.

Het is dus belangrijk alternatieven voor oorlog in te voeren. Zo is onder het motto van de opwarming van de Aarde, de schadelijke CO2-uitstoot, overstromingen, de overbevolking van de planeet, invasie door buitenaardse wezens, de grootste land confiscatie ooit begonnen. Al deze calamiteiten zijn geïntroduceerd om het volk bang te maken. Dat zonder ingrijpen van de overheid deze rampen fataal zullen worden, voor de overleving van de mens. Kortom, het is Agenda 21 in real time.

 

Het rapport stelt voor wat er gedaan moet worden met de economisch of cultureel misdeelden, onder ons. Een mogelijk substituut voor de controle over potentiële vijanden van de samenleving is de herinvoering van de slavernij met de hulp van moderne technologieën en politieke ontwikkelingen. De ontwikkeling van een verfijnde vorm van slavernij is een absoluut eerste vereiste voor sociale controle in een vredige wereld.

 

Zoals o.a. de gebruikmaking van gevangeniswerkers of van loonslaven, mensen die diep in de schuld zitten, dat ze geen andere uitweg hebben dan voor een geringe vergoeding onbevredigend werk te verrichten. Het is beslist boeiend dit rapport te vergelijken met de huidige samenleving, om te beseffen hoe ver de Deep State reeds is gevorderd.

 

Kortom, in menselijke termen is dit een schaamteloos document. Maar het verklaart aspecten van de moderne politiek, die anders volgens gewone maatstaven van het gezonde verstand onbegrijpelijk zouden zijn bleven.

 

Het is beslist noodzaak, dat elke burger kennisneemt van de inhoud van het rapport Iron Mountain, omdat het alles verklaart wat nu wordt waargenomen en ondervonden.

Om jezelf voor te bereiden op de grote veranderingen die beslist gaan komen, bestudeer mijn boek De Grote Ontwaking, waarin elk van deze aspecten worden uitgelegd. Het ontwakingsproces zal worden ondersteund met publieke onthulling over de ware geschiedenis van onze planeet om het volk voor te bereiden op de overgang naar onze eigen vredelievende wereld.