Globalisering is het pad naar volledige dictatuur

Comité van 300

De oorsprong van de zwarte adel

Geheime genootschappen

 

Zwarte Adel

De geschiedenis beschrijft wereldgebeurtenissen die het resultaat zijn van de machinaties van een machtige, verborgen clique van geheime organisaties, dat wereldwijd bestaat uit de elite; t.w. de banken, rijke families zoals o.a. de Rothschilds en Rockefellers, niet-officiële organisaties zoals de Bilderberg, de Council of Foreign Relations, de Trilaterale Commissie georganiseerde misdaad, schimmige instanties binnen de overheid, geheime genootschappen zoals Skull and Bones, de jezuïeten, de vrijmetselaars, enzovoort.

 

Achter al deze groepen is een groep die nog geheimer is, bestaande uit de ware heersers van planeet Aarde, die Premiers en Presidenten als hun directe marionetten gebruiken. Sommige theoretici zeggen dat deze Illuminati die de touwtjes in handen hebben menselijke wezens zijn; anderen zeggen dat ze buitenaardse bondgenoten hebben. Ze zijn een geheim genootschap binnen geheime genootschappen, ondersteund door een bankelite, geleid door de Rothschild-dynastie, die het ultieme plan voor afschaffing van alle religies behalve het bevorderen van hun eigen satanische religie, en alle burgerlijke regeringen willen opheffen om alles onder hun controle te centraliseren en te globaliseren, in wezen de Nieuwe Wereldorde.  https://www.youtube.com/watch?v=nZZsQKkzTA4&feature=youtu.be

 

Sinds de oudheid leven mensen onder de heersende duim van de Zwarte Adel oftewel de duistere overheersers, de mensheid is gehackt, belemmerd, onderdrukt en gedwongen tot onderwerping door beheersing van hun geest en ziel, en ziel vernietiging door wreedheden.

 

Ze zijn de oudste echte heersers van planeet Aarde die rechtstreeks worden vertegenwoordigd door onze dominante politieke, economische en culturele instellingen. De westerse samenleving is ondermijnd en de westerse cultuur is failliet. Democratie bestaat niet, want vóór de uitslag van elke verkiezing hebben ze al besloten wie zal winnen en de leiding zal hebben. Hun sociale controle loopt via de massamedia en educatieve systemen. Welke de kanalen zijn geworden voor massale indoctrinatie en manipulatie.

 

Deze lieden verdienden de titel van ‘Black Nobility‘ vanwege hun meedogenloos gebrek aan gewetensbezwaar. Ze maken op grote schaal gebruik van moord, verkrachting, ontvoering, vergiftiging, diefstal en allerlei vormen van bedrog, geen enkele oppositie wordt geduld​ hun doelstellingen moeten worden bereikt. Deze personen hebben een enorme rijkdom en zijn buitengewoon machtig.

 

De machtigste van de Black Nobility-families bevinden zich in volgorde in Italië, Duitsland, Zwitserland, Groot-Brittannië, Holland en Griekenland. Hun wortels kunnen worden teruggeleid naar de Venetiaanse oligarchen, die van Khazar-afkomst zijn, en in koninklijke huizen zijn in getrouwd zijn aan het begin van de twaalfde eeuw. Na de overwinning van Khazar over de Arabieren, trouwde de toekomstige keizer, Constantijn V, met een Khazar-prinses waaruit hun zoon keizer Leo IV werd geboren, ook bekend als “Leo de Khazar“.

 

Globalisering is het pad naar volledige dictatuur

De Medici-pausen, Pius XII met zijn echte naam Eugenio Pacelli, en John Paul II – 1978 tot 2005 – waren ook Khazaren. Niet alle Black Nobility zijn van koninklijke huizen, terwijl veel van deze koninklijke families geen koninkrijken meer hebben. Volgens onderzoeker en auteur dr. John Coleman werd het “Comité van 300” in het begin van de achttiende eeuw opgericht, “hoewel het zijn huidige vorm pas rond 1897 aannam”, nadat de Chinese opiumhandel was gelegaliseerd.

 

Hier is bewijs te vinden van het bestaan ​​van het Comité van 300, met de belangrijkste spelers in het globaliseringsproces. Socialistisch politicus en financieel adviseur van de Rothschilds, Walter Rathenau, (1867 – 1922) schreef in de Wiener Press (24 december 1921): “Slechts 300 mannen en vrouwen, die elkaar allemaal kennen weten dat ze het lot van Europa regeren.” Dat later werd uitgebreid tot de hele wereld.

 

 

Prins Philip en Prins Charles zijn de meest zichtbare symbolen van de adellijke families die achter de meeste, zo niet alle milieuvriendelijke bewegingen staan ​​dat eigenlijk tot doel heeft de bevolkingsgroei van alle naties te beteugelen. Ze maken ook deel uit van de samenzwering om de industrie te vernietigen en de wereld terug te brengen naar een nieuw donkere eeuw. Ze ondersteunen het einde van alle industriële vooruitgang, hongersnood, ziekte en oorlogen, om de overtollige bevolking te elimineren. Ze verzetten zich tegen kernenergie die schone goedkope elektriciteit produceert, dat de sleutel is tot economische ontwikkeling, welvaart en vooruitgang. Ze verlangen begerig naar de terugkeer van het feodale systeem om opnieuw de absolute heersers te worden.

 

De vrijmetselarij voorziet in hun religieuze vervulling, omdat ze geen ander geloof hebben dan de satanische God Lucifer. Veel van deze 300 leden van het comité zitten in de drugs- en wapenhandel via intermediairs, o.a. via grote multinationale banken.

 

De jezuïeten- en vrijmetselaarsbondgenoten onder de gekroonde hoofden van Europa, hielden in 1815 in Wenen een congres, waarin de Zwitserse neutraliteit voor altijd werd gegarandeerd die al in 1648 door de Vrede van Westfalen was goedgekeurd. Verder werd overeengekomen; dat het niet uitmaakt hoeveel oorlogen worden uitgelokt, maar dat het geld van de adel in Zwitserland altijd gevrijwaard moet zijn van plundering. Dit werd bepaald volgens de nauwgezette langetermijnplanning van Rothschild, wat de reden is waarom Zwitserland tot op heden de beroemde langdurige bankgeheimwet heeft die in 2014 werd afgeschaft voor gewone burgers, wat impliceert dat het geld van deze groep mensen niet langer is beschermd. De status van de vrijmetselarij en de jezuïeten in de machtsstructuur van de elites is duidelijk vastgelegd.

 

De Waterloo-nederlaag van Napoleon, gaf Nathan Rothschild als gevolg van zijn criminele speculatie een enorme financiële macht om het grootste deel van Groot-Brittannië te kopen. Zo, werden de Rothschilds de fiscale agenten van Groot-Brittannië en later ook van het Vaticaan, om hun financiële en politieke heerschappij in de Verenigde Staten te verzekeren.

 

Na zijn geconstrueerde beurscrash in 1815 verkreeg Nathan een toename van zijn rijkdom van 6.500 keer meer dan wat hij voordien bezat. In wezen roofde hij Groot-Brittannië kaal en werd hij voor alle accounts en doeleinden de eigenaar van het grootste deel van Engeland. Vanaf dat moment had zijn familie meer rijkdom dan ze ooit hadden kunnen dromen, en werden een invloedrijke speler in regeringen. Vanaf die tijd stuurden zij o.a. de beleidsbeslissingen voor de toekomst, door politici om te kopen. Het bevestigt ook dat dit schema van Rothschild historisch belangrijk was om een ​​andere reden: het toonde aan hoe het verzinnen van een ramp tot enorme financiële winsten kan leiden.

 

Enkele honderden miljarden per jaar, aan vluchtkapitaal van o.a. drugs- en bewapeningsgelden stromen naar de Zwitserse rekeningen van de Black Nobility. De Rothschild-Vaticaanse cabal probeerde eerst zonder succes in de vroege jaren 1800 om de controle en de macht te verkrijgen over de portemonnee in de VS via de Eerste en Tweede Bank van de Verenigde Staten. Maar met de hulp van andere machtige bankiers, en d.m.v. omkoping van politici en de president van de VS konden ze in 1913 de Federal Reserve Bank als hun centrale bank oprichten, op dezelfde basis zoals ze reeds in Europa hadden gerealiseerd voor de uitgifte van het Amerikaanse schuldgeld.

 

Comité van 300

De Black Nobility behoort tot het “Comité van 300” dat de VN controleert. – Prins Bernhard van Nederland had de macht van veto over de keuze in het Vaticaan voor elke paus die werd geselecteerd. Dit verklaart het vroegtijdig einde van het 33-daagse pontificaat van Paus Johannes Paulus I. Het vetorecht van de Prins komt voort uit het feit dat zijn familie, de Habsburgers, directe afstammelingen zijn van de laatste Romeinse keizer. Te weten, Frederick III von Habsburg was de laatste keizer die in Rome werd gekroond. Dat is het civiele equivalent van de ‘apostolische opvolging’ van de paus uit Sint Petrus.

 

Prins Bernhard was leider van de Zwarte Families en hij beweerde ook afstammeling te zijn van het Huis van David door de Merovingische dynastie. Een claim die als geldig werd erkend door de Karolingische dynastie die hen verdrong, door andere vorsten en door de Romeinse kerk in die tijd. Zo kon hij eerlijk zeggen dat hij “aan Jezus verwant” was. Prins Bernhard is echter in feite verwant aan de Khazaren en daarom een ​​heiden. Dat wil zeggen behorend tot hetzelfde volk of dezelfde natie maar die geen Jood is. Maar in dit geval wel is gerelateerd aan de synagoge van Satan.

 

Bijgestaan ​​door de CIA heeft Prins Bernhard het verborgen heersend orgaan van de Illuminati bekend gemaakt als De Bilderberg Group, opgericht in 1954 in het Bilderberg Hotel in Oosterbeek bij Arnhem. Het hoofdkantoor is in Den Haag, Nederland. In het hart van de Bilderberg Groep worden 39 leden van de Illuminati gekozen uit drie commissies die zijn samengesteld uit leden van alle geheime groepen waaruit de Illuminati bestaat: de vrijmetselaars, het Vaticaan en de zwarte adel. Deze commissie werkt het hele jaar in kantoren in Zwitserland.

 

De commissie van 300 noemt zichzelf nu oprichter van de wereldregering t.b.v. de NWO. Ongetwijfeld een verwijzing naar hun erfelijke claim op het ‘goddelijke recht van koningen’. Het is absoluut noodzakelijk om te beseffen dat de Zwarte Adel in privé weigert ooit een andere regering te erkennen dan hun eigen geërfd en goddelijk recht te regeren. Ze geloven dat de Verenigde Staten nog steeds tot Engeland behoort. En werken achter de schermen ijverig omstandigheden te creëren waardoor ze hun kronen kunnen herwinnen.

 

Elk koninklijke en zogenaamd edele dynastie in het verleden en heden van Europa heeft een zetel in het Comité van 300, meestal d.m.v. nominatie. Er zijn gewoon te veel van deze “koninklijke” families om voor elk van hen een vertegenwoordiger in het Comité van 300 te hebben. Voorrang wordt bepaald door rang: eerst leden van de koninklijke familie, dan hertogen, graven, marquises en Edelman, met tenslotte “gewone burgers”, die meestal de titel “Sir” krijgen. Volgens Dr. John Coleman.

 

De oorsprong van de zwarte adel

De “Black Nobility” vindt zijn oorsprong in de oligarchische families van Venetië en Genua, Italië, die in de 12e eeuw de bevoorrechte monopolistische handelsrechten hadden.

 

De eerste van drie kruistochten, van 1063 tot 1123, vestigde de macht van de Venetiaanse zwarte adel en versterkte de macht van de rijke heersende klasse. In 1171 kreeg de aristocratie Black Nobility volledige controle over Venetië, toen de benoeming van de Doge werd overgedragen aan wat bekend stond als de Grote Raad, die bestond uit leden van de commerciële aristocratie, waaronder de beruchte familie de Medici. Venetië is sindsdien in hun handen gebleven, maar de macht en invloed van de Venetiaanse Zwarte Adel reikt tot ver buiten haar grenzen, en vandaag is deze voelbaar in alle uithoeken van de wereld. Omdat door hen in Italië het moderne banksysteem is ontstaan.

 

De betrokken Koninklijke huizen zijn;

 • Huis van Bernadotte, Zweden
 • Huis van Bourbon, Frankrijk
 • Huis van Bragança, Portugal
 • Huis van Grimaldi, Monaco
 • House of Guelphs*, Groot-Brittannië (de belangrijkste)
 • Huis van Habsburg, Oostenrijk
 • House of Hannover, Duitsland (de tweede belangrijkste)
 • Huis van Hohenzollern, Duitsland
 • Huis van Karadjordjevic, Joegoslavië (voorheen)
 • Huis van Liechtenstein, Liechtenstein
 • Huis van Nassau, Luxemburg
 • Huis van Oldenburg, Denemarken
 • House of Orange**, Nederland
 • Huis van Savoie, Italië
 • Huis van Wettin, België
 • Huis van Wittelsbach, Duitsland
 • Huis van Württemberg, Duitsland
 • Huis van Zogu, Albanië
 • alle families die worden aangetroffen in de stamboom van Windsor

 

De Guelphs* worden ook wel de Black Guelphs of Black Nobility genoemd en steunden William of Orange** bij zijn inbeslagname van de troon van Engeland, dat uiteindelijk resulteerde in de vorming van de Bank of England en de East India Company, die de wereld ging regeren vanaf de 17e eeuw. Alle staatsgrepen, revoluties en oorlogen in de 19e en 20e eeuw zijn gecentreerd om de strijd van de Guelphs hun macht te behouden en te vergroten, dat nu de Nieuwe Wereldorde is. De macht van de Guelphs heeft zich verder uitgebreid via de Italiaanse financiële centra naar het noorden van Frankrijk in Lombardije – alle Italiaanse bankiers werden “Lombards” genoemd. Lombard in het Duits betekent “depositobank“, de Lombards waren de bankiers voor de hele middeleeuwse wereld.

 

Alle hierboven genoemde families zijn verbonden met het House of Guelph, een van de oorspronkelijke Black Nobility-families van Venetië, waaruit het House of Windsor en dus de huidige koningin van Engeland, Elizabeth II, afstamt. De Guelphs zijn door het Huis van Hannover met de Duitse aristocratie verweven. Bijna alle Europese koninklijke huizen zijn afkomstig van het huis van Hannover en dus van het huis van Guelph, dat de zwarte adel is.

 

De Guelphs* – het huis van Windsor – domineren de grondstofmarkt, en manipuleren de prijs van goud, een product dat ze noch produceren noch over beschikken. The House of Windsor bepaalt ook de prijs van koper, zink, lood en tin. Het is geen toeval dat de toonaangevende handelsbeurzen zich in Londen, Engeland bevinden.

Bedrijven van Black Nobility-families zijn o.a. British Petroleum, Oppenheimer, Lonrho, Philbro en velen meer.

 

Met de European Black Nobility werken samen Amerikaanse families zoals de Harrimans en de McGeorge Bundys. The House of Hannover is Duits, maar is puur joods. Zo is het huis van Habsburg. Het waren niet echt Duitsers die de Britse troon overnamen, maar Joden.

 

 

Geheime genootschappen

De Black Nobility is de oprichter van de geheime genootschappen van onze tijd die alle zijn verbonden met de Illuminati – afkomstig uit het Comité van 300. De Club van Rome, de CFR, de RIIA (Royal Institute of International Affairs), de Bilderbergers, de Ronde Tafel zijn allemaal afkomstig van het Comité van 300 en dus van de Europese Black Nobility-families.

 

In 1871 namen ze de Republiek van de Verenigde Staten van Amerika over door er een Corporation van te maken onder de naam USA INC, dat met opzet een ramp is geworden voor het Amerikaanse volk, vooral in de afgelopen jaren. Door opzettelijk, de reële levensstandaard voor 90% van de bevolking te verlagen, voelbaar sinds 1972 na de overgang naar de petrodollar vanaf de relatief door goud gedekte dollar; het veranderen van medische en gezondheidszorgstandaarden via de Rockefeller ondersteunde medische maffia om de verkoop van de farmaceutische industrie in hun voordeel te bevorderen d.m.v. excessieve verhoging van alle medische kosten die nu de hoogste ter wereld zijn geworden, terwijl bewust de levensverwachting van de bevolking is gedaald; verlaging van de onderwijsnormen tot op een ellendig laag niveau; mogelijk gemaakt door een door Zionisten gecontroleerd congres dat niet eens door het volk wordt ondersteund, omdat alle verkiezingen zijn gemanipuleerd.

 

De Black Nobility verdiende haar titel vanwege gemene trucs, toen de bevolking in opstand kwam tegen de monopolies in de overheid, werden zoals overal, de leiders van de opstand snel ingerekend en brutaal opgehangen. The Black Nobility maakt gebruik van geheime moorden, doodslag, chantage, door tegenstanders zowel burgers, of bedrijven failliet te laten gaan, ontvoering, verkrachting enzovoort, klinkt bekend, vandaar hun naam.

 

Na de sluiting van het Lutheraans Verdrag in 1929 verkreeg de Zwarte Adel een dubbel burgerschap in Italië en Vaticaanstad. Volgens de bepalingen van het verdrag werden adellijke titels verleend door de paus, die in het Koninkrijk Italië werden erkend. Veel van deze families waren lid van de grotendeels ceremoniële Pauselijke Elite Garde; anderen waren buitenlanders die op verschillende manieren bij de Heilige Stoel waren aangesloten. In 1931 weigerde paus Pius XI het verzoek van Alfonso XIII van Spanje om de Nobel Guarda verder uit te breiden met edelen uit alle katholieke landen. In de Tweede Wereldoorlog bewaakte de Pauselijke Elite Garde de paus naast de Zwitserse Garde.

 

In dit verband is het interessant te vermelden dat Epstein een sleutelpositie had tussen de gecontroleerde marionetten en het House of Saud, Rothschilds en Soros – t.b.v. hun wereldwijd systeem van chantage, afpersing en intimidatie gebaseerd op drughandel, kinderhandel, orgaanhandel, en pedofolie waarmee ze effectief alles kunnen bereiken.

 

Epstein was verantwoordelijk voor het faciliteren van chantage en afpersing van de allerhoogste personen over de hele wereld. Toen president Trump aantrad, blies hij de deur open over deze geschiedenis.

 

Het kan niet genoeg worden benadrukt dat een Q-drop op 11 november 2017 de hele Epstein-verbinding met de Deep State samenvat. Zoals Q altijd zegt: ‘De toekomst bewijst het verleden.’

 

President Trump en de Alliantie hebben maar één kans om de Deep State te elimineren. Ze kunnen het zich niet veroorloven overhaast te zijn en een enkele fout te maken. Vertrouw op het plan! De timing is perfect. De Alliantie heeft alles onder controle. Alles gaat goed.

 

Luister ondertussen naar je hart als je door de oceaan van Intel en desinformatie waadt. Alleen jij bepaalt welke waarheid met je hart resoneert. Deel dit bericht met iedereen die je kent. Als veel meer van ons wakker worden, is het machtsspel van de cabal voorbij. Abonneer je gratis op deze site om volgende afleveringen niet te missen.

Waar wij heengaan, gaan we allemaal.