Het Licht heeft gewonnen 

De Nieuwe 5D-Aarde is Feit

Voor deze laatste fase van Verandering zijn we een onveranderlijke tijdlijn binnengegaan; De oude Armageddon profetieën zullen niet plaatsvinden! We gaan ongelooflijk mooie tijden beleven. Er is echter nog één groot obstakel dat ongetwijfeld betrekking heeft op het lot van de mensheid zelf; Het meest beslissende moment voor de mensheid op planeet Aarde is nu.

 

Twee nieuwe welomschreven Tijdlijnen bepalen de toekomst: één leidt een deel van de mensheid naar de Nieuwe 5D-Aarde; de ander zal de rest in ballingschap voeren.

 

Slechts een derde van de mensheid zal in staat zijn de voor deze overgang noodzakelijke ascensie te maken en te voltooien; het andere deel niet. Uiteindelijk zullen we een Nieuwe Cyclus en een Nieuwe 5D-Aarde hebben. Geen autoriteit is superieur aan onze vrije wil en keuzes. Iedereen zal zijn eigen rechter zijn. Niemand zal zich bemoeien met individuele voorkeuren van anderen.

 

Het Licht heeft gewonnen. Waarin ieder zijn eigen realiteit creëert. Het lot van de mensheid is nu beslist. Door de scheiding van het kaf van het koren, zullen alleen 5 Dimensionale wezens naar de Nieuwe 5-D Aarde gaan. Het wordt verwacht dat dit proces voltooid, opgeruimd en geregeld zal zijn rond 2025.

Meer nieuws hierover verstrekt onze buitenaardse gast, Aartsengel Ariël

De Boodschap Van Aartsengel Ariël

 

De Incarnatie Van De Koning

 Jullie zijn degenen op wie is gewacht en jullie zijn degenen die het oude achter zich laten liggen om het nieuwe leven te verwezenlijken, met alle medemensen die in vrede zijn en waardering voor anderen hebben.

 

Waar De Reis Naartoe Gaat

Ontwaak en kijk in de diepte van je ziel! Realiseer je wie je bent en wie je voor altijd zult zijn – goddelijk bewustzijn dat onvoorwaardelijke liefde manifesteert voor al het leven op aarde.

 

Geliefden,

Deze dagen eisen alles van je! Waar gaat het heen met de mensheid en hoe zal dit spel eindigen?

 

Onrust en onzekerheid grijpen om zich heen en steeds meer mensen verliezen hun greep op hun wereld en hun oriëntatie.

 

Vooral bij mensen die geen innerlijke verbinding met zichzelf en met hun eeuwige ziel hebben, raken nu verstrikt in de maalstroom van desinformatie, verwarring en misleiding. Zij zijn niet in staat te zien wat gaande is, en zij zijn niet in staat te doorzien wat en hoe gespeeld wordt. Deze mensen blijven dus de speelbal van de krachten die de genadeslag toebrengt.

 

Zo verlaten veel mensen de aarde

Veel mensen zullen van de aarde worden weggenomen en zullen deze aarde verlaten.

De eenheid van alle mensen kan alleen worden bereikt met mensen die er rijp voor zijn – en zo gebeurt het nu dat de onderdrukten met de onderdrukkers de aarde moeten verlaten.

 

Wat geprezen wordt als een zegen brengt de dood, wat bekleed wordt met een belofte van verlossing brengt ziekte. Velen bezwijken en zullen bezwijken aan de gentherapie van de Corona-vaccinatie.

 

Waarschuwingen werden gegeven en zijn in de wind geslagen. Het gevaar dat ervan uitgaat wordt door deze onrijpe zielen niet gezien of erkend.

 

Zo gebeurt het dat mensen hun leven beëindigen of verkorten met hun keuze. Het zijn de mensen die niet klaar zijn voor de verandering die komt.

 

Veel dingen werden op dezelfde manier besloten op het niveau van de ziel. Want ieder kiest voor zichzelf wanneer hij een leven op aarde beëindigt en wanneer hij meesterschap bereikt – en voor meesterschap, is het moment waarop iemand besluit het laatste van zijn levens te leiden, het koninklijke leven op aarde, zodoende zijn slechts weinigen hiervoor klaar.

 

Dus maak je geen zorgen als veel mensen deze aarde verlaten. Het gebeurt in harmonie en in de kennis van het eigen zielsplan. Elke ziel kiest en beslist vóór het leven als mens, welke ervaringen ze willen opdoen en welke bekwaamheden ze willen verwerven. En elke ziel weet wanneer en hoe het een leven beëindigt.

 

Inspanning van Beproefde Zielen

Voor alles en iedereen wordt gezorgd. Terwijl de veranderingen op Aarde plaatsvinden, kijken vele Wezens uit de Exterrestriale rijken met bewondering en erkenning naar jullie.

 

Jullie zijn degenen waarop zij gewacht hebben en jullie zijn degenen die het oude achter zich laten om het nieuwe leven te verwezenlijken met mensen die elkaar in vrede en waardering tegemoet treden.

 

Deze inspanning vereist rijpe en beproefde zielen. Een jonge ziel met weinig ervaring op deze aarde zal het moeilijk vinden haar weg te vinden, zelfs onder optimale 3D omstandigheden. Zo’n ziel is overweldigd door wat zich nu op deze aarde manifesteert.

 

Zo gebeurt het dat sommigen ontwaken en anderen in een diepe slaap wegglijden:

  • Zij die de kwaadaardigheid achter de Corona-kwestie niet kunnen raden en zien, worden bedoeld.
  • Zij die elke opheldering weigeren en de leugens geloven die hun worden voorgehouden, worden bedoeld.
  • En bedoeld zijn zij die geen onderscheidingsvermogen hebben en het goede niet van het slechte kunnen onderscheiden.

 

Opdat voor deze mensen de cirkel van dit leven zich sluit, beëindigen de mensen die zich niet met verandering bezighouden, hun laatste cirkel van leven op aarde.

 

De Incarnatie Van De Koning

Het is de incarnatie van de Koning waarin u zich bevindt wanneer u de zin en de goddelijke orde ziet in al de waanzin van deze dagen. Als u uw deel doet om te veranderen en u te verbinden met uw ziel en God – zijnde het kostbaarste in uw leven – dan bent u in uw Koningsincarnatie.

 

Het kwaad verdwijnt zodra je het herkent en op zijn plaats zet. Satan heeft geen macht meer over u omdat u zijn listen doorziet en niet langer zwicht voor de attractie van zijn verleiding.

 

De waarheid van deze tijd is dat ieder mens door het lot aan zijn bestemming wordt herinnerd en ofwel zijn bijdrage levert, ofwel van deze wereld wordt weggenomen.

 

De tijd is rijp voor rijpe zielen, de tijd is rijp voor hen die hun leven willen bekronen en zich ten dienste willen stellen van de aarde als volledig bewust menselijke wezens.

En dan herinner je je ik niet meer.

 

Met oneindige liefde

Aartsengel Ariël

 

Deze aflevering is de tweede van drie buitenaardse boodschappen. Zorg ervoor van alle drie kennis te nemen en te downloaden voor latere referentie.