Overheden dienen niet het volk

De oplossing is Anarchie dat Vrijheid bezorgt

Zijn we niet allemaal Anarchisten?

 

Verdeling van rijkdom en de vernietiging ervan

Democratie is een zwendel die vroeg of laat zeker zal mislukken. Het is het zeer gewaardeerde westerse ideaal, maar echter het is niets meer dan een dictatoriaal corrupte algemene-regel, omdat het voortdurend de inherente rechten van individuen schendt, of een minderheid onderdrukt door de almachtige regel van de meerderheid, die de natuurlijke rechten van individuen niet respecteert.

 

De gewone burgers stemmen. Maar insiders – de elite, de trawanten, de Deep State – nemen de belangrijke beslissingen. Deze weinigen kunnen hun eigen rijkdom en macht alleen vergroten door het af te nemen van de velen die geacht worden het volk te zijn.

 

In feite maakt het niet uit op wie je stemt, de Deep State – Illuminati – Rothschilds, beslissen door hun controle over alle partijen die regering vormen. Ze beheersen alle kampen van elke politieke stroming. Politiek zit vol met fraude zonder integriteit – het ene zeggen en het andere doen is hun logica. De politieke partijen zijn slechts middelen om de agenda van de schaduwregering te introduceren die de transformatie van de menselijke samenleving in een wereldwijde dictatuur dwingt.

 

Democratie is ook slechts een welvaartsdistributie en uiteindelijk een vermogensvernietigingsplan dat de belastingbetalers tegenover de belastingeters plaatst. In het geval van de EU; de Duitsers, de Finnen en de Nederlanders produceren en sparen, terwijl de rest consumeert. Uiteindelijk zal een faillissement de waarheid over democratie aan het licht brengen, dat Hans-Hermann Hoppe een prominente Oostenrijkse schooleconoom als volgt verklaart:

 

“Het is niets meer dan een bijzonder verraderlijke vorm van communisme, en de politici die deze immorele en economische waanzin hebben veroorzaakt zich persoonlijk daarmee hebben verrijkt – en natuurlijk nooit aansprakelijk zijn voor de schade die ze hebben veroorzaakt! – ze zijn niets meer dan een verachtelijke groep communistische boeven.”

 

Friedrich von Hayek, een andere bekende eminentie in de Oostenrijkse economische school, schreef in zijn baanbrekend werk de Road to Serfdom:

 

“Door de regering onbeperkte bevoegdheden te geven, kan de meest willekeurige regel legaal worden ingevoerd; en op deze manier kan een democratie het meest compleet despotisme opzetten dat denkbaar is.”

 

Het is moeilijk om de voorzichtige waarschuwingen en woorden van Hayek en Hoppe te negeren wanneer we de huidige politieke manipulaties observeren om de EU bij elkaar te houden en de Euro in leven te houden. Europeanen zijn misleid in de hoop dat er op een dag een wonder zal gebeuren dat het onmogelijke mogelijk maakt en deze crisis zonder pijn oplost en de EU en haar euro intact laat.

 

Elke goedbedoelde verbetering zal echter met alle middelen worden gestopt, omdat deze in eerste plaatst hun macht bedreigt, en de massa gratis lunches en meer wil. Ten tweede, omdat het de overdracht van rijkdom in hun richting vertraagt, doordat het de overheidsuitgaven beperkt waarop ze zich vertrouwen. Terwijl ten derde, dit meestal betekent een onmiddellijke verlaging van hun persoonlijke rijkdom, als aandelen- en onroerendgoedprijzen instorten. En daarom is er altijd een vooroordeel in inflatie, omdat de voordelen sneller komen en vaak naar de mensen gaat die verantwoordelijk zijn voor het systeem. De rekening verschijnt veel later en wordt door het volk in hogere prijzen betaald, ondanks depressie en ellende.

 

Overheden dienen het volk niet

De overheid is het probleem, niet de oplossing. Na elf jaar slepende en dieper wordende recessie, is het tijd om van koers te veranderen. In een democratie worden regeringen door het volk gekozen om hen te dienen, maar niet om de autoritaire dictator te zijn, zoals tegenwoordig het geval is. Regeringen hebben alle macht en middelen genomen om jouw manier van leven te beïnvloeden. Ze hebben de macht om belasting te heffen, je vast te houden, op te sluiten, te martelen en jonge mannen en vrouwen weg te sturen om oorlogen te voeren in het buitenland dat niet eens een bedreiging voor het eigen land is geweest. Ze reguleren en belemmeren ondernemingen, verdelen het geld, bemoeilijken de handel door embargo’s en sancties en controleren alles wat in ze opkomt. Regeringen zijn duidelijk niet ten dienste van het volk, erger nog, ze zijn de vijand van het volk.

 

Het afdwingen van veiligheidscontroles op luchthavens zonder echte bescherming, dat niets anders is dan het creëren van business voor hun overheidsvrienden. Met het resultaat dat mensen zich afvragen wie hen zal beschermen tegen diefstal en geweld, dat hen ervan overtuigt dat het hun regering als instelling is die hen terroriseert, besteelt en natuurlijk schadelijk is voor hen.

 

Het volk vertrouwt de rechtsgang toe aan een instelling die obsceen corrupt is. Mensen zijn opgeleid onder toezicht te blijven en hun vrijheden om hun potentie aan de overheid af te geven; ze zouden niet anders durven want anders worden ze gepakt.

 

De macht van de moderne representatieve regering is dat het de massa bedriegt door hen te laten geloven dat zij ook insiders zijn. Ze worden aangemoedigd om te stemmen en te geloven dat hun stem er echt toe doet. Uiteraard doet het er helemaal niet toe. Over het algemeen hebben kiezers geen idee waarvoor of op wie ze stemmen. Vaak krijgen ze het tegenovergestelde van wat ze dachten waarvoor ze hadden gestemd. De overheid is een fenomeen, geen systeem. Het wordt het best begrepen als een gevecht tussen de buitenstaanders en de insiders. De insiders beheersen altijd de overheid en gebruiken deze om de controle te krijgen over de buitenstaanders. Waarom willen ze dat doen? De gebruikelijke redenen zijn Rijkdom, Macht en Status. Kort gezegd: de overheid is een instelling waarin de ‘insiders‘ de rijkdom, macht en status van de ‘outsiders‘ stelen.

 

Politici worden gekocht, bepraat en gemanipuleerd door de elite, het is hetzelfde in elk land. Gedetailleerde bestanden worden bijgehouden over politici, geholpen met gegevens van inlichtingendiensten, die kunnen worden gebruikt om een ​​twijfelaar bang te maken en in het gareel te zetten ​​uit angst dat hun geheimen openbaar worden gemaakt. Degenen die de partijen controleren, beheersen ook het netwerk van inlichtingendiensten, niet in het minst de Rothschild-dynastie.

 

Voor de meeste politici zijn er geen grenzen of morele dilemma’s over kleine dingen zoals integriteit en wetten van persoonsgegevensbescherming. Hoe meer geheimen mensen in de overheid hebben die hen kunnen vernietigen als ze onthuld zouden worden, hoe bruikbaarder en wenselijker deze lieden zijn om sleutelposities te vervullen. Als ze ooit proberen op te komen tegen de officiële lijn, is er altijd nog het databestand.

 

De hoogste regionen van de politiek zitten vol met mensen die dansen op de muziek uit angst voor publieke blootstelling voor alles, van financiële fraude tot pedofilie. Er zijn drie soorten politici die in de buurt komen van het machtssysteem van de overheid:

 

  • Een kleine minderheid die bewust deel uitmaakt van de samenzwering en zich bewust is van de doelen
  • Degenen die gewoon macht en status willen en er alles voor doen om het te krijgen, door te zeggen en te doen wat nodig is; en
  • Degenen die grote geheimen hebben die op elk moment kunnen worden onthuld als ze weigeren de instructies uit te voeren.

 

Het is niet gezegd dat elke politicus aan een van deze 3 criteria voldoet, alleen de overgrote meerderheid die de regering of de top van grote partijen bereikt, hetzij die de leiding hebben of de oppositie voeren. Met andere woorden, alle politici die een kleine kans hebben om een regering te vormen, zijn tot op de kern corrupt. Het is de lijm die de structuur bij elkaar houdt m.b.v. manipulaties tussen verschillende politieke partijen en landen, in het spinnenweb van geheime genootschappen, waarbij de jezuïeten en vrijmetselaars de belangrijkste zijn.

 

Macht corrumpeert en absolute macht corrumpeert absoluut. Het type mensen dat aangetrokken wordt door de overheid, houdt ervan andere mensen te controleren. In tegenstelling tot wat ons is verteld te denken, dat is de reden waarom de slechtst gekwalificeerden – niet de beste – in de regering willen en kunnen komen.

 

Vergeet niet; dat het niet de beste en de slimste zijn die in de overheid zitten. Dat komt omdat er twee soorten mensen zijn. Mensen die graag de fysieke realiteit willen controleren, belangrijk zijn, en mensen die graag andere mensen willen domineren. De tweede groep, die zich graag tot hun medemensen richt, is van nature aangetrokken tot overheid en politiek. En vormen daarom een ​​actieve bedreiging voor de persoonlijke vrijheid en het economisch welzijn van het volk.

 

Hoewel de verkiezing van Trump in 2016 enorm de voorkeur verdiende boven Hillary vanuit het oogpunt van persoonlijke vrijheid en economische welvaart, is het tot nu toe nauwelijks een trendverandering geworden. De achteruitgang van de westerse economie is net als een gigantische sneeuwbal die vanaf de top van de berg bergafwaarts rolt. Het had mogelijk in begin van de afdaling kunnen worden gestopt, maar nu is het een zo’n kolos geworden. Als mensen in de weg staan, worden ze verpletterd. Het stopt pas wanneer de kolos de bodem van het dal heeft bereikt.

 

De oplossing is anarchie dat vrijheid bezorgt

De oplossing is anarchie, maar vaak wordt dit door de meesten onder ons verkeerd geïnterpreteerd als een pejoratief dat wordt gebruikt om hooligans te beschrijven die door de straten razen, stenen, en molotovcocktails slingeren en zichzelf in het algemeen tot last maken.

 

Maar het betekent eigenlijk het tegenovergestelde. Het woord is door de officiële media toegeëigend om te worden gebruikt voor wat precies het tegenovergestelde is van waar het voor staat. Wat ervan gemaakt is, is een handig verwarrende definitie die de doeleinden van de Deep State dient.

 

Goed begrepen, is de term anarchie afgeleid van het Griekse woord anarchia, dat correct vertaald de betekenis ‘zonder heerser’ verwoord. In wezen is het ‘Vrijheid om niet tot slaaf te worden gemaakt en tegen iemands wil te worden gedwongen. Vrijheid om vrijwillig te handelen, vrijheid om te associëren met wie dan ook onder welke omstandigheden dan ook, op voorwaarde dat ze het vermogen van anderen om dezelfde vrijheid te genieten niet verminderen. Maar als je rondkijkt, hebben regeringen alle macht, en alle middelen om jouw manier van leven te beïnvloeden.

 

Maar merkwaardig genoeg het is de regering die de meeste mensen vertrouwen en bij hen bescherming zoeken tegen alle kwaad dat meestal door de regering zelf wordt gecreëerd en via de officiële media met valse weergave wordt gepubliceerd, en buiten elke proportie wordt geblazen, met als doel de bevolking kort, bang en aangelijnd te houden. De meeste terroristische aanslagen zijn bedacht en uitgevoerd van binnenuit met mede weten van de overheid, zoals o.a. de 9/11 terreuraanslag op de Twin Tower in New York om de publieke opinie te beïnvloeden en de overheid in staat te stellen een oorlog in Afghanistan en Irak te voeren.

 

Mensen vertrouwen de rechtvaardige beleidslijn toe aan een instelling die deze op een obscene manier corrumpeert. Mensen worden gemanipuleerd onder toezicht te blijven en hun vrijheden en kansen aan de overheid over te dragen.

 

Anarchisten, geloven niet in het bestaan van het recht door de staat. Waarom niet? De staat is geen magische entiteit; het is een parasiet in de samenleving. Al het nuttige dat de staat doet, kan worden geleverd door ondernemers die winst zoeken. De dienstverlening zal dan beter en goedkoper zijn. De staat trekt met haar overheidsapparaat expertise aan van ondernemers voor bijna alle projecten. De overheid is slechts een intermediair en maakt daarom alle dingen onberekenbaar duurder. Dit houdt zelfs geen rekening met de praktijken van malfazanten over de hele linie van A tot Z. De meeste projecten zouden beter en goedkoper kunnen worden gerealiseerd vanwege dit simpele feit.

 

Wat nog belangrijker is, de staat vertegenwoordigt geïnstitutionaliseerde macht. Het heeft een monopolie op geweld en dat is altijd extreem gevaarlijk. Zoals Mao Tse-tung zei: “De macht van de staat komt uit de loop van een geweer.” De staat is niet je vriend.

 

De staat is een hand des doods die zichzelf opdringt aan de samenleving, vooral ten voordele van degenen met hun trawanten die het systeem controleren. Het kan niet worden hervormd; het instituut staat moet worden afgeschaft. En worden omgezet in anarchie.

 

In plaats van anarchie te vrezen, is dit in veel opzichten de natuurlijke oplossing voor onze problemen. Iedereen die hieraan twijfelt, zal moeite hebben om zich het feit te verzoenen dat 99% van de eigen meest kritieke beslissingen in het leven in een private staat van anarchie wordt genomen.

 

Zijn we niet allemaal anarchisten?

Kijk hoe jij je partner kiest. Stel je voor dat de regering het recht claimt om je te vertellen met wie je moet trouwen. Wat denk je dat er zou gebeuren met de kwaliteit van menselijke relaties onder een dergelijk regime?

 

Stel je nu voor dat de overheid je vrienden ook voor jou heeft gekozen, je sociale evenementen, dinerparty’s en je weekenden heeft gepland. Stel je voor dat een panel van bureaucraten je een hobby van hun keuze toewijst, je een televisiekanaal voorschrijft en je een specifieke tijd toewijst om het te bekijken. Stel je voor dat de Minister van Gastronomie het restaurant voor jou uitzoekt, je menukeuzes bepaalt en je wijn voorschrijft. Wat denk je dat er gaat gebeuren met de algehele kwaliteit van je leven?

 

Indien toegepast, zouden slechts weinigen dergelijke inbreuken op hun persoonlijke vrijheid tolereren. En met goede reden! Wie zou een door de staat opgelegd huwelijk willen consumeren of, erger nog, deze verplichting op te leggen aan een onwillige, door de staat geselecteerde partner? Fatsoenlijke individuen verdienen het recht zelf te kiezen, en mocht dat nodig zijn; zullen ze hun recht verdedigen om deze dingen zelf te kiezen.

 

Als het gaat om de belangrijkste dingen in het leven, als het gaat om onze familie en vrienden en om te beslissen hoe we onze kostbare tijd besteden die we met hen doorbrengen, zijn we allemaal anarchisten. Het is de hoogste tijd om de boeien voor de rest van ons leven van ons af te gooien en ons te gedragen als individuele anarchisten ware vrijheidsstrijders, met respect voor alle anderen.

 

Kom tot bezinning en wordt een realist om te begrijpen en te zien dat de acties van overheden ronduit onzin zijn, met het enige doel om jouw vrijheden te beteugelen en je tot slaaf te maken. Je moet nu hiertegen vechten. Want als je eenmaal tot slaaf bent gemaakt, is het onmogelijk geworden jezelf te bevrijden als je beseft dat je het niet meer leuk vindt. Dit soort slavernij is de staat van nu. Het is wat je bent op cellulair niveau.

 

Bedenk; Wanneer je kinderen nauwelijks mens zijn, zijn ze verplicht gevaccineerd te worden om hun zenuwcellen en synapsen psychologisch te veranderen en hun neurologisch ontwikkelingsproces te verhinderen tot het punt dat ze worden gereduceerd tot saaie slapers en stomme wezens op sub menselijk niveau.

 

Stel jezelf vragen; wat ga je doen als de Khazarians onze Vrijheidsstrijd hebben gewonnen? Op dat moment ben jij en je nakomelingen officieel een slavenklasse geworden, niet beter dan batterijlegkippen, en worden gebruikt voor welk doel dan ook dat de elite geschikt voor je acht. Dit is een gevangenis waaruit je niet kunt ontsnappen. Zie hoe moeilijk het wordt gemaakt om Brexit te vervullen, waar de meerderheid van de Britten voor heeft gekozen om de EU-gevangenis te verlaten!

 

Vergeet niet; Dat we moeten vechten om deze strijd te winnen.

 

Lever je eigen bijdrage door dit artikel met al je contacten te delen en anderen te inspireren hetzelfde te doen. Door je te abonneren en te delen kunnen we dit nieuws verspreiden en op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen. Bedenk; iedereen kan helpen het moeras droog te leggen door de waarheid te delen, en FWC-artikelen door te geven aan iedereen die je kent. Je kinderen en kleinkinderen zullen dankbaar zijn voor je bijdrage.