Niets is zoals het lijkt, alles is leugen en bedrog

Het fascisme wordt behoedzaam veranderd in communisme

De geschiedenis leert; Slavernij van de mensheid was en is nog steeds de norm

Anunnaki veranderd in de Diepe Staat

De magische matrix van onze bedrieglijke wereld

Het belang van het wakker zijn

Waar we als Een gaan Gaan we allemaal

 

Realiteit of fantasie

De waarheid over onze wereld wordt blootgelegd. Ten goede of ten kwade zal onze generatie de toekomst op aarde bepalen. Wij, de mensen, leven nu in een unieke periode en zijn getuige van het einde van de wereldwijde onderdrukking en het op schuld gebaseerde monetaire systeem. We willen allemaal een betere wereld voor onszelf en toekomstige generaties.

 

Zelfs nu nog leven we in een wereld waarin weinig mensen het verschil kunnen zien tussen realiteit en fantasie. En misschien is er geen verschil. Als we alleen al naar de Amerikaanse verkiezingen en de kandidaten kijken, lijkt het een totale fantasie. Er kan veel gebeuren voordat de einduitslag wordt verklaard, maar van veraf gezien is de volgende president van de Verenigde Staten Donald J. Trump, als hij niet vooraf wordt vermoord. Ondanks het feit dat deze verkiezing, net als alle andere op de planeet, tot het uiterste is gemanipuleerd. Of je het leuk vindt of niet, de uitslag is all in steen gebeiteld.

 

Nu is het belangrijk de kenniskloof tussen de wakkere weters en het slapende schapen volk wordt verkleind. Niets is wat het lijkt en dit moet gemeengoed worden onder de bevolking. Er is geen pandemie en het Covid-virus bestaat niet, aangezien geen enkele wetenschapper dit virus heeft kunnen lokaliseren, ze hebben geen enkel bewijs gevonden om de asymptomatische overdracht van het coronavirus te ondersteunen.

 

Jullie zijn bereid door je eigen regering uitgeroeid te worden, die is omgekocht en onder controle staat van de Satanische Deep State. Deze satanische controle is het resultaat van een zeer goed georganiseerde langdurige samenzwering met als doel de Nieuwe Wereldorde te vestigen, gebaseerd op Lucifers revolutie tegen God en de natuur.

 

De meeste mensen zijn zich niet bewust dat ze niet in een echte democratie leven. Regeringsleiders worden niet gekozen, ze worden geselecteerd, zoals de meeste politici, evenals alle staats-, departementshoofden, en agentschappen. Zo is het al eeuwenlang en is stevig geworteld. Het werd nooit meer in twijfel getrokken, nadat JFK werd vermoord toen hij probeerde op te komen voor het volk tegen de kwaadaardige geldmeesters die alles controleren. De stem van het volk telt niet mee. Stalin wist hier alles van, toen hij zei;

 

“De mensen die hun stem uitbrengen beslissen niets. De mensen die de stemmen tellen beslissen alles.”

 

De Diepe Staat cabal controleert elke regering in alle landen. Zij zijn degenen die de monetaire en financiële systemen van de wereld beheersen, de media, zelfs de gezondheidszorg, religie, en bijna al het andere facetten die van belang zijn.

 

Iedereen die zelfs maar de rol van de centrale banken in twijfel durft te trekken, wordt van het politieke toneel verwijderd, behalve Donald Trump die wijselijk nooit het systeem in twijfel heeft getrokken, waardoor hij de enige is die zelf het systeem kan manipuleren en de Rothschild-banking clan, de Khazariaanse maffia kan verwijderen, in het proces het geldsysteem te veranderen.

 

Helaas hebben de meeste mensen de werking van het systeem nooit tot op de bodem onderzocht waardoor het spel zo lang is voortgegaan. Als mensen niet massaal wakker worden en het bedrog en de fraude van deze illusoire wereld inzien, zal zolang deze bankiers de touwtjes in handen houden, het steeds onaangenamer worden.

 

Het huidig fascisme wordt behoedzaam veranderd in communisme

Iedereen die redelijk geïnformeerd is en openstaat geïnformeerd te worden, begrijpt dat de “Nieuwe Wereldorde” een oude hoed is, van onderdrukking en uitmoording van burgers, de vernietiging van onze samenleving, door stap voor stap onze vrijheid weg te nemen. Hun macht is, de regering, de grote reset, het WEF en de Gates Foundation, het is de uitwas van “virtuele totaliteit” zoals in gebruik in China. Fascisme van zowel links en als van rechts bedreigt de toekomst.

 

Vergis je niet! Het begon met het socialisme, dat zich veranderde in fascisme en bereikt nu de laatste fase naar communisme. Het stadium waarin mensen niets meer bezitten en er helemaal gelukkig mee zijn. Dat is Orwell ‘s Dystopische “Great Reset”: “Bezit niets en wees gelukkig”.

 

Degenen die blijven slapen zullen zeer binnenkort wakker worden in de dictatuur, van Orwell 3.0. Orwell 2.0 hebben we nu al. Het is gedwongen democratie, het wordt nu of nooit!!! Naar wat mensen nodig hebben, t.w. zelfbestuur in het oude Griekenland Anarchie heet. Waarin mensen zelfbestuur hebben vanaf onderop en niet van boven naar onder, want van bovenaf is dictatuur! Vergeet dit niet:

 

Socialisme is sociale illusie

Communisme is de illusie van een gelijke verdeling

Democratie is de illusie van machtsverdeling

Rechtstaat is de illusie van rechtvaardigheid

School en universiteit is de illusie van onderwijs

Big Pharma is de illusie van genezing

Big Olie is Energie-Illusie

Geld is waarde illusie

Centrale Bank economie is een monetaire illusie

MSM is informatie illusie

Internet is de illusie van transparantie

Hollywood is de illusie van illusies

En dit is eeuwenlang gepromoot, en betekent in werkelijkheid:

 

Gezondheidszorg maakt mensen zieker

Farmaceutische producten zijn toxisch en genezen niet.

Democratie is dictatuur

Anarchie is zelfbestuur, en wordt gepromoot als opstand

Vrijheid is oorlog

Democratie is duidelijk oplichterij en zal eerder vroeg dan laat mislukken. Het is het hoogst gewaardeerde westerse ideaal, maar in feite niets meer dan een dictatoriale corrupte heerschappij, omdat voortdurend de inherente rechten van het individu worden geschonden, waar een minderheid door de almachtige heerschappij van de meerderheid wordt onderdruk. En, de natuurlijke rechten van het individu is onderworpen aan de eisen van de meerderheid.

 

De economie stort in wanneer de kosten van de schuldenlast gedurende een lange periode van minstens 50 jaar of meer sneller groeien dan de inkomsten. Dit zijn geen normale standaardcycli. Dit zijn heel andere cycli, omdat de schuldenlast de oorzaak is van opstanden, en de nieuwe schuldenlast zich opstapelt op de bergen van eerder gemaakte schulden. Als de kosten van de schuldenlast eenmaal sneller begint te groeien dan de economie, wordt de totale schuld nooit verminderd, dat is de periode waarin de wereld sinds 2008 verkeert. Vroeg of laat begint de schuld exponentieel te groeien, sneller dan het inkomen, en dat is nu het geval. En dan is het gewoonweg niet meer te beheren. De trend van de kredietcyclus wijzigt zich in omgekeerde richting, en de crisis begint.

 

Het Empire van de Deep State staat op instorten. Het licht komt naar ons. De economie van de Centrale Bank is aan het afbrokkelen en bevindt zich zichtbaar in de neerwaartse spiraal, met devaluerende fiatvaluta’s. Er dreigt een crash, want banken verliezen elke nacht triljoenen. Zelfs buitensporige Repos kunnen ze niet meer overeind houden. De ineenstorting zal kort maar hevig zijn, voordat het QFS wordt ingevoerd en operationeel is.

 

De patriotten vechten voor een geweldige toekomst, die echt is, en gaat gebeuren. Om een paar dingen te noemen die zullen komen; Vrije Energie, Interstellaire Reizen, Tele Tijdreizen, een asset-gesteund monetair systeem, natuurlijke genezingen, beëindiging van Chemtrails en van chronische ziektes op de planeet, zoals o.a. kanker, systemen om de atmosfeer te reinigen van giftige en rampzalige Chemtrail-effecten door gepleegde geo-engineering, geen blootstelling meer aan de gevaren van GMO-voedsel, terugkeer naar 100% biologisch voedsel, levering van voeding zonder giftige stoffen, beëindiging van 5G, evenals het stoppen van giftige vaccinatieprogramma’s, met andere woorden een echt Gouden Eeuw is opkomst. Veel verborgen fenomenen zullen worden onthuld, en veel van de geschiedenis die verloren is gegaan zal worden teruggevonden en ontsluierd.

 

De geschiedenis leert; Slavernij van de mensheid was en is nog steeds de norm

Wat is de ware agenda van de Archon, Anunnaki & Draco cabal? Wat proberen ze echt te bereiken hier op aarde – en waarom moet je dat weten? De echte doelen van de Deep State zijn donkerder en kwaadaardiger dan de meeste mensen zich kunnen voorstellen, omdat het “off world” gaat, en dan verrassend letterlijk getransformeerd wordt, in de Archon Agenda 2030 om onze wereld te regeren namens de off world Anunnaki en Draco, m.n. de Control Matrix.

 

Ongeveer 450.000 jaar geleden arriveerde een groep humanoïde buitenaardse wezens met een ruimteschip op planeet Aarde. Ze kwamen van een planeet die ongeveer drie keer zo groot is als de Aarde, die door de Soemeriërs Nibiru werd genoemd. Nibiru werd in de oude Soemerische literatuur beschreven als de twaalfde planeet van ons zonnestelsel. De Soemeriërs waren de moderne mens ver vooruit op het gebied van de astronomie, verklaart de Detroit News in een artikel. De Soemeriërs telden ook de Maan en de Zon als planetaire lichamen en bereikten daarmee het totaal van twaalf, hetzelfde aantal waaruit de vergadering van Anunnaki vorsten bestaat.

 

Zacharia Sitchin schrijft: “Het epos van de schepping” is een zeer plausibele verklaring voor de huidige samenstelling van ons zonnestelsel. Waarom zouden we dit niet accepteren als een geschenk op zich, als niets meer en niets minder dan de uiteenzetting van kosmologische feiten zoals de Soemeriërs die kenden, evenzo het hen werd verteld door de buitenaardse wezens de Nephilim.

 

Ongeveer vierhonderdvijftigduizend jaar geleden, tijdens de tweede ijstijd op aarde, reisden de hoogontwikkelde inwoners van Nibiru naar de Aarde, in Soemerische teksten Anunnaki genoemd, dat betekent “zij die uit de hemel naar de aarde kwamen”, op het moment dat de twee planeten dicht bij elkaar in hun baan om de zon stonden.

 

De Anunnaki hadden meer dan 100.000 jaar lang goud gewonnen op aarde toen de Anunnaki arbeidersklasse, die dit uitputtende werk in de mijnen verrichtte, in opstand kwam. – In zijn boek, de 12e Planeet, schreef Sitchin; Anu, de vader van Enki en Enlil, zag dat het mijnbouwwerk voor de mijnwerkers zeer zwaar was. Hij vroeg zich af of het goud niet op een andere manier gewonnen kon worden, waartoe Enki de ontwikkeling van een primitieve arbeider voor deze taak voorstelde, arbeiders die later Adamu werden genoemd en die dit zware werk konden overnemen. Enki wist dat er in Afrika, in het verleden genaamd Abzu, veel primitieve, mensachtige wezens bestonden, die hij Homo Erectus noemde. Enki’s plan was om arbeiders uit deze soort te creëren, een plan dat werd goedgekeurd door de vergadering van 12 Anunnaki leiders.

 

Het is duidelijk dat de herziening van de geschiedenis over de Oudheid een verregaande invloed en blijvende gevolgen zal hebben, want met dit nieuwe begrip lijkt het erop dat de conventionele verklaringen over de oorsprong van de mens en de Aarde onzin zijn. Het is duidelijk dat buitenaardsen een complexe rol hebben gespeeld in de evolutie van de mens op Aarde.

 

Volgens Sitchin; “De vroege Bijbelse mens” aanbad zijn god niet, hij werkte voor hem. “De Soemerische teksten laten duidelijk zien dat de Anunnaki de slaven die ze hadden geschapen slecht behandelden door ze simpelweg als vee uit te buiten. Slavernij in de menselijke samenleving was toen en is nu nog steeds de norm.

 

Het is niet zo verwonderlijk dat de Anunnaki arrogant, bekrompen, wreed, incestueus en haatdragend zijn. Elk negatief bijvoeglijk naamwoord dat men zich kan bedenken, geldt voor hen. Er is bewijs dat ze hun slaven heel hard lieten werken en weinig medelijden hadden met de benarde situatie van dit volk.

 

Anunnaki veranderd in de Diepe Staat

Uiteindelijk hebben ze besloten om de mensheid haar eerste beschaving te laten beleven, namelijk de Soemerische beschaving. Maar die beschaving kwam pas nadat de menselijk genetische code nog verder was gemanipuleerd in een poging om het menselijk leven drastisch uit te roeien.

 

De Anunnaki zijn op aarde getransmuteerd tot een groep heersers die vandaag de dag de Deep State wordt genoemd. Die maken gebruik van hersen-gestuurde marionetten die zeer effectief werken ter ondersteuning van de Nieuwe Wereldorde, terwijl deze lieden niet het minste besef hebben dat ze hun eigen graf graven, eenvoudig, omdat ze geen idee hebben voor wie ze werkelijk hun werk doen! Ze zijn corrupt crimineel omgekocht door vals geld en zijn niet op de hoogte van het uiteindelijke doel hogerop in de hiërarchie. Ze weten zelfs niet wie deze personen daadwerkelijk zijn. Elke betrokken marionet is zelfs in het eigen echelons opgesloten, ze hebben totaal geen begrip waar de nieuwe wereldorde werkelijk naartoe leidt, omdat elk facet van hun Occulte Duisternis in de Zwarte Magie verborgen blijft.

 

De hele organisatiestructuur functioneert op het fundament van het wereldwijd corrupte financiële systeem dat opereert op basis van omkoping, chantage, moord, drugshandel, wapenverkoop, giftig chemisch gegronde geneesmiddelen die niet genezen, mensenhandel, pedofilie, ondersteund met satanisch bloed rituelen van geofferd kleine kinderen.

 

De magische matrix van onze bedrieglijke wereld

Hoe kon een groep Satan gelovigen die Lucifer aanbidden, infiltreren in de hoogste regeringsniveaus, het Vaticaan, de Militaire en zelfs Geheime Verenigingen, zoals de Tempeliers, de Vrijmetselaars, de Jezuïeten en de Ridders van Malta? Hun leugens moeten zo diepgaand zijn geweest, dat ze bijna niet meer van waarheid te onderscheiden zijn.

 

Reeds, millennia lang leeft de mensheid binnen een kunstmatig gecreëerd Magnetisch Hologram, dat is een geformeerde omgeving in de 3e dimensie, welke ten dienste staat van de Diepe Staats-agenda 2030, voorheen Agenda 21 genoemd. Het getal 21 staat voor deze eeuw het getal 30 voor voltooiing van hun Agenda voor of uiterlijk in 2030, met 90% uitroeiing van de bevolking en volledige slavernij voor de rest die in leven mag blijven.

 

Het hologram is geprojecteerd en wordt gerund door Zwarte Occult Magiërs, dat zijn Reptielen die niet van deze wereld zijn, dat zijn mensachtige hybriden, die meesters zijn in bedrog en geestcontrole. Tijdens het tijdperk van Enki die de organische en goddelijke menselijke lichaamsvorm her-ontwierp in het tijdperk van voor de Grote Zondvloed en de Ark van Noach, werd het menselijk lichaam genetisch gedegradeerd, door loskoppeling van het merendeel van de DNA-keten om de mensheid los te koppelen van Hogere Kosmische Intelligenties.

 

Het belang van het wakker zijn

Massa geestcontrole wordt gerealiseerd door controle over de massamedia, die alleen negatieve nieuwsstromen presenteren via televisie, radio, tijdschriften, kranten om het menselijk brein te hijacken, het belangrijkste is de controle over de realiteitsperceptie van mensen te behouden. Want, het collectieve gedrag wordt gerealiseerd door gedachten van mensen. Het zorgvuldig gebruik en manipulatie in geheime esoterische en oude kennis heeft alles te maken met het magnetisch veld van de aarde dat het oppervlak van de planeet omhult en de energie van mensen overbrengt naar een visuele holografische voorstelling van hun werkelijkheidsperceptie. Dat leidt tot het bezit van het menselijk bewustzijn om d.m.v. energie een vooraf ontworpen werkelijkheid te creëren.

 

Oorspronkelijk is het mensdom door de grote CREATOR geschapen met een eeuwig onsterfelijke ziel. Deze ontkoppeling is noodzakelijk voor de realisatie van geest gecontroleerde programmering. Daarom moet de mensheid leven op lage vibratie om de gecontroleerde en illusionaire realiteit te waarborgen, wat anders onmogelijk zou zijn geweest. Terwijl de reptielhybriden niet op aarde kunnen leven op de oorspronkelijk hogere vibratie.

 

Wat wij onze realiteit noemen is in feite een collectief gecreëerd en dagelijks veranderend magische matrix, d.w.z. een magnetisch illusoire omgeving, en als deze niet voortdurend wordt gecontroleerd zal de vibratie naar een hogere frequentie stijgen, die voor de reptielen onhoudbaar is.

 

Er zijn tientallen miljoenen mensen op aarde die volledig in dienst staan van deze duistere machten, terwijl ze het zelf niet eens weten. Voor geld roem, status en beloning zijn ze bereid om Agenda 2030 uit te voeren. Deze individuen zijn te vinden in overheden, media, grote bedrijven, onderwijs, geneeskunde, religie, leger, wetenschap, Hollywood, vrijwel overal. In het openbare leven seinen ze met het piramidesymbool zoals Merkel en Macron dat regelmatig doen, door de driehoek met het alziend oog te tonen, geheime handdrukken geven ter bevestigen dat zij in dienst staan van de Duistere macht, zonder te weten wat deze Zwarte Macht echt van hen wil!

 

De Deep State cabal is intensief betrokken geweest bij de creatie van een geheel nieuw en nog meer losgekoppeld menselijk lichaam voor alle zielen die gevangen zitten in de Matrix. Individuen die ver onder hun natuurlijk niveau zijn verdoemd, zijn gemakkelijker bestuurbaar d.m.v. computers, teneinde hun vrije wil weg te nemen zonder alternatieve keuzes afwijkend van wat de cabal wil.

 

Als de meerderheid hiervan eenmaal verlost is, worden ze bang en vragen om meer bescherming van de overheid, met meer beperkingen om zich veiliger te voelen. Dat gebeurt nu, onder de regels van Covid. Dit is het nieuw gecreëerde menselijk lichaam dat al in miljoenen aantallen om ons heen leeft en niet in staat is uit hun slavernij te ontwaken.

 

Dat zijn de wezens die de Deep State wil hebben. Mensen die geen vrijheid willen, maar veiligheid, dat past in de matrixgevangenis, ontworpen om te leven in een omgeving van lage en giftige trillingen. Voor lezers die dit te vergezocht vinden, kijk om je heen en observeer de vele gemaskerde gezichten, de Chemtrails, de gevaren van straling door Micro Wave Ovens, slimme meters, Wi-Fi, 3G, 4G, 5G en binnenkort 6G.

 

Het echte plan van het hoogste cabal-echelon is, zich te ontdoen van het oude losgekoppelde menselijk ras, o.a. te bereiken door 90% van de bevolking uit te moorden door vergiftigd voedsel en medicijnen, met als doel de oude lichaamsconfiguratie die voor hen niet werkt, uit te roeien.

 

Als dit eenmaal is voltooid, zal het voor iedereen met een echte vrije wil onmogelijk zijn zich tegen deze overname te verzetten. Deze beperking wordt steeds zichtbaarder.

 

Wie niet wakker is, leeft zijn dagelijks leven binnen het matrixsysteem, stemt er rustig mee in, tenzij hij zich ertegen uitspreekt. Iedereen wordt automatisch opgenomen, of ze het leuk vinden of niet. Tenzij je nu actie onderneemt om uit deze Matrix te stappen.

 

Denk er goed over na; Deze Matrix kan nu nog worden vernietigd, dus doe het onmiddellijk, want dit is het moment om volledige vernietiging te bereiken. We kunnen nu rekenen op de hulp van de off world Earth Alliance en TRUMP-TEAM. Word Wakker en wees een Patriot en maak dit onze wederzijdse plicht voor het nieuwe jaar 2021, teneinde echt vrede op aarde te stichten in het welzijn van alle mensen.

 

Dit is echt onze allerlaatste kans de waarheid te laten zegevieren en succesvol te worden in de overwinning over de Diepe Staat. Onze kinderen zullen dankbaar zijn als we hen een vrije, eerlijke wereld zonder onderdrukking en inkomstenbelastingdruk nalaten, met voldoende gezond voedsel, schone lucht, bevrijd van ziektes, langer leven en grote mogelijkheden en uitdagingen om voor te leven.

 

Waar we als Een gaan Gaan we allemaal

De Deep State is een hoek gedrukt, zelfs de MSM verguist de FWC-site vanwege de verstrekte waarheid. Onze eenheid is de antithese van de ego-adorerende Deep State psychopaten. Onze kracht is ons verlangen naar vrijheid, een rechtschapen intentie in collectieve eenheid om onze vijanden te overwinnen, zoals onze eigen regering en de criminelen die wereldwijd zich in het banksysteem verschuilen. De proclamatie “Waar we als Een gaan Gaan we allemaal” was ook de inscriptie op de scheepsbel op het jacht van John F. Kennedy, dat een extra dimensie toevoegt aan de betekenis van deze slogan. Dat heeft van dit motto een heilige erecode gemaakt tegen de criminele vijand.

 

De duisternis zal de greep van angst op de bevolking verliezen, naarmate meer mensen uit hun geïnduceerde sluimering ontwaken. Dit zou kunnen betekenen dat er in de komende maand of zo ongekende openbaringen zullen volgen, zowel in omvang als in grootte zonder historisch precedent, hetwelk eventueel een opstand kan veroorzaken onder het niet-ontwaakte deel van de bevolking.

 

Rond of na 6 januari 2021 zal de verkiezingsfraude geopenbaard worden, als het door de Deep State gecontroleerde congres Biden zal goedkeuren als de volgende president van de Verenigde Staten Inc.

 

Voordien, zullen een miljoen of meer wakkere mensen naar Washington DC trekken om Donald Trump te steunen, die deze verkiezing met een aardverschuiving heeft gewonnen. De mensen zijn boos en gebelgd dat hun stem niet is geteld, zoals in het verleden altijd is gebeurd bij alle andere verkiezingen, waar ook ter wereld.

 

Trump-Team speelt volgens de regels van de grondwet van het land en niet volgens hun eigen regels zoals de Deep State dat doet. Uiteindelijk moet het Hooggerechtshof op basis van alle ingediende bewijzen van fraude beslissen wie de echte winnaar zal zijn. En dat is Donald Trump.

 

Miljoenen mensen zullen wakker worden als ze getuige zijn van dit gebeuren. En dat zal de mensheid eindelijk bevrijd zijn van de 450.000 jaarlange slavernij. Ook, iedereen buiten de VS wordt aangemoedigd deze actie te steunen. Wij, de wakkeren in de rest van de wereld, zullen de een miljoen demonstranten in aantal vergroten. Zorg ervoor dat je wakkere vrienden zich mede organiseren voor deze steun. FWC zal helpen waar nodig. Dit is het moment om onze stem te laten horen. De actie begint nu; we hebben slechts één kans de Deep State te verslaan en dat is alleen nu.

 

Alle mensen worden aangespoord op te staan en te vechten voor hun land en hun beschaving, door beiden terug te nemen. Geen enkele misdadiger mag worden achtergelaten zonder te zijn vervolgd en veroordeeld. Het land is van ons en onze stem moet eerlijk worden geteld. Echte vrijheid zal het resultaat zijn van onze moed en initiatief ervoor te vechten en te helpen de Diepe Staatsmoerassen over de hele wereld af te tappen. Onze revolutie is nu begonnen en zal doorgaan totdat de waarheid, onze ware vrijheid en vrije markten zijn gevestigd! We zullen voortbouwen op volledig nieuwe fundamenten om samen met onze medeburgers een volkseconomie en innovatieve gemeenschapsstructuur voor zelfbestuur tot stand te brengen.

 

Als je deze informatie interessant, verhelderend, waardevol of inzichtelijk vindt, deel het dan met iedereen die je kent om ze te helpen wakker te worden en zich voor te bereiden. En vergeet niet je nationale vlag uit te hangen om de wereld te tonen dat je wakker bent, en de stille wakkere meerderheid motiveert dit voorbeeld te volgen. Hoe meer vlaggen wapperen, hoe duidelijker de cabal haar machtsgreep over ons heeft verloren. Er komt nog veel meer verhelderende informatie! Waarvoor je bent uitgenodigd gratis te abonneren.

 

Eenheid is macht

Ons bevrijdingsproces is niet meer te stoppen. Het verenigen met anderen met gelijk bewustheid, biedt meer duidelijkheid. Wereldwijd worden netwerken van ontwakende mensen gecreëerd, zoals in de regio Marbella/Málaga, die in amper een half jaar tijd een toenemend aantal deelnemers aantrekt. De groep is inmiddels gegroeid tot meer dan 425 leden. Als je je wilt aanmelden of wilt leren hoe je je eigen regionale of lokale groep kunt starten, neem dan contact op met FWC via email. Onze toekomst ligt in onze eigen handen, met name in de kleine gemeenschappen die het fundament zullen vormen van de door ons zelf bestuurde samenleving.

Blijf dit volgen, er komt nog meer…