Meer inflatie is nodig om de financiële boom in leven te houden

Opblazen of sterven

Hypotheek met negatieve rente

Cash loze Maatschappij

De oplossing uit deze puinhoop is klaar

 

 

Geld Vervalsing

Het monetair door schuld gedekt geldsysteem van de Rothschild Central Banken heeft haar dagen geteld. Het is niet te repareren en had volgen hun plan allang vervangen zullen zijn door haar opvolger het SDR-monetair systeem van het IMF. Dat zou worden geïmplementeerd nadat een groot disaster zou hebben plaatsgevonden in de vorm van WW3. Gelukkig is de cabal nu in een hoek gedreven en kan haar plan niet worden uitgevoerd, ondanks hun vele pogingen een oorlog eerst met Ukraine en nu met Iran te provoceren, waarvoor o.a. top-cabal-baas Benjamin Netanyahu reeds van alles heeft uitgelokt.

 

Het bestaande monetair systeem werkt op vals schuldgeld, dat een doe-het-zelf-versie is van inflatie om het volk van haar koopkracht te beroven. Het is niet voor niets illegaal, omdat het een fraude is, door te doen alsof dit nieuwe geld echte rijkdom vertegenwoordigt. De enigen die met dit soort zwendel kunnen wegkomen, zijn degenen die voor de overheid werken; ze beweren dat hun namaakgeld de economie stimuleert. Dat nonsens is.

 

Het vervalste geld kan op verschillende manieren in de economie worden geïntroduceerd. In de afgelopen 30 jaar is het voornamelijk in financiële activa gegaan via monetaire steegjes en bleef het daar. Dit was natuurlijk geweldig voor mensen die aandelen, onroerend goed en obligaties bezaten. De top 10% van de bevolking zag haar rijkdom groeien van ongeveer € 20 biljoen 30 jaar geleden tot ongeveer € 75 biljoen vandaag. In diezelfde tijd steeg het Amerikaanse bbp slechts met € 15 biljoen – dat ongeveer is wat de onderste 90% in die tijd aan rijkdom heeft gewonnen.

 

Het bewijs is geleverd dat het monetaire systeem niet functioneert, aangezien de liquiditeit voor korte termijn financiering opdroogde en paniek uitbrak, dat de volgende dag werd bevestigd door het financiële systeem te redden met 5 achtereenvolgende Repos van $ 84 miljard dat nodig was, echter slechts $ 75 miljard van het bailout-geld kwam beschikbaar voor de banken. Kennelijk heeft iemand zijn fonds niet gekregen?

 

USA Inc. moest intussen eind september 1.000 biljoen dollar schuldaflossing betalen aan de Chinese ouderen, waarvoor ze een uitstel tot 18 oktober aanstaande hebben ontvangen. Die deadline voor de betaling van schulden heeft geresulteerd in de productie van biljoenen dollars om de markten overeind te houden – dat vermoedelijk de oorzaak is dat de dollarindex de 100 punten grens is gepasseerd en automatisch tot 50% van haar waarde kan gaan verliezen. Vanwege deze situatie, die naar verwachting zal blijven verslechteren zal dat de uiteindelijke reden worden de enige uitweg te kiezen van de wereldwijde reset met invoering van de goudstandaard, teneinde een wereldwijde depressie te voorkomen.

 

De directe oorzaak van het tekort aan contanten is onduidelijk. In algemene zin is het hoogstwaarschijnlijk een manifestatie van de Inflate-of-Sterf-val. Na, de economie met enorme hoeveelheden nep geld te hebben gefinancierd is gedurende de afgelopen 20 jaar € 22 biljoen toegevoegd via kwantitatieve versoepeling. En de spaarrente over bijna deze hele periode verlaagd tot praktisch nul, om spaarders te straffen met negatieve opbrengsten; De centrale bank is nu genoodzaakt meer en meer nep geld toe te voegen alleen maar om de show gaande te houden.

 

“Inflatie” verwijst naar een toename van het aanbod van geld. Mensen gebruiken het in de volksmond om te verwijzen naar stijgingen van consumentenprijzen. Maar het vergroten van het aanbod van geld hoeft niet noodzakelijkerwijs de consumentenprijzen te verhogen. Het hangt af van waar het geld naartoe stroomt en hoe het daar komt. Na elk van de twee bellenbubbels deze eeuw, besloten de Centrale Banken de economie te ‘stimuleren’ met nep geld.

 

De essentiële fraude van het financiële systeem is niet alleen dat het geld nep is. Het is ook het aanmatigende eigenbelang dat zeven goedbetaalde marionetten in het Federal Open Market Comité een economie van $ 20 biljoen kunnen controleren, verbeteren en stimuleren, alsof het een rammelende antieke auto is die een opknapbeurt nodig heeft.

 

Begrijp alsjeblieft dat het geldsysteem gedoemd is. De dollar/ euro/ yen/ pond van vandaag zijn allemaal nep, zonder een stevige verbinding met de echte wereld van tijd, middelen en output. De “rijkdom” die het voortbrengt is ook nep. In de 50 jaar na de Tweede Wereldoorlog bedroeg het vermogen van huishoudens gemiddeld ongeveer 350% van het bbp. Toen schoot het plotseling tot meer dan 500% omhoog. Waar komt dat extra geld – ongeveer € 30 biljoen extra huishoudvermogen – vandaan? Het reële gemiddelde gezinsinkomen was eind jaren 90 iets meer dan € 60.000; het is nog steeds iets meer dan € 60.000 vandaag. Integendeel; het was de top 1% die slechts 4,9 procent van de totale inkomensgroei in de VS veroverde in de periode 1945-1973, maar sindsdien heeft de rijkste klasse van het land een verbazingwekkende 58,7% van alle nieuwe rijkdom in de VS opgeslokt, en 41,8 procent van de totale inkomensgroei in de periode 2009 – 2015.

 

In diezelfde periode vloeide centrale banken ongeveer € 22 biljoen aan nieuw (nep) geld in de wereldeconomie. Dat geld dreef de prijzen omhoog van aandelen, huizen en obligaties, waardoor activabezitters relatief rijker zijn dan alle anderen. In feite hielpen en steunden de centrale banken de grootste diefstal in de geschiedenis.

 

Feitelijk heeft de Federal Reserve onder de grondwet nimmer de bevoegdheid gekregen een centrale bank op te richten. Terwijl dit illegale instituut nog nooit is gecontroleerd, dat nu naar verwachting na de terugkeer van de Goudstandard zal gaan gebeuren.

 

Meer inflatie is nodig om de financiële boom in leven te houden

Een andere manier om het te bekijken is door het totale vermogen van huishoudens te vergelijken met het bbp. Gewoonlijk hebben huishoudens een totaal vermogenswaarde gelijk aan ongeveer 3,5 keer het bbp. Nu is het cijfer meer dan vijf keer het bbp. Huishoudens hebben ongeveer $ 30 biljoen meer, bijna allemaal in het bezit van de 10% van de rijkste gezinnen en bijna allemaal gebaseerd op niet-toegenomen reële rijkdom (bbp-stijgingen), maar op de eerdergenoemde vervalsing van nep geld.

 

Wanneer je dat soort geld kunt verdienen door niets te doen, is het een moeilijke gewoonte om ermee te breken. Inmiddels, kan de Europese Centrale Bank (ECB) het niet nalaten, zelfs met al haar grote obligaties die onder de nul rendementen handelen, ermee door te gaan.

 

De ECB is terug in het spel met fake geld! Vanaf 1 november begint de bank haar QE-programma (kwantitatieve versoepeling) te verhogen met een bedrag van € 20 miljard per maand. Het werd gezegd dat ze “effecten” zouden kopen met deze € 20 miljard. Alhoewel ze niet vertelden welke effecten.

 

De bank heeft ook de negatieve rente op overtollige deposito’s van commerciële banken verlaagd van -0,4% naar -0,5%, Europese commerciële banken kunnen contant parkeren bij de ECB. Maar ze moeten betalen voor het voorrecht dat te doen. En dat parkeergeld is zojuist gestegen. Maar met percentages die al dichtbij of onder nul liggen, is er niet veel inflatie-sap meer in het monetaire kanaal.

 

Opblazen of sterven

De centrale bankiers moeten inflateren; ze moeten blijven inflateren anders stopt de show. De toenemende geldhoeveelheid veroorzaakt verwarring, fouten en rampen. Wanneer de consumentenprijzen stijgen, zijn bedrijven in eerste instantie blij met de extra inkomsten, totdat ze ook hun kosten zien stijgen. Dan zijn ze verloren.

 

Hoe lager het rendement op contanten en sparen, hoe conservatiever en risicomijdend beleggers- en en het bankgedrag wordt. Als centrale banken in Japan, Europa of in Amerika inflatie in consumentenprijzen willen, zullen ze de rentetarieven moeten verhogen.

 

President Donald J. Trump zal dat idee niet leuk vinden: hij wil een zwakkere dollar. Een zwakkere dollar is de enige manier voor een opleving van de Amerikaanse export, een echte Amerikaanse bbp-groei boven 3%, verbetert de herverkiezingskans van de president in 2020. – Binnen enkele minuten na de aankondiging van de ECB tweette President Trump:

 

Europese Centrale Bank verlaagt snel 10 basispunten. Ze proberen, en slagen erin, de Euro te depreciëren tegen de zéér sterke Dollar, om de Amerikaanse export te schaden … En de Fed zit en blijft zitten. Ze worden betaald om geld te lenen, terwijl wij rente betalen!

 

President Trump streeft naar monetaire inflatie, fiscale inflatie en waarschijnlijk sommige soorten inflatie waar men nog nooit van heeft gehoord?

 

Wanneer geld via het monetaire kanaal in de economie wordt gepompt, stijgen de prijzen van aandelen, obligaties en onroerend goed. Wanneer geld via het fiscale kanaal in de economie wordt gepompt, stijgen de consumentenprijzen. Meestal stijgen ze eerst langzaam. Dan stijgen ze snel. In feite verdampt monetaire inflatie de waarde van je geld.

 

De enige manier waarop de centrale banken de financiële boom levend kunnen houden, is door deze nog verder op te blazen. Dat is de echte betekenis van de recente ommekeer van de Fed. Fed-voorzitter Jerome Powell heeft zijn renteverhogingsprogramma onderbroken en kijkt nu naar meer bezuinigingen. Om de herverkiezing van Trump in 2020 te ondersteunen, moet de Fed de financiële sector opblazen met goedkoper krediet, anders sterft de boom.

 

Hypotheek met negatieve rente

Nu heeft een Deense bank de eerste negatieve hypotheekrente ter wereld geïntroduceerd. Het verstrekt hypotheken aan huiseigenaren voor een negatief tarief van 0,5%. De bank betaalt leners om wat geld van hun boeken te halen. Natuurlijk kunnen zoals gewoonlijk alleen relatief welgestelde mensen huiseigenaar worden en profiteren van deze omgekeerde kruissubsidie. Het is een bekende reactie, waarbij het grote publiek wordt misleid door te geloven dat zij profiteren van de nieuwe bank maneuver. Het grootste deel van dergelijke operaties dient grote bedrijven. De lener betaalt minder terug dan het volledige geleende bedrag. Zwitserland zal binnenkort richting Denemarken gaan.

 

Het is niet altijd mogelijk om de effecten van monetaire inflatie te bepalen door te kijken naar prijsinflatie. Hogere prijzen zijn slechts een gevolg van de monetaire inflatie. Monetaire inflatie wijst middelen ook verkeerd toe, wat meer schuld aanmoedigt en minder doet sparen. Het laat beleggers denken dat er meer besparingen bestaan ​​dan werkelijk het geval is. Dit leidt vaak tot niet-duurzame bubbels, o.a. in aandelen en onroerend goed. Bovendien verbergt inflatie de kosten van overheidsuitgaven. Als centrale banken niet in staat waren om uit het niets geld te creëren en regeringen te helpen hun tekorten te financieren, zouden mensen niet voor verhoging van belastingen komen te staan.

 

Alle stimuleringsinspanningen zijn slechts verschillende vormen van fraude – allemaal gebaseerd op misleiding van consumenten, beleggers en bedrijven door ‘inflatie’, dat wil zeggen met nep geld dat niemand ooit heeft verdiend of gespaard.

 

Inflatie is erger dan mensen denken; de vernietiging van hun fiat-geld sluimert heimelijk achter de schermen. Het bezitten van goud is een manier om jezelf te beschermen tegen het misleidende beleid van de Centrale Bankiers en je rijkdom te behouden.

 

Het is slechts een kwestie van tijd totdat de gemiddelde consument ook de banken hun depositokosten bij de centrale bank moet terugbetalen, wat betekent dat de klanten een negatieve rente op hun deposito’s krijgen. Dat is inflatiecamouflage. Een pure fraude, maar allemaal legaal gemaakt door een ziek systeem dat geen ethiek of wettelijke normen volgt.

 

Cash-loze Maatschappij

Om ervoor te zorgen dat de kleine spaarder er niet aan denkt zijn spaargeld onder zijn matras of in een gat in de grond te deponeren in plaats van het naar de bank te brengen, wordt het geld gedigitaliseerd en verdwijnt het contante geld.

 

Madame Lagarde heeft daar al vaker over gesuggereerd toen ze een toespraak voor haar vertrek bij het IMF hield – waarin ze uitlegde hoe zij de toekomst van monetair bankieren ziet. De toekomst een maatschappij zonder contant geld is volgens haar, niet meer dan 15 tot 20 jaar van ons verwijderd.

 

Precies genoeg tijd voor oudere generaties – degenen die nog steeds een instinct van afwijzing kunnen voelen en enig bewustzijn hebben over persoonlijke privacy, degenen die zich kunnen verzetten tegen de digitalisering van geld – die dan mogelijk zijn uitgestorven. De jonge, opkomende leeftijdsgroepen kunnen worden en zijn reeds genoeg gehersenspoeld om een ​​cash-loze samenleving cool te vinden.

 

Omdat Madame Lagarde verhuisd naar het hoofd van de ECB in Frankfurt, mogen we ervan uitgaan dat Europa een van de grootste testgronden zal worden voor de gedigitaliseerde geld-loze samenleving.

 

Het is zelfs al een testterrein – veel warenhuizen en andere winkels in Scandinavische landen – Zweden, Noorwegen, Denemarken, Finland – accepteren geen contanten meer, alleen elektronisch geld. In Zweden wordt meer dan 90% en in Denemarken al tot 80% van alle monetaire transacties digitaal afgedaan.

 

De oplossing uit deze puinhoop is klaar

De enige oplossing om de wereld uit deze puinhoop te redden, is het al operationele Quantum Financial System (QFS) dat achter de schermen staat te wachten en volledig onafhankelijk is van het bestaande gecentraliseerde monetaire systeem, waardoor alle andere en eerdere transfersystemen zoals de banken en bijvoorbeeld blockchain, onnodig zijn. Na de revaluatie (RV) zullen alle soevereine valuta’s met goud of activa zijn gedekt om een duurzame waarde te waarborgen, en worden opgeslagen en overgedragen via QFS. Iedereen zal een account ontvangen in dit nieuwe geldsysteem.

 

Wakker worden jullie allemaal, we hebben de centrale banken toegestaan ​​om onze markten te beheersen, door onze macht en rechten weg te geven om ons geld zelf rentevrij uit te geven. Deel dit bericht met iedereen die je kent. Als veel meer van ons wakker worden, is het manipulatiespel van de cabal over, en kunnen we werken aan onze eigen vrijheid. Vergeet niet je te abonneren op