De Grote Ontwaking is begonnen

Terug in het Stenentijdperk

Wereld Overheersing

 

De bewustzijnsval

Het belangrijkste dat mensen zich moeten realiseren is dat onze 3-dimensionale realiteit niet echt is. Dat betekent dat dit niets anders is dan een bewustzijnsval. Wie we werkelijk zijn, is voor ons verborgen. Onze spirituele natuur is onze enig ware vorm. Daarom besteden al deze duistere krachten zoveel tijd en geld ons mensen alles te laten vergeten. Ze gebruiken subtiele technieken om ons gevangen te houden. Dat is waar de ware magie ligt. Als je het niet ziet aankomen, ben je verslagen. Alles is een illusie.

 

Maar spoedig zullen mensen ontdekken wie en wat ze werkelijk zijn en wat er aan de hand is, nadat ze hun ware oorsprong hebben ontdekt. Aan de ene kant zijn er de Duistere Krachten die al honderdduizenden jaren bijna ongelimiteerd vrij spel hebben op het oppervlak van planeet Aarde, terwijl er aan de andere kant de Licht Krachten zijn, de Patriotten geleid door het Trump-Team die grote inspanningen leveren en vooruitgang boeken de duistere negatieve krachten van onze planeet te verwijderen, zo snel ze dat kunnen.

 

Er zijn negen belangrijke gebieden waarin de verborgen duistere krachten zwaar geïnfiltreerd zijn. Dit zijn het leger, de regering, religie, onderwijs, management, financiën, media, gezondheidszorg en de wetenschap. In wezen zijn ze overal in het openbare leven. Ze bekleden sleutelposities op al deze hoofdgebieden, geholpen door een volledig gecontroleerd en medeplichtig Medianetwerk. Met hun eigendom van het Financiële Systeem en alle grote financiële instellingen, hebben ze praktisch, alle maatschappelijke pijlers onder hun controle. Toen president Trump in functie kwam, was zijn eerste taak het leger aan zijn kant te krijgen, door gevaarlijke topgeneraals te verwijderen en het leger te herfinancieren.

 

Wat is de ware agenda van de Archon, Anunnaki en Draco cabal? Wat proberen ze werkelijk hier op Aarde te bereiken, en waarom moet je dat weten? De werkelijke drijfveer van de Deep State heersers is duisterder en kwaadaardiger dan de meeste mensen zich kunnen voorstellen, omdat het zowel “off world” gaat en dan letterlijk wordt omgezet, op een verrassende manier in de Archon bloedlijn Agenda 2030 om onze wereld te regeren namens de “off world” Anunnaki en Draco Control Matrix.

 

Het Grote Ontwaken is begonnen

De beïnvloedende charme, ligt in de manipulatieve leugenachtige inductie. Verzonnen in de illusie van de schepper god Thoth, dat geen enkele oriëntatie op realiteit of waarheid heeft. De realiteit is, dat wij, als mensheid, zijn misleid en gekidnapt uit onze eeuwig paradijselijke staat. En dat is wat ze niet willen, dat we ons hiervan bewust worden. Want dan is de grote ontwaking van de mensheid begonnen.

 

De duistere machten hebben strategische allianties gevormd onder het populaire signatuur van Galactische Federatie, waarbij zij contact hebben gelegd met geselecteerde leden van de Deep State cabal, regeringen, Jezuïeten, Illuminati en Archon bloedlijnen. Door intensief te infiltreren in de geheime genootschappen, zoals de Vrijmetselaars, Tempeliers, Jezuïeten en andere spirituele genootschappen. De propaganda van de Galactische Federatie als een pro-menselijke ET-groep wordt gebruikt om het spirituele ontwaken van de mens te ontsporen en ze in te lijven in de New Age beweging, door hun respectievelijk op Mind Control gebaseerde geloofssystemen, waardoor wij gehoorzaam worden aan hun onderdrukking, zoals nu gebeurt met het dragen van gezichtsmaskers en sociale distantiëring protocollen.

 

Deze allianties zijn verantwoordelijk voor het sturen van op scalair gefundeerde wapens naar het planetaire veld van Stonehenge 11th Stargate. Voorbereid door de Nibirians om het collectieve geheugen van het menselijk ras uit te wissen en vooral om elk spoor van de vastgelegde geschiedenis van de mensheid, afkomstig van de Atlantis-beschaving, uit te wissen. Het was het Luciferiaans akkoord achter de tragische gebeurtenissen die leidden tot de catastrofe van Atlantis.

 

De periode van de beschaving van Atlantis in de geschiedenis van de aarde is nog niet bekend, omdat de literatuur daarover in de archieven van de bibliotheek van Alexandrië al 2300 jaar geleden is vernietigd. De heersers van Alexandrië stelden zich ten doel een van de stoutmoedigste doelen van de mensheid te verwezenlijken: het verzamelen van alle kennis ter wereld onder één dak. In haar bloeitijd herbergde de Bibliotheek van Alexandrië een ongekend aantal rollen en trok ze enkele van de grootste geesten van de Griekse wereld aan. Maar aan het eind van de 5e eeuw voor Christus was de grote bibliotheek verdwenen. Velen dachten dat deze was vernietigd in een catastrofale brand. De waarheid over de opkomst en ondergang van de bibliotheek is echter veel complexer. 

 

Voorts, geloofden theosofen dat de beschaving van Atlantis haar hoogtepunt bereikte tussen 1.000.000 en 900.000 jaar geleden, maar werd vernietigd door interne oorlogsvoering, veroorzaakt door het gevaarlijke gebruik van psychische en bovennatuurlijke krachten over de inwoners. Er zijn vage aanwijzingen, dat de echte geschiedenis misschien bewaard is gebleven en beschermd wordt in de archieven van het Vaticaan? De tijd zal ons de hele waarheid openbaren.

 

Hier, zijn enkele van de oudste bouwwerken uit die periode van de menselijke Atlantis geschiedenis, met technologieën die wetenschappers tot op heden nog steeds niet kunnen verklaren. Oordeel zelf en besef hoeveel verder deze beschaving was in vergelijking met de onze van nu.

 

Tientallen of zelfs meer miljoenen jaren geleden werkte de Galactische Federatie nauw samen met de Hoge Syrische Raad om te dienen als Beschermers die zouden hebben geholpen bij het ondersteunen van zaai- en evolutieproces op planeet Aarde onder belangeloze geheimhouding, genaamd het eerste Harmonisch Universum, ook bekend als derde dimensionale tijdlijnen.

 

De Grote Piramide van Gizeh werd gebouwd als een harmonische resonantiekamer binnen een interdimensional portaalsysteem waarbinnen bezoekende ruimteschepen konden tijdreizen om planeet Aarde snel te bereiken, vooral als ingrijpen vereist was. Tijdens de periode waarin de Grote Piramide werd gebouwd in de pre-Atlantische tijd, had de Galactische Federatie de taak het Sterrenpoortportaal en de vertrekruimte daarin te beschermen en in te grijpen in geval van een aanval van vijandige indringers, zoals o.a. de- Anunnaki-oppositie.

 

De Piramide van Gizeh was een mysterieschool voor het spirituele ascensie-programma van de Blauwe Vlam Melchizedek om de DNA-assemblage te versnellen voor de portaaldoorgang door het Binnenste van de Aarde waarvoor de ingang zich onder de Sfinx bevond. De Blauwe Vlam Melchizedek traden op als de primaire Archivarissen van de enorme genetische bibliotheek en tijdlijn geschiedenis van de Aarde, middels het gnostisch proces van eigen bewustzijnsbelichaming.

 

Terug in het stenen tijdperk

Sommige facties van de Anunnaki Melchizedek werden patriarchaal en hadden de Wet van hetzelfde onderricht genegeerd. Zij werden steeds vijandiger toen hun de toegang tot de vertrekruimte werd ontzegd en zij de Grote Piramide niet mochten betreden.

 

Als gevolg hiervan organiseerden zij een grote verzetsgroep binnen Atlantis met het doel het beschermende ‘krachtveld’ te laten exploderen door explosies te detoneren om zodoende de controle over de Sterrenpoort van Gizeh over te nemen, om hun doel te ondersteunen support te verwerven van sympathisanten die geallieerd waren met de Galactische Federatie, die oorspronkelijk afkomstig waren van de Anunnaki en zich gediscrimineerd voelden.

 

Gedurende deze periode namen de Jehova Anunnaki de controle over de Galactische Federatie en om te verenigen met het Ashtar Commando van de Luciferiaanse heerschappij. Teneinde de laatste fase van de Atlantistragedie voor te bereiden en alle historische gegevens, technologische kennis en vooruitgang op Aarde uit te wissen, met het doel de bevolking van planeet Aarde terug te sturen in het stenen tijdperk.

 

Wereldoverheersing

De Galactische Federatie werkte met deze groepen samen om wereldheerschappij te verkrijgen. Ze zaten ook achter de ‘mind control’ propaganda waarin de Anunnaki worden voorgesteld als de ‘Goden van planeet Aarde’ en het ‘Zonnestelsel‘, zichzelf aanprijzend als de goddelijke engelen die terugkeerden om de mensheid te helpen hun geest te verruimen, om daarmee de wereldbevolking te verleiden tot onderdrukking met het doel volledige slavernij t.b.v. hun Nieuwe Wereldorde agenda 2030.

 

Satanisme, Vrijmetselarij en alle vormen van heidendom zijn anti-menselijk en anti-natuurlijk. Gecentreerd op manipulatie van energie en bewustzijn d.m.v. Mind Control en misleiding, dat tot stand wordt gebracht door ritueel gebaseerde ideologie. Deze rituelen creëren energievelden, trillingsfrequenties, die het bewustzijn van de deelnemers verbinden met de ‘Negatieve Buitenaardse Agenda’, van de Archon Reptielen Kingdoms, en transformeren ze in 4-Dimensionale Parasieten. De Archons met hun basis op Saturnus zenden AI uit, met Satanische geloofsideeën om deze vervormingen op planeet Aarde over te brengen.

 

Het moet duidelijk zijn dat een herziening van de geschiedenis betreffende de Oudheid verstrekkende invloed en blijvende gevolgen zal hebben, want met dit nieuwe inzicht lijkt het erop dat conventionele verklaringen over de oorsprong van de mensheid en planeet Aarde onzin zijn, omdat buitenaardsen een complexe rol hebben gespeeld met betrekking tot de vernietiging van Atlantis en de evolutie van de mensheid.

 

De Anunnaki zijn arrogante, bekrompen, wrede, incestueuze en haatdragende wezens. Elk negatief adjectief dat men zich kan indenken, is op hen van toepassing. Er is bewijs dat zij hun slaven hard lieten werken en weinig mededogen hadden met de benarde toestand van deze mensen.

 

Zij besloten 7.000 jaar geleden de mensheid haar eerste beschaving toe te staan, bekend als de Soemerische beschaving. Maar die beschaving kwam pas nadat de menselijke genetische code nog verder was gemanipuleerd in een poging het oorspronkelijk menselijk leven drastisch te veranderen.

 

De Anunnaki veranderden op Aarde in een groep heersers die tegenwoordig de Diepe Staat wordt genoemd. Om hun controle over de bevolking te verzekeren, werden Koninkrijke gevestigd met medeplichtige Farao’s en Koningen aan het hoofd geboren uit hun Archon bloedlijn. Zij bouwden hiërarchieën op door gebruikmaking van mind gecontroleerde marionetten die zeer effectief werken ter ondersteuning en uitvoering van hun instructies als voorbereiding op de uiteindelijke invoering van de Nieuwe Wereld Orde.

 

Er leven tientallen miljoenen mensen op Aarde die volledig in dienst staan van deze duistere geesten, terwijl ze het vaak niet eens weten. Alleen, voor geld roem, status, en beloning zijn ze bereid Agenda 2030 uit te voeren. Deze individuen zijn te vinden in Regeringen, Media, Grote bedrijven, Onderwijs, Religie, Militairen, Wetenschap, Hollywood, vrijwel overal.

 

Deze marionetten hebben niet het minste idee dat ze hun eigen graf aan het graven zijn, omdat ze geen enkele notie hebben voor wie ze eigenlijk hun werk doen! Zij worden op criminele wijze omgekocht met vals geld, en zijn niet op de hoogte gebracht van het uiteindelijke doel van hogerop in de hiërarchie. Ze weten zelfs niet wie deze individuen werkelijk zijn. Elk betrokken marionet is communicatief geïsoleerd, zelfs tot op de hoogste echelons, omdat elk facet verborgen is in de Occulte Duisternis van de Zwarte Magie, hebben ze niet door waar de nieuwe wereldorde werkelijk toe leidt,

 

De hele organisatiestructuur functioneert op het fundament van het wereldwijd corrupt financiële systeem dat draait op omkoperij, chantage, moord, drugshandel, wapenhandel, giftige farmaceutische geneesmiddelen van chemische componenten die niet genezen, mensenhandel voor seks en organen, pedofilie, en wordt uiteindelijk ondersteund met Satanisch Bloed Offer Rituelen van jonge kinderen.

 

De Diepe Staatskabaal is diepgaand betrokken bij de creatie van een geheel nieuw en nog meer ontkoppeld menselijk lichaam, voor alle wezens die gevangen zitten in de Matrix van de derde dimensie. Het zijn menselijke wezens die tot ver beneden het niveau van voorheen zijn afgestompt, maar beter controleerbaar zijn door computers, die hen hun vrije wil ontneemt zonder andere keuze dan wat de cabal wil.

 

Het echte plan van de Deep State cabal is om zich te ontdoen van de oude ontkoppelde mens, door 90% van de huidige bevolking uit te roeien d.m.v. vergiftiging via COVID-vaccinatie, voedsel en medicijnen. Als dit eenmaal voltooid is, zal het onmogelijk zijn voor iemand met een echte vrije wil zich te verzetten tegen deze overname.

 

Degenen die niet wakker zijn, leven hun dagelijks leven binnen het matrixsysteem, en stemmen stilletjes mee in, tenzij ze zich nu hiertegen uitspreken. Dus, je zult moeten opstaan en actie ondernemen om uit deze Matrix te stappen.

Wordt vervolgd…

 

Voel je aangemoedigd dit preciserend artikel te delen met iedereen die je kent. Hoe groter het aantal wakkeren, hoe beter het is voor ons digitale strijders. Bedenk; meer dan 50% van de bevolking moet wakker zijn, om de laatste dodelijke stoot tegen de Deep State cabal succesvol te realiseren.

 

Als je deze informatie interessant, verhelderend, waardevol of inzichtelijk vindt, deel het dan met iedereen die je kent om ze te helpen wakker te worden en zich voor te bereiden. En vergeet niet je nationale vlag uit te hangen om de wereld te tonen dat je wakker bent, en de stille wakkere meerderheid motiveert dit voorbeeld te volgen. Hoe meer vlaggen wapperen, hoe duidelijker de cabal haar machtsgreep over ons heeft verloren. Er komt nog veel meer verhelderende informatie! Waarvoor je bent uitgenodigd gratis te abonneren.

 

Eenheid is macht

Ons bevrijdingsproces is niet meer te stoppen. Het verenigen met anderen met gelijk bewustheid, biedt meer duidelijkheid. Wereldwijd worden netwerken van ontwakende mensen gecreëerd, zoals in de regio Marbella/Málaga, die in amper een half jaar tijd een toenemend aantal deelnemers aantrekt. De groep is inmiddels gegroeid tot meer dan 530 leden. Als je je wilt aanmelden of wilt leren hoe je je eigen regionale of lokale groep kunt starten, neem dan contact op met FWC via email. Onze toekomst ligt in onze eigen handen, met name in de kleine gemeenschappen die het fundament zullen vormen van de door ons zelf bestuurde samenleving.

 

Blijf dit volgen er komt meer…