Van eugenetica tot genocide

Geheime oorlogswapens

Geen onderzoek gedaan naar secundaire gezondheidseffecten

De zionistische Diepe Staat verliest haar greep op de mensheid

 

5G is een dodelijke technologie

Tegenwoordig leven we allemaal in een wereld die sterk afhankelijk is van technologie. In beide, zwel voor persoonlijk als beroepsgebruik, worden draadloze apparaten, zoals o.a. mobiele telefoons en tabletten, wereldwijd gebruikt, waardoor blootstelling aan radiofrequente straling (RFR) wijdverspreid is, en ook in openbare ruimtes.

 

Steeds afhankelijker zijn van draadloze communicatie is onderdeel geworden van de moderne beschaving, mensen over de hele wereld passen zich aan, aan deze realiteit van het leven. Nu worden ze geïnformeerd om de volgende 5G-generatie draadloze communicatie te omarmen die belooft technologische wonderen mogelijk te maken welke de verste grenzen van de menselijke verbeelding overschrijden. Daarvoor moet wel een krachtige nieuwe infrastructuur van satellieten en antennes worden geïnstalleerd die digitale signalen uitzenden in het millimeterfrequentiebereik dat de ‘hoop’ biedt op auto’s zonder bestuurder, operaties op afstand, enz.

 

Maar let op, aan de andere kant hebben meer dan 10.000 peer-reviewed studies deze technologie veroordeeld vanwege de schadelijke effecten van millimeter frequentiestraling op mensen, dieren en planten. Maar deze kennis is bij autoriteiten op dovemans oren gevallen! Wat nog belangrijker is, is dat er een serieus verband bestaat, onder jongeren van in de twintig en dertig, en zelfs tieners, die beroertes en hartaanvallen krijgen, terwijl nog steeds niemand de bron wil weten of wat hiervan de oorzaak is. Zondermeer wordt het gebruik van 5G wereldwijd onverminderd voortgezet, ondanks het feit dat er geen verplichte gezondheids- en veiligheidstests zijn uitgevoerd.

 

“5G” of de vijfde generatie, gaat er gewoon vanuit dat het meer van hetzelfde is als 4G, 3G of 2G. Ze hebben de introductie gekenmerkt als een urgentie, om het publiek de indruk te geven hoeveel 5G beter zou zijn dan haar voorgangers, om te vermijden dat ze ontdekken dat 5G een moordende technologie is. Hoe verkeerd waren ze! Niet alleen is het publiek erachter gekomen, maar nu weten ze hoe dodelijk eerdere generaties draadloze technologie is die samen met 5G moeten worden gebruikt.

 

Wil je weten dat je iPhone of smartphone je zal doden en hoe je je telefoon in een veiligere modus kunt zetten? Tenzij je in het ziekenhuis wilt liggen voor een kankerbehandeling, zijn hier een paar video’s die je moet zien. Hopelijk is de inspanning om je te informeren over het gevaar van het dagelijks dragen van je telefoon op je lichaam geen tijdverspilling. Luister naar een slachtoffer die zijn verhaal vertelt op basis van zijn eigen ervaringen. Denk erover na; het verstrekken van deze informatie zal vele levens redden en waarschijnlijk nog erger veel onnodig lijden voorkomen. Desondanks zou je kunnen denken dat je zult sterven zonder je gewaardeerde partner. Maar wees ervan overtuigd dat je sterft door je telefoon! Ken je iemand die zelfs wil weten hoe hij zijn telefoon naar een veiligere modus kan schakelen? Het wordt echt ten zeerste aanbevolen om meer te weten te komen over de hier verstrekte ‘onbevooroordeelde’ informatie en deze kennis te delen met je geliefden en vrienden. Onthoud: delen totdat ze je beu zijn, is een betere optie dan doodgaan of ziek worden door smartphones en 5G!

 

Desondanks is 5G oversold, als niets anders op de planeet. En hier is het kritieke punt: in zijn huidige vorm zullen 5G-netwerken gewoon niet presteren als valselijk wordt geadverteerd. IT-experts en elektrotechnici die deze langzaam evoluerende 5G-netwerken hebben ontworpen, weten dat ze niet zullen werken zoals is ontworpen en wordt gepromoot.

 

Vanwege omgevingsobstakels, zoals gebouwen, muren, enz. die op elke plaats waar 5G is geïnstalleerd bestaan. De toegepaste ‘One Size fits all’-aanpak werkt niet. Dit vertaalt zich onvermijdelijk in het feit dat elke plaats zijn eigen aangepaste 5G-netwerkconfiguratie nodig heeft. Wat echter betekent, dat waar de 5G-voorstanders ervoor kiezen om 5G te presenteren, deze locaties zullen worden veranderd in zeer ‘radioactieve’ 5G-super-hotspots.

 

Dit bewijst het eerder vermoeden; nu dat de Deep State er niet in is geslaagd een nucleaire Wereldoorlog III te veroorzaken of de mensheid af te maken met bio-wapens, het erop lijkt dat ze proberen 5G-technologie te gebruiken om deze klus te klaren.

 

Bovendien hebben millimetergolven ook een beperkt bereik. 5G-signalen bestrijken een gebied minder dan 2,5 vierkante kilometer vanaf de zendmast, waarbinnen apparaten in de directe nabijheid verbinding kunnen maken met het netwerk. Dat maakt de constructie van meerdere 5G-celtorens nodig; t.w. op elk stuk van ongeveer 150 meter om apparaten verbonden te houden.

 

In de tussenliggende tijd hebben meer dan 250 wetenschappers ook hun peer-reviewed onderzoek naar de biologische en gezondheidseffecten van niet-ioniserende elektromagnetische velden (EMV) gepubliceerd en kwamen ze onafhankelijk allemaal tot de volgende samengevatte conclusie die is ondertekend en ook is gepubliceerd in de Internationaal beroep van EMF-wetenschapper.

 

“Talrijke recente wetenschappelijke publicaties hebben aangetoond dat EMV levende organismen beïnvloedt op niveaus die ver boven de meeste internationale en nationale richtlijnen liggen. Effecten zijn onder meer een verhoogd risico op kanker, cellulaire stress, toename van schadelijke vrije radicalen, schadelijk voor het immuunsysteem, genetische schade, structurele en functionele veranderingen van het voortplantingssysteem, leer- en geheugenstoornissen, neurologische aandoeningen en negatieve effecten op het algemeen welzijn van mensen. De schade gaat veel verder dan het menselijk ras, omdat er steeds meer aanwijzingen zijn van schadelijke effecten voor zowel planten als dieren.”

 

Van eugenetica tot genocide

Het is bekend dat GMO en EMF afkomstig zijn uit dezelfde door Rockefeller geïnitieerde en gefinancierde stal als beiden ‘opzettelijk’ worden gebruikt als wapens voor biologische destabilisatie. Om de bevolking in op grote schaal uit te roeien. Deze werden geconcipieerd en gecommercialiseerd volgens de redenering dat draadloze communicatiemiddelen op zakformaat een handig apparaat is om massaal gebruikers mee te engageren.

 

Bedenk; De introductie van 5G is een massavernietigingswapen dat 90% van de bevolking moet doden. Al met al, ontvangen mensen die dood zijn niet langer ‘voordelen van de overheid’. Zo wordt genocide onderdeel van het overheidsbeleid om het voortbestaan ​​van de Deep State veilig te stellen.

 

GMO en 5G hebben echter hetzelfde basisdoel: levende materie zodanig veranderen dat er 100% controle over kan worden uitgeoefend. In het geval van GGO (GMO) bijvoorbeeld, is het de genetische verandering van het DNA van maïs, soja, katoen of tomaten, etc. Deze techniek wordt in menselijke termen eugenetica genoemd.

 

De EMV bekend als 5G, vertrekt van hetzelfde uitgangspunt, maar gaat over van eugenetica in genocide. De microgolfpulsen die door EMV worden uitgezonden, vormden al de basis van 2G-, 3G-, 4G-telecommunicatie en Wi-Fi. Wetenschappers hebben nu onweerlegbaar bewijs geleverd dat deze pulsen – resonanties – denatureren – wat betekent dat ze de cellulaire samenstelling en het DNA van levende materie vervormen, d.w.z. de karakteristieke eigenschappen van b.v. het immuunsysteem, eiwitten of andere biologische macromoleculen door hitte, zuurgraad, straling of andere effecten verstoren.

 

Om de reden dat 5G de resonantieruimten verkort tot millimeterpulsen, wat de output met een factor van tenminste tien verhoogt; is het vereist dat ze binnen het bereik liggen, dat wetenschappelijk is vergeleken met het zich bevinden in een gesloten geactiveerde magnetron.

 

Wi-Fi en mobiele telefoonmastertransmissies zijn niet gericht, ze worden geleverd als ‘breedspectrum’; net als de agrochemische herbiciden van GMO die elk levende plant die ze raken doden en ook de meeste bodemorganismen. Het zijn breedschalige aanvallen op mens en natuur. Wi-Fi is afgestemd op golflengten die vrijwel identiek zijn aan de natuurlijke trillingsniveaus die het menselijk brein ontvangt.

 

Dit is met opzet gedaan en biedt operators een direct controlerende invloed op de gedachten en gedragspatronen van degenen in de vuurlinie verkeren; wat we tegenwoordig allemaal zijn. Het belangrijkste is dat de meeste mensen niet weten dat hen dit overkomt.

 

Geheime oorlogswapens

Wi-Fi en elektromagnetische magnetrons werden in de jaren 50 ontwikkeld als geheime oorlogswapens. ‘Stille wapens voor stille oorlogen’ zoals hun promotors ze beschreven, en werden in het geheim uitgerold tijdens de koude oorlogsperiode als een verdediging tussen Rusland en de VS. Met het resultaat, dat als je je mobiele telefoon tegen je oor plaatst, onthoud dan dat het een wapen is en geen onschadelijk hulpmiddel.

 

GMO en EMF zijn technologieën die de Deep State van hulpmiddelen voorziet om een ​​despotische macht over de planetaire diversiteit uit te oefenen, waarin de bodem van akkers waarin gewassen worden gezaaid, wordt gereduceerd tot een steriel braakliggend land, terwijl alles eromheen vergiftigd is. Dit wordt ‘ecocide’ genoemd.

 

Genetisch gemodificeerd voedsel en wifi zijn feitelijk leven-reducerende sterilisaties. De uitrol van 5G is inclusief de lancering van 20.000 satellieten waarvan de multi-richting-antennes – bekend als ‘gefaseerde straling’ – die continue ‘elke vierkante cm van het aardoppervlak’ bestraalt, met elektromagnetische microgolven die vanaf de rand van de ruimte worden geëmitteerd.

 

GMO en 5G zijn een voortzetting van het satanisch proces de natuur – en inderdaad alle mensen – tot slaaf te maken t.b.v. de onverzadigbare Deep State-honger naar winst, macht en controle. Zowel GMO als EMV zijn ook hulpmiddelen om de planeet onherbergzaam te maken voor de mensheid die verstoken worden van natuurlijke diversiteit aan flora en fauna, die essentieel zijn voor de gezondheid en het welzijn van ons allemaal. Uiteindelijk wordt onze planeet een plek die alleen nog geschikt is voor diegenen die geen empathie, geen compassie en geen gevoel van verbondenheid hebben, bekend als de onmenselijke satanisten.

 

Geen onderzoek gedaan naar secundaire gezondheidseffecten

Millimetergolven worden meestal geabsorbeerd binnen een paar millimeter van de menselijke huid en in de oppervlaktelagen van het hoornvlies. Korte termijn blootstelling kan nadelige fysiologische effecten hebben op het perifere zenuwstelsel -dat zorgt voor transmissie van signalen naar de hersenen -, het immuunsysteem en het cardiovasculaire systeem. Het onderzoek suggereert dat langdurige blootstelling gezondheidsrisico’s voor de huid kan veroorzaken, bijvoorbeeld melanoom, in ogen dat bekend staat ​​als oculair melanoom of maculaire degeneratie dat langzaam zichtverlies veroorzaakt, en in je testikels steriliteit veroorzaakt.

 

Voorlopig werken mobiele telefoons, smartphones, tabletten, de meeste Wi-Fi-routers op minder dan 3 GHz in het ‘magnetron’-gebied, dat het elektromagnetisch spectrum wordt genoemd. Met golflengten van ongeveer 16 cm lengte. Een smartphone die op 800 MHz werkt, verzendt en ontvangt signalen met een golflengte van 37,5 cm. Werkend op 1,9 GHz zijn de golflengten 16 centimeter. Wi-Fi gebruikt de 2,4 GHz-frequentieband met een golflengte van 12 centimeter.

 

5G is een nieuwe technologie waarover geen uitgebreid onderzoek is gedaan naar secundaire gezondheidseffecten. Alhoewel, er aanzienlijk bewijs is over de schadelijke effecten van 2G en 3G, is weinig bekend over de effecten van blootstelling aan 4G, ondertussen een 10-jarige technologie, omdat overheden (met opzet?) dit onderzoek verwaarloosd hebben. Desalniettemin is een merkbare toename van bepaalde soorten hoofd- en hals tumoren waargenomen, die ten minste gedeeltelijk kunnen worden toegeschreven aan de proliferatie van het gebruik van mobiele telefoons en de straling ervan. Deze stijgingen zijn consistent met resultaten van case-control studies op het tumorrisico bij intensieve gebruikers van mobiele telefoons.

 

5G vervangt niet 4G; deze zal in de nabije toekomst naast 4G worden geïmplementeerd en mogelijk ook op langere termijn. Als er synergetische effecten zijn van de gelijktijdige blootstelling aan meerdere soorten RFR, kunnen schadelijke effecten van RFR aanzienlijk toenemen. Kanker is niet het enige risico, want er is ook aanzienlijk bewijs dat RFR neurologische aandoeningen en schade aan voortplantingsorganen veroorzaakt, waarschijnlijk als gevolg van oxidatieve stress.

 

Conclusie

 De zionistische Diepe Staat verliest haar greep op de mensheid

De Zionistische Deep State staat op het punt hun greep op de mensheid te verliezen en heeft niet de kans gekregen een nucleaire Wereldoorlog III op gang te brengen, of de mensheid om te brengen met bio-wapens, het lijkt erop dat ze nu proberen 5G-technologie te gebruiken om de klus te klaren.

 

Psychopathische Deep State-spelers zijn verwikkeld in een psychologische oorlog tegen onze geest, met het doel de mensheid te beletten haar creatieve capaciteiten en spirituele ambities te ontwikkelen. Als deze unieke geschenken met succes volledig zouden worden geblokkeerd, zullen hun robotachtige AI-besmette vervangende mens, die geheel vrij is van vrije wil en emotie, op de planeet hun ultieme slaven worden.

 

5G is veel dodelijker dan haar drie voorgangers, omdat het de resonantieruimten substantieel tot millimeterpulsen verkort en de output en intensiteit tenminste met een factor tien verhoogt; staand binnen het bereik ervan kan worden vergeleken met ingesloten te zijn in een geactiveerde magnetron. 5G-golven hebben een ultrahoge frequentie en intensiteit en worden gemakkelijk geabsorbeerd door levensvormen zoals je lichaam, dieren en bomen, maar ook gebouwen. Hoewel de ‘Straalzendertorens’ kleiner zullen zijn, moeten ze wel veelvuldiger en dichter bij elkaar geplaatst worden om 5G effectief te maken.

 

Belangrijk; door vakgenoten gecontroleerd onderzoek heeft aangetoond dat korte termijnblootstelling aan MMW-straling (low-intensive millimeter wave) niet alleen menselijke cellen beïnvloedt, maar ook kan leiden tot de groei van multi-drug-resistente bacteriën die schadelijk zijn voor de mens. Aangezien er weinig onderzoek is gedaan naar de gevolgen op de gezondheid van langdurige blootstelling aan MMW-straling, wordt de wijdverbreide inzet van draadloze infrastructuur met 5G-technologie een enorm experiment dat nadelige gevolgen zal hebben voor de gezondheid van het publiek.

 

Het is belangrijk om te weten dat onmenselijke geesten achter onmenselijke technologieën zitten. Denk maar aan de tienduizenden die de afgelopen decennia een wreed lot hebben ondergaan onder het commercieel, slechte gedrag van Monsanto; met zijn asbest, Orange-agent en aspartaam ​​– reeds ruim voordat giftige GM-sojabonen ooit het levenslicht zagen.

 

Niet alleen het monetaire systeem, maar het hele geopolitieke systeem is tot in de kern verrot en gecorrumpeerd. We zullen zeer binnenkort geen vrijheid meer hebben, tenzij we snel wakker worden en onze krachten bundelen. We zijn nu al tot slaaf gemaakt door het monetaire schuldgeldsysteem, het belastingstelsel en door de bezitnamen van onze geboorteakten. Waardoor mensen in activa zijn veranderd die financieel moeten worden uitgebuit voor het verwerven van meer macht en andere voordelen t.b.v. de elite. Ons belastinggeld wordt gestort in de door de Diepe Staat gecontroleerde Vaticaan bank. Terwijl dit alles ondertussen met de wordt geïntensifieerd. Het punt van ‘geen ommekeer’ nadert snel en dat kan snel te laat zijn.

 

In een dystopische – onaangename – wereld zullen wereldwijd onze fascistisch/ communistische heersers beslissen wat we mogen eten; als we zelfs mogen eten; en wat je eet zal steevast vol zitten met chemische cocktails die verder gaan dan wat je tegenwoordig maar kunt bedenken, opdat ze de massa mentaal, emotioneel en fysiek kunnen controleren. De watervoorziening zal worden gedrogeerd, opdat mensen apathisch worden en zullen ‘houden van hun dienstbaarheid’, zoals Aldous Huxley in zijn boek schreef ‘The Brave New World’, en zoals George Orwell beschreef in zijn beroemd, dystopische ‘1984’.

 

Deel deze informatie zo wijdverspreid als je maar wilt; gebruik het om je lokale bureaucraten, technocraten, gezondheidswerkers, lokale en federale overheidsinstanties en meer, in te lichten. En vergeet je familie, vrienden en buren niet.

 

Nu je weet wat 5G-technologie werkelijk is en hoe en waarom deze is bedacht; t.w. het de bedoeling is de mensheid en de planeet te onderdrukken, laten we dan hiermee de grens trekken; met het volle vuur van ons bewustzijn. Laten we wakker worden!

 

Vraag: Moeten we als samenleving echt wel honderden miljarden dollars investeren voor de inzet van 5G, een cellulaire technologie die de installatie van miljoenen of meer nieuwe cel antennesites alleen al in de geïndustrialiseerde wereld vereist, op plaatsen in de buurt van waar je woont, werkt en waar kinderen spelen?

 

Actie: Steun de aanbevelingen van 250 wetenschappers en artsen die het 5G-beroep hebben ondertekend waarin wordt opgeroepen tot een onmiddellijk moratorium op de inzet van 5G en eisen dat overheden het onderzoek financieren dat nodig is om biologisch vereiste normen voor blootstelling vast te stellen om onze gezondheid en veiligheid te beschermen.

 

Download hier de lijsten met ondertekenaars voor hoger beroep

Dit is de internationale oproep om 5G op aarde en in de ruimte te stoppen, samen met alle lijsten van ondertekenaars uit 204 landen en gebieden, zijn hier gepresenteerd om aan je overheid te verstrekken. Je kunt het beroep in 30 talen op deze website downloaden door op de juiste link te klikken.

Je kunt Pdf-bestanden van alle lijsten met ondertekenaars op hier downloaden:

Er zijn in totaal 172.395 handtekeningen uit 204 landen en gebieden.