Octogon Tempeliers zijn de heersende Oligarchie over de Wereld

De Sociëteit van Jezus Diabolisch Plan

De soevereiniteit van het volk wordt hersteld

 

Octogon Verborgen Rijk van Duisternis

Velen denken misschien dat ze behoorlijk goed op de hoogte zijn van alle hoofdrolspelers op het Deep State “samenzwering” speelveld, met betrekking tot de verschillende segmenten van de samenleving, die onze wereld achter de schermen controleren. Echter, de organisatiestructuur bestaat uit acht lagen en is veel gecompliceerder, dan bekend is.

 

Veel eerder, voordat Noach ‘s Grote Zondvloed plaatsvond ongeveer 4.359 jaar geleden in het jaar 2348 v.Chr., had de heerschappij op Aarde van de 12e planeet Nibiroe tien regeringen voltooid, die gelijke tred hielden met de omlooptijd rond de zon.

 

De regeerperioden duurden tot het moment dat Nibiroe arriveerde met de nieuwe inkomende regering die kort na het vertrek van Nibiroe aanving. Hetwelk uiteindelijk, de lengte van de regeerperiode van de opperbevelhebber op Aarde bepaalde. Landing en vertrek moesten samenvallen met de tijd dat Nibiroe de Aarde naderde, hetgeen de lengte en verandering van elke regeerperiode bepaalde, gemeten in een veelvoud van de omlooptijd van 3.600 aardjaren. Daarom noemden geleerden deze perioden legendarisch in lengte.

 

Er bestaat weinig twijfel over het feit dat het leven op een andere planeet, in termen van tijd, gekoppeld is aan de omlooptijd rond de zon. Dus één jaar op Nibiru komt dan overeen met 3600 aardjaren. De duur van het koningschap zoals aangegeven door de Soemeriërs is geenszins legendarisch en zou vijf, acht, of zelfs tien Nefilim-jaren op de planeet Nibiroe hebben geduurd.

 

Ook de voortgang van de menselijke beschaving, werd bepaald door de tussenkomst van de Nefilim, en kende drie fasen die elk ca. 3.600 jaar lang waren; dit was de Mesolitische periode ca. 11.000 jaar v.C., de aardewerkperiode ca. 7.400 v. Chr., en de plotselinge opkomst van de Soemerische beschaving ca. 3.600 v. Chr. Het is daarom niet onwaarschijnlijk dat de Nefilim periodiek de voortgang van de mensheid op Aarde beoordeelden, en telkens bij betrokken waren op het moment De Twaalfde Planeet in een baan om planeet Aarde volgde. Zij zijn diep betrokken bij de schepping van een geheel nieuw en nog meer ontkoppeld menselijk lichaam zoals wij dat nu kennen, om er zeker van te zijn dat alle menselijke wezens gevangen zitten in hun Matrix van de derde dimensie, t.b.v. probleemloze manipulatie en controle.

 

Historici hebben vastgesteld dat de eerste landing op Aarde van de Nefilim, meer specifiek Anunnaki genaamd, ongeveer 450.000 jaar geleden plaatsvond. D.w.z. nadat de Atlantis beschaving was vernietigd. Het is duidelijk dat deze wezens meer dan 500.000 jaar geleden over de middelen beschikten om interplanetaire reizen te realiseren. Intussen hebben geleerden geconcludeerd dat leven zich ontwikkelde ook op de buitenplaneten, Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus.

 

Voor de ontwikkeling van leven zoals wij dat kennen, is water een noodzaak. De Mesopotamische teksten laten geen twijfel bestaan over de aanwezigheid van water op de 12e planeet-Nibiroe. Zij noemden deze planeet daarom de groene planeet van het leven.

 

Om de matrix in stand te houden riepen de buitenaardse heersers uiteindelijk de hulp in van de Tempeliers, het Magie Priesterschap van Melchizedek, als onderdeel van het Oude Priesterschap van Salomo, dat de Orde rechtstreeks verbindt met de oudst bekende beschavingen, het oude faraonische Egyptische priesterschap. De priesterschappen van de Bijbelse koning Melchizedek en koning Salomo, alsmede de Essenes, in de Dode Zee-rollen en de Naga Hammadi-rollen hebben vastgelegd, waaronder de Verloren Evangeliën en het Boek van Enoch.

 

Deze lijn van priesterlijke opvolging verbindt het Tempeliers Priesterschap ook met enkele van de belangrijkste leiders van de beschaving in de geschiedenis van de mensheid, waaronder die van Koning Khufu, de architect van de Grote Piramide van Egypte(?), Amenhotep III, de vader van Koningin Nefertiti en grootvader van Koning Toetankhamon, Sheshonq I, die de Ark des Verbonden uit de Tempel van Salomo terugbracht naar Egypte, en Cleopatra, de Hogepriesteres van Isis.

 

Octogon Tempeliers zijn de heersende Oligarchie over de Wereld

Aan de top van de piramidale hiërarchie staan tegenwoordig de Zwitserse Octogon Tempeliers, gevolgd door de tweede laag bestaande uit Soros en de Nazi’s. Eigenlijk zijn de Nazi’s een geïntegreerd deel van het Octogon, en behoren ze ook een beetje tot de top.

 

Octogon is de naam van een zeer geheimzinnige Naziorganisatie, die tegen het einde van WO2 al haar fortuin verwierf uit geroofd Nazi-goud en goederen die in Zwitserland waren gedeponeerd, om het te gebruiken voor toekomstige oorlogen en illegale acties.

 

Een bekend Duits schandaal uit de jaren ’90 betreffende zwart geld dat gebruikt werd voor politieke verkiezingscampagnes van Helmut Kohl en de CDU werd gefinancierd met Nazi goud, witgewassen in Zwitserland en georganiseerd door de Octogon geheime Naziorganisatie met het ondergrondse codewoord “Tempeliers of Switzerland“.

 

Degenen aan de top van de piramide staan bekend als de Luciferiaanse Faraonische heersers van Octogon gevestigd in Zwitserland, die de kern blijken te zijn van de Wereldwijde octopus van heersende elites met hun tentakels reikend tot in elke niche van “onze” samenleving.  Dit zijn de faraonische Tempeliers Bankiers van Zwitserland met hun 5e Kolom Vrijmetselaars volgelingen die de heersende Oligarchie vormen over de hele wereld.

 

Deze heersende Farao’s, komen voort uit Lucifers occulte mysterie religiën, met hun oorsprong in Babylon en Egypte, en tegenwoordig geïdentificeerd worden als Wereldwijde Elite of Wereldwijde Maffia. Die ons mensen zien als hun slaven en eigendom, om met ons te doen wat zij willen. Daartoe hebben zij energievelden gecreëerd, Vibratiefrequenties via 5G, die het bewustzijn van deelnemers verbindt met de Negatieve Buitenaardse Agenda. Het zijn de Archon bloedgroepen op planeet Saturnus die de Bewustzijnsenergieën manipuleren en uitzenden als Satanische geloofscircuits om vervormingen op planeet Aarde te expanderen.

 

Nadat de Luciferiaanse Tempeliers waren opgericht om heimelijk de oorspronkelijke Christus Essenes Tempeliers en Maji Graal lijnen op aarde te vervangen, lieten zij hun genetisch elitisme en goddelijke Heersersrecht gelden. Zij slachtten systematisch de bevolking af die niet aan hun agenda voldeed. Een belangrijke tijdlijn trigger gebeurtenis begon met de Keltische invasies 9.500 jaar geleden, toen de Negatieve Buitenaardse Agenda middels de Luciferiaanse Tempeliers voor het eerst probeerden een superras van genetisch elites te creëren voor de heerschappij op planeet Aarde.

 

Dit proces ontwikkelde zich in de Vrijmetselarij, Tempeliers, Rozenkruisers, Jezuïeten en andere geheime genootschappen die tot op de dag van vandaag voortbestaan. Deze geheime genootschappen werden oorspronkelijk gevormd door de Luciferiaanse Tempeliers en zijn uiteindelijk ontworpen om de oude heilige kennis van de ware oorsprong van de mensheid voor het gewone volk te verbergen, om hen in de droom van leugens, onwetendheid en georganiseerde religie te leiden, in het bijzonder de Kerk van Rome en de Islam.

 

Voor een optimaal begrip van deze belangrijke informatie, wordt sterk aanbevolen de hierboven ingesloten links te bestuderen.

 

Diabolisch Plan van de Sociëteit van Jezus

De Zwarte Jezuïeten Paus is de Eerwaarde Vader Arturo Marcelino Sosa Abascal, die onlangs zijn voorganger Adolfo Nicolás verving, en sinds 2016 de Algemeen Overste is van de Sociëteit van Jezus Diabolisch Plan voor een Nieuwe Wereld Orde, van het Romeinse Rijk. Hij controleert de geheime genootschappen die op hun beurt de CIA controleren en via de JTTF – The Joint Terrorisme Taak Force – de FBI en de Amerikaanse Intel agentschappen controleren, die de drugshandel, de bekende uranium wapentransacties, de illegale witte fosfor wapens, de orgaanoogst, de pedofilie ringen, de autodiefstalringen, het illegaal gebruik van de diplomatieke containers, enz. en last but not least de menselijke offers en de mensenhandel organiseren.

 

De geheime genootschappen zijn marionetten van de Zwarte Paus, terwijl de Zwarte Paus een marionet is van de CIA. De Clinton Foundation dient de CIA en haar agenda, en wordt gesteund door het US-Congres. Het ministerie van Defensie is door de CIA op- en en leeggezogen, en heeft haar spionnen in het Congres. Anderzijds is de CIA de marionet van de Zwitserse Octogon Tempeliers. Zij verbergen hun geld onder meer in Bitcoin, dat is gecreëerd door Alice in de LHC-laboratoria van CERN in Genève.

 

Het door Jezuïeten gecontroleerde Vaticaan, is de enige eigenaar van alle westerse corporatieve landen en middels hun geboorteakte met achternaam in hoofdletters ook van elk individu op planeet Aarde: Satan regeert, via de Vrijmetselaars, en is eigenaar van het Vaticaan, terwijl de Paus zijn slaaf is. Het katholicisme zal voor altijd worden opgeheven en vernietigd, waarschijnlijk eerder dan later. Door de geschiedenis heen is de Satanische Luciferiaanse Jezuïetenorde verbonden geweest met oorlog en genocide. De Jezuïeten werden formeel uit vele landen verwijderd, waaronder Frankrijk en Engeland, maar zijn nog steeds op grote schaal aanwezig en actief in Spanje en Italië.

 

‘Generaal-Overste’ van de Sociëteit van Jezus is de officiële titel van de leider van de rooms-katholieke religieuze orde, de jezuïeten. Hij wordt meestal aangesproken als Vader Generaal. De positie draagt vaak de denigrerende bijnaam van Zwarte Paus.

 

De Jezuïeten en de Rooms Katholieke Kerk hebben de geschiedenis veranderd en de rest verborgen door “sprookjes” te verzinnen ter vervanging van de ware historie op aarde. Eén zo’n leugen ging over Maria Magdalena, die in werkelijkheid de vrouw van Jezus was, en hem twee zonen schonk met de namen Jezus II Justus, en Jozef, samen met een dochter met de naam Tamar. Deze wetenschap is onderdrukt door de Rooms Katholieke Kerk. De Kerk begon deze onderdrukking door in 1600 wetenschappers te vermoorden, en hun verhaal te wijzigen om de Agenda te kunnen dienen.

 

De Heilige Graal, of, Sangreal Grail, gaat over het bloed van Jezus, en over de waarheid wie een afstammeling is van wie. Velen hebben valse aanspraken gemaakt op bepaalde bloedlijnen, waaronder de Rothschilds en Monarchen.

 

Er zijn grote veranderingen op komst om de kwaliteit van leven te herstellen, en ons te onderrichten over wat ons is aangedaan door de Global Deep State Crime Maffia, de Anunnaki, Draco Reptielen, de Grays, en andere buitenaardse entiteiten uit het universum hetwelk opzettelijk voor ons verborgen is gehouden door deze duistere wezens. Paus Franciscus is een Jezuïet en predikte onlangs dat zijn god Lucifer is, wat impliceert dat de Paus een aanbidder is van Satan.

 

De soevereiniteit van het volk wordt hersteld

De Patriotten hebben intussen veel van de waarheid bovenwater gehaald, en zij hebben ook het verdrag van Sangreal uit 300 voor Chr. gecorrigeerd, dat aan alle mensen op aarde hun soevereiniteit teruggeeft, en van nu af aan als zodanig behandeld moeten worden. Dit zal het einde betekenen van de nep Elites en hun Slavenfraude die zij al duizenden eeuwen runnen ten nadele van de wereldbevolking. – Wetenschappers weten dat er vele duizenden jaren geleden atoomoorlogen zijn gevoerd, waarvan de straling nog steeds in kleine hoeveelheden aanwezig is in het Midden-Oosten.

 

De Romeinse Paus en al zijn oorlogsmisdadigers, waarin sommigen spelers zich voordoen als Joden, maar die in werkelijkheid Khazariaanse maffioso zijn, evenals alle Europese koningshuizen, nazi’s en pedofielen, Satanisten zijn. Zij bekleden functies in het Vaticaan, de stad Londen, Washington DC, en de stadstaat van de Verenigde Naties, in New York City. Deze informatie is ontvangen van een ingewijde die, voor de hand liggende redenen, anoniem wenst te blijven.

 

Al diegenen in posities van absolute macht, zoals de Koningin van Engeland, Soros, de Rothschilds, de Bushes, Clintons, Rockefellers, de Paus, de verborgen Jezuïeten Hiërarchie, etc. zijn één bloedlijn familie. Ze zijn neven, nichten, ooms en tantes van elkaar.

 

De lezers zullen met stomheid geslagen zijn als de waarheid van onze geschiedenis in de niet al te verre toekomst onthuld wordt. – Het echte plan is om 90% van de mensheid uit te roeien door vergiftiging via COVID-vaccinatie, voedsel en medicijnen. Eenmaal voltooid zal het voor niemand meer mogelijk zijn tegen deze overname op te staan.

 

Lees het boek 1984, geschreven door George Orwell, en je leert waar we in onze hedendaagse geschiedenis zijn aangeland. Het elke keer verbieden van een stukje van onze vrijheid, zoals nu gebeurt met Covid is het levende bewijs, t.w. het dragen van een gezichtsmasker, sociale distantiëring en lockdown, dit zijn de laatste aanvallen op onze vrijheden. Degenen die niet wakker zijn, leven hun dagelijks leven binnen het matrix systeem, en stemmen stilletjes in met de Deep State tirannie, tenzij ze zich nu er tegen uitspreken. Dus, iedereen moet opstaan en massaal actie ondernemen om uit de huidige Diepe-Staten-Matrix te stappen.

 

De enige uitweg uit deze Cabal-Matrix; is ons massa ontwaking dat een ommekeer teweeg kan en zal brengen, naar een wereld die een totaal verschil is voor iedereen! Een wereld waar geen predators, geen oorlogen, geen controlerende hiërarchie, geen bloedzuigende vampiers, en geen slavendrijvers aan de top staan, die over ons, de tot slaaf gedegradeerde mens heersen. Geen strijd meer voor onze zelfvoorziening, want we kunnen alles bereiken in lokale gemeenschappen waarin we samenleven en zelf beslissen.

 

Denk erover na; Het is niet het fake Corona-virus dat de wereld heeft veranderd, het zijn de politici die Corona hebben gebruikt als voorwendsel om de wereld in hun voordeel te veranderen. Zij ontdekten dat gezondheidsstatistieken nog een grotere kans bieden voor hun despotisme en statushonger dan alle economische indicatoren en statistieken. Kortom zoals Hans Herman Hoppe het ooit samenvatte:

 

De Staat is een instituut dat wordt geleid door bendes van moordenaars, plunderaars en dieven, omringd door gewillige ploerten, propagandisten, hielenlikkers, oplichters, leugenaars, clowns, charlatans, dwazen en nuttige idioten – een instituut dat alles wat het aanraakt bevuilt en bezoedelt.

 

Niet alleen het monetaire systeem, maar ook het hele wereldsysteem is gecorrumpeerd. Spoedig zal geen vrijheid meer over zijn; we zijn tot slaaf gemaakt via onze geboorteakte en het belastingsysteem. We zijn eigendom gemaakt van de Deep State maffia om hen belastinggeld te betalen, beheerd door de Vaticaan bank. Het wordt met de dag erger. Het ‘point of no return’ nadert snel en is spoedig gepasseerd. Er is nog maar weinig tijd over gebleven om te handelen in het belang van onze gezamenlijke verdediging. Als je nu niet handelt, verdien je wat je krijgt.

 

Het is aan ons allen om ons steentje bij te dragen, door de massa aan te moedigen en wakker te schudden. Alleen met de hulp van de massa is onze vrijheid gewaarborgd. Vrijheid verkrijgt pas waarde door zelf ervoor te vechten.

 

Wordt vervolgd…

 

Voel je aangespoord dit informatief artikel te delen met iedereen die je kent. Hoe groter het aantal wakkere mensen, hoe beter het is voor ons digitale strijders. Onthoud; meer dan 50% van de bevolking moet wakker zijn, om met succes de laatste dodelijke slag toe te brengen aan de Deep State cabal. Iedereen moet de eigen vrijheid verdienen, anders krijgt vrijheid geen waarde voor ze!

 

Als je deze informatie interessant, verhelderend, waardevol of inzichtelijk vindt, deel het dan met iedereen die je kent om ze te helpen wakker te worden en zich voor te bereiden. En vergeet niet je nationale vlag uit te hangen om de wereld te tonen dat je wakker bent, en de stille wakkere meerderheid motiveert dit voorbeeld te volgen. Hoe meer vlaggen wapperen, hoe duidelijker de cabal haar machtsgreep over ons heeft verloren. Er komt nog veel meer verhelderende informatie! Waarvoor je bent uitgenodigd gratis te abonneren.

 

Eenheid is macht

Ons bevrijdingsproces is niet meer te stoppen. Het verenigen met anderen met gelijk bewustheid, biedt meer duidelijkheid. Wereldwijd worden netwerken van ontwakende mensen gecreëerd, zoals in de regio Marbella/Málaga, die in amper een half jaar tijd een toenemend aantal deelnemers aantrekt. De groep is inmiddels gegroeid tot meer dan 530 leden. Als je je wilt aanmelden of wilt leren hoe je je eigen regionale of lokale groep kunt starten, neem dan contact op met FWC via email. Onze toekomst ligt in onze eigen handen, met name in de kleine gemeenschappen die het fundament zullen vormen van de door ons zelf bestuurde samenleving.