Machtsmisbruik

Onderdrukkingsmaatregelen

De Neurenberg Code opnieuw geactiveerd

Covid regels onwettig volgens de wet van het land in de Grondwet

Gestolen DNA-identiteit terugvorderen

 

Vrijheid versus Slavernij

Ga nooit in discussie met een niet ontwaakte. Het afwenden van COVID-19 doden is verheven tot een “heilige cult” in de samenleving van niet-wakkeren, waar degenen die de pandemische beperkingen in twijfel trekken moreel worden veroordeeld. Waar sterfgevallen, machtsmisbruik en openbare schande aanvaardbaar worden geacht in de naam van “het voorkomen van COVID-19”. De niet-ontwaakten leven in de 3e dimensie en communiceren via één golflengte. Terwijl de ontwaakten in de 4e dimensie of hoger over verschillende golflengten communiceren. En de gevolgen en gevaren begrijpen die verborgen liggen in de Covid-angst-campagne van de overheid.

 

Waar mensen werkelijk bang voor zouden moeten zijn, is niet de angst om te sterven aan een niet bestaand Covid-19 virus, maar voor de terreur van corrupte politici die de wereld regeren, en die alle niet-ontwaakte mensen bang maken en leiden in onderdanigheid met als doel totale tirannieke macht en controle te verkrijgen in een eens vrije Wereld. De nep-Covid-19 of Corona heeft de wereld veranderd, hoewel het niets anders is dan Science Fiction. Het is manipulatie van de Diepe Staat die Corona gebruikt als voorwendsel om de wereld te veranderen in de voorlaatste fase vóór de definitieve invoering van de Nieuwe Wereldorde. Zij hebben immers ontdekt dat gezondheidsstatistieken een nog grotere impact hebben voor hun despotisme en misleiding dan alle economische indicatoren en statistieken bij elkaar.

 

Omdat het grootste deel van de bevolking niet in staat is geweest de impuls van de hogere hartslag te activeren om hun 4e DNA streng te activeren, die verbroken is door chemicaliën in chemtrails welke na verloop van tijd de DNA-patronen vervormen, die invloed hebben op het ontstaan en verspreiding van ziekten, en zowel emotioneel als fysiek onevenwichtigheid veroorzaken. Dit is onnatuurlijk. Als een persoon zijn/haar geest niet kan activeren en geen toegang heeft tot de eigen 4e DNA-streng, kan de ware identiteit niet opgewekt worden. Daardoor zijn ze zich niet bewust waarom zij met gezichtsmaskers rondlopen, en kunnen zij zich niet verbinden met hun “Innerlijke Zelf”, beter bekend als intuïtie, omdat hun waarnemingsvermogen is gedeactiveerd en het logisch denken uitgeschakeld.

 

Iedereen die zich niet op de specifieke Aardfrequentie van 7.83 Hz bevindt voor zijn ontwakings- en genezingsproces, staat niet open voor binnenkomende energiestromen, die positieve frequenties zijn voor harmonie en bewustzijn. Nu, door het hacken van mRNA door middel van Covid-vaccinatie, worden deze energieën gesperd. In feite brengt het de mensen in een coma teneinde ontwaking te voorkomen, met andere woorden de geest wordt uit sync gebracht met de aardfrequentie, dat wil zeggen de geest is uit balans gebracht, dat een gevoel van onbehagen geeft, hetwelk kan variëren van angst, slapeloosheid, ziekte, of verminderde werking van het immuunsysteem.

 

Bewustzijn en Eenheid zijn directe belemmeringen voor de onderdrukkingsplannen van de Diepe Staat. Dat is de reden, dat zij ons alles van waarde willen afnemen. Ze doen dit uit naam voor het behoud van planeet Aarde en het klimaat, dat gewoon bedriegerij is.

 

Wakker worden mensen, deze quarantaine is tirannie, waar gezonde mensen opzettelijk worden opgesloten. Protesteer massaal tegen je regering om hen te laten weten dat je er niet mee eens bent en hen naar huis zal sturen. Wij, het volk, hebben de leiding. Helaas, hebben wij het volk deze corrupte individuen al veel te lang in dienst.

 

We hadden onszelf al kunnen bevrijden, ware het niet dat de massa nog steeds slaapt. Mensen moeten vechten voor hun eigen vrijheid, anders levert het niet de waarde van het vrij zijn op! Uiteindelijk zal met al dat vaccinatiegedoe de maatschappij zichzelf ruimen. De zwakken vallen weg. En de sterke en wakkere zullen zegevieren. Welkom bij de Hongerspelen, het is Wereld Oorlog Z – Zombies versus wakkere mensen, Vaccineerders versus schapenslaven. “Mijn lichaam, is mijn keuze”, is niet langer acceptabel. In het kort het is; Vrijheid versus Slavernij.

 

Machtsmisbruik

De ongekende beperkingen die sinds maart 2020 aan de meeste beschavingen worden opgelegd, zouden een jaar eerder waarschijnlijk op protest zijn gestoten. Maar wanneer ze worden uitgevaardigd in de naam van COVID-19 angst-rechtvaardiging, zullen mensen ze eerder accepteren, die anders als machtsmisbruik zouden worden gezien. Opsluiting, bedrijfssluiting en sociale distantiëring opgelegd om COVID-19 te bestrijden. Is onrechtvaardig en wetenschappelijk niet bewezen, maar wordt desalniettemin gezien als een “collaterale schadeafweging “.

 

De universele lockdown is niet alleen een vergissing of een misstap, maar is iets veel erger; een misdaad tegen de mensheid. Het argument is iedereen in zijn huis op te sluiten om “levens te redden.” Maar geen enkel regeringsbeleid kan levens redden; Iedereen hoe dan ook zal sterven. De vraag is wanneer en hoe?

 

Leven in een kooi achter tralies opgelegd door ‘deskundigen’ is geen leven, het is tegen de natuur. Ze willen ons beschermen tegen het virus door ons te bevelen thuis te blijven. Ze voeden ons met hun vals geld, zoals hun zaagselsoep aan krijgsgevangenen.

 

Het menselijk leven is onvermijdelijk een riskante onderneming. Van de wieg tot het graf zijn mensen altijd in gevaar, of degenen te verliezen die zij liefhebben, of hun eer, vrijheid en geld, of hun moed en waardigheid te verliezen, en uiteindelijk ook nog hun voorkeursplaats in de hemel. Ons leven te verliezen is voorspelbaar, en het minst van de dagelijkse zorgen. Het leven eindigt altijd op dezelfde manier: in de dood. Het belangrijkste is niet om het te vermijden; het is onvermijdelijk. In plaats daarvan gaat het om van het leven te genieten door de risico’s van het echte leven te aanvaarden, in de poging er het beste van te maken.

 

Onderdrukkingsmaatregelen

De Covid-uitbraak: is de grootste gezondheidszwendel van deze eeuw. Stop alle idiote en disproportionele maatregelen die sinds Maart 2020 zijn genomen om Covid 19 te bestrijden, zoals de lockdown, en de belemmering van de economie en het onderwijs. Het invoeren van onderdrukkende maatregelen zoals, sociale distantie, het dragen van maskers zijn allemaal totaal ongerechtvaardigd, omdat deze maatregelen niet gebaseerd zijn op enig wetenschappelijk bewijs, maar inbreuk maken op de basisprincipes van door de praktijk bewezen geneeskunde. Maatregelen die in strijd zijn met de meeste, zo niet alle grondwetten, moeten feitelijk worden gekwalificeerd als misdaden tegen de mensheid. Onlangs, heeft het Internationaal Strafrecht hof in Den Haag de eis van schending door de regering van Israël aanvaard, zoals vastgelegd in de code van Neurenberg. Waar, na Pfizer experimentele Covid vaccinaties de sterftecijfers omhoogschieten;

 

Het is verbazingwekkend dat de regering van Israël de gezondheid van het volk heeft toevertrouwd aan Pfizer; door een geheim contract aan te gaan dat de Israëlische bevolking inschreef om als onderzoeksubjecten te worden gebruikt, zonder hun medeweten of toestemming.

 

Tot op heden heeft Israël meer dan 53% van haar bevolking gevaccineerd, twee keer zoveel als de natie die het dichtst in de buurt komt, Groot-Brittannië, met 26,9%.

 

De klacht is bij het hof ingediend, volgens de door het Internationaal Strafhof geaccepteerde introductiebrief, deze luidt als volgt:

 

Wij richten ons tot u namens de vereniging “Anshei Emet”, een vereniging in oprichting, waarvan in het algemeen; advocaten, artsen, en publieke activisten, lid zijn die ervoor hebben gekozen hun democratisch recht uit te oefenen om geen experimentele medische behandeling te ondergaan middels het Corona-vaccin, en van mening zijn dat illegaal grote druk, op hen wordt uitgeoefend namens de regering van Israël, leden van de Knesset, ministers, hooggeplaatste gekozen volksvertegenwoordigers, burgemeesters en meer.

 

Het Corona-vaccin is een medische behandeling, die alleen in het kader van een spoedprocedure pas onlangs in de Verenigde Staten door de FDA tijdelijk is goedgekeurd, een goedkeuring die niet definitief is en voorzien is met details over 22 bijwerkingen van het vaccin. Bovendien blijkt uit alle medische factoren dat de invloed van de behandeling op lange termijn niet wetenschappelijk is getest, door middel van proeven en onderzoek, en dat het effect en de veiligheid van de behandeling op lange termijn voor de ontvangers onbekend is. Het is belangrijk erop te wijzen dat tot nu toe wereldwijd nog nooit immunisaties zijn toegediend door middel van deze medische technologie door inbreng van een synthetisch mRNA in het lichaam, terwijl alle voorgaande immunisaties op een totaal andere wijze werken, door inbreng van een verzwakt infuus van het virus om afweer door het immuunsysteem op natuurlijke wijze te stimuleren. De risico’s van deze nieuwe medische behandeling, zijn door een vooraanstaand viroloog in detail beschreven, in bijlage 1 bij deze brief. Zelfs jouw regering zit in het complot; de wet is veranderd opdat sterfgevallen als gevolg van Covid inenting niet worden gecompenseerd door hun levensverzekeringsmaatschappij.

 

 

De Neurenberg Code opnieuw ingevoerd

De Neurenberg code is een medisch ethisch decreet, gebaseerd op wetgeving waarmee nazimisdadigers werden berecht voor de verrichting van afschuwelijk medische experimenten tijdens WO2. De Neurenberg code vormde de basis voor de wetgeving genaamd; de Verklaring van Helsinki. Deze basiswet is nu voor het recht van patiënten in Israël van toepassing. Het plan is in detail te laten zien hoe, in de staat Israël dit jaar 2021, de regering van Israël met haar ministers en Knesset-leden, stadsbestuurders en andere hoge functionarissen de Code van Neurenberg illegaal, schaamteloos, extreem, en tot groot verdriet heeft geschonden, en niet slechts in één aspect maar in veel te veel aspecten!

 

Tot slot, wordt gepreciseerd dat juist recentelijk op “27/1/21 in het Europees Parlement een besluit werd genomen”, waarbij alle autoriteiten worden gelast geen druk uit te oefenen op mensen om het Corona-vaccin op welke manier dan ook te aanvaarden. – Wat goed is voor geavanceerde Europese staten is dus zeker goed voor Israël. – De balans is duidelijk.

 

Ons bewustzijn en onze eenheid staan haaks op de illegale maatregelen van de Deep State cabal. In werkelijkheid tast de Covid-pandemie de sociale perceptie van het volk aan. Begrip is nodig om de programma’s van de globale elite, ingevoerd door jouw regering, te identificeren om niet het slachtoffer te worden van deze maatregelen. Zuiver en duidelijk; de globale elite wil 90% van de bevolking uitroeien. Ze willen totale controle en bewaking over elk aspect van je leven. Ze willen socialisme, met de macht en jouw rijkdom in hun zakken, meer bekend als communisme.

 

De wereldwijde Corona of Covid-19 quarantaine is de op één na laatste fase in deze richting. Er zijn slechts twee mogelijke scenario’s die de aanpak van de cabal verklaren: Ofwel, het is een ramp en duizenden mensen sterven aan dit nep-virus, het kan ze niet schelen! Ofwel, het hele Covid gebeuren is een hoax. Maar jullie idioten willen alles geloven, dus gaan ze het recht in je domme gezicht wrijven, door iedereen te gebieden een gezichtsmasker te dragen en sociale afstand te houden! En inderdaad hebben ze gelijk, want ongeveer 90% van de bevolking zijn gehoorzame domme volgelingen.

 

Covid regels onwettig volgens de wet van het land in de Grondwet

De grondwet geeft burgers duidelijk het recht om naar de kerk te gaan. Het Hooggerechtshof heeft – in dit jaar van de Pest – niet gezegd of het een goed idee was of niet. Het heeft alleen maar erop gewezen dat het naleven van de fundamentele wet van het land, zoals die in de Grondwet is neergelegd, niet facultatief is. Noch de burgemeester, noch de gemeenteraad, noch de gouverneur had het recht die te negeren.

 

Lezers die hun huiswerk hebben gedaan, weten ook dat de “wetenschap” die lockdowns, het dragen van maskers, sociale distantie enzovoort ondersteunt, op zijn best zwak is. Het dragen van een masker kan al dan niet voorkomen dat je het virus verspreidt, of dat je het krijgt; er is geen wetenschappelijk bewijs. Maar het is ook bekend dat de grondwet is geschreven om de macht van de overheid te beperken, zelfs als er een akelig virus rondwaart. Onthoud; nep wetenschappers kunnen geen wakkere geesten tolereren. Alleen volgelingen worden getolereerd, en iedereen die vraagtekens zet bij de pandemie beperkingen is moreel veroordeeld.

 

Gestolen DNA-identiteit terugvorderen

Kortom, dit onderwerp verduidelijkt en toont aan hoe grondig burgers gevangen zitten in het Global Deep State Misdaad Maffia-netwerk, dat al sinds het jaar 1860 onafgebroken opereert en ons als slaven leegzuigt.

 

Binnen hun netwerk zijn mensen niet wat je denkt dat je bent. Want elke legale burger zou eigenaar moeten zijn van de eigen DNA, maar bij de geboorte werd deze DNA ‘gestolen‘. De Deep State Maffia creëerde een onderneming van elk persoon met hun geboortenaam als bedrijfsnaam, daarom wordt je naam in hoofdletters geschreven op alle officiële documenten, omdat je het fysiek niet bent. Kijk op je rijbewijs of paspoort voor bevestiging.

 

Alleen een geboorteakte ondersteund door je eigen DNA is duidelijk een fysiek persoon of burger. De Kroon in de City of London is eigenaar van al deze bedrijven, die zijn opgeslagen in het Vaticaan in Rome.

 

Momenteel werken advocaten aan het herstel van de gestolen DNA-identiteit, zodra er meer bekend is zal dit worden gepubliceerd, want het is in ieders belang om het ijzeren maffianetwerk waarin we gevangen zitten te doorbreken. Tot dusver is alleen bekend dat eraan wordt gewerkt, maar onbekend is hoeveel vooruitgang is geboekt.

 

Het document over de teruggave van identiteit ligt in het Vaticaan bij de paus. Paus Franciscus had het document al lang geleden ondertekenen. Het is onbekend of hij dat uiteindelijk heeft gedaan. De vraag is nu of hij nog leeft, of al geëxecuteerd is. In het laatste geval zal hij vóór zijn executie hebben getekend.

 

Omdat zij ieders DNA bezitten, is iedere burger hun eigendom geworden, inclusief je geld, al je bezittingen, je huis, etc.; ze creëren een bankvakantie om je geld te stelen, want het geld behoort niet toe aan jou als persoon, maar aan hen als eigenaar van het bedrijf met jouw naam in hoofdletters geschreven! Je valt onder het Admiraliteitsrecht, oftewel het Zeerecht – dus je hebt geen natuurlijke rechten, geen burgerlijk recht, je bent slechts hun slaaf!

 

Na hun controle over het monetaire systeem en het stelen van je burgerrechten, worden de volgende punten van de Archon bloedlijn Agenda 2030 snel afgerond; Door middel van reeds geïmplementeerde wetten, controleren ze iedereen via de voedselvoorziening, het weer, water, farmaceutica, energie, en nu door de Covid pandemie om de bevolking in ernstige economische moeilijkheden te brengen, zonder uitweg.

 

Zelfs, het verbouwen van je eigen voedsel is illegaal gemaakt, omdat het “niet getest” is, het een EU-goedkeuring vereist van het Orwelliaanse “EU Plant Variatie Agentschap”.

 

Er is een zilverenlijn aan de horizon. De patriotten laten de Diep Staat hun eigen systemen vernietigen, terwijl het QFS-volkssysteem klaarstaat ter vervanging. Grijp nooit in, als de vijand van het volk zichzelf vernietigt. Het kost misschien meer tijd, maar voorkomt burgeroorlogen.

 

Wordt wakker allemaal, deze quarantaine is tirannie, waar gezonde mensen moedwillig worden opgesloten. Protesteer massaal tegen je regering om hen te laten weten dat je er niet mee eens bent en hen naar huis stuurt. Wij, het volk, hebben de macht. Helaas hebben we deze corrupte individuen al veel te lang in onze dienst.

 

We hadden al bevrijd kunnen zijn, ware het niet dat de massa nog steeds slaapt. Mensen moeten eerst vechten voor hun eigen vrijheid, anders levert het hun niet de waarde van vrijheid op! Uiteindelijk zal door dit vaccinatiegedoe de maatschappij zichzelf ruimen. De zwakkeren zullen afvallen. En de sterken zullen zegevieren.

 

Als je deze informatie interessant, verhelderend, waardevol of inzichtelijk vindt, deel het dan met iedereen die je kent om ze te helpen wakker te worden en zich voor te bereiden. En vergeet niet je nationale vlag uit te hangen om de wereld te tonen dat je wakker bent, en de stille wakkere meerderheid motiveert dit voorbeeld te volgen. Hoe meer vlaggen wapperen, hoe duidelijker de cabal haar machtsgreep over ons heeft verloren. Er komt nog veel meer verhelderende informatie! Waarvoor je bent uitgenodigd gratis te abonneren.

 

Eenheid is macht

Ons bevrijdingsproces is niet meer te stoppen. Het verenigen met anderen met gelijk bewustheid, biedt meer duidelijkheid. Wereldwijd worden netwerken van ontwakende mensen gecreëerd, zoals in de regio Marbella/Málaga, die in amper een half jaar tijd een toenemend aantal deelnemers aantrekt. De groep is inmiddels gegroeid tot meer dan 530 leden. Als je je wilt aanmelden of wilt leren hoe je je eigen regionale of lokale groep kunt starten, neem dan contact op met FWC via email. Onze toekomst ligt in onze eigen handen, met name in de kleine gemeenschappen die het fundament zullen vormen van de door ons zelf bestuurde samenleving.

Blijf dit volgen er komt meer…