De omloopsnelheid van het geld leidt tot hyperinflatie

Nieuw gedrukt geld gebruikt voor pandemie omkoping

De vernietiging van de centrale bank economie

Het ware verhaal achter Evergreen

 

De Virus-Economie

Meer Liquiditeit is een ander woord voor inflatie d.w.z. diefstal. Onze ogen zijn erop gericht, want er komt meer onze kant op. Centrale Banken rechtvaardigen meer interventie. Ze stellen de menigte gerust. Ze weten tenslotte wat ze doen!

 

De mensen hebben verklaringen nodig voor de vreemde fenomenen die vals geld met zich meebrengt. Ze hebben nep “oplossingen” nodig voor de problemen die het veroorzaakt. Het stoppen van het nepgeld is geen optie, dus verzinnen ze theorieën die hen in staat stellen nog vreemdere en schadelijkere dingen te doen.

 

“We hebben de uitgaven verhoogd en nu hebben we een begrotingstekort van 1 triljoen euro,” zei Christine Lagarde onlangs op TV. “Maar we hebben geen slechte dingen gezien die economen traditioneel verwachtten. Geen afweermechanisme. Geen stijging van rentetarieven. Geen inflatie.” Er is nog niets ergs gebeurd, meent ze. En daaruit extrapoleert ze dat waarschijnlijk niets ergs gaat gebeuren. Hoewel, volgens hun eigen informatie, de ECB tijdens de pandemie periode de geldhoeveelheid met 5 biljoen euro heeft verhoogd!

 

Rudolf Von Havenstein had in 1920 hetzelfde gezegd, zelfs hij wist dat het inflatie zou veroorzaken, maar hij beschouwde het als het minste van twee kwaden. Hij leek ook te denken dat de inflatie gematigd zou zijn, zoals tijdens de oorlog, en dat het de verpletterende last van Duitslands oorlogsschuld zou verminderen.

 

Van het ene stapje kwam het andere. En vijf jaar later, toen Von Havenstein stierf, had de centrale bank van Duitsland zo’n 500 quintiljoen mark bijgedrukt. Deze hyperinflatie van de geldvoorraad veroorzaakte een hyperdeflatie van de waarde van de mark. Eén Amerikaanse dollar was in december 1923 4,2 biljoen mark waard.

 

En hoe zit het met de inflatie van vandaag? Zolang de economie onder haar “capaciteit” werkt, denkt men dat de consumentenprijzen niet zullen stijgen. Zolang er lege stoelen zijn in het theater, zoals die van onroerend goed, cryptovaluta, en de aandelenbeurs. Met andere woorden, de centrale banken kunnen proberen die te vullen door meer geld bij te drukken.

 

Op de langere termijn zal dit begrotingsbeleid catastrofaal zijn. De wereldeconomie is nu afhankelijk van ultra lage rentetarieven en obligatierendementen. En die zijn weer afhankelijk van ultra lage inflatiecijfers. Onthoud dat je een ultra lage inflatie kunt krijgen met een soepel monetair beleid, maar niet met een soepel fiscaal beleid.

 

De markt voor schatkistpapier anticipeert al op stijgende inflatie. Obligatiekoersen dalen; rendementen stijgen, precies wat je zou verwachten als beleggers niet langer bezorgd zijn voor deflatie.

 

De omloopsnelheid van het geld leidt tot hyperinflatie

Wanneer de inflatie van de consumentenprijzen serieus begint te pieken, zullen de obligaties hard dalen en zal de hel losbarsten. En wat zullen de centrale banken doen? Wat kunnen ze doen? Het meest verantwoordelijke zou zijn de rente te verhogen om de inflatie tegen te gaan. Maar dat zou de correctie teweegbrengen die ze zo hard hebben geprobeerd te vermijden. In plaats daarvan zullen ze doen wat alle onverantwoordelijke regeringen doen. Meer uitgeven, meer stimuleren, meer inflatie. En zo zal de inflatie hyperinflatie kunnen worden. Maar men zegt dat dat nog in de toekomst ligt, misschien ver in de toekomst?

 

Vanuit het oogpunt van vermogensbehoud zal deze periode de laatste kans zijn voor beleggers en spaarders die niet genoeg fysiek goud en zilver hebben om een voorraad aan te leggen. In de komende maanden zullen goud en zilver vele duizenden dollars/euro’s per ounce stijgen en een cruciaal onderdeel gaan vormen van de portefeuilles van beleggers. Teneinde, hun vermogen te beschermen tegen totale vernietiging. Als de goud- en zilvermarkten stijgen, zal de massale papierverkoop van goud en zilver, die door overheden en Bullion banken wordt gedaan om de prijzen naar beneden te drukken, als een boemerang terugkomen.

 

Hyperliquiditeit gaat in een vertrouwenscrisis inzake papierenvaluta over in hyperinflatie door de toenemende geldsnelheid. Daarom is hyperinflatie een gebeurtenis die door de valuta zelf wordt veroorzaakt.

 

Niettegenstaande zeggen de meeste experts dat dit deze keer niet zal gebeuren. Zij doen deze bewering omdat zij geloven dat de Centrale Banken de capaciteit en de vooruitziende blik hebben dit te voorkomen. Wat niet het geval is.

 

Nieuw gedrukt geld gebruikt voor pandemie omkoping

Een groot deel van de nieuw gedrukte valuta wordt gebruikt voor steekpenningen. Hoewel, uiteraard geen officiële cijfers worden genoemd, kunnen we er zeker van zijn dat ziekenhuizen, politiekorpsen en vele andere instellingen worden omgekocht met geld om de nep-pandemie in leven te houden. Men heeft ontdekt dat elk lijk dat als pandemie slachtoffer geregistreerd wordt, tot 20.000 per geval oplevert. Ziekenhuizen zijn leeg, maar ze verdienen meer geld dan voorheen.

 

Maar, als gevolg van de pandemie zijn ook de aankopen van consumenten gedaald, wat betekent dat er nog geen nieuwgeld in omloop is, het wordt gebruikt om schulden af te lossen of in de oude sok wordt gespaard, want het is duidelijk dat niemand iets uitgeeft of investeert. Vroeg of laat zal dit geld weer in omloop moeten komen, en gaat een periode van hyperinflatie aanbreken, wat betekent: te veel geld voor te weinig goederen.

 

Er zijn veel externe krachten die de markten beïnvloeden. Hoe kan iemand denken dat de beslissingen van centrale banken intelligente beslissingen zijn die de volatiliteit zullen stoppen? De centrale banken hebben het voortdurend bij het verkeerde eind gehad.

 

Niettemin zijn regeringen over de hele planeet ten strijde getrokken en hebben maatregelen ingevoerd om een einde te maken aan subsidies en uitgaven, het weggeven en nemen is gestopt

 

De vernietiging van de centrale bank economie

In een normale economie werken mensen samen en creëren zo rijkdom. Zij drijven ook handel met elkaar en profiteren van elkaarsvaardigheden en voordelen. Handel betekent contact, en contact brengt niet alleen goederen en diensten over, maar ook virussen en bacteriën. Dat voert ons naar het belangrijkste plot: de vernietiging van de economie.

 

Hele industrieën worden nu weggevaagd. De Amerikaanse en Canadese olie-industrie, bijvoorbeeld, is gedecimeerd. Hun obligaties gaan naar nul. Waarschijnlijk zullen de olie-boorders nooit herstellen. Ze hebben hoge olieprijzen nodig en ultra lage rentetarieven. Geen van beiden zullen zeer waarschijnlijk snel terugkomen. Olie is goedkoop. En wie wil er nu nog lenen aan een olieproducent? Bovendien vrije energie is binnenkort voor het volk wereldwijd in opkomst.

 

Dan is voor altijd onbeperkte hoeveelheden gratis energie beschikbaar, voor het dagelijks gebruik. Nicolas Tesla had deze draadloze energie al minstens honderd jaar geleden voor ons beschikbaar kunnen maken! Maar, de Deep State wilde er niets van weten, omdat het hun oliemonopolie vernietigt.

 

Luchtvaartmaatschappijen hebben marktaandeel verloren aan Zoom Meetings, winkelcentra hebben omzet verloren aan online verkopers. Boekwinkels, hotels, congrescentra, live sport en entertainment, zijn down. En hoe zit het met de postkantoren en spoorwegmaatschappijen? Hoeveel van deze ondernemingen zullen zich echt herstellen? Of zelfs maar overleven?

 

Industrieën evolueren altijd, sommige gaan onder en andere floreren. De oorlog van overheden tegen het virus lijkt het alles te hebben versneld. En de schade blijft niet alleen in de meest blootgestelde industrieën. Deze bedrijven hebben werknemers, crediteuren en leveranciers. De schade breidt zich uit, zoals de rimpels op het wateroppervlak in een meer als je er een steen in gooit. En al deze bedrijven en werknemers betalen belasting. April is meestal de belangrijkste maand van het jaar voor de belastinginkomsten van de overheid. Deze maand, echter, zal de oogst mager zijn. Want, hier zijn nog wat cijfers;

 

Als, bedrijven een maand sluiten staat dat gelijk aan een daling van 8% van het bbp. Twee maanden langer maakt een depressie. Of bekijk het op deze manier; Vorig jaar hebben 150 miljoen werkers het hele jaar een bbp van $20 biljoen geproduceerd. Maar dit jaar hebben hiervan al 17 miljoen mensen een werkloosheidsuitkering aangevraagd.

 

Dat is 11% van de beroepsbevolking. Waarschijnlijk zijn er nu nog zo’n 15 miljoen bijgekomen? Dit suggereert een productievermindering van 21%. Nogmaals, dat is een depressie. Dat zou al erg genoeg zijn. Maar ja, de regeringen konden ook gewoon de overwinning claimen in hun strijd tegen het virus, ze kunnen dan hun beperkingen versoepelen en de economie weer laten opbloeien.

 

Er komen ontberingen in overvloed. Faillissementen. Bedrijfssluitingen. Hoge werkloosheid. Crashes, met activa die voor centen op de euro verhandeld zullen worden. Deze economische verliezen zijn echt. Ze verdwijnen niet omdat de centrale banken papiertjes met inkt erop drukt. Ze kunnen alleen worden weggewerkt door hard werken, investeren, vaardigheden, risico’s nemen met alle andere elementen van een win-win voorspoed.

 

Europa is ouderwets, lethargisch, overbelast en overgereguleerd. De werknemers nemen te veel vakantiedagen op en het ontbreekt het bedrijfsleven aan de dynamiek die Amerikaanse bedrijven zo succesvol maakten. Zoals George W. Bush ooit zei, de Fransen hebben niet eens een woord voor “ondernemer”. Vergeleken met het volhardende Amerikaanse dealmakers, kan Europa het gewoon niet bijbenen?

Maar, er is een zilverenlijn aan de horizon. De patriotten laten de Diep Staat hun eigen systemen vernietigen, terwijl het QFS-volksgeldsysteem klaarligt ter vervanging. Grijp nooit in, als de vijand van het volk zichzelf vernietigt. Het kost misschien meer tijd, maar voorkomt burgeroorlogen.

 

Bovendien, is deze chaos die de mensheid en de wereld doormaakt is het ook de val van de tirannen van de Diepe Staat; hun Draconische Wetten maken plaats voor Eenheidsbewustzijn en Universele Wet. Een rijk gebaseerd op oude gewoonten heeft geen fundering, het zal instorten en allen neerhalen die binnen haar muren leven. Het zijn de religieuze, politieke en zakelijke ondernemingen die niet op één lijn staan met het Eenheidsbewustzijn of de Universele Wet, beter bekend als “Waarheid“, deze zullen ofwel moeten herstructureren ofwel failliet gaan. Alles wat niet ontwaakt, zal ofwel moeten transformeren of falen.

 

We hadden al bevrijd kunnen zijn, ware het niet dat de massa nog steeds slaapt. Mensen moeten vechten voor hun eigen vrijheid, anders geeft het hun niet de waarde van vrijheid! Uiteindelijk zal door al dat vaccinatiegedoe de maatschappij zichzelf ruimen. De zwakken zullen wegvallen. En de sterken zullen zegevieren.

 

Het ware verhaal achter Evergreen

De DS-Grote Reset, zoals klimaatverandering, toename van uitsterving, economische crisis, groene revolutie, en nu de Covid hoax, worden gepromoot om de bevolking af te leiden en bang te maken, om rechtvaardiging te verkrijgen voor meer autoritaire controle zoals het dragen van gezichtsmaskers, sociale distantiëring en het excuus te hebben voor de verandering van hun geldsysteem, omdat het financiële bouwwerk van de private centrale banken snel aan het afbrokkelen is.

 

Als reactie daarop; kwam het containerschip Evergreen dat het Suezkanaal blokkeerde, niet alleen om het wereldwijde geldsysteem te breken, maar ook bedacht om de hele DS-infrastructuur op te breken, nog meer hun mensen, kinderen, orgaan, nucleaire wapens en drugshandel ringen.

 

De symbolische uitdrukking: “We zullen zien waar het schip strandt”, kan ook het einde betekenen van onze nachtmerrie. Het Evergreen containerschip zal de donderslag bij heldere hemel worden, dat de mensheid massaal wakker schudt als ontdekt wordt dat kinderen en vrouwen voor mensenhandel in de containers zitten. De mensen zullen zich bewust worden van wat al honderden jaren lang gebeurt, om Satanische cult te bevredigen, kinderen aan Satan te offeren als noodzaak voor hun autoriteit op Aarde.

 

Velen zullen deze misdaad tegen de mensheid live zien en dan begrijpen dat de hele pandemie nep is. Door omkoping van ziekenhuizen en artsen, die in het complot van het virus zitten, betekent dat nog een andere misdaad tegen de mensheid. Dit moet het moment worden van onze massale ontwaking en overwinning op de Deep State.

 

Marine verkeersgegevens laten zien dat de Evergreen door Little Bitter Lake vaart. Het schip gebruikt haar eigen motoren en vaart met 8,60 knopen. Volgens de eerste berichten zou het containerschip in Little Bitter Lake kunnen stoppen voor onderzoek, maar het kan ook op weg zijn naar Greater Bitter Lake. Dit betekent dat het kanaal “vrij” is voor doorvaart van andere schepen. Het schip zal in het meer worden geïnspecteerd en zo nodig gelost.

 

Deze Evergreen operatie is geniaal in eenvoud, logistiek en doelmatigheid. Speciaal opgezet om de massa uit hun diepe onnozelheid te wekken. Als binnenkort uit de containers kinderen worden bevrijd, en de media daarover niets rapporteert, zullen ze desalniettemin geschokt zijn en zich afvragen waarom de MSM hierover niets meldt? Natuurlijk was deze malversatie door de Deep State allang bekend en had ook op andere wijze zonder Suezkanaal blokkade kunnen worden aangepakt. Maar als maximale impact vereist is, is genialiteit de enige oplossing. Een operatie waarin meerdere vliegen in een klap worden geslagen!

 

Als je deze informatie interessant, verhelderend, waardevol en/of inzichtelijk vond, deel het dan met iedereen die je kent om hen te helpen ontwaken en voorbereiden. En vergeet niet uw nationale vlag uit te hangen om de wereld te laten zien dat u wakker bent, en motiveer de zwijgende wakkere meerderheid om dit voorbeeld te volgen. Hoe meer vlaggen er uit gaan, hoe meer de cabal zijn greep op ons aan het verliezen is. Er is nog veel meer verhelderende informatie te volgen! U bent uitgenodigd om u gratis te abonneren.

 

Eenheid is Macht

Ons bevrijdingsproces kan niet meer gestopt worden. Ons verenigen met gelijkgestemden creëert en vormt onze beste werkelijkheid. Wereldwijde netwerken van ontwakende mensen worden gecreëerd, zoals in Spanje in het Marbella / Malaga gebied, dat een groeiend aantal deelnemers trekt. In slechts een paar maanden van bestaan is de groep gegroeid tot meer dan 530 leden. Als u zich wilt aanmelden of wilt leren hoe u uw eigen regionale of lokale groep kunt beginnen, neem dan via e-mail contact op met FWC. Onze toekomst ligt in onze eigen handen, meer bepaald in kleine gemeenschappen die de basis worden van onze zelfbestuurde maatschappij.

Blijf op de hoogte er volgt nog meer…