Verontrustende psychologie achter mondiale zelfmoordcultus door vaccins

Fake Wetenschappelijk Onderzoek

Nep Verworven Immuniteit

Namaakvoedsel

 

Illusionaire democratie

De overheid is het probleem, niet de oplossing. Na dertien jaar van steeds dieper wordende recessie, en de laatste tijd de nep pandemie crisis, is het nu tijd om het roer om te gooien. In een democratie worden regeringen door het volk gekozen om het volk te dienen, wat niet het geval is, zoals inmiddels ruimschoots is bewezen. Ze gedragen zich duidelijk als autoritaire dictators. Regeringen worden omgekocht om macht en middelen aan te wenden om jouw gezondheid en manier van leven te vergiftigen. Zij hebben de macht om belastingen te heffen, mensen op te sluiten, te martelen en jonge mannen en vrouwen te bevelen oorlogen te voeren in vreemde landen die niet eens een bedreiging vormden. Zij reglementeren, belemmeren bedrijven, verlagen de waarde van het geld, bemoeilijken de handel door embargo’s, en controleren alles wat maar in hun hoofd opkomt. Regeringen zijn duidelijk niet in dienst van het volk, erger nog, zij zijn de grootste vijand van het volk.

 

Het stemproces, de economie, de media, hun bestuur, de rechtspraak, de gezondheidszorg – praktisch alles wordt gecontroleerd door de DS-cabal en zo nodig in hun voordeel gemanipuleerd. Helaas laat de massa zich te gemakkelijk beïnvloeden.

 

Dankzij de Q-anti-establishment organisatie, werd kandidaat Donald Trump in 2016 verkozen tot president van Amerika. De Deep State, maakte een grote misrekening in het gezond verstand van het volk. Ze waren ervan overtuigd dat met de hulp van de MSM, Wall Street en Big Business hun totalitaire regime nog 8 jaar door kon gaan in de illusie van democratie, om hun agenda 2030 te voltooien en 90% van de bevolking te ruimen om de rest te robotiseren als hun slaven. Maar, in tegenstelling tot hun verwachtingen werd Donald Trump president, en draaide hun sinistere plannen te goede om. Tijdens de verkiezingen van 2020 werd massale stemfraude gepleegd teneinde hun man Joe Biden aan de macht te brengen.

 

Q, Trump en de patriotten hadden reeds vooraf hiervan wetenschap en besloten de vijand zichzelf te laten vernietigen. Voor de goede orde, Biden is een kloon en een nep-president van USA Inc., welke doelbewust failliet werd verklaard in mei 2020 onder de Trump-administratie. Daarvoor was Donald Trump in maart 2017 ingehuldigd als de legale President van de Nieuwe Republiek van Amerika die aan het volk toebehoort. En is in deze positie gebleven.

 

Verontrustende psychologie achter mondiale zelfmoordcultus door vaccins

Wereldwijd zijn mensen zowel door hun regering als door de media misleid over de oorzaken en verwoestende gevolgen van de Covid-19 “pandemie”. Waar mensen echt bang voor moeten zijn, is niet de angst om te sterven aan een infectie door Covid-19, maar de terreur van degenen die de wereld regeren, en die alle Naties bang maken om zich te onderwerpen aan hun doel van totale despotische machtscontrole in een eens vrije Wereld. Covid-19 of Corona is niets anders dan Science fiction, en ‘s werelds grootste Hoax.

 

Maar de onuitgesproken waarheid is dat het nieuwe coronavirus een voorwendsel en een rechtvaardiging is voor machtige financiële belangen en corrupte politici om de hele wereld te versnellen richting het regime van de Nieuwe Wereldorde. Door het creëren van een spiraal in massawerkloosheid, faillissementen, extreme armoede, ontvolking en wanhoop. Meer dan 7 miljard mensen wereldwijd worden direct of indirect getroffen door de valse Corona-crisis.

 

Het mRNA – of boodschapper-RNA – is wat het lichaam vertelt het spike-eiwit te produceren. De lipide nano-deeltjes zijn als de “dozen” waarin het mRNA wordt verzonden, volgens Dr. Robert Malone. “Als je lipide nano-deeltjes in een orgaan of weefsel aantreft, zegt het dat het geneesmiddel op die plaats is aangekomen,” legde hij uit.

 

Volgens de gegevens van een Japanse studie werden lipide nano-deeltjes gevonden in het hele bloedcircuit die binnen vier uur door het lichaam circuleerde, en zich vervolgens vestigden in grote concentraties in de eierstokken, het beenmerg en de lymfeknopen. Dr. Robert Malone, de uitvinder van mRNA, zei dat ontvangers van vaccins moeten worden gecontroleerd op leukemie en lymfomen, omdat er concentraties lipiden-nano-deeltjes in het beenmerg en de lymfeknopen terechtkomen. Maar hij zei, deze signalen komen vaak pas na zes maanden tot drie of negen jaar aan het licht.

 

De wereldwijde zelfmoordcultus van vaccins is heel reëel, en het is het resultaat van massahypnose gecombineerd met een wijdverbreid verlangen naar zelfvernietiging. Tot waanzin gedreven door een krankzinnige cultuur en het psychologisch terrorisme van de mainstream media, proberen veel mensen nu bewust of onbewust een eind aan hun eigen leven te maken – het aantal zelfmoorden is omhooggeschoten sinds de Covid-opsluitingen begonnen – en nu zijn ze op de uiteindelijke oplossing aangekomen. Het gratis Covid-vaccin.

 

Helaas hebben veel mensen geen gevoel meer van eigenwaarde, omdat zij God de rug hebben toegekeerd en in plaats daarvan technologie, wetenschap, geld of roem aanbidden. Dus hebben ze niets anders om voor te leven dan meer geld en roem. Als dat niet bevredigend genoeg is, zoeken zij zelfvernietiging, zich niet realiserend dat ieder mens een goddelijke wonder is, geschapen naar het beeld van God.

 

Jezelf injecteren met een dodelijk biologisch wapen dat ontworpen is om mensenlevens te beëindigen, is een belediging van God en een daad van geestelijke en lichamelijke afslachting. De meeste mensen die het vaccin nemen, weten op een bepaald niveau dat het potentieel dodelijk is, maar zij verwelkomen de kans op zelfvernietiging omdat dat veel beter is dan het alternatief, namelijk verstoten te worden door de maatschappij en verstoten te worden door hun gelijken. De meeste mensen sterven liever dan dat ze worden afgewezen, en dus betalen de vaccinpropagandisten de “beïnvloeders” van de sociale media, beroemdheden en valse gezagsdragers om te proberen vaccingehoorzaamheid gelijk te stellen met sociale acceptatie.

 

Dit aast op de zwakkelingen die hun eigenwaarde definiëren door de manier waarop anderen hen zien, of hen accepteren, in feite niets anders dan geestelijke armoede. Om vandaag de dag het vaccin te verwerpen, te midden van alle propaganda en dwang, is een daad van echte zelfverwezenlijking, waarvoor moed en geloof in God nodig is. Relatief weinig mensen bezitten heden dat vermogen nog, omdat zij juist God hebben afgewezen die hen leven en bewustzijn heeft geschonken.

 

Degenen die het vaccin nemen, nemen dus letterlijk deel aan een grote, mondiale zelfmoordcultus die wordt uitgevoerd d.m.v. massahypnose, hersenspoeling en sociale manipulatie. Net als de sekteleden van de Hemel Poort zijn deze mensen meer dan gelukkig om het gif in te nemen en een eind aan hun eigen leven te maken, zolang het maar betekent dat ze in dit proces door de samenleving worden “geaccepteerd”. Bekijk de video hier.

 

Fake Wetenschappelijk Onderzoek

Wetenschap is bedoeld om de waarheid na te streven en te begrijpen hoe de wereld in elkaar zit. Het is werkelijk misselijkmakend om te zien in welke mate wetenschap is gekaapt om bedrijfsbelangen te dienen, ten koste van doden en ernstige schaden voor de mensheid.

 

Voormalige Big Pharma vertegenwoordigers, gewaardeerde redacteuren van medische tijdschriften en zelfs ingewijde wetenschappers uit overheidsinstanties hebben allemaal de schokkende waarheid bekend dat een groot deel van de gepubliceerde wetenschappelijke gegevens frauduleus zijn. En gewoonweg het vertrouwen niet waard zijn. De nepwetenschap waarnaar hier wordt verwezen is geen onbedoeld of slordig werk, dat slechts een onbeduidend probleem is in het schema van gebeurtenissen, omdat uiteindelijk met de nodige ijver dit zal worden gecorrigeerd. Maar eerder, de opzettelijk frauduleuze “wetenschappelijke” studies die worden gepubliceerd door grote bedrijven met een bepaalde agenda in gedachten om hun producten te promoten. Of het nu vaccins, mobiele telefoons, GMO’s, tabak, fluoride, limonades of frisdranken, enz. betreft het heeft allemaal een sinistere achtergrond. Het is niets anders dan bedrijfs-junkwetenschap, en veel mensen, waaronder artsen, wetenschappers en academici, zijn erin geluisd. Het is tijd om het licht te laten schijnen op dit gevaarlijke fenomeen.

 

Nep Verworven Immuniteit

Een ander stuk bedrog is het idee dat door vaccinatie opgewekte immuniteit of verworven immuniteit identiek zou kunnen zijn aan natuurlijke immuniteit, die men krijgt nadat men met succes een ziekte heeft afgeweerd of overwonnen, zoals o.a. waterpokken. Voorstanders van vaccins gaan zelfs zo ver dat zij beweren dat de niet-gevaccineerden de gevaccineerden in gevaar brengen door zich niet te laten vaccineren, vanwege de toepassing van het kudde-immuniteitsargument – dat de logica tart, want als vaccins echt zouden werken, zouden de gevaccineerden zich geen zorgen behoeven te maken dat zij iets oplopen van de niet-gevaccineerden.

 

Namaakvoedsel

Ons voedsel is tegenwoordig zo bewerkt en verpakt, vol met conserveringsmiddelen en plastics, dat het nepvoedsel is geworden. Het wordt in een fabriek gemaakt in plaats van op een boerderij of veld geteeld. Het zit vol kunstmatige smaakstoffen en synthetische aroma’s. Een deel ervan is zover geraffineerd en overkookt dat het nauwelijks meer voedingsstoffen bevat dan een stuk karton. Als je het gedrocht van GMO’s toevoegt. Genetisch gemodificeerd voedsel, begrijp je dat dit een belangrijk onderdeel is van de ‘geheime’ agenda 2030, die door de Diepe Staatsmaffia vanuit de schaduw wordt gecontroleerd met hun demonische biotech-clan, waarvan Monsanto en nu Bayer de bekendste zijn. De leden van de cabal weten precies wat ze doen en waarom.

 

Het grootste deel van de criminaliteit die onze samenleving heeft geteisterd is opgebouwd rond één centrale leugen: onze regering van het volk, gekozen door het volk, en voor het volk functioneert niet, maar is de afgelopen 200 jaar slechts een tussenschakel voor de cabal geworden.

Lees meer over voedselfascisme.

 

Onze vrijheid moet van onderaf door onszelf worden bevochten, en niet van bovenaf. Wij allen tezamen moeten onze regering en hun regels verwerpen, zij zijn de handlangers van de DS-cabal marionettenmeesters. Bedenk: als we dit bevrijdingsproces niet zelf in gang zetten, heeft vrijheid geen waarde en zal geen standhouden!

 

De Final Wakeup Community op TELEGRAM is opgericht om lezers en deelnemers over de hele wereld dichter bij elkaar te brengen. Het zijn de ontwaakten die patriotten zijn geworden, om zich aan te sluiten bij het gevecht de Wereldmaffia voor eens en voor altijd van planeet Aarde te verwijderen. Planeet Aarde is van ons, en wij zullen zelf beslissen hoe onze wereld in harmonie en in eeuwigdurende vrede en welvaart zal worden bestuurd. Waaraan ieder individu bijdraagt naar inzicht en vermogen.

 

Deelname aan FWC op TELEGRAM biedt het voordeel dat je voortdurend op de hoogte wordt gehouden van nieuwe ontwikkelingen. Wij bevinden ons in de laatste fase van onze strijd, waarvoor betrouwbare updates een prioriteit is. Word lid, en doe mee aan onze wereldwijde strijd tegen de Global Maffia.

 

Het is belangrijk zelfbesturende gemeenschappen te vormen en in stand te houden om te verzekeren dat onderdrukking en terreur nooit meer zullen terugkeren. Wees gewapend met de waarheid en sluit je aan bij de

 

Exclusieve Wakeup Gemeenschap

De eerlijke waarheidsvertellers

FWC-TELEGRAM-GROEP

DEEL onze ARTIKELEN en plaats nuttige toevoegingen.

Je bent uitgenodigd lid te worden, klik op deze LINK

Blijf op de hoogte en abonneer gratis, er komt nog veel meer…