Jezuïeten zijn meesters met de bewustzijnsval van illusie

Negatieve Buitenaardse Agenda 

Wereldwijd elektromagnetische resonanties

Bewustzijn en Eenheid is wat nodig is

 

Het belang van bewustzijn

Waar mensen echt bang voor moeten zijn, is niet de angst om te sterven aan een niet bestaand Covid -19 virus, maar zich te onderwerpen aan de terreur door de wereldregering, die alle mensen bang maakt met het doel totaal tirannieke macht te bereiken in de eens vrije Wereld. De valse Covid-19 of Corona heeft de wereld veranderd, hoewel het niets anders is dan science fiction. Het is een manipulatie van de Diepe Staat die Corona gebruikt als voorwendsel om de wereld te veranderen in het voorlaatste stadium voor de uiteindelijke implementatie van de Nieuwe Wereldorde. Zij hebben ontdekt dat gezondheidsstatistieken een veel grotere impact leveren voor hun despotisme en bedrog dan alle indicatoren uit economische statistieken.

 

De oorsprong van het leven op Aarde gaat veel verder terug in de tijd dan algemeen bekend is, en nog steeds minder bekend is als de episoden van de menselijke geschiedenis. De eerst gemelde daad begon buiten de grenzen van deze planeet en loopt via sterrenrijken en galactische federaties, toen buitenaardse wezens de reeds bestaande beschavingen van Atlantis, Lemuria, Mu en degenen die eerst onlangs zijn ontdekt, bezochten.

 

In 1882, in een periode van relatieve onwetendheid en ongeloof met betrekking tot buitenaardse zaken, schreef de geleerde Ignatius Donnelly in zijn boek over Atlantis: ‘De Antediluviaans Wereld’, “Dat de Goden en Godinnen van de oude mythologieën in feite koningen en koninginnen van Atlantis waren. Dit was een Hightech pre-Vloed beschaving en de stichter van opeenvolgende menselijke beschavingen en gemeenschappen.”

 

De Britse chemicus Frederick Soddy ontdekte dat voor datering in de geologie isotopen kunnen worden gebruikt, hij schreef in 1909: “Ik geloof dat er in het verleden beschavingen zijn geweest die bekend waren met atoomenergie en die werden totaal vernietigd door het misbruik ervan.” De Zwitserse auteur Erich von Däniken schreef al in de jaren zeventig razend populaire boeken over buitenaardse bezoekers en antieke astronauten. 

 

Zoals beschreven in eerdere FWC-artikelen, werd het menselijk ras van nu ontwikkeld als arbeidsbron voor de Anunnaki buitenaardse beschaving. Het lijkt erop dat dit tot op de dag van vandaag nog het geval is. Om macht over de mensen te behouden en hun bezittingen op planeet Aarde te confisqueren, zijn deze hogere beschavingen, onze gevangenbewaarders geworden door ons uiteindelijk op te sluiten in FEMA-kampen. Ze veroorzaken onophoudelijk conflicten tussen mensen op aarde, waardoor voortdurend fysieke ontberingen ontstaan. Deze situatie bestaat al vele duizenden jaren en bestaat nog steeds, zoals nu blijkt uit hun valse pandemie.

 

Het is juist de immens en oeroude macht van de alwetende elite – verweven in hun bloedfilosofie – die in de loop van de geschiedenis heeft getracht vrijwel elke belangrijke ontwikkeling te onderdrukken dat de ontwikkeling van het menselijk potentieel in de weg stond. Gebleken is dat deze kennis nog steeds stevig verankerd is in de hoogste graden van de huidige geheime genootschappen.

 

Ongeveer, tenminste 600.000 jaar geleden, organiseerden de Anunnaki van planeet Nibiru een grote strijdgroep tegen de Atlantis beschaving op planeet Aarde met het doel het beschermende krachtveld van de Aarde te laten exploderen door explosies tot stand te brengen om zo de controle over de Gizeh Sterrenpoort te verkrijgen, teneinde hun doel te bereiken planeet Aarde binnen te dringen.

 

Toen deze Nefilim, de verzamelnaam voor buitenaardsen, ongeveer 600.000 jaar geleden voor het eerst naar de Aarde wilden komen, bevond de Aarde zich midden in de eerste ijstijd. De eerste warme periode, de interglaciale periode, was ongeveer 550.000 jaar geleden. De tweede ijstijd duurde van 480.000 tot 430.000 jaar geleden. Toen de Nefilim ongeveer 450.000 jaar geleden voor het eerst op aarde landden, was een derde van het aardoppervlak nog bedekt met ijs en gletsjers. Door de hoeveelheid bevroren water viel weinig neerslag, en het peil van de zee was lager omdat veel van het water in ijs was veranderd en op het land lag.

 

Uiteindelijk, ongeveer 450.000 jaar geleden, konden de Anunnaki humanoïde buitenaardse wezens per ruimteschip op de planeet Aarde landen. Zij kwamen van een planeet die ongeveer drie keer zo groot was als de aarde en die door de Soemeriërs Nibiru werd genoemd. Nibiru werd in de oude Soemerische literatuur op kleitabletten beschreven als de twaalfde planeet van ons zonnestelsel. De Soemeriërs waren de moderne mens ver vooruit op het gebied van de astronomie, verklaart de Detroit News in een artikel. De Soemeriërs telden ook de Maan en de Zon als planetaire lichamen, en kwamen zo op een totaal van twaalf, hetzelfde aantal waaruit de vergadering van Anunnaki vorsten bestaat.

 

Deze humanoïde buitenaardse wezens zijn Satanisten, afkomstig van de planeet Saturnus. Zij misbruiken de mens op Aarde als hun slaven om goud in de mijnen te delven, dat zij gebruiken om langer te kunnen leven. Toen het aantal mensen op Aarde hun vastgestelde grenzen was ontgroeid, hebben zij het bevolkingsaantal teruggebracht. Zoals zij ook deden in het meer recente verleden met de Grote Zondvloed, toen alleen Noach met zijn ark en dieren, overleefden, dankzij de voorkennis en waarschuwing die Enki aan Noach verstrekte. Enki, had de toen bestaande wezens op Aarde genetisch getransformeerd in de mens van nu, homo sapiens genaamd.

 

Jezuïeten zijn meesters met de bewustzijnsval van illusie

De Luciferiaanse Tempeliers vormden geheime genootschappen, bedoeld om de oude geheime kennis van de ware oorsprong van de mensheid voor het gewone volk te verbergen, door hen te leiden in waanideeën, onwetendheid en georganiseerde religie, zoals de Katholieke Kerk van Rome, de Islam en andere bekende religies.

 

Napoleon Bonaparte beschreef in zijn Memoires zijn Jezuïtische meesters gedetailleerd als volgt:

 

 “De Jezuïeten zijn een militaire organisatie, en geen religieuze orde. Hun chef is een generaal van een leger, niet zomaar een pater abt van een klooster. En het doel van deze organisatie is: MACHT. Macht in zijn meest despotische vorm. Absolute macht, universele macht, macht om de wereld te beheersen door de wil van een enkele man. Het Jezuïtisme is de meest absolute vorm van despotisme: en tegelijkertijd zijn ze de meest gruwelijke aanstichters van massale misbruiken.

 

“De generaal van de Jezuïeten staat erop de baas te zijn, als een soeverein over heersers. Overal waar de Jezuïeten worden toegelaten, zijn zij de meesters, koste wat het kost. Hun genootschap is van nature dictatoriaal, en daarom is het de meest onverzoenlijke vijand van elke vorm van gezag. Elke daad, elke misdaad, hoe gruwelijk ook, indien begaan in het belang van de Sociëteit der Jezuïeten, of op bevel van de generaal, is een verdienste.”

 

In die tijd; ontdekten de ware profeten van deze wereld Jezus, Boeddha met andere bekende priesters, de waarheid en braken uit de bewustzijnsval van de illusie. De eenvoudige boodschap die zij probeerden over te brengen, werd vervormd door eindeloze onzin, om mensen weer in hun bewustzijnsval te vangen. De belangrijkste vraag is nu, hoe uit deze val te ontsnappen?

 

De ware profeten probeerden mensen te helpen deze val te ontsluiten door alle 13 energiepunten, Chakra genaamd, in de mens te tonen om door middel van constructieve gezonde leefpatronen, zuivere gedachten, puur voedsel in combinatie met meditatie en routinematig gebed uit de val te ontsnappen. Het opent de geest voor onafhankelijk denken en zelf educatie.

 

Alles om ons heen is energie en hierin ligt de feitelijkheid van Deep Staat duistere bewustzijnsval, die de mensheid wil onderwerpen door middel van opgelegde ellende, kwelling en ziekten. Dat de donkerste zwarte energie aspecten aanduidt, zoals Dood Licht, Negatieve Vormen, oftewel een Wereld vol Leugens en Bedrog.

 

Een van de grote moderne denkers op dit gebied was Maria Montessori, met haar nadruk op zelfstandig denken en individuele intuïtie verruiming, waarbij zij kinderen beschouwt als van nature begerig naar kennis en in staat zijn door lering dit in voldoende mate te ondersteunen, middels individueel grondig voorbereide leeromgeving. Zij ontmoedigt de conventionele volgeling-houding. Montessori ontwikkelde haar theorieën in het begin van de twintigste eeuw uit wetenschappelijke experimenten met haar leerlingen; de methode wordt sindsdien in vele delen van de wereld toegepast, zowel in openbare als vooral op particuliere scholen. Zo werd ook het belang van de aardfrequenties ontdekt en toegepast.

 

Zoals, het feit dat Axiatonal Lijnen dimensionale frequenties controleren en moduleren en intelligentie ontwikkeld wordt via de Chakra’s en andere lichamelijke energiesystemen. Het kristalrooster regelt de rotatie van deeltjes en de niveaus van frequentieopbouw die transduceren en uitzenden naar de chakra. De bio-energetische mechanica van het kristalrooster heeft een grote invloed op en ontwikkelt het vermogen van hogere expressie en van het dimensioneel bewustzijn, belichaamd in de multidimensionale identiteiten en deze te integreren door DNA-activering, en de merkaba, t.w. de dans van liefde en licht, ter activering, vanuit spirituele ascensie.

 

 

Negatieve Buitenaardse Agenda 

Een belangrijke tijdlijn trigger gebeurtenis begon met de Keltische invasies 9.500 jaar geleden, toen de Negatieve Buitenaardse Agenda was vastgesteld om met de hulp van Luciferiaanse Tempelridders een superras van genetisch zuivere elites te creëren voor de heerschappij op planeet Aarde, als een verlengstuk van de Anunnaki heersers. Dit proces ontwikkelde zich in de Jezuïeten order, de Vrijmetselarij, de Tempeliers, de Rozenkruisers en andere geheime genootschappen die vandaag de dag nog steeds actief zijn. Deze geheime genootschappen werden oorspronkelijk gevormd door de Luciferiaanse Tempeliers en zijn uiteindelijk ontworpen om voor het gewone volk de oud-heilige kennis van de ware oorsprong van de mensheid te verbergen. Door hen te leiden in de stroom van leugens, onwetendheid en georganiseerde religie, in het bijzonder de Kerk van Rome en de Islam.

 

Wereldwijd elektromagnetische resonanties

Een andere weg is door mensen van binnenuit te vernietigen, zoals nu gebeurt met de mRNA-vaccins om het menselijk immuunsysteem te inactiveren en de groei van kankercellen te bevorderen. ModeRNA hackt effectief de menselijke levenssoftware. Het vernietigt het eigen genezingsproces van het lichaam. Deze injecties zijn de meest roekeloze daden van medisch verraad ooit begaan tegen de mensheid.

 

Alles wat niet op de specifieke Aardfrequentie is voor het ontwakings- en genezingsproces, staat niet open voor binnenkomende ascensie-energieën. Inkomende ascensie-energieën zijn positieve frequenties voor harmonie en bewustzijn. ModusRNA hecking transformeert deze energieën in mislukking. In feite, het brengt mensen in een coma om hun ontwaking te voorkomen, met andere woorden de geest uit sync brengen met de Aardse Frequentie, wat betekent uit balans brengen dat een gevoel van onbehagen geeft dat kan variëren in angst, slapeloosheid, ziekte, of een geringere functie van het immuunsysteem.

 

Omgekeerd, wanneer mensen in harmonie zijn, is het lichaam ook volledig in balans en in staat zichzelf te genezen en de vitaliteit te verhogen. – Voorts kwam d.m.v. metingen met de Schumann-resonantie uiteindelijk een frequentie voort van precies 7,83 Hz, wat nog interessanter is, want deze frequentie is ook van toepassing op zoogdieren. Deze frequentie zet nl. vreemde negatieve krachten om in positieve energieën, door middel van het 13 chakra systeem van het lichaam. Leer meer hier.

 

“Chakra” is Sanskriet dat letterlijk vertaald wiel of schijf betekent. Om een chakra in het lichaam te visualiseren, stel je je een wervelend wiel van energie voor waarin bewustzijn en materie elkaar ontmoeten. Men denkt dat deze energie zijn oorsprong heeft door contact met de kosmische energiestroom in de atmosfeer.

 

Elk chakra is verbonden met een specifieke klier, of orgaan in het lichaam en heeft ook een specifieke kleurvibratiefrequentie. Elke energiewerveling heeft een belangrijke functie in de creatie van ons energetisch evenwicht. Bovendien, vibreren deze energiecentra op verschillende niveaus, afhankelijk van het bewustzijn van het individu en het vermogen de kenmerken ervan in het lichaam te integreren. De openheid en de stroom van energie door je chakra’s zijn noodzakelijk om volledig zelfbewust te zijn en in harmonie met je spirituele natuur te leven, waardoor fysieke, mentale en emotionele gezondheid wordt gecreëerd.

 

Aangezien het grootste deel van de mensheid niet in staat is geweest om de impuls in het hoger hart te activeren om de 4e DNA streng te verbinden tijdens de periode van adolescentie tot aan volwassenheid, veroorzaakt door chemicaliën in chemtrails waardoor na verloop van tijd de DNA-patronen vervormen dat geassocieerd wordt met het ontstaan en verspreiding van ziektes op het gebied van emotioneel en fysiek onevenwichtigheid. Dit is niet natuurlijk. Als een mens zijn geest niet kan activeren en geen toegang heeft tot zijn 4e DNA-streng, kan de Zielsidentiteit niet worden geactiveerd. Daardoor zijn zij zich niet bewust van het feit waarom zij op aarde zijn geïncarneerd, wat hun hoger doel is, en kunnen zij zich niet verbinden met of luisteren naar hun Hoger Zelf, – algemeen bekend als intuïtie en logisch denken, omdat hun Hoger Zintuiglijk Waarnemingsvermogens niet is geactiveerd.

 

Bewustzijn en Eenheid is wat nodig is

Bewustzijn en Eenheid zijn in strijd met de Deep State cabal ’s sociale engineering programma’s. In werkelijkheid tast de Covid pandemie het sociale bewustzijn van de mensen aan. Enig begrip is nodig om de sociale engineering programma’s van de globale elite te identificeren, en hoe hiervan geen slachtoffer te worden. De globale elite wil 90% ontvolking. Ze willen totale controle en bewaking van elk aspect van je leven. Ze willen socialisme, met de macht en rijkdom in hun eigen zakken, met andere woorden communisme.

 

Bewustzijn en Eenheid zijn een directe belemmering voor hun plannen. Dat is de reden, dat zij ons alles van waarde willen afnemen. Ze doen dit uit naam van het behoud van de planeet Aarde en verbetering van het klimaat, welk argumenten leugens zijn. Als iedereen in quarantaine wordt geplaatst en zich verplaatst in elektrische voertuigen met beperkte actieradius kunnen ze ons beter onder controle houden. Wees er zeker van dat alle klimaat- en andere nieuwe bepalingen ontworpen zijn om de rest van ons op te sluiten in beperkte leefruimtes. Waarvoor de FEMA-kampen werden opgericht.

 

De wereldwijde Corona of Covid-19 quarantaine is de eerste stap in die richting. Er zijn slechts twee mogelijke scenario’s die de aanpak van de cabal verklaren: Ofwel, het is een ramp en duizenden mensen sterven aan dit nep-virus, wat ze sowieso niet schelen kan! Ofwel, het hele gedoe is een hoax; maar jullie idioten willen alles geloven, dus gaan ze het recht in jullie domme gezicht wrijven, door mensen te vertellen een gezichtsmasker te dragen en sociale afstand te nemen! En inderdaad hebben ze gelijk, want ongeveer 90% van ons zijn gehoorzame domme volgelingen.

 

Als een gezichtsmasker urenlang wordt gedragen, kan het zuurstofgehalte in het bloed tot 20% dalen, dat kan leiden tot bewustzijnsverlies. Er zijn intussen te veel gevallen bekend van bejaarden of personen met een slechte longfunctie die flauwvallen, wat leidt tot meer Coronadoden.

 

Wakker worden mensen, deze quarantaine is tirannie, waarbij gezonde mensen opzettelijk worden opgesloten. Protesteer massaal tegen je regering om hen te laten weten dat je het er niet mee eens bent en ze naar huis stuurt. Wij, het volk, hebben de macht en leiding. Helaas, hebben we deze corrupte individuen al veel te lang in onze dienst en samenleving aangehouden.

 

We hadden ons al kunnen bevrijden, ware het niet dat de massa nog steeds slaapt. Mensen moeten vechten voor hun eigen vrijheid, anders levert het niet hun de waarde van vrijheid op! Uiteindelijk met al dat vaccinatie gedoe zal de maatschappij zichzelf ruimen. De zwakken zullen wegvallen. En de sterken zullen zegevieren.

 

Voel je aangespoord dit informatief artikel te delen met iedereen die je kent. Hoe groter het aantal wakkere mensen, hoe beter het is voor ons digitale strijders. Onthoud; meer dan 50% van de bevolking moet wakker zijn, om met succes de laatste dodelijke slag toe te brengen aan de Deep State cabal. Iedereen moet de eigen vrijheid verdienen, anders krijgt vrijheid geen waarde voor ze!

 

Als je deze informatie interessant, verhelderend, waardevol of inzichtelijk vindt, deel het dan met iedereen die je kent om ze te helpen wakker te worden en zich voor te bereiden. En vergeet niet je nationale vlag uit te hangen om de wereld te tonen dat je wakker bent, en de stille wakkere meerderheid motiveert dit voorbeeld te volgen. Hoe meer vlaggen wapperen, hoe duidelijker de cabal haar machtsgreep over ons heeft verloren. Er komt nog veel meer verhelderende informatie! Waarvoor je bent uitgenodigd gratis te abonneren.

 

Eenheid is macht

Ons bevrijdingsproces is niet meer te stoppen. Het verenigen met anderen met gelijk bewustheid, biedt meer duidelijkheid. Wereldwijd worden netwerken van ontwakende mensen gecreëerd, zoals in de regio Marbella/Málaga, die in amper een half jaar tijd een toenemend aantal deelnemers aantrekt. De groep is inmiddels gegroeid tot meer dan 530 leden. Als je je wilt aanmelden of wilt leren hoe je je eigen regionale of lokale groep kunt starten, neem dan contact op met FWC via email. Onze toekomst ligt in onze eigen handen, met name in de kleine gemeenschappen die het fundament zullen vormen van de door ons zelf bestuurde samenleving.

Blijf dit volgen er komt meer…