Is het Waarde of de Prijs?

 

Wereldwijd Financieel Armageddon

Alles ziet er heel normaal uit; je buren wonen nog in hun onbetaalbare grote huizen, rijden de kinderen van en naar school in gloednieuwe luxe auto’s, waardoor niemand meer denkt aan een dreigende economische ineenstorting.

 

De waarheid is echter dat de meeste van deze huizen en auto’s voor het grootste deel zijn gefinancierd met ‘schuldgeld’, en dat zal opbreken op het moment de economie tegen de muur te pletter slaat. Alle cijfers zijn absoluut alarmerend wat aangeeft dat de

wereldeconomie goed op schema ligt voor het grootste wereldwijd financiële Armageddon.

 

Mensen zijn ongeduldig en hun geheugen is erbarmelijk kort. Zeer weinigen zijn in staat een ​​lange-termijn visie toe te passen over wat gaande is. Iedereen is gewend geraakt “in het nu te leven” en niet gericht te zijn op wat ze tegemoet komt.

 

De krantenkoppen schreeuwen niet over een “beurskrach” of een “economische depressie”, in oktober zou het de maand zijn geweest dat alles ging gebeuren. Maar dat betekent niet dat de economie op enige wijze van fantasie aan de beterende hand is.

 

De HSBC bank eigendom van de Global Maffia; de grootste in de westerse wereld, zegt dat wereldwijd de depressie is begonnen, en de pijn die we tot nu toe hebben ervaren, slechts het topje van de ijsberg is. Dus denk niet dat het tijd is voor ontspanning, ga gewoon door met alle voorbereidingen.

 

De wereldeconomie is failliet op elk aspect en in elke regio. Het merendeel van de EU staat onder figuurlijk onder water, terwijl Portugal is uitgegroeid tot het meest recente acute land. De socialisten willen dat de Portugese schuld met 50 procent wordt afgeschreven, en de EU-muntunie verlaten. De euro heeft inmiddels al genoeg Europese landen vernietigd.

 

De banken verkeren in een desolate puinhoop, de rente moet nul procent blijven, anders is elke instelling die derivaten houdt failliet, zoals bijvoorbeeld Deutsche Bank die enige honderd biljoenen aan derivaten bezit die op springen staan. Zij zijn niet de enige bank met een dergelijke massale blootstelling. Zo ook JP Morgan, feitelijk de Amerikaanse TBTF banken hebben gezamenlijk maar liefst $ 500 biljoen aan derivaten-blootstelling. De werkelijke blootstelling-waarde voor deze banken wordt geschat op rond het dubbele. Wanneer een van de tegenpartijen onderuitgaat, zal het banktotaal $500 biljoen of meer, en het wereldwijd totaal aan derivaten exposure van $ 2,5 biljard onherstelbare verliezen veroorzaken.

 

De huidige economie wordt geconfronteerd met een dodelijke convergentie van drie kritische factoren als gevolg van de fall-out van de grootste schuldzeepbel in de geschiedenis. Veroorzaakt door:

 

  1. Rampzalige experimenten met globalisering
  2. Het masseren van de statistische cijfers tot het punt waar de economische trends volledig worden verduisterd
  3. Het belangrijkste van alles, de nadering van overbelasting aan schulden, zonder enig rendement in de energie- en andere sectoren en derivaten, terwijl Amerikaanse Staats Obligaties worden gedumpt door China, Rusland, en tal van andere landen.

 

Als, de crisis begint, zal cash-geld koning zijn. Het zal meer van alledaagse goederen en diensten kopen. Alle soorten financiële- en vastgoed- activa zullen qua prijs inboeten.

 

Het is moeilijk te voorspellen wat de trapsgewijze effecten zullen zijn. Maar de mate van overinvesteringen en overcapaciteit in alles van real estate tot olie-exploratie,  ijzererts mijnen – droge bulk carriers – aluminium fabrieken – staalfabrieken – cruiseschepen – en ga zo maar door, is zo groot, iets wat nog niet eerder is gezien, de problemen zullen nog erger moeten worden voordat de Deep State cabal haar ondergang toegeeft.

 

De mensheid op Aarde heeft nu het einde bereikt van de lange 3D-cyclus met ervaringen in dualiteit. Wij staan op de 4D-brug tussen de derde en de vijfde dimensionale wereld. Het is op deze brug dat alles zal worden onthuld.

 

 

Onze terugkerend buitenaardse correspondent Vital Frosi bericht onderstaand de mensheid over de overgang van de oude 3D naar de nieuwe 5 D-Wereld. En vraagt zich af;

 

 

Is het Waarde of de Prijs?

 

Geliefden!

De tijd van openbaringen is gekomen. Niets zal meer verborgen blijven, noch voor onze ogen, of voor ons geweten. Wij bevinden ons in de laatste fase van de Overgang, precies de fase die voorafgaat aan de grootste Gebeurtenis, de fase die de draden zal verbreken die ons nog verbinden met de Wereld van de Derde Dimensie.

 

Alle systemen die de mensheid kent, zullen worden gereset, om het opstarten van de nieuwe systemen in gang te zetten. De verwachting van de belichaamde ziel is nu groot. Ook al kan het menselijk bewustzijn de grootsheid van dergelijke gebeurtenissen nog niet bevatten, de ziel in haar hoogste versie ziet duidelijk een glimp van wat komen gaat.

 

Met elke dag die voorbijgaat, beginnen meer en meer gewetens die in sluiers van vergetelheid waren gehuld, hun begrip uit te breiden, waardoor elk inkarnaat de kans krijgt te ontwaken uit de lange donkere nacht van illusie.

 

Wat je een jaar geleden niet begreep, lijkt nu zo vertrouwd! Onderwerpen waarin je voorheen niet geïnteresseerd was, beginnen nu duidelijk te worden. Wat eerst fictie leek, lijkt nu een aanvaardbare realiteit. En alles wat echt leek, lijkt nu een illusie.

 

Ja, je ontwaakt! De hoogfrequente energie die nu naar de aarde komt, veroorzaakt zulke mogelijkheden. Allen die aan het ontwaken zijn, zullen nu een gunstige tijd hebben om hun ogen definitief te openen. Er zullen geen illusies meer zijn voor dit deel van de mensheid.

 

We hebben zo vaak gezegd dat de Planetaire Overgang in zijn laatste momenten is. Ten minste 1/3 van de geïncarneerden zal in deze huidige incarnatie kunnen opstijgen.

Onthoud ook dat dit de laatste kans is, aangezien er geen andere incarnaties in dualiteit zullen zijn op planeet Aarde.

 

Er is voldoende tijd geweest voor alle zielen om zich voor te bereiden. Honderden en zelfs meer dan duizend eerdere incarnaties hebben de meesten incarnaten reeds gehad. Niemand zal kunnen zeggen dat hij geen tijd heeft gehad om te leren wat dualiteit betekent. Iedereen heeft alle mogelijke en denkbeeldige polariteiten van deze School der Zielen doorlopen.

 

De tijd raakt nu snel op! Wat vroeger eeuwen duurde, kan thans slechts enkele maanden duren. Het is tijd voor ons allemaal! Word wakker! Niet meer slapen! Het uur is nog vroeg, en velen zullen niet beseffen dat de tijd begint te dringen. De Portalen van de Hemelvaart zijn al open. Je moet er doorheen om de Nieuwe Aarde te bereiken. Als de bel gaat, sluiten ze voor de achterblijvers en kan niets meer voor hen worden gedaan.

 

Er is geen gebrek aan boodschappen en boodschappers die het Goede Nieuws brengen. Er was geen gebrek aan mogelijkheden om zich van slechte daden te verlossen. Er was geen gebrek aan tekenen die van overal en van hogerhand kwamen. Maar er werd altijd gezegd dat er oren moesten zijn om te horen en ogen om te zien. Om het doel te begrijpen voor ieder van ons die hier op aarde is geïncarneerd. Iedereen was gewaarschuwd! Met klem gewaarschuwd!

 

Nu is het kaf van het koren gescheiden. Nu weet iedereen het verschil tussen waarde en prijs. Waarde en prijs zijn heel verschillende dingen. Veel inkarnaten hechtten meer belang aan ethische en morele waarden, en aan kwaliteiten die door zware beproevingen zijn overwonnen. Terwijl anderen zich hebben aangepast vanwege de prijs van elke handeling of actie.

 

Een man die waarde heeft, heeft rijkdom in de hemel veroverd. Wie daarentegen voor elke daad of handeling een prijs heeft vastgesteld, heeft goederen veroverd die niet meer zullen bestaan, want ze zijn vergankelijk. Ze zijn nu van geen enkele waarde voor hem. Integendeel, wat een prijs had, zal moeten worden afgekocht, aangezien alle schulden moeten worden betaald.

 

Velen verkiezen zichzelf te verkopen om wereldse voordelen te behalen. Deze hebben een prijs. Anderen bouwen liever een leven op dat gebaseerd is op de soepelheid van elke handeling, waarbij ze altijd alles en iedereen respecteren en hun dagen leven in hun meest perfect bewustzijn van ethiek en verantwoordelijkheid. Dit zijn mensen die waarde hebben.

 

Deze waarde kan worden gebruikt als onderhandelingstroef wanneer het tijd is om door de Hemelvaartpoort te gaan. De prijs is de bijdrage die moet worden betaald voordat men door de poorten gaat. Zo, nu begin je deze verschillen beter te begrijpen. De prijs is het te betalen bedrag, en dat heeft geen ander perspectief. Waarde, daarentegen, is wat het werkelijk waard is, en geen geld ter wereld kan dat kopen.

 

Veel incarnaties laten zich kopen, en daar hangt een prijskaartje aan. Zij besteden de middelen die zij hebben vergaard aan wereldse zaken, want wat gemakkelijk verdiend wordt, wordt gemakkelijk geconsumeerd. Net als handelswaar wordt het verhandeld.

 

Denk aan de gelijkenis van de kooplieden in de tempel. Deze zullen het Koninkrijk der Hemelen niet beërven, dat wil zeggen; dat zij niet de hemelvaart zullen meemaken die naar de Nieuwe Aarde leidt.

 

Zij die de morele waarden eerden, verdienen daarentegen het recht de Nieuwe Aarde te beërven. En dat is onbetaalbaar! Er is niets ter wereld dat zo’n kostbaar bezit van zo’n waarde kan kopen.

 

“Schep geen fortuin op aarde ten koste van de rijkdom van de hemel.”

 

Deze boodschap vat alles samen wat in de tekst van nu staat. Velen laten zich verkopen voor een kleinigheid. In tijden van verkiezingen zien we nog steeds dat er mensen zijn die een prijs hebben. Belangen worden verkocht of gekocht door hen die geen waarde hebben. Ze verhandelen hun ziel in de Heilige Tempel. Ze lenen zich voor de belangen van enkelen ten nadele van velen.

 

Heb je ooit een berekening gemaakt van degenen die zichzelf verkopen voor $ 100,000? Zij zijn diegenen die zichzelf niet waarderen. Ze verkopen zichzelf voor zo weinig! Zelfs geldt dit voor degenen die zichzelf voor miljoenen verkopen. Zij weten niet dat dit de prijs is die zij zullen moeten betalen, vermenigvuldigd met al het kwaad dat zij andere mensen hebben aangedaan, want het losgeld zal de som zijn van al het leed dat door hun hebzuchtig daad is veroorzaakt.

 

Misschien is het tijd voor een ieder zijn situatie te evalueren. Heb je waarde of heb je alleen een prijs?

 

Ik ben Vital Frosi en mijn missie is verlichting!

Namaste!

 

U bent uitgenodigd lid te worden van FWC-Channel, klik op deze LINK

Blijf op de hoogte en schrijf u gratis in, zonder verborgen commercieel belang, het is op onze kosten dat u op de hoogte wordt gehouden.

 

Pas op, alles gaat veranderen

Grote veranderingen op jullie mooie planeet Aarde