De verzonnen oorlog tegen opwarming van de aarde

De waarheid prediken over de illusie van geld

De schaamteloze zwendel door ons vals geldsysteem

De oorlog tegen cash op valse motieven

De oorlog tegen goud een ander Nepverhaal

De oorlog tegen de kredietcyclus

De Final Wakeup Gemeenschap

 

Onze Bevrijding uit de Deep State onderdrukking is begonnen

Voor het eerst in honderden jaren zijn wij, het volk, aan de winnende hand en raken de globalisten in paniek. Het is vrij zeker, dat Soros, Gates en Obama niet vreedzaam zullen verdwijnen. De grootste confrontatie moet misschien nog komen. Ongeacht de vorm van de valse vlag, ze kan reeds aan de horizon liggen. Wees voorbereid, maar blijf kalm, want dit is de beste tegenreactie. Zoals, slechts een paar dagen geleden, een nucleaire bom geplaatst naast de Trump-toren werd gevonden, verwijderd en tot ontploffing gebracht.

 

Maar wij, het volk, kunnen niet achterover gaan leunen en verwachten dat Trump en de patriotten al het schoonmaakwerk doen. We moeten onze mouwen oprollen en dit werk zelf doen, om ervoor te zorgen dat onze bevrijding voor altijd gewaarborgd blijft. Vrijheid is nooit gratis geweest, dus iedereen moet zich aansluiten in de strijd tegen de globalisten en hun marionetten om ze te verwijderen. Vrijheid krijgt pas waarde nadat er persoonlijke offers zijn gebracht.

 

Als de verkiezingsfraude naar buiten komt zal de MSM een totale black-out creëren om te voorkomen dat mensen wakker worden. Maar het Patriot Noodomroepsysteem zal de MSM vervangen. Er wordt gezegd dat meer dan 20 miljoen cabal marionetten zullen worden gearresteerd en berecht door tribunalen. Corrupte artsen en verpleegsters zijn enorme sommen geld betaald om patiënten te vaccineren, zij worden gearresteerd en berecht voor tribunalen.

 

De verzonnen oorlog tegen opwarming van de aarde

Nu de Covid-plandemie haar momentum heeft verloren, wordt de opwarming van de aarde voor in de plaats gesteld, niets anders als een ander verzinsel om angst te zaaien en meer belastingen en uitgaven op de bevolking te verhalen. Sinds 1989 is meer dan 40 biljoen uitgegeven aan deze namaak-imitatie, waar corrupte wetenschappers beweren dat de opwarming van de aarde steeds sneller geschiedt.

 

De opwarming van de aarde, is ondertussen veranderd in klimaatverandering, die door de eeuwen heen altijd heeft plaatsgevonden. Het is vals, een denkbeeldige ramp om mensen bang te maken. Wereldwijd, de heffing van een CO2-belasting om het milieu te beschermen, is niets anders dan een ander soort leugen om de elite zakken te vullen.

 

De orkanen Katharina in New Orléans, Sandy in New Jersey, de aardbeving en tsunami in Fukushima, veroorzaakt door een kernbom 500 km voor de Japanse kust, zijn echt valse vlag operaties van de Deep State.  Fukushima was om de Japanse regering grote sommen geld afhandig te maken. De overstroming van de DTCC – Deposito Trust & Clearing Corporation – in New York, was een door HAARP veroorzaakte overstroming om schade te veroorzaken, en het excuus voor niet-naleving van overeenkomsten door de DTCC. Het echte doel van de overstroming was de vernietiging van zwartwerkdocumenten en betalingsverkeer te vernietigen. De meeste weer-gerelateerde valse vlaggen werden in gang gezet door HAARP, het geheime wapen ontwikkeld voor weermodificatie, en elektromagnetische oorlogsvoering.

 

De geschiedenis heeft aangetoond, dat WO1 en WO2 geïnitieerde valse vlag oorlogen waren, zo ook de Pearl Harbour aanval, die niet door Japan werd geïnitieerd, maar een inside job van de USA zelf, met het doel Japan aan te vallen aan het begin van WO2. En later niet te vergeten de Hiroshima en Nagasaki atoombommen die de twee steden bijna volledig verwoestten en meer dan 3 miljoen mensen doodden. Deze kernbommen werden alleen gedropt om de wereld de Amerikaanse suprematie te tonen, omdat Japan eerder al haar nederlaag had geaccepteerd. Lees meer over alle valse vlag geïnitieerde oorlogen.

 

Van Pearl Harbour tot de Tonkin Baai in Vietnam, tot de chemische Ghouta aanslag in Syrië is een waarneembaar patroon zichtbaar als het gaat om het fabriceren van bewijs een vooraf geplande kwade agenda te rechtvaardigen. Zodra de gebeurtenis hebben plaatsgevonden, voordat een behoorlijk onderzoek is begonnen, wordt de schuld toegewezen aan de beoogde partij. Opzettelijk om de aandacht af te leiden van de echte dader wiens criminele daad verborgen en gecamoufleerd moet blijven.

 

Zelfs de landing op de maan in 1969 was nep, Armstrongs beroemde woorden waren fantasie, toen hij op 20 juli 1969 als ‘eerste persoon’ op een ander planetair lichaam stapte, en via de radio naar de aarde meldde: “Dit is één kleine stap voor een man, maar één reuzensprong voor de mensheid.” Dit alles werd uitgevoerd in een Hollywood studio, en niet tijdens een echte maanwandeling – een ander soort flagrante leugen! De bloedlijn families staan niet toe dat mensen de ware feiten over de maan te weten komen.

 

Onmiddellijk, na een tragisch ongeluk begint de MSM met haar samenzwering een spin van de ‘gewenste’ versie te geven met de hulp van hun verslaggevers en columnisten die ‘feiten’ uit fictie verzinnen. Elke andere verklaring of interpretatie van de gebeurtenis wordt in diskrediet gebracht en spottend van de hand gewezen om zorg te dragen dat de ‘geloofwaardigheid’ van het dominante verhaal intact blijft. Naarmate het verhaal zich ontvouwt, wordt het doelwit, vaak belichaamd in een bepaalde persoonlijkheid, en dermate gedemoniseerd dat het de woede van het publiek opwekt en een voorwerp van rancune creëert.

 

Het hier beschreven patroon is typerend voor wat bekend staat als “valse vlag operatie”, waarbij de schuld voor een of andere schandelijke daad bewust op de tegenstander wordt afgewenteld. Dit is in de loop van de geschiedenis vele malen gebeurd. Hedendaagse natiestaten maken zich schuldig aan het uitvoeren van valse vlaggen. Het is een schande dat mensen voortdurend worden gevoed met flagrante verdraaiingen om een vals gevoel van optimisme te creëren dat strategisch wordt gemanipuleerd door autoriteiten in een vergeefse poging orde en macht te handhaven.

 

Het publiek moet leren deze pathologische leugens te begrijpen. Helaas, is de meerderheid van de massa met overheidsuitkeringen omgekocht, de “speciale groep” waarmee zij zich identificeren krijgt een verheven status, zij weigeren in te zien dat zij zelf het totalitarisme steunen.

 

De waarheid prediken over de illusie van geld

Rodney Lee Parsley is een prominente Amerikaanse christelijke predikant, auteur, televisiepresentator en evangelist. Hij is senior pastor van World Harvest Church. En bespreekt de praktijken van de Federal Reserve – Centrale Bank, hoe zij betrokken zijn bij het uitbuiten van het volk. Hij predikt de waarheid aan de hand van feiten en geschiedenis. Zijn advies luidt;

 

Breek los van de matrix! Stop slaaf te zijn en wordt wakker

 

US Dollar Melting Dripping Banknote

Het hele financiële systeem rust op een paar mega-banken en maakt van de wereldeconomie een kaartenhuis. Eén duwtje en alles komt naar beneden. Wanneer de volgende crisis toeslaat, worden de financiële markten een cascadegebeuren. Alles is voorspelbaar, het zal minstens tien keer erger zijn, dan de crisis van 2.008. De grote Centrale Banken zullen niet in staat zijn deze cascaderende catastrofe te neutraliseren.

 

De waarde van de reservevaluta, de Amerikaanse dollar, in feite haar “prijs”, wordt bepaald door de rentetarieven. Wanneer de Fed de rentetarieven manipuleert, manipuleert en verstoort zij elke markt in de wereld.

 

Dit is niet te vergelijken met het manipuleren van de prijs van consumptiegoederen, zelfs niet zoiets groots als olie. Geld is deelnemer, voor tenminste voor de helft van elke transactie. Het manipuleren van geld is het manipuleren van het hele economisch systeem.

 

De schaamteloze zwendel door ons vals geldsysteem

Het ondersteuningselement van het economisch systeem is een soort geld dat de wereld nooit eerder heeft gehad: t.w. de fiat-dollar van na 1971. Het is papiergeld, dat zoveel waard is, als mensen denken dat het waard is, beheerd door mensen die vinden dat het elke dag minder waard moet zijn, naarmate de tijd verstrijkt. Wie zijn die mensen, en voor wie werken ze?

 

Door het geld dat verdiend wordt door gewone mensen die elkaar vertrouwen – vertrouwensgeld – wettelijk gelijk te stellen met geld dat door de centrale bank wordt gecreëerd – schuldgeld – krijgt het laatste het vertrouwen dat in het eerste is gesteld.

 

Dat leidt tot inflatie: De toename van de geldhoeveelheid gaat veel verder dan het sociale vertrouwen. Het conflict tussen de twee soorten geld is duidelijk: een euro kan maar één keer worden uitgegeven! In principe voor particuliere transacties tussen burgers, maar diezelfde euro wordt opnieuw beloofd om de staatsschuld af te lossen, waarin de overheid zonder toestemming van de burgers betrokken is.

 

Om het analytisch eenvoudig te houden: de schuldeiser van het geld, is de Centrale Bank, die wordt terugbetaald met hetzelfde geld dat ze eerder uit het niets hebben gecreëerd, feitelijk vals geld. Tussen de Centrale Bank en de misbruikte burgers heeft de regering een rookgordijn geplaatst. T.w. d.m.v. de eis dat burgers hun belastingen betalen in de valuta van de centrale bank. Het is deze eis, die de essentie van schuldgeld bepaalt.

 

Dit resulteert in inflatie, want het is injectie van meer fiatgeld – schuldgeld – in de bestaande hoeveelheid vertrouwensgeld. Dat is “misbruik van vertrouwen” van het volk, of ronduit gezegd Diefstal. Terwijl iedereen weet, dat schuld altijd moet worden afbetaald, betalen de mensen collectief een schuld af waarvoor ze nooit een verplichting zijn aangegaan. Een opzettelijke en schaamteloze zwendel.

 

Maar het gevolg is: als alle schuld is afbetaald, er geen geld meer over is om in omloop te brengen. Want het eerste soort geld – vertrouwensgeld – dient als onderpand voor het tweede soort – schuldgeld – terwijl, het tweede soort dient voor de aankoop van het eerste, om beiden de illusie van geld te ondersteunen. Met andere woorden, overheidsschuld is nodig om geld te creëren, terwijl het volk wordt voorgehouden dat hun geld nodig is om de overheidsschuld af te betalen. Wat natuurlijk onzin is en een kolossale leugen!

 

Vertouwensgeld is geld dat is ontstaan, omdat het aan vier voorwaarden voldoet. Het heeft houdbaarheid, het is deelbaar, identificeerbaar en schaars.

 

Schuldgeld kon ontstaan doordat werkende mensen elkaar “vertrouwensgeld” leenden tegen schuldbewijzen, bekend als geldbiljetten, die bij gebruik in kleine hoeveelheden op zichzelf als geld kunnen dienen. Met andere woorden: wanneer een schuldeiser deze inwisselt tegen goederen die door iemand anders zijn geleverd, wordt de nieuwe eigenaar in ruil daarvoor de schuldeiser van de niet afgeloste schuld, waarbij de schuldverplichting de functie van geld krijgt.

 

Dit geloof wordt misbruikt door centrale banken om hun schuldgeld uit het niets te creëren, terwijl het “vertrouwen” van het vertrouwensgeld na verloop van tijd verloren gaat door de toenemende veelheid aan schuldgeld, zodat uiteindelijk alleen nog schuldgeld bestaat.

 

Dit schuldgeld wordt aan het publiek opgelegd door overheidswet van “wettig betaalmiddel” dat wordt uitgegeven door een particuliere, niet een openbare instelling, genaamd Centrale Bank. Jouw regering is verplicht dit geld van de Centrale Bank met rente te lenen. Deze rente moet aan de Centrale Bank worden betaald door het volk via het belastinggeld dat wordt geheven. Dit schuldgeld had jouw regering ook zonder rente kunnen lenen, door het zelf uit te geven! Ziet je de zwendel die ons, het volk, wordt opgelegd?

 

Het is nog beschamender omdat “geïnde belastinggelden” niet dienen de infrastructuur zoals wegen, vervoer, dijken, enz. te financieren, maar dient om de eeuwigdurende schuld aan de particuliere Centrale Banken te betalen! Word wakker en stop met het betalen van belastingen.

 

Om deze zwendel nog beter te begrijpen; De zekerheid van het vertrouwensgeld dat door het volk verdiend wordt uit arbeid, etc. wordt als belofte in onderpand gegeven aan de Centrale Bank tegen hun waardeloos schuldgeld dat is ontstaan uit “schuld”. Voor de terugbetaling van dit waardeloze geld is een onderpand nodig, waarvoor belasting wordt geheven door de overheid om de “eeuwigdurende” schuld aan de Centrale Bank af te lossen in de valuta die de Centrale Bank zelf uit het niets heeft geschapen en vermengd werd met het vertrouwensgeld van de burgers dat al in omloop was, om zodoende de oplichting onzichtbaar te maken.

 

In het kort; de centrale bank drukt schuldgeld, en laat de belastingbetalers dat terugbetalen in vertrouwensgeld: – geld dat verkregen is uit onze energie, van bloed, zweet en tranen, op deze manier wordt het volk uitgebuit door het schuldgeld, dat uit het niets is ontstaan, en de waardevolle energie van het volk in de zakken van de Deep State zuigt.

 

Het moet inmiddels duidelijk zijn, dat goud en zilver echt geld is, waarom centrale bankiers het bestempelen als barbaars geld, weer zo’n duidelijke leugen! Deze waarheid is gemanipuleerd waardoor niets uit iets bestaat. Een leugen om diep over na te denken!

 

De oorlog tegen contant geld op valse motieven:

Je rijkdom wordt geconfisqueerd via ‘The War on Cash’ en ‘negatieve rentetarieven’, beide zijn radicale en krankzinnige maatregelen. Het zijn tekenen van totale hebzucht en wanhoop. Maar, een enorme bedreiging voor jouw financiële zekerheid. Centrale planners spelen met vuur en vragen daarmee om een  monetaire catastrofe. De meeste mensen hebben geen idee wat er werkelijk gebeurt als een munt ineenstort, laat staan hoe ze zich daarop kunnen voorbereiden.

 

Zo’n radicale en extreme maatregel als het verbieden van contant geld laat zien dat de Deep State in paniek is. Dit is geen maatregel die wordt overwogen als zekerheid bestaat over hun controle in zake het financiële systeem en de economie. Het uiteindelijke resultaat van deze wanhoopsactie zal voor hen contraproductief zijn, en een zegen voor de bevolking.

 

De oorlog tegen goud een ander Nepverhaal

Zodra de beleidsmakers de massale verschuiving naar goud zien, zullen ze hun ongebreidelde oorlog tegen goud versterkt voortzetten. Mensen die geïnteresseerd zijn in goud moeten het nu kopen nu het nog kan. Wacht niet, binnenkort zal het te laat zijn om te kopen tegen de gewezen laag gemanipuleerde prijs van nu.

 

Banken en overheden, met de steun van Big Business, doen er alles aan om het onmogelijk te maken je eigen geld in de vorm van contant geld te op te nemen. Het lijkt erop dat bedrijven ook hun eigen oorlog tegen contant geld zijn begonnen. Ze hebben een hekel aan contant geld, omdat het duur is het te vervoeren, op te slaan en te verzekeren. Meer en meer bedrijven weigeren contanten aan te nemen. Dit is gewoon een andere vorm van discriminatie tegen mensen die geen bankrekening hebben of die afhankelijk zijn van cheques en leven van loonbetaling naar loonbetaling. Het dwingt iedereen in het digitaal systeem waar geld kan worden belast met negatieve rentetarieven, servicekosten, bevriezing van rekeningen, kosten van bailins en andere vormen van diefstal.

 

De oorlog tegen contant geld is misschien een verloren strijd voor de mens, maar er is nog steeds een toevluchtsoord in fysiek goud, zilver, onroerend goed en andere harde activa. De belangrijkste defensieve strategie is nu goud en zilver kopen, nu het nog kan, voordat de volgende oorlog tegen goud begint. Als dit besef doordringt, zal meer vraag ontstaan naar fysiek goud, waar spoedig een tekort aan is. De oorlog tegen goud en zilver is in ieder gveval een verloren strijd voor regeringen.

 

De oorlog tegen de kredietcyclus

De kredietcyclus, meet de expansie van de balans van de Centrale Banken en de Federal Reserve. Volgens de Federal Reserve, zijn de activa in de VS opgeblazen tot meer dan $10 biljoen sinds 1990. De oorlog tegen de kredietcyclus heeft inmiddels alle bekende kenmerken van de Diepe Staat.

 

  • De vijand is moeilijk te identificeren.
  • De kosten zijn gigantisch en zonder-eind.
  • Grote geldbedragen worden overgemaakt aan Deep State-agenten.
  • Een oorlog die niet kan worden gewonnen.

 

De strijd tegen de kredietcyclus is anders dan alle andere. Dit is een oorlog die de Deep State niet wil verliezen. Zoals met zoveel, is de economie afhankelijk geworden van goedkoop krediet voor de groei en financiering. Het verliezen van de oorlog tegen drugs of terreur is in het voordeel van de insiders. Het verliezen van de oorlog tegen de kredietcyclus niet.

 

De Final Wakeup Gemeenschap

De Final Wakeup Community is opgericht om lezers en deelnemers over de hele wereld dichter bij elkaar te brengen. De ontwaakten zijn patriot geworden, zij sluiten zich aan bij het gevecht de Wereldmaffia om deze voor eens en voor altijd van planeet Aarde te verwijderen. Planeet Aarde behoort aan het volk, wij kunnen en zullen zelf beslissen hoe onze wereld in harmonie en in eeuwigdurende vrede en welvaart wordt bestuurd. Elk individu draagt hieraan bij naar inzicht en vermogen.

 

Deelname aan FWC op TELEGRAM is zonder commerciële interesse, en biedt het voordeel doorlopend op de hoogte te worden gehouden over de laatste ontwikkelingen aangevuld met nuttige wetenswaardigheden. gevoerde talen zijn afhankelijk van geregistreerde nationaliteitsomvang. Op dit moment Engels, Nederlands en Spaans. Duits wordt toegevoegd bij grotere deelname. En vergeet niet je te abonneren op onze wekelijkse nieuwsbrief, hier.

 

Wij bevinden ons in de eindfase van deze historische strijd, betrouwbare update is prioriteit. Word lid, en doe mee in onze wereldwijde strijd tegen de Wereld Maffia.

Toekomstig zelfgestuurde burgergemeenschappen verzekeren dat onderdrukking en terreur nooit kunnen terugkeren. Wees gewapend met de waarheid en sluit je aan bij de

Final Wakeup Gemeenschap

De eerlijke waarheidsvertellers

 

 

FWC-TELEGRAM-GROEP

DEEL onze ARTIKELEN en stuur uw POSTS

Je bent uitgenodigd om lid te worden, klik op deze LINK

Blijf op de hoogte en abonneer u gratis, er komt nog veel meer…