Einde van de economische expansie

In naam van het stimuleren van de economie

Elke boom gebaseerd op inflatie, i.p.v. reële inkomsten, crasht

 

Te veel gemakkelijk geld

Ondertussen hebben centrale banken over de hele wereld aangekondigd de rentetarieven te verlagen en de wereld nu te overspoelen met meer gemakkelijk geld. Het zijn niet alleen de grote centrale banken die de tarieven verlagen. Elf kleinere centrale banken in opkomende markten hebben in september de rente ook verlaagd. Dat volgt op 14 renteverlagingen door centrale banken in opkomende markten in augustus. September was de achtste achtereenvolgende maand van netto verlagingen door bankiers volgens een rapport van Reuters. In feite is het over de hele wereld een race in renteverlagingen naar de bodem geworden.

 

Obligaties met negatieve opbrengst konden nooit gebeuren zonder de hulp van maffiabaas president Mario Draghi van de Europese Centrale Bank (ECB), die zegt dat het mensen ontmoedigt geld op de bank te laten staan, en dat het juist de economische groei zal stimuleren. Vraag: Hoe groeit een economie zonder kapitaal? En waar komt kapitaal vandaan als het niet door spaargeld wordt gevormd? Als het op economie aankomt, is sparen de hoeksteen onder alle kapitaaltoewijzingen, en is kapitaalvorming de basis van alle economische groei.

 

Draghi noemde onlangs negatieve tarieven een ‘noodzaak’, alsof ontmoediging van sparen de broodnodige discipline voor de veelgevraagde verbetering biedt. Gezien de gigantische obligatie-bubbel die hieruit voortvloeit, zal dat voor iedereen een raadsel blijven, hoe dat mogelijk is.

 

Nu zijn termijn als president van de ECB binnenkort afloopt, trekt Draghi alles uit de kast, om de Europese economie nieuw leven in te blazen. Hij verlaagt de belangrijkste depositorente van de centrale bank van -0,4% tot -0,5% en start in november een nieuwe ronde van kwantitatieve expansie (QE)- een mooie term voor het manipuleren van de obligatiemarkt.

 

Vervolgens zal zijn opvolger, Christine Lagarde, een strategische evaluatie leiden op zoek naar nog radicalere maatregelen, waaronder de ECB mogelijk geld rechtstreeks op individuele bankrekeningen zal storten. Gratis geld voor iedereen, d.w.z. een weggeefprogramma. Een variant van het helikoptergeld van Bernanke. Het wordt echt tijd dat mensen beginnen te twijfelen aan de geestelijke gezondheid van deze leidinggevende figuren. Het zal blijken zoals Hans Herman Hoppe zegt: deze mensen behoren tot: “een instelling – ‘Deep State’, gerund door bendes van moordenaars, plunderaars en dieven, omringd door gewillige beulen, propagandisten, sycofanten, boeven, leugenaars, clowns, charlatans, dupes en nuttige idioten— een instelling die alles vuil maken maakt en besmet.”

 

Zijn these wordt versterkt, zoals bekend, heeft Lagarde een crimineel strafblad dat de media niet vermeldt, ze is een corrupte ambtenaar met een strafblad wegens betrokkenheid bij financiële fraude. – Is de eurozone in gevaar? Natuurlijk is dat het geval, omdat het financiële fraude is, dat is ingebed op het hoogste niveau van politieke en economische besluitvorming. Een hoge ambtenaar met een crimineel strafblad kan gemakkelijk worden gemanipuleerd. Dit heeft voor altijd invloed op de manier waarop zij de ECB beheert, met mogelijke gevolgen voor de structuur van het monetaire beleid.

 

 Einde van de economische expansie

De wereld bevindt zich nu aan het einde van de langste conjunctuurcyclus expansie in de geschiedenis. Na een mars van 10 jaar naar de top zijn er ook recordhoge aandelenmarkten en onroerendgoedprijzen, met prijzen die meer dan 200% hoger liggen dan ze in 2009 waren.

 

Beiden werden mogelijk gemaakt door een recorduitbreiding van de basisgeldtoevoer – met andere woorden, gewoon inflatie. Door hun kwantitatieve expansieprogramma’s (QE); hebben de centrale banken de afgelopen tien jaar meer geld aan het monetaire systeem toegevoegd dan in de voorgaande 90 jaar van hun bestaan.

 

Niet alleen, door het belangrijkste rentetarief onder het niveau van consumentenprijsstijgingen te verlagen, werd het lenen aantrekkelijker gemaakt dan het sparen. Ook werd aan geleend geld – ongeveer € 20 biljoen toegevoegd aan de totale schuld van het land in de afgelopen 10 jaar, dat ook bijdraagt ​​aan de toename van de beschikbare ‘geldhoeveelheid’. En ook dat resulteert weer in meer inflatie. En dan, om de banken overeind te houden zullen de Repo-subsidies, die ondertussen zijn gegroeid tot 300 miljard per nacht, aan het einde van het jaar nog eens € 20 biljoen toevoegen, als de sluisdeuren verder en langer moeten worden opengehouden! En denk niet dat het niet meer zal worden, want zojuist is gebleken dat de Chinese banken ook in grote problemen verkeren en in het geheim op dezelfde manier worden geholpen.

 

De Duitse Bank is aan het instorten getuige haar faillissementsaanvraag, op dinsdag 5 november. Dit kan waarschijnlijk betekenen dat de rest van de wereldbanken zullen volgen. Er is nog steeds een run op Chinese banken gaande, die inmiddels in een implosie van $ 40 biljoen terecht zijn gekomen. Alle aanwijzingen zijn dat zonder onmiddellijke toepassing van het Goudverdrag de wereldeconomie binnen enkele weken zou kunnen stoppen.

 

De wereld raakt overspoeld met steeds meer waardelozer wordend gedrukt geld. Binnenkort leidt dit over de hele wereld tot hyperinflatie. De enige manier je spaargeld veilig te stellen, is nu zoveel mogelijk fysiek goud en zilver te kopen en in eigen beheer te bewaren. Het is nu vrijwel zeker, dat de wereldeconomie letterlijk smeekt, om de komst van de Global Reset –

 

Inflatie betekent per definitie, als wel in ervaring en in theorie een toename van de hoeveelheid geld dat in omloop is. Maar het verhoogt niet de hoeveelheid goederen die mensen ermee kunnen kopen. De wet van vraag en aanbod vertelt, dat wanneer alle andere dingen constant blijven, de prijzen stijgen. Dit is een andere manier om te zeggen dat centrale banken de valuta hebben “ontwaard”; d.w.z. geld werd minder waard. Elke eenheid koopt minder spullen.

 

Als het nieuwe geld via het consumentenkanaal in het systeem terechtkomt, zoals door belastingverlagingen, uitgaven, weggeefprogramma’s, oorlogen, etc., verwacht dan dat de consumentenprijzen zullen stijgen. Als het via monetair beleid, via lagere rentetarieven of QE het systeem wordt ingevoerd, is het waarschijnlijker dat het resultaat een verhoging van kapitaalprijzen en hogere prijzen voor aandelen, obligaties en onroerend goed oplevert. Het is dus geen toeval dat de rijken zoveel rijker werden, terwijl gewone man de afgelopen 10 jaar armer werd dan in enig andere periode in de geschiedenis. In feite gaven de centrale banken de rijken het geld.

 

In naam van het stimuleren van de economie

Natuurlijk was het niet zo eenvoudig of zo voor de hand liggend. De centrale bankiers hebben misschien echt gedacht dat ze ‘de economie stimuleerden’ in plaats van alleen de middenklasse te beroven om daarmee de rijken ​​te belonen. Maar het grootste deel van het land werd niet geholpen. Naarmate de 1% rijker werd en de 90% armer, bleef de rest waar ze waren.

 

Het enige echte vermogen dat de meeste mensen bezitten, is hun tijd. Maar tegen 2018 duurde het twee keer zoveel uren werk voordat de gemiddelde man een gemiddeld huis of een gemiddelde auto kon kopen, als daarvoor in de jaren zeventig nodig was.

 

De inflatie van de centrale banken heeft de activaprijzen van de rijken opgeblazen; maar het voegde geen seconde toe aan de tijd van de werker. Evenmin heeft het de rijkdom van de economie vergroot. Inflatie is slechts een truc, meer correct een bedrog. Stel je voor dat ze iedereen een cheque van € 1 miljoen zouden sturen. Iedereen zou dan toch rijk zijn? Natuurlijk niet. Prijzen zouden stijgen. En iedereen zou snel terug zijn naar waar ze begonnen.

 

Maar in de tussentijd dat de cheque wordt geopend en de prijzen stijgen om het nieuwe evenwicht te vinden, zouden mensen zich rijk voelen en zouden ze geld uitgeven alsof ze rijk waren. Handelaren en fabrikanten zouden hun output opvoeren om aan de nieuwe vraag te voldoen. Dus het lijkt een echte boom, maar slechts voor korte tijd.

 

Elke boom gebaseerd op inflatie, i.p.v. reële inkomsten, crasht

Dit proces is het zogenaamde ‘welvaartseffect’ waar de centrale banken op rekenen. Als mensen zich rijker voelen door hogere aandelen of onroerendgoedprijzen, gaan ze op pad en geven geld uit! Een bedrijf kan echter niet echt winst maken door goederen en diensten te verkopen aan mensen die het zich niet echt kunnen veroorloven. En het zal niet lang duren voordat consumenten, bedrijven en investeerders zich zullen realiseren dat ze te veel geld hebben uitgegeven, overbelast zijn en overmatig hebben uitgebreid. Vervolgens moeten ze dan bezuinigen en dat produceert een neergang die gelijk en tegenovergesteld is aan de nep-boom die eraan voorafging.

 

Elke boom die is gebaseerd op inflatie, in plaats van op reële inkomsten, is gedoemd te mislukken. Omdat, zoals de Franse econoom Jean-Baptiste Say het uitdrukt, je koopt ‘producten met producten’, en niet met geld. Hij bedoelde dat echte rijkdom het vermogen is om goederen en diensten aan anderen te leveren, uiteindelijk de maat is voor tijd en productiviteit. De tijd kan niet worden verlengd. Alleen de productiviteit kan worden verbeterd. Maar dat is een langdurend en veeleisend proces.

 

Daarom helpt het niet stukjes papier met inkt uit te delen. In plaats van groei en productiviteit te stimuleren, doet inflatie juist het tegenovergestelde. Het vervormt, vermomt en onderdrukt de belangrijkste prijsinformatie die mensen nodig hebben om verantwoorde beslissingen te nemen.

 

Het resultaat is altijd negatief; bubbels, crises en lagere groeisnelheden. Vergelijk de groeicijfers door te kijken naar het gemiddelde van de 10-afgelopen jaren met het gemiddelde van de 10 jaren ervoor en zie dat de afgelopen periode nauwelijks de helft haalt van de daaraan voorafgaande 10 jaar.

 

En dat brengt ons terug op het dictum: inflateer of sterf. De reële bbp-groei daalt. Een recessie wordt het gevolg. En de enige manier waarop de centrale banken deze inflatoire expansie kunnen volhouden, is door meer te inflateren. Wees behulpzaam en deel deze belangrijke financiële informatie met al je contacten, en motiveer hen hetzelfde te doen met hun contacten.