Aanwijzingen over marktinterventie

Geld moet altijd handelswaar zijn

Cryptos hebben geen onafhankelijk bestaan 

Belangrijkste reden ligt in het maken van Dollarwinsten

 

Cryptocurrency

Kijk naar bitcoin. In het beginstadium zag men het als een weddenschap op een nieuw geldsysteem, waarin de cryptocurrency, ondanks het feit dat het geen fysiek bestaan heeft, maar beperkt wordt door wiskundige tovenarij, superieur zou blijken aan goud. Dat zou nog steeds kunnen blijken waar te zijn, of, het zou kunnen blijken dat de prijsactie in bitcoin eigenlijk gewoon weer een van de vele manipulatietrucs is die uit de doos van de Centrale Bank controleurs komen. Als gevolg daarvan, wanneer het geldsysteem van de Centrale Bank opgeblazen wordt, zullen Bitcoin en alle andere cryptos kunnen meegaan.

 

Bitcoin wordt niet gedekt door goud of enig ander waardevol bezit, het is afhankelijk van het voortbestaan van een wereldwijd elektronisch internet, en kan nooit een stabiele monetaire waarde bereiken die nodig is om valuta te vervangen. In het geval van oorlog zal het Internet onmiddellijk platgaan, en zal iedere Bitcoin-eigenaar de controle over onmiddellijk gebruik verliezen. Bitcoin wordt elk uur genoteerd, en de prijs lijdt niet onder constant manipulatieve aanvallen, zoals bij goud en zilver het geval is. Dit geeft de indruk dat Bitcoin geaccepteerd wordt door de Diepe Staat-cabal. Maar als zij het bestaan van Bitcoin accepteren, betekent dat dat Bitcoin geen bedreiging vormt voor het fiat monetaire systeem waarvan de wereld op dit moment afhankelijk is. En verder wordt het gebruikt voor de camouflage van het op grote schaal drukken van geld, dat de prijzen op Wall Street, onroerend goed, en Bitcoin opdrijft.

 

Bitcoin op $55.000 lijkt krankzinnig, het heeft de gemiddelde cryptoportefeuille meer dan 20 keer doen stijgen. Crypto-houders zouden iets moeten leren over de Nederlandse tulpenmanie van de 17e eeuw. Maar tot nu toe lijkt het een van die lessen die helemaal niet nuttig zijn te leren.

 

Bovendien is er geen manier om de verwachte inkomsten van Bitcoin te berekenen en te verdisconteren tot de huidige waarde. Er zijn geen inkomsten. Die zullen er ook nooit zijn. Dat maakt Bitcoin een macrospel, waarschijnlijk een buitengewoon roekeloze gok. Bitcoin is dit jaar 80% gestegen. De dwazen wedden dat ze nog meer gaat stijgen. Waarom? Omdat ze gestegen is. Pure onzin. Met andere woorden; Je koopt iets, in de hoop dat er een grotere dwaas is die het later van je zal kopen tegen een hogere prijs. Dit is geen serieuze investering, vraag jezelf af, wie is de grootste dwaas?

 

Dit laat weten dat de Diepe Staat Centrale Bank weet dat ze met Bitcoin op elk moment kunnen afrekenen, wanneer dat nodig is. Met andere woorden, er is geen echte veiligheid in het bezitten van Bitcoins. Er wordt gesproken; over de grote veiligheid die Bitcoin biedt, vrij van inmenging van buitenaf, maar de praktijk is anders, de manipulatie van de centrale planners in acht nemend, waarover nog geen informatie beschikbaar is, desalniettemin, zeggen goed geïnformeerde mensen, dat Bitcoin een superieure vorm van geld is. Als dat zo is, zal het de andere vormen, inclusief goud zelf, spoedig overbodig maken, zoals de auto met verbrandingsmotor, wordt verdrongen door elektrisch aangedreven voertuigen. Wat ook onjuist is.

 

Wat velen niet beseffen, is dat meer “stimulus” de economie niet helpt jump-starten? “We zouden moeten investeren in deficitbestedingen om economische groei te genereren, zoals Tesla aandelen werden gewaardeerd op ongeveer 200 miljard dollar, het bedrijf is ongeveer evenveel waard als het bbp van Turkije.

 

Meer, het bestaan van Bitcoin is op het laagste niveau van fysiek bestaan, want het is slechts een elektronische lading. Wanneer wordt toegegeven dat deze elektronische lading een monetaire waarde is, vereist dit een sprong in de verbeelding. Als Bitcoin geld is, dan is het denkbeeldig geld, en is het dus niets anders dan droomgeld.

 

Bitcoin heeft een monetaire waarde, alleen omdat de – onbekende – oprichter zei dat het een monetaire waarde had, en een paar simpele zielen die uitspraak accepteerden. Zodra leugenachtige uitspraken veelvuldig worden herhaald begint de mantra “Bitcoin is geld”, het heeft “monetaire waarde” begint acceptatie te vinden. In wezen is Bitcoin echter niets meer dan een aanvaardbaar gokspelletje om te spelen.

 

Maar het leven is meer dan spelletjes spelen. Als de tijd komt dat mensen echt geld in handen moeten hebben, in een situatie van leven of dood, zal Bitcoin laten zien hoeveel dwazen de wereld bevolken, precies zoals is aangetoond door de miljoenen dragers van een nutteloos gezichtsmasker.

 

Aanwijzingen over marktinterventie

Anderzijds, een logische analyse van de dagelijkse actie op de goudmarkt onthult een constante interventie van de bankmaffia, om de goudprijs omlaag te drijven: want een vrije marktprijs voor goud zou het ongewenste gevolg hebben dat de waardeloosheid van de reservevaluta – de US Dollar – onthuld wordt, wat niet mag gebeuren, omdat ook de waarde van alle andere valuta’s via de reserve currency overeind wordt gehouden.

 

In een authentieke vrije markt willen de meeste kopers van goud en zilver zoveel mogelijk edelmetalen verkrijgen, in ruil voor de valuta die zij als betaling aanbieden. Daarom vinden de meeste stijgingen van de goudprijs langzaam plaats; dus wijzen verticale stijgingen van de goudprijs, zoals in grafieken wordt geregistreerd, altijd op marktinterventie.

 

Dit bewijst dat een echte vrije markt voor goud en zilver niet bestaat. Er zijn bankinstellingen die hand in hand werken met de Centrale Banken van Groot-Brittannië en de VS, om de prijs van goud en zilver te controleren, door te voorkomen dat de prijs stijgt, of door de prijs te verlagen om bezitters en toekomstige eigenaars te ontmoedigen in goud en zilver te investeren.

 

Een teken van “officiële interventie” in de PM-markten zijn de snelle instortingen in de prijs van goud en zilver, die regelmatig plaatsvinden. Integendeel, “bonafide” goudverkopers willen hun dollarwinsten maximaliseren wanneer zij hun goudverkopen – zij “lozen” hun goud en of zilver nooit in één keer op de markt.

 

De “officiële verkopers” van goud geven niets om “het maximaliseren van hun valutawinst”. Ze zijn maar in één ding geïnteresseerd: de prijs van goud en zilver zo snel mogelijk omlaag te brengen, om potentiële investeerders af te schrikken en zwakke handen “weg te spoelen”. Zo verschijnen de tekenen van interventie in de dagelijkse grafieken van de goudprijs, als bijna verticale dalingen van de prijs van goud en of zilver.

 

De officiële interventie presenteert zichzelf, zo helder als wat, om 8 uur ‘s morgens, wanneer de goudprijs $1803 is, wordt goud direct – en zonder winstoogmerk – naar $1775 gedreven vanaf ongeveer 8 uur ‘s morgens tot 9 uur ‘s morgens. Ze hebben de goudprijs met succes $220 dollar omlaag gedreven, van $2.000 naar $1780: een keurige 11%.

 

Of de prijs zal stijgen, of nog verder omlaag gedreven zal worden, valt nog te bezien. Het probleem voor de “Controllers” is dat hoe lager de goudprijs daalt, hoe aantrekkelijker hij lijkt voor kopers! Voor $1780 krijgt de koper 12,35% meer goud dan voor $2.000. Een echt koopje!

 

Geld moet altijd handelswaar zijn

Wanneer goud naast de huidige politieke context in de VS wordt gelegd; Waar geruchten zijn dat president Trump de verkiezingsoverwinning niet gaat afstaan aan Biden. Kan het Trump-Team boze maatregelen nemen tegen politieke vijanden door de de recente verkiezingsresultaten met bewijzen te verwerpen. Dit impliceert de afzetting van Biden via art 25 van de grondwet, zoals DS eerder zonder succes heeft willen toepassen toen Trump in functie was. Als Trump tot winnaar wordt uitgeroepen en aan de macht blijft, zal dat zijn met instemming en steun van het leger.

 

Echt geld is gebaseerd op goud. Terwijl zilver ook wordt gezien als echt geld, hoewel niet zo doeltreffend als goud. Geld is, altijd geweest, en zal altijd een handelswaar blijven. Cryptos, zoals Bitcoins, evenals fiat Dollars en alle andere fiat papieren valuta van vandaag de dag, zijn geen echt geld in deze zin en kunnen dat ook niet zijn, omdat deze niet verbonden zijn met grondstoffen. Bitcoins en Dollars – wat dat betreft zijn alle Cryptos en munteenheden – zonder “grondstoffen”; het zijn niets anders dan getallen zonder substantie. Dus niet geschikt als geld.

 

Cryptos hebben geen onafhankelijk bestaan 

Het tempo waarin de mensheid rijker wordt, het tempo van technologische innovatie, het rentebeleid van de Centrale Banken; zijn allemaal irrelevant. Wat telt is de getrouwe weergave van wie wat aan wie verschuldigd is.

 

Als er niets verandert, moet je bv. een soortgelijk stuk gereedschap voor de prijs van vandaag, €50, jaren later voor diezelfde prijs kunnen kopen. Als daarentegen de technologische vooruitgang de tijd die nodig is om het stuk gereedschap te maken halveert, zou men twee stukken gereedschap moeten kunnen kopen voor die prijs. En als de productiviteit verdubbeld is, kan een gereedschapsmaker er twee op één dag maken. Maar de basisrelatie tussen jou en anderen blijft ongewijzigd.

 

Denk verder; Cryptos zoals Bitcoins hebben geen vastgestelde waarde. Je kent de totale waarde van je Bitcoins niet, tot het moment dat je ze hebt ingewisseld voor een hoeveelheid fiatgeld. Bitcoin heeft dus geen onafhankelijk bestaan zoals fiatgeld dat heeft. Want de waarde van Bitcoin hangt af van het bestaan van fiatgeld waarmee transacties kunnen worden verricht. Zolang er meer kopers van Bitcoin zijn dan verkopers, zal de waarde van de Bitcoin blijven stijgen, en dat zal nog meer kopers opleveren en de waarde kan tot in de hemel stijgen.

 

Maar als het moment komt – en dat gebeurt altijd – dat er meer verkopers dan kopers zijn, dan zal de waarde van de Bitcoin dalen. Als de houders van Bitcoins een trend van dalende waarde beginnen te zien, zal er niets en niemand zijn om de trend te stoppen: Bezitters van Bitcoins zullen in paniek hun Bitcoins verkopen – aan andere bezitters – voordat de waarde nog verder daalt. Met meer en meer eigenaars die proberen te verkopen, zullen er spoedig geen kopers meer zijn: niemand zal het vallende mes willen grijpen! De waarde van Bitcoin zal tot praktisch nul dalen.

 

Toen de beroemde Tulpenmanie van de jaren 1600 voorbij was, hadden de verliezers tenminste nog hun tulpenbollen om naar te kijken. De “waardestijging” van Bitcoin die maanden – of zelfs jaren – duurde, zal in een paar uur voorbij zijn. Bitcoin zal een fenomeen in de geschiedenis worden van massale speculatie die uitliep op ultiem massaal verdriet.

 

Belangrijkste reden ligt in het maken van Dollar winst

Het is dus juist om te concluderen; Bitcoin en om dezelfde reden alle andere cryptos zijn niets meer dan een afleiding, gecreëerd door de centrale planners om de wijdverspreide publieke bezorgdheid weg te leiden over de uiteindelijke ineenstorting van de waarde van de Dollar.

 

Bitcoin – en zijn imitators – dienen om de aandacht van beleggers af te leiden van het investeren in goud en zilver. Bitcoin functioneert heel goed, als een afleider van de aandacht van het investeren in goud, want “investeren” in Bitcoin is het gebruik van de dollar om te investeren in iets dat niet tastbaar is, zoals fysiek goud en zilver. En wat nog belangrijker is: Bitcoin vormt geen gevaar voor de waarde van de dollar.

 

De meerderheid van investeerders heeft weinig of geen interesse in goud. Hun voornaamste interesse ligt in het maken van dollarwinsten. De stijgende prijs van Bitcoin trekt de aandacht van investeerders – en dat is het doel: “Denk Bitcoins, en besteed geen aandacht aan het investeren in goud.”

 

De prijzen van edelmetalen – goud en zilver, etc. – staan onder strikte controle van het gesyndiceerde Rothschild Bankiers Kartel.

 

President Trump en zijn Team weten heel goed, dat de echte geldmacht in deze wereld tot nu toe in handen is van het Rothschild bankkartel, dat gecontroleerd wordt door de Internationale Jezuïeten Bankiersmaffia. De tijd, dat het nodig was het bestaan van deze controle te bewijzen, is lang voorbij. Vandaag de dag is het een onbetwistbaar feit.

 

De meeste analisten van de edelmetaalmarkt blijven om verschillende persoonlijke redenen echter hun kop in het zand van de onwaarheid steken. Dat is de reden waarom zij alleen maar commentaar geven op het “marktgedrag”.

 

Als, ondanks deze situatie, de goudprijs blijft stijgen vanwege een ernstig toenemende hoeveelheid wereldschuld, uitgegeven door het Rothschild bankierskartel, zal de kleine minderheid die goud en zilver heeft verzameld in een inactieve markt veranderen in een massa kopers die winst willen maken, en zal paniek ontstaan die de goudprijs naar onvermoede hoogten zal brengen. “Afwachten” alvorens te kopen, kan veranderen in “Doe het nu!”

 

Zo’n honderd jaar geleden legde Von Mises al uit hoe dit zal aflopen:

 

“Er is geen middel om de uiteindelijke ineenstorting van een hausse, veroorzaakt door kredietexpansie, te voorkomen. Het alternatief is alleen; of de crisis eerder komt als gevolg van het vrijwillig afzien van verdere kredietexpansie, of later als een definitieve en totale catastrofe van het monetaire systeem aan de orde is.”

 

Als er nog een truc over zou zijn om een natie te redden van de gevolgen van overbesteding, corruptie en het “drukken” van geld om haar schulden te dekken, dan zou de Deep State die allang ontdekt en toegepast hebben.

 

De enige uitweg uit deze crisis is de afschaffing van alle centrale banken en hun economie. Om dan zo snel als mogelijk de invoering van QFS en de volkseconomie te realiseren. Zonder belastingen, zodat al het verdiende geld van jou is om te besteden of te sparen naar eigen goeddunken. Geen controleurs, gewoon genieten van het leven ten voordele van ons allen.

 

Wees ervan verzekerd, wij de Patriotten gaan de strijd tegen de Deep State winnen. De kaarten zijn geschud en gedeeld. Het spel heeft z’n vrijeloop naar de finish. Niets meer kan de positieve uitslag beïnvloeden. Het duurt langer dan verwacht, omdat niet genoeg mensen zijn ontwaakt. Help mee de ontwaking te bespoedigen in naam van alle wakkeren.

 

Als je deze informatie interessant, verhelderend, waardevol of inzichtelijk vindt, deel het dan met iedereen die je kent om ze te helpen wakker te worden en zich voor te bereiden. En vergeet niet je nationale vlag uit te hangen om de wereld te tonen dat je wakker bent, en de stille wakkere meerderheid motiveert dit voorbeeld te volgen. Hoe meer vlaggen wapperen, hoe duidelijker de cabal haar machtsgreep over ons heeft verloren. Er komt nog veel meer verhelderende informatie! Waarvoor je bent uitgenodigd gratis te abonneren.

 

Eenheid is macht

Ons bevrijdingsproces is niet meer te stoppen. Het verenigen met anderen met gelijk bewustheid, biedt meer duidelijkheid. Wereldwijd worden netwerken van ontwakende mensen gecreëerd, zoals in de regio Marbella/Málaga, die in amper een half jaar tijd een toenemend aantal deelnemers aantrekt. De groep is inmiddels gegroeid tot meer dan 530 leden. Als je je wilt aanmelden of wilt leren hoe je je eigen regionale of lokale groep kunt starten, neem dan contact op met FWC via email. Onze toekomst ligt in onze eigen handen, met name in de kleine gemeenschappen die het fundament zullen vormen van de door ons zelf bestuurde samenleving.

 

Blijf dit volgen er komt meer…