Agenda 2030 is goed gevorderd

Het fiat financiële systeem stort wereldwijd in

Slechts eenmalig de kans de Deep State van hoog tot laag te vernietigen

Het legen van het moeras

Protocollen van Zion       

 

Een invloedrijk, strak geleid netwerk

De piramide bepaalt de machtsstructuur waaraan de meerderheid van de mensheid ondergeschikt is, zelfs tot in de kleinste details van ons leven. Deze essay onthult de dreigende economische ineenstorting, en legt uit wat er achter de schermen gebeurt en wat en waarom dit alles verborgen wordt gehouden.

 

De verticale as van de piramide vertegenwoordigt macht, rijkdom, kennis, enz. De vorm van de piramide beschrijft de verdeling van de bevolking zoals bepaald wordt door de verticale as. De grote meerderheid van de mensheid, wij mensen, bevinden ons op het laagste niveau in de omgeving van de basis van de piramide. De Controllers – De Machthebbers – de Deep State Elites bezetten de hogere niveaus in de buurt van de top.

 

De controle over gebeurtenissen op het macroniveau wordt van bovenaf naar beneden uitgevoerd door middel van divisies op verschillende hoogtes in de piramide. Deze divisies maken elke sectie en laag van elkaar onafhankelijk om het volledige beeld van de procedure te verhullen. Gedesigneerd op leugens, bedoeld om bepaalde doelen te bereiken, zoals oorlog, bevolkingsvermindering, verscherpte controle, herverdeling van rijkdom, etc. teneinde verder omlaag maximaal ellende en leed voor de bevolking te veroorzaken.

 

Wij, het volk, hebben dit voor onze ogen laten gebeuren, door het geloven van hun beloofde ondersteuning- en propagandaleugens. Het stimuleerde hun honger naar mateloze macht, en vergroting van rijkdom. Het zijn Satanisten zonder empathie. Zonder ziel en hart, met alleen een mechanische bloedpomp die hen overeind houdt.

 

Dus, wie controleert de wereld? De Illuminati? Vrijmetselaars? Jezuïeten, de Bilderberg Groep? Of zijn dit allemaal rode haringen om nieuwsgierige ogen af te leiden van de echte wereldelite? Het antwoord is niet zo eenvoudig, zoals het geval is bij de meeste belangrijke onderzoekingen. Er zijn ongetwijfeld geheime wereldmachten die als enig doel hebben die macht te behouden en te laten groeien. Maar het is misschien niet zo geheimzinnig als men denkt. En dat maakt het nog crimineler.

 

Verken de drie hoofdcategorieën: Financiën, Politiek en Media. Dit is een moeilijkere taak dan men zich kan voorstellen, omdat ze alle drie in overleg met elkaar werken.

 

Voor de Financial Elite volg je het geld; systeemtheoreticus James B. Glattfelder werpt met zijn wetenschappelijke procesanalyse licht op de donkere hoeken van de bankencontrole en internationale financiën en haalt een aantal van de grote spelers uit het duister.

 

Uit een enorme database van 37 miljoen ondernemingen haalt Glattfelder 43.060 transnationale companies tevoorschijn, dat zijn multinationale ondernemingen die in meer dan één land actief zijn. Ze zijn allemaal met elkaar verbonden door hun aandeelhouderschap. Verder gravend construeerde hij een model dat daadwerkelijk laat zien hoezeer deze bedrijven door aandelenbezit met elkaar verbonden zijn middels recupererende revenuen.

 

Slechts 1318 transnationale ondernemingen vormen de kern van de economie. In deze grafiek is de super verbondenheid tussen multinationale ondernemingen in rood, en de gewoon verbonden ondernemingen is geel weergegeven. De grootte van de stip staat voor de omzet.

 

Dit beeld is een ijzingwekkende weergave dat lijkt als een soort intergalactische lichtbol. Glattfelder heeft opmerkelijk werk verricht door deze verbindingen tot de belangrijkste spelers te analyseren, en aan te geven hoeveel macht ze hebben op de wereldmarkt. Deze “eigendomsnetwerken” kunnen onthullen wie de hoofdrolspelers zijn, hoe ze georganiseerd zijn en hoezeer deze machten precies met elkaar verbonden zijn. Van New Scientist:

 

Elk van de 1318 had banden met twee of meer andere bedrijven, en gemiddeld waren ze verbonden met 20 andere bedrijven. Alhoewel, de 1318, 20% van de wereldwijde bedrijfsopbrengsten vertegenwoordigen, via hun meerderheid bezit van aandelen in de grote blue chip en de productiebedrijven in de wereld – dat de “echte” economie is – vertegenwoordigen ze nog eens 60% van de wereldwijde opbrengsten (bbp).

 

Nadat het web van eigendommen verder werd ontrafeld, bleek dat een groot deel ervan terug te leiden is naar een “super-entiteit” van 147 nog hechtere ondernemingen – hun eigendom is in handen van andere leden van de super-entiteit – die 40 procent van de totale rijkdom in het netwerk controleren. Volgens zijn gegevens vond Glattfelder dat de top 730-aandeelhouders maar liefst 80 procent van de totale inkomsten van de transnationale ondernemingen in handen hebben.

 

En, een verbazingwekkende verrassing! Dit zijn vooral financiële instellingen in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Dat is een enorme hoeveelheid geconcentreerde macht in een klein aantal handen. De top tien van transnationale bedrijven heeft de meeste controle over de wereldeconomie. Als je een van de velen bent die ervan overtuigd is dat de Grote Banken de wereld controleren, moet je een bevredigd gevoel van rechtvaardigheid hebben voor je eigen mening.

 

De top 25 bestaat uit JP Morgan, Credit Suisse en Goldman Sachs. Wat je niet zult vinden zijn Apple, Exxon Mobil, Shell, Microsoft of General Electric, wat vreemd is. In feite blijft alleen China’s Petrochemical Group Company op nummer 50 te staan, en is het eerste bedrijf in de rij dat iets produceert.

 

Onder de1318 transnationale bedrijven, zijn de bekende productmerken, zoals Big Oil, Big Pharma, High Tech, en alle Telecommunicatie, en de zes controlerende Mediabedrijven. Voedingsmiddelenproducenten zoals Nestle, Unilever, Heinz, Procter and Gamble, Johnson & Johnson, Fabrikanten als Philips, Siemens, Alstom, Mercedes, BMW, VW, Renault, Apple, enz. Dienstverleners zoals Google, Face Book, Twitter, zijn allemaal opgenomen in deze 2e echelongroep.

 

De top 49 bedrijven zijn financiële instellingen, banken en verzekeringsmaatschappijen – met uitzondering van Wal-Mart, die op nummer 15 staat. De rest duwt in wezen alleen maar geld naar elkaar toe.

 

Deze financiële instellingen runnen de wereld. Dat in wezen de “te grote banken om te falen” zijn. In feite zijn ze “te groot om te falen”, oftewel te “verbonden om te falen”.

 

Een hoge mate van interconnectiviteit is slecht voor de stabiliteit, omdat stress zich als een epidemie door het systeem kan verspreiden. Het is één ding om vermoedens te hebben dat iemand achter de schermen werkt om de geldvoorraad van de wereld te controleren. Het is heel wat anders om het wetenschappelijk bewijs te hebben dat dit duidelijk aantoont. Maar bedenk, deze criminelen kunnen alleen bestaan binnen een politiek systeem dat hun doelen ondersteunt. En deze politieke systemen werken zo’n beetje in de openbaarheid, zoals vele wakkere misschien weten en waarnemen.

 

Agenda 2030 is goed gevorderd

De Deep State (DS) Elite heeft in de afgelopen honderd jaar elke belangrijke geopolitieke beslissing genomen, die altijd via een van de volgende organisaties kwam: De Bilderberg Groep, begin jaren ’50 opgericht door nazi prins der Nederlanden Bernhard, de Trilaterale Commissie, de Raad voor Buitenlandse Betrekkingen, de Wereldbank, de Bank voor Internationale Betalingen (BIS) en het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Feitelijk zijn dat de DS-Globalistische topbemiddelaars van de macht.

 

De Fed en bijna alle andere centrale banken en regeringen blijven de vrije markt boycotten en manipuleren om opzettelijk toekomstige groei en inkomsten te onttrekken. Diepgewortelde financiële instellingen en corrupte politici blijven zich verrijken, hun rijkdom en macht veilig te stellen en te vergroten ten koste van de burgers.

 

Het fiat financiële systeem stort wereldwijd in

Geldschepping via schulduitgifte moet in evenwicht blijven met de economische groei. Naarmate de schuldenlast toeneemt, is er meer groei nodig, en als deze groei hapert, dan geldt dat ook voor het hele systeem, tenzij de overtollige schuld wordt weggenomen. Met andere woorden; de schuld is nu te ver over-gedimensioneerd zodat wereldwijd het huidig financiële fiatsysteem onderuit gaat. Uiteindelijk zal dit systeem worden vervangen door het QFS nadat president Trump zijn tweede ambtstermijn heeft aanvaard.

 

De vraag is nu; Zal de ineenstorting van de Amerikaanse dollar komen voordat dit gebeurt, omdat de DS dit met alle geweld probeert af te dwingen om de Trump-administratie de schuld te kunnen geven teneinde Biden binnen te kunnen halen, of zal het Trump-Team nog genoeg tijd hebben om het systeem te vervangen op eigen voorwaarden?

 

De geschiedenis leert ons dat het een nauwe ontsnapping zal worden. Al sinds 2008 blijkt het systeem op het huidig traject voorbestemd te zijn spoedig ten onder te gaan, op dezelfde wijze waarop elk andere fiatvaluta in de geschiedenis is gevallen richting zelfvernietiging en ineenstorting.

 

Een opkomende ineenstorting is gepland door de Deep State met als doel totale vernietiging, chaos en wanorde te creëren, waarvoor grootschalig bevolkingsreductie het motief is. Als, de controleurs en hooggeplaatste volgelingen zich ondergronds verstoppen in verborgen schuilplaatsen. In dit scenario wordt wereldwijd het financiële systeem ongedaan gemaakt en moet het weer van de grond af opnieuw worden opgebouwd, met veel minder mensen, en een nieuw wereldwijd geldsysteem gebaseerd op de SDR-fiatvaluta die door het IMF wordt beheerd.

 

Van wat bekend is over de werkingswijzen van de Deep State, begint dit met hun standaard usance van Probleem-Reactie-Solutie (PRS) een situatie creëren van crises en rampen die hen in staat stelt hun controle te vergroten, in plaats van te verliezen. In een dergelijk scenario wordt de huidige infrastructuur van financiering op hoog niveau tot en met de manipulatie van de media, de academische wereld, en het lokale openbare schoolsysteem, volledig vernietigd. Ze zijn al jarenlang intensief in de weer met dit plan. Terwijl de COVID-pandemie hun plaatsvervanger is voor de geplande WO3, die onder een Hillary Clinton administratie had moeten plaatsvinden.

 

Ongeacht wat de mensen denken over het ontstaan van agenda 2030, is het verstandig de tijd te nemen om de protocollen van Zion te lezen. Lees ze niet alleen, maar bestudeer ze. Ze leggen precies uit wat er vandaag de dag in de wereld gebeurt en waarom. – Note: Hieronder in het Nederlands vertaald.

 

Slechts eenmalig de kans de Deep State van hoog tot laag te vernietigen

Het valt niet te ontkennen dat elk agenda punt gedurende vele generaties vakkundig is uitgevoerd en afkomstig is van de top van de piramide. Hun, kennis van de menselijke zwakheden en de kracht van leugens en bedrog overheersen. Conclusie, het DS-plan voor de vernietiging van alle controle-infrastructuur biedt hen de mogelijkheid opnieuw te beginnen. Maar maak je geen zorgen, Trump-Team en de Patriotten hebben de situatie stevig onder controle.

 

De ineenstorting van de dollarreservevaluta wordt al vele jaren verwacht sinds de crisis van 2007/8 en zou moeten worden gebruikt om de DS-greep over de massa’s aan te scherpen zonder groot verlies van hun infrastructuur.

 

Echter, nadat de Centrale Banken zijn uitgeschakeld, worden lokale fysiek goudgesteunde QFS-valuta’s wereldwijd geïmplementeerd, in een door het volk gecontroleerd systeem, dat alle bestaande systemen van de Rothschild Centrale Banken waar nodig zal vervangen. Na, het elimineren van alle centrale banken (CB) worden de TBTF – Too Big Too Fail banken ontmanteld en in kleinere lokale banklocaties ten dienste van het publiek omgezet.

 

Ondertussen worden talloze levens vernietigd door de fraude op alle niveaus door de CB- en TBTF. Beschouw hun misdaden op het gebied van fraude als hun laatste ademtocht van het stervend fiat-valutasysteem. En bij verder doordenken, vraag je af: zou het een uitdrukking van “de menselijke natuur” kunnen zijn wanneer men geconfronteerd wordt met een dreigende ineenstorting? Neen, er is een veel betere verklaring.

 

De opkomst van psychopaten in hoge posities met grote macht in de overheid, instellingen en bedrijven is een onderwerp waar velen van ons al jaren voor waarschuwden. De psychopaat is een uitstekend puzzelstukje in de bestaande piramide vanwege zijn of haar scherp ‘instinctief bewustzijn’ over wie de baas is, en altijd op kan worden gerekend te handelen volgens vermeend eigenbelang. De handelingen van psychopaten zijn gewetenloos en uit op eigen belang ten koste van anderen, in welke zin dan ook. Dat betekent, dat alle onderzoeken van fraude op hoger niveau, worden gesaboteerd qua onderzoek en vervolging als garantie dat de verborgen agenda wordt voltooid. Dit alles is beschreven in de protocollen van Zion zoals gedefinieerd in Agenda 2030.

 

 

Het legen van het moeras

De Deep State cabal met hun handlangers zijn de top 1 procent van de bevolking die gezamenlijk meer dan de helft van de rijkdom van de wereld bezitten. Ze vormen een extreem invloedrijk netwerk van individuen die bijna alles om ons heen controleren. Mensen zullen er niets over lezen in de mainstream media omdat die ook door hen wordt gecontroleerd. Politici zullen er niet publiekelijk over praten, want ook zij zijn medeplichtig. Dat zou hetzelfde zijn als een gangster over de door hemzelf gepleegde moord spreekt.

 

De Deep State is de bron van alles wat slecht, verkeerd, immoreel en negatief is op planeet Aarde. Om de komende onaangename tijden te overleven, is het essentieel te begrijpen waar het omgaat. De Deep State bestaat uit top-echelon medewerkers van machtige agentschappen, zoals de CIA, FBI, NSA, IMF, CFR, BIS, FED, EU, ECB, BoJ, UK, topgeneraals, Admiraals en andere militaire dienders, wetgevers, lange termijn politici, leden van het congres, het parlement, het Hoogerhuis, senatoren, directeuren van belangrijke toezichthoudende instanties en CEO’s van de meeste grote multinationals, waarvan het meerderheidsaandeelhouderschap in handen is van Deep State cronies.

 

Vóór aanvang van de drooglegging van het moeras, is het van wezenlijk belang eerst de kop van de Octopus te verwijderen, voordat hun marionetten van bovenaf naar omlaag worden ingerekend. Daarvan zullen we in de komende maanden getuige zijn, nadat president Trump aan zijn tweede ambtstermijn is begonnen. Geniet van deze liveshow, eenmalig in de geschiedenis van de mensheid, zal dit het grootste spektakel op aarde worden. Wij, mensen, zijn zeer bevoorrecht hiervan getuige te kunnen zijn, en wij dragen bij door ervoor te zorgen dat elk cabal lid wordt gearresteerd en voor het gerecht wordt gebracht.

 

Trump-Team is klaar om iets heel groots te onthullen in de komende weken. Ze hebben het moeras en de MSM omsingeld, de verkiezingsfraude komt volledig in de openbaarheid. Nu begint de tijd dat wij, het volk, ons land terug kunnen nemen, op basis van de Grondwet die de weg wijst. Dit zal de storm zijn waarover Q heeft gesproken.

 

Als je deze informatie interessant, verhelderend, waardevol of inzichtelijk vindt, deel het dan met iedereen die je kent om ze te helpen wakker te worden en zich voor te bereiden. En vergeet niet je nationale vlag uit te hangen om de wereld te tonen dat je wakker bent, en de stille wakkere meerderheid motiveert dit voorbeeld te volgen. Hoe meer vlaggen wapperen, hoe duidelijker de cabal haar machtsgreep over ons heeft verloren. Er komt nog veel meer verhelderende informatie! Waarvoor je bent uitgenodigd gratis te abonneren.

 

Eenheid is macht

Ons bevrijdingsproces is niet meer te stoppen. Het verenigen met anderen met gelijk bewustheid, biedt meer duidelijkheid. Wereldwijd worden netwerken van ontwakende mensen gecreëerd, zoals in de regio Marbella/Málaga, die in amper een half jaar tijd een toenemend aantal deelnemers aantrekt. De groep is inmiddels gegroeid tot meer dan 460 leden. Als je je wilt aanmelden of wilt leren hoe je je eigen regionale of lokale groep kunt starten, neem dan contact op met FWC via email. Onze toekomst ligt in onze eigen handen, met name in de kleine gemeenschappen die het fundament zullen vormen van de door ons zelf bestuurde samenleving.

Blijf dit volgen, er komt nog meer…

 

Protocollen van Zion

*** dit is slechts een eenvoudige vertaling vanuit het Engels, om de lezer van dienst te zijn; wegens tijdgebrek enkel met behulp van deeple.com zonder enige vorm van revisie achteraf; dank voor het begrip ***

Hoewel dit exemplaar van de Protocollen van de Geleerde Ouderen van Zion is opgenomen in de Basistraining voor Revolutionairen, is het alleen maar passend dat het hier op deze website in tekstformaat wordt opgenomen, als zoveelste referentie voor iedereen om te gebruiken. Het lijkt erop dat bij het zoeken naar het eigenlijke document op verschillende zoekmachines, het eigenlijk heel moeilijk kan zijn om een volledige tekstversie te vinden. In plaats daarvan vindt men vaak talloze links naar joodse bronnen die proberen de protocollen te ontkrachten, in plaats van het document dat het zelf is.

Als het document inderdaad een “vervalsing” was, zoals de joodse media beweren, hoe komt het dan dat men op zicht kan worden neergeschoten en gedood omdat men dit document in Bolsjewistisch (joods) Rusland noemt? Waarom is er, toen de eerste (verkorte) versie van de protocollen werd gepubliceerd door Pavel Krushevan, een aanslag gepleegd op zijn leven? Zie HIER.

Na een moordzuchtige poging van een P. S. Dashevsky werd gemeld dat Krushevan in constante angst leefde, wapens bij de hand hield en vergezeld werd door een persoonlijke kok uit angst om vergiftigd te worden.

Een andere man met de naam Sergej Nilus publiceerde in 1905 het eerste exemplaar van de protocollen in zijn geheel in Rusland. Enkele informatie over hem is HIER te vinden. Voor deze daad werd hij gevangen genomen en gemarteld door de joodse bolsjewistische “Cheka”, volgens deze bron HIER.

In 1924 werd professor Nilus in Kiev gearresteerd door de “Cheka”, gevangen genomen en vervolgens gemarteld. De president van de rechtbank (die joods was) vertelde hem dat deze behandeling hem werd opgelegd omdat hij “hen onberekenbare schade had berokkend bij de publicatie van de protocollen”. Hij werd daarna vrijgelaten en een paar maanden later opnieuw opgesloten, ditmaal in Moskou; hij werd opgesloten en later naar ballingschap gestuurd, waar hij in 1929 stierf.

Er zijn nog veel meer bronnen en onthullingen die betrekking hebben op de protocollen, maar het belangrijkste is de tekst die erin staat, en daarom zal hetzelfde exemplaar dat in mijn boek staat, hier ook worden gearchiveerd. Het is mijn hoop dat veel bezoekers het op zich zullen nemen om deze verontrustende tekst door te nemen, want zonder deze kennis op te nemen, kan men niet verwachten dat men de vijand en zijn plannen volledig begrijpt.

SAMENVATTING VAN DE PROTOCOLLEN

Goyim is geestelijk inferieur aan de Joden en kan hun land niet goed besturen. In hun belang en in het belang van ons moeten we hun regeringen afschaffen en vervangen door één enkele regering. Dit zal lang duren en veel bloedvergieten met zich meebrengen, maar het is voor een goed doel. Dit is wat we moeten doen:

 • – Plaats onze agenten en helpers overal
 • -Neem de controle over de media over en gebruik het in de propaganda voor onze plannen…
 • – Start gevechten tussen verschillende rassen, klassen en religies
 • – Gebruik omkoping, bedreigingen en chantage om onze zin te krijgen…
 • – Gebruik Freemasonic Lodges om potentiële overheidsfunctionarissen aan te trekken
 • – Oproep aan succesvolle ego’s van mensen
 • – Benoem poppenleiders die kunnen worden gecontroleerd door middel van chantage.
 • – Vervang koninklijke heerschappij door socialistische heerschappij, dan communisme, dan despotisme
 • – Schaf alle rechten en vrijheden af, behalve het recht op geweld door ons.
 • – Mensen (soms ook Joden) opofferen als dat nodig is
 • -Religieuze religie; vervang deze door wetenschap en materialisme
 • – Beheersing van het onderwijssysteem om bedrog te verspreiden en het intellect te vernietigen
 • – Herschrijf de geschiedenis in ons voordeel
 • – Creëer een onderhoudende afleiding
 • – Corrupte geesten met vuiligheid en perversie
 • – Mensen aanmoedigen om elkaar te bespioneren…
 • – Houd de massa’s in armoede en eeuwige arbeid
 • – Neem bezit van alle bezittingen, eigendommen en (vooral) goud.
 • – Goud gebruiken om de markten te manipuleren, depressies te veroorzaken, enz.
 • – Een progressieve vermogensbelasting invoeren
 • – Vervang een gezonde investering door speculatie
 • – Langlopende rentedragende leningen aan overheden verstrekken
 • – Geef slecht advies aan overheden en alle anderen

Uiteindelijk zullen de Goyim (het volk) zo boos zijn op hun regeringen (omdat ze ons de schuld geven van de resulterende rotzooi) die ze graag door ons laten overnemen. We zullen dan een afstammeling van David aanwijzen als koning van de wereld, en de overgebleven Goyim zal buigen en zijn lof zingen. Iedereen zal in vrede en gehoorzaamheid leven onder zijn glorieuze heerschappij.

De protocollen van de geleerde ouderen van Zion

Gebruik de onderstaande links om gemakkelijk naar elk deel van de protocollen te navigeren.

Inhoudstafel

 • Voorwoord
 • Inleiding
 • Wie zijn de Ouderen?
 • Protocol I De basisdoctrine
 • Protocol II Economische oorlogen
 • Protocol III Veroveringsmethoden
 • Protocol IV Materialisme Vervangen Religie
 • Protocol V Despotisme en moderne vooruitgang
 • Protocol VI Overnametechniek
 • Protocol VII Wereldoorlogen
 • Protocol VIII Voorlopige regering
 • Protocol IX Heropvoeding
 • Protocol X Voorbereiding op vermogen
 • Protocol XI De totalitaire staat
 • Protocol XII Controle van de pers
 • Protocol XIII Afleiding
 • Protocol XIV Aanval op de godsdienst
 • Protocol XV Meedogenloze onderdrukking
 • Protocol XVI Hersenspoeling
 • Protocol XVII Misbruik van bevoegdheid
 • Protocol XVIII Arrestatie van de tegenstanders
 • Protocol XIX Heersers en Mensen
 • Protocol XX Financieel programma
 • Protocol XXI Leningen en kredieten
 • Protocol XXII Macht van Goud
 • Protocol XXIII Gehoorzaamheid inbouwen
 • Protocol XXIV Kwaliteiten van de Heerser

VOORWOORD

Terug naar de inhoudsopgave

(Vertaald door Victor E. Marsden)

De auteur van deze vertaling van de beroemde Protocollen was zelf slachtoffer van de revolutie. Hij had vele jaren in Rusland gewoond en was getrouwd met een Russische dame. Onder zijn andere activiteiten in Rusland was hij een aantal jaren een Russisch Correspondent van de MORNING POST geweest, een functie die hij bekleedde toen de Revolutie uitbrak, en zijn levendige beschrijvingen van de gebeurtenissen in Rusland zullen nog steeds in het geheugen van veel van de lezers van dat Tijdschrift staan. Natuurlijk werd hij uitgekozen voor de woede van de Sovjet-Unie. Op de dag dat kapitein Cromie door Joden werd vermoord, werd Victor Marsden gearresteerd en in de Peter-Paul-gevangenis gegooid, in de verwachting dat zijn naam elke dag voor executie zou worden uitgescholden. Hij ontsnapte echter, en uiteindelijk mocht hij in Engeland terugkeren naar een wrak in lichamelijke gezondheid. Hij herstelde echter onder behandeling en de toegewijde zorg voor zijn vrouw en vrienden. Een van de eerste dingen die hij ondernam, zodra hij in staat was, was deze vertaling van de Protocollen. De heer Marsden was bij uitstek gekwalificeerd voor het werk. Zijn intieme kennismaking met Rusland, het Russische leven en de Russische taal enerzijds, en zijn beheersing van een beknopte literaire Engelse stijl anderzijds, plaatsten hem in een positie van voordeel waarop weinig anderen aanspraak konden maken. Het gevolg is dat we in zijn versie een uitstekend leesbaar werk hebben, en hoewel het onderwerp enigszins vormloos is, onthult de literaire toets van de heer Marsden de rode draad door de vierentwintig protocollen.

Het kan met recht worden gezegd dat dit werk is uitgevoerd ten koste van het bloed van de heer Marsden zelf. Hij vertelde de schrijver van dit Voorwoord dat hij niet meer dan een uur kon staan in een tijd van zijn werk in het British Museum, omdat de duivelse geest van de zaak, die hij in het Engels moest veranderen, hem positief ziek maakte.

De heer Marsden’s connectie met de MORNING POST werd niet verbroken door zijn terugkeer naar Engeland, en hij was goed genoeg om de post van speciaal correspondent van dat tijdschrift in de suite van Z.K.H., de Prins van Wales, op zijn Empire tournee te accepteren. Daaruit keerde hij met de Prins terug, blijkbaar in veel betere gezondheid, maar binnen enkele dagen na zijn landing werd hij plotseling ziek en stierf hij na een zeer kortstondige ziekte.

Moge dit werk zijn bekroning zijn! Daarin heeft hij een immense dienst bewezen aan de Engelstalige wereld, en er kan weinig twijfel over bestaan dat het zijn plaats zal innemen in de eerste rang van de Engelse versies van “THE PROTOCOLS of the Meetings of the LEARNED ELDERS OF ZION”.

INLEIDING

Terug naar de inhoudsopgave

Van de protocollen zelf hoeft weinig gezegd te worden over de manier waarop ze worden ingevoerd. Het boek waarin ze zijn opgenomen werd voor het eerst gepubliceerd in het jaar 1897 door Philip Stepanov voor privé verspreiding onder zijn intieme vrienden. De eerste keer dat Nilus ze publiceerde was in 1901 in een boek genaamd The Great Within the Small, dat in 1905 werd herdrukt. Een exemplaar hiervan bevindt zich in het British Museum met de datum van de receptie, 10 augustus 1906. Alle exemplaren waarvan bekend was dat ze in Rusland bestonden, werden tijdens het Kerenski-regime vernietigd, en onder zijn opvolgers was het bezit van een exemplaar door iemand in het Sovjetland een misdaad die voldoende was om de eigenaar ervan te verzekeren dat hij op zicht werd neergeschoten. Dat is op zich al voldoende bewijs voor de echtheid van de protocollen. De joodse tijdschriften zeggen natuurlijk dat ze een vervalsing zijn, maar het valt niet te begrijpen dat professor Nilus, die ze in een eigen werk heeft belichaamd, ze voor zijn eigen doeleinden heeft verzonnen.

Mr. Henry Ford, in een interview gepubliceerd in de New York WORLD, 17 februari 1921, zet het geval voor Nilus tersely en overtuigend dus:

“De enige verklaring die ik wil afleggen over de PROTOCOLEN is dat ze passen bij wat nu gebeurt. Ze zijn zestien jaar oud, en ze passen bij de wereldsituatie tot nu toe. ZE PASSEN ER NU IN.” Inderdaad!

Het woord “Protocol” staat voor een precieze opsomming op de voorkant van een document, een ontwerp van een document, notulen van de procedure. In dit geval betekent “Protocol” de notulen van de vergaderingen van de geleerde ouderen van Zion. Deze Protocollen geven de inhoud van de adressen die aan de binnenste cirkel van de Heersersers van Sion zijn afgegeven. Zij onthullen het tot bekering gebrachte actieplan van de Joodse Natie dat door de eeuwen heen is ontwikkeld en door de Ouderen zelf is bijgewerkt. Delen en samenvattingen van het plan zijn door de eeuwen heen van tijd tot tijd gepubliceerd, omdat de geheimen van de Ouderen zijn uitgelekt. De bewering van de Joden dat de Protocollen vervalsingen zijn, is op zichzelf al een erkenning van hun echtheid, want zij zijn NOOIT BIJ DE GEVOLGEN VAN DE GEVOLGEN die overeenkomen met de DREATEN die de Protocollen bevatten, en inderdaad, de correspondentie tussen profetie en vervulling is te schreeuwerig om terzijde te worden geschoven of te worden verdoezeld. Dit weten de Joden maar al te goed en ontlopen ze daarom.

Kapitein A.H.M. Ramsay legt in zijn klassieker The Nameless War vast: “Volgens een brief die in “Plain English” (een wekelijks overzicht gepubliceerd door de North British Publishing Co. en uitgegeven door wijlen Lord Alfred Douglas) op 3 september 1921:-

“De geleerde ouderen bestaan al veel langer dan ze misschien vermoedden. Mijn vriend, de heer L.D. van Valckert, uit Amsterdam, heeft mij onlangs een brief gestuurd met twee uittreksels uit de Synagoge van Mulheim. Het deel waarin ze zijn opgenomen is tijdens de Napoleontische oorlogen verloren gegaan en is onlangs in het bezit gekomen van de heer van Valckert. Het is in het Duits geschreven en bevat uittreksels van brieven die door de autoriteiten van de Synagoge van Mulheim zijn verzonden en ontvangen. De eerste vermelding die hij mij stuurt is van een ontvangen brief:-

16 juni 1647.

Uit O.C. (d.w.z. Oliver Cromwell), door Ebenezer Pratt.

“In ruil voor financiële steun zal de toelating van Joden tot Engeland worden bepleit. Dit is echter onmogelijk zolang Charles leeft.

Charles kan niet worden geëxecuteerd zonder proces, waarvoor momenteel geen adequate gronden bestaan. Daarom adviseren wij dat Charles wordt vermoord, maar dat dit niets te maken heeft met het regelen van een moordenaar, hoewel hij bereid is om te helpen bij zijn ontsnapping”.

Als antwoord werd het volgende verzonden:-

12 juli 1647.

Naar O.C. door E. Pratt.

“Zal financiële steun verlenen zodra Charles is verwijderd en de Joden hebben toegegeven. Moord te gevaarlijk. Charles zal de kans krijgen om te ontsnappen: zijn herovering zal een proces en een executie mogelijk maken. De steun zal liberaal zijn, maar nutteloos om de voorwaarden te bespreken totdat het proces begint.”

Kapitein Ramsay citeert Isaac Disraeli, vader van Benjamin, graaf van Beaconsfield, de eerste Joodse premier van Groot-Brittannië, in zijn twee delen “Life of Charles I”, gepubliceerd in 1851: “De Engelse Revolutie onder Charles I was anders dan alle voorgaande . . . Vanaf die tijd en gebeurtenis beschouwen we in onze geschiedenis de fasen van de revolutie.” Er volgden nog veel meer, met name in Frankrijk. In 1897 viel een andere belangrijke aanwijzing voor deze mysterieuze gebeurtenissen in niet-Joodse handen in de vorm van de Protocollen van de Ouderen van Sion.

In dat document lezen we deze opmerkelijke zin: “Denk aan de Franse Revolutie, de geheimen van de voorbereiding ervan zijn ons bekend, want het was volledig het werk van onze handen.” (Zie Protocol nr. III, XIV).

In 1865 hield een zekere joodse rabbijn genaamd Rzeichorn een toespraak in Praag. Het is een zeer nauwkeurige samenvatting van vele aspecten van de Protocollen die enkele decennia later aan het licht zouden komen en werd elf jaar later gepubliceerd door Sir John Radcliff, die kort daarna werd vermoord, als getuigenis van de bevoegdheden van de geheime organisatie van het jodendom van de innerlijke elite, zelfs toen al.

De veronderstelling is sterk dat de protocollen werden uitgegeven, of opnieuw werden uitgegeven, tijdens het eerste zionistische congres in Bazel in 1897 onder het presidentschap van de Vader van het moderne zionisme, wijlen Theodore Herzl.

Er is onlangs een deel van Herzl’s “Dagboeken” gepubliceerd, een vertaling van enkele passages die in het JEWISCHE KRONIEK van 14 juli 1922 zijn verschenen. Herzl geeft een verslag van zijn eerste bezoek aan Engeland in 1895 en zijn gesprek met kolonel Goldsmid, een Jood die is opgevoed als christen, een officier in het Engelse leger en in feite altijd een Joodse Nationalist. Goldsmid suggereerde aan Herzl dat de beste manier om de Engelse aristocratie te onteigenen, en zo hun macht te vernietigen om het volk van Engeland te beschermen tegen de Joodse overheersing, was om buitensporige belastingen te heffen op het land. Herzl vond dit een uitstekend idee, en het is nu definitief belichaamd in Protocol VI!

Het bovenstaande uittreksel uit de DIARY van Herzl is een uiterst belangrijk stukje bewijs dat van invloed is op het bestaan van de Joodse Wereld Plot en de authenticiteit van de Protocollen, maar elke lezer van de intelligentie zal vanuit zijn eigen kennis van de recente geschiedenis en vanuit zijn eigen ervaring de echtheid van elke regel kunnen bevestigen, en het is in het licht van deze Levende opmerking dat alle lezers worden uitgenodigd om de vertaling van de heer Marsden van dit vreselijk onmenselijke document te bestuderen.

Hier is wat Dr. Ehrenpreis, opperrabbijn van Zweden, in 1924 zei over de protocollen: “Ik ben al lang op de hoogte van de inhoud van de Protocollen, inderdaad vele jaren voordat ze ooit in de christelijke pers werden gepubliceerd. De Protocollen van de Ouderen van Sion waren in feite helemaal niet de oorspronkelijke Protocollen, maar een samengeperst uittreksel daarvan. Van de 70 Ouderen van Sion, wat betreft de oorsprong en het bestaan van de oorspronkelijke Protocollen, zijn er slechts tien mensen in de hele wereld die dat weten.

Ik nam samen met Dr. Herzl deel aan het eerste zionistische congres dat in 1897 in Bazel werd gehouden. Herzl was de meest prominente figuur op het Joodse Wereldcongres. Herzl voorzag, twintig jaar voordat we ze meemaakten, de revolutie die de Grote Oorlog bracht, en hij bereidde ons voor op wat er zou gaan gebeuren. Hij voorzag de opsplitsing van Turkije, dat Engeland de controle over Palestina zou krijgen. We mogen belangrijke ontwikkelingen in de wereld verwachten.”

De huidige opvolger van Herzl, als leider van de zionistische beweging, Dr. Weizmann, citeerde een van deze uitspraken tijdens het afscheidsbanket dat op 6 oktober 1920 aan opperrabbijn Hertz werd gegeven. De opperrabbijn stond op het punt te vertrekken naar ZIJN Rijkstournee van Z.K.H., de Prins van Wales. En dit is het “gezegde” van de Wijzen dat Dr. Weizmann citeerde: “Een weldadige bescherming die God heeft ingesteld in het leven van de Jood is dat hij hem over de hele wereld heeft verspreid.” (JEWISH GUARDIAN, 8 oktober 1920.)

Vergelijk dit nu met de laatste clausule van slechts één van Protocol XI.

“God heeft ons, Zijn uitverkoren volk, de gave van verspreiding gegeven en daaruit, die voor alle ogen onze zwakheid lijkt te zijn, is al onze kracht voortgekomen, die ons nu op de drempel van de soevereiniteit over de hele wereld heeft gebracht.”

De opmerkelijke correspondentie tussen deze passages bewijst een aantal zaken. Het bewijst dat de geleerde ouderen bestaan. Het bewijst dat Dr. Weizmann alles over hen weet. Het bewijst dat het verlangen naar een “Nationaal Thuis” in Palestina slechts een camouflage is en een oneindig klein deel van het werkelijke object van de Jood. Het bewijst dat de Joden in de wereld niet van plan zijn zich in Palestina of in een ander land te vestigen en dat hun jaarlijkse gebed dat ze allemaal “Volgend jaar in Jeruzalem” mogen ontmoeten, slechts een onderdeel is van hun kenmerkende schijnvertoning. Het toont ook aan dat de Joden nu een bedreiging voor de wereld vormen en dat de Arische rassen hen voorgoed uit Europa zullen moeten verjagen.

WIE ZIJN DE OUDEREN?

Terug naar de inhoudsopgave

Dit is een geheim dat niet is onthuld. Ze zijn de Verborgen Hand. Zij zijn niet de “Board of Deputies” (het Joodse parlement in Engeland) of de “Universal Israelite Alliance” die in Parijs zit. Maar wijlen Walter Rathenau van de Allgemeiner Electricitaets Gesellschaft heeft een beetje licht op het onderwerp geworpen en ongetwijfeld was hij in het bezit van hun namen, omdat hij naar alle waarschijnlijkheid zelf een van de belangrijkste leiders was. In de WIENER FREIE PRESSE van 24 december 1912 schreef hij:

“Driehonderd mannen, die alle anderen kennen, regeren het lot van het Europese continent, en zij kiezen hun opvolgers uit hun gevolg.”

In het jaar 1844, aan de vooravond van de Joodse Revolutie van 1848, publiceerde Benjamin Disraeli, wiens echte naam Israël was, en die een “gedempte” of gedoopte Jood was, zijn roman, CONINGSBY, waarin deze onheilspellende passage voorkomt:

“De wereld wordt geregeerd door heel andere mensen dan diegenen die zich niet achter de schermen bevinden.”

En hij liet zien dat deze personages allemaal Joden waren.

Nu de Voorzienigheid deze geheime protocollen aan het licht heeft gebracht, kunnen alle mannen de verborgen personages die door Disraeli aan het werk zijn gezet “achter de schermen” van alle regeringen duidelijk zien. Deze openbaring houdt voor alle volkeren de zware verantwoordelijkheid in om AU FOND hun houding ten opzichte van het Ras en de Natie, die trots is op haar overleving over alle Keizerrijken, te onderzoeken en te herzien.

Nota’s I. – “Agentur” en “The Political.”

Er zijn twee woorden in deze vertaling die ongewoon zijn, het woord “AGENTUR” en “politiek” worden gebruikt als een inhoudelijk woord, AGENTUR lijkt een woord te zijn dat is overgenomen uit het origineel en het betekent het hele lichaam van agenten en instanties die door de Ouderen worden gebruikt, of het nu gaat om leden van de stam of hun niet-Joodse instrumenten.

Met “de Politieke” bedoelt de heer Marsden, niet precies het “politieke lichaam” maar de hele machinerie van de politiek.

Aantekeningen II – De Symbolische Slang van het Jodendom.

Protocol III opent met een verwijzing naar de Symbolische Slang van het Jodendom. In zijn Epiloog bij de editie 1905 van de Protocollen geeft Nilus het volgende interessante verslag van dit symbool:

“Volgens de verslagen van het geheime Joodse Zionisme bedachten Salomo en andere Joodse geleerde mannen al in 929 voor Christus een theoretisch plan voor een vreedzame verovering van het hele universum door Zion. Naarmate de geschiedenis zich ontwikkelde, werd dit schema in detail uitgewerkt en voltooid door mannen die vervolgens in deze kwestie werden geïnitieerd. Deze geleerde mannen besloten met vreedzame middelen de wereld te veroveren voor Zion met de sluwheid van de Symbolische Slang, wiens hoofd de ingewijden in de plannen van het Joodse bestuur moest vertegenwoordigen, en het lichaam van de Slang om het Joodse volk te vertegenwoordigen – het bestuur werd altijd geheim gehouden, EVEN VAN HET JEWISCHE NATION ITSELF. Toen deze slang doordrong tot in de harten van de naties die ze tegenkwam, ondermijnde en verslond ze alle niet-joodse macht van deze staten. Het is voorspeld dat de slang zijn werk nog moet afmaken, waarbij hij zich strikt aan het ontworpen plan moet houden, totdat de koers die hij moet varen wordt afgesloten door de terugkeer van zijn hoofd naar Sion en totdat de slang op die manier zijn ronde van Europa heeft voltooid en hem heeft omsingeld – en totdat hij, door Europa te betoveren, de hele wereld heeft omvat. Dit moet worden bereikt door alles in het werk te stellen om de andere landen te onderwerpen aan een ECONOMISCHE KONINKRIJK. De terugkeer van het hoofd van de slang naar Sion kan alleen worden bereikt nadat de macht van de gehele Soevereine van Europa is neergelegd, dat wil zeggen wanneer er door middel van economische crises en grootschalige vernietiging die overal plaatsvindt, een geestelijke demoralisatie en een morele corruptie zal zijn ontstaan, voornamelijk met de hulp van joodse vrouwen die zich als Fransen, Italianen, enz. vermommen. Dit zijn de zekerste verspreiders van losbandigheid in het leven van de leidende mannen aan het hoofd van de naties. Een kaart van het verloop van de Symbolische Slang is als volgt weergegeven: – De eerste fase in Europa was in 429 v. Chr. in Griekenland, waar de slang rond de tijd van Pericles voor het eerst de kracht van dat land begon op te eten. De tweede etappe was in Rome in de tijd van Augustus, rond 69 voor Christus. De derde in Madrid in de tijd van Karel V, in 1552 na Christus. De vierde in Parijs rond 1790, in de tijd van Lodewijk XVI. De vijfde in Londen vanaf 1814 (na de val van Napoleon). De zesde in Berlijn in 1871, na de Frans-Pruisische oorlog. De zevende in St. Petersburg, waarover de kop van de slang onder het jaartal 1881 wordt getrokken. Deze “Snake” wordt nu door Amerika getrokken en is in de Verenigde Staten van Amerika gedeeltelijk geïdentificeerd als de “Council on Foreign Relations” (C.F.R.) en de “Trilaterale Commissie”. Al deze staten die de Slang heeft doorkruist hebben de fundamenten van hun grondwetten laten schudden, waarbij Duitsland, met zijn schijnbare macht, geen enkele uitzondering op de regel vormt. In economische omstandigheden blijven Engeland en Duitsland gespaard, maar alleen tot de verovering van Rusland door de Slangen, waarop momenteel [d.w.z. 1905] al haar inspanningen zijn geconcentreerd. Het verdere verloop van de slang staat niet op deze kaart, maar pijlen geven haar volgende beweging richting Moskou, Kieft en Odessa aan. Het is ons nu bekend in hoeverre deze laatste steden de centra van het militante Joodse ras vormen. Constantinopel wordt getoond als de laatste etappe van de koers van de slang voordat deze Jeruzalem bereikt. (Deze kaart is getekend jaren voor het ontstaan van de “Jonge Turken” – d.w.z. de Joodse – Revolutie in Turkije).

Opmerkingen III. – De term “Goyim”, dat wil zeggen niet-Joods of niet-Joods, wordt in de gehele Protocollen gebruikt en wordt door de heer Marsden gehandhaafd.

PROTOCOLLEN VAN DE VERGADERINGEN VAN DE GELEERDE OUDSTEN VAN ZION

PROTOCOL Nr. 1

Terug naar de inhoudsopgave

 1. …. Afgezien van mooie zinnen zullen we spreken over de betekenis van elke gedachte: door middel van vergelijkingen en deducties zullen we licht werpen op de omringende feiten.
 2. Wat ik nu ga uiteenzetten is ons systeem vanuit de twee gezichtspunten, dat van onszelf en dat van de GOYIM [d.w.z. niet-Joden].
 3. Er zij op gewezen dat mannen met slechte instincten meer in aantal zijn dan de goede, en daarom worden de beste resultaten bij het besturen ervan bereikt door geweld en terreur, en niet door academische discussies. Ieder mens streeft naar macht, iedereen zou een dictator willen worden als hij maar kon, en zeldzaam zijn de mannen die niet bereid zouden zijn om het welzijn van iedereen op te offeren voor het veiligstellen van hun eigen welzijn.
 4. Wat heeft de roofdieren, die mensen worden genoemd, in bedwang gehouden? Wat heeft tot nu toe gediend voor hun begeleiding?
 5. In het begin van de structuur van de maatschappij werden ze onderworpen aan brute en blinde kracht; daarna – aan de Wet, die dezelfde kracht is, slechts vermomd. Ik trek de conclusie dat door de wet van de natuur het recht van kracht is.
 6. 6. Politieke vrijheid is een idee, maar geen feit. Dit idee moet men weten toe te passen wanneer het met dit aas van een idee nodig blijkt om de massa’s van het volk naar de eigen partij te lokken met als doel een ander die gezaghebbend is te verpletteren. Deze taak wordt vergemakkelijkt als de tegenstander zelf geïnfecteerd is met het idee van vrijheid, SO-CALLED LIBERALISM, en omwille van een idee bereid is om een deel van zijn macht op te geven. Het is precies hier dat de triomf van onze theorie verschijnt; de slappe teugels van de overheid worden onmiddellijk, door de wet van het leven, ingehaald en samengebracht door een nieuwe hand, omdat de blinde macht van de natie niet voor een enkele dag kan bestaan zonder begeleiding, en het nieuwe gezag past slechts in de plaats van het oude, dat al verzwakt is door het liberalisme.

GOUD

 1. In onze tijd is de macht die in de plaats is gekomen van die van de heersers die liberaal waren, de macht van Goud. De tijd was toen Faith regeerde. Het idee van vrijheid is onmogelijk te realiseren omdat niemand weet hoe het met mate te gebruiken. Het is genoeg om een volk voor een bepaalde tijd over te dragen aan zelfbestuur, zodat dat volk in een ongeorganiseerde menigte wordt veranderd. Vanaf dat moment krijgen we internecine strijd die zich al snel ontwikkelt tot gevechten tussen klassen, waarbij staten afbranden en hun belang wordt gereduceerd tot dat van een hoopje as.
 1. Of een staat zichzelf uitput in zijn eigen stuiptrekkingen, of zijn interne onenigheid hem onder de macht van externe vijanden brengt – in ieder geval kan hij onherroepelijk verloren gaan: het zit in ons vermogen. Het despotisme van het kapitaal, dat geheel in onze handen is, reikt het een strohalm aan die de Staat, moedwillig, moet grijpen: zo niet – dan gaat het naar de bodem.
 2. Als iemand met een liberale geest zou zeggen dat dergelijke overwegingen als de bovenstaande immoreel zijn, zou ik de volgende vragen stellen: Als elke staat twee vijanden heeft en als het met betrekking tot de uitwendige vijand toegestaan is en niet als immoreel wordt beschouwd om elke manier en kunst van het conflict te gebruiken, bijvoorbeeld om de vijand in onwetendheid te houden over aanvals- en verdedigingsplannen, om hem ‘s nachts of in superieure aantallen aan te vallen, op welke manier kan hetzelfde betekenen met betrekking tot een slechtere vijand, de vernietiger van de structuur van de maatschappij en het gemenebest, immoreel worden genoemd en niet toelaatbaar zijn?
 3. 10. Is het mogelijk voor elke gezonde logische geest om met enig succes de menigte te leiden met behulp van redelijke raadgevingen en argumenten, wanneer elk bezwaar of tegenspraak, hoe zinloos ook, kan worden gemaakt en wanneer een dergelijk bezwaar meer gunst kan vinden bij het volk, waarvan de bevoegdheden om te redeneren oppervlakkig zijn? Mannen in de massa en de mannen van de massa, die zich uitsluitend laten leiden door kleine hartstochten, schamele overtuigingen, tradities en sentimentele stellingen, vallen ten prooi aan partijdige onenigheid, wat elke vorm van overeenstemming belemmert, zelfs op basis van een volstrekt redelijk argument. Elke resolutie van een menigte hangt af van een toevallige of volgepakte meerderheid, die in zijn onwetendheid over politieke geheimen een of andere belachelijke resolutie naar voren brengt die in de administratie een kiem van anarchie legt.
 4. 11. De politiek heeft niets gemeen met de moraal. De heerser die door de moraal wordt geregeerd is geen kundig politicus en is daarom onstabiel op zijn troon. Hij die wil regeren moet zowel zijn toevlucht nemen tot sluwheid als tot het doen geloven. Grote nationale kwaliteiten, zoals openhartigheid en eerlijkheid, zijn ondeugden in de politiek, omdat ze de heersers effectiever en zekerder van hun troon stoten dan de machtigste vijand. Dergelijke kwaliteiten moeten de eigenschappen van de koninkrijken van de GOYIM zijn, maar we moeten ons er in geen geval door laten leiden.

RECHTS IS RECHTS

 1. Ons recht is van kracht. Het woord “recht” is een abstracte gedachte en wordt door niets bewezen. Het woord betekent niet meer dan: Geef me wat ik wil, zodat ik een bewijs heb dat ik sterker ben dan jij.
 2. Waar begint het goed? Waar eindigt het?
 3. In elke Staat waar een slechte organisatie van het gezag bestaat, een onpersoonlijkheid van de wetten en van de heersers die hun persoonlijkheid hebben verloren temidden van de vloed aan rechten die zich steeds verder uitbreidt uit het liberalisme, vind ik een nieuw recht – om aan te vallen door het recht van de sterken, en om alle bestaande krachten van orde en regulering aan de winden te verstrooien, om alle instellingen te reconstrueren en om de soevereine heer te worden van degenen die ons de rechten van hun macht hebben nagelaten door deze vrijwillig in hun liberalisme vast te leggen.
 4. Onze macht in de huidige wankelende toestand van alle vormen van macht zal onoverwinnelijker zijn dan alle andere, omdat ze onzichtbaar zal blijven tot het moment dat ze zo sterk is geworden dat ze niet meer door sluwheid kan worden ondermijnd.
 5. Uit het tijdelijke kwaad dat we nu moeten plegen, zal het goede van een onwankelbare regel naar voren komen, die de normale loop van de machinerie van het nationale leven, die door het liberalisme tot mislukken gedoemd is, zal herstellen. Het resultaat rechtvaardigt de middelen. Laten we ons in onze plannen echter niet zozeer richten op wat goed en moreel gezien goed is, maar op wat noodzakelijk en nuttig is.
 6. Voor ons ligt een plan waarin strategisch de lijn wordt uitgezet waarvan we niet kunnen afwijken zonder het risico te lopen dat we de arbeid van vele eeuwen aan de kant zien komen.
 7. Om bevredigende vormen van actie uit te werken is het noodzakelijk rekening te houden met de onbeschoftheid, de slapte, de instabiliteit van de menigte, haar gebrek aan capaciteit om de omstandigheden van haar eigen leven of haar eigen welzijn te begrijpen en te respecteren. Men moet begrijpen dat de macht van een menigte blind, zinloos en onverantwoordelijk is en altijd overgeleverd is aan de genade van een suggestie van welke kant dan ook. De blinden kunnen de blinden niet leiden zonder hen in de afgrond te brengen; bijgevolg kunnen de leden van de menigte, die uit het volk voortkomen, ook al zouden ze als een genie voor de wijsheid moeten zijn, maar geen begrip hebben voor de politiek, niet naar voren komen als leiders van de menigte zonder de hele natie te ruïneren.
 8. Alleen iemand die van jongs af aan is opgeleid voor zelfstandig regeren kan begrip hebben voor de woorden die uit het politieke alfabet kunnen worden samengesteld.
 9. Een volk dat aan zichzelf is overgelaten, d.w.z. om uit zijn midden op te staan, brengt zichzelf te gronde door partijdisputen die opgewonden zijn door het streven naar macht en eer en de daaruit voortvloeiende stoornissen. Is het mogelijk voor de massa’s van het volk om rustig en zonder kleinzielige jaloezie een oordeel te vormen, om zich bezig te houden met de zaken van het land, die niet verward kunnen worden met persoonlijke belangen? Kunnen zij zich verdedigen tegen een vijand van buitenaf? Het is ondenkbaar; voor een plan dat in zoveel delen uiteenvalt als er hoofden in de menigte zijn, verliest het alle homogeniteit en wordt het daardoor onbegrijpelijk en onmogelijk om het uit te voeren.

WIJ ZIJN DESPOTS

 1. Alleen met een despotische heerser kunnen plannen uitgebreid en duidelijk worden uitgewerkt om het geheel goed te verdelen over de verschillende onderdelen van het overheidsapparaat:

Hieruit volgt dat het onvermijdelijk is dat een bevredigende regeringsvorm voor een land zich concentreert in de 14 handen van één verantwoordelijke persoon. Zonder een absoluut despotisme kan er geen sprake zijn van een beschaving die niet door de massa wordt gedragen, maar door hun gids, wie die persoon ook mag zijn. De menigte is woest en toont zijn wreedheid bij elke gelegenheid. Op het moment dat de menigte de vrijheid in handen krijgt, wendt ze zich snel tot anarchie, wat op zich al de hoogste graad van wreedheid is.

 1. Aanschouw de alcoholische dieren, behept met drank, waarvan het recht op een onmatig gebruik gepaard gaat met vrijheid. Het is niet aan ons en aan ons om die weg te bewandelen. De volkeren van de GOYIM zijn verdwaasd over alcoholische dranken; hun jeugd is stom geworden door het classicisme en door de vroege immoraliteit, waarin het door onze speciale agenten – door leraren, lakeien, gouvernantes in de huizen van de rijken, door bedienden en anderen, door onze vrouwen in de door de GOYIM bezochte plaatsen van dissipatie – is binnengeslopen. In het aantal van deze laatste tel ik ook de zogenaamde “society ladies”, vrijwillige volgelingen van de anderen in corruptie en luxe.
 2. Ons medeondertekenaar is – Force and Make-believe. Alleen kracht overwint in politieke zaken, vooral als het verborgen is in de talenten die essentieel zijn voor staatsmannen. Geweld moet het principe zijn, en sluwheid en make-geloof de regel voor regeringen die hun kronen niet willen neerleggen aan de voeten van agenten van een of andere nieuwe macht. Dit kwaad is het enige middel om het doel te bereiken, het goede. Daarom moeten we het niet bij omkoping, bedrog en verraad laten, terwijl ze moeten dienen om ons doel te bereiken. In de politiek moet men weten hoe men zonder aarzeling het eigendom van anderen kan grijpen als we daarmee onderwerping en soevereiniteit veiligstellen.
 3. Onze staat, die de weg van de vreedzame verovering bewandelt, heeft het recht om de verschrikkingen van de oorlog te vervangen door minder opvallende en meer bevredigende doodvonnissen, die nodig zijn om de terreur, die de neiging heeft om blinde onderwerping te veroorzaken, in stand te houden. Rechtvaardige maar genadeloze strengheid is de grootste krachtfactor in de staat: niet alleen uit winstbejag, maar ook uit plichtsbesef, uit overwinning, moeten we ons houden aan het programma van geweld en schijnvertrouwen. De doctrine van de kwadratuurrekeningen is precies zo sterk als de middelen die ze gebruikt. Daarom zullen wij niet zozeer met de middelen zelf als wel met de doctrine van de strengheid triomferen en alle regeringen aan onze superregering onderwerpen. Het is voor hen genoeg om te weten dat we te genadeloos zijn om alle ongehoorzaamheid te stoppen.

WE ZULLEN EEN EINDE MAKEN AAN DE VRIJHEID

 1. Ver terug in de oudheid waren wij de eersten die onder de massa’s van het volk de woorden “Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap” riepen, woorden die sinds deze dagen vele malen zijn herhaald door stomme poll-papegaaien die van alle kanten op dit aas vlogen en daarmee het welzijn van de wereld, de ware vrijheid van het individu, vroeger zo goed bewaakt tegen de druk van de menigte, meesleepten. De wijzen van de GOYIM, de intellectuelen, konden niets maken van de geabstraheerde woorden; zagen niet in dat er in de natuur geen gelijkheid is, geen vrijheid kan zijn: dat de natuur zelf ongelijkheid van geesten heeft vastgesteld, vanpersonages, en capaciteiten, net zo onveranderlijk als zij de ondergeschiktheid aan haar wetten heeft vastgesteld: nooit gestopt te denken dat de menigte een blind ding is, dat de uitverkorenen uit de menigte om te heersen, wat de politiek betreft, dezelfde blinde mannen zijn als de menigte zelf, dat de bedrevene, hoewel hij een dwaas is, toch kan regeren, terwijl de niet-bedrevene, zelfs als hij een genie was, niets begrijpt in de politiek – aan al die dingen heeft de GOYIM geen aandacht besteed; toch was het de hele tijd gebaseerd op deze dingen dat de dynastieke heerschappij rustte: de vader gaf aan de zoon een kennis van de gang van zaken in de politiek door op zo’n wijze dat niemand het zou moeten weten, behalve de leden van de dynastie en niemand kon het verraden aan de geregeerden. Naarmate de tijd verstreek, ging de betekenis van de dynastieke overdracht van de ware positie van de zaken in de politiek verloren, en dit hielp het succes van onze zaak.
 1. In alle uithoeken van de aarde brachten de woorden “Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap”, dankzij onze blinde agenten, hele legioenen die onze spandoeken met enthousiasme droegen, onze rangen binnen. En al die tijd waren deze woorden kokerwormen aan het werk die het welzijn van de GOYIM verveelden, die overal een einde maakten aan de vrede, de rust, de solidariteit en die alle fundamenten van de GOYStaten vernietigden. Zoals u later zult zien, heeft dit ons geholpen bij onze triomf: het gaf ons onder andere de mogelijkheid om de meesterkaart in handen te krijgen – de vernietiging van de privileges, oftewel van het bestaan zelf van de aristocratie van de GOYIM, die klasse die de enige verdedigingsvolkeren en -landen tegen ons had. Op de ruïnes van de natuurlijke en genealogische aristocratie van de GOYIM hebben we de aristocratie van onze opgeleide klasse onder leiding van de aristocratie van het geld opgericht. De kwalificaties voor deze aristocratie hebben we gevestigd in rijkdom, die afhankelijk is van ons, en in kennis, waarvoor onze geleerde oudsten de drijfveer zijn.
 2. Onze triomf is gemakkelijker gemaakt door het feit dat we in onze betrekkingen met de mensen, die we wilden, altijd hebben gewerkt aan de meest gevoelige akkoorden van de menselijke geest, aan de geldrekening, aan de bekerigheid, aan de onverzadigbaarheid voor de materiële behoeften van de mens; en elk van deze menselijke zwakheden, alleen genomen, is voldoende om het initiatief te verlammen, want het draagt de wil van de mensen over aan de beschikking van hem die hun activiteiten heeft gekocht.
 3. De abstractie van de vrijheid heeft ons in staat gesteld om de menigte in alle landen ervan te overtuigen dat hun regering niets anders is dan de steward van de mensen die eigenaar zijn van het land, en dat de steward kan worden vervangen als een versleten handschoen.
 4. Het is deze mogelijkheid om de vertegenwoordigers van het volk te vervangen die ons als het ware de bevoegdheid tot aanstelling hebben gegeven.

 

PROTOCOL Nr. 2

Terug naar de inhoudsopgave

1.Het is voor ons doel onontbeerlijk dat oorlogen, voor zover mogelijk, niet leiden totTerritoriale voordelen: zo zal de oorlog op de economische grond komen, waar de naties niet zullen falen in de hulp die wij geven aan de kracht van onze overheersing, en deze toestand zal beide partijen overgeleverd maken aan de genade van onze internationale AGENTUR; die ooit miljoenen ogen op de uitkijk heeft staan en niet gehinderd wordt door welke beperking dan ook. Onze internationale rechten zullen dan de nationale rechten wegvagen, in de eigenlijke zin van het woord, en zullen de naties regeren zoals het burgerlijk recht van de staten de onderlinge betrekkingen van hun onderdanen regeert.

 1. De bestuurders, die we zullen kiezen uit het publiek, met strikte inachtneming van hun capaciteiten voor dienstbare gehoorzaamheid, zullen geen personen zijn die getraind zijn in de kunsten van de overheid, en zullen daarom gemakkelijk pionnen worden in ons spel in de handen van mannen van leren en genialiteit die hun adviseurs zullen zijn, specialisten die gekweekt en opgevoed zijn van jongs af aan om de zaken van de hele wereld te regeren. Zoals u weet, hebben deze specialisten van ons de informatie die ze nodig hebben om te regeren uit onze politieke plannen geput uit de lessen van de geschiedenis, uit de observaties van de gebeurtenissen van elk moment dat het voorbijgaat. De GOYIM worden niet geleid door een praktisch gebruik van onbevooroordeelde historische waarnemingen, maar door theoretische routine zonder enige kritische blik op de daaruit voortvloeiende resultaten. We hoeven er dus geen rekening mee te houden – laat ze zich vermaken tot het uur aanbreekt, of leven op hoop op nieuwe vormen van ondernemend tijdverdrijf, of op de herinneringen aan alles wat ze hebben genoten. Laat dat voor hen de belangrijkste rol spelen die wij hen hebben overgehaald te accepteren als de dictaten van de wetenschap (theorie). Het is met dit object dat we door middel van onze pers voortdurend een blind vertrouwen in deze theorieën wekken. De intellectuelen van de GOYIM zullen zich oppeppen met hun kennis en zonder enige logische verificatie daarvan alle beschikbare informatie uit de wetenschap in praktijk brengen, die onze AGENTUR-specialisten op geraffineerde wijze in elkaar hebben gezet om hun geest op te voeden in de richting die wij willen.

DESTRUCTIEF ONDERWIJS

 1. Veronderstel geen moment dat deze uitspraken loze woorden zijn: denk eens goed na over de successen die we voor het Darwinisme (Evolutie), het Marxisme (Communisme), het Nietzsche-isme (Socialisme) hebben gearrangeerd. Voor ons Joden zou het in ieder geval duidelijk moeten zijn wat een desintegrerend belang deze richtlijnen hebben gehad voor de geesten van het GOYIM.
 2. Het is voor ons onontbeerlijk om rekening te houden met de gedachten, karakters en tendensen van de naties om te voorkomen dat er misstappen worden gemaakt in de politiek en in de richting van de administratieve zaken. De triomf van ons systeem, waarvan de onderdelen van de machinerie verschillend kunnen worden geordend naar het temperament van de volkeren die we onderweg tegenkomen, zal mislukken als de praktische toepassing ervan niet gebaseerd is op een opsomming van de lessen van het verleden in het licht van het heden.
 3. In de handen van de Staten van vandaag is er een grote kracht die de beweging van het denken creëert in het volk, en dat is de pers. De rol van de pers is om te blijven wijzen op onze eisen die onontbeerlijk zijn, om de klachten van het volk een stem te geven, om ontevredenheid te uiten en om ontevredenheid te creëren. Het is in de pers dat de triomf van de vrijheid van meningsuiting zijn incarnatie vindt. Maar de GOYIM-staten weten niet hoe ze van deze kracht gebruik moeten maken; en het is in onze handen gevallen. Door de pers hebben we de macht gekregen om invloed uit te oefenen terwijl we in de schaduw bleven; dankzij de pers hebben we het GOUD in handen gekregen, ondanks dat we het uit de oceanen van bloed en tranen hebben moeten halen. Maar het heeft ons betaald, hoewel we veel van onze mensen hebben opgeofferd. Elk slachtoffer aan onze zijde is in de ogen van God duizend GOYIM waard.

PROTOCOL Nr. 3

Terug naar de inhoudsopgave

 1. Vandaag mag ik u zeggen dat ons doel nu nog maar een paar stappen verwijderd is. Er blijft een kleine ruimte over en de hele lange weg die we hebben afgelegd is nu klaar om de cyclus van de Symbolische Slang, waarmee we ons volk symboliseren, te sluiten. Wanneer deze ring sluit, zullen alle staten van Europa in zijn spoel worden opgesloten als in een krachtige ondeugd…
 2. De grondwettelijke schalen van deze dagen zullen binnenkort afbreken, want we hebben ze vastgesteld met een zeker gebrek aan nauwkeurig evenwicht, zodat ze onophoudelijk kunnen slingeren tot ze door de spil waar ze op draaien, heen slingeren. De GOYIM hebben de indruk dat ze voldoende sterk gelast zijn en ze hebben altijd al verwacht dat de weegschalen in evenwicht zouden komen. Maar de draaipunten – de koningen op hun troon – worden ingesloten door hun vertegenwoordigers, die de dwaas spelen, verward met hun eigen ongecontroleerde en onverantwoordelijke macht. Deze macht hebben ze te danken aan de terreur die in de paleizen is geblazen. Omdat ze geen middelen hebben om hun volk, in hun midden, te bereiken, zijn de koningen op hun troon niet meer in staat om met hen in het reine te komen en zich zo te wapenen tegen de zoekers naar macht. We hebben een kloof gemaakt tussen de verregaande Soevereine Macht en de blinde kracht van het volk, zodat beiden alle betekenis hebben verloren, want net als de blinde man en zijn stok, staan ze allebei machteloos tegenover elkaar.
 3. Om zoekers na de macht aan te zetten tot machtsmisbruik hebben we alle krachten tegenover elkaar gezet, waardoor hun liberale neigingen tot onafhankelijkheid worden doorbroken. Daartoe hebben we elke vorm van ondernemen in gang gezet, we hebben alle partijen bewapend, we hebben het gezag als doelwit voor elke ambitie gesteld. Van de staten hebben we gladiatoriale arena’s gemaakt waar veel verwarrende kwesties aan de orde zijn … Een beetje meer, en de wanorde en het bankroet zullen universeel zijn …
 4. Babblers, onuitputtelijk, hebben de zittingen van het Parlement en de raden van bestuur tot oratorische betwistingen gemaakt. Moedige journalisten en gewetenloze pamflettisten vallen dagelijks op uitvoerende ambtenaren. Machtsmisbruik zal de laatste hand leggen aan de voorbereiding van alle instellingen op hun omverwerping en alles zal hemelwaarts vliegen onder de slagen van de gekkenmassa.

ARMOEDE ONS WAPEN

 1. Alle mensen zijn vastgeketend aan zwaar werk door armoede, sterker dan ooit. Zij werden geketend door slavernij en lijfeigenschap; van deze, hoe dan ook, zouden zij zich kunnen bevrijden. Deze konden worden geregeld met, maar van gebrek zullen ze nooit wegkomen. We hebben in de grondwet zulke rechten als die van de massa’s opgenomen, die fictief lijken en niet de werkelijke rechten. Al deze zogenaamde “Volkerenrechten” kunnen alleen in ideeen bestaan, een idee dat nooit in het praktische leven kan worden gerealiseerd. Wat is het voor de proletarische arbeider, die zich dubbel buigt over zijn zware arbeid, verpletterd door zijn lot in het leven, als praters het recht krijgen om te babbelen, als journalisten het recht krijgen om alle onzin naast goede dingen te krabbelen, als het proletariaat geen andere winst heeft uit de grondwet dan alleen die zielige kruimels die we van onze tafel gooien in ruil voor hun stem ten gunste van wat we dicteren, ten gunste van de mannen die wij aan de macht brengen, de dienaren van onze AGENTUR… Republikeinse rechten voor een arme man zijn niet meer dan een bitter stuk ironie, want de noodzaak dat hij bijna de hele dag moet zwoegen geeft hem geen enkel nut, maar de andere hand berooft hem van alle garantie op regelmatige en zekere inkomsten door hem afhankelijk te maken van stakingen door zijn kameraden of lock-outs van zijn meesters.

WIJ STEUNEN HET COMMUNISME

 1. Het volk heeft onder onze leiding de aristocratie, die hun enige verdediging en pleegmoeder was in het belang van hun eigen voordeel, dat onlosmakelijk verbonden is met het welzijn van het volk, uitgeroeid. Tegenwoordig, met de vernietiging van de aristocratie, is het volk in de greep geraakt van genadeloze geldschurken die een meedogenloos en wreed juk op de nek van de arbeiders hebben gelegd.
 2. Wij verschijnen op het toneel als vermeende redders van de arbeider van deze onderdrukking wanneer wij hem voorstellen om toe te treden tot de gelederen van onze strijdkrachten – socialisten, anarchisten, communisten – aan wie wij altijd steun geven in overeenstemming met een vermeende broederlijke heerschappij (van de solidariteit van de hele mensheid) van onze SOCIALE MASONRY. De aristocratie, die volgens de wet de arbeid van de arbeiders genoot, wilde graag zien dat de arbeiders goed gevoed, gezond en sterk waren. Wij zijn geïnteresseerd in precies het tegenovergestelde – in de vermindering, de KillLING OUT OF THE GOYIM. Onze kracht ligt in het chronische tekort aan voedsel en de fysieke zwakte van de arbeider, omdat dit alles impliceert dat hij tot slaaf van onze wil wordt gemaakt, en hij zal in zijn eigen autoriteiten geen kracht of energie vinden om tegen onze wil in te gaan. Honger schept het recht van het kapitaal om over de arbeider te heersen, zekerder dan het door de wettelijke autoriteit van de koningen aan de aristocratie werd gegeven.
 3. Door gebrek en de afgunst en haat die het opwekt, zullen we de menigte in beweging brengen en met hun handen zullen we al degenen die ons op onze weg hinderen, wegvagen.
 4. ALS HET UUR AANBREEKT DAT ONZE SOEVEREINE HEER VAN DE HELE WERELD WORDT GEKROOND, ZIJN HET DEZE ZELFDE HANDEN DIE ALLES WEGVEGEN WAT EEN BELEMMERING ZOU KUNNEN ZIJN. (De Bijbelse “Anti-Christus?”)
 5. De GOYIM hebben de gewoonte om te denken verloren, tenzij ze zich laten leiden door de suggesties van onze specialisten. Daarom zien zij de dringende noodzaak niet in van wat wij, wanneer ons koninkrijk komt, meteen zullen aannemen, namelijk dat het ESSENTIEEL TE VOOR TEACHEN IN NATIONALE SCHOOLEN EEN EENVOUDIGE, WAARDE PRIJZEN VAN KENNIS is, DE BASIS VAN ALLE KENNIS – DE KENNIS VAN DE STRUCTUUR VAN HET MENSELIJK LEVEN, VAN HET SOCIALE BESTAAN, WAT EEN WERKVERDELING VEREIST, EN DUS DE VERDELING VAN DE MENS IN KLASSEN EN OMSTANDIGHEDEN. Het is essentieel voor iedereen om te weten dat hij, die door enige handeling van zijn compromissen een hele klasse in gevaar brengt, niet gelijkelijk verantwoordelijk kan zijn voor de wet met hem die niemand raakt, maar alleen zijn eigen eer. De ware kennis van de structuur van de maatschappij, in de geheimen waarvan we de GOYIM niet toegeven, zou aan alle mensen aantonen dat de posities en het werk binnen een bepaalde cirkel moeten worden gehouden, dat ze geen bron van menselijk lijden mogen worden, voortkomend uit een opvoeding die niet overeenkomt met het werk dat de individuen moeten doen. Na een grondige studie van deze kennis zullen de volkeren zich vrijwillig onderwerpen aan het gezag en de positie aanvaarden die hen in de Staat wordt toebedeeld. In de huidige staat van kennis en de richting die we hebben gegeven aan de ontwikkeling van het volk, gelooft het blindelings in de druk – koestert het – dankzij aansporingen die bedoeld zijn om te misleiden en zijn eigen onwetendheid – een blinde haat jegens alle voorwaarden die het boven zichzelf beschouwt, want het heeft geen begrip voor de betekenis van klasse en toestand.

JODEN ZULLEN VEILIG ZIJN

 1. 11. DEZE HATEREN ZULLEN ZIJN STILLEVERBRUIKEN DOOR DE EFFECTEN VAN EEN ECONOMISCHE CRISSEN, die de handel op de beurzen zullen stopzetten en de industrie tot stilstand zullen brengen. Wij zullen met alle geheime onderaardse methoden die voor ons openstaan en met behulp van goud, dat alles in onze handen is, een UNIVERSELE ECONOMISCHE KRISTEN creëren, WAAROP DE STRAATS VAN DE WERKNEMERS SIMULTANOUSLIJK IN ALLE LANDEN VAN EUROPA ZULLEN WORDEN GEBRUIKT. Deze menigte zal zich haasten om het bloed te vergieten van hen die, in de eenvoud van hun onwetendheid, jaloers zijn op hun wiegen, en wiens bezittingen ze dan kunnen plunderen.
 2. “ONZE” ZULLEN ZE NIET AANRAKEN, WANT HET MOMENT VAN DE AANVAL ZAL ONS BEKEND ZIJN EN WE ZULLEN MAATREGELEN NEMEN OM DE ONZE TE BESCHERMEN.
 3. Wij hebben aangetoond dat de vooruitgang alle GOYIM tot de soevereiniteit van de rede zal brengen. Ons despotisme zal dat zijn; want het zal weten hoe het, door wijze strengheid, alle onrust te pacificeren, het liberalisme uit alle instellingen te cauteriseren.
 4. Wanneer de bevolking heeft gezien dat allerlei concessies en gunsten worden gedaan, in Dezelfde naam van vrijheid heeft het zich voorgesteld als soevereine heer en heeft het zich een weg naar de macht gestormd, maar net als elke andere blinde man is het natuurlijk op een heleboel struikelblokken gestuit. Het heeft een gids gevonden, het heeft NOOIT DE GEVOELIGHEID TERUGGEBRUIKT AAN DE VOORMALIGE STAAT en het heeft zijn volmachten aan onze voeten neergezet. Denk aan de Franse Revolutie, waaraan wij de naam “Grote” hebben gegeven: de geheimen van de voorbereidingen zijn ons bekend, want het was volledig het werk van onze handen.
 1. Sinds die tijd leiden wij de volkeren van de ene ontgoocheling naar de andere, zodat zij zich uiteindelijk ook van ons moeten afkeren ten gunste van dat KONING-DESPOT OF THE BLOOD OF ZION, WHOM WE ARE PREPARING FOR THE WORLD.
 2. 16. Op dit moment zijn we als internationale troepenmacht onoverwinnelijk, want als er 21 door sommigen worden aangevallen, worden we gesteund door andere staten. Het is de bodemloze onbezonnenheid van de GOYIM-volkeren, die op hun buik kruipen om te dwingen, maar genadeloos zijn in de richting van zwakheid, zich niet schuldig maken aan fouten en zich overgeven aan misdaden, niet bereid zijn de tegenstrijdigheden van een vrij maatschappelijk systeem te dragen, maar geduldig zijn aan martelaarschap onder het geweld van een gewaagd despotisme – het zijn die kwaliteiten die ons helpen om onafhankelijk te worden. De GOYIM-volkeren lijden geduldig onder de huidige premier-dictators en dragen zulke mishandelingen dat ze voor de minste van hen twintig koningen zouden hebben onthoofd.
 3. 17. Wat is de verklaring voor dit fenomeen, deze merkwaardige inconsequentie van de massa’s van de volkeren in hun houding ten opzichte van de schijnbare gebeurtenissen van dezelfde orde?
 4. Het is te verklaren door het feit dat deze dictators via hun agenten de volkeren toefluisteren dat zij door deze misstanden de staten met het hoogste doel – het welzijn van de volkeren, de internationale broederschap van hen allen, hun solidariteit en gelijkheid van rechten – schade berokkenen. Natuurlijk zeggen ze de volkeren niet dat deze eenwording alleen onder onze soevereine heerschappij tot stand moet komen.
 5. En zo veroordeelt het volk de oprechten en vrijspreekt het de schuldigen, overtuigt het steeds meer dat het kan doen wat het wil. Dankzij deze stand van zaken vernietigt het volk elke vorm van stabiliteit en creëert het bij elke stap stoornissen.
 6. Het woord “vrijheid” brengt de gemeenschappen van mensen naar voren om te strijden tegen elke vorm van geweld, tegen elke vorm van autoriteit, zelfs tegen God en de wetten van de natuur. Daarom zullen wij, wanneer wij in ons koninkrijk komen, dit woord uit het lexicon van het leven moeten wissen als een principe van brute kracht dat menigte in bloeddorstige beesten verandert.
 7. Deze beesten vallen inderdaad telkens weer in slaap als ze hun bloedvulling hebben gedronken en kunnen dan gemakkelijk in hun ketenen worden vastgeklonken. Maar als zij geen bloed krijgen zullen zij niet slapen en blijven worstelen. 

PROTOCOL Nr. 4

Terug naar de inhoudsopgave

 1. Elke republiek doorloopt verschillende etappes. De eerste bestaat uit de eerste dagen van de waanzinnige razernij van de blinde menigte, die hier en daar, rechts en links, heen en weer wordt geslingerd: de tweede is demagogie waaruit anarchie geboren wordt, en die onvermijdelijk leidt tot despotisme – niet langer legaal en openlijk, en dus verantwoordelijk despotisme, maar tot ongezien en in het geheim verborgen, maar toch verstandig gevoeld despotisme in de handen van een of andere geheime organisatie, 22 waarvan de handelingen zijn de meer gewetenloze in zoverre dat het werkt achter een scherm, achter de rug van allerlei agenten, waarvan de verandering niet alleen geen schadelijke invloed hebben, maar eigenlijk helpt de geheime kracht door het te redden, dankzij de voortdurende veranderingen, van de noodzaak om de middelen uit te breiden op de beloning van lange diensten.
 2. Wie en wat is in staat om een onzichtbare kracht omver te werpen? En dit is precies wat onze kracht is. Het GENTILE-metselwerk dient blindelings als scherm voor ons en onze objecten, maar het werkingsplan van onze kracht, zelfs de zeer blijvende plaats ervan, blijft voor het hele volk een onbekend mysterie.

WE ZULLEN GOD VERNIETIGEN

 1. Maar zelfs de vrijheid zou onschadelijk kunnen zijn en haar plaats in de staatseconomie kunnen innemen zonder het welzijn van de volkeren te schaden, als zij rustte op het fundament van het geloof in God, op de broederschap van de mensheid, die losstaat van het begrip gelijkheid, dat door de wetten van de schepping zelf teniet wordt gedaan, want zij hebben de ondergeschiktheid ervan gevestigd. Met een dergelijk geloof zou een volk door een parochiebeheer kunnen worden geregeerd en zou het tevreden en nederig onder de leidende hand van zijn geestelijke voorganger lopen, die zich onderwerpt aan de beschikkingen van God op aarde. Dit is de reden waarom het voor de V.S. INDISPENSIEEL is om ALLE MAATREGELEN te ONDERMINDEREN, om uit te gaan van de “GOYIM”, het echte BOOGSCHUTTERSCHAPPELIJKHAPPELIJKHAPPELIJKHAPPELIJKHAPPELIJKHAPPELIJKHAPPELIJKHAPPELIJKHAPPELIJKHAPPELIJKHAPPELIJKHAPPELIJKHAPPELIJKHAPPELIJKHAPPELIJKHAPPELIJKHAPPelijk te maken.
 2. Om de GOYIM geen tijd te geven om na te denken en nota te nemen, moet hun geest worden afgeleid naar de industrie en de handel. Zo zullen alle naties worden opgeslokt in het streven naar winst en in de wedloop, want het zal geen rekening houden met hun gemeenschappelijke vijand. Maar nogmaals, om de vrijheid voor eens en altijd te laten verdwijnen en de gemeenschappen van de GOYIM te ruïneren, moeten we de industrie op een speculatieve basis zetten: het resultaat hiervan zal zijn dat wat door de industrie uit het land wordt gehaald, door de handen zal glippen en overgaat in speculatie, dat wil zeggen, in onze klassen.
 3. De geïntensiveerde strijd om de superioriteit en de schokken die het economische leven teweegbrengt, hebben al ontgoochelde, koude en harteloze gemeenschappen gecreëerd. Dergelijke gemeenschappen zullen een sterke afkeer van de hogere politiek en van de godsdienst bevorderen. Hun enige gids is winst, dat wil zeggen Goud, dat zij zullen oprichten tot een ware cultus, ter wille van die materiële lekkernijen die het kan geven. Dan zal het uur slaan wanneer, niet om het goede te bereiken, zelfs niet om rijkdom te winnen, maar alleen uit haat jegens de bevoorrechten, de lagere klassen van de GOYIM ons zullen volgen tegen onze rivalen voor de macht, de intellectuelen van de GOYIM.

PROTOCOL Nr. 5

Terug naar de inhoudsopgave

 1. Welke vorm van bestuurlijk bestuur kan worden gegeven aan gemeenschappen waarin corruptie overal is doorgedrongen, gemeenschappen waar rijkdom alleen wordt bereikt door de slimme verrassingstactiek van halfslachtige trucjes; waar losheid heerst: waar de moraal in stand wordt gehouden door strafrechtelijke maatregelen en harde wetten, maar niet door vrijwillig aanvaarde principes: waar de gevoelens jegens het geloof en het land verplicht worden gesteld door kosmopolitische overtuigingen? Welke vorm van heerschappij moet aan deze gemeenschappen worden gegeven, zo niet dat despotisme dat ik u later zal beschrijven? We zullen een intensievere centralisatie van de overheid creëren om alle krachten van de gemeenschap in onze handen te krijgen. We zullen alle acties van het politieke leven van onze onderdanen mechanisch regelen door nieuwe wetten. Deze wetten zullen één voor één alle toegeeflijkheid en vrijheden die door de GOYIM zijn toegestaan, intrekken en ons koninkrijk zal zich onderscheiden door een despotisme van zulke prachtige proporties dat het op elk moment en op elke plaats in staat zal zijn om elke GOYIM die zich tegen ons verzet door middel van daad of woord, uit te roeien.
 2. Er zal ons worden verteld dat een dergelijk despotisme als ik het heb niet in overeenstemming is met de vooruitgang van deze dagen, maar ik zal u bewijzen dat dit wel het geval is.
 3. In de tijd dat de volkeren de koningen op hun troon zagen als een zuivere manifestatie van de wil van God, onderwierpen zij zich zonder morren aan de despotische macht van de koningen: maar vanaf de dag dat wij in hun gedachten het idee van hun eigen rechten insinueerden, begonnen zij de bezetters van de troon als gewone stervelingen te beschouwen. De heilige vereniging van de Gezalfde Heer is in de ogen van het volk uit de hoofden van de koningen gevallen en toen wij hen ook van hun geloof in God beroofden, werd de macht van de macht op straat geworpen in de plaats van de openbare eigendom en door ons gegrepen.

MASSA’S GELEID DOOR LEUGENS

 1. Bovendien behoort de kunst van het sturen van massa’s en individuen door middel van slim gemanipuleerde theorie en woordenschat, door regels van het leven in het algemeen en allerlei andere eigenaardigheden, in alles wat de GOYIM niets begrijpt, eveneens tot de specialisten van ons administratieve brein. Reagerend op analyse, observatie, op delicatessen van fijne berekeningen, hebben we in dit soort vaardigheden geen rivalen, net zo min als in het opstellen van plannen van politieke acties en solidariteit. In dit opzicht hebben de jezuïeten alleen al met ons vergeleken, maar wij hebben om hen in diskrediet te brengen in de ogen van de ondoordachte menigte als een openlijke organisatie, terwijl wij zelf onze geheime organisatie al die tijd in de schaduw hebben gehouden. Maar het is waarschijnlijk allemaal hetzelfde voor de wereld die zijn soevereine heer is, of het nu het hoofd van het katholicisme is of onze despoot van het bloed van Sion! Maar voor ons, het uitverkoren volk, is het verre van een kwestie van onverschilligheid.
 1. VOOR EEN TIJD PERHAPS WIJ MOGELIJK WORDEN GEWIJZIGD DOOR EEN COALITIE VAN DE “GOYIM” VAN ALLE WERELD: maar van dit gevaar zijn we gevrijwaard door de onenigheid die onder hen bestaat en waarvan de wortels zo diep zitten dat ze nu nooit meer kunnen worden opgepikt. We hebben de persoonlijke en nationale afrekening van de GOYIM, de religieuze en rassenhaat, die we in de loop van de afgelopen twintig eeuwen tot een enorme groei hebben aangezet, tegen elkaar afgezet. Dit is de reden waarom er niet één staat is die ergens steun zou krijgen als hij zijn arm zou optrekken, want ieder van hen moet beseffen dat elke overeenkomst tegen ons onrendabel zou zijn voor zichzelf. We zijn te sterk – er is geen ontkomen aan onze macht. DE NATIES KUNNEN NIET EENS TOT EEN ONAANZIENLIJK PRIVÉ-AKKOORD KOMEN ZONDER DAT WIJ ER IN HET GEHEIM EEN HANDJE BIJ HELPEN.
 2. PER ME REGES REGNANT. “Het is door mij dat de koningen regeren.” En de profeten zeiden dat wij door God zelf zijn uitverkoren om over de hele aarde te heersen. God heeft ons begiftigd met genialiteit, zodat we onze taak aankunnen. Als genie in het tegenovergestelde kamp zou het nog steeds tegen ons strijden, maar toch is een nieuweling geen partij voor de oudgevestigde kolonist: de strijd zou genadeloos tussen ons zijn, zo’n strijd als de wereld nog nooit heeft meegemaakt. Aye, en het genie aan hun kant zou te laat zijn gekomen. Alle wielen van de machinerie van alle staten gaan door de kracht van de motor, die in onze handen is, en die motor van de machinerie van staten is – Goud. De wetenschap van de politieke economie die door onze geleerde ouderen is uitgevonden, heeft het kapitaal lange tijd koninklijk aanzien gegeven.

MONOPOLIEKAPITAAL

 1. 7. Het kapitaal moet, wil het ongehinderd kunnen samenwerken, vrij zijn om een monopolie op industrie en handel te vestigen: dit wordt in alle delen van de wereld al met ongeziene hand uitgevoerd. Deze vrijheid zal politieke kracht geven aan degenen die in de industrie werkzaam zijn, en dat zal helpen om de mensen te onderdrukken. Vandaag de dag is het belangrijker om de volkeren te ontwapenen dan om ze in oorlog te leiden: belangrijker is het om de passies die in vlammen zijn opgegaan in ons voordeel te gebruiken dan om hun vuur te doven: belangrijker is het om ze uit te roeien. HET VOORNAAMSTE DOEL VAN ONZE DIRECTIE BESTAAT HIERIN: HET OPENBARE VERSTAND TE VERZWAKKEN DOOR KRITIEK; HET WEG TE LEIDEN VAN SERIEUZE BESCHOUWINGEN DIE BEREKEND ZIJN OM WEERSTAND OP TE WEKKEN; DE KRACHTEN VAN HET VERSTAND AF TE LEIDEN NAAR EEN SCHIJNWERPERSGEVECHT VAN LEGE WELSPREKENDHEID.
 2. In alle tijden hebben de mensen van de wereld, evenzeer met individuen, woorden voor daden geaccepteerd, voor ZIJN INHOUD MET EEN ZOEK en staan zelden stil om in de publieke arena op te merken of beloftes worden gevolgd door een prestatie. Daarom zullen we instellingen oprichten die welsprekend bewijs leveren van hun nut voor de vooruitgang.
 3. We zullen ons de liberale fysionomie van alle partijen, van alle richtingen, eigen maken en we zullen die fysionomie een STEM IN ORATOREN geven die ZAL SPREKEN ZOALS DE PATIËNTIE VAN DE HAARHOUDERS EN DE PRODUCTIE VAN DE ORATORIE ZULLEN UITDRUKKEN.
 4. OM DE PUBLIEKE OPINIE IN ONZE HANDEN TE LEGGEN MOETEN WE HAAR IN EEN STAAT VAN VERBIJSTERING BRENGEN DOOR VAN ALLE KANTEN UITDRUKKING TE GEVEN AAN ZOVEEL TEGENSTRIJDIGE MENINGEN EN ZO LANG ALS NODIG IS OM DE “GOYIM” HUN HOOFD TE LATEN VERLIEZEN IN HET LABYRINT EN TE KOMEN ZIEN DAT HET HET BESTE IS OM GEEN ENKELE MENING TE HEBBEN OVER POLITIEKE ZAKEN, die niet aan het publiek wordt gegeven om te begrijpen, omdat ze alleen worden begrepen door hem die het publiek begeleidt. Dit is het eerste geheim.
 5. Het tweede geheim dat nodig is voor het succes van onze regering bestaat uit het volgende: Het vermenigvuldigen van nationale tekortkomingen, gewoontes, passies, omstandigheden van het burgerlijke leven, zodat niemand kan weten waar hij zich bevindt in de resulterende chaos, zodat de mensen elkaar bijgevolg niet zullen begrijpen. Deze maatregel zal ons ook op een andere manier dienen, namelijk om verdeeldheid te zaaien in alle partijen, om alle collectieve krachten te ontwrichten die zich nog steeds niet aan ons willen onderwerpen, en om elk persoonlijk initiatief te ontmoedigen dat in enige mate onze zaak zou kunnen belemmeren. DIT IS GEVAARLIJKER DAN PERSOONLIJK INITIATIEF: als het geniaal is, kan zo’n initiatief meer doen dan miljoenen mensen, onder wie wij verdeeldheid hebben gezaaid. We moeten het onderwijs van de GOYIM-gemeenschappen zo sturen dat ze, wanneer ze met een zaak te maken krijgen die initiatief vereist, hun handen in wanhopige machteloosheid kunnen laten vallen. De spanning die het gevolg is van de vrijheid van handelen, maakt de krachten kapot wanneer het de vrijheid van een ander ontmoet. Uit deze botsing ontstaan ernstige morele schokken, ontgoochelingen, mislukkingen. MET AL DEZE MIDDELEN ZULLEN WE DE “GOYIM” ZO VERSLIJTEN, DAT ZE ONS GEDWONGEN ZULLEN WORDEN OM ONS INTERNATIONALE MACHT AAN TE BIEDEN, DIE ONS DOOR ZIJN POSITIE IN STAAT ZAL STELLEN OM ZONDER ENIG GEWELD GELEIDELIJK AAN ALLE STAATSKRACHTEN VAN DE WERELD OP TE NEMEN EN EEN SUPERREGERING TE VORMEN. In plaats van de heersers van vandaag zullen we een bogey oprichten die de Super-Government Administration zal worden genoemd. Zijn handen zullen in alle richtingen uitstrekken als tepels en zijn organisatie zal zulke kolossale dimensies hebben dat hij niet kan nalaten alle naties van de wereld te onderwerpen. (Volkenbond en de daaropvolgende Organisatie van de Verenigde Naties – Ed.).

 

PROTOCOL Nr. 6

Terug naar de inhoudsopgave

1.We zullen binnenkort beginnen met het vestigen van enorme monopolies, reservoirs van kolossale rijkdom, waarvan zelfs grote fortuinen van de GOYIM zozeer zullen afhangen dat ze naar de bodem gaan samen met het krediet van de Staten op de dag na de politieke smash … (verplicht pensioen, sociale zekerheid).

 1. Jullie heren hier aanwezig die economen zijn, geef een schatting van de betekenis van deze combinatie! …
 2. Op alle mogelijke manieren moeten we de betekenis van onze SuperGovernment ontwikkelen door haar te vertegenwoordigen als de Beschermer en Begunstiger van iedereen die zich vrijwillig aan ons onderwerpt.
 3. De aristocratie van de GOYIM als politieke kracht is dood – we hoeven er geen rekening mee te houden; maar als landeigenaren kunnen ze nog steeds schadelijk voor ons zijn omdat ze zelfvoorzienend zijn in de hulpbronnen waarop ze leven. Daarom is het voor ons van essentieel belang om hen koste wat het kost van hun land te beroven. Dit doel kan het best worden bereikt door de lasten voor de grondbezitters te verhogen – in het laden van land met schulden. Deze maatregelen zullen het bezit van land controleren en het in een staat van nederige en onvoorwaardelijke onderwerping houden.
 4. De aristocraten van de GOYIM, die erfelijk niet in staat zijn om zich met weinig tevreden te stellen, zullen snel opbranden en uitbarsten.

WE ZULLEN HEIDENEN TOT SLAAF MAKEN

 1. Tegelijkertijd moeten we de handel en de industrie intensief betuttelen, maar in de eerste plaats moet de speculatie een tegenwicht bieden aan de industrie : de afwezigheid van een speculatieve industrie zal het kapitaal in particuliere handen vermenigvuldigen en zal dienen om de landbouw te herstellen door de grond te bevrijden van de schuldenlast van de grondbanken. Wat we willen is dat de industrie zowel de arbeid als het kapitaal van het land afvoert en door middel van speculatie al het geld van de wereld in onze handen legt en zo al het GOYIM in de gelederen van het proletariaat gooit. Dan zal de GOYIM voor ons buigen, al is het maar om het bestaansrecht te krijgen.
 2. Om de ruïne van de industrie van de GOYIM te voltooien zullen we de luxe die we onder de GOYIM hebben ontwikkeld, die inhalige vraag naar luxe die alles opslokt, ten dienste stellen van de speculatie. WIJ ZULLEN DE LONEN VERHOGEN, WAT ECHTER GEEN ENKEL VOORDEEL ZAL OPLEVEREN VOOR DE WERKNEMERS, WANT TEGELIJKERTIJD ZULLEN WIJ DE PRIJZEN VAN DE EERSTE LEVENSBEHOEFTEN DOEN STIJGEN, MET HET ARGUMENT DAT DEZE STIJGING HET GEVOLG IS VAN DE ACHTERUITGANG VAN DE LANDBOUW EN DE VEETEELT: WE ZULLEN DE PRODUCTIEBRONNEN OP KUNSTMATIGE WIJZE EN DIEPGAAND ONDERMIJNEN, DOOR DE ARBEIDERS TE LATEN WENNEN AAN ANARCHIE EN DRONKENSCHAP EN DAARBIJ ALLE MAATREGELEN TE NEMEN OM ALLE GESCHOOLDE KRACHTEN VAN DE “GOYIM” UIT HET GEZICHT VAN DE AARDE TE VERDRIJVEN.
 3. ZODAT DE WARE BETEKENIS VAN DE DINGEN NIET VOOR DE JUISTE TIJD DE “GOYIM” TREFT, ZULLEN WE HET MASKEREN ONDER EEN VERMEEND VURIG VERLANGEN OM DE DE ARBEIDERSKLASSE EN DE GROTE PRINCIPES VAN DE POLITIEKE ECONOMIE WAAROVER ONZE ECONOMISCHE THEORIEËN EEN ENERGIEKE PROPAGANDA VOEREN.

PROTOCOL Nr. 7

Terug naar de inhoudsopgave

 1. De intensivering van de bewapening, de uitbreiding van de politiediensten – zijn allemaal van essentieel belang voor de voltooiing van bovengenoemde plannen. Wat we moeten bereiken is dat er in alle staten van de wereld, naast onszelf, alleen de massa’s van het proletariaat, een paar miljonairs die zich inzetten voor onze belangen, de politie en de soldaten, zijn.
 2. In heel Europa, en via de betrekkingen met Europa, ook in andere continenten, moeten we fermenten, onenigheid en vijandigheid creëren. Daarin hebben we een dubbel voordeel. In de eerste plaats houden we alle landen in bedwang, want zij zullen weten dat we de macht hebben wanneer we willen om stoornissen te creëren of de orde te herstellen. Al deze landen zijn gewend om in ons een onmisbare dwangmiddel te zien. In de tweede plaats zullen we door onze intriges alle draden die we in de kabinetten van alle staten hebben gespannen door middel van de politieke, economische verdragen of leningsverplichtingen door elkaar halen. Om daarin te slagen moeten we tijdens de onderhandelingen en het sluiten van overeenkomsten grote sluwheid en doordringing gebruiken, maar wat betreft de zogenaamde “officiële taal” zullen we ons aan de tegenovergestelde tactiek houden en het masker van de eerlijkheid en de zelfgenoegzaamheid op zich nemen. Op deze manier zullen de volkeren en regeringen van de GOYIM, die wij hebben geleerd om alleen naar de buitenkant te kijken, wat wij ook presenteren, ons blijven accepteren als de weldoeners en redders van het menselijk ras.

UNIVERSELE OORLOG

 1. We moeten in staat zijn om op elke daad van verzet te reageren door middel van een oorlog met de buren van dat land dat zich tegen ons durft te verzetten: maar als deze buren zich ook collectief tegen ons durven te verzetten, dan moeten we verzet bieden door middel van een universele oorlog.
 2. De belangrijkste factor voor succes in de politiek is de geheimhouding van haar verbintenissen: het woord moet niet in overeenstemming zijn met de daden van de diplomaat.
 3. We moeten de regeringen van de GOYIM dwingen om actie te ondernemen in de richting van ons breed opgevatte plan, dat al in de buurt komt van de gewenste vervolmaking, door wat wij als publieke opinie zullen vertegenwoordigen, in het geheim door ons gepromoot door middel van die zogenaamde “Grote Macht” – DE PERSBERICHT, WAAROM, MET EEN VEEL BELANGRIJKSTE UITZONDERINGEN, IS ALLEEN IN ONZE HANDEN.
 4. In één woord, om ons systeem van het in toom houden van de regeringen van de goyim in Europa samen te vatten, We zullen onze kracht aan een van hen tonen door middel van terroristische pogingen en aan iedereen, als we de mogelijkheid toestaan dat een generaal tegen ons in opstand komt, zullen we reageren met de geweren van Amerika of China of Japan. (De Russisch-Japanse oorlog van 1904-1905 – Ed.).

 

PROTOCOL Nr. 8

Terug naar de inhoudsopgave

 1. We moeten ons wapenen met alle wapens die onze tegenstanders tegen ons kunnen gebruiken. We moeten in de allerfijnste uitdrukkingsvormen en in de knoestige punten van het lexicon van het recht zoeken naar rechtvaardigingsgronden voor die gevallen waarin we uitspraken moeten doen die abnormaal gedurfd en onrechtvaardig lijken, want het is belangrijk dat deze resoluties worden vastgelegd in uitdrukkingen die de meest verheven morele principes lijken te zijn die in een juridische vorm worden gegoten. (Genocide Conventie? V.N. Verklaring van de Rechten van het Kind?) Ons directoraat moet zich omringen met al deze krachten van de beschaving waaronder het zal moeten werken. Het zal zich omringen met publicisten, praktische juristen, bestuurders, diplomaten en tenslotte met personen die zijn voorbereid door een speciale super-educatieve opleiding IN ONZE SPECIALE SCHOOLS (Rhodes Scholars? London School of Economics?) Deze personen zullen alle geheimen van de sociale structuur kennen, ze zullen alle talen kennen die door politieke alfabetten en woorden kunnen worden opgemaakt; ze zullen vertrouwd worden gemaakt met de hele onderzijde van de menselijke natuur, met al haar gevoelige akkoorden waarop ze zullen moeten spelen. Deze akkoorden zijn de gemoedstoestand van de GOYIM, hun neigingen, kortom, ondeugden en kwaliteiten, de bijzonderheden van de klassen en de omstandigheden. Het spreekt voor zich dat de getalenteerde gezagsdragers, over wie ik spreek, niet tot de GOYIM behoren, die gewend zijn hun administratieve werk te doen zonder zich de moeite te getroosten om na te denken over wat het doel ervan is en nooit te overwegen waar het voor nodig is. De bestuurders van de GOYIM ondertekenen papieren zonder ze te lezen ( Margaret Thatcher heeft de Britse soevereiniteit door het Verdrag van Maastricht ondertekend? Als Australische parlementariërs ondertekenden ze meer dan 2000 V.N.-verdragen . . . ongelezen?) en ze dienen ofwel voor huurlingen ofwel uit ambitie.
 2. We zullen onze regering omringen met een hele wereld van economen. Daarom vormen de economische wetenschappen het hoofdvak van het onderwijs aan de Joden. Om ons heen zal weer een hele constellatie van bankiers, industriëlen, kapitalisten en – THE MAIN THING – MILLIONAIRES, BECAUSE IN SUBSTANCE EVERYTHING WORDEN INSTELLING gebracht door de QUESTION OF FIGURES.
 3. Totdat er geen risico meer bestaat om verantwoordelijke posten in onze staat toe te vertrouwen aan onze broeders en zusters, zullen wij ze voor een tijdje in handen leggen van personen wier verleden en reputatie zodanig zijn dat er tussen hen en het volk een afgrond ligt, personen die, in geval van ongehoorzaamheid aan onze instructies, strafrechtelijk moeten worden aangeklaagd of moeten verdwijnen – dit om hen onze belangen tot het laatst toe te laten verdedigen.

PROTOCOL Nr. 9

Terug naar de inhoudsopgave

 1. Laat bij de toepassing van onze principes de aandacht uitgaan naar het karakter van de mensen in wier land je woont en handelt; een algemene, identieke toepassing ervan, totdat de mensen opnieuw zijn opgeleid tot ons patroon, kan geen succes hebben. Maar door hun toepassing voorzichtig te benaderen zult u zien dat er niet een decennium voorbij zal gaan voordat het meest koppige karakter zal veranderen en we zullen een nieuw volk toevoegen aan de gelederen van degenen die al door ons zijn ingetogen.
 2. De woorden van de liberalen, die in feite de woorden van ons vrijmetselaarswapen zijn, namelijk “Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap”, zullen, wanneer we in ons koninkrijk komen, door ons worden veranderd in woorden die niet langer een wachtwoord zijn, maar slechts een uitdrukking van idealisme, namelijk in “Het recht op vrijheid, de plicht tot gelijkheid, het ideaal van broederschap”. Zo zullen we het zeggen, – en zo zullen we de stier bij de horens vatten… DE FACTO we hebben al alle soorten regels weggevaagd, behalve de onze, hoewel DE JURE er nog steeds een flink aantal van hen zijn. Als er nu staten zijn die tegen ons protesteren, dan is het alleen nog maar PRO FORMA naar eigen goeddunken en op onze aanwijzingen, want THEIR ANTI-SEMITISM IS INDISPENSABLE NAAR ONS VOOR HET BEHEER VAN ONZE LESSER BRETHREN. Ik zal geen verdere uitleg geven, want deze kwestie is het onderwerp geweest van herhaalde discussies onder ons.

JOODSE SUPERSTAAT

 1. Voor ons zijn er geen controles om het bereik van onze activiteit te beperken. Onze SuperGovernment bestaat in extra-juridische omstandigheden die in de geaccepteerde terminologie worden beschreven door het energieke en dwingende woord – Dictatuur. Ik kan u met een zuiver geweten zeggen dat wij, de wetgevers, op het juiste moment het vonnis en de straf zullen voltrekken, we zullen doden en we zullen sparen, we zijn als hoofd van al onze troepen op het roer van de leider gezet. Wij regeren met geweld, want in onze handen zijn de fragmenten van een ooit machtige partij, die nu door ons is overwonnen. EN DE WAPENS IN ONZE HANDEN ZIJN GRENZELOZE AMBITIES, BRANDENDE HEBZUCHT, GENADELOZE WRAAK, HAAT EN KWAADWILLIGHEID.
 2. HET IS VAN ONS DAT DE ALLES-OPWAARTSE TERREUR VOORTDUURT. WIJ HEBBEN IN ONZE DIENST PERSONEN VAN ALLE MENINGEN, VAN ALLE DOCTRINES, DIE MONARCHISTEN, DEMAGOGEN, SOCIALISTEN, COMMUNISTEN EN UTOPISCHE DROMERS VAN ELKE SOORT HERSTELLEN. We hebben ze allemaal ingezet voor de taak: IEDER VAN HEN VOOR EIGEN REKENING VERVEELT BIJ DE LAATSTE RESTANTEN VAN HET GEZAG, STREEFT NAAR HET OMVERWERPEN VAN ALLE GEVESTIGDE ORDE. Door deze daden zijn alle staten in marteling; ze sporen aan tot rust, zijn bereid om alles op te offeren voor de vrede: MAAR WE ZULLEN ZE GEEN VREDE GEVEN TOTDAT ZE ONZE INTERNATIONALE SUPERREGERING OPENLIJK ERKENNEN, EN MET ONDERDANIGHEID.
 3. De mensen hebben gejammer over de noodzaak om de kwestie van het socialisme op te lossen van een internationale overeenkomst. DE VERDELING IN FRACTIONELE PARTIJEN HEEFT HEN IN ONZE HANDEN GEGEVEN, WANT OM EEN BETWISTE STRIJD TE KUNNEN VOEREN, MOET MEN GELD HEBBEN, EN HET GELD LIGT ALLEMAAL IN ONZE HANDEN.
 1. We hebben misschien reden om een verbintenis aan te gaan tussen de “helderziende” kracht van de GOY-koningen op hun troon en de “blinde” kracht van de GOY-maffia’s, maar we hebben alle noodzakelijke maatregelen genomen tegen een dergelijke mogelijkheid: tussen de ene en de andere kracht hebben we een bolwerk opgericht in de vorm van een wederzijdse schrikbewegingen tussen hen. Op deze manier blijft de blinde kracht van het volk onze steun en zullen wij, en wij alleen, hen voorzien van een leider en hen natuurlijk leiden op de weg die naar ons doel leidt.
 2. Opdat de hand van de blinde menigte zich niet van onze leidende hand zou bevrijden, moeten we zo nu en dan een nauwe gemeenschap met haar aangaan, zo niet daadwerkelijk in persoon, dan toch via enkele van de meest betrouwbare van onze broeders. Wanneer we erkend worden als de enige autoriteit zullen we persoonlijk met de mensen op de markt, plaatsen, en we zullen hen instrueren op 31 zoektochten van de politiek op een wijze manier die hen in de richting kan sturen die ons past.
 3. Wie gaat controleren wat er in de dorpsscholen wordt onderwezen? Maar wat een afgezant van de regering of een koning op zijn troon zelf mag zeggen, kan niet anders dan onmiddellijk bekend worden bij de hele staat, want het zal door de stem van het volk in het buitenland worden verspreid.
 4. Om de instellingen van de GOYIM te vernietigen voordat het tijd is, hebben we ze met ambachtelijk vakmanschap en delicatesse aangeraakt en hebben we de uiteinden van de veren, die hun mechanisme bewegen, in handen genomen. Deze veren lagen in een strikte maar rechtvaardige zin van het woord; we hebben ze vervangen door de chaotische vrijbrief van het liberalisme. We hebben onze handen in de administratie van de wet, in het verloop van de verkiezingen, in de pers, in de vrijheid van de persoon, MAAR BEGINSELIJKE ONDERWERPEN EN OPLEIDINGEN ALS DE KORNERSTEN VAN EEN VRIJE UITBREIDING.

CHRISTELIJKE JEUGD VERNIETIGD

 1. WE HEBBEN DE JEUGD VAN DE “GOYIM” VOOR DE GEK GEHOUDEN, VERDWAASD EN GECORRUMPEERD DOOR ZE OP TE VOEDEN IN PRINCIPES EN THEORIEËN WAARVAN WE WETEN DAT ZE VALS ZIJN, OOK AL IS HET DAT ZE ZIJN INGEPRENT.
 2. Boven de bestaande wetten hebben we, zonder ze substantieel te wijzigen en door ze alleen maar te verdraaien in tegenstrijdigheden van interpretaties, iets groots in de vorm van resultaten neergezet. Deze resultaten kwamen tot uitdrukking in het feit dat de INTERPRETATIES DE WET hebben gemaskeerd: achteraf hebben ze ze volledig verborgen gehouden voor de ogen van de regeringen, omdat het onmogelijk was om iets te maken van het verwarde web van de wetgeving.
 3. Dit is de oorsprong van de theorie van de cursus van de arbitrage
 4. U kunt zeggen dat de GOYIM op ons zal opstaan, met de armen in de hand, als ze raden wat er aan de hand is voordat de tijd komt; maar in het Westen hebben we hiertegen een manoeuvre van zo’n verschrikkelijke schrik dat de allerzachtste harten kwispelen – de ondergronden, de metropolen, die ondergrondse gangen die, voordat de tijd komt, onder alle hoofdsteden worden gedreven en vanwaar die hoofdsteden met al hun organisaties en archieven in de lucht zullen worden geblazen.

 

PROTOCOL Nr. 10

Terug naar de inhoudsopgave

 1. Vandaag begin ik met een herhaling van wat ik eerder heb gezegd, en ik BEG JE HOUDT IN HET BELANGRIJK DAT DE REGERINGEN EN DE POLITIEKE TOEPASSINGEN IN DE BUITENLANDSE BUITENLANDSE ZAKEN ZIJN. En hoe kunnen de GOYIM inderdaad de onderliggende betekenis van de dingen waarnemen als hun vertegenwoordigers het beste van hun energie geven om te genieten? Voor ons beleid is het van het grootste belang om kennis te nemen van dit detail; het zal ons helpen bij het overwegen van de verdeling van het gezag van het eigendom, van de woning, van de belasting (het idee van verborgen belastingen), van de reflexkracht van de wetten. Al deze vragen zijn zodanig dat ze niet direct en openlijk voor het volk moeten worden aangeroerd. In gevallen waarin het onontbeerlijk is om ze aan te raken, moeten ze niet categorisch worden genoemd, maar moet alleen worden verklaard dat de principes van het hedendaagse recht door ons worden erkend, zonder dat er een gedetailleerde uiteenzetting wordt gegeven. De reden om in dit opzicht te zwijgen is dat we door het niet benoemen van een principe onszelf de vrijheid van handelen laten, om dit of dat eruit te laten vallen zonder dat het ons opvalt; als ze allemaal categorisch benoemd zouden zijn, zouden ze allemaal al gegeven lijken te zijn.
 2. De menigte koestert een bijzondere genegenheid en respect voor de genieën van de politieke macht en accepteert al hun daden van geweld met de bewonderende reactie: “onbeleefd, wel, ja, het is onbeleefd, maar het is slim! … een trucje, zo je wilt, maar hoe knap gespeeld, hoe magnifiek gedaan, wat een schaamteloze durf!” …

ONS DOEL – WERELDMACHT

 1. Wij rekenen erop dat alle naties zich zullen inzetten voor de oprichting van de nieuwe fundamentele structuur, waarvoor wij het project hebben opgesteld. Daarom is het voor alles onontbeerlijk dat wij ons wapenen en die absoluut roekeloze durf en onweerstaanbare kracht van de geest, die in de persoon van onze actieve werkers alle hindernissen op onze weg zal wegnemen, in onszelf opbergen.
 2. ALS WE ONZE COUP D’ETAT HEBBEN VOLBRACHT, DAN ZULLEN WE TEGEN DE VERSCHILLENDE VOLKEREN ZEGGEN: “ALLES IS VRESELIJK SLECHT GEGAAN, ALLES IS VERSLETEN DOOR HET LIJDEN. WE VERNIETIGEN DE OORZAKEN VAN JULLIE KWELLING – NATIONALITEITEN, GRENZEN, VERSCHILLEN IN MUNTSTUKKEN. U BENT NATUURLIJK VRIJ OM ONS TE VEROORDELEN, MAAR KAN HET MISSCHIEN EEN RECHTVAARDIGE ZIJN ALS HET DOOR U WORDT BEVESTIGD VOORDAT U EEN PROCES MAAKT VAN WAT WIJ U AANBIEDEN.” ..DAN ZAL DE MENIGTE ONS VERHEFFEN EN ONS IN HUN HANDEN DRAGEN IN EEN UNANIEME TRIOMF VAN HOOP EN VERWACHTINGEN. DE STEMMING, DIE WIJ HET INSTRUMENT HEBBEN GEMAAKT DAT ONS OP DE TROON VAN DE WERELD ZAL ZETTEN DOOR ZELFS DE ALLERKLEINSTE EENHEDEN VAN DE LEDEN VAN HET MENSELIJK RAS TE LEREN STEMMEN DOOR MIDDEL VAN BIJEENKOMSTEN EN OVEREENKOMSTEN VAN GROEPEN, ZAL DAN ZIJN DOEL HEBBEN GEDIEND EN ZAL DAN VOOR DE LAATSTE KEER ZIJN ROL SPELEN DOOR EEN UNANIEME WENS OM ONS EERST VAN DICHTBIJ TE LEREN KENNEN ALVORENS ONS TE VEROORDELEN.
 1. Om dit te waarborgen, moeten we elke stem van het lichaam hebben, zonder onderscheid te maken tussen klasse en kwaliteit, om een absolute meerderheid vast te stellen, die niet kan worden verkregen van de geschoolde leerlingen. Op deze manier, door in alle opzichten een gevoel van zelfbelang te stimuleren, zullen we onder de GOYIM het belang van het gezin en zijn educatieve waarde vernietigen en de mogelijkheid wegnemen dat individuele geesten zich afsplitsen, want de menigte, die door ons wordt behandeld, zal hen niet naar voren laten komen noch zelfs maar een gehoor geven; het is gebruikelijk om alleen naar ons te luisteren, die het betalen voor gehoorzaamheid en aandacht. Op deze manier zullen we een blinde, machtige kracht creëren die nooit in staat zal zijn om zich in welke richting dan ook te bewegen zonder de begeleiding van onze agenten die door ons als leiders van de menigte aan het hoofd worden geplaatst. Het volk zal zich aan dit regime onderwerpen omdat het weet dat het van deze leiders afhankelijk zal zijn van zijn verdiensten, gratificaties en het ontvangen van allerlei voordelen.
 2. Een schema van de overheid moet klaar komen gemaakt van één brein, want het zal nooit stevig worden vastgeklampt als het wordt toegestaan om te worden opgesplitst in fractionele delen in de hoofden van velen. Het is daarom toegestaan dat we kennis hebben van het schema van de actie, maar niet om het te bespreken, zodat we de kunstzinnigheid ervan, de onderlinge afhankelijkheid van de onderdelen, de praktische kracht van de geheime betekenis van elke clausule niet verstoren. Het bespreken van en het aanbrengen van wijzigingen in een dergelijke arbeid door middel van talrijke stemmingen is om indruk te maken op het stempel van alle ratiocinaties en misverstanden die er niet in zijn geslaagd om de diepte en het verband van zijn samenzweringen te doorgronden. Wij willen dat onze plannen gedwongen worden en op de juiste manier worden bedacht. Daarom WIJ WIJ WIJN HET WERK VAN GENIES VAN ONZE GUIDE NIET aan de hoektanden van de menigte of zelfs van een selecte onderneming laten hangen.
 3. Deze regelingen zullen de bestaande instellingen nog niet op hun kop zetten. Ze zullen alleen veranderingen teweegbrengen in hun economie en dus in de hele gecombineerde beweging van hun vooruitgang, die dus zal worden geleid langs de wegen die in onze regelingen zijn vastgelegd.

GIF VAN HET LIBERALISME

 1. Onder verschillende namen bestaat er in alle landen ongeveer één en hetzelfde. Vertegenwoordiging, ministerie, senaat, staatsraad, wetgevend en uitvoerend korps. Ik hoef u het mechanisme van de relatie tussen deze instellingen niet uit te leggen, omdat u zijn zich van dat alles bewust; neem alleen nota van het feit dat elk van de bovengenoemde instellingen overeenkomt met een of andere belangrijke functie van de staat, en ik zou u willen verzoeken op te merken dat het woord “belangrijk” niet van toepassing is op de instelling maar op de functie, en dat het dus niet de instellingen zijn die belangrijk zijn, maar hun functies. Deze instellingen hebben alle functies van de overheid – administratief, wetgevend, uitvoerend – onderling verdeeld, waardoor ze net als de organen in het menselijk lichaam zijn gaan functioneren. Als we een deel van de staatsmachinerie verwonden, wordt de staat ziek, als een menselijk lichaam, en … zal hij sterven.
 1. Toen we het gif van het liberalisme in het staatsorganisme introduceerden, onderging de hele politieke teint een verandering. Staten zijn in beslag genomen met een dodelijke ziekte – bloedvergiftiging. Het enige wat overblijft is het wachten op het einde van hun doodsstrijd.
 2. Het liberalisme heeft een constitutionele staat voortgebracht, die in de plaats is gekomen van wat de enige waarborg van het GOYIM was, namelijk het Despotisme; en een CONSTITUTIE, zoals U weet, is niets anders dan een schooier van onenigheid, misverstanden, ruzies, onenigheid, vruchteloze partijpolitiek, partijwilgen – in één woord, een school van alles wat dient om de persoonlijkheid van de staatsactiviteit te vernietigen. THE TRIBUNE OF THE “TALKERIES” HEEFT, NO LESS EFFECTIVELY THAN THE PRESS, VERBODEN DE REGELS TOT INACTIVITEIT EN MOTENTIE, en maakte ze daardoor nutteloos en overbodig, waarvoor ze inderdaad in veel landen zijn afgezet. TOEN WERD HET TIJDPERK VAN DE REPUBLIEKEN MOGELIJK OM ZICH TE REALISEREN; EN TOEN WERD DE HEERSER VERVANGEN DOOR EEN KARIKATUUR VAN EEN REGERING – DOOR EEN PRESIDENT, ONTTROKKEN AAN DE MENIGTE, UIT HET MIDDEN VAN ONZE POPPENWEZENS, OF SLAVEN. Dit was het fundament van de mijn die we onder het GOY-volk hebben gelegd, ik zou eerder zeggen, onder de GOY-volkeren.

WE BENOEMEN PRESIDENTEN

 1. In de nabije toekomst zullen we de verantwoordelijkheid van de voorzitters vaststellen.
 2. Tegen die tijd zullen we in staat zijn om vormen te negeren bij het uitvoeren van zaken waarvoor onze onpersoonlijke marionet verantwoordelijk zal zijn. Wat kan het ons schelen dat de gelederen van degenen die streven naar macht worden uitgedund, dat er een impasse ontstaat door de onmogelijkheid om presidenten te vinden, een impasse die het land uiteindelijk zal desorganiseren? …
 3. Om dit resultaat te bereiken zullen wij verkiezingen organiseren ten gunste van presidenten die in het verleden een duistere, onontdekte vlek, een of andere “Panama” hebben gehad – dan zullen zij betrouwbare agenten zijn voor de uitvoering van onze plannen uit angst voor openbaringen en uit de natuurlijke wens van iedereen die de macht heeft gekregen, namelijk het behoud van de privileges, voordelen en eer die verbonden zijn aan het ambt van president. De Kamer van Afgevaardigden zal zorgen voor de dekking, de bescherming en de verkiezing van de presidenten, maar wij zullen er het recht uit halen om nieuwe voorstellen te doen of wijzigingen aan te brengen in de bestaande wetten, want dit recht zal door ons worden gegeven aan de verantwoordelijke president, een marionet in onze handen. Natuurlijk zal het gezag van de presidenten dan een doelwit worden voor elke mogelijke vorm van aanval, maar wij zullen hem een middel tot zelfverdediging verschaffen in het recht van een beroep op het volk, op de beslissing van het volk over de hoofden van zijn vertegenwoordigers, dat wil zeggen een beroep op diezelfde blinde slaaf van ons – de meerderheid van het gepeupel. Los daarvan zullen we de president het recht geven om de staat van oorlog uit te roepen. Wij zullen dit laatste recht rechtvaardigen met het argument dat de president als leider van het hele leger van het land over dit recht moet beschikken, voor het geval de nieuwe republikeinse grondwet moet worden verdedigd, het recht om te verdedigen dat hem als verantwoordelijke vertegenwoordiger van deze grondwet toebehoort. (Iran? Grenada? Koeweit? Irak? Panama? Somalië? Bosnië? Kosovo? Indonesië?)
 1. Het is gemakkelijk te begrijpen dat in deze omstandigheden de sleutel van het heiligdom in onze handen zal liggen, en niemand buiten onszelf zal nog de kracht van de wetgeving sturen.
 2. Daarnaast zullen wij met de invoering van de nieuwe republikeinse grondwet het recht op interpolatie van overheidsmaatregelen uit de Kamer halen, onder het voorwendsel van het bewaren van politieke geheimhouding, en bovendien zullen wij met de nieuwe grondwet het aantal vertegenwoordigers tot een minimum beperken, waardoor de politieke hartstochten en de passie voor de politiek proportioneel worden verminderd. Als ze echter, wat nauwelijks te verwachten is, in vlammen opgaan, zelfs in dit minimum, zullen we ze tenietdoen door een aangrijpende oproep en een verwijzing naar de meerderheid van het hele volk … Van de president zal de benoeming van de voorzitters en ondervoorzitters van de vergaderzaal en de Senaat afhangen. In plaats van constante zittingen van de parlementen zullen wij hun zittingen terugbrengen tot enkele maanden. Bovendien zal de voorzitter, als hoofd van de uitvoerende macht, het recht hebben om het Parlement bijeen te roepen en te ontbinden, en, in het laatste geval, om de tijd voor de benoeming van een nieuwe parlementaire vergadering te verlengen. Maar opdat de gevolgen van al deze handelingen, die in wezen onwettig zijn, niet voortijdig voor onze plannen op de verantwoordelijkheid van de Voorzitter zouden vallen, zullen wij de MINISTERS EN ANDERE OFFICIALEN VAN DE HOOGERE ADMINISTRATIE OVER DE VOORBEREIDING VAN DE EIGENHEID VAN DE EIGENHEID INSTIGEREN, om te doen wat ze zullen worden gemaakt de zondebokken in zijn plaats … Deze rol raden we vooral aan om te worden gespeeld door de Senaat, de Raad van State, of de Raad van Ministers, maar niet aan een individuele ambtenaar.
 3. De president zal, naar eigen goeddunken, de zin van de bestaande wetten zo interpreteren dat hij verschillende interpretaties toegeeft; hij zal ze verder nietig verklaren wanneer wij hem de noodzaak daarvan aangeven, daarnaast zal hij het recht hebben om tijdelijke wetten voor te stellen, en zelfs nieuwe afwijkingen in de regering te maken voor het grondwettelijk werk, onder het voorwendsel dat zowel het ene als het andere de vereisten voor het hoogste welzijn van de staat zijn. (Presidentiële decreten zoals de F.D.R. die worden gebruikt om de Amerikaanse dollar te deblokkeren en het goud te stelen en om de VS onder een permanente nood- en oorlogstoestand te plaatsen tegen de eigen burgers).

WE ZULLEN VERNIETIGEN

 1. Door een dergelijke maatregel zullen we de kracht krijgen om beetje bij beetje, stap voor stap, dat alles te vernietigen in het begin, wanneer we onze rechten betreden, zijn we gedwongen om in de grondwetten van de staten de overgang naar een onmerkbare afschaffing van elke soort grondwet voor te bereiden, en dan is de tijd gekomen om elke vorm van bestuur om te zetten in ONS DESPOTISME.
 1. De erkenning van onze despoot kan ook komen voor de vernietiging van de grondwet; het moment voor deze erkenning zal komen wanneer de volkeren, volledig uitgeput door de onregelmatigheden en incompetentie – een zaak die wij zullen regelen – van hun heersers, zullen roepen: “Weg met hen en geef ons één koning over de hele aarde die ons zal verenigen en de oorzaken van de wanorde – grenzen, nationaliteiten, religies, staatsschulden – zal vernietigen die ons rust en vrede zal geven die we niet kunnen vinden onder onze heersers en vertegenwoordigers”.
 2. Maar u weet zelf ook heel goed dat om de mogelijkheid te bieden om de uitverkiezing van SUCH WISHES BY ALL THE NATIONS te verwezenlijken, de BETREKKINGEN VAN DE MENS DOOR ALLE LANDEN IN ALLE LANDEN MET HAAR OVEREENKOMSTEN ZIJN BETREFFENDE DE MENSENTIJDELIJKE BETREKKINGEN, HAAT, STRIJD, AFGUNST EN ZELFS DOOR HET GEBRUIK VAN MARTELINGEN, DOOR HONGER, DOOR HET INENTEN VAN ZIEKTEN, DOOR GEBREK, ZODAT DE “GOYIM” GEEN ANDERE KWESTIE ZIEN DAN HUN TOEVLUCHT TE NEMEN TOT ONZE VOLLEDIGE SOEVEREINITEIT IN GELD EN IN AL HET ANDERE.
 3. Maar als we de naties van de wereld een adempauze geven op het moment dat we ernaar verlangen, is het onwaarschijnlijk dat we ooit zullen aankomen.

 

PROTOCOL Nr. 11

Terug naar de inhoudsopgave

 1. De Raad van State is als het ware de nadrukkelijke uitdrukking geweest van het gezag van de heerser: het zal, als het “show”-gedeelte van het wetgevend korps, wat men de redactiecommissie van de wetten en besluiten van de heerser kan noemen.
 2. Dit is dus het programma van de nieuwe grondwet. Wij zullen Wet, Recht en Rechtvaardigheid (1) maken onder het mom van voorstellen aan het Wetgevend Korps, (2) bij decreten van de president onder het mom van algemene verordeningen, van besluiten van de Senaat en van resoluties van de Staatsraad onder het mom van ministeriële besluiten, (3) en voor het geval zich een geschikte gelegenheid zou voordoen – in de vorm van een revolutie in de Staat.
 3. Na ongeveer de MODUS AGENDI zullen we ons bezighouden met de details van die combinaties waarmee we de revolutie in de loop van de staatsmachinerie nog moeten voltooien in de richting die al is aangegeven. Met deze combinaties bedoel ik de vrijheid van de pers, het recht van vereniging, de vrijheid van geweten, het stemprincipe, en vele andere die voor altijd uit het geheugen van de mens moeten verdwijnen, of een radicale verandering moeten ondergaan. de dag na de afkondiging van de nieuwe grondwet. Pas op dit moment kunnen we al onze orders in één keer bekendmaken, want daarna zal elke merkbare wijziging gevaarlijk zijn, en wel om de volgende redenen: Als deze wijziging met harde hand en in een gevoel van strengheid en beperkingen wordt ingevoerd, kan dit leiden tot een gevoel van wanhoop, veroorzaakt door de angst voor nieuwe wijzigingen in dezelfde richting; Als ze daarentegen in de zin van verdere uitspattingen wordt gebracht, zal men zeggen dat we ons eigen onrecht hebben erkend en dat dit het prestige van de onfeilbaarheid van ons gezag teniet zal doen, of men zal zeggen dat we verontrust zijn geworden en gedwongen zijn om een buigzame houding aan te nemen, waarvoor we geen dank zullen krijgen omdat het verplicht zal worden gesteld… Zowel het een als het ander is schadelijk voor het prestige van de nieuwe constitutie. Wat wij willen is dat de volkeren van de wereld vanaf het eerste moment van de afkondiging ervan, terwijl ze nog steeds verbijsterd zijn over het voldongen feit van de revolutie, nog steeds in een toestand van terreur en onzekerheid, eens en voor altijd erkennen dat wij zo sterk zijn, zo onverklaarbaar, zo overvloedig gevuld met macht, dat wij in geen geval rekening met hen zullen houden, en zo ver van aandacht te schenken aan hun meningen of wensen, zijn we bereid en in staat om met onweerstaanbare kracht alle uitingen of manifestaties daarvan op elk moment en op elke plaats te verpletteren, dat we in één keer alles wat we wilden hebben gegrepen en in geen geval onze macht met hen zullen delen… Dan zullen ze in angst en beven hun ogen sluiten voor alles, en tevreden zijn met het wachten op wat het einde van alles zal zijn.

WIJ ZIJN WOLLEN

 1. De GOYIM zijn een kudde schapen, en wij zijn hun wolven. En je weet wat er gebeurt als de wolven de kudde te pakken krijgen? ….
 2. Er is nog een andere reden waarom ze hun ogen zullen sluiten: want we zullen ze blijven beloven alle vrijheden die we hebben afgenomen terug te geven zodra we de vijanden van de vrede hebben verdreven en alle partijen hebben getemd …..
 3. Het is niet de moeite waard om iets te zeggen over hoe lang ze zullen wachten op deze terugkeer van hun vrijheden …..
 4. 7. Met welk doel hebben we dan dit hele beleid uitgevonden en in de hoofden van de GOY geïnsinueerd zonder hen de kans te geven de onderliggende betekenis ervan te onderzoeken? Want wat, zo niet om op een omweg te verkrijgen wat voor onze verstrooide stam onbereikbaar is via de directe weg? Het is dit die als basis heeft gediend voor onze organisatie van SECRET MASONRY WHICH IS NOT KNOWN TO, AND AIMS WHICH ARE NOT EVEN SO MUCH AS SUSPECTED BY, THESE “GOY” CATTLE, ATTRACTED BY US IN THE “SHOW” ARMY OF MASONIC LODGES IN ORDER TO THROW DUST IN THE EYES OF THEIR FELLOWS.
 5. God heeft ons, zijn uitverkoren volk, de gave van de verstrooiing gegeven en daarin is in alle ogen onze zwakheid naar voren gekomen, die ons nu op de drempel van de soevereiniteit over de hele wereld heeft gebracht.
 6. Er blijft nu niet veel meer over voor ons om de basis die we hebben gelegd op te bouwen.

 

PROTOCOL Nr. 12

Terug naar de inhoudsopgave

 1. Het woord “vrijheid”, dat op verschillende manieren kan worden geïnterpreteerd, wordt door ons als volgt gedefinieerd –
 2. Vrijheid is het recht om te doen wat de wet toestaat. Deze interpretatie van het woord zal ons op het juiste moment van dienst zijn, omdat alle vrijheid dus in onze handen zal zijn, aangezien de wetten alleen datgene zullen afschaffen of creëren wat voor ons wenselijk is volgens het genoemde programma.
 3. Wij gaan op de volgende manier met de pers om: wat is de rol van de pers tot nu toe? Het dient om de passies die nodig zijn voor ons doel op te wekken en aan te wakkeren, of anders dient het egoïstische doeleinden van de partijen. Het is vaak verdorven, onrechtvaardig, leugenachtig en de meerderheid van het publiek heeft niet het minste idee wat de pers werkelijk dient. We zullen het met een strakke hand ombuigen: we zullen hetzelfde doen met alle producties van de drukpers, want waar zou het zin hebben om de aanvallen van de pers af te schudden als we doelwit blijven voor pamfletten en boeken? De productie van de publiciteit, die tegenwoordig een bron van hoge kosten is vanwege de noodzaak om deze te censureren, zal door ons worden omgevormd tot een zeer lucratieve bron van inkomsten voor onze Staat: we zullen er een speciale postzegelbelasting op leggen en een borgstelling eisen voor waarschuwingsgeld voordat we toestemming geven voor de oprichting van een orgaan van de pers of van de drukkerij; deze zullen dan onze regering moeten garanderen tegen elke vorm van aanval van de kant van de pers. Voor elke poging om ons aan te vallen, als dat nog mogelijk is, zullen wij zonder genade boetes opleggen. Maatregelen als postzegelbelasting, storting van voorzichtigheidsgeld en boetes die door deze stortingen worden veiliggesteld, zullen de overheid een enorm inkomen opleveren. Het is waar dat de partijorganen misschien geen geld sparen voor de publiciteit, maar deze zullen we bij de tweede aanval op ons sluiten. Niemand zal ongestraft een vinger leggen op de aureool van onze onfeilbaarheid van de regering. Het voorwendsel om elke publicatie te stoppen zal het vermeende pleidooi zijn dat het de publieke opinie zonder aanleiding of rechtvaardiging opwindt. IK SMEEK U OM OP TE MERKEN DAT ONDER DEGENEN DIE ONS AANVALLEN OOK ORGANEN ZULLEN ZIJN DIE DOOR ONS ZIJN OPGERICHT, MAAR ZIJ ZULLEN UITSLUITEND PUNTEN AANVALLEN DIE WIJ VAN TEVOREN HEBBEN BEPAALD OM TE VERANDEREN.

WE CONTROLEREN DE PERS

 1. GEEN ENKELE AANKONDIGING ZAL HET PUBLIEK BEREIKEN ZONDER ONZE CONTROLE. Zelfs nu al wordt dit door ons bereikt, aangezien alle nieuwsberichten worden ontvangen door een paar bureaus, in wier kantoren ze vanuit alle delen van de wereld zijn geconcentreerd. Deze bureaus zullen dan al helemaal van ons zijn en alleen nog maar publiciteit geven aan wat wij hun voorschrijven.
 2. Als we ons nu al zozeer van de geesten van de GOY-gemeenschappen hebben gemaakt dat ze allemaal in de buurt komen van de gebeurtenissen in de wereld door de gekleurde bril van die bril die we op hun neus zetten; als er nu al geen enkele Staat is waar er voor ons enige barrières bestaan om toe te treden tot wat GOY-stomheid staatsgeheimen noemt: wat zullen onze standpunten dan zijn, wanneer we erkend zullen worden als opperheren van de wereld in de persoon van onze koning van de gehele wereld ….
 3. Laten we ons opnieuw richten op de FUTURE OF THE PRINTING PRESS (toekomst van de PRINTING). Ieder die een uitgever, bibliothecaris of drukker wil zijn, zal verplicht zijn zich te voorzien van het aldus ingestelde diploma, dat in geval van enige fout onmiddellijk in beslag zal worden genomen. Met dergelijke maatregelen zal DE INSTRUMENT VAN HET INSTRUMENT EEN EDUCATIEVE GEVOLGEN OP DE HANDEN VAN ONZE OVERHEID, WAARBIJ GEEN LANGDURIGE MASSEN VAN DE NATIONAAL OP DE BELANGRIJKSTRAAI VAN DE BELASTINGEN IN DE BIJZONDERINGEN EN FANTASIES OP DE BELASTINGEN VAN DE PROGRAMMA’S ZIJN GEVOLGEN. Is er iemand van ons die niet weet dat deze fantoomzegeningen de directe wegen zijn naar dwaze verbeeldingen die geboorte geven aan anarchistische relaties van mensen onderling en naar het gezag, omdat de vooruitgang, of beter gezegd het idee van de vooruitgang, de conceptie van elke vorm van emancipatie heeft geïntroduceerd, maar er niet in geslaagd is de grenzen ervan vast te stellen …. Alle zogenaamde liberalen zijn anarchisten, zo niet in feite, dan toch in gedachten. Ieder van hen in de jacht op de fantomen van de vrijheid, en het uitsluitend in licentie vallen, dat wil zeggen in de anarchie van het protest ter wille van 40 protest….

VRIJE PERS VERNIETIGD

 1. We wenden ons tot de periodieke pers. Wij zullen er, zoals op alle drukwerken, zegelbelastingen per vel en stortingen van voorzichtig geld opleggen, en boeken van minder dan 30 vel zullen dubbel betaald worden. Wij zullen ze als pamfletten beschouwen om enerzijds het aantal tijdschriften, die de ergste vorm van drukgif zijn, te verminderen en anderzijds om de schrijvers door deze maatregel tot zulke lange producties te dwingen dat ze weinig gelezen zullen worden, vooral omdat ze kostbaar zullen zijn. Tegelijkertijd zal wat wij zelf zullen publiceren om de mentale ontwikkeling te beïnvloeden in de richting die voor onze winst is vastgelegd, goedkoop zijn en gulzig worden gelezen. De belasting zal dampige literaire ambities binnen de perken houden en de strafbaarheid zal literaire mannen van ons afhankelijk maken. En als er iemand wordt gevonden die tegen ons wil schrijven, zal hij of zij geen enkele persoon vinden die bereid is om zijn of haar producties te drukken. Voordat een productie wordt geaccepteerd voor publicatie in druk, zal de uitgever of drukker toestemming moeten vragen aan de autoriteiten om dit te doen. Zo zullen wij op voorhand op de hoogte zijn van alle trucs die tegen ons worden voorbereid en zullen wij deze tenietdoen door een toelichting te geven op het behandelde onderwerp.
 2. Literatuur en journalistiek zijn twee van de belangrijkste educatieve krachten, en daarom zal onze regering eigenaar worden van de meerderheid van de tijdschriften. Dit zal de schadelijke invloed van de particuliere pers neutraliseren en ons in het bezit stellen van een enorme invloed op de publieke opinie ….. Als we vergunningen geven voor tien tijdschriften, zullen we er zelf dertig vinden, en zo verder in dezelfde verhouding. Dit mag echter in geen geval door het publiek worden verdacht. Om die reden zullen alle door ons gepubliceerde tijdschriften van het meest tegengestelde soort zijn, in verschijning, tendensen en meningen, waardoor vertrouwen in ons wordt gewekt en vrij onverdachte tegenstanders naar ons toe komen, die zo in onze valkuil trappen en onschadelijk worden gemaakt.
 1. In de voorste rij staan organen met een officieel karakter. Zij zullen altijd waken over onze belangen, en daarom zal hun invloed relatief onbeduidend zijn.
 2. In de tweede rang zullen de semi-officiële organen, wiens deel het zal zijn om het lauw en onverschillig aan te vallen.
 3. 11. In de derde rang zullen we onze eigen, aan alle schijnbare tegenstand opzetten, die in ten minste één van haar organen de tegenpolen aan ons zal laten zien. Onze echte tegenstanders in hart en nieren zullen deze gesimuleerde tegenstand als hun eigen tegenstander accepteren en ons hun kaarten laten zien.
 4. Al onze kranten zullen van alle mogelijke teint zijn – aristocratisch, republikeins, revolutionair, zelfs anarchistisch – voor zo lang, natuurlijk, als de grondwet bestaat ….. Net als het Indiase idool “Vishnu” zullen ze honderd handen hebben, en elk van hen zal een vinger hebben op een van de publieke opinies zoals vereist. Wanneer een pols deze handen versnelt, zullen ze de mening leiden in de richting van onze doelen, want een opgewonden patiënt verliest alle macht om te oordelen en geeft gemakkelijk toe aan suggestie. Die dwazen die denken dat ze de mening van een krant van hun eigen kamp herhalen, zullen onze mening of elke andere mening die voor ons wenselijk lijkt, herhalen. In het vergeefse geloof dat ze het orgaan van hun partij volgen, zullen ze in feite de vlag volgen die we voor hen uithangen.
 5. Om onze krantenmilitie in die zin te kunnen sturen, moeten wij bij het organiseren van deze zaak bijzondere en minutieuze zorgvuldigheid betrachten. Onder de titel centrale afdeling van de pers zullen wij literaire bijeenkomsten organiseren waarbij onze agenten zonder de aandacht te trekken de orders en wachtwoorden van de dag zullen uitgeven. Door te discussiëren en te polemiseren, maar altijd oppervlakkig, zonder de essentie van de zaak te raken, zullen onze organen een schijnvertoningsslag voeren met de officiële kranten, enkel en alleen om ons de gelegenheid te geven ons vollediger te uiten dan van meet af aan in officiële aankondigingen zou kunnen gebeuren, wanneer dat natuurlijk in ons voordeel is.
 6. 14. DEZE AANDACHTEN OP HET GEBRUIK VAN DE GEBRUIKERS ZULLEN ALS EEN GEBRUIK VAN HET GEBRUIK VAN ONZE SUBJECTEITEN ZIJN OVEREENGEKOMEN MET DE UITBREIDING VAN DE VOLLEDIGE VRIJHEID VAN DE SPEECH EN ZIJ Geven ONZE OVEREENKOMSTEN EEN BEVESTIGING VAN HET GEBRUIK VAN DE GEBRUIKERS, aangezien zij niet in staat zijn substantiële bezwaren tegen onze orders in te brengen.

ALLEEN LEUGENS GEDRUKT

 1. Dergelijke organisatiemethoden, die onwaarneembaar zijn voor het publiek maar absoluut zeker, zijn het beste berekend om de aandacht en het vertrouwen van het publiek aan de kant van onze regering te krijgen. Dankzij dergelijke methoden zullen we in staat zijn om van tijd tot tijd de publieke opinie te prikkelen of te kalmeren over politieke kwesties, om te overtuigen of om te verwarren, nu de waarheid te drukken, nu leugens, feiten of hun tegenstrijdigheden, zoals ze goed of slecht ontvangen kunnen worden, altijd heel voorzichtig onze grond te voelen voordat je erop stapt …. WIJ ZULLEN EEN ZEKER TRIUMPH OVER ONZE OPPERENINGEN ZINNEN ZIJN NIET OP DEZE DISPOSITIE-ORGANEN VAN DE PERSBERICHTIGHEID IN WAAROP DE ZIJN VOLLEDIGE EN FINANCIËLE UITZONDERING ZIJN GEBRUIKEN, vanwege de bovengenoemde methoden van omgaan met de pers. We zullen ze niet eens hoeven te weerleggen, behalve heel oppervlakkig.
 1. Proefschoten als deze, door ons afgevuurd in de derde rang van onze pers, worden in geval van nood door ons energiek weerlegd in onze semi-officiële organen.
 2. Zelfs nu al, om alleen de Franse pers te nemen, zijn er vormen die vrijmetselaarssolidariteit in het handelen naar het wachtwoord onthullen: alle organen van de pers zijn gebonden aan het beroepsgeheim; net als de voortekenen van de oude, zal niet een van hun nummers het geheim van zijn informatiebronnen weggeven, tenzij het besluit wordt genomen om ze aan te kondigen. Geen enkele journalist zal zich wagen aan het verraden van dit geheim, want geen enkele journalist wordt ooit toegelaten tot het beoefenen van de literatuur, tenzij zijn hele verleden een of andere schandelijke pijn heeft ….. Deze zweren zouden onmiddellijk worden onthuld. Zolang ze het geheim blijven van een paar valt het prestige van de journalist de meerderheid van het land aan – de menigte volgt hem met enthousiasme.
 3. Onze berekeningen zijn vooral uitgebreid naar de provincies. Het is voor ons onontbeerlijk om daar die hoop en impulsen op te wekken waarmee we op elk moment op de hoofdstad zouden kunnen vallen, en we zullen aan de hoofdsteden vertegenwoordigen dat deze uitingen de onafhankelijke hoop en impulsen van de provincies zijn. Natuurlijk zal de bron ervan altijd een en dezelfde zijn – de onze. WAT WE NODIG HEBBEN IS DAT DE HOOFDSTEDEN, TOTDAT WE AAN DE MACHT ZIJN, WORDEN GESMOORD DOOR DE PROVINCIALE MENING VAN DE NATIES, DAT WIL ZEGGEN, DOOR EEN MEERDERHEID DIE DOOR ONZE AGENTUR WORDT GEREGELD. Wat we nodig hebben is dat de hoofdsteden op het psychologische moment niet in staat zijn om te discussiëren over een voldongen feit, om de eenvoudige reden dat het door de publieke opinie van een meerderheid in de provincies is geaccepteerd, als het al niet anders kan.
 4. WANNEER WE ONS IN DE PERIODE VAN HET NIEUWE REGIME BEVINDEN, IN DE OVERGANGSFASE NAAR ONZE VERONDERSTELLING VAN VOLLEDIGE SOEVEREINITEIT, MOETEN WE NIET TOEGEVEN DAT DE PERS ENIGE VORM VAN PUBLIEKE ONEERLIJKHEID HEEFT GEOPENBAARD; Het is noodzakelijk dat het nieuwe regime zo veel mogelijk mensen in staat stelt om zich te laten leiden door de CRIMINALITEIT … Gevallen van criminele activiteiten moeten alleen bekend blijven bij hun slachtoffers en bij toevallige getuigen – meer niet. 

PROTOCOL Nr. 13

Terug naar de inhoudsopgave

 1. De behoefte aan dagelijks brood dwingt de GOYIM om te zwijgen en onze nederige dienaren te zijn. 2. Agenten die onder de GOYIM tot onze pers zijn doorgedrongen, zullen op onze orders alles bespreken wat voor ons storend is om direct in officiële documenten uit te geven, en ondertussen zullen wij, in stilte te midden van het geroezemoes van de zo opgewekte discussie, eenvoudigweg de maatregelen nemen en uitvoeren die wij wensen en deze vervolgens als een voldongen feit aan het publiek aanbieden. Niemand zal durven eisen dat een zaak wordt ingetrokken als ze eenmaal is afgehandeld, temeer daar ze wordt voorgesteld als een verbetering… En onmiddellijk zal de pers de gedachtenstroom afleiden naar nieuwe vragen (hebben we de mensen niet getraind om altijd op zoek te gaan naar iets nieuws?). In de discussies over deze nieuwe vragen zullen die van de hersenloze gelukszoekers die zelfs nu nog niet in staat zijn om te begrijpen dat ze niet de meest verafgelegen opvatting hebben over de zaken die ze beloven te bespreken. Vragen van de politiek zijn onbereikbaar voor iedereen, behalve voor degenen die het al vele eeuwen leiden, de makers.
 2. Uit dit alles zult u zien dat we met het verkrijgen van de mening van de menigte alleen de werking van onze machines vergemakkelijken, en u kunt opmerken dat het niet om daden gaat, maar om woorden die door ons over deze of gene kwestie worden uitgesproken, die we lijken te vragen om goedkeuring. Wij verklaren voortdurend in het openbaar dat wij ons in al onze ondernemingen laten leiden door de hoop, verbonden met de overtuiging, dat wij het gemeenschappelijke welzijn dienen.

WE BEDRIEGEN WERKNEMERS

 1. Om mensen die wellicht te veel moeite hebben af te leiden van discussies over politieke kwesties, stellen wij nu nieuwe politieke kwesties aan de orde, namelijk industrievraagstukken. Laat ze zich op dit gebied maar eens op een dwaze manier uitpraten! De massa’s zijn het erover eens om inactief te blijven, om even te rusten van wat zij veronderstellen politiek te zijn (waartoe wij hen hebben opgeleid om ze te gebruiken als middel om de GOY-regeringen te bestrijden), maar dan wel op voorwaarde dat zij een nieuwe baan vinden, waarbij wij hen iets voorschrijven dat op hetzelfde politieke doel lijkt. Opdat de massa’s zelf niet zouden raden wat ze over WE FURTHER DISTRACT THEM WITH AMUSEMENTS, GAMES, PASTIMES, PASSIONS, PEOPLE’S PALACES …. ZOON WIJ ZULLEN BEGINNEN HET PERSONE VAN DE VOORSTELLINGEN IN DE KUNST, IN DE SPORT IN ALLE KINDEREN: deze belangen zullen uiteindelijk hun geest afleiden van vragen waarin we ons gedwongen zouden moeten zien om ons tegen hen te verzetten. Omdat ze steeds minder gewend zijn om zelf na te denken en hun eigen mening te vormen, zullen de mensen op dezelfde toon beginnen te praten als wij, omdat alleen wij hen nieuwe denkpistes zullen bieden … natuurlijk via personen die niet verdacht worden van solidariteit met ons.
 2. De rol van de liberalen, utopische dromers, zal eindelijk worden uitgespeeld wanneer onze de overheid wordt erkend. Tot die tijd zullen ze ons goede diensten blijven bewijzen. Daarom zullen we hun geest blijven richten op allerlei ijdele opvattingen over fantastische theorieën, nieuwe en schijnbaar progressieve: want hebben we niet met volledig succes de hersenloze hoofden van de GOYIM met vooruitgang omgedraaid, totdat er onder de GOYIM niet één geest in staat is om waar te nemen dat onder dit woord een afwijking van de waarheid ligt in alle gevallen waarin het niet om materiële uitvindingen gaat, want de waarheid is er één, en daarin is geen plaats voor vooruitgang. Vooruitgang dient, als een misleidend idee, om de waarheid te verdoezelen, zodat niemand anders dan wij, de uitverkorenen van God, haar beschermers, haar kennen.
 1. Wanneer wij in ons koninkrijk komen, zullen onze redenaars grote problemen uitleggen die de mensheid op zijn kop hebben gezet om haar aan het eind onder onze welwillende heerschappij te brengen.
 2. Wie zal dan ooit vermoeden dat ALLE VOLLEDIGE VOORBEREIDINGEN VAN EEN POLITIEK PLAN MET GEEN BELANGRIJK OP HET GEBRUIK VAN DE HANDELSCONCENTRATUUR ZOEKEN?

 

PROTOCOL Nr. 14

Terug naar de inhoudsopgave

1.Als we in ons koninkrijk komen zal het voor ons onwenselijk zijn dat er een andere religie bestaat dan de onze van de Ene God waarmee ons lot is verbonden door onze positie als het Uitverkorene en waardoor onszelfde lot is verenigd met het lot van de wereld. We moeten daarom alle andere vormen van geloof wegvegen. Als dit de atheïsten baart die wij tot op heden zien, zal het niet als een overgangsfase onze opvattingen verstoren, maar zal het dienen als een waarschuwing voor de generaties die zullen luisteren naar onze prediking van de religie van Mozes, die door haar stabiele en grondig uitgewerkte systeem alle volken van de wereld aan ons heeft onderworpen. Daarin zullen wij de nadruk leggen op haar mystieke recht, waarop, zoals wij zullen zeggen, al haar opvoedkundige kracht is gebaseerd …. Vervolgens zullen wij bij elke mogelijke gelegenheid artikelen publiceren waarin wij een vergelijking maken tussen onze weldadige regel en die van de voorbije eeuwen. De zegening van de rust, hoewel het een rust is die door eeuwenlange opwinding tot stand is gekomen, zal de weldaden waarop wij zullen wijzen, in een hoger reliëf brengen. De fouten van de GOYIM-regeringen zullen door ons in de meest levendige tinten worden weergegeven. Wij zullen ze zo verafschuwd hebben dat de volkeren de voorkeur zullen geven aan rust in een staat van lijfeigenschap boven die rechten van de geroemde vrijheid die de mensheid hebben gemarteld en de bronnen van het menselijk bestaan hebben uitgeput, bronnen die zijn uitgebuit door een menigte van beestachtige avonturiers die niet weten wat ze doen …. NUTTELOZE VERANDERINGEN VAN REGERINGSVORMEN WAAR WE DE “GOYIM” OP HEBBEN AANGEZET TOEN WE HUN STAATSSTRUCTUREN ONDERMIJNDEN, ZULLEN DE VOLKEREN TEGEN DIE TIJD ZO UITGEPUT ZIJN DAT ZE LIEVER IETS ONDER ONS WILLEN LIJDEN DAN HET RISICO TE LOPEN OM ALLE ONRUST EN ELLENDE DIE ZE HEBBEN MEEGEMAAKT OPNIEUW TE MOETEN DOORSTAAN.

 WE ZULLEN CHRISTUS VERBIEDEN

 1. Tegelijkertijd zullen we niet nalaten de nadruk te leggen op de historische fouten van de GOY-regeringen die de mensheid gedurende zoveel eeuwen hebben gekweld door hun gebrek aan begrip voor alles wat het ware goed van de mensheid vormt in hun jacht op fantastische schema’s van sociale zegeningen, en nooit hebben gemerkt dat deze schema’s steeds een slechtere en nooit een betere staat van de universele betrekkingen die de basis vormen van het menselijk leven hebben voortgebracht …
 2. De hele kracht van onze principes en methoden zal liggen in het feit dat we ze zullen presenteren en uitleggen als een prachtig contrast met de dode en ontaarde oude orde van de dingen in het sociale leven.
 3. Onze filosofen zullen alle tekortkomingen van de verschillende geloofsovertuigingen van de “GOYIM” bespreken, MAAR NIET EEN EIGEN WEEFT DE BETROUWBAARHEID VAN ONZE GEBRUIKEN VAN HET ZONDERZONDERZONDERZONDHEID ZAL VOLLEDIG WORDEN GELEID DOOR GEEN GEBRUIK VAN ONZE GEBRUIKERS die NOOIT DUREN BETROUWEREN. 5. IN LANDEN DIE BEKEND STAAN ALS PROGRESSIEVE EN VERLICHTE LANDEN HEBBEN WE EEN ZINLOZE, SMERIGE, AFSCHUWELIJKE LITERATUUR GECREËERD. Nog enige tijd na onze intrede in de macht zullen we het bestaan ervan blijven aanmoedigen om een veelzeggende opluchting te bieden in tegenstelling tot de toespraken, het partijprogramma, dat vanuit de verheven wijken van ons …. zal worden verspreid. Onze wijzen, opgeleid tot leiders van de GOYIM, zullen toespraken, projecten, memoires en artikelen samenstellen, die door ons zullen worden gebruikt om de geesten van de GOYIM te beïnvloeden en hen te leiden naar het begrip en de vormen van kennis die door ons zijn bepaald.

 

PROTOCOL Nr. 15

Terug naar de inhoudsopgave

 1. Wanneer we eindelijk definitief in ons koninkrijk komen met behulp van COUPS D’ETAT, dat overal voorbereid is op één en dezelfde dag, zullen we, nadat we definitief erkend zijn (en er zal geen tijd voorbijgaan voordat dat gebeurt, misschien zelfs wel een hele eeuw), het onze taak maken om te zien dat tegen ons zulke dingen als complotten niet meer zullen bestaan. Met dit doel zullen we zonder genade iedereen doden die de wapens opneemt (in de hand, zoals Waco? Randy Weaver? Port Arthur? Oklahoma?) om ons te verzetten tegen onze komst naar ons koninkrijk. Elke nieuwe instelling van zoiets als een geheim genootschap zal ook met de dood worden gestraft; degenen die nu bestaan, ons bekend zijn, ons dienen en ons gediend hebben, zullen wij ontbinden en in ballingschap naar ver van Europa verwijderde continenten sturen. Op deze weg zullen wij met deze “GOY” MASONSEN, die wij kennen, in voortdurende angst voor ballingschap worden gehouden. Wij zullen een wet afkondigen die alle voormalige 46 leden van geheime genootschappen verbannen uit Europa als het centrum van de heerschappij.
 2. Resoluties van onze regering zullen definitief zijn, zonder beroep.
 3. In de GOY-samenlevingen, waar we verdeeldheid en protestantisme hebben gezaaid en diepgeworteld, is de enige manier om de orde te herstellen het gebruik van genadeloze maatregelen die de directe kracht van het gezag bewijzen: er moet geen aandacht worden besteed aan de slachtoffers die vallen, zij lijden voor het welzijn van de toekomst. Het bereiken van dat welzijn, zelfs ten koste van offers, is de plicht van elke soort overheid die niet alleen haar privileges, maar ook haar verplichtingen als rechtvaardiging voor haar bestaan erkent. De belangrijkste garantie voor stabiliteit van de heerschappij is het bevestigen van de aureool van de macht, en deze aureool wordt alleen bereikt door zo’n majestueuze onbuigzaamheid van de macht die de emblemen van onschendbaarheid van mystieke oorzaken – van de keuze van God – op zijn gezicht zal dragen. DAT WAS, TOT VOOR KORT, DE RUSSISCHE AUTOCRATIE, DE ENIGE SERIEUZE VIJAND DIE WE IN DE WERELD HADDEN, ZONDER HET PAUSDOM TE TELLEN. Denk aan het voorbeeld waarbij Italië, doordrenkt met bloed, nooit een haar van het hoofd van Sulla heeft aangeraakt die dat bloed had uitgestort: Sulla genoot van een apotheose voor zijn macht in hem, maar zijn onverschrokken terugkeer naar Italië rinkelde hem rond met onschendbaarheid. Het volk legt geen vinger uit naar hem die hen hypnotiseert door zijn durf en geestkracht.

GEHEIME GENOOTSCHAPPEN

 1. In de tussentijd, echter, totdat we in ons koninkrijk komen, zullen we op de tegenovergestelde manier handelen: we zullen vrije vrijmetselaarsloges in alle landen van de wereld creëren en vermenigvuldigen, in hen allen opnemen die een prominente plaats innemen in de publieke activiteit, voor deze loges zullen we onze belangrijkste inlichtingendienst en middelen van invloed vinden. Al deze loges zullen wij onder één centraal bestuur brengen, dat alleen aan ons en aan alle anderen absoluut onbekend is, en dat samengesteld zal zijn uit onze geleerde oudsten. De loges zullen hun vertegenwoordigers hebben die zullen dienen om de bovengenoemde administratie van MASONRY te screenen en van wie het wachtwoord en het programma zal uitgeven. In deze loges zullen we de knoop doorhakken die alle revolutionaire en liberale elementen met elkaar verbindt. Hun samenstelling zal bestaan uit alle lagen van de samenleving. De meest geheime politieke complotten zullen ons bekend zijn en zullen op de dag van hun conceptie onder onze leiding vallen. AMONG THE MEMBERS OF THESE LODGES Zal ALLE AGENTEN VAN INTERNATIONAAL EN NATIONAAL POLITIE VERANTWOORDELIJK zijn, aangezien hun dienst voor ons onvervangbaar is in het opzicht dat de politie in staat is om niet alleen haar eigen specifieke maatregelen te gebruiken met de insubordinaten, maar ook om onze activiteiten te screenen en voorwendsels te bieden voor ontevredenheid, ET CETERA.
 2. De klasse van mensen die het meest bereid zijn om geheime genootschappen te betreden, zijn de 47 mensen die leven naar hun verstand, carrières, en in het algemeen mensen, meestal lichtgezind, met wie we geen moeite zullen hebben om het mechanisme van de door ons bedachte machine af te wikkelen en te gebruiken. Als deze wereld geagiteerd raakt, zal dat betekenen dat we ons hebben moeten opwinden om de te grote solidariteit te verbreken. MAAR ALS ER IN ZIJN MIDDEN EEN COMPLOT ONTSTAAT, DAN ZAL AAN HET HOOFD VAN DAT COMPLOT NIEMAND ANDERS DAN EEN VAN ONZE MEEST VERTROUWDE DIENAREN STAAN. Het is natuurlijk dat wij en niemand anders de MASONISCHE activiteiten leiden, want we weten waar we leiding aan geven, we kennen het einddoel van elke vorm van activiteit, terwijl de GOYIM kennis hebben van niets, zelfs niet van het onmiddellijke effect van de actie; ze stellen zichzelf, meestal, de kortstondige afrekening van de voldoening van hun zelfbestuur in de verwezenlijking van hun gedachte voor, zonder er zelfs maar op te wijzen dat de conceptie zelf nooit tot hun initiatief heeft behoord, maar tot onze aansporing tot hun gedachte …

HEIDENEN ZIJN DOM

 1. De GOYIM gaan de loges binnen uit nieuwsgierigheid of in de hoop met hun middelen een hapje te kunnen knagen aan de openbare taart, en sommigen van hen om een hoorzitting voor het publiek te krijgen voor hun onuitvoerbare en ongegronde fantasieën: ze dorsten naar de emotie van het succes en het applaus, waarvan we opmerkelijk genereus zijn. En de reden waarom we hen dit succes geven is om gebruik te maken van de hoge verwaandheid van zichzelf waaraan het baart, want dat stelt hen ongevoelig in staat om onze suggesties te assimileren zonder op hun hoede te zijn in de volheid van hun vertrouwen dat het hun eigen onfeilbaarheid is die uiting geeft aan hun eigen gedachten en dat het voor hen onmogelijk is om die van anderen te lenen ….. Je kunt je niet voorstellen in hoeverre de wijste van de GOYIM in een staat van onbewuste naïviteit kan worden gebracht in de aanwezigheid van deze toestand van hoge verwaandheid van zichzelf, en tegelijkertijd hoe gemakkelijk het is om het hart uit hen te halen bij het minste gebrek aan succes, hoewel het niets meer is dan het stopzetten van het applaus dat ze hadden, en om hen te reduceren tot een slaafse onderwerping omwille van het winnen van een vernieuwing van het succes …. DOOR ZOVEEL ALS DE ONZE SUCCES TE NEGEREN ALS ZE MAAR HUN PLANNEN KUNNEN UITVOEREN, DOOR ZOVEEL DE “GOYIM” BEREID ZIJN OM ALLE PLANNEN OP TE OFFEREN OM ALLEEN MAAR SUCCES TE HEBBEN. Deze psychologie van hen vergemakkelijkt voor ons de taak om hen in de gewenste richting te sturen. Deze tijgers hebben de ziel van een schaap en de wind waait vrij door hun hoofd. We hebben ze op het stokpaardje gezet van een idee over het opnemen van individualiteit door de symbolische eenheid van COLLECTIVISM …. Ze hebben nog nooit het gevoel gehad en zullen ook nooit het gevoel hebben dat dit stokpaardje een duidelijke schending is van de belangrijkste natuurwet, die vanaf de schepping van de wereld de ene eenheid anders dan de andere heeft ingesteld en juist met het oog op het instellen van individualiteit ….
 2. Als we ze tot zo’n domme blindheid hebben kunnen brengen, is het dan geen bewijs, en een verbazingwekkend duidelijk bewijs, van de mate waarin de geest van de GOYIM onontwikkeld is in vergelijking met onze geest? Dit is vooral een garantie voor ons succes. HEIDENEN ZIJN VEE
 3. En hoe ver waren onze geleerde oudsten in de oudheid toen ze zeiden dat het, om een serieus doel te bereiken, beter was om niet te stoppen bij een middel of om de slachtoffers te tellen die werden opgeofferd omwille van dat doel ….. We hebben de slachtoffers van het zaad van het GOY-vee niet geteld, hoewel we veel van ons eigen vee hebben geofferd, maar daarvoor hebben we hen nu al zo’n positie op de aarde gegeven waar ze niet eens van konden dromen. De relatief kleine aantallen slachtoffers van het aantal van ons hebben onze nationaliteit voor de ondergang behoed.
 4. De dood is het onvermijdelijke einde voor iedereen. Het is beter om dat einde dichterbij te brengen bij degenen die onze zaken dan voor onszelf, voor de oprichters van deze zaak. WIJ EXECUTEREN METSELAARS OP ZO’N WIJZE DAT NIEMAND ANDERS DAN DE BROEDERSCHAP ER OOIT EEN VERMOEDEN VAN KAN HEBBEN, ZELFS NIET DE SLACHTOFFERS ZELF VAN ONS DOODVONNIS, ZE STERVEN ALLEMAAL WANNEER DAT NODIG IS, ALSOF ZE AAN EEN NORMALE SOORT ZIEKTE LIJDEN …… Dit wetende, durft zelfs de broederschap op haar beurt niet te protesteren. Met dergelijke methoden hebben we uit het midden van MASONRY de wortel van het protest tegen onze gezindheid geplukt. Terwijl we het liberalisme aan de GOY prediken, houden we tegelijkertijd ons eigen volk en onze agenten in een staat van onbetwiste onderwerping.
 1. Onder onze invloed is de uitvoering van de wetten van de GOYIM tot een minimum beperkt. Het prestige van de wet is door de liberale interpretaties die op dit gebied zijn ingevoerd, explosief toegenomen. In de belangrijkste en meest fundamentele zaken en vragen, JUDGES DECIDE AS WE DICTATE TO THEM, zie de zaken in het licht waarmee we ze voor het bestuur van de GOYIM, natuurlijk, door middel van personen die onze instrumenten, hoewel we niet lijken te hebben iets gemeen met hen – door de krant mening of door andere middelen …. Zelfs senatoren en de hogere administratie aanvaarden onze raadgevingen. De pure brute geest van de GOYIM is niet in staat om te gebruiken voor analyse en observatie, en nog meer voor het voorspellen waar een bepaalde manier van het stellen van een vraag de neiging toe kan hebben.
 2. In dit verschil in denkvermogen tussen de GOYIM en onszelf kan het zegel van onze positie als uitverkorene en van onze hogere kwaliteit van menselijkheid, in tegenstelling tot de brute geest van de GOYIM, duidelijk worden onderscheiden. Hun ogen zijn open, maar zien niets voor zich en vinden niets uit (tenzij misschien, materiële dingen). Hieruit blijkt duidelijk dat de natuur zelf ons heeft voorbestemd om de wereld te leiden en te regeren.

WE EISEN INDIENING

 1. Wanneer de tijd komt van onze openlijke heerschappij, de tijd om zijn zegen te manifesteren, zullen we alle wetgevende machten opnieuw maken, al onze wetten zullen kort, duidelijk en stabiel zijn, zonder enige vorm van interpretatie, zodat iedereen in staat zal zijn om ze perfect te kennen. Het belangrijkste kenmerk dat erdoorheen zal lopen is de onderwerping aan bevelen, en dit principe zal tot een grootse hoogte worden gedragen. Elk misbruik zal dan verdwijnen als gevolg van de verantwoordelijkheid van iedereen tot aan de laagste eenheid voor het hogere gezag van de vertegenwoordiger van de macht. Machtsmisbruik dat ondergeschikt is aan dit laatste geval zal zo genadeloos worden bestraft dat niemand bereid zal zijn om te experimenteren met zijn of haar eigen macht. Wij zullen jaloers zijn op elke handeling van het bestuur waarvan de goede werking van de machinerie van de staat afhangt, want de slapte die daarbij ontstaat, leidt overal tot slapte; geen enkel geval van illegaliteit of machtsmisbruik zal zonder voorbeeldige bestraffing worden gelaten.
 2. Verzwijging van schuld, medeplichtigheid tussen degenen die in dienst zijn van het bestuur – al dit soort kwaad zal verdwijnen na de allereerste voorbeelden van zware straffen. De aureool van onze macht vereist passende, dat wil zeggen, wrede, straffen voor de geringste inbreuk, terwille van de winst, van zijn opperste prestige. De lijder, hoewel zijn straf zijn schuld kan overstijgen, zal tellen als een soldaat die op het administratieve strijdveld valt in het belang van het gezag, het principe en de wet, die niet toestaan dat iemand die de teugels van de openbare koets in handen heeft, zich afwendt van de openbare weg naar zijn eigen privé-paden. VOOR VOORBEELDEN: ONZE RECHTERS ZULLEN WETEN DAT WANNEER ZIJ ZICH GENEIGD VOELEN OM ZICH OP DWAZE CLEMENTIE TE STORTEN, ZIJ DE WET VAN RECHTVAARDIGHEID SCHENDEN DIE IS INGESTELD VOOR DE VOORBEELDIGE OPBOUW VAN DE MENS DOOR STRAFFEN VOOR DWALINGEN EN NIET VOOR HET TONEN VAN DE GEESTELIJKE KWALITEITEN VAN DE RECHTERS ….. Dergelijke kwaliteiten moeten in het privéleven worden getoond, maar niet op een openbaar plein dat de educatieve basis van het menselijk leven vormt.
 1. Onze juridische staf zal niet verder dienen dan de leeftijd van 55 jaar, ten eerste omdat oude mannen halsstarriger vasthouden aan vooroordelen en minder in staat zijn om zich aan nieuwe richtingen te onderwerpen, en ten tweede omdat dit ons de mogelijkheid geeft om door deze maatregel de elasticiteit in de wisseling van het personeel te waarborgen, wat dus gemakkelijker zal buigen onder onze druk: hij die zijn plaats wil behouden zal blinde gehoorzaamheid moeten geven om het te verdienen. In het algemeen zullen onze rechters door ons alleen worden gekozen uit degenen die goed begrijpen dat het hun taak is om wetten te bestraffen en toe te passen en niet om te dromen over de manifestaties van het liberalisme ten koste van het onderwijssysteem van de staat, zoals de GOYIM zich in deze tijd voorstelt: ….. Deze methode van het schudden van het personeel zal ook dienen om elke collectieve solidariteit van de mensen in dezelfde dienst te doen ontploffen en zal iedereen binden aan de belangen van de regering waarvan hun lot zal afhangen. De jonge generatie rechters zal worden getraind in bepaalde opvattingen over de ontoelaatbaarheid van misbruiken die de gevestigde orde van onze onderdanen onderling zouden kunnen verstoren.
 2. 15. In deze tijd creëren de rechters van de GOYIM aflaten aan allerlei soorten misdaden en hebben ze geen rechtvaardig begrip van hun ambt, omdat de heersers van de huidige tijd bij het aanstellen van rechters in functie er niet op letten om in hen een plichtsbesef en een bewustzijn van de zaak te stimuleren dat van hen wordt geëist. Zoals een bruut beest zijn jongen laat gaan op zoek naar een prooi, zo geven de GOYIM hen ook de reden waarom zo’n plek is gecreëerd. Dit is de reden waarom hun regeringen worden geruïneerd door hun eigen krachten door de daden van hun eigen administratie. 1
 3. Laten we aan het voorbeeld van de resultaten van deze acties nog een andere les voor onze regering ontlenen.
 4. Wij zullen het liberalisme uitbannen uit alle belangrijke strategische posten van onze regering waarvan de opleiding van ondergeschikten voor onze staatsstructuur afhangt. Dergelijke posten zullen uitsluitend worden bekleed door degenen die door ons zijn opgeleid voor het besturen van de overheid. Op het mogelijke bezwaar dat de pensionering van oude ambtenaren de schatkist zwaar zal kosten, antwoord ik ten eerste dat zij een of andere particuliere dienst zullen krijgen in plaats van wat zij verliezen, en ten tweede moet ik opmerken dat al het geld in de wereld in onze handen zal worden geconcentreerd, dus het is niet onze regering die bang moet zijn voor de kosten.

WE ZULLEN WREED ZIJN

 1. Ons absolutisme zal in alle dingen logischerwijs aaneengesloten zijn en daarom moet in elk van zijn decreten onze hoogste wil worden gerespecteerd en ontegenzeggelijk worden vervuld: het zal alle geroezemoes, alle ontevredenheid van welke aard dan ook negeren en elke vorm van manifestatie ervan bij de wortel uitroeien door middel van een bestraffing met een voorbeeldkarakter.
 2. 19. Wij zullen het recht van beroep afschaffen, dat uitsluitend aan ons wordt overgedragen – aan de kennis van hem die regeert, want wij mogen niet toestaan dat er onder de bevolking een gedachte ontstaat dat er zoiets bestaat als een beslissing die niet door ons ingestelde rechters kan worden genomen. Als er echter zoiets gebeurt, zullen wij zelf de beslissing vernietigen, maar de rechter wegens onbegrip voor zijn plicht en het doel van zijn benoeming zo’n voorbeeldige straf opleggen, dat een herhaling van dergelijke gevallen wordt voorkomen ….. Ik herhaal dat het in gedachten moet worden gehouden dat we elke stap van onze administratie zullen kennen die alleen maar nauwlettend in de gaten moet worden gehouden om de mensen tevreden te stellen met ons, want zij heeft het recht om van een goede regering een goede ambtenaar te eisen.
 3. ZAL ONZE REGERING DE SCHIJN HEBBEN VAN EEN PATRIARCHALE VADERLIJKE VOOGDIJ VAN DE KANT VAN ONZE HEERSER. Onze eigen natie en onze onderdanen zullen in zijn persoon een vader onderscheiden die zorg draagt voor hun behoeften, hun daden, hun onderlinge relaties als onderdanen van elkaar en hun relaties met de heerser. Zij zullen dan zo grondig doordrongen zijn van de gedachte dat het voor hen onmogelijk is om af te zien van deze voogdij en leiding, als zij in vrede en rust willen leven, dat zij de AUTOCRACY VAN ONZE RUBRIEKEN MET EEN ONTWIKKELING BIJ “APOTHEOSIS”, vooral wanneer zij ervan overtuigd zijn dat degenen die wij in het leven roepen, hun eigen gezag niet in de plaats stellen, maar slechts blindelings zijn dictaten uitvoeren. Zij zullen blij zijn dat wij alles in hun leven hebben geregeld zoals dat gebeurt door wijze ouders die kinderen willen opleiden in de zaak van de plicht en de onderwerping. Want de volkeren van de wereld met betrekking tot de geheimen van ons beleid zijn door de eeuwen heen alleen maar kinderen onder de leeftijd, precies zoals ook hun regeringen dat doen.
 4. Zoals u ziet, vond ik ons despotisme over recht en plicht: het recht om de uitvoering van de plicht af te dwingen is de directe verplichting van een regering die een vader is voor haar onderdanen. Zij heeft het recht van de sterken dat zij het mag gebruiken om de mensheid te richten op die orde die door de natuur wordt bepaald, namelijk de onderwerping. Alles in de wereld is in een staat van onderwerping, zo niet aan de mens, dan toch aan de omstandigheden of aan zijn eigen innerlijke karakter, in alle gevallen, aan wat sterker is. En zo zullen we dit iets sterkers zijn in het belang van het goede.
 5. Wij zijn verplicht om zonder aarzeling individuen, die een schending van de gevestigde orde begaan, op te offeren, want in de voorbeeldige bestraffing van het kwaad ligt een groot opvoedkundig probleem.
 6. Als de koning van Israël op zijn heilige hoofd de kroon zet die hem door Europa is aangeboden, zal hij patriarch van de wereld worden. De onmisbare slachtoffers die hij als gevolg van hun geschiktheid aanbiedt, zullen nooit het aantal slachtoffers bereiken dat in de loop der eeuwen is aangeboden door de waanzin van de grootsheid, de emulatie tussen de GOY-regeringen.
 7. Onze Koning zal voortdurend in gemeenschap zijn met de volken, en zal hen uit de toespraken van de tribuunen, die in datzelfde uur de roem over de hele wereld zullen verspreiden, aanspreken.

 

PROTOCOL Nr. 16

Terug naar de inhoudsopgave

 1. Om de vernietiging van alle collectieve krachten te bewerkstelligen, behalve de onze, zullen we de eerste fase van het collectivisme – de UNIVERSITIES – ontmaskeren door ze in een nieuwe richting te heropvoeden. HUN AMBTENAREN EN PROFESSOREN ZULLEN WORDEN VOORBEREID OP HUN ZAKEN DOOR GEDETAILLEERDE GEHEIME ACTIEPROGRAMMA’S WAARVAN ZIJ NIET MET IMMUNITEIT ZULLEN AFWIJKEN, NIET DOOR ÉÉN JOTA. ZIJ ZULLEN MET BIJZONDERE VOORZORG WORDEN BENOEMD, EN ZULLEN ZO WORDEN GEPLAATST DAT ZIJ VOLLEDIG AFHANKELIJK ZIJN VAN DE OVERHEID.
 2. Wij zullen het staatsrecht buiten beschouwing laten, net als alles wat met de politieke kwestie te maken heeft. Deze onderwerpen zullen worden onderwezen aan een paar dozijn personen die worden gekozen uit het aantal ingewijden, omdat zij hun capaciteiten bij uitstek hebben. DE UNIVERSITEITEN MOGEN NIET LANGER VANUIT HUN HALLEN MELKKOPPEN STUREN DIE PLANNEN MAKEN VOOR EEN GRONDWET, ZOALS EEN KOMEDIE OF EEN TRAGEDIE, DIE ZICH BEZIGHOUDEN MET BELEIDSKWESTIES WAARIN ZELFS HUN EIGEN VADERS NOOIT ENIGE DENKKRACHT HEBBEN GEHAD.
 3. De slechte kennismaking van een groot aantal personen met politionele vragen creëert utopische dromers en slechte onderwerpen, zoals u zelf kunt zien aan het voorbeeld van de universele opvoeding in deze richting van de GOYIM. We moeten in hun onderwijs al die principes introduceren die hun orde zo briljant hebben verbroken. Maar als we aan de macht zijn, zullen we elk soort verontrustend onderwerp uit het onderwijs verwijderen en zullen we van de jeugd gehoorzame kinderen van het gezag maken, die hem liefhebben die regeert als de steun en de hoop op vrede en rust.

WE ZULLEN DE GESCHIEDENIS VERANDEREN

 1. Classicisme als ook elke vorm van studie van de oude geschiedenis, waarin er meer slechte dan goede voorbeelden zijn, zullen we vervangen door de studie van het programma van de toekomst. We zullen alle feiten uit de herinnering van de mensheid wissen die voor ons ongewenst zijn, en alleen die welke alle fouten van de regering van de GOYIM uitbeelden, laten staan. De studie van het praktische leven, van de verplichtingen van de orde, van de relaties tussen mensen onderling, van het vermijden van slechte en egoïstische voorbeelden, die de besmetting van het kwaad verspreiden, en soortgelijke vragen van opvoedkundige aard, zullen in de voorhoede staan van het onderwijsprogramma, dat zal worden opgesteld op een apart plan voor elke roeping of levenstoestand, in geen enkele wijze veralgemening van de leer. Deze behandeling van de vraag heeft een bijzonder belang.
 2. Elke levenstoestand moet worden getraind binnen strikte grenzen die overeenkomen met de bestemming en het werk in het leven. De OCCASIONELE GENEESMIDDELEN worden ALTIJD BEHEERD EN ZULLEN ALTIJD BEHANDELD WORDEN IN ANDERE 53 LEVENSTAATEN, MAAR HET IS DE MEEST PERFECTE DWAASHEID OM, OMWILLE VAN DIT ZELDZAME INCIDENTELE GENIE, DE ONGETALENTEERDEN DIE ZO VAN HUN PLAATSEN BEROVEN, DIE TOT DIE RANGEN BEHOREN DOOR GEBOORTE OF TEWERKSTELLING, DOOR TE LATEN GAAN IN VREEMDE RANGEN. JULLIE WETEN ZELF IN WAT DIT ALLES IS AFGELOPEN VOOR DE “GOYIM” DIE DEZE HUILENDE ABSURDITEIT TOESTOND.
 3. Opdat hij die regeert stevig in de harten en geesten van zijn onderdanen kan zitten, is het voor de tijd van zijn activiteit noodzakelijk om de hele natie in de scholen en op de marktplaatsen te instrueren over deze betekenis en zijn handelingen en al zijn weldadige initiatieven.
 4. Wij zullen elke vorm van vrijheid van instructie afschaffen. Leerlingen van alle leeftijden hebben het recht om samen met hun ouders in de onderwijsinstellingen als het ware in een club bijeen te komen: tijdens deze bijeenkomsten, op feestdagen, zullen de leerkrachten lezen wat er doorgaat als vrije lezingen over vragen van menselijke relaties, over de wetten van de voorbeelden, over de filosofie van nieuwe theorieën die nog niet aan de wereld zijn verklaard. Deze theorieën zullen door ons worden verheven tot het stadium van een dogma van het geloof als een traditioneel stadium van ons geloof. Bij de voltooiing van deze uiteenzetting van ons actieprogramma in het heden en de toekomst zal ik u de principes van deze theorieën voorlezen.
 5. In één woord, wetende door de ervaring van vele eeuwen dat mensen leven en zich laten leiden door ideeën, dat deze ideeën door mensen alleen worden doordrongen door de hulp van onderwijs dat met evenveel succes wordt gegeven voor alle leeftijden van de groei, maar natuurlijk door verschillende methoden, zullen we de laatste scintilla van onafhankelijkheid van het denken, die we al lang geleden hebben gericht op onderwerpen en ideeën die nuttig zijn voor ons, verzwelgen en in beslag nemen voor ons eigen gebruik. Het systeem van de bruisende gedachte is al aan het werk in het zogenaamde systeem van het onderwijs door OBJECT LESSONS, dat tot doel heeft de GOYIM om te zetten in ondoordachte, onderdanige bruten die wachten tot de dingen voor hun ogen worden gepresenteerd om zich een idee te vormen van hen ….. In Frankrijk heeft een van onze beste agenten, Bourgeois, al een nieuw programma van lesgeven per voorwerp openbaar gemaakt.

 

PROTOCOL Nr. 17

Terug naar de inhoudsopgave

 1. De praktijk van belangenbehartiging levert mannen op die koud, wreed, hardnekkig en gewetenloos zijn en die in alle gevallen een onpersoonlijk, zuiver juridisch standpunt innemen. Ze hebben de onbuigzame gewoonte om alles te verwijzen naar de waarde ervan voor de verdediging en niet naar het algemeen welzijn van de resultaten ervan. Ze weigeren meestal geen enkele verdediging te voeren, ze streven naar een vrijspraak ten koste van alles en nog wat en ze demoraliseren daarmee de gerechtigheid. Om deze reden zullen we dit beroep in nauwe kaders plaatsen die het binnen deze sfeer van uitvoerende openbare dienst. De advocaten zullen, net als de rechters, het recht op communicatie met de justitiabelen worden ontnomen; zij zullen alleen zaken van de rechtbank ontvangen en deze bestuderen door middel van nota’s van verslagen en documenten, waarbij zij hun cliënten verdedigen nadat zij voor de rechtbank zijn ondervraagd over feiten die zijn voorgekomen. Zij zullen een honorarium ontvangen zonder rekening te houden met de kwaliteit van de verdediging. Dit maakt hen tot louter verslaggevers in het belang van de rechtspleging en als tegenwicht voor de procureur die de verslaggever zal zijn in het belang van het openbaar ministerie; dit zal de zaken voor de rechtbank verkorten. Op deze manier zal een praktijk van eerlijke en onbevooroordeelde verdediging tot stand komen die niet uit persoonlijk belang maar uit overtuiging wordt gevoerd. Dit zal overigens ook een einde maken aan de huidige praktijk van corrupte onderhandelingen tussen pleitbezorgers om alleen die partij te laten winnen die het meest betaalt ……

ZULLEN WE DE GEESTELIJKHEID VERNIETIGEN

 1. WIJ HEBBEN LONG PAST TAKEN HET PRIESTHOOD VAN DE “GOYIM” VERDWIJDEREN en daarmee hun missie op aarde, die in deze dagen nog steeds een grote hindernis voor ons zou kunnen zijn, te verpesten. Dag na dag daalt de invloed ervan op de volkeren van de wereld. De VREEMDELIJKHEID VAN DE CONSISIENTIE IS ALLEEN VERKLAREN, ZOALS DAT NOOIT UIT DE MOMENT VAN DE VOLLEDIGE VERWIJDERING VAN DAT CHRISTIEELIJKSE RELECTIE: wat de andere godsdiensten betreft zullen wij nog minder moeite hebben om er mee om te gaan, maar het zou voorbarig zijn om daar nu al over te spreken. Wij zullen het klerikalisme en de geestelijken in zulke nauwe kaders plaatsen dat hun invloed zich in retrogressieve proportie tot de vroegere vooruitgang beweegt.
 2. Wanneer de tijd komt om het pauselijke hof eindelijk te vernietigen zal de vinger van een onzichtbare hand de naties naar dit hof wijzen. Wanneer echter de naties zich er op storten, zullen wij ons in de gedaante van de verdedigers van de paus naar voren brengen, alsof we buitensporig bloedvergieten willen voorkomen. Door deze afleidingsmanoeuvre zullen we doordringen tot aan zijn ingewanden en er zeker van zijn dat we nooit meer naar buiten zullen komen totdat we de hele kracht van deze plek hebben doorgeknaagd.
 3. DE KONING VAN DE JODEN ZAL DE ECHTE PAUS VAN HET UNIVERSUM ZIJN, DE PATRIARCH VAN DE INTERNATIONALE KERK…
 4. Maar, IN DE MEANTIME, terwijl wij de jeugd heropvoeden in nieuwe traditionele religies en daarna in de onze, ZULLEN wij geen VINGELSHEID DOOR BUITENGEBREIDE KERKEN, MAAR WIJ ZULLEN ZIJN BIJ CRITICISME BEREKENINGEN BIJ PRODUCTSCHAP . . .
 5. In het algemeen zal onze hedendaagse pers dus doorgaan met het CONVICTEN van staatszaken, religies, onbekwaamheden van de GOYIM, altijd gebruik makend van de meest ongedisciplineerde uitingen om met alle middelen hun prestige te verlagen op de manier die alleen kan worden beoefend door het genie van onze begaafde stam . . . (Noem je het bloedbad van Jim Jones in Guyana een massale zelfmoord, geen C.I.A./MKULTRA/U.S. overheidsslachtoffer? Het ontkennen van het bloedbad van de Branch Dravidian sekte in Waco, Texas, was een onnodig en opzettelijk bloedbad door de B.A.T.F./F.B.I.I.A/U.S. Regering).
 6. Ons koninkrijk zal een verontschuldiging zijn van de goddelijkheid Vishnu, in wie de verpersoonlijking ervan wordt gevonden – in onze honderd handen zullen de bronnen van de machines van het sociale leven, één in elk van hen zijn. We zullen alles zien zonder de hulp van de officiële politie die, in dat kader van haar rechten die we hebben uitgewerkt voor het gebruik van de GOYIM, de regeringen belemmert in het zien. In onze programma’s ONE-THIRD OF OUR SUBJECTS WILL THE REST UNDER OBSERVATION BEËINDIGEN vanuit plichtsgevoel, op basis van het principe van vrijwilligerswerk aan de Staat. Het zal dan geen schande zijn om een spion en informant te zijn, maar een verdienste: ongegronde aanklachten zullen echter wreed worden bestraft dat er geen sprake mag zijn van een ontwikkeling van misbruik van dit recht.
 7. Onze agenten zijn afkomstig uit zowel de hogere als de lagere rangen van de maatschappij, uit de administratieve klasse die hun tijd doorbrengen met amusement, redactie, drukkers en uitgevers, boekverkopers, bedienden en verkopers, arbeiders, koetsiers, lakeien, et cetera. Dit orgaan, dat geen rechten heeft en niet bevoegd is om voor eigen rekening te handelen, en dus een politie zonder bevoegdheid, zal enkel getuigen en verslag uitbrengen: de verificatie van hun verslagen en arrestaties zal afhangen van een verantwoordelijke groep van controleurs van politiezaken, terwijl de eigenlijke arrestatie zal worden uitgevoerd door de rijkswacht en de gemeentepolitie. Elke persoon die niets aan de kaak stelt dat hij heeft gezien of gehoord in verband met de politionele kwesties, zal ook worden aangeklaagd en verantwoordelijk worden gesteld voor het verbergen, indien wordt bewezen dat hij schuldig is aan dit misdrijf.
 8. Als NU NU NU NU BRETHREN, ZIJN AAN HET EIGEN RISICO VAN DE KAHAL AAN DE KAHAL-APOSTATEN VAN DE EIGEN FAMILIELIJKE KAHAL VERBINDENISSEN of leden die iets tegen de KAHAL hebben gedaan, DUS IN ONS KONINKRIJK OVER DE HELE WERELD ZAL HET VERPLICHT ZIJN VOOR AL ONZE ONDERDANEN OM DE PLICHT VAN DIENSTBAARHEID AAN DE STAAT IN DEZE RICHTING NA TE LEVEN.
 9. Een dergelijke organisatie zal misbruik van gezag, van geweld, van omkoping, alles wat wij door onze raadgevers, door onze theorieën over de bovenmenselijke rechten van de mens, hebben ingevoerd in de gewoonten van de GOYIM …. uitroeien. Maar hoe konden we anders die toename van de oorzaken die predisponeren tot stoornissen in het midden van hun administratie bewerkstelligen? …. Een van de belangrijkste van die methoden is – agenten voor het herstel van de orde, zo geplaatst dat ze in hun desintegrerende activiteit de mogelijkheid hebben om hun kwade neigingen te ontwikkelen en te tonen – eigenwijsheid, onverantwoordelijke uitoefening van gezag, en, in de eerste plaats, venialiteit. (Janet Reno? B.A.T.F.? C.I.A.?)

 

PROTOCOL Nr. 18

Terug naar de inhoudsopgave

 1. Wanneer het voor ons noodzakelijk wordt om de strenge maatregelen van de geheime verdediging (het meest dodelijke gif voor het prestige van het gezag) te versterken, zullen we een simulatie van de stoornissen of een manifestatie van ontevredenheid regelen die tot uitdrukking komt door de medewerking van goede sprekers. Rondom deze sprekers zal iedereen die sympathiek staat tegenover zijn uitlatingen worden verzameld. Dit zal ons het voorwendsel voor de domiciliëringsvoorwaarden en het toezicht van onze bedienden onder het nummer van de GOYIM-politie… (Australia’s One Nation Party?). A.D.L./B’nai B’rith activiteiten tegen de vrede?)
 1. Aangezien de meerderheid van de samenzweerders handelen uit liefde voor het spel, om te praten, dus, totdat ze een of andere openlijke daad stellen, zullen we hen niet met een vinger aanraken, maar alleen in hun midden observerende elementen …. introduceren. We moeten niet vergeten dat het prestige van het gezag afneemt als het vaak samenzweringen tegen zichzelf ontdekt: dit impliceert een vermoeden van bewustzijn van zwakte, of, wat nog erger is, van onrechtvaardigheid. U weet dat we het prestige van de GOY-koningen hebben gebroken door frequente pogingen in hun leven via onze agenten, blinde schapen van onze kudde, die door een paar liberale zinnen gemakkelijk worden ontroerd tot misdaden, mits ze alleen in politieke kleuren worden geschilderd. WE HEBBEN DE HEERSERS GEDWONGEN OM HUN ZWAKHEID TE ERKENNEN IN HET ADVERTEREN VAN OPENLIJKE MAATREGELEN VAN GEHEIME VERDEDIGING EN DAARMEE ZULLEN WE DE BELOFTE VAN AUTORITEIT TOT VERNIETIGING BRENGEN.
 2. Onze heerser zal slechts in het geheim worden beschermd door de meest onbeduidende bewaker, want wij zullen niet zozeer toegeven dat er tegen hem enige opruiing zou kunnen bestaan waarmee hij niet sterk genoeg is om te strijden en zich er voor moet verstoppen.
 3. Als we deze gedachte moeten toegeven, zoals de GOYIM hebben gedaan en doen, zouden we IPSO FACTO een doodvonnis moeten ondertekenen, zo niet voor onze heerser, dan toch voor zijn dynastie, op geen enkele verre datum.

OVERHEID DOOR ANGST

 1. Volgens strikt afgedwongen uiterlijke schijn zal onze heerser zijn macht alleen aanwenden voor het voordeel van de natie en in geen enkel opzicht voor zijn eigen of dynastieke winsten. Daarom, met de inachtneming van dit decorum, zal zijn gezag worden gerespecteerd en bewaakt door de onderdanen zelf, het zal een apotheose ontvangen in de bekentenis dat met het is gebonden aan het welzijn van elke burger van de staat, want op het zal afhangen van alle orde in het gemeenschappelijke leven van de roedel ….
 2. DE OPENLIJKE VERDEDIGING VAN HET SOORT PLEIT VOOR ZWAKTE IN DE ORGANISATIE VAN ZIJN KRACHT.
 3. Onze heerser zal altijd onder het volk zijn en omringd zijn door een menigte van schijnbaar nieuwsgierige mannen en vrouwen, die de voorste gelederen om hem heen zullen bezetten, tot alle schijnbaar toevallig, en de gelederen van de rest zullen beperken uit respect zoals het voor de goede orde zal lijken. Dit zal een voorbeeld van terughoudendheid zaaien, ook bij anderen. Als een indiener onder de mensen verschijnt die een petitie probeert te overhandigen en zich een weg door de rangen dwingt, moeten de eerste rangen de petitie ontvangen en voor de ogen van de indiener doorgeven aan de heerser, zodat iedereen weet dat wat wordt ingeleverd zijn bestemming bereikt, dat er bijgevolg een controle van de heerser zelf bestaat. De aureool van de macht vereist voor zijn bestaan dat het volk kan zeggen: “Als de koning dit wist,” of: “de koning zal het horen.”
 4. MET DE ESTABLISHMENT OF OFFICIAL DEFENSE, DE MYSTISCHE PRESTIGE OF AUTHORITY DISAPPEARS: gezien een zekere durf, en iedereen telt zichzelf meester van het, is de opruiing-maker zich bewust van zijn kracht, en wanneer gelegenheid dient horloges voor het moment om een poging op gezag te maken …. Voor de GOYIM hebben we iets anders gepredikt, maar juist daardoor zijn we in staat om te zien welke maatregelen van openlijke verdediging hen naar …. hebben gebracht.
 5. KRIMINALEN MET DE GEBRUIKERS ZULLEN OP DE EERSTE, min of meer gegronde SUSPICIES: het kan niet worden toegestaan dat uit angst voor een mogelijke vergissing personen die verdacht worden van een politiek misdrijf de kans krijgen om te ontsnappen, want in deze zaken zullen we letterlijk genadeloos zijn. Als het nog steeds mogelijk is om, door een punt te rekken, een heroverweging van de motieven bij eenvoudige misdrijven toe te geven, is er geen mogelijkheid tot excuus voor personen die zich bezighouden met vragen waarin niemand anders dan de overheid iets kan begrijpen …. En het zijn niet alle regeringen die het ware beleid begrijpen.

 

PROTOCOL Nr. 19

Terug naar de inhoudsopgave

 1. Als we niet toestaan dat er onafhankelijk geknutseld wordt in de politiek, zullen we aan de andere kant elk soort verslag of petitie aanmoedigen met voorstellen voor de regering om allerlei projecten voor de verbetering van de toestand van het volk te onderzoeken; dit zal ons de gebreken of anders de fantasieën van onze onderdanen onthullen, waarop we zullen reageren door ze te volbrengen of door een wijze weerlegging om de kortzichtigheid van iemand die verkeerd oordeelt te bewijzen.
 2. Sedition-mongering is niets meer dan het gekauw van een schoothondje naar een olifant. Voor een goed georganiseerde overheid, niet vanuit de politie, maar vanuit het publieke standpunt, giert de schoothondje naar de olifant in volle onbewustheid van zijn kracht en belang. Er is niet meer nodig dan een goed voorbeeld te geven van het relatieve belang van beide en de schoothondjes zullen niet meer yappen en met hun staart kwispelen op het moment dat ze een olifant in het vizier krijgen.
 3. Om het prestige van de heldenmoed voor de politieke misdaad te vernietigen, zullen we deze voor de rechter brengen in de categorie diefstal, moord en elke vorm van afschuwelijke en smerige misdaad. De publieke opinie zal deze categorie van criminaliteit dan in haar conceptie verwarren met de schande die aan elke andere categorie kleeft en zal deze met dezelfde minachting brandmerken.
 4. We hebben ons best gedaan en ik hoop dat het ons gelukt is dat de GOYIM niet tot dit middel van opruiing komt. Daarom hebben we via de pers en in toespraken, indirect – in slim samengestelde schoolboeken over geschiedenis – reclame gemaakt voor het martelaarschap dat door opruiingsgezinden zou zijn geaccrediteerd voor het idee van het gemenebest. Deze reclame heeft het contingent van de liberalen vergroot en heeft geleid tot…duizenden GOYIM in de gelederen van ons vee.

 

PROTOCOL Nr. 20

Terug naar de inhoudsopgave

 1. Vandaag zullen we ingaan op het financiële programma, dat ik tot het einde van mijn verslag heb uitgesteld als het moeilijkste, de bekroning en het beslissende punt van onze plannen. Alvorens in te gaan, wil ik u eraan herinneren dat ik al eerder heb gesproken bij wijze van hint toen ik zei dat het totaal van onze acties wordt geregeld door de kwestie van de cijfers.
 2. Als we in ons koninkrijk komen, zal onze autocratische regering, vanuit een principe van zelfbehoud, vermijden de massa’s van het volk op verstandige wijze te belasten met belastingen, door te onthouden dat het de rol van vader en beschermer speelt. Maar aangezien de organisatie van de staat duur is, is het toch noodzakelijk om de nodige fondsen te verkrijgen. Zij zal daarom met bijzondere voorzorg de kwestie van het evenwicht in deze zaak uitwerken.
 3. Onze regel, waarin de koning de juridische fictie zal genieten dat alles in zijn Staat aan hem toebehoort (wat gemakkelijk kan worden vertaald in de feiten), zal het mogelijk maken om gebruik te maken van de rechtmatige inbeslagname van alle bedragen van elke soort voor de regeling van hun verkeer in de Staat. Hieruit volgt dat de belastingheffing het best wordt gedekt door een progressieve belasting op onroerend goed. Op deze manier zullen de rechten worden betaald zonder iemand te belasten of te ruïneren in de vorm van een percentage van het bedrag van de goederen. De rijken moeten zich ervan bewust zijn dat het hun plicht is om een deel van hun superfluities ter beschikking van de staat te stellen, aangezien de staat hun de zekerheid van het bezit van de rest van hun eigendommen garandeert en het recht op eerlijke winsten, ik zeg eerlijk, want de controle over eigendommen zal een einde maken aan de overval op een wettelijke basis.
 4. Deze sociale hervorming moet van bovenaf komen, want de tijd is er rijp voor – ze is onmisbaar als vredesbelofte.

WE ZULLEN HET KAPITAAL VERNIETIGEN

 1. De belasting op de arme man is een kiem van revolutie en werkt ten nadele van de staat die in de jacht na de kleinigheid de grote mist. Los daarvan vermindert een belasting op kapitalisten de groei van de rijkdom in particuliere handen, die we in deze dagen hebben geconcentreerd als tegenwicht voor de kracht van de overheid van de GOYIM – hun staatsfinanciën.
 2. Een procentuele verhoging van de belasting in verhouding tot het kapitaal zal veel grotere inkomsten opleveren dan de huidige personen- of onroerendgoedbelasting, wat voor ons nu nuttig is, alleen al omdat het problemen en ontevredenheid opwekt bij de GOYIM. (Nu weten we het doel van het 16e Amendement!!)
 3. De kracht waarop onze koning zal rusten bestaat uit het evenwicht en de garantie van de vrede, waarvoor het onontbeerlijk is dat de kapitalisten een deel van hun inkomen inleveren ten behoeve van de veilige werking van de machinerie van de Staat. De behoeften van de staat moeten worden betaald door degenen die de last niet voelen en genoeg hebben om te nemen.
 4. Een dergelijke maatregel zal de haat van de arme man voor de rijken vernietigen, in wie hij een noodzakelijke financiële steun voor de Staat zal zien, zal in hem de organisator van vrede en welzijn zien, aangezien hij zal zien dat het de rijke man is die de noodzakelijke middelen betaalt om deze dingen te bereiken.
 5. Om te voorkomen dat de betalers van de onderwijsklassen zich te veel zorgen maken over de nieuwe betalingen, zullen zij een volledige boekhouding krijgen van de bestemming van die betalingen, met uitzondering van de bedragen die voor de behoeften van de troon en de administratieve instellingen zullen worden bestemd.
 6. 10. Hij die regeert, zal geen eigen bezittingen hebben als hij eenmaal in de Staat zijn patrimonium vertegenwoordigd heeft, anders zou het ene in tegenspraak zijn met het andere; het feit dat hij particuliere middelen bezit zou het recht op eigendom in 60 de gemeenschappelijke bezittingen van allen vernietigen.
 7. Familieleden van hem die regeert, zijn erfgenamen uitgezonderd, die zullen worden onderhouden door de middelen van de Staat, moeten in de gelederen van de dienaren van de Staat treden of moeten werken om het recht op eigendom te verkrijgen; het privilege van koninklijk bloed mag niet dienen voor het bederven van de schatkist.
 8. Bij aankoop, ontvangst van geld of erfenis wordt een postzegel progressieve belasting geheven. Elke overdracht van goederen, geld of andere, zonder bewijs van betaling van deze belasting, die strikt op naam wordt gesteld, maakt de voormalige houder aansprakelijk voor de betaling van de belasting vanaf het moment van de overdracht van deze bedragen tot de ontdekking van zijn ontduiking van de aangifte van de overdracht. De overdrachtsdocumenten moeten wekelijks worden voorgelegd aan de plaatselijke schatkist met vermelding van de naam, de achternaam en de permanente verblijfplaats van de vroegere en de nieuwe houder van het goed. Deze overdracht met naamregister moet beginnen vanaf een bepaald bedrag dat de gewone kosten voor de aankoop en verkoop van benodigdheden overtreft, en deze zullen alleen worden onderworpen aan betaling door een postzegel impost van een bepaald percentage van de eenheid.
 9. Geef een schatting van het aantal keren dat dergelijke belastingen de inkomsten van de GOYIM-staten zullen dekken.

WE VEROORZAKEN DEPRESSIES

 1. De staatskas zal een definitieve aanvulling op de reservebedragen moeten handhaven en alles wat boven die aanvulling wordt geïnd, moet weer in omloop worden gebracht. Op deze bedragen zullen openbare werken worden georganiseerd. Het initiatief in dit soort werken, afkomstig van de Staat, zal de arbeidersklasse stevig binden aan de belangen van de Staat en aan degenen die regeren. Van deze zelfde bedragen zal ook een deel worden gereserveerd als beloning voor inventiviteit en produktiviteit.
 2. In geen geval mag een enkele eenheid boven de vastgestelde en vrij geschatte bedragen in de staatsschatkisten worden bewaard, want er bestaat geld dat in omloop is en elke vorm van geldstagnatie werkt ruïneus op de werking van het staatsapparaat, waarvoor het het smeermiddel is; een stagnatie van het smeermiddel kan de regelmatige werking van het mechanisme stoppen.
 3. De vervanging van rentedragend papier voor een deel van de penning heeft precies deze stagnatie veroorzaakt. De gevolgen van deze omstandigheid zijn al voldoende merkbaar.
 4. Er zal ook een rekenkamer worden ingesteld door ons, en daarin zal de rechter op elk moment een volledige boekhouding van de inkomsten en uitgaven van de staat vinden, met uitzondering van de lopende maandrekening, die nog niet is opgemaakt, en die van de 61 voorgaande maand, die nog niet zal zijn geleverd.
 5. 18. De enige persoon die geen belang heeft bij het beroven van de staat is de eigenaar, de heerser. Daarom zal zijn persoonlijke controle de mogelijkheid van lekkages of extravaganties wegnemen.
 6. De representatieve functie van de heerser op recepties omwille van de etiquette, die zoveel kostbare tijd in beslag neemt, zal worden afgeschaft zodat de heerser tijd heeft om te controleren en te overwegen. Zijn macht zal dan niet worden opgesplitst in fractionele delen onder de tijdsdienende favorieten die de troon om zijn pracht en praal omringen, en alleen geïnteresseerd zijn in hun eigen en niet in de gemeenschappelijke belangen van de Staat.
 7. Economische crises zijn door ons voor de GOYIM alleen maar veroorzaakt door het uit de circulatie nemen van geld. Enorme kapitalen zijn gestagneerd, waardoor er geld werd onttrokken aan staten, die voortdurend verplicht waren om op diezelfde stagnerende kapitalen leningen aan te vragen. Deze leningen belastten de financiën van de staat met de betaling van rente en maakten hen tot de obligatieslaven van deze kapitalen …. De concentratie van de industrie in de handen van de kapitalisten uit de handen van de kleine meesters heeft alle sappen van de volkeren en daarmee ook van de staten weggegooid …. (Nu weten we het doel van de Federal Reserve Bank Corporation!!)
 8. De huidige kwestie van het geld in het algemeen komt niet overeen met de eisen per hoofd van de bevolking en kan daarom niet aan alle behoeften van de werknemers voldoen. De geldkwestie zou moeten overeenkomen met de groei van de bevolking en daarom moeten kinderen ook absoluut worden beschouwd als consumenten van geld vanaf de dag van hun geboorte. De herziening van de kwestie is een materiële kwestie voor de hele wereld.
 9. U WEET DAT DE GOUDSTANDAARD DE ONDERGANG IS GEWEEST VAN DE STATEN DIE HEM HEBBEN AANGENOMEN, WANT HIJ HEEFT NIET KUNNEN VOLDOEN AAN DE VRAAG NAAR GELD, TEMEER DAAR WE HET GOUD ZOVEEL MOGELIJK UIT DE CIRCULATIE HEBBEN GEHAALD.

HEIDENSE STATEN FAILLIET

 1. Bij ons is de norm die moet worden ingevoerd de kosten van de arbeiderskracht, of deze nu worden gerekend in papier of in hout. We zullen de uitgifte van geld maken in overeenstemming met de normale behoeften van elk onderwerp, waarbij we de hoeveelheid bij elke geboorte optellen en bij elke dood aftrekken.
 1. De boekhouding zal worden beheerd door elk departement (de Franse administratieve afdeling), elke kring.
 2. Om te voorkomen dat er vertragingen optreden bij de uitbetaling van de bedragen voor de behoeften van de staat, zullen de bedragen en de voorwaarden van deze betalingen bij decreet van de heerser worden vastgesteld; dit zal een einde maken aan de bescherming door een ministerie van de ene instelling ten nadele van de andere.
 3. De begrotingen van inkomsten en uitgaven zullen naast elkaar worden uitgevoerd, zodat ze niet worden verdoezeld door de afstand tot elkaar.
 4. De door ons geplande hervormingen in de financiële instellingen en de beginselen van de GOYIM zullen door ons worden gekleed in vormen die niemand zullen verontrusten. Wij zullen wijzen op de noodzaak van hervormingen als gevolg van de wanordelijke duisternis waarin de GOYIM door hun onregelmatigheden de financiën hebben gestort. De eerste onregelmatigheid bestaat, zoals wij zullen opmerken, in het begin uit het opstellen van een enkele begroting die jaar na jaar toeneemt door de volgende oorzaak: deze begroting wordt naar de helft van het jaar gesleept, vervolgens eisen zij een begroting om de zaken recht te zetten, en dit besteden zij in drie maanden, waarna zij om een aanvullende begroting vragen, en dit alles eindigt met een vereffeningsbegroting. Maar omdat de begroting van het volgende jaar wordt opgesteld op basis van de som van de totale bijtelling, bedraagt de jaarlijkse afwijking van de normale begroting maar liefst 50 procent in een jaar, en dus wordt de jaarlijkse begroting in tien jaar verdrievoudigd. Dankzij dergelijke methoden, toegestaan door de onzorgvuldigheid van de GOY-staten, zijn hun schatkisten leeg. De periode van de leningen komt erdoorheen, en dat heeft de restanten opgeslokt en alle GOY-staten failliet doen gaan. (De Verenigde Staten werd “failliet” verklaard bij de Conventie van Genève van 1929! [zie 31 USC 5112, 5118 en 5119].
 5. U begrijpt heel goed dat dit soort economische regelingen, die door ons aan de GOYIM zijn gesuggereerd, niet door ons kunnen worden voortgezet.
 6. Elke vorm van lening bewijst dat er sprake is van een gebrek aan vertrouwen in de staat en een gebrek aan begrip voor de rechten van de staat. Leningen hangen als een zwaard van Damocles over de hoofden van de heersers, die, in plaats van hun onderdanen door een tijdelijke belasting te ontnemen, met uitgestrekte palm naar onze bankiers komen bedelen. Buitenlandse leningen zijn bloedzuigers die niet uit het lichaam van de staat kunnen worden gehaald totdat ze van zichzelf vallen of de staat ze weggooit. Maar de GOY-staten scheuren ze niet af; ze blijven volharden in het zich meer aandoen, zodat ze onvermijdelijk moeten vergaan, afgevoerd door vrijwillige bloedvergieten.

TIRANNIE VAN WOEKERRENTE

 1. Wat is inderdaad ook in wezen een lening, vooral een buitenlandse lening? Een lening is – een uitgifte van overheidswissels met een procentuele verplichting in verhouding tot de som van het leenkapitaal. Als de lening een last van 5 procent draagt, dan betaalt de Staat in twintig jaar tevergeefs een bedrag aan rente dat gelijk is aan de geleende lening, in veertig jaar betaalt hij een dubbele som, in zestig – driedubbel, en dat terwijl de schuld een onbetaalde schuld blijft.
 2. 31. Uit deze berekening blijkt duidelijk dat de staat bij elke vorm van belastingheffing per hoofd van de bevolking de laatste kopers van de arme belastingbetalers in elkaar slaat om rekeningen te vereffenen met rijke buitenlanders, van wie hij geld heeft geleend in plaats van deze kopers te innen voor zijn eigen behoeften, zonder de extra rente te betalen.
 3. Zolang de leningen intern waren, schudde GOYIM alleen hun geld uit de zakken van de armen naar die van de rijken, maar toen we de nodige personen opkochten om leningen naar de buitenwereld over te dragen, (Woodrow Wilson en F.D. Roosevelt) stroomde alle rijkdom van de Staten in onze kassa’s en alle GOYIM begon ons de eer te bewijzen van de onderdanen.
 4. Als de oppervlakkigheid van de GOY-koningen op hun troon met betrekking tot staatsaangelegenheden en de venialiteit van ministers of het gebrek aan begrip voor financiële zaken van de kant van andere machthebbers hun landen tot schuldenaren van onze schatkisten hebben gemaakt, is het niet mogelijk om dit te betalen zonder, van onze kant, zware uitgaven van moeite en geld.
 5. Stilstand van het geld zal door ons niet worden toegestaan en daarom zal er geen enkel rentedragend papier van de staat zijn, behalve een serie van één procent, zodat er geen rente wordt betaald aan bloedzuigers die alle kracht uit de staat zuigen. Het recht om rentedragend papier uit te geven zal uitsluitend worden toegekend aan industriële bedrijven die geen moeite hebben met het betalen van rente uit de winst, terwijl de staat geen rente maakt over geleend geld zoals deze bedrijven, die de staat leent om uit te geven en niet te gebruiken voor operaties. (Nu weten we waarom president Kennedy in 1963 werd vermoord toen hij weigerde nog meer van de “Bank Notes” te lenen van de bankiers van de Federal Reserve Bank en begon met het in omloop brengen van niet-rentedragende “Notes” van de “United States of America”!!).
 6. Industrieel papier zal ook worden gekocht door de overheid, die in plaats van het nu een hulppapier te zijn door middel van leningen, zal worden omgevormd tot een geldschieter met winstoogmerk. Deze maatregel zal een einde maken aan de stagnatie van het geld, de parasitaire winsten en de luiheid, die allemaal nuttig waren voor ons onder de GOYIM zolang ze onafhankelijk waren, maar niet wenselijk zijn onder onze heerschappij.
 7. Hoe duidelijk is de onontwikkelde denkkracht van de puur brute hersenen van de GOYIM, zoals die tot uitdrukking komt in het feit dat ze van ons hebben geleend met betaling van rente zonder ooit te denken dat ze toch juist deze gelden plus een toeslag voor de betaling van rente uit hun eigen staatszak moeten halen om met ons te kunnen afrekenen. Wat is er eenvoudiger dan het geld dat ze van hun eigen volk willen hebben.
 8. Maar het is een bewijs van de genialiteit van onze gekozen geest dat we de kwestie van de leningen aan hen in zo’n licht hebben geplaatst dat ze zelfs in henzelf een voordeel hebben gezien.
 9. Onze verslagen, die wij te zijner tijd zullen presenteren, in het licht van de eeuwenlange ervaring die wij hebben opgedaan met experimenten in de GOY-staten, zullen zich onderscheiden door duidelijkheid en duidelijkheid en zullen in één oogopslag aan alle mensen het voordeel van onze vernieuwingen laten zien. Zij zullen een einde maken aan de misstanden waaraan wij ons meesterschap over de GOYIM te danken hebben, maar die in ons koninkrijk niet kunnen worden toegestaan.
 10. We zullen ons boekhoudsysteem zo afschermen dat noch de heerser, noch de meest onbeduidende ambtenaar in staat zal zijn om zelfs maar het kleinste bedrag van zijn bestemming af te leiden zonder dat het wordt ontdekt of om het in een andere richting te sturen dan die welke eenmaal is vastgelegd in een vastomlijnd actieplan. (Is dit de reden waarom een “particuliere onderneming”, bekend als de “Internal Revenue Service”, belast is met het innen van de “betalingen” van de “Income Taxes” en de IRS deze “betalingen” altijd stort aan de Federal Reserve bank en nooit aan de Schatkist van de Verenigde Staten)?
 11. En zonder een vastomlijnd plan is het onmogelijk om te regeren. Het marcheren over een onbestemde weg en met onbestemde middelen brengt de helden en demi-goden in de vernieling.
 12. De GOY-heersers, die wij ooit hebben geadviseerd om ons af te leiden van de bezigheden van de staat door representatieve recepties, het naleven van de etiquette, het vermaak, waren slechts schermen voor onze regel. (Zoals het Huis van Windsor (Guelph) en de rest van de “Zwarte Adel”)? De rekeningen van de favoriete hovelingen die hen op het gebied van de zaken verving, werden voor hen opgesteld door onze agenten, en gaven telkens voldoening aan kortzichtige geesten door beloftes die in de toekomstige economieën en verbeteringen werden voorzien …. Economieën van wat? Van nieuwe belastingen? – waren vragen die misschien wel gesteld werden, maar niet door degenen die onze rekeningen en projecten lezen.
 13. Je weet wat ze door deze onzorgvuldigheid hebben meegemaakt, tot welke financiële wanorde ze zijn gekomen, ondanks de verbazingwekkende industrie van hun volk.

PROTOCOL Nr. 21

Terug naar de inhoudsopgave

 1. Aan wat ik u tijdens de laatste vergadering heb gemeld, zal ik nu een gedetailleerde uitleg toevoegen over interne leningen. 2. Van buitenlandse leningen zal ik niets meer zeggen, want die hebben ons gevoed met de nationale gelden van de GOYIM, maar voor onze 65 staat zullen er geen buitenlanders zijn, dat wil zeggen, niets extern.
 2. Wij hebben gebruik gemaakt van de venialiteit van de bestuurders en de slapte van de machthebbers om onze gelden tweemaal, driemaal en vaker te bemachtigen door de GOY-regeringen gelden te lenen die de staten helemaal niet nodig hadden. Zou iemand dat kunnen doen met betrekking tot ons? …. Daarom zal ik alleen ingaan op de details van de interne leningen.
 3. De staten kondigen aan dat een dergelijke lening moet worden afgesloten en dat er voor hun eigen wissels, dat wil zeggen voor hun rentedragend papier, moet worden ingeschreven. Dat zij binnen het bereik van de gehele prijs kunnen zijn, wordt bepaald op honderd tot duizend; en er wordt een korting gegeven aan de vroegste inschrijvers. De volgende dag gaat de prijs ervan op kunstmatige wijze omhoog, met als vermeende reden dat iedereen zich haast om ze te kopen. In een paar dagen zijn de schatkistkluizen, zoals ze zeggen, overvol en is er meer geld dan ze kunnen doen (waarom dan nemen?) Het abonnement, zo wordt beweerd, dekt vele malen over de kwestie totaal van de lening; in dit ligt het hele podium effect – kijk je, zeggen ze, wat vertrouwen wordt getoond in de wissels van de overheid.
 4. Maar als de komedie daar wordt gespeeld, blijkt dat er een debet en een buitengewoon belastende debetpost is ontstaan. Voor de betaling van de rente wordt het noodzakelijk om gebruik te maken van nieuwe leningen, die niet slikken, maar alleen maar toevoegen aan de kapitaalschuld. En wanneer dit krediet is uitgeput, wordt het noodzakelijk om nieuwe belastingen te betalen, niet de lening, maar alleen het belang van de lening. Deze belastingen zijn een debet om een debet te dekken …. (Vandaar de CRY TO BALANCE THE BUDGET!)
 5. Later komt de tijd voor conversies, maar ze verminderen de betaling van de rente zonder de schuld te dekken, en bovendien kunnen ze niet worden gedaan zonder de toestemming van de kredietverstrekkers; bij de aankondiging van een conversie wordt een voorstel gedaan om het geld terug te geven aan degenen die niet bereid zijn om hun papier om te zetten. Als iedereen zijn onwil zou uiten en zijn geld terug zou eisen, zou de overheid op eigen houtje worden gehesen en insolvabel worden bevonden en niet in staat zijn de voorgestelde bedragen te betalen. Gelukkig hebben de onderdanen van de GOY-regeringen, die niets van financiële zaken afweten, altijd de voorkeur gegeven aan wisselkoersverliezen en rentevermindering boven het risico van nieuwe investeringen van hun geld, en daardoor hebben ze deze regeringen vaak in staat gesteld om een debet van enkele miljoenen van hun schouders af te werpen.
 6. Tegenwoordig, met externe leningen, kunnen deze trucs niet meer door de GOYIM worden gespeeld, omdat ze weten dat we al ons geld zullen terugvragen.
 7. Op deze manier kan in een erkend faillissement de verschillende landen het beste bewijzen dat er geen enkel middel is tussen de belangen van de volkeren en die van degenen die hen regeren.
 8. Ik smeek u om uw bijzondere aandacht te richten op dit punt en op het volgende: tegenwoordig worden alle interne leningen geconsolideerd door middel van zogenaamde vliegende leningen, dat wil zeggen dat ze min of meer in de buurt komen van de betalingsvoorwaarden. Deze schulden bestaan uit gelden die worden gestort in de spaarbanken en reservefondsen. Als ze lang ter beschikking van de overheid blijven, verdampen deze middelen bij de betaling van de rente op buitenlandse leningen, en worden ze geplaatst door de storting van een gelijkwaardig bedrag van

HERINNERINGEN.

 1. En deze laatste is het die alle lekken in de staatsschatkisten van de GOYIM oplost.
 2. 10. Wanneer we de troon van de wereld bestijgen, zullen al deze financiële en soortgelijke verschuivingen, die niet in overeenstemming zijn met onze belangen, worden weggevaagd om geen sporen achter te laten, en zullen ook alle geldmarkten worden vernietigd, aangezien we niet zullen toestaan dat het prestige van onze macht wordt geschokt door prijsschommelingen van onze waarden, die we bij wet zullen aankondigen tegen de prijs die hun volledige waarde vertegenwoordigt, zonder enige mogelijkheid om te verlagen of te verhogen. (Verhoging geeft het voorwendsel voor verlaging, waar we inderdaad een begin hebben gemaakt met betrekking tot de waarden van de GOYIM).
 3. Wij zullen de geldmarkten vervangen door grandioze overheidskredietinstellingen, die tot doel hebben de prijs van industriële waarden vast te stellen in overeenstemming met de standpunten van de overheid. Deze instellingen zullen in staat zijn om in één dag vijfhonderd miljoen industrieel papier op de markt te brengen of voor hetzelfde bedrag op te kopen. Op die manier worden alle industriële ondernemingen afhankelijk van ons. U kunt zich voorstellen welke immense macht we daarmee voor onszelf veiligstellen ….

 

PROTOCOL Nr. 22

Terug naar de inhoudsopgave

1 In alles wat ik tot nu toe aan u heb gemeld, heb ik getracht het geheim van wat er komt, van wat er voorbij is en van wat er nu aan de hand is, met spoed in de vloedgolf van de grote gebeurtenissen die nu al in de nabije toekomst komen, het geheim van onze relaties met de GOYIM en van de financiële operaties, zorgvuldig in beeld te brengen. Hieraan moet ik nog iets toevoegen.

 1. IN ONZE HANDEN IS DE GROOTSTE KRACHT VAN ONZE TIJD – GOUD: IN TWEE DAGEN KUNNEN WE ELKE HOEVEELHEID DIE WE MAAR WILLEN UIT ONZE OPSLAGPLAATSEN HALEN.
 2. Het is toch niet nodig om nog meer bewijs te zoeken dat onze heerschappij door God is voorbestemd? Wij zullen toch niet falen met een dergelijke rijkdom om te bewijzen dat al dat kwaad, dat wij al zoveel eeuwen lang hebben moeten doen, aan het einde van de rit de oorzaak van het ware welzijn heeft gediend – het in orde brengen van alles? Ook al is het door de uitoefening van een of ander geweld, toch zal het worden vastgesteld. (Het motto van de Vrijmetselaars – “Out of Chaos, Order”). Wij zullen er alles aan doen om te bewijzen dat wij weldoeners zijn die het ware goed en ook de vrijheid van de persoon in de huur hebben hersteld, en daarmee zullen wij het mogelijk maken om in alle rust te genieten, met de juiste waardigheid van de relaties, op voorwaarde natuurlijk dat de door ons vastgestelde wetten strikt worden nageleefd. Wij zullen daarmee duidelijk maken dat vrijheid niet bestaat in verspilling en in het recht op ongebreidelde vrijheid, net zo min als de waardigheid en het geweld van een mens bestaan. in het recht van iedereen om destructieve principes in de aard van de vrijheid van geweten, gelijkheid en dergelijke uit te dragen, dat de vrijheid van de persoon in geen enkel opzicht bestaat in het recht om zichzelf en anderen te ageren door afschuwelijke toespraken voor wanordelijke menigte, en dat de ware vrijheid bestaat in de onschendbaarheid van de persoon die zich eervol en strikt houdt aan alle wetten van het gemeenschappelijke leven, dat de menselijke waardigheid is verpakt in het bewustzijn van de rechten en ook van de afwezigheid van rechten van elk, en niet geheel en alleen in fantastische verbeeldingskracht over het onderwerp van iemands EGO.
 1. Eén autoriteit zal glorieus zijn omdat ze almachtig zal zijn, zal regeren en leiden, en niet mee modderen na leiders en redenaars die hees roepen met zinloze woorden die ze grote principes noemen en die niets anders zijn, om eerlijk te zijn, maar utopisch ….. Ons gezag zal de kroon van de orde zijn, en daarin is het hele geluk van de mens opgenomen. De aureool van dit gezag zal een mystieke buiging van de knie voor zich inspireren en een eerbiedwaardige angst voor alle volkeren. De ware kracht maakt geen enkele aanspraak op enig recht, zelfs niet op dat van God: niemand durft er in de buurt te komen om er ook maar een greintje van weg te nemen.

 

PROTOCOL Nr. 23

Terug naar de inhoudsopgave

 1. Om de volkeren te laten wennen aan de gehoorzaamheid is het noodzakelijk om lessen in nederigheid te leren en dus de productie van luxeartikelen te verminderen. Hierdoor zullen we de moraal verbeteren die door de emulatie op het gebied van de luxe is vernederd. We zullen de kleine meesterproductie weer op gang brengen, wat betekent dat we een mijn onder het privékapitaal van de fabrikanten moeten leggen. Dit is ook noodzakelijk omdat fabrikanten op grote schaal vaak, zij het niet altijd bewust, de gedachten van de massa’s in de richting van de overheid verplaatsen. Een volk van kleine meesters weet niets van werkloosheid en dat bindt hem nauw met de bestaande orde, en dus met de standvastigheid van het gezag. Voor ons zal zijn rol gespeeld zijn op het moment dat het gezag in onze handen komt. Dronkenheid zal ook bij wet verboden zijn en strafbaar worden gesteld als een misdaad tegen de menselijkheid van de mens die onder invloed van alcohol in een bruut wordt veranderd.
 2. Onderwerpen, ik herhaal het nog eens, geven alleen blinde gehoorzaamheid aan de sterke hand die absoluut onafhankelijk van hen is, want daarin voelen ze het zwaard van de verdediging en de steun tegen sociale plagen ….. Wat willen ze met een engelengeest in een koning? Wat ze in hem moeten zien is de verpersoonlijking van kracht en macht.
 3. De opperheer die alle nu bestaande heersers zal vervangen, die zich in hun bestaan slepen tussen door ons gedemoraliseerd samenlevingen, samenlevingen die zelfs het gezag van God hebben ontkend, uit wiens midden het vuur van de anarchie zich aan alle kanten uitbreidt, moet eerst en vooral doorgaan met het blussen van dit alles…verslindende vlam. Daarom zal hij verplicht zijn om die bestaande samenlevingen te doden, hoewel hij ze met zijn eigen bloed moet doordrenken, zodat ze weer tot leven kunnen komen in de vorm van regelmatig georganiseerde troepen die bewust vechten met elke soort infectie die het lichaam van de Staat met zweren kan bedekken.
 1. Deze uitverkorene van God is van bovenaf uitgekozen om de zinloze krachten die worden bewogen door instinct en niet door rede, door wreedheid en niet door menselijkheid, af te breken. Deze krachten triomferen nu in uitingen van overval en elke vorm van geweld onder het masker van de principes van vrijheid en rechten. Ze hebben alle vormen van sociale orde omvergeworpen om op de ruïnes de troon van de koning van de joden op te richten; maar hun rol zal worden uitgespeeld op het moment dat hij zijn koninkrijk binnenkomt. Dan zal het nodig zijn om hen van zijn pad af te vegen, waarop geen knoop, geen splinter mag worden gelegd.
 2. Dan kunnen wij tegen de volkeren van de wereld zeggen: “Geef dank aan God en buig de knie voor hem die op zijn voorhoofd het zegel van de voorbestemming van de mens draagt, waartoe God zelf zijn ster heeft geleid, opdat niemand anders dan Hij ons zou bevrijden van alle eerder genoemde krachten en kwaden”.

 

PROTOCOL Nr. 24

Terug naar de inhoudsopgave

 1. Ik ga nu over tot de methode om de dynastieke wortels van Koning David tot in de laatste lagen van de aarde te bevestigen.
 2. Deze bevestiging zal in de eerste plaats worden opgenomen in datgene wat tot op de dag van vandaag de kracht van het conservatisme van onze geleerde oudsten van de gang van zaken in de wereld, in de leiding van de opvoeding van het denken van de hele mensheid, tot rust heeft gebracht.
 3. Sommige leden van het zaad van David zullen de koningen en hun erfgenamen voorbereiden, niet door het recht op erfenis maar door eminente capaciteiten te selecteren, hen te introduceren in de meest geheime mysteries van de politiek, in schema’s van de overheid, maar altijd op voorwaarde dat niemand van de geheimen op de hoogte mag komen. Het doel van deze werkwijze is dat iedereen weet dat de overheid niet kan worden toevertrouwd aan degenen die niet in de geheime plaatsen van haar kunst zijn binnengedrongen …..
 4. Aan deze personen zal alleen de praktische toepassing van de genoemde plannen worden geleerd door vergelijking van de ervaringen van vele eeuwen, alle waarnemingen van de politiek-economische bewegingen en de sociale wetenschappen – in één woord, alle geest van wetten die door de natuur zelf onwrikbaar zijn vastgesteld voor de regeling van de verhoudingen van de mensheid.
 5. Rechtstreekse erfgenamen zullen vaak buiten de troonopvolging worden geplaatst als zij in hun tijd van training frivoliteit, zachtheid en andere kwaliteiten vertonen die de ruïne van het gezag zijn, waardoor ze niet in staat om te regeren en op zich gevaarlijk voor het koninklijke ambt.
 1. Alleen degenen die onvoorwaardelijk in staat zijn tot stand te brengen, zelfs als het om wreedheid gaat, zullen de teugels van de heerschappij van onze geleerde ouderlingen krijgen.
 2. In geval van ziekte met een zwakke wil of een andere vorm van onbekwaamheid. moeten de koningen bij wet de teugels van de regel in handen geven van nieuwe en bekwame handen.
 3. Het actieplan van de koning voor het huidige moment, en des te meer voor de toekomst, zal onbekend zijn, zelfs voor degenen die zijn naaste raadgevers worden genoemd.

DE KONING VAN DE JODEN

 1. Alleen de koning en de drie die voor hem stonden zullen weten wat er komt.
 2. In de persoon van de koning die met onbuigzame wil meester is van zichzelf en van de mensheid zal iedereen als het ware het lot met zijn mysterieuze wegen onderscheiden. Niemand zal weten wat de koning wenst te bereiken met zijn beschikkingen, en daarom zal niemand zich op een onbekend pad durven begeven.
 3. Het is duidelijk dat het hersenreservoir van de koning in capaciteit moet overeenkomen met het plan van de regering dat het moet bevatten. Daarom zal hij de troon niet anders bestijgen dan na onderzoek van zijn geest door de genoemde geleerde oudsten.
 4. Opdat het volk zijn koning zou kennen en liefhebben, is het voor hem onontbeerlijk om op de marktplaats met zijn volk te converseren. Dit zorgt voor het noodzakelijke samengaan van de twee krachten die nu door de terreur van elkaar gescheiden zijn.
 5. Deze terreur was voor ons onmisbaar tot de tijd komt dat deze beide krachten afzonderlijk onder onze invloed komen te staan.
 6. De koning van de Joden mag niet overgeleverd zijn aan de genade van zijn passies, en vooral niet aan de sensualiteit: aan geen enkele kant van zijn karakter mag hij brute instincten macht geven over zijn geest. Sensualiteit is erger dan al het andere en desorganiseert de capaciteiten van de geest en de helderheid van de standpunten, waardoor de gedachten worden afgeleid naar de ergste en meest wrede kant van de menselijke activiteit.
 7. 15. De profeet van de mensheid in de persoon van de opperheer van de hele wereld van het heilige zaad van David moet alle persoonlijke neigingen aan zijn volk opofferen.
 8. Onze opperheer moet een voorbeeldige onberispelijkheid hebben. przion7.htm

Ondertekend door de vertegenwoordiger van Zion, van de 33ste graad

Terug naar de inhoudsopgave

Alle informatie op deze pagina wordt verstrekt onder fair use in overeenstemming met Titel 17 U.S.C. Sectie 107 alleen voor onderwijsdoeleinden. Hoewel niemand daadwerkelijk een auteursrecht heeft op het materiaal in de protocollen, omdat ze als vervalsing worden bestempeld zoals het is, maar desalniettemin, mocht er enig argument ontstaan, is dit alleen voor educatieve doeleinden en is er geen sprake van een inbreuk op het auteursrecht.

 

Geschiedenis Spreekt

“Een natie kan haar dwazen overleven, en zelfs de ambitieuze. Maar het kan verraad van binnenuit niet overleven. Een vijand aan de poorten is minder geducht, want hij is bekend en draagt zijn vaandel openlijk. Maar de verrader beweegt zich vrijelijk tussen de mensen binnen de poort, zijn sluwe fluisteringen ritselen door… alle steegjes, gehoord in de zalen van de overheid zelf.

Want de verrader lijkt geen verrader; hij spreekt met accenten die zijn slachtoffers bekend zijn, en hij draagt hun gezicht en hun argumenten, hij doet een beroep op de basaalheid die diep in het hart van alle mensen ligt. Hij verrot de ziel van een natie, hij werkt in het geheim en onbekend in de nacht om de pijlers van de stad te ondermijnen, 71 hij besmetten het lichaam politiek, zodat het niet langer kan weerstaan. Een moordenaar is minder te vrezen. De verrader is de pest.” – Marcus Tullius Cicero

Categorieën

Actie & Protest

Grote broer

Capitool Hill

Controle van

Afwijkende misdaden

Verdeel & Verover

Aarde & Wetenschap

Animatie

Aanbevolen financiering

Gezondheid

Historisch

Humor

Infiltranten

Internationale

Israël

Moord & Genocide

Orgaanoogst

Pedofilie

Plannen & operaties

Radio

Taboe Onderwerpen

Terrorisme

Video’s

SN-boek verboden

Download uw eigen exemplaar van Subverted Nation’s Basic Training for Revolutionaries. Het boek dat zo schadelijk was, was BANNED van Lulu Self Publishing. KLIK HIER om uw exemplaar van dit historisch accurate boek te krijgen dat de enige echte vijand van de mensheid blootlegt met boot camp precisie. Druk exemplaren af en geef ze door aan familie, vrienden en kennissen. Er is niets revolutionairs aan het achtervolgen van de verkeerde vijand. Haal je kopie, en doe het nu.