Onze transformatie is begonnen

Het meest beslissende moment voor de mensheid op planeet Aarde is aangebroken. Er zullen twee welomschreven Tijdlijnen zijn: één zal een deel van de mensheid naar de Nieuwe 5D-Aarde leiden; en de andere tijdlijn zal het andere deel in ballingschap voeren.

 

Slechts een derde van de mensheid zal in staat zijn om de voor deze overgang noodzakelijke 5D-ascensie te maken en te voltooien; het andere deel dus niet. Uiteindelijk zullen we een Nieuwe Cyclus en een Nieuwe Aarde hebben. Waar; Geen autoriteit is superieur aan onze vrije wil en keuzes. Iedereen zal zijn eigen rechter zijn. Niemand zal zich bemoeien met de individuele voorkeuren van anderen.

 

Wees voorbereid en wees op je hoede, want de ontwikkelingen gaan nu snel vooruit. Banken gaan sluiten zorg ervoor een voorraadje van eerste levensbehoeften aan te leggen. De omschakeling kan maximaal drie weken duren. Degenen die corrupt zijn en hun helpers zullen worden verwijderd. Zij zijn deel van de Cabal geworden vanwege het geld en het werk dat zij voor hen hebben uitgevoerd. Het gaf hen het gevoel belangrijk te zijn, maar ze zullen er een hoge prijs voor betalen.

 

De eindeloze oorlogen van de Diepe Staat werden ons opgedrongen zonder dat ooit duidelijk was wat de ultieme bedoelingen waren, zoals de verwoesting van oude en moderne steden, de maximalisering van slachtoffers met enorme schade om voor de financiering voor wederopbouw opnieuw geld uit te lenen.

 

Onze geschiedenis is al duizenden jaren grotendeels een bedrog, want vooral de Khazariaanse zionisten hebben sinds 1706 bijna elk feit en elk aspect gemanipuleerd en veranderd om de bevolking volledig te controleren en te onderdrukken, maar dat is nu voorbij. De waarheid komt naar buiten en elke dag begrijpen meer mensen wat er aan de hand is en worden ze langzaam wakker.

 

Papiergeld, en banken zullen uiteindelijk verdwijnen. Muntgeld niet; currency geld en banken zijn cabal instrumenten om de bevolking te controleren via hun op schuld gebaseerde economie die ervoor zorgt dat de mensen nooit welvarend kunnen worden.

 

Onze, inmiddels bij veel lezers bekende terugkerende buitenaardse gast, aartsengel Vital Frosi bericht onderstaand in meer detail wat ons te wachten staat.

Het Aardse Grootste Moment in het Ontwaken van de Mensheid

 

Geliefden!

Wanneer een ziel door ervaring aanvaardt zich van de Bron af te scheiding, heeft het toegang tot het volledig Plan, en ontvangt het de garantie van de onvoorwaardelijke steun uit verschillende goddelijke sectoren en sferen. Het weet dat het zelfs zal vergeten wie het werkelijk is, maar het heeft de garantie dat het op een dag zal terugkeren naar het hoger bewustzijn.

 

Niemand is ooit aan z’n lot overgelaten. De ervaring opgedaan in een Derde Dimensie Wereld kwalificeert de Geest om een Opgestegen Meester te worden, en zijn werk zal in de toekomst altijd veel gevraagd zijn. Het is waar dat de mensheid op Aarde altijd deze steun heeft gehad. Zonder dat zouden de mensen al bij het begin van hun ervaringen hier op aarde bezweken zijn.

 

Wanneer geïncarneerd is in de Derde Dimensie, vergeet de Geest wie hij is. Bij elk bestaan heeft de ziel de indruk dat het nooit eerder heeft bestaan en dat de dood van het lichaam het einde van alles betekent. Het geeft het gevoel van volledige afscheiding van de Levensbron. In feite weet het niet eens het bestaan ervan. Het geheugenverlies is dusdanig dat alleen de droom nog voortleeft. Dromen zijn altijd een vage herinnering aan iets dat je je niet eens kunt voorstellen als je wakker bent.

 

Ooit hebben wij gehoord dat de mens de aantrekkingskracht van mineralen ondervindt, het instinct van dieren en de droom van groenten. Deze koninkrijken die deel uitmaken van de Aarde, zijn in feite de spiegels die de homosapiens nodig hadden toen de sluiers hun bewustzijn bedekten.

 

Zij die de natuur aandachtig wisten te observeren, leerden veel sneller de weg van opstijging van hun ziel. Kennis met wijsheid was het belangrijkste recept in de Derde Dimensie. De signalen waren altijd aanwezig op elk kruispunt in het leven. En die hebben je uiteindelijk hierheen geleid.

 

We zijn nu op het keerpunt. Omdat, de Aarde als Planeet haar Overgang maakt, maken veel van de zielen die hier geïncarneerd zijn ook hun Opstijging. Het is het belangrijkste moment in de hele planetaire geschiedenis, maar bovenal is dit het grote moment van de ontwaking van de aardse mensheid.

 

Het licht gaat intenser worden, zodat het onmogelijk wordt verder te slapen. Het is zeker dat velen, zelfs als zij ontwaken met de intensiteit van het Licht, een andere Planeet van schaduwen zullen verkiezen om hun diepe slaap van de ziel daar voort te zetten. Daarom zullen wij hier alleen verslag uitbrengen aan hen die werkelijk ontwaken en het pad van de Nieuwe Aarde verkiezen.

 

Het Laatste Hoofdstuk

Voor hen is de droom voorbij. Ja, het is voorbij, want zij zullen inzien dat wat een utopie leek, nu werkelijkheid wordt. Zo echt dat ieder, beetje bij beetje, zal ontdekken dat ze alles kunnen co-creëren wat voorheen slechts een droom was.

 

De apocalyptische fase is voorbij, dat wil zeggen, de tijd van verandering die bijna drie eeuwen geleden begon. De Apotheose Begint! Niets kan stoppen wat gaat komen!

 

De Bewusten hebben hun leertijd beëindigd, en hebben nu het moment van glorie.

Het Is Het Einde Van De Droom En Het Begin Van De Realiteit!

 

De illusie blijft in het verleden en slechts herinnerd worden als een droom, net als die welke je uiteindelijk had op een bepaalde nacht terwijl je sliep. Al het geleerde zal op natuurlijke wijze in het nieuwe bewustzijn worden geïntegreerd, net zoals ieder van u integreert wanneer geleed wordt een nieuwe taak uit te voeren.

 

De pijn en het lijden, evenals de beproevingen van de Derde Dimensie, zullen geen sporen achterlaten in het nieuwe bewustzijn, want zoals wij stelden, jullie herinnering zal zijn alsof het in feite een droom is geweest. Nieuwe kennis en nieuwe realiteiten: dat is het nieuwe bewustzijn.

 

De Droom Is Voorbij!

En daarmee ook alles wat je aan de Oude Aarde en de oude mensheid herinnert. Het opstijgen van de ziel is een unieke gebeurtenis in de respectievelijke delen van het universum. Zozeer zelfs dat vele eerder Opgestegen Meesters nu op Aarde geïncarneerd zijn of incarneren om aan zo’n grootse gebeurtenis deel te kunnen nemen.

 

Jij kunt een van hen zijn. Je kunt een van de 144.000 zijn! Je zou zomaar een ziel kunnen zijn die voor de eerste keer het podium heeft bereikt! Maar wat echt belangrijk is, is dat jullie hier zijn in het laatste deel van de planetaire overgang. En niets of niemand kan zich daartegen verzetten, want jij hebt je keuze gemaakt en die is soeverein.

 

Keuze. Dit woord is nog nooit zo toepasselijk geweest als nu! Een keuze is de uitoefening van de vrije wil. Ook al is er altijd iets geweest dat kon ingrijpen, toch is keuze een onvervreemdbaar recht van elk geïncarneerde ziel. Ook al hebben de duisteren elke keuze beïnvloed, uiteindelijk hebben ook zij altijd de beslissingen van ieder van hen gerespecteerd, want bepaalde Universele Wetten kunnen niet worden overtreden, zelfs niet door degenen die niet van het Licht zijn.

 

Nu worden alle aktes van het grote Theater van het Leven op een definitieve manier gesloten. Een nieuw tijdperk begint terwijl een oude cyclus voor altijd sluit!

De Droom is voor goed voorbij! 

 

Maar deze zal herinnerd worden als de meest lucide droom die iemand op een willekeurige nacht heeft gehad. Jawel, omdat je die droom echt zelf beleefd hebt! Ook al was het een utopie, je hebt die droom beleefd zoals die zal worden herinnerd en meegenomen met de transcendentale herinneringen.

 

Je hebt je eigen droom geleefd! Alle noodzakelijke ervaringen, zowel individueel als collectief, zijn daarin vervat. De Derde Dimensie zal altijd herinnerd worden als een droom! Een echte droom! Laat je er niet door imponeren. Leef nu in dit moment, want dit is het tijdperk van de werkelijkheid. De Nachtmerrie Is Over! 

Lang leve de Apotheose!

Ik ben Vital Frosi en mijn missie is verlichting!

Namaste!

 

Een Must See Video voor iedereen die wakker is

 

Deze episode is de derde van drie buitenaardse boodschappen. Neem nota van alle drie en download ze voor latere referentie. Meer gerelateerde artikelen volgen, blijf op de hoogte.