De maatschappij is op alle niveaus vervalst

De ganse mensheid is in groot gevaar

De protocollen van Zion

 

Angst is het controlewapen

Als de heersende elites een paar duizend onschuldige burgers moeten vermoorden met een vuile bom, een chemisch wapen, een virus, een vaccin, of een valse nucleair terroristen gebeurtenis, dan is dat voor hen acceptabel. Alles draait om het feit aan de macht te blijven, en dan is naar hun mening alles gerechtvaardigd, hoe destructief en wreed dat ook moge zijn. Angst is het favoriete wapen om gehoorzaamheid door het volk af te dwingen en vereenvoudigd de controle. Ze proberen ieders geest te beïnvloeden door enscenering van gevaren, zoals nu de Covid-pandemie, maar ook oorlogen, geweld, terrorisme enzovoort.

 

De belangrijkste bron voor macht van de Deep State is hun controle over de creatie en distributie van het geld. Door het eigendom van de meeste centrale banken van de wereld. Ze gebruiken deze geldstroom om mensen op topniveau om te kopen, te chanteren of te vermoorden om zo hun controle af te dwingen, over vrijwel alles wat van belang is. Ze controleren de mainstreammedia en gebruiken elk propagandamiddel dat tot hun beschikking staat om de maatschappij in een valse pandemie te manipuleren en elders waar nodig markten te manipuleren.

 

Een ingrijpende monetaire verandering is noodzakelijk dat de implementatie van QFS een feit maakt. Moeilijke tijden liggen in het verschiet. Veel problemen moeten worden opgelost. Het monetaire systeem

is grondig vervalst en staat nu op instorten. Het moet worden afgeschaft om de geldschepping weer in handen van het volk te geven. Nu begint de tijd voor verandering. Hier is een kort plan, van verwezenlijking;

 

 • Eerlijk geld; Bereikt door goud gedekte valuta’s. Abolitie van alle centrale banken.
 • Kleinere overheid – Afschaffing alle belastingen, behoudens een verkoopbelasting over nieuwe hardware. Evenwichtige begroting.

 

Deze twee eenvoudige punten zullen de macht van de Elite vrijwel direct breken. Echt geld en een evenwichtige begroting zal grote bezuinigingen forceren. Dat zal een eind maken aan nutteloze oorlogen. En verkeerde toewijzing van schaarse middelen. Mensen kunnen voorzichtig weer echt geld lenen, uitlenen, uitgeven en investeren. Als gevolg daarvan gaat echte rijkdom stijgen.

 

De Q-organisatie achter Donald Trump bestaat uit mensvriendelijke Gnostische bloedlijnilluminatie, die in schril contrast staan met de huidige Deep State Elites die wordt gerund door de satanische Archon bloedlijnilluminatie. De Gnostici rekruteren genieën van alle leeftijden die geen deel uitmaken van de heersende Archon bloedlijn families. Deze Archon families die nu in absolute paniek zijn, vechten letterlijk voor hun overleving en proberen te vluchten naar hun bases in Antarctica, met het voornemen iets gruwelijks uit te voeren.

 

De Deep State cabal werkt overuren om de burgerij machteloos te maken met de nep pandemie die niet eens bestaat. Er zijn 23 gerenommeerde laboratoria die peer onderzoek hebben verricht in uitwisseling met andere vakgenoten, echter geen enkel laboratorium is in staat geweest het virus te lokaliseren.

 

De Elites gebruiken nu de door overheden uitgevoerde machtsgreep toe, m.b.v. omkoping en aanwending van misbruiktactieken. Dit is fascisme in zijn meest heimelijke vorm, dat zich verbergt achter openbare instanties en particuliere bedrijven om hun smerige acties te realiseren.

 

Als er iets is wat de Deep State nodig heeft, dan is het een geheime, ononderbroken geldstroom en het vertrouwen dat de zaken zullen doorgaan zoals in het verleden het geval is geweest. Culturele problemen worden georganiseerd, als nuttige afleiding van hun agenda voor 2030.

 

De maatschappij is op alle niveaus vervalst

Het verkiezingsproces, de economie, de media, de regering, de rechtbanken – vrijwel alles is in het voordeel van de status quo van het Establishment. Het nepgeld van de centrale bankiers heeft – samen met een veelheid aan regels en voorschriften die aan het volk worden opgelegd – zijn onheilspellende werking verkregen. En nu, nu de basisrente de afgelopen tien jaar onder nul is gedaald, is de economie misleid, vervormd en uitgeput. Alleen al ondernemingen hebben sinds het begin van de crisis in 2008 hun schuldenlast verdubbeld.

 

Het is nu tijd voor actie. Mensen zien hun wereld veranderen en ze willen begrijpen wat er gebeurt en waarom. Ze willen geïnformeerd en voorbereid zijn. Ze willen de vrijheid en inzicht hebben om weloverwogen keuzes te maken, in plaats van te worden verteld wat ze moeten doen door individuen en instellingen die voortdurend liegen en bedriegen, die de economie in de vreselijke chaos van vandaag heeft geleid.

 

Algehele ontwaking staat op uitbarsten. Het ontwaken brengt een prijs met zich mee; het zal moeilijk zijn, als je eraan werkt. Het is nog moeilijker anderen te overtuigen door de werkelijke toestand en condities voor hun ogen en geest te openen. Het is een strijd tegen de tijd geworden bij het zien van al deze onrechtvaardigheden die gemakkelijk vermeden hadden kunnen worden.

 

Het is erg triest de niet ontwaakte mensheid te zien rondlopen met stomme gezichtsmaskers, ongeduldig wachtend op een inenting met giftige stoffen en een controlechip, zonder een idee te hebben van wat er echt aan de hand is, en of het wel nodig is. Ze zouden het moeten weten; alles is “gemanipuleerde” transformatie die ontworpen is om gedood te worden, of in de wereldgevangenis binnen geleid te worden zoals vele jaren geleden gepland en beschreven is in Agenda 2030. Iedereen moet bij zinnen komen en ontsnappen aan deze valse realiteit. Bestudering van alternatieve nieuwsbronnen zal duidelijk maken wat echt aan de hand is, struikelend over realiteiten die nooit eerder is overwogen of ze zich konden voorstellen.

 

Als deze waarheid eenmaal bekend is, zijn de ontwaakten verantwoordelijk deze met hart en ziel te delen met anderen, en blij te zijn wel op de hoogte zijn. Niet altijd prettig, maar een plicht die gedaan moet worden. Het uur is laat en de tijd waarin we leven is verschrikkelijk, de onvermijdelijkheid vereist een optimaal bewustzijn en snelle actie. Er is geen alternatief meer.

 

De ganse mensheid is in groot gevaar

Het is letterlijk zij of wij, leven of dood, waarheid of leugen, vrijheid of slavernij, de hele mensheid is in groot gevaar. De waarheid gaat gepaard met een prijs – het is het einde van leugens en illusies waarop mensen hun hele leven hadden gebaseerd. Velen in het hele spectrum van de mensheid voelen zich verloren en zijn bang voor iets dat niet eens bestaat. Deze opzettelijke creatie van chaos is bedoeld om juist dat te doen.

 

De meesten herkennen misschien niet eens de opkomende energetische veranderingen die nu optreden, maar ze zijn er wel. De ontwaking is een destructief proces, waarbij alles wat onwerkelijk en remmend is voor persoonlijke ontwikkeling en vooruitgang wordt geëlimineerd. De eerste stap om mee te beginnen is onderricht. Bestudeer Agenda 2030, om met eigen ogen te zien hoever door deze crisis de Deep State plannen zijn gevorderd met de voltooiing van bijna elk aspect ervan, dan weet je ook precies wat je nog kunt verwachten.

 

Agenda 2030 is de agenda voor het jaar 2030, die refereert aan wereldwijd fascisme/communisme. Hier is een samenvatting van wat er op de agenda staat: Duurzame’ ontwikkeling – niet méér gebruiken dan vervangen kan worden – klinkt in eerste instantie verstandig genoeg, totdat men zich realiseert wat dit en ‘biodiversiteit’ werkelijk betekent in de context van hun samenzwering. Want ‘Duurzame Ontwikkeling’ en ‘Biodiversiteit’ zullen ze je het volgende opdwingen:

 

 • Beëindiging van nationale soevereiniteit
 • Planning en beheer door de staat van alle landbronnen, ecosystemen, woestijnen, bossen, bergen, oceanen en zoet water; landbouw; plattelandsontwikkeling; biotechnologie; met de waarborging van “gelijkheid”, in andere woorden; gelijke slavernij
 • De staat definieert de rol van het bedrijfsleven en de financiële middelen
 • Afschaffing van privé-eigendom – omdat het niet ‘duurzaam’ is
 • Herstructurering van de gezinsvorm
 • Kinderen worden door de staat opgevoed
 • Mensen vertellen wat hun baan zal zijn en waar ze moeten wonen
 • Belangrijke beperkingen op het gebied van verplaatsingen
 • Oprichting van ‘menselijke nederzettingszones’
 • Massale hervestiging als mensen gedwongen worden hun land te ontruimen; o.a. de huizen, waar ze nu wonen
 • Afstomping van het onderwijs – inmiddels al bereikt
 • Wereldwijd massale ontvolking t.b.v. de realistie van het bovenstaande – gebeurt inmiddels nu

 

Oorspronkelijk bestempeld als Agenda 21, welke meer dan tweehonderd jaar geleden werd opgesteld. Onder vermelding van de voltooiingsfase in de loop van deze eeuw vóór 2030. Het geheime plan van de Nieuwe Wereldorde is om de wereldbevolking terug te brengen tot op een “duurzaam niveau” in “eeuwig evenwicht met de natuur” door een meedogenloze Agenda voor Ontvolking en Reproductiecontrole. Een massale afslachting van de bevolking, via ‘gepland ouderschap’, vergiftigd drinkwater en voedingsmiddelen, het gebruik van kunstmatige virussen, gevolgd door vaccinatie met controlechips en giftige stoffen om de verkoop van farmaceutica te bevorderen en de levensduur van de mens te verkorten, is nu aan de gang d.m.v. de Covid pandemie.

 

De protocollen van Zion

Wordt wakker en besef; dat de protocollen van Zion de blauwdruk zijn voor de invoering van de Een wereldregering van de Deep State. Het Protocol 12 bevestigt;

 

“In onze officiële verklaringen gebruiken we altijd een tegengestelde betekenis, en tonen voortdurend ons best te doen en eerlijk bereidwillig te zijn. De woorden van een staatsman hoeven niet te corresponderen met zijn daden”.

 

Je wordt aangemoedigd een kwartier van je tijd te besteden aan de bestudering van de protocollen van Sion. Lees ze niet alleen maar, doorzie ze ook. Ze leggen precies uit wat nu aan de gang is met de fakepandemie en waarom.

 

De wereld moet wakker worden, om te beseffen dat we ons hele leven lang voorgelogen zijn. Vanwaar we vandaan komen, tot waar we naartoe gaan, is alles een grote leugen. Maar de leugen die we hebben geleefd staat op het punt uit te komen. Als kennisgeving krijgt het volk de gigantische verkiezingsfraude en de Corona Hoax te zien, want zelf zien, doet geloven wat werkelijk voor hun ogen gebeurt.

 

Als je deze informatie interessant, verhelderend, waardevol of inzichtelijk vindt, deel het dan met iedereen die je kent om ze te helpen wakker te worden en zich voor te bereiden. En vergeet niet je nationale vlag uit te hangen om de wereld te tonen dat je wakker bent, en de stille wakkere meerderheid motiveert dit voorbeeld te volgen. Hoe meer vlaggen wapperen, hoe duidelijker de cabal haar machtsgreep over ons heeft verloren. Er komt nog veel meer verhelderende informatie! Waarvoor je bent uitgenodigd gratis te abonneren.

 

Eenheid is macht

Ons bevrijdingsproces is niet meer te stoppen. Het verenigen met anderen met gelijk bewustheid, biedt meer duidelijkheid. Wereldwijd worden netwerken van ontwakende mensen gecreëerd, zoals in de regio Marbella/Málaga, die in amper een half jaar tijd een toenemend aantal deelnemers aantrekt. De groep is inmiddels gegroeid tot meer dan 425 leden. Als je je wilt aanmelden of wilt leren hoe je je eigen regionale of lokale groep kunt starten, neem dan contact op met FWC via email. Onze toekomst ligt in onze eigen handen, met name in de kleine gemeenschappen die het fundament zullen vormen van de door ons zelf bestuurde samenleving.

Blijf dit volgen, er komt nog meer…