Bewustzijn en Eenheid

Mensen wakker schudden

Natuurwetten

 

Geëngineerde sociale cultuur

De mensheid moet zichzelf heropvoeden om te begrijpen wat er werkelijk gebeurt in de wereld van vandaag. We leven in een tijdperk van geëngineerd sociale cultuur die ons naar een anti-menselijk doodscultuur voert. Totdat de mensheid een accurate inschatting heeft van waar het vandaan komt, moet hieraan niet worden deelgenomen.

 

Maar degenen die door deze informatie ontwaken hebben wel de verantwoordelijkheid in deze laatste 3D-cyclus van het menselijk ras op aarde de intenties bekend te maken. De misdaden tegen de mensheid te tonen welke steeds duidelijker waarneembaar worden. Gepleegd door het hoger rijk in de Inter Galactische Gemeenschap (cabal) zij die achter de schermen op Aarde opereren en handelen tegen de natuurwetten. De hele mensheid zal moeten begrijpen dat de cabal herhaaldelijk de natuurwetten heeft overtreden, en dat dat consequenties heeft.

 

Waar mensen werkelijk bang voor moeten zijn, is niet de angst om te sterven aan een niet bestaande Covid -19 infectie, maar de terreur van hen die de wereld regeren, en die alle mensen bang maken opdat ze zich onderwerpen aan hun doel; de toepassing van totaal tirannieke macht in de eens vrije Wereld.

 

Helaas, kunnen de feiten niet winnen van de emoties oftewel de angstpsychose. De enige manier het gevecht om de waarheid tegen deze tirannie te winnen is door de controle over het verhaal terug te winnen.

 

De “machthebbers” hebben de hele wereldbevolking in gevangenen veranderd door een oorlog van woorden; manipulatie van gegevens; het veranderen van definities; dreiging met de dood door een onzichtbare vijand, gesteund op leugens door de gezagsdragers.

 

Er bestaat geen pandemie. De vereiste lockdown en sociale afstand is isolement. In ieder geval zijn deze geen volksgezondheidsmaatregelen. M.a.w. huisarrest onder aanbeveling. Vaccins die geen vaccins zijn maar gifspuiten! Onbewezen, riskante en uiterst giftige injecties om het menselijk ras binnen drie jaar volledig uit te moorden.

 

Bewustzijn en Eenheid

Het is niets anders dan, psychologische oorlogsvoering met behulp van sociale engineering, toegepast om de geest van de massa te infecteren en te controleren. Dat vele malen gevaarlijker is dan het niet bestaande virus.

 

Het feit, dat een grote meerderheid van de wereldbevolking nog steeds denkt dat het hier om een volksgezondheidscrisis gaat, is het bewijs van de macht en de propaganda door de MSM. Het digitale paspoort is niet gemaakt voor Covid; het is omgekeerd; Covid is gemaakt voor “het digitale paspoort”. Want zodra ze de controle over digitale identiteiten hebben, zijn we voor altijd hun slaven. Veilig opgeborgen in hun dystopische bio-beveiligde gevangenis.

 

Bewustzijn en Eenheid zijn directe belemmeringen voor de plannen van de Deep State cabal. Daarom willen ze alles van waarde van ons afpakken. Ze doen dit in de naam van het behoud van planeet Aarde en het verbeteren van het klimaat, welke argumenten leugens zijn.

 

Als iedereen in quarantaine wordt geplaatst en rondrijdt in elektrische voertuigen met beperkte actieradius, kunnen ze de mens beter onder controle houden. Wees ervan verzekerd dat alle klimaat- en andere nieuwe bepalingen zijn ontworpen om de rest van ons op te sluiten in ruimtelijk beperkt aangewezen gebieden.

 

De benevolente Galactische Federatie observeert ons op planeet Aarde vanuit de ruimte en zij begrijpen dat Covid 19 een voorwendsel is voor een radicale verandering in de aardse mensheid. Er bestaat niet zoiets als Covid, afgezien van gewone griepjes en er zijn geen echte gevaren voor de gezondheid; alles is gelogen en bedrog door de corrupte MSM.

 

Er wordt nu live een ongelooflijke show vertoond, een gigantische productie van een militaire alliantie die de wereld regeert en de media, ziekenhuizen, en doctors toestaat ons te vergiftigen.

 

Mensen wakker schudden

Deze demonstratie wordt door de patriotten benut om mensen wakker te schudden, om ze een afkeer van de oude wereld te laten krijgen en een betere te wensen. Maar wees gerust;, alle regeringen zijn intussen onder de controle van het leger!

 

De militaire tribunalen in GITMO – Guantánamo Bay, Tierra del Fuego Patagonia, Groenland, IJsland, Noorwegen, de Azoren, Diego Garcia, en Kreta draaien op volle toeren.

Miljoenen marionetten en aanverwante criminelen zijn reeds zonder ophef geëxecuteerd. De meest bekende figuren zijn klonen, om het schapenvolk rustig te houden.

 

Deze algehele onderwerping begon zo’n 300 jaar geleden, en groeide heel langzaam. Echter, vooral in de laatste 50 jaar, ging de groei sneller, na de invoering van het zionisme, t.w. de valse Khazariaanse Joden waaruit o.a. de Rothschilds en andere financiële zwaargewichten voortkomen.

 

 

Hieronder het rapport van Galactische Federatie commandant Sananda

Jullie leven in een tijdperk gebaseerd op een sociaal geëngineerd cultuur die naar de anti-menselijke doodscultuur leidt. Totdat de mensheid een juiste inschatting heeft van waar het vandaan komt, kan geen plicht worden geaccepteerd hieraan deel te nemen. Maar degenen die zijn ontwaakt door deze informatie hebben wel de verantwoordelijkheid de kennis te verspreiden.

 

Natuurwet deel 1

De misdaden tegen de mensheid die worden begaan, worden steeds duidelijker in het hoger rijk binnen de Inter Galactische Gemeenschap, het zijn degenen die achter de schermen op Aarde opereren en handelen tegen de natuurwetten. De totale mensheid moet begrijpen dat de natuurwetten herhaaldelijk worden overtreden door de cabal met alle gevolgen van dien.

 

De mensheid moet zichzelf heropvoeden. De benevolente intergalactische gemeenschap zal de huidige structuur ordenen, in overeenstemming met de natuurwetten. De Deep State Elites zijn de grondleggers van de anti-leven ideologie, oorspronkelijk voortgekomen uit de reptielachtige geest van exterrestrials. Het is de geest van egoïsme, hebzucht en zelfvoldaanheid, die geen enkele natuurwet respecteert. Met als enig doel de vernietiging en genetische engineering van de mensheid.

 

De Global Elites houden genetisch materiaal en technologie achter, opgesloten in ondergrondse holen op de Noordpool, en sturen mensen naar Mars om het voortbestaan van het menselijk ras t.b.v. eigen gebruik te verzekeren.

 

Heeft ooit iemand zich afgevraagd waar al de vermiste miljoenen mensen naartoe verdwijnen, elk jaar? Is het een wonder dat deze Global Elites zich verzetten tegen openbaarmaking?

 

Openbaarmaking zal direct een einde maken aan dit alles en aan hun doodscultuur die zij koesteren. We zouden ons moeten afvragen waarom de global elites voor triljoenen dollars menselijke kolonies stichten op Mars? Terwijl ze het menselijk ras op Aarde aan het vernietigen zijn? En, nog meer deze hulpbronnen zouden kunnen gebruiken om de planeet te zuiveren en te herstellen.

 

De mensheid moet van, in het verleden gemaakte fouten, leren en waakzaam zijn tegen deze slechte en schadelijke cultuur. En, maatregelen nemen, opdat dit niet langer wordt gevoed. We moeten wakker worden en beseffen dat we geprogrammeerde wezens zijn geworden die zich onderwerpen. Een maatschappij zijn van gecreëerde aanbidders van agenda 2030, opgezet voor een weggooi wereld t.b.v. een ongelooflijk destructief boze God.

 

Als we het gebrek aan ethiek niet kunnen herkennen en niet in staat zijn deze zieke sociale structuur volledig te ontmantelen, en uit te roeien wordt dit een alles vernietigend dodelijk virus dat in elk aspect van het menselijk ras zal blijven voortleven.

 

We moeten tot het besef komen dat elke maatregel die de natuurwet overtreedt, wordt toegepast ten behoeve van een buitenaardse deformatie om de bedoelingen en de ware rede van de uitroeiing van het menselijk ras, te verbergen.

 

Natuurwet deel 2

In de afgelopen honderd jaar is de mensheid her-geëngineerd door middel van routineus mind control. Door, o.a. gewelddadig entertainment en voorgeprogrammeerde soap verhalen, en negatieve artikelen via de media, welke deze doodscultuur hebben ingevoerd.

 

Sociale engineering is een vorm van mind control die de mens het recht op privacy ontneemt. Bereikt, door de manier waarop de informatie wordt gepresenteerd. Ze willen controleren wat men weet om het zelfbewustzijn uit te schakelen. Dus deze verzonnen sociale structuur controleert de menselijke geest d.m.v. verkeerde informatie opdat ze hun gedrag eraan aanpassen.

 

Dit bevordert louter begeerlijke sensaties voor materialistische bevrediging en financiële beloning. Wederom bereikt en georganiseerd door de media die de programmering stimuleert, om deze leefstijl kweken. Zo, hebben ze de mens geprogrammeerd geen verantwoordelijkheid, of aansprakelijkheid te aanvaarden. Geen ethische beschouwingen te overwegen, dat een vrediger bestaan zou kunnen brengen.

 

In plaats daarvan bevordert hun cultuur, gepusht door de MSM, menselijk lijden, pijn en drama. Daardoor leiden ze een destructieve levensstijl die leidt tot moorden, ziekten en slavernij.

 

Als de mensheid zich niet realiseert wat deze ongelofelijke sinistere zelfvernietigende agenda heeft aangericht, die uiteindelijk de planeet met ons erbij vernietigt, dan is dit wat openbaarmaking vereist!

 

Openbaarmaking is de ontwaking van de mensheid uit een diepe schadelijke droom, waardoor niets meer hetzelfde zal zijn. Het is hoog nodig, en het is hoog tijd.

 

Deze satanisch anti-leven of doodscultuur van de samenleving verdrijft en verwerpt alles wat spiritueel is in de huidige alles vernietigende samenleving.

 

Het uiteindelijke doel is; jullie verder weg te trekken van de bron God.

 

Als de mensheid dit niet kan zien, dat hiermede alle levende wezens dodelijk geschaad zijn: dan rechtvaardigt de menselijke geest deze roekeloze schade, ten behoeve van persoonlijke genoegens.

 

Het anti-leven is gebaseerd op het ontbreken van een levensvisie of doel voor het leven zonder zelfverwijt en respect voor levende wezens. Hoe meer getraumatiseerd en gemanipuleerd jullie zijn, des te gemakkelijker zijn jullie te manipuleren om al moordend en vernietigend wezens deze sinistere buitenaardse agenda te verwezenlijken.

 

De cabal heeft geen respect voor het menselijk leven, dieren, enz.  Jullie zijn voor hen wegwerp artikelen. Deze trieste cultuur is de bevordering van een destructieve levensstijl, in overeenstemming met hun reptielachtige agenda van organisch afscheidingsstrategieën om het hart, de ziel en de hersenen tot overgave te dwingen. In hun poging het menselijk soort op aarde te vernietigen; geven ze niets om sociaal gedrag, of menselijke empathie, zo elimineren ze alle verantwoordelijkheden.

 

Er is een belangrijke reden voor het promoten van deze aanbiddingsagenda nl. om de verantwoordelijkheid over te laten aan een externe bron die hun eigen onderdrukker is, dat is het grote gevaar.

 

Wanneer mensen geestelijk gecontroleerd worden, is dit het enige leven dat overblijft. Er is geen doel voor hoger intelligent bewustzijn en energie buiten het fysieke lichaam.

 

Hopelijk, zullen velen zich verzetten om in deze zwarte leegte voort te bestaan. Het is het doel van de Satanisten opzettelijk dit slechte einde gedachtenproces te genereren. Om zo de mensheid in een nooit eindigend bewustzijnsslavernij te houden.