Mainstream Media is indoctrinatie

Vrije Markten bestaan niet

Valse vrijhandelsakkoorden

Namaak Wet

Valse Rechten

Bedrieglijke autoriteit

Vervalste geschiedenis

60-ILLUSIES

 

Bedrog, fraude, propaganda en hersenspoeling vernietigen het bewustzijn

Onze wereld is gevuld met buitengewone hoeveelheden leugens, bedrog, desinformatie, misinformatie, fakery, fraude, façades, luchtspiegelingen, propaganda en hersenspoeling. In totaal zijn er in deze serie van negen afleveringen zestig illusionaire gevallen uitgelicht, maar er zijn er nog veel meer. Het goede is echter dat als je eenmaal je bewust bent van het bedrog, dat kunt gebruiken als middel je bewustzijn te vergroten. Bewustzijn betekent vanuit het hart komen, in contact komen met je intuïtie en daardoor een staat van intuïtief weten bereikt. Vandaar dat, in tegenstelling tot toegang tot het internet, het bewustzijn ons toegang geeft tot ons ‘innerlijke net’.

 

Donald Trump heeft de Deep State cabal ontmaskerd; de “duistere” criminele individuen die er alles aan doen de mensheid te weerhouden wakker te worden. Ze zijn wanhopig en halen alles uit de kast om onze verandering naar een betere wereld voor ‘wij het volk’ te voorkomen. De cabal haat de mensheid, ze vreest ons omdat ze weten wat onze ware capaciteiten zijn en daarom vernietigen ze ons door Big Fama’s vergiftigde pillen; de zogenaamde “Gezondheidszorg” met belemmerende methoden voor genezing; ingeleid door giftig gefluorideerd water; giftig verwerkt voedsel met toxische chemicaliën; frisdranken met gevaarlijke zoetstoffen; chemtrails die het milieu vernietigen; een onderwijssysteem vol leugens, om slechts enkele feiten te noemen.

 

Zij willen de wereld voor zichzelf hebben. Alle regeringen zijn omgekocht, gecorrumpeerd en ondermijnd door banksters. De bevolking is misleid, bedrogen en geplunderd door de bankiers. De koopkracht van je hard verdiend geld wordt elk uur minder, door het eindeloos drukken van nieuw geld. Bankiers manipuleren valuta’s voor politiek en economisch voordeel, hetgeen wordt goedgekeurd door corrupte regeringen en gesteund en afgedwongen door corrupte wetshandhavers. Hoe dan ook, ze willen niet dat mensen iets in twijfel trekken, terwijl wij juist dat zouden moeten doen!

 

De Satanisten hebben de macht over, corrupte politici, en anderen die de leiding hebben in het hele bestel, zij worden geest gecontroleerd om volledige controle over de gebeurtenissen te waarborgen. Voor de buitenwereld – de kant die het publiek ziet – zijn deze Satanisten heel normaal, maar de keerzijde is totaal anders. De grondlegger van dit hersenspoelingproces is de Nazi ‘Engel des Doods’ Josef Mengele, die na de Tweede Wereldoorlog uit Duitsland naar de Verenigde Staten en Zuid-Amerika werd geholpen te vluchten door het Archon bloedlijnnetwerk dat de Amerikaanse inlichtingendienst (CIA) en de Rooms Katholieke Kerk controleert. Zij wilden dat de ‘kamparts’ van Auschwitz, zijn ziekmakend genetisch en geestcontrole onderzoek voort zou zetten, dat hij uitgevoerd had op Joodse kinderen in concentratiekampen. Nationale grenzen doen er niet toe voor de Archon Crime Cabal leden; zij zijn één ‘wereldwijde familie’.

 

Mainstream Media is Indoctrinatie

De koningen van de moderne wereld zijn meestermanipulators, zij begrijpen het geheim. Elke heerser sinds het begin van de beschaving heeft het geweten: Wie de verhalen beheerst, wordt geloofd door de maatschappij, en heeft de controle over die maatschappij.

 

Om de maatschappij te beheersen, zijn de media erg belangrijk. Met hun bezit van het financiële systeem zijn dat de meest waardevolle instrumenten voor de Diepe Staat. Ze kunnen alle gedachten of argumenten die hun agenda niet dienen, wegdrukken. Daar draait het om bij massamedia nieuws. Al het onschuldige, eerlijke positieve nieuws kan terzijde worden geschoven. De MSM zal de laatste zijn om te vallen. Binnenkort zullen de mensen in staat zijn de ondergang van de mainstream media in real time te volgen. De terreur door de Deep State Media gaat terug tot honderden jaren geleden. Media is altijd een onderdeel geweest van de tactiek van de cabal.

 

De Protocollen van Zion zijn de blauwdruk voor de Diepe Staat ‘s Eén Wereld Regering-controle-operatie, dat getuigt dit;

 

“In onze officiële verklaringen zullen wij op bedrieglijke wijze een tegengestelde visie gebruiken, en altijd ons best doen om nobel en coöperatief over te komen. De woorden van een staatsman hoeven niet overeen te komen met zijn daden.”

 

Vrije markten bestaan niet

Gemakshalve, het zijn nep vrije markten, geen echte. Een vrije markt is een markt waar iedereen vrij is van regels om uit te buiten wie en wat hij maar wil. En niet omgekeerd, waar de regering gewillig vrije markten vernietigt om vaccins te implementeren ten voordele van hun Big Pharma-meesters, terwijl ze tegelijkertijd ook weigeren het publiek te beschermen tegen de gevaren van deze giftige injecties.

 

Het stimuleringsbeleid van de centrale bank, met honderden triljoenen aan nepgeld toegevoegd aan de global monetaire basis, heeft alle markten verstoord. Vals geld heeft veel meer onroerend goed en fabrieken gefinancierd dan ooit nodig zullen zijn. Het heeft de prijzen van onroerend goed en aandelen vertienvoudigd en valse rijkdom gecreëerd. De huidige rijkdom in papiergeld is slechts een illusie die uiteindelijk in rook opgaat.

 

Valse vrijhandelsakkoorden

Zodra de centrale banken ten onder gaan, is het eerste wat ze zullen zeggen, dat al deze schulden van nul en generlei waarde zijn. Omdat de toezichthouders accountants zullen sturen om de boeken van de centrale banken te controleren, en vervolgens te ontdekken, dat de banken niet eerlijk zijn geweest tegenover het volk, en dat het grootste deel van de schuld en het grootste deel van wat ze hebben gedaan, volledig in strijd is met het gegeven mandaat, waardoor alles ongeldig is geworden. Het is duidelijk dat wat nu gebeurt een aanwijzing is dat dit zeker zo zal uitspelen.

 

Onder het mom van duurzaam leven voor alle volken, is de paraplu van de Nieuwe Wereld Orde opgezet, de planeet moet worden beschermd om klimaatverandering te stoppen. – Helaas zijn vandaag de dag nog te veel mensen zelfgenoegzaam en volslagen onwetend. De vele waarschuwingen die overal om hen heen zichtbaar zijn, worden niet herkend. Zij denken nog steeds dat de autoriteiten voor hen zorgen, zodat deze zienswijze niet bestaat en bijgevolg als samenzwering wordt afgedaan.

 

Namaak Wet

Het rechtssysteem voor het volk is veranderd in admiraliteitsrechtspraak of maritieme rechtspraak, in plaats van volksrechtspraak. De maritieme rechtspraak betreft contract geschillen, dat vroeger werd gebruikt als belangrijkste commerciële rechtspraak om geschillen te beslechten tussen kooplieden die met goederen over de zeeën tussen landen voeren.

 

De gemiddelde burger is echter sterk in het nadeel bij commerciële rechtspraak, waar veel mensenrechten niet gelden, omdat het gebaseerd is op contracten. Bijgevolg is veel van het huidig “recht” geen echt recht maar namaakrecht: o.a. iz. Statuten, verordeningen, regels, beleid, verordeningen en wetboeken. Dit zijn allemaal commerciële termen die alleen van toepassing zijn op commerciële entiteiten – en aangezien mensen en landen door de cabal getransformeerd zijn tot vennootschappen zijn zij niet langer een rechtspersoon, daarom wordt je naam op alle officiële documenten in hoofdletters geschreven. Met andere woorden, je bent eigendom van de cabal en je wordt verhandeld als slaaf op de beurs, in plaats van dat je van jezelf bent.

 

Regeringen en de Gerechtelijke Macht vertrouwen op misleiding om je te verleiden hun veronderstellingen van de wet te accepteren als feit van de wetsorde. Maar onthoud: we hebben fundamentele rechten – onvervreemdbare, door God gegeven, natuurlijke rechten – ongeacht of de regering van een land dit erkent of dicteert als wet.

 

Valse Rechten

We worden allemaal als vrij-mens geboren. We worden allemaal geboren met echte, natuurlijke, onvervreemdbare, door God gegeven, aangeboren mensenrechten, ongeacht waar je geografisch geboren bent. Maar in plaats van deze natuurlijke rechten te honoreren, hebben overheden neprechten gegeven, die eigenlijk vermomde privileges zijn. Want privileges kunnen op elk moment worden ingetrokken door de regerende autoriteit. In naam hebben wij dus “burgerrechten” en “mensenrechten” van de VN gekregen, die niet hetzelfde zijn als op zichzelf staand, natuurlijke rechten. Deze neprechten maken ons tot hun knecht-slaaf, in plaats van de werkgever, ten opzichte van Autoriteiten.

 

Bedrieglijke autoriteit

De mensheid heeft zijn macht weggegeven aan bedrieglijke autoriteiten. Mensen zijn misleid door zonder kritisch na te denken dit onvoorwaardelijk vergeven dat leidt tot gehoorzaamheid aan de autoriteit, zonder bronnen en opvattingen in twijfel te trekken, en zelf beslissingen te kunnen nemen. Zij hebben blind vertrouwen in hun regering, wat geen deugd is, aangezien regeringen omgekocht zijn en gecontroleerd worden door de DS-marionetten-meesters en feitelijk de grootste vijand zijn geworden van het volk! Precies dit is wat ons in de grote puinhoop van nu heeft gebracht. Mensen volgen blindelings het gezag zonder de moeite te nemen hun gezond verstand of kritisch denken toe te passen op de holle woorden van hun leiders.

 

De meeste mensen hebben een impliciet vertrouwen in lieden met macht en in uniform. Zij hebben een impliciet vertrouwen in bankiers, advocaten, wetenschappers en artsen, omdat hen is ingeprent dat dit prestigieuze beroepen zijn. Nu, er zijn veel eerbare mensen in deze beroepen, maar er zijn ook veel machtshongerige controlefreaks, sociopaten, leugenaars en psychopaten, omdat dat soort persoonlijkheden naar de macht grijpt – en dat is nu precies wat een wereldwijd tirannieplan als de Nieuwe Wereldorde mogelijk maakt. Als je niet straatwijs bent, wordt je onbetwistbare gehoorzaamheid uitgebuit om de wereldwijde samenzwering de mens uit te buiten.

 

Vervalste geschiedenis

Geschiedenis wordt geschreven door de overwinnaars. Als deze overwinnaars een agenda hebben om te domineren of een systeem van controle op te zetten met hun nieuwverworven macht om hun positie aan het roer voor vele jaren te verzekeren, kunnen zij gemakkelijk de geschiedenis herschrijven of het leren van vervalste geschiedenis te bevorderen, teneinde zichzelf te legitimeren.

 

Met andere woorden: mensen moeten actief het menselijk verleden opnieuw onderzoeken en uitzoeken wat er is gebeurd, en de patronen zien om te kunnen leren van gemaakte fouten. Zoals George Santayana zei: “zij die niet van de geschiedenis kunnen leren, zijn gedoemd deze te herhalen”.

 

Het belangrijkste wat mensen zich moeten realiseren is dat hun 3 dimensionale realiteit niet echt is. Dat betekent dat dit niets anders is dan een bewustzijnsval. Wie en wat we werkelijk zijn is voor ons verborgen. Onze spirituele aard is onze enige ware vorm. Daarom besteden al deze duistere krachten zoveel tijd en geld aan pogingen om mensen te doen vergeten. Ze gebruiken subtiele technieken om ons allemaal gevangen te houden. Dat is waar hun ware magie ligt. Als je dit niet vooraf kunt zien, ben je verslagen. Dan is het allemaal een illusie.

 

Wat is allemaal een illusie. Hoewel meer zijn er nog? De hieronder vermelde zijn de belangrijkste die zijn uitgelegd in voorgaande acht afleveringen met deze aflevering meegeteld zijn het in totaal zestig illusies, die hieronder nog eens worden samengevat;

 

60-ILLUSIES

1 Giftig allopathisch versus natuurlijk homeopathische medicijnen

Voedselmoord

Vrij om te kiezen

Nationale Schuld bestaat niet, dit is Nep

 

  1. Het banksysteem is een gigantisch criminele onderneming

De economie is vals en gemanipuleerd

Kunstmatige valutawaarden

De waarheid over het monetaire systeem

Onechte regering

Nep-Democratie

Verkiezingsfraude

 

  1. Nepnieuws

Frauduleuze Staatsboekhouding

Welvaartseconomie uit balans

Hoe de menselijke geest wordt gemanipuleerd

Geen Gezondheidszorg maar Ziek worden is het doel

Mensen beseffen niet hoe hun leven wordt beïnvloed

Covid mRNA spike-eiwit injectie is besmettelijke menselijke biobom

COVID Vaccin creëert Varianten

Wees bewapend met de waarheid

 

  1. Nep NASA Agentschap

Verkeerde Defensie

Nep Oorlog tegen Terreur

Imitatie Oorlog tegen Armoede

Oorlog tegen contant geld onder valse voorwendsels

Economie en markten verwrongen door vals geld

Verplicht onderwijs leert niets

Noch idee, noch inzicht wat de toekomst brengt

Final Wakeup Community

  1. Covid Pandemie is Nep – Ontvolking is het Doel

Betekenis van het woord COVID

Hoe Covid-nummers worden vervalst

Groei in bewustwording

Breking: Meer goud dan men zich kan voordtellen!

 

  1. Statistische Leugens

De verzonnen oorlog tegen de opwarming van de aarde

De waarheid prediken over de illusie van geld

De schaamteloze zwendel van ons nepgeld systeem

De Oorlog tegen cash op valse motieven:

De Oorlog tegen Goud een ander Nepverhaal

De Oorlog tegen de Kredietcyclus

De Final Wakeup Gemeenschap

 

  1. 5e Dimensionaal Bewustzijn

Alles is nep

De kenniskloof tussen wakkeren en de slapende schapen

Vechten voor een verbazingwekkende toekomst

De magische matrix van onze bedrieglijke wereld

Het Belang om Wakker zijn

 

  1. Verontrustende psychologie achter de wereldwijde zelfmoordcultus van vaccins

Nep Wetenschappelijk Onderzoek

Valse Verworven Immuniteit

Namaakvoedsel

Illusionaire democratie

 

  1. Mainstream Media is indoctrinatie

Vrije Markten bestaan niet

Valse vrijhandelsakkoorden

Namaak Wet

Valse Rechten

Bedrieglijke autoriteit

Vervalste geschiedenis

 

Onze vrijheid moet van onderaf door onszelf worden bevochten, en niet van bovenaf. Wij allen tezamen moeten onze regering en hun regels verwerpen, zij zijn de handlangers van de DS-cabal marionettenmeesters. Bedenk: als we dit bevrijdingsproces niet zelf in gang zetten, heeft vrijheid geen waarde en zal geen standhouden!

 

Wordt lid van De Final Wakeup Gemeenschap op TELEGRAM, opgericht om lezers en deelnemers over de hele wereld dichter bij elkaar te brengen. Het zijn de ontwaakten die patriotten zijn geworden, die zich aansluiten bij het gevecht de Wereldmaffia voor eens en voor altijd van planeet Aarde te verwijderen. Planeet Aarde is van ons, wij zullen voor onszelf beslissen hoe onze wereld in harmonie en eeuwigdurende vrede en welvaart zal worden bestuurd. Waaraan ieder individu bijdraagt naar inzicht en vermogen.

 

Deelname aan FWC via TELEGRAM biedt het voordeel voortdurend op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen. We zijn in de laatste fase van onze strijd, betrouwbare updates zijn essentieel. Wordt lid, en doe mee aan onze wereldwijde strijd tegen de Global Maffia. Het is belangrijk om zelfbesturende gemeenschappen te vormen en in stand te houden om te verzekeren dat onderdrukking en terreur nooit meer zullen terugkeren. Wees gewapend met de waarheid en sluit je aan bij de

Exclusieve Wakeup Gemeenschap

De eerlijke waarheidsvertellers

FWC-TELEGRAM-GROEP

DEEL onze ARTIKELEN en plaats nuttige toevoegingen.

Je bent uitgenodigd lid te worden, klik op deze LINK

Blijf op de hoogte en abonneer gratis, zonder verborgen commercieel belangen, het is op onze kosten dat je op de hoogte wordt gehouden via onze FWC kanalen over alles dat komt …