Woede, haat en agressie zijn het voedsel voor de Archons
De mainstream media is het laatste bastion van de “Deep State”
De reële vraag is hoe worden we ons bewust?
We zijn allemaal slaven van het systeem
We willen allemaal vrij, gezond, opgeleid zijn en in vrede samenleven

 

Ontwaking van de massa is de grootste angst van de Cabal
De ontwaking barst los. Wakker zijn heeft een prijs; het is misschien moeilijk geweest eraan te werken. Anderen overtuigen door omstandigheden en voorwaarden uit te leggen om ogen en geesten te openen, is nog moeilijker. Het is een strijd tegen de tijd geworden met het zien van al deze onrechtvaardigheden die gemakkelijk hadden kunnen worden vermeden.

Het is heel triest om te zien dat niet-ontwaakte mensen heen en weer worden geslingerd zonder een idee te hebben wat er echt aan de hand is. Maar zelfs dat is een “gemanipuleerde” shakeup ontworpen door de Deep State, alhoewel het toch eenieder van ons zou moeten helpen om tot ons verstand te komen en deze valse realiteit te verbeteren. Miljoenen zoeken massaal naar alternatieve nieuwsbronnen om te proberen te begrijpen wat er aan de hand is, struikelend over realiteiten die ze nooit hebben overwogen of eerder hadden kunnen of willen zien.

Als de waarheid bekend is, zijn de wakkeren verantwoordelijk om dat gedreven te delen, maar er ook zelf van te genieten. Het is niet altijd prettig, maar een plicht die moet worden vervuld. Het is al laat en het tijdsbestek waarin we leven is verschrikkelijk, een optimaal bewustzijn is vereist en snelle acties zijn nodig. Er is geen alternatief meer.

De wereld is financieel, economisch en moreel failliet, maar door manipulatie en bedrog worden mensen ertoe gebracht te geloven dat alles goed is. Het is absoluut absurd dat alle zeepbelactiva op zulke astronomische hoogten staan, terwijl activa voor het behoud van rijkdom zoals goud en zilver volledig zijn gesloopt d.m.v. manipulatie. De elite en de media houden de mensen voortdurend voor de gek over de toestand in de wereld.

 

Woede, haat en agressie zijn het voedsel voor de Archons
De gebruikte tactieken bestaan ​​uit het manipuleren van economieën, de handel en de massa d.m.v. angst: angst voor oorlog, angst voor uithongering, angst voor economische ineenstorting, gevangenschap en dood. Deze mentaliteit bepaalt al eeuwen wereldwijd de gebeurtenissen en is een standaardwerkwijze geworden. Het proces van slaaf maken van beschavingen is in strijd met de overlevingsdrang van de mensheid en onderdrukt het natuurlijke instinct van alle mensen om goed te doen en aardig voor elkaar te zijn.

Zie al deze waanzin niet vanuit angst; dit zal je alleen maar boos en agressief maken, wat op zijn beurt zal leiden tot geweld en een bestendiging van deze gekke situaties. Het is moeilijk om kalm te blijven wanneer je wordt geconfronteerd met de harde werkelijkheid, maar het is wat moet worden gedaan om dit veilig te doorstaan. Woede, haat en agressie zijn het soort emoties dat tot deze waanzin heeft geleid en het is het voedsel voor de Archons. Stop met ze te voeden en help ons wereldbeeld volledig te veranderen, om alles ten goede te veranderen te beginnen met onze manier van denken te veranderen.

Houd er rekening mee; het echte doel van de overheid is, altijd en overal, de enkelingen in staat te stellen de velen te exploiteren. Het schuldkredietgeldsysteem is een slimme manier om dit te bereiken. De bureaucratie zal wetten, statuten, codes en voorschriften blijven uitdelen die de bevoegdheden en waardesystemen van de politiestaat en hun bondgenoten versterken, waardoor de rest van ons kleine criminelen worden gemaakt. De gemiddelde burger pleegt onbewust drie misdrijven per dag, dankzij deze overvloed aan vage wetten die anders onschuldige activiteiten illegaal maken. Kleine boeren die bijvoorbeeld niet-gepasteuriseerde geitenkaas durven te maken en deze delen met leden van hun gemeenschap, lopen het risico dat hun boerderijen worden onderzocht.

 

De mainstream media is het laatste bastion van de “Deep State”
De mainstream media is het laatste bastion van het georganiseerde misdaadnetwerk van de “Deep State” dat in de afgelopen jaren in de meeste, zo niet alle instellingen is geïnfiltreerd en gekaapt. Maar hun dagen zijn geteld, de daaropvolgende ineenstorting zal hoogstwaarschijnlijk gewelddadig en schokkend zijn voor al diegenen die zich niet bewust zijn van wat zich ontvouwt.

De belangrijkste bron van de macht van de Deep State is hun controle over het proces van het creëren en distribueren van geld, d.w.z. hun eigendom van bijna alle centrale banken op de wereld en de multinationals. Ze hebben deze geldmacht gebruikt om op topniveau mensen om te kopen, te chanteren en te vermoorden, teneinde hun controle af te dwingen. Ze hebben ook controle over de media en gebruiken elk propagandamiddel dat ze tot hun beschikking hebben om de samenleving en markten waar nodig te manipuleren.

Gelukkig is het vertrouwen in de reguliere media tot een dieptepunt gedaald en blijft dalen. Veel hiervan heeft te maken met een steeds bewuster en ontevreden wordend publiek: steeds meer mensen kunnen zien dat bij mainstream media de integriteit totaal ontbreekt, dankzij de stijgende populariteit van de onafhankelijke/ alternatieve media die de oneerlijkheden blootlegt.

Mensen zien steeds meer dwars door die verschillende mediabronnen heen met hun dogmatische ongezonde sceptici, schokken, trollen, pseudo-krakers, gecontroleerde oppositieagenten, vooringenomenheid, die in alles leugens infiltreren; bedoeld om je de spin van desinformatie te verkopen je onwetend te houden, door bedrog en geestelijke verdoving en je aan het matrixcontrolesysteem van de wereld te binden.

 

De reële vraag is hoe worden we ons bewust?
Ons overweldigende oncontroleerbare massaal ontwaken is wat de heersende elite van de wereld het meest vreest. Omdat we hen en hun medewerkers in aantal grandioos overtreffen, ze weten niet hoe ze met ons moeten omgaan, zelfs niet met hun geavanceerde technologieën. Daarom is de reële vraag: hoe worden we allemaal ons bewust?

Sinds de oudheid, is het volk onder de heersende duim van ‘s werelds zwarte adel of duistere overheersers gehouden, is de mensheid gehackt, geteisterd, onderdrukt en gedwongen tot onderwerping door geestbeheersing, en wreedheden die de ziel vernietigt. Degenen die niet kunnen zien dat zowat elk onderwerp onder de zon een misleiding is en hoe hun familie en vrienden worden beïnvloed, realiseren zich nog niet hoever de duistere overheersers ons stevig hebben genaaid. Word je gewoon bewust door het te kiezen. Door te handelen naar die synchroniciteit die beter bekend staat ​​als zinvolle toevalligheden. Door te handelen naar wat ons roept, beweegt en inspireert. Door actie te ondernemen door het luisteren naar onze innerlijke stem die van ons innerlijk wezen komt; aandacht schenken aan onze onderbuik gevoelens en basisinstincten.

Kiezen om bewust te worden, betekent dat je jezelf losmaakt van de mind control programmering; ontsnapt aan de effecten van de fysieke, mentale, emotionele en spirituele gevangenis veroorzaakt door de onderdrukking van de Globalisten.

Door middel van multidimensionaal bewustzijn los te komen van de programmering van de geest en het opleggen van anderen, door te ontsnappen aan de dualistische beperkingen van materie, energie en ruimtetijd, is alles mogelijk en gaat het je de waarheid tonen. Een drijfveer creëren om meer te weten te komen over de waarheid over wat er in onze wereld gebeurt. Om te zien dat de wereld in een puinhoop is veranderd en we allemaal gewoon doorgaan, in de verwachting dat iemand anders het allemaal zal oplossen. De meesten van ons zijn te druk om geld te verdienen en te overleven, omdat overleven opzettelijk al onze tijd in beslag neemt, we kunnen niet verder kijken dan dat, en daarom zijn we in in de eerste plaats in deze rotzooi terechtgekomen.

We zijn allemaal gemanipuleerd en bespeeld, we zijn allemaal gebiologeerd, gehypnotiseerd en veranderd in consument gedreven slaven. Geld verdienen voor de grote bedrijven en de 0,1% rijken van de wereld. Elke dag worden ze rijker en rijker en vinden ze nieuwe manieren, zoals opwarming van de aarde en CO2-uitstootbelasting, om ons afscheid te laten nemen van ons zuurverdiend geld; ze zijn er heel slim in. Ze weten hoe ze de menselijke geest moeten manipuleren, ze weten hoe ze ons geld kunnen uitgeven en we realiseren ons niet eens dat het gebeurt.

Overheden nemen van ons allemaal veel te veel geld af, en we gebruiken bijna al onze tijd op aarde om voor dat geld te werken. Ze laten elk gezin met een klein bedrag over, terwijl de echt rijken erin slagen hun belastingen te vermijden door zorgvuldig ontworpen mazen.

 

We zijn allemaal slaven van het systeem
De moderne wereld van industrie, handel en investeringen werkt op win-win-software. Alleen overheden werken met conflicten, oorlogen, belastingen, tarieven, doe-dit-bevelen en doe-dat-niet-verboden, en blijven werken op prehistorische programmering. Het is een relikwie, een instelling met de mentaliteit ‘grijp wat je grijpen kunt’.

Een handelsoorlog is net zo nep als een oorlog tegen drugs, een oorlog tegen misdaad of een oorlog tegen terreur. Niets is het vechten waard. En niemand kan die winnen. Het is bedoeld om de elite te belonen op kosten van anderen. Niets meer. Bedenk, we zijn gewoon allemaal slaven van het systeem! De mensen aan de onderkant betalen voor de mensen aan de bovenkant om hun weelderige levensstijl te behouden. We betalen onze belastingen, en het geld dat overblijft wordt gezocht door grote ondernemingen.

We worden continu gebombardeerd met advertenties die zeggen dat we meer dingen nodig hebben. We worden aangemoedigd om geld uit te geven, nog wat uitgeven en dan nog meer uitgeven. We vervangen alles, zelfs als het niet nodig is te worden vervangen. We moeten uit deze mentaliteit stappen. We kunnen hergebruiken, recyclen, repareren en benutten wat we hebben. We zijn allemaal gehersenspoeld in deze waanzin van consumentisme. Het zijn allemaal rook en spiegels geweest, hersenspoeling dat op het podium van de wereld wordt opgevoerd om te proberen ons allemaal in ontzag en angst te houden.

 

We willen allemaal vrij zijn, gezond, opgeleid en in vrede samenleven
Ons onderbewustzijn is geconditioneerd om alleen te zien wat ons onderscheidt, en niet de dingen die ons binden. Geloof het of niet, we zijn uitzonderlijk vergelijkbaar in alle aspecten. We kunnen uit verschillende achtergronden of verschillende culturen komen, maar we zouden allemaal dezelfde waarden in het leven moeten hebben. We willen allemaal vrij, gezond, en opgeleid zijn, en leven in een vreedzame samenleving met toegang tot alle basisbehoeften om te overleven. Dat is het. Waar we ook wonen op de wereld. Eigenlijk is het enige dat we nodig hebben gelukkig zijn.

In plaats daarvan hebben we oorlogen, honger, onveiligheid, dakloosheid en velen over de hele wereld hebben geen toegang tot schoonwater en voedsel. En het is allemaal ontworpen om de mensen constant “op het randje” van het bestaan te laten leven, ze geen tijd te geven voor zelfstudie, introspectie en uiteindelijk spiritueel te ontwaken.

We zijn allemaal het slachtoffer van massale propaganda en hersenspoeling. Het heeft het punt bereikt waarop families ervoor kiezen de media en de overheden van de wereld te geloven, in plaats van hun eigen families en vrienden die zich bewust zijn geworden van de waarheid.

De waarheid kan beangstigend zijn en daarom willen mensen deze vermijden. Als je eenmaal de waarheid kent, kun je nooit meer terug, zelfs niet als je dat wilt. De waarheid kan niet ongezien blijven; eenmaal gezien, blijft de waarheid voor altijd bij je. Hoe dan ook, de waarheid zal uitkomen, zoals altijd.

De waarheid brengt kosten met zich mee – het is het einde van leugens en illusies waarop mensen eerder hun hele leven hadden gebaseerd. En dat is een voortgaand proces. – Velen over het hele spectrum van de mensheid voelen zich nu verloren en zijn bang. Deze opzettelijke creatie van chaos is ontworpen om precies dat te doen. Parallel en gelijktijdig met hun psychotische onderwerping is echter een enorme aansporing van de menselijke geest ontstaan, aangedreven door een bewust wordend bewustzijn en een diep gevoel van een groeiend persoonlijk besef aan empowerment.

De meesten herkennen deze stijgende, ogenschijnlijk verwarrende energetische veranderingen misschien niet als het creatieve proces dat aan het werk is, maar het is DE GROTE ONTWAKING. Op de eerste plaats is het een destructief proces, waarbij alles wordt verwijderd dat onwerkelijk is en de persoonlijke ontwikkeling en vooruitgang belemmert. Deze twee dynamieken werken naast elkaar.

De Elite zien ons als slaven, gewoon om ons van ons energiegeld af te helpen, zodat ze hun masterplan, de Nieuwe Wereldorde, kunnen uitvoeren.

We hebben onszelf te goed gereproduceerd en zijn nu naar hun mening de planeet aan het vervuilen, dus nu willen ze een groot deel van de bevolking opruimen. Vandaar GMO’s, fluoride, chemtrails en vaccinaties; al deze dingen verlagen onze immuniteit met betrekking tot alles wat ze voor ons hebben gepland.

Ze willen dat we blijven slapen en de meesten van ons hebben onbewust aan hun wensen voldaan. Maar we zijn machtiger dan zij en zij weten het, daarom zijn ze zo geduldig geweest. Maar desalniettemin, wordt de mensheid langzaam maar zeker wakker.

Een van de redenen waarom de mensheid niet begrijpt wat er aan de hand is, is omdat deze wezens zo slecht zijn, dat het moeilijk is te geloven hoe gemeen ze zijn. En ze hebben eigenlijk gelijk: mensen kunnen niet zo wreed zijn!

Maar het zijn geen mensen die hierachter staan, het is de Reptielenagenda en Reptielen kunnen geen positieve emoties ervaren. Ze zijn gewoon niet in staat om voor anderen te zorgen of nobele emoties te beleven, zoals liefde of empathie. Ze worden gedreven door angst, haat, rivaliteit en competitie. De waarheid is veel ongelooflijker dan we ons kunnen voorstellen zeggen klokkenluiders zoals Corey Goode.

Zal ons massaal ontwaken tegen het bedrog een ommekeer teweegbrengen, in een wereld die voor iedereen het verschil gaat maken? Een wereld waar geen roofdieren zijn, geen controlerende hiërarchie, geen bloedzuigende vampiers, slavendrijvers aan de top, die de slaven onderaan sturen en stellen. Geen strijd meer voor zelfvoorziening omdat dit al is bereikt in de maatschappij waarin we leven.

Het is aan ons allemaal om je steentje bij te dragen.