Door goud ondersteund financieel systeem is onkwetsbaar

Het einde van het wereldwijd monetair schuld-geldsysteem is in zicht

Hoge schuldenlast belemmert de aankoop van edelmetalen

Goud en zilver zijn echt geld en gaan schitteren

  

De misdaad tegen de mensheid

Bedenk eens, alle mensen leven in een wereld van leugens en bedrog, ze eten vergiftigd voedsel, dat maakt hen ziek, ze gaan naar een arts om gevaarlijke medicijnen te krijgen die hen nog zieker maakt, zo vallen ze steeds dieper in de handen van de medische maffia en daar blijven ze totdat ze sterven in totale armoede, volledig financieel beroofd door de insiders van de Deep State. Naar hun mening; zijn gepensioneerden ‘nutteloze eters’ die economisch productief moeten worden gemaakt, door hen middels de Deep State gesponsorde medicijnen te geven via omgekochte artsen om ervoor te zorgen dat ze voor hen alsnog winst opleveren.

 

Geld is gewoon een ruilmiddel en moet voor elke munteenheid de functie hebben van een ruilmiddel, maar ook opslag van waarde vertegenwoordigen. En niet zoals nu het geval is, waardeloos geld te gebruiken om iedereen naar believen van te beroven en om te kopen. Geld moet gebaseerd zijn op natuurlijke kenmerken, zoals het feit dat het intrinsiek waardevol, duurzaam, deelbaar, uniform, draagbaar, en schaars is, en eveneens algemeen geaccepteerd moet zijn; deze kenmerken zijn essentieel voor een ruilmiddel een ​eerlijk universele standaard te worden voor betalingen.

 

Denk erover na; Goud is altijd waardevol geweest, terwijl schuld de last van iemand anders is met onbetrouwbare beloften die uiteindelijk niet worden nagekomen. Geld ondersteund door schulden is een misdaad tegen de menselijkheid. Het is een uitvinding van Rothschild, die geld beschouwt als een stroom van energie die wordt gegenereerd uit grondstoffen, goederen en geleverde diensten, waarvoor arbeid de sleutel is tot alle activiteiten op aarde. Om een ​​monopolie op alle energie te bereiken, is een wereldsysteem van slavenarbeid ingesteld door schuldgeld uit te geven via de door Rotschild c.s. centraal beheerde particulier banksysteem dat over de hele wereld is doorgedrongen. Deze geldstroom creëert voor hen een eerste aanvalsmogelijkheid op het terrein van de economie.

 

Door regeringen om te kopen, zijn ze in staat de buitenstaanders van hun waardevolle energie-output te beroven, om de zakken van de weinige insiders ermee te vullen. Niettemin mag geld dat uit het niets is gecreëerd, ondersteund door schulden, geen waardevolle spullen kopen, want het is  niets anders dan fraude. Maar zolang de illusie levend wordt gehouden dat schuldgeld waarde heeft en wij, de schapen, in deze fantasie geloven, zal deze fraude doorgaan.

 

Door goud ondersteund financieel systeem is onkwetsbaar

Wat zijn de voordelen van goud gesteunde monetaire systemen? Het eerste weinig begrepen voordeel is dat door goud gesteunde financiële systemen bijna volledig immuun zijn voor grootschalige booms of busts. Dat komt omdat het aanbod van krediet strikt wordt gereguleerd door de omvang van de economie. Bankiers zijn vanwege hun goudreserves beperkt in het verstrekken van leningen.

 

Centrale banken maken de economie slechter in plaats van deze te verbeteren; sinds de crisis van ’08 hebben ze de rentetarieven nu gedurende ten minste 9 jaar naar nul en lager verlaagd en gehouden. Maar daarnaast begonnen ze ook met kwantitatieve versoepeling of QE. Dat is een ander woord voor het drukken van meer geld, waarvan ze reeds 3 ronden hadden, en nu beginnen ze met een gewaagde vierde ronde voor de aankoop van obligaties om meer contant geld in de economie te pompen.

 

Zo, na een korte en onoprechte flirt met “normaliteit” is de Centrale Bank duidelijk weer terug bij de oude, corrupte trucs om de middenklasse te beroven en de rijken te belonen. Het goede ervan is dat het allemaal voorspelbaar is. Meer nieuw nep geld. Meer schulden. Gekkere booms, met angstaanjagende bustes. En natuurlijk meer inflatie, met niemand aan de horizon om deze onzin af te breken.

 

De aangekondigde QE4 betreft o.a. de aankoop van giftige activa van 4 falende “Too Big to Fail” -banken tegen de nominale-, niet de marktwaarde, te kopen. Dat leidt de markt naar een Exponentieel Bailout-gebied, op zoek naar een extra bailout van $ 20 biljoen of meer in november 2019.

 

De beste hoop voor goud, zilver en andere edelmetalen (PM) is dat de prijzen zullen stijgen, en het falen van de manipulatie van de PM-markt veroorzaakt. Een andere graadmeter voor hun falen is de hoeveelheid geld dat nodig is van de centrale banken om ze te redden! Terwijl inmiddels de Bank Bailout in de VS al naar $ 240 miljard is opgelopen en zelfs dat nog niet genoeg is!

 

Dientengevolge kondigde de Federal Reserve eerder in oktober aan dat het tot begin november tot $ 75 miljard in de geldmarkten blijft pompen, met meer en nog meer als dat nodig zal zijn. Maar dat is nog niet alles. De Fed injecteert ook geld in het systeem als onderdeel van het programma “reservebeheer”; dat begon met $ 7,5 miljard. Samen zouden deze initiatieven de komende 12 maanden meer dan € 850 miljard aan nieuw geld in het systeem moeten stoppen – en dit is nog zonder crisis. Maar het geld dat ze krijgen is waarschijnlijk niet zo waardevol als ze hadden gehoopt. Het hele systeem zal binnenkort in het nieuwe geld verdrinken, dat sneller dan ooit tevoren haar waarde zal verliezen.

 

Dus de schuld groeit sneller, wat uiteindelijk de schuld is welke op de schouders valt van het publiek, inclusief gepensioneerden. Binnen tien jaar zal dat 95% van het bbp bedragen. Met andere woorden, het publiek moet de ‘zak’ ophouden; waarover de voormalige middenklassers boos is, en nu hopeloos achterblijft door andermans schuld.

 

Trouwens, QE4 betekent gewoon meer fiat valuta drukken dat de ‘valse’ waarde van elke fiat valuta-eenheid verder verlaagt, terwijl goud en zilver het tastbare ‘echte’ geld in waarde stijgt. Sommige analisten verwachten dat goud tot US $ 10.000/ ounce zal stijgen. Ze noemen het een stijgende trend met ‘hogere dieptepunten en hogere hoogtepunten’. Zeker is; dat Goud sinds afgelopen mei tot nu met 20% is gestegen en is nu het best presterende actief geworden. Naarmate de centrale banken meer gelddrukken en de rentetarieven verder onder nul verlagen, zal de begonnen prijscorrectie zich voortzetten waardoor de wereldeconomie zwaar in de problemen komt. Deze chaos achter de schermen is dat wat was gepland voor de vernietiging van het oude monetaire systeem. Dat nu wordt bevestigd door de overschrijving met 430% door banken die een reddingsoperatie nodig hebben, hetwelk bewijst dat intern zorgelijke paniek is ontstaan. Conclusie; De banken bevinden zich in falende toestand. En omdat de indruk is gegeven, dat dit het einde zou zijn, blijkt nu een uitgebreid nieuw reddingsprogramma te zijn opgezet voor schrik niet $ 20 biljoen!

 

Het einde van het wereldwijd monetair schuld-geldsysteem is in zicht

Het is al eerder uitgelegd; de echte macht in deze wereld is in handen van de Deep State en het Rothschild International Banking Kartel. De tijd waarin het nodig was om het bestaan ​​van deze controle te bewijzen, is al lang voorbij. Nu is het een onbetwist feit van het dagelijks leven geworden. Niettemin blijven de meeste marktanalisten voor edelmetalen hun hoofd begraven in het zand van valsheid, en wel om verschillende redenen, waarom ze alleen commentaar geven op het “marktgedrag”.

 

Vraag; Waarom wil de Deep State de prijzen van edelmetalen controleren? Omdat hun macht is gebaseerd op het valse geld dat ze uitgeven, en een echte marktprijs van edelmetalen zal heel duidelijk het gestage verlies van de koopkracht van het valse geld dat ze uitgeven onthullen, en kan zo doende hun macht aanzienlijk uithollen, of zelfs vernietigen. Nu het ‘Waarom‘ bekend is; t.w. controle, kijken we naar het ‘Hoe‘ van de controle; de centrale banken weten allemaal dat de prijzen van de edelmetalen onder hun strikte controle staan ​​om stijging naar de echte marktwaarde te voorkomen.

 

Tot voor kort hadden de centrale banken geen belang bij het verwerven van goud voor hun reserves, omdat ze tevreden waren met hun activiteiten op basis van fiat-geld. Maar nu de centrale banken zich bewust zijn van het grote probleem nl. het bestaan ​​van een absoluut gigantische hoeveelheid schuld in de wereld en het naderend in gebreke blijven, hebben ze hernieuwde interesse in goud gekregen, t.b.v. hun reserves, en wel tegen de laagst mogelijke prijs; zij hebben dus voordeel bij voortdurende prijs onderdrukking van edelmetalen en zwijgen hierover in alle talen. De grootste zorg is hun eigen solvabiliteit, maar niet het welzijn van particuliere investeerders of bedrijven.

 

Bovendien is de laatste deadline verstreken voor de US Inc./Federal Reserve/ Central Bank Cabal Kartel om met Quadriljoenen in goud te komen voor schuldaflossing om hun fiat Global Monetair Systeem overeind te houden. Ze hebben nu waarschijnlijk hun controle over de VS en het mondiaal monetair systeem volledig verloren.

 

Naar verwachting komt er binnenkort een Global Gold Overeenkomst-afkondiging waarin alle landen, inclusief de VS, worden opgeroepen om de Goud Standard te gebruiken. De valuta’s van 209 landen van de BRICS-alliantie zullen zich uiteindelijk herwaarderen om de overgang naar een door goud ondersteund QFS-wereldwijd monetair systeem te voltooien.

 

Hoge schuldenlast belemmert de aankoop van edelmetalen

Voor wat betreft de goud- en zilvermarkt wordt voor bedrijven en particulieren, is de overgrote meerderheid van beide groepen te zwaar belast met schulden. Hun gedreven dagelijkse interesse is het handhaving van solvabiliteit en de aflossing van hun schulden met fiat-geld.

 

Beide groepen kunnen het zich niet veroorloven geld te gebruiken van lopende operaties en deze te beleggen in goud of zilver. Door de behoefte aan schuldaflossing van de grote schuldenlasten ter voorkoming van faillissement. Terwijl de stagnerende prijs van edelmetalen het onaantrekkelijk maakt liquiditeit in goud of zilver fondsen te investeren.

 

Zodoende zijn goud- en zilvermarkten voor bedrijven en particulieren teruggebracht tot een kleine minderheid die weinig fiat-geld verschuldigd is zodat ze het zich kunnen veroorloven goud of zilver te kopen, en te wachten op de uiteindelijke stijging naar veel hogere prijzen. Die komen zodra de spreekwoordelijke shit in de ventilator terechtkomt. En dit verklaart het “Hoe” de internationale bankiers in staat zijn geweest om de prijs van goud en zilver laag te houden.

 

Sinds de afgelopen maanden is de stijgende goudprijs zeer zorgelijk voor het International Banking Kartel geworden, en ze doen nu alles wat ze kunnen om de stijging te stoppen. Ze zullen bedrijven en particulieren motiveren hun bezit aan edelmetalen te liquideren om snel winst te maken.

 

Als in deze situatie de goudprijs toch blijft stijgen ondanks een aanzienlijk toenemende hoeveelheid wereldschuld en nieuw uitgegeven geld door het bankkartel, zal de kleine minderheid die goud en zilver heeft verzameld op een lethargische markt overgaan in massale toename van kopers die winst willen maken. Zo zal er een stormloop kunnen plaatsvinden, die desalniettemin de prijs van goud en zilver naar onverwachte hoogten brengt. Het “Wacht maar af” alvorens te kopen, kan snel veranderen in “Doe het !”

 

Het Deep State het bankkartel dacht dat de wereld ervan te kunnen weerhouden in goud te beleggen door de prijs van goud naar omlaag te manipuleren om laag zodra het iets ging stijgen. Ze hebben zich echter niet gerealiseerd dat ze niet te maken hebben met eenvoudige en onwetende particuliere investeerders, maar met intelligente individuen, die hun opgezette charade gemakkelijk kunnen doorzien.

 

De lage goudprijs is een uitstekende stimulans voor investeringen van de kant van de Russen, de Chinezen en andere oosterlingen. Er is een constante stroom goud van West richting Oost, omdat China, en waarschijnlijk ook andere landen, zich willen ontdoen van dollars en daarvoor goud willen hebben, dat een fysiek actief is dat onafhankelijk is van enige politieke entiteit.

 

De Chinese Centrale Bank heeft haar vorderingen op dollarsaldi die verdiend zijn met de exporthandel, verdeeld onder verschillende entiteiten, die alles ondernemen wat ze kunnen, om wereldwijd materiële activa te verkrijgen met hun dollarsaldi. Waarschijnlijk koloniseren de Chinezen Centraal-Afrika en kopen ze landbouwgronden en minerale deposito’s op, met Amerikaanse dollars die ze verdienden aan hun export naar de VS? Het is ironisch dat de VS nu op deze manier de Chinese belangen bevorderd!

 

De Russische Centrale Bank heeft het aantal dollars tot een absoluut minimum beperkt en koopt voortdurend goud, dat door Russen in Rusland wordt gehouden. In een belangrijke wijziging heeft Rusland onlangs de btw op goudaankopen door het Russisch publiek afgeschaft.

 

Goud en zilver zijn echt geld en gaan schitteren

Meer vals geld en goedkoper krediet toevoegen betekent meer inflatie dat de gemakkelijkste keuze voor de centrale banken blijft. Het verhoogt de prijzen en simuleert een boom. Trump Team gelooft dat het volgend jaar de Dow hopelijk voor hen op tijd voor de verkiezingen tot 30.000 kan krijgen. Voor zover bekend is dit de eerste herverkiezingsstrategie in de geschiedenis die nadrukkelijk verbonden is met de Dow?

 

Of aandelen en onroerend goed prijzen zullen stijgen of niet, is onzeker. Maar als deze prijzen stijgen, wees dan niet verrast dat goud en zilver nog meer zullen stijgen. Goud en zilver zijn echt geld. Wanneer nep geld wordt ontwaard en opgeblazen, zullen deze twee schijnen.

 

Het is zeker, dat uiteindelijk de onbetaalbare schuld de prijs voor edelmetalen naar een stratosferische hoogte zal brengen. Wees alert en koop wat voordat het te laat is. Onthoud; De hoogtijdagen van de door schuld gedekte fiat-valuta’s zijn over. De wereld evolueert naar valuta’s die kunnen worden ingewisseld tegen een vaste hoeveelheid goud.

 

Omdat de menselijke natuur is wat ze is, zal deze op een gegeven moment zich naar goud keren en zal de prijs van goud in een traject van ongelooflijk stijgende prijzen overgaan, totdat het veelvouden bereikt van de huidig kunstmatig lage prijs genoteerd in fiat valuta. Wees behulpzaam en deel deze belangrijke financiële informatie met al je contacten, en motiveer hen hetzelfde met hun contacten te doen. Velen zullen dankbaar zijn voor deze eyeopener.