Opeenvolgende pausen

Geschiedenis van Vaticaanstad en de Katholieke kerk

Vaticaan Satanisch pedofiele discipelen

De waarheid komt uit, maar is moeilijk te accepteren!

 

 

Een soevereine natie

Het Vaticaan is de heilige zetel van de katholieke wereld, ook officieel de staat Vaticaanstad genoemd en bevindt zich in de stad Rome. De stad is wereldwijd bekend om haar museums, de Sixtijnse Kapel, het Sint-Pietersplein en de Sint-Pietersbasiliek.

 

Het Vaticaan is de thuisbasis van de paus en de Romeinse Curie, het spirituele centrum voor ongeveer 2,5 miljard volgelingen van de katholieke kerk. Het is ook ‘s werelds kleinste onafhankelijke natiestaat, het beslaat 44 hectare binnen een omheining van 3,2 km lengte en bezit nog eens 65 hectare in eigendom op afgelegen locaties. Samen met de eeuwenoude gebouwen en tuinen bezit het Vaticaan zijn eigen bank- en telefoonsystemen, postkantoor, apotheek, krant, radio en televisiestations. Tot de burgers behoren de leden van de Zwitserse Garde, de beveiliging belast met de bescherming van de paus sinds 1506. – Als zetel van het katholicisme heeft het Vaticaan een zeer belangrijke culturele invloed die vooral kan worden ontdekt in de elf Vaticaanse musea en de vele monumenten en bezienswaardigheden.

 

De geschiedenis van het Vaticaan als de heilige zetel van de katholieke kerk begon met de bouw van een basiliek boven het Sint-Pietersgraf in Rome in de 4e eeuw na Christus. Het gebied ontwikkelde zich tot een populair bedevaartsoord met een commercieel district. Het werd verlaten na de verhuizing van het pauselijk hof naar Avignon in Frankrijk in 1309. Nadat de kerk in 1377 terugkeerde in Rome, werden beroemde bezienswaardigheden zoals het Apostolisch Paleis, de Sixtijnse Kapel en de nieuwe Sint-Pietersbasiliek binnen de stadsmuren gebouwd. Vaticaanstad werd in zijn huidige vorm opgericht als een soevereine natie door de ondertekening van het Lateraans Pact in 1929. Bestaande uit overeenkomsten tussen het Koninkrijk Italië en de Heilige Stoel om de “Romeinse kwestie” te regelen, en door het Italiaans parlement werd geratificeerd.

 

Het Vaticaan, de zetel van het pausdom van St. Peter, werd op 11 februari 1929 opgericht als onvergankelijke daad van de Heilige Stoel, inclusief alle instellingen van de rooms-katholieke kerk. Het christendom is de meest beoefende religie ter wereld. Het christelijk geloof concentreert zich op overtuigingen met betrekking tot de geboorte, het leven, de dood en de wederopstanding van Jezus Christus. Het begon met een kleine groep aanhangers, waarom veel historici de verspreiding en adoptie van het christendom over de hele wereld beschouwen als een van de meest succesvolle spirituele missies in de menselijke geschiedenis.

 

Opeenvolgende pausen

Na een aanval door Saraceense piraten die de St. Peter in 846 beschadigden, beval Paus Leo IV de bouw van een muur om de heilige basiliek en de bijbehorende gebieden te beschermen. Voltooid in 852 omsloot de 12 meter hoge muur de Leonine City die werd ingehuldigd, omvattende het gedeelte dat het huidige Vaticaanse grondgebied en ook de commerciële wijk Borgo beslaat. De muur werd voortdurend uitgebreid en aangepast tot aan het bewind van paus Urbanus VIII in de jaren 1640.

 

Hoewel de paus van oudsher in het nabijgelegen Lateran Paleis woonde, bouwde paus Symmachus 498 – 514 in de vroege 6e eeuw een residentie naast de St. Peter. Het werd honderden jaren later uitgebreid door zowel Eugene III als Innocent III, en in 1277 werd een achthonderd meter lang overdekte doorgang geconstrueerd om de structuur te verbinden met het Kasteel Sant’Angelo, gebouwd in 123–139 AD. De gebouwen werden echter allemaal verlaten met de verplaatsing van het pauselijk hof naar Avignon, in Frankrijk, in 1309, en in de daaropvolgende halve eeuw raakte de stad in verval. Na de terugkeer van de katholieke kerk in 1377 probeerden de geestelijken de glans van de ommuurde stad te herstellen.

 

Nicholas V begon rond 1450 met de bouw van het Apostolisch Paleis, uiteindelijk het permanente huis van zijn opvolgers. Met de daarin bevindende verzameling boeken werd dat de basis van de Vaticaanse bibliotheek. In de jaren 1470 begon Sixtus IV aan de beroemde Sixtijnse Kapel, met fresco’s gemaakt door toonaangevende renaissancekunstenaars zoals Botticelli en Perugino.

 

Belangrijke veranderingen in de stad vonden plaats nadat Julius II paus werd in 1503. Julius gaf Michelangelo de opdracht om het plafond van de Sixtijnse Kapel in 1508 te beschilderen, en stelde architect Donato Bramante aan om de Belvedère binnenplaats te ontwerpen. De paus koos er ook voor om de 1200 jaar oude Sint-Pietersbasiliek af te breken om Bramante daarvoor in de plaats een nieuwe te laten bouwen.

 

De dood van Julius in 1513 en die van Bramante in het jaar daarop, leidde tot een decennialang geschil over hoe met het project verder te gaan, totdat Michelangelo de impasse in 1547 beëindigde met zijn keuze het oorspronkelijke ontwerp van Bramante te volgen. Giacomo della Porta voltooide de gevierde koepel van St. Peter in 1590, en het werk aan de grote structuur eindigde uiteindelijk in 1626.

 

Geschiedenis van Vaticaanstad en de katholieke kerk

Gelegen op de plek waar St. Peter werd gemarteld, en bijna 2000 jaar geleden werd begraven, is dit altijd een belangrijk plaats geweest voor de Heilige Stoel. Vóór 1860 werd het grootste deel van Midden-Italië bestuurd door de pauselijke staten waarvan de paus het hoofd was. Hun landen werden beschermd door ingehuurde huurlingen en internationale legers. Tegen 1860 waren de meeste pauselijke staten echter opgenomen in het koninkrijk Italië, waarbij de stad Rome als laatste capituleerde in het jaar 1870. In 1929 stond het Lateran-verdrag toe dat de staat Vaticaanstad werd gevormd, en daarna geregeerd werd door de Bisschop van Rome – de paus.

 

De katholieke kerk is helaas geen lichtend voorbeeld van financiële voorzichtigheid en eenvoud. Het verkwistende gedrag van kerkprinsen en gewone priesters had in de 16e eeuw zulke vormen aangenomen dat het de opkomst van het protestantisme stimuleerde.

 

In de middeleeuwen is de Romeinse kerk uitgegroeid tot een geoliede en vooral geld verspillende machine. Rome zelf werd in financiële termen een bodemloze put. Dit, tot afgrijzen van onze zuinige voorouders. Omdat de bevolking verplicht werd substantiële bijdragen te leveren aan deze kerkelijk verspilling van rijkdom. Zeker in de tijd 1506 – 1626 dat de St. Peter werd gebouwd, moesten katholieken over de hele wereld aan Rome grote sommen geld afdragen, die St. Peter penningen werden genoemd.

 

Er zijn rapporten bekend over feesten, orgieën, gokken en andere vreselijke gevolgen van rijkdom. Voortdurend waren overdaad en losbandigheid in de pauselijke cirkel de regel. Kortom, Rome zoals nog steeds smijt met geld. Met de bouw van St. Peter voorzagen de opeenvolgende pausen, Italiaanse schilders en beeldhouwers van levenslang werk, niet in het minst voor hun eigen grafmonumenten.

 

Paus Leo X had veel voorrechten gekregen als lid van de Medici-familie, in 1513, slechts 37 jaar oud, werd hij tot paus gekozen. In 1517 gaf hij opdracht kerkcollectes te houden om zielen van doden naar de hemel te voeren in plaats van naar de hel. Met dat geld werd zgn. de bouw van de Sint-Pieters gefinancierd, maar in werkelijkheid was het vooral om gemakkelijk geld voor eigen gebruik te verkrijgen. Het is de periode waarin Michelangelo de fresco’s op het plafond van de Sixtijnse Kapel voltooide.

 

In dit klimaat van kerkelijke overvloed en verspilling werd Adriaan Florenszoon bisschop van Utrecht op 9 januari 1522 tot Paus gekozen, als opvolger van paus Leo X. Hij gaf de voorkeur aan zijn eigen naam Adriaan VI. Hoe anders zou de geschiedenis zijn verlopen als deze eenvoudige professor uit Utrecht zijn hervormingen had kunnen doorvoeren. Helaas zal dat nooit bekend worden. Zijn doel was om de katholieke kerk ingrijpend te hervormen door alle decadentie en corruptie uit te roeien. De kerk moest in eenvoud opnieuw beginnen met het prediken van naastenliefde. Om deze reden is paus Adriaan VI nimmer heiligverklaard.

 

Na, twintig maanden stierf paus Adriaan VI, die in Italië werd gehaat, door vergiftiging. Na zijn dood keerde het Vaticaanse huishouden terug, alsof er niets was gebeurd, en de heilige Petrus werd in al zijn glorie voltooid. Het zal tot 1978 duren voordat de tweede niet-Italiaan tot paus wordt gekozen: paus Johannes Paulus II, de opvolger van paus Johannes Paulus I die na 33 dagen in functie werd vermoord, omdat hij van plan was het Vaticaan te hervormen. – Paus Johannes Paulus II stierf ook onvrijwillig na 27 jaar dienst in 2005, toen hij van plan was een tipje van de sluier over pedofilie in het Vaticaan op te tillen. Niettemin werd hij, zij het met vertraging, uiteindelijk in 2014 alsnog heiligverklaard. Zijn opvolger, Joseph Ratzinger, de derde niet-Italiaan met de naam Paus Benedictus XVI, is een cabal marionet, waarom hij op een menselijkere manier werd verwijderd door hem met pensioen te sturen. Teneinde opgevolgd te worden door nummer vier in de lijn van niet-Italianen, de huidige paus Franciscus Bergoglio, een Argentijn, eveneens met de cabal verbonden. Om zorg te dragen dat het Vaticaan in haar oude voetsporen kon voortgaan, weliswaar vervreemd van de bevolking in het algemeen, omdat ook hij is omgegeven met geldverslindend overvloedige pracht en praal.

 

Met Paus Franciscus zijn de Dark-interesses nog beter gediend. Paus Franciscus wordt afgeschilderd als een ‘progressieve paus’, omdat hij de belangen van het ‘liberale’ Deep State imperialisme dient. In Argentinië was Bergoglio een gehoorzame dienaar van zijn imperialistische meesters die samenwerkten met de door de VS gesteunde militaire regering die in 1976 aan de macht kwam. Bergoglio ondersteunde en verborg de doodseskaders, vanwege marteling en verdwijning van zo’n dertigduizend kinderen en revolutionairen in die periode.

 

Hij is ook in verband gebracht met moorden op katholieke priesters die met de guerrilla’s samenwerkten. Onlangs zijn nieuwe openbaringen van wijdverbreide verkrachtingen, seksueel misbruik en cover-ups binnen de kerk uitgekomen, maar deze werden niet gepubliceerd in de reguliere media: Seksueel misbruik is niet het resultaat van een paar slechte priesters. Het is in de hele structuur en de hiërarchie van de kerk doorgedrongen, die beschikt over een enorme hoeveelheid activa die heimelijk verborgen zijn in de Vaticaan bank. De oorsprong van deze enorme rijkdom vergaring is afkomstig uit eeuwenlange directe deelname aan de mensenhandel vanuit Afrika, diefstal van land, goud en zilverbronnen over de hele wereld, evenals de geconfisqueerde rijkdom van inheemse volkeren die werden geplunderd door genocide. Om de ernst te onderstrepen; de misdaden van de katholieke kerk zijn zo diepgeworteld dat een zoektocht op het internet naar informatie voor dit artikel meer dan 20 miljoen leads opleverde.

 

Vaticaan satanisch pedofiele discipelen

Het was rond het einde van de achttiende eeuw, toen de Rothschilds het potentieel van de particuliere Vaticaan bank ontdekten, een bank zonder enig toezicht kan adequaat worden benut voor hun witwasactiviteiten. Dus boden ze zoals eerder aan de Geheime genootschappen, het Vaticaan grote sommen geld en een lucratieve financiële participatie, om de eindeloze uitgaven van het Vaticaan verder te kunnen voortzetten.

 

In opdracht van de Deep State wordt wereldwijd het geïnde belastinggeld witgewassen door de Vaticaanbank onder beheer van Paus Franciscus, om daarna te worden doorgesluisd naar alle centrale banken over de hele wereld, opdat de bevolking dit geld kan terug lenen via het schuldgeldsysteem.

 

Deze gelden worden o.a. gebruikt voor illegale acties zoals o.a. valse vlagoperaties, omkoping van politici en elkeen op belangrijke positie, zoals op dit moment gebeurt, om president Trump aan te vallen met valse afzettingsprocedures.

 

Ondertussen zijn de Patriotten bezig de wereldreserve valuta – de fiat US Petrodollar – te vervangen, omdat het financiële systeem volledig onbestuurbaar is geworden, en dringend moet worden vervangen door het nieuwe QFS-systeem met door goud/ activa-ondersteunde soevereine valuta’s. Bekend als de Global Currency Reset (GCR) welke inmiddels door alle 209 soevereine landen werd ondertekend.

 

Dit betekent o.a. dat Amerika zal terugkeren naar haar oorspronkelijke grondwet en de Republiek van Amerika wordt hersteld. Evenzo, wordt de Europese Unie in de huidige vorm opgeheven opdat alle Europese landen kunnen terugkeren naar hun soevereine grondwet en eigen valuta.

 

Blijkbaar, heeft Paus Franciscus op instructie van de Deep State Globalisten, inmiddels religieuze leiders van over de hele wereld naar het Vaticaan uitgenodigd om op 14 mei 2020 een wereldwijd pact te ondertekenen. Dit nieuwe humanistisch-initiatief zal de wereldgodsdienst creëren die is ontworpen om de wereldbevolking beter te kunnen controleren. Volgens een katholieke klokkenluider zal het pact onze samenleving verwoesten omdat het de mens, in plaats van Christus, centraal stelt in dit initiatief. Bekijk de eerste drie minuten van deze video.

 

De Satan-pedofiel-discipelen zijn opgeleid en gespecialiseerd in het kidnappen van kinderen op Halloween de verjaardag van Satan ter aanwending op hun kindermisbruikpartijen en kinderoffers, gepland over het hele jaar, inclusief Pasen, Kerstmis, herfst- winter-, lente- en zomerzonnewendingen.

 

Overlevenden van deze satanische rituele mishandelingen hebben in internationale rechtbanken getuigd dat wereldwijd elites, waaronder bekende politici, Hollywood sterren, Europese Koninklijken en Private Bankiers in de VS, Canada, UK, Nederland, Zwitserland en Australië, geest gecontroleerde getraumatiseerde baby’s, peuters en tieners hebben misbruikt, tijdens hun satanische pedofielen en menselijke jachtpartijen die eindigden in rituelen met kinderoffers.

 

Bekend als cabal-marionetten, zijn politici, leidinggevenden van grote ondernemingen, derdegraads vrijmetselaars, Illuminati, Jezuïeten en leden van geheime genootschappen ook de Satanistische-promotors van de Nieuwe Wereldorde. Ze worden gechanteerd door opnames van hun pedofiliepartijen, riten van kinderoffers, moord, bedreigingen, marteling van geliefden en het verspillen van enorme hoeveelheden geld aan iedereen met invloed, zodat zij hun eisen kunnen stellen met als resultaat meer macht te verkrijgen over wereldaangelegenheden.

 

De waarheid komt uit, maar is moeilijk te accepteren!

Voordat de Deep State cabal publiekelijk kan worden ontmanteld en de waarheid wordt gepresenteerd, moet wel de meerderheid van de bevolking wakker zijn, om te voorkomen dat de wereld in chaos verandert. En om diezelfde reden wijdverbreide burgeroorlog en ordeloosheid te voorkomen, wordt de vernietiging van de Deep State stap voor stap uitgevoerd. Wees gerust; President Trump en de Alliantie hebben de situatie volledig onder controle.

 

Niettemin, onderneemt de cabal van alles om vertraging en chaos te veroorzaken, hetwelk voor hen echter niets essentieel meer kan opleveren. Hun schuilplaatsen zijn bekend terwijl hun klonen stoppen te functioneren. Hun gestolen rijkdom wordt in beslag genomen en onder het volk verdeeld. Feitelijk, is hun Deep State-rijk ingestort. De totale afbraak is in volle gang.

 

Het is essentieel dat iedereen is geïnformeerd over wat staat te gebeuren en wat fout is in onze maatschappij. Het is een wereld die van A tot Z volledig is gemanipuleerd door Deep State-marionetten; over het kwaad aangericht door de centrale banken, de bankeneconomie, de rechtspraak die geen ‘recht’ spreekt, de leugens, het bedrog en de nepinformatie in de reguliere media.

 

De waarheid is moeilijk te begrijpen. Valse propaganda wordt gemakkelijker geaccepteerd. Voor het geloof in de waarheid moeten ter overtuiging bewijzen en feiten worden geleverd. In aanvang zullen velen de waarheid niet willen aanvaarden.

 

Het bedrog, door de Globalisten Deep State-maffia is ronduit crimineel en moeilijk te begrijpen. Politici als Obama, Clintons, Teresa May, Merkel, Macron, Rajoy, Rutte, Sanchez, om enkele te noemen, zullen van hun voetstuk vallen. Zelfs de achtergrond en de rol die de Koninghuizen spelen, is een eclatante misdaad tegen de mensheid, die moet worden begrepen.

 

De beste manier iedereen zich kan informeren, is door het boek De Grote Ontwaking te lezen. Daarin wordt het overgrote deel van en grote verscheidenheid aan feiten in begrijpelijk vorm uit de doeken gedaan. Zelfstudie is noodzakelijk om blij te kunnen worden met de nieuwe volkseconomie, die reeds in voorbereiding is en stapsgewijze wordt ingevoerd.

 

Het leven en welzijn voor iedereen op aarde wordt vreugdevoller, gemakkelijker en gezonder; geen oorlogen, geen hongersnood, geen armoede, geen chemtrails of vergiftiging van voedsel. Door afschaffing van belastingen heeft iedereen meer inkomen ter beschikking.

 

Onze wereld zal meer dan rigoureus veranderen. Over verdiend geld wordt geen belasting meer geheven. Uitsluitend, omzetbelasting op grote nieuwe artikelen, maar niet op levensmiddelen en holistische gezondheidszorg om enkele aspecten te vermelden. – Bereid je voor, en onderricht jezelf, opdat je ook anderen kunt helpen die zullen worstelen met de veranderingen die komen.