Verzet tegen het Federal Reservesysteem, betekent je dood

Als de hoeveelheid geld toeneemt, neemt de kwaliteit af

De Geldfraude uitgelegd

Oncontroleerbare massa ontwaking

 

Het openen van je ogen veranderd je denken

De geschiedenis is bezaaid met valse vlag operaties, sommige zijn al toegegeven door overheden. Andere zijn ondertussen bekende feiten, bijvoorbeeld het zinken van de Titanic op haar eerste reis in 1912; het zinken van het luxe lijnschip Lusitania in 1915 en de Pearl Harbour aanval in 1941 zijn enkele van eerdere valse vlag operaties. Recenter zijn de ineenstorting van de Twin Towers in New York op 11 september 2001, waardoor uitvoerige Deep State berichtgeving in de media door CNN en de BBC bewust maximale angst moest worden gecreëerd. Het neerhalen van vlucht MH-17 in 2014 waarvan PM Mark Rutte voorkennis moet hebben gehad, en de VS categorisch weigert satellietbeelden te overleggen; de aanslag in Parijs op 13 november 2015 waarvan PM Hollande voorkennis moet hebben gehad, toen hij een voetbalwedstrijd in het naastgelegen stadion bekeek.

 

Het eerste wat een president doet is het afleggen van de ambtseed, met belofte de grondwet van het land in stand te houden, het volk te beschermen en te verdedigen. In de eed staat de mensheid “te behouden, te beschermen en te verdedigen”, maar geen een handelt in overeenstemming, dat schandalig en stuitend onmenselijk is. Het is Hoogverraad dat wordt gepleegd! Deze feiten zouden de ogen van de mensen moeten openen, en hun inzicht betreffende de overheid veranderen.

 

Sinds het ontstaan van de Federal Reserve Board in 1914, is elke dollar geleend van deze particuliere Centrale Bank. Elke dollar die de Fed ooit heeft gecreëerd, is met rente terugbetaald aan die bank. Geen enkele regering mag zelf geld scheppen; Centrale Banken zijn particuliere instellingen. Ze lenen regeringen geld dat uit het niets is gecreëerd, belast met rente. Wanneer alle schuld is terugbetaald, is geen geld meer in circulatie om de rente te betalen, dat geld moet eerst worden geleend om het te creëren. Dit is de reden waarom staatsschulden blijven groeien. Deze schuld kan nooit worden terugbetaald. Het is onmogelijk. Met andere woorden, het is fraude gepleegd met medewerking door de eigen overheid!

 

Het trio Rothschild-Rockefeller-Morgan maakte zichzelf eerst tot de geldmeesters van Europa en later van Amerika, door invoering van particuliere, door de overheid gesanctioneerde centrale banken in Engeland, Frankrijk, Duitsland, Italië en Oostenrijk. Ze waren niet van plan om iemand in de weg te laten staan om de hoofdprijs te veroveren door hetzelfde te doen in Amerika. – Het zinken van de Titanic in 1914 werd opzettelijk gecreëerd en georkestreerd door dit kartel om de sterke oppositie van Benjamin Guggenheim, Isa Strauss en Jacob Astor, tegen hun plannen uit de weg te ruimen, door ze opzettelijk niet de ramp te laten overleven.

 

In 1898 schreef Morgan Robertson een boek getiteld “Wreck of the Titanic” over een onzinkbaar geacht luxeschip dat in april in de Noord-Atlantische Oceaan te snel voer en een ijsberg raakte waarbij bijna iedereen aan boord omkwam door gebrek aan reddingsboten.

 

14 jaar later zou dit fictieve boek zich in het echt precies zo afspelen als in het script was beschreven, met zelfs de naam Titanic van het schip; maar deze keer zou het grote politieke implicaties hebben. Een groep van 400 van de rijkste mannen ter wereld verzette zich tegen de Federal Reserve – centrale bank, zij bevonden zich op dat schip om in Amerika oppositie te leveren.

 

De kapitein van de Titanic, Edward Smith, moet zijn omgekocht, hoewel hij een van de meest gedecoreerde kapiteins van zijn tijd was, want het zou voor iedereen ondenkbaar moeten zijn dat hij medeplichtig zou kunnen zijn aan het complot. De verdenking werd nog groter toen de schrijver van het boek Robertson een paar jaar na het zinken van de Titanic door vergiftiging werd vermoord.

 

De ondergang van de Titanic is altijd een gebeurtenis geweest welke met veel mysterie is omhuld. De oorzaak van de ondergang van het “onzinkbare” schip wordt al bijna 100 jaar in twijfel getrokken en geanalyseerd. Velen hebben geconcludeerd dat de tragedie van de Titanic het gevolg was van sinistere plannen dat de ondergang van het beroemde schip moest garanderen.

 

De “privatisering” van de U.S. Federal Reserve als centrale bank werd in gang gezet door een groep Illuminati “banksters” met hun plan een Nieuwe Wereld Orde in te voeren. Opererend buiten de beperkingen van de Amerikaanse regering en wetten, controleert de “geprivatiseerde” Federal Reserve het centrale banksysteem van de Amerikaanse regering en de rest van de wereld.

 

De Federal Reserve Bank is noch federaal noch bank, het heeft geen geld, het is een particuliere onderneming, net als de meeste andere Centrale Banken in de wereld. Bijna alle Centrale Banken zijn eigendom van de Deep state cabal, dat het geldsysteem van de wereld onder private controle brengt.

 

Onbekend bij de meeste mensen, is de Federal Reserve niet meer “federaal” dan Federal Express. Het is een particuliere instelling. De naam is gekozen omdat eerdere centrale banken door het volk werden afgeschaft, en ze dat risico niet opnieuw wilden lopen, kozen ze voor de naam Federal Reserve.

 

Via de Federal Reserve konden de banksters geld uitlenen, het wereldgebeuren vormgeven, en een van de machtigste organisaties ter wereld worden. Hier is uitgelegd hoe de Federal Reserve en de Titanic met elkaar verbonden zijn:

 

Verzet tegen het Federal Reservesysteem, betekent je dood

In 1910 kwamen zeven mannen op het eiland Jekyll voor de kust van Georgia bijeen om plannen te maken voor de Federal Reserve Bank. Nelson Aldrich en Frank A. Vanderlip vertegenwoordigden het financiële imperium van Rockefeller (Illuminati). Henry Davidson, Charles Norton en Benjamin Strong vertegenwoordigden J.P. Morgan (Illuminati). Paul Warburg (Illuminati) vertegenwoordigde de Rothschilds (Illuminati) Bankiersdynastie uit Europa. De Rothschilds waren de bankagenten voor de Jezuïeten en bezaten ‘de sleutel tot de rijkdom van de Rooms-Katholieke Kerk’ in het Vaticaan.

 

Door infiltratie van Jezuïeten in hun organisaties doen de Rothschilds, Morgans en Rockefellers alles wat de moordzuchtige criminele Jezuïetenorde hen opdraagt. Zij doen alles wat nodig is om de grondwettelijke vrijheid van de volkeren in de wereld te vernietigen, zoals nu blijkt uit de eis voor het dragen van gezichtsmaskers, teneinde het pausdom tot wereldheerschappij te verheffen.

 

Terugkijkend naar de 20e eeuw, zijn de Jezuïeten zeer succesvol geweest. Zij zijn doorgegaan met het verkwanselen van de rijkdom van de westerse landen en hebben voortdurend alle grondwetten en burgerlijke vrijheden ondermijnd. En vergrootten de macht van de paus in Vaticaanstad.

 

Er waren 400 zeer rijke en machtige mannen die overduidelijk lieten weten dat zij geen voorstander waren van het Federal Reserve System. – J.P. Morgan kreeg opdracht van de Jezuïeten de Titanic te laten bouwen. Dit ‘onzinkbare’ schip zou dienen als het moordeskader tegen hen die zich verzetten tegen het plan van de Jezuïeten voor een centrale bank, meer precies in dit geval het Federal Reservesysteem. Deze rijke en machtige mannen zouden de oprichting van de Federal Reserve hebben kunnen tegenhouden, om daarmee hun macht en fortuin te vergroten. Dus tegen elke prijs moesten deze mannen uit de weg worden geruimd.

 

Ze moesten worden opgeruimd door middel van een ingenieuze natuurramp, opdat niemand zou vermoeden dat ze vermoord waren, en nog minder dat de Jezuïeten erbij betrokken waren. De Titanic was het middel voor hun vernietigingsoperatie. Om het pausdom en de jezuïeten verder te beschermen tegen verdenking, waren veel Ierse, Franse en Italiaans rooms-katholieken aan boord die naar de Nieuwe Wereld emigreerden. Het waren gewone stervelingen die vervangbaar waren. Ook protestanten uit Belfast die naar de Verenigde Staten wilden emigreren, werden uitgenodigd aan boord van de Titanic me te varen. Allemaal, met de 400 rijke mannen die tegen de oprichting van de Federal Reserve Bank waren, moesten midden op de Atlantische Oceaan verdrinken, en werden zo geëlimineerd door de Jezuïeten toen de Titanic zonk.

 

Eindelijk, is de eerste stap zojuist gezet door Vladimir Poetin die officieel de afschaffing van de Russische Rothschild Centrale Bank heeft afgekondigd. In een openbare verklaring gisteren over het nieuws, zei de heer Poetin dat zijn land eindelijk vrij is van de “ijzeren greep” van het Rothschild bankkartel en de Nieuwe Wereldorde cabal. Na, zijn recent verkiezingssucces, heeft Poetin gezworen de Russische economie te blijven “bevrijden” van het gevaarlijke monopolie van de Amerikaanse dollar, om de Russische soevereiniteit te waarborgen in een steeds meer geglobaliseerde wereld. Poetin eindigde zijn verklaring met de volgende woorden;

 

“Ze bezitten de wereld niet, en ze hebben geen carte blanche om te doen wat ze maar willen. – “Als we hen niet verwijderen, zullen er andere problemen komen. We zullen ons niet door hen laten intimideren.”

 

Als de hoeveelheid geld toeneemt, neemt de kwaliteit af

De privatisering van de U.S. Federal Reserve werd in gang gezet door een groep Illuminati “banksters” met de bedoeling de Nieuwe Wereld Orde te realiseren. De “geprivatiseerde” Centrale Bank van de Federal Reserve, die onafhankelijk van de regering opereert, controleert samen met bijna alle andere centrale banken in de rest van de wereld elke regering, inclusief het hele financiële systeem.

 

De Amerikaanse dollar is de reservevaluta van de wereld. Deze kreeg die status na de Tweede Wereldoorlog, als de valuta van ‘s werelds leidende economie. De munt werd gedekt door goud, zodat alle centrale banken Amerikaanse dollars konden aanhouden als reservemunt die op elk moment kon worden ingewisseld tegen goud. Het bezit van dollars en goud was daardoor in wezen hetzelfde.

 

Maar in 1971 sloot de regering Nixon het “goudvenster”, nadat buitenlandse naties hun papieren dollars kwamen inwisselen voor het metaal. Sindsdien gebruikt de wereld nog steeds dollars, die, gemeten in goud, 94% van hun waarde van vóór 1971 heeft verloren. Maar desalniettemin de status van veilige reservevaluta heeft behouden. Ondanks het fundamentele probleem, reeds geïdentificeerd in de jaren 1960 door een Europese econoom, Robert Triffin.

 

Hoe meer mensen (en buitenlandse centrale banken) dollars wilden hebben, hoe meer ervan de V.S. nodig had om die te leveren. En hoe meer dollars de VS “drukten”, hoe minder elke dollar waard werd. Het Triffin Dilemma garandeert dat geen enkele reservemunt – tenzij onherroepelijk aan goud gekoppeld, kan langdurig overleven. Het huidig beleid van de Amerikaanse regering, welke de-facto de bewaarder van de dollar is, vertelt ons dat de dollar op het punt staat massaal te worden afgewaardeerd. Alleen overgang naar het QFS-systeem is het enig juist antwoord.

 

Valuta’s zijn altijd onderhevig aan een ijzeren wet: Als de kwantiteit stijgt, daalt de kwaliteit, met andere woorden: meer is niet beter. Regeringen kunnen het een of het ander besturen, maar niet allebei. Ze kunnen meer geld “drukken”, maar daarmee de waarde ervan verminderen. Of ze kunnen de waarde van de valuta op peil houden door niet meer te “drukken”.

 

Banken lenen het geld dat op hun rekeningen in depot staat niet uit. In plaats daarvan creëren ze nieuwe fiatvaluta uit het niets en lenen deze vervolgens uit, dat betekent dat ze in existentie worden geleend. Met andere woorden, wanneer je 1000 inlegt, met de eis een reserve van 10% aan te houden, kan de bank 900 gloednieuwe kredieteenheden creëren met niets anders dan door een grootboekpost in te voeren, en ze uitlenen tegen rente. Wanneer deze gloednieuwe eenheden op een betaalrekening worden gestort, mag de bank nog eens 90% van de waarde van deze stortingen creëren, en dan nog eens 90% daarvan, enz.

 

Dit heet fractioneel reserve bankieren. Fractioneel reserve bankieren is als een omgekeerde piramide, met een reserve-eis van 10%. 1 dollar onderaan kan laag over laag worden uitgebreid tot 10 bovenaan, en dat kan steeds weer herhaald worden waardoor een omgekeerde piramide bovenop de volgende komt, hetwelk een onstabiele situatie veroorzaakt. Maar regeringen doen alsof hun nieuw gecreëerde valuta’s evenveel waard zijn als voorheen, wat niet het geval is en uiteindelijk eindigt in bankfaillissementen.

 

Voordat de Centrale Bank er was, werd geen inkomstenbelasting geheven, omdat de invoerrechten en accijnsheffingen op aankopen van alcohol, sigaretten en benzine alle overheidsuitgaven dekten. Deze belastingen genereerden voldoende inkomsten voor de overheid om te kunnen functioneren. Toen echter rente betaald moest worden vanwege het geleende geld, gedrukt door de Centrale Bank, werd inkomstenbelasting ingevoerd om het volk verder uit te knijpen.

 

John F. Kennedy

“Op een dag, als ik al lang er niet meer ben, zullen jullie mij herinneren en zeggen dat we het nucleaire programma van Israël hadden moeten stoppen, de Federal Reserve hadden moeten afschaffen en alle geheime genootschappen en zionisten uit ons prachtig land hadden moeten schoppen. Om het zuiver te houden, het is nooit te laat het alsnog te doen, onthoud dat”

 

De Geldfraude uitgelegd

Er zijn twee soorten geld in omloop. Geld verkregen uit energie t.w. vertrouwens-geld; t.w. geld verdiend uit arbeid dat burgers elkaar betalen voor geleverde goederen en diensten. En, geld uit het niets, gecreëerd door Centrale Banken, feitelijk schuldgeld omdat het door schuld is gedekt.

 

Vertrouwensgeld komt voort uit energie en Schuldgeld komt voort uit niets. De fraude ligt in de feitelijkheid dat overheden wettelijk Schuld- en Energie-geld ‘gelijk’ stellen. Met als gevolg inflatie in de aanwezige geldhoeveelheid reeds in circulatie. Deze inflatie is pure diefstal, omdat het de koopkracht van elke eenheid in omloop verlaagd, m.a.w. meer geld voor dezelfde hoeveelheid aan goederen/diensten.

 

Door gelijkstelling van Vertrouwensgeld met Schuldgeld heeft schuldgeld het vertrouwen gekregen van Vertouwensgeld. Dat impliceert misbruik van vertrouwen door de overheid t.o. haar burgers.

 

Een feit is dat elke euro/dollar maar één keer kan worden uitgegeven. Maar de trick is dat diezelfde euro/dollar door de overheid weer gebruikt wordt als onderpand aan de Centrale Bank voor de creatie van nieuw euro/dollar schuldgeld.

 

De schuld wordt betaald met schuldgeld dat uit het niets is gecreëerd door de Centrale Bank. Genaamd, “staatsschuld”, die in oorsprong diende voor de creatie van schuldgeld. Dit is fraude, de bedrogen burgers zijn zonder het te weten, verplicht over hun verdiend geld belasting te betalen om de “nepstaatsschuld” aan de Centrale Bank af te lossen! Zo ontstaat eeuwigdurende schuld vanwege de overheidsverplichting de centrale bank de rente en aflossing over het schuldgeld te betalen. In essentie is dat het schuldgeld.

 

De kern van de zwendel is dat staatsschuld nodig is om schuldgeld te creëren, terwijl het volk wordt verteld dat hun belastinggeld nodig is om “de staatsschuld af te lossen”. Dat is duidelijk onzin, want schuld was nodig om geld uit het niets te creëren! Als alle schuld is afbetaald, is geen geld meer in omloop.

 

Oncontroleerbare massa ontwaking

Terugkerend naar het waarneembare: de geschiedenis vertelt wat er gebeurt als een koning of officieel gezag een beleid voert van energieke geldontwaarding: door de munt te ontwaarding wordt deze minder waard, elke dag minder en minder, totdat de munt waardeloos is. Er is geen voorbeeld; van muntdevaluatie zonder koopkrachtvermindering.

 

Neem een stapje terug en analyseer de informatie in dit artikel, verdeel het in wat je weet dat waar is, gebaseerd op eigen kennis, in tegenstelling tot wat populair als waar wordt aangemerkt, simpelweg omdat het door de MSM is weergegeven. Je houding t.a.v. je manier van leven zal veranderen. En leiden tot onze oncontroleerbaar massale ontwaking. En dat is wat de Deep State elite het meest vreest. Uiteindelijk, begint de enige weg naar onze vrijheid zonder schuld voor iedereen op planeet Aarde, door jullie bewustwording!

 

Als je deze informatie interessant, verhelderend, waardevol of inzichtelijk vindt, deel het dan met iedereen die je kent om ze te helpen wakker te worden en zich voor te bereiden. En vergeet niet je nationale vlag uit te hangen om de wereld te tonen dat je wakker bent, en de stille wakkere meerderheid motiveert dit voorbeeld te volgen. Hoe meer vlaggen wapperen, hoe duidelijker de cabal haar machtsgreep over ons heeft verloren. Er komt nog veel meer verhelderende informatie! Waarvoor je bent uitgenodigd gratis te abonneren.

 

Eenheid is macht

Ons bevrijdingsproces is niet meer te stoppen. Het verenigen met anderen met gelijk bewustheid, biedt meer duidelijkheid. Wereldwijd worden netwerken van ontwakende mensen gecreëerd, zoals in de regio Marbella/Málaga, die in amper een half jaar tijd een toenemend aantal deelnemers aantrekt. De groep is inmiddels gegroeid tot meer dan 520 leden. Als je je wilt aanmelden of wilt leren hoe je je eigen regionale of lokale groep kunt starten, neem dan contact op met FWC via email. Onze toekomst ligt in onze eigen handen, met name in de kleine gemeenschappen die het fundament zullen vormen van de door ons zelf bestuurde samenleving.